Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-11030 Model turbiny: CT12
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3505
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 25 May 2020 20:48:05 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-25 22:48:20.397096 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-25 22:48:20.397160 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:48:20.397175 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-25 22:48:20.397192 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:48:20.397201 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-25 22:48:20.397208 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-25 22:48:20.397221 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-25 22:48:20.397229 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:48:20.397235 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:48:20.397244 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 22:48:20.397252 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 22:48:20.397262 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 22:48:20.397268 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 22:48:20.397272 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 22:48:20.397277 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 22:48:20.397281 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-25 22:48:20.397292 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:48:20.397307 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:48:20.397315 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 22:48:20.397321 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-25 22:48:20.397326 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-25 22:48:20.397334 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 22:48:20.397342 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 22:48:20.403833 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 22:48:20.403851 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 22:48:20.403861 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-25 22:48:20.403867 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:48:20.403872 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:48:20.403877 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 22:48:20.403881 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-25 22:48:20.403914 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-25 22:48:20.647074 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-25 22:48:20.647116 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-25 22:48:20.647123 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 22:48:20.647129 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 22:48:20.647135 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 22:48:20.647140 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 22:48:20.647145 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 22:48:20.647158 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 22:48:20.647163 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 22:48:20.647169 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 20:48:05 GMT 2020-05-25 22:48:20.647174 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 22:48:20.647179 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-25 22:48:20.647185 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 22:48:20.647197 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-25 22:48:20.647232 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-25 22:48:20.647254 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-25 22:48:20.653491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.653530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.653573 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.653603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.653631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.653673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.660051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.660117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.660163 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.660192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.660219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.660245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.660282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.660344 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.660422 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 22:48:20.666758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.666797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.666864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.666897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.666936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.666972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.667003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667061 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.667118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.667160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667273 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 22:48:20.667312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.667479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.667556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.667606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673253 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.673288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.673721 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.673753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.673794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.673846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.673879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.674247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.674301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674395 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.674436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.674555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.674652 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 22:48:20.674680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.679743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.679875 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 22:48:20.679909 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.679963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.679996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.680018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.680056 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.680101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.680130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 22:48:20.680184 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 22:48:20.680225 soap_transport_http: read buffer of 2173 bytes 2020-05-25 22:48:20.680234 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 22:48:20.680239 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-25 22:48:20.680358 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-25 22:48:20.680388 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 22:48:20.680401 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 22:48:20.680407 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 22:48:20.680432 wsdl: got WSDL URL 2020-05-25 22:48:20.680438 wsdl: Parse WSDL 2020-05-25 22:48:20.680651 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-25 22:48:20.680667 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-25 22:48:20.680752 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.680762 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-25 22:48:20.680784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.680815 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.680825 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.680839 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:48:20.680861 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.680868 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.680879 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:48:20.680894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.680927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.680951 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.680967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.680974 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.680988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681029 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.681036 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-25 22:48:20.681061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.681088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-25 22:48:20.681103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-25 22:48:20.681124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681149 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.681157 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681166 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:48:20.681184 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.681191 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681201 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:48:20.681218 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.681225 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681235 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 22:48:20.681248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.681282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.681298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681305 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-25 22:48:20.681319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681350 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.681357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681368 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-25 22:48:20.681381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.681407 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-25 22:48:20.681432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-25 22:48:20.681455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681500 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.681509 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681520 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:48:20.681538 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.681545 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681559 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:48:20.681602 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.681611 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681622 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 22:48:20.681642 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.681649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681658 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.681672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.681715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.681730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.681753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.681905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.681936 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.681955 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:48:20.681973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-25 22:48:20.681995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:48:20.682044 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 22:48:20.682073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682083 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-25 22:48:20.682107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682154 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.682167 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682183 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:48:20.682208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.682256 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.682282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682292 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.682316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682353 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682364 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.682463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.682490 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682508 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:48:20.682525 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-25 22:48:20.682545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:48:20.682587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-25 22:48:20.682610 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-25 22:48:20.682642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682681 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.682692 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682707 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 22:48:20.682734 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.682745 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682759 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 22:48:20.682786 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.682796 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682811 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 22:48:20.682838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.682849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682863 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.682884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.682947 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.682970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.682979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.683006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683046 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.683057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-25 22:48:20.683093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.683135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 22:48:20.683157 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683167 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-25 22:48:20.683188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683226 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.683236 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683251 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:48:20.683272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.683313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.683335 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683344 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.683365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683404 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.683415 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683439 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-25 22:48:20.683461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.683502 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-25 22:48:20.683525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683534 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-25 22:48:20.683556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.683606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.683643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.683684 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.683707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683717 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.683738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683776 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.683787 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-25 22:48:20.683823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.683863 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-25 22:48:20.683886 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683895 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-25 22:48:20.683916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683954 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.683965 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.683980 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:48:20.684007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.684017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684031 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.684051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.684100 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-25 22:48:20.684122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684131 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.684152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684189 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.684200 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684215 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-25 22:48:20.684235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.684276 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-25 22:48:20.684298 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684308 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-25 22:48:20.684328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684365 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.684376 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684390 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:48:20.684417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.684433 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.684485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.684533 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-25 22:48:20.684590 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684601 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.684622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684660 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.684671 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684686 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-25 22:48:20.684707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.684748 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-25 22:48:20.684770 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684780 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-25 22:48:20.684806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.684854 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684869 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.684890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.684931 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-25 22:48:20.684953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.684963 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.684984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685022 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.685032 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685047 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-25 22:48:20.685068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.685108 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-25 22:48:20.685131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685142 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-25 22:48:20.685162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685200 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.685211 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.685247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.685289 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.685311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685321 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.685373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685467 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.685480 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685497 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-25 22:48:20.685526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.685570 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 22:48:20.685593 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685603 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-25 22:48:20.685624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685662 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.685673 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685688 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 22:48:20.685709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.685750 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.685772 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685781 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.685806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685844 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.685877 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685896 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-25 22:48:20.685960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.685988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.686006 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 22:48:20.686029 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686039 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-25 22:48:20.686060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686099 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.686109 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686124 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 22:48:20.686145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.686186 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.686209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686218 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.686239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686277 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.686288 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686303 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-25 22:48:20.686324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.686365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 22:48:20.686388 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686397 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-25 22:48:20.686417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686467 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.686495 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686533 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-25 22:48:20.686567 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.686576 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686587 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-25 22:48:20.686602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.686639 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.686665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686673 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.686691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686720 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.686728 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686739 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-25 22:48:20.686753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.686780 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 22:48:20.686796 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686802 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 22:48:20.686820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.686854 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686864 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.686880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.686905 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.686920 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686927 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.686941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686967 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.686974 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.686984 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 22:48:20.686997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.687023 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:48:20.687038 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687044 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-25 22:48:20.687058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687084 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:48:20.687092 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687102 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 22:48:20.687115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.687140 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.687155 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687162 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.687175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687199 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687206 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.687265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.687281 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687292 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:48:20.687302 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-25 22:48:20.687315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:48:20.687339 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:48:20.687354 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687360 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-25 22:48:20.687375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687401 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:48:20.687408 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687418 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 22:48:20.687431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.687462 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.687486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687492 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.687507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687531 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687537 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687574 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.687594 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.687611 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687622 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:48:20.687632 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-25 22:48:20.687652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:48:20.687680 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-25 22:48:20.687696 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687702 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-25 22:48:20.687716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687742 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:48:20.687749 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687759 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 22:48:20.687773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.687799 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.687814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687820 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.687833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687866 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687873 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.687930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.687947 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687958 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:48:20.687968 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-25 22:48:20.687981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.687995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:48:20.688005 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:48:20.688020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-25 22:48:20.688040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688065 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688072 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-25 22:48:20.688100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688107 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688116 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-25 22:48:20.688134 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688140 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688150 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:48:20.688167 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.688174 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688184 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 22:48:20.688201 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.688208 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688217 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 22:48:20.688235 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.688242 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688251 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-25 22:48:20.688268 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.688275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688284 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.688298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.688347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.688362 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688368 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.688382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688407 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688414 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-25 22:48:20.688437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.688462 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-25 22:48:20.688484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688491 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-25 22:48:20.688505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688530 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688537 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688547 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 22:48:20.688564 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688571 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688581 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.688598 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688604 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688614 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 22:48:20.688627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.688676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.688692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.688713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688737 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688752 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-25 22:48:20.688775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.688800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-25 22:48:20.688816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688822 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 22:48:20.688836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688861 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688867 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688877 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.688891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.688917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.688932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688938 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.688952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688977 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.688984 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.688994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 22:48:20.689007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.689032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:48:20.689048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689054 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-25 22:48:20.689068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689098 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689105 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689115 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.689132 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.689139 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689149 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-25 22:48:20.689166 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.689173 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689182 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-25 22:48:20.689200 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.689206 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689216 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-25 22:48:20.689233 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.689239 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689248 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-25 22:48:20.689261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.689302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.689317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689323 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.689337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689362 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689369 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-25 22:48:20.689392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.689416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 22:48:20.689432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689439 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 22:48:20.689453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689484 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689492 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689505 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 22:48:20.689522 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689529 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689538 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.689556 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689563 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689572 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 22:48:20.689585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.689618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.689633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689643 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.689664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689691 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689698 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689708 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 22:48:20.689721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.689747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:48:20.689762 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689768 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.689782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689812 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.689819 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689829 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:48:20.689847 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689853 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689863 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:48:20.689880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.689887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:48:20.689914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.689921 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689931 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 22:48:20.689948 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.689955 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.689964 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:48:20.689977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.690022 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.690037 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690044 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.690058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690083 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690090 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 22:48:20.690114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.690139 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.690153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690184 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690191 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690201 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.690244 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.690278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.690306 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.690313 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690322 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-25 22:48:20.690340 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.690347 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690356 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-25 22:48:20.690374 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.690380 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690390 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 22:48:20.690407 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.690414 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690423 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-25 22:48:20.690440 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:48:20.690447 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690457 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-25 22:48:20.690481 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.690497 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690507 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.690525 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.690532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.690569 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.690577 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690587 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-25 22:48:20.690605 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.690612 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690621 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:48:20.690642 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.690652 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690668 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:48:20.690685 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.690740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.690759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690765 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.690785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690810 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.690817 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690827 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:48:20.690850 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.690857 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690866 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 22:48:20.690883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.690890 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690900 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 22:48:20.690918 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.690925 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690934 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 22:48:20.690947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.690975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.690985 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691006 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.691021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691046 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691053 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-25 22:48:20.691076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.691101 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.691115 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691142 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691149 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691172 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.691201 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691227 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.691234 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691243 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 22:48:20.691261 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691268 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691277 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 22:48:20.691294 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.691301 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691310 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 22:48:20.691327 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.691334 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691343 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 22:48:20.691361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.691368 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691378 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 22:48:20.691395 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.691402 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691412 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 22:48:20.691429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.691463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691476 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691486 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 22:48:20.691504 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691511 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691521 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 22:48:20.691538 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691544 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691554 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:48:20.691571 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691578 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691587 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:48:20.691601 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.691664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.691684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.691706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691731 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691738 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691748 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:48:20.691765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.691772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.691799 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.691806 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691815 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:48:20.691833 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.691839 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691849 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.691862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.691899 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.691914 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691921 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.691935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691960 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.691967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.691977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-25 22:48:20.691990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.692006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.692015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.692029 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692057 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692074 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692088 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.692119 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692144 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.692151 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692161 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 22:48:20.692178 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692185 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692194 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 22:48:20.692211 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.692218 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692228 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 22:48:20.692246 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.692252 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692262 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 22:48:20.692280 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.692286 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692296 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 22:48:20.692314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.692320 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 22:48:20.692347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692354 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.692380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692387 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692396 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 22:48:20.692413 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692420 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692430 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 22:48:20.692448 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692454 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692468 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-25 22:48:20.692488 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692495 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692505 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:48:20.692522 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692528 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692538 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:48:20.692551 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.692608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.692624 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692664 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692672 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692683 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692697 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692713 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.692727 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692754 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.692761 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692771 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-25 22:48:20.692788 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.692795 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692805 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-25 22:48:20.692822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.692829 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692838 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 22:48:20.692855 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692862 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692871 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-25 22:48:20.692888 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692895 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692904 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-25 22:48:20.692921 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.692928 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692938 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 22:48:20.692955 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.692961 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.692971 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-25 22:48:20.692988 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.692995 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693004 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-25 22:48:20.693021 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.693028 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693037 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-25 22:48:20.693055 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.693061 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693071 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 22:48:20.693088 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.693095 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693104 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 22:48:20.693121 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.693129 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693138 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-25 22:48:20.693155 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.693162 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693171 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.693188 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.693195 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693204 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-25 22:48:20.693218 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.693302 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693308 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-25 22:48:20.693323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693348 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.693355 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693365 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 22:48:20.693378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.693404 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693419 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693425 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.693439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693469 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.693477 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693487 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-25 22:48:20.693501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.693526 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 22:48:20.693542 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693548 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-25 22:48:20.693562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.693593 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.693621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.693627 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693639 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 22:48:20.693665 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.693673 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693683 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 22:48:20.693701 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.693708 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693717 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 22:48:20.693730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.693767 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-25 22:48:20.693782 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693789 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.693803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693829 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.693836 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693845 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-25 22:48:20.693859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.693874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.693884 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-25 22:48:20.693898 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.693925 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-25 22:48:20.693932 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.693941 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-25 22:48:20.693954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.693971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.693984 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694010 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.694017 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694026 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-25 22:48:20.694044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.694051 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694060 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-25 22:48:20.694077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.694084 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694101 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-25 22:48:20.694119 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 22:48:20.694126 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694136 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 22:48:20.694153 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.694160 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694169 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-25 22:48:20.694186 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.694194 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694203 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-25 22:48:20.694221 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.694227 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694237 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:48:20.694254 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.694261 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694270 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-25 22:48:20.694287 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.694294 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694303 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-25 22:48:20.694320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.694327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694336 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.694350 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-25 22:48:20.694400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.694417 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694424 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-25 22:48:20.694444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.694483 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.694507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.694533 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.694548 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694554 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.694573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694599 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:48:20.694606 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694616 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-25 22:48:20.694629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.694668 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-25 22:48:20.694683 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-25 22:48:20.694709 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.694716 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 22:48:20.694726 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-25 22:48:20.694744 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:48:20.694751 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-25 22:48:20.694760 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-25 22:48:20.694778 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.694784 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 22:48:20.694794 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-25 22:48:20.694807 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-25 22:48:20.694830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.694846 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694852 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.694871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694896 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.694904 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.694931 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.694938 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694948 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 22:48:20.694965 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.694972 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.694981 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 22:48:20.694995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.695027 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695042 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695048 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.695062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695087 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695094 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695104 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-25 22:48:20.695117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.695142 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.695156 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695189 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695196 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695206 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.695250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695276 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695283 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695293 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-25 22:48:20.695310 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695317 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695326 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-25 22:48:20.695343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.695350 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695359 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 22:48:20.695376 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695383 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695392 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-25 22:48:20.695409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.695416 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695425 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 22:48:20.695443 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695449 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695462 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-25 22:48:20.695486 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.695493 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695503 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-25 22:48:20.695520 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695527 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695536 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 22:48:20.695553 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695560 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695576 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 22:48:20.695590 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.695637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.695663 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695671 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-25 22:48:20.695691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695717 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695724 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695734 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:48:20.695751 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.695758 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695767 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:48:20.695784 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.695791 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:48:20.695817 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695824 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695834 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 22:48:20.695851 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.695858 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695867 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:48:20.695880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.695921 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.695936 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695942 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.695960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695985 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.695991 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696028 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.696049 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.696067 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696078 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:48:20.696088 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-25 22:48:20.696101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 22:48:20.696125 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 22:48:20.696140 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696146 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-25 22:48:20.696160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696185 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.696192 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696206 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-25 22:48:20.696220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.696245 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.696260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696266 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.696280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696305 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 22:48:20.696313 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696322 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-25 22:48:20.696336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.696361 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-25 22:48:20.696376 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696382 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-25 22:48:20.696396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.696429 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696439 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 22:48:20.696456 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.696463 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696478 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 22:48:20.696496 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.696503 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696512 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-25 22:48:20.696526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.696564 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.696579 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696585 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.696600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696625 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.696632 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696646 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-25 22:48:20.696668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.696702 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 22:48:20.696718 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696725 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-25 22:48:20.696739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696764 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.696778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.696801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.696826 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.696841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.696861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696886 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.696893 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696902 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-25 22:48:20.696916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.696934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.696945 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 22:48:20.696959 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.696986 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.696993 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697003 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.697046 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697071 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697078 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697087 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-25 22:48:20.697109 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697116 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697125 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-25 22:48:20.697142 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697149 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697159 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-25 22:48:20.697176 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697183 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697192 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-25 22:48:20.697209 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697216 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697226 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-25 22:48:20.697243 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:48:20.697249 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697259 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-25 22:48:20.697276 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:48:20.697283 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697292 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-25 22:48:20.697309 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 22:48:20.697316 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697325 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-25 22:48:20.697342 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.697349 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697358 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-25 22:48:20.697375 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697382 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697391 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-25 22:48:20.697408 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697430 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697440 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-25 22:48:20.697458 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697469 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697479 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-25 22:48:20.697497 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697504 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697675 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-25 22:48:20.697691 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.697752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.697771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697778 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-25 22:48:20.697797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697822 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.697829 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697839 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.697856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.697863 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697872 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.697885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.697914 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.697929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697935 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.697949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697973 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.697980 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.697990 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-25 22:48:20.698003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.698028 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-25 22:48:20.698042 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698080 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698087 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698096 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.698140 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698165 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.698172 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698181 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-25 22:48:20.698198 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.698205 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698214 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 22:48:20.698232 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.698238 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698248 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-25 22:48:20.698265 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 22:48:20.698272 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698281 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-25 22:48:20.698298 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.698304 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698314 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-25 22:48:20.698331 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 22:48:20.698338 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698347 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-25 22:48:20.698364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.698370 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.698392 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.698446 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698452 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-25 22:48:20.698476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698502 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.698509 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698519 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.698537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.698543 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698553 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.698566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.698595 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.698610 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698616 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-25 22:48:20.698634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698675 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.698683 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698694 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-25 22:48:20.698708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.698733 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-25 22:48:20.698749 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698756 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-25 22:48:20.698769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698794 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.698801 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698811 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.698828 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.698835 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698844 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.698858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.698886 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.698901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698908 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.698926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698951 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.698958 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698968 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-25 22:48:20.698981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.698996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699007 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 22:48:20.699021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699028 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.699041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699066 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.699073 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699082 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 22:48:20.699100 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.699106 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699115 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 22:48:20.699129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699157 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.699172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699178 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.699196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699221 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699228 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699238 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 22:48:20.699252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699277 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.699294 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699323 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699330 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699340 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699384 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699410 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.699417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699431 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.699450 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:48:20.699456 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699471 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 22:48:20.699487 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.699507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699521 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:48:20.699548 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-25 22:48:20.699555 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:48:20.699565 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-25 22:48:20.699579 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 22:48:20.699594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699608 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-25 22:48:20.699634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.699645 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-25 22:48:20.699660 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 22:48:20.699679 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.699687 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-25 22:48:20.699696 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 22:48:20.699710 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-25 22:48:20.699731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699747 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699754 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-25 22:48:20.699772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699802 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.699809 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699819 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-25 22:48:20.699832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699858 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.699873 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699879 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.699893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699917 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.699924 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699934 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-25 22:48:20.699947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.699972 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 22:48:20.699987 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.699993 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.700007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700040 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700047 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700057 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-25 22:48:20.700075 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.700082 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700092 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 22:48:20.700109 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.700116 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700125 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 22:48:20.700143 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700149 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700159 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 22:48:20.700172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.700208 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700223 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.700243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700268 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700275 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700285 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-25 22:48:20.700299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.700324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.700337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700369 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700386 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700399 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700415 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.700429 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.700461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 22:48:20.700495 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.700502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700512 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 22:48:20.700529 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700536 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700545 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-25 22:48:20.700563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.700569 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700579 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 22:48:20.700602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 22:48:20.700636 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700646 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700677 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 22:48:20.700701 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 22:48:20.700708 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700718 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-25 22:48:20.700731 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.700769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.700785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700793 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-25 22:48:20.700807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700832 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.700839 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700848 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-25 22:48:20.700866 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700873 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700886 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-25 22:48:20.700904 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700911 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700921 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-25 22:48:20.700938 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.700944 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700954 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-25 22:48:20.700971 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.700978 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.700987 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-25 22:48:20.701004 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.701011 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701020 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-25 22:48:20.701037 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.701044 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701053 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 22:48:20.701070 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.701077 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701086 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 22:48:20.701099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.701150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.701166 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701172 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-25 22:48:20.701191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701216 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.701223 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-25 22:48:20.701247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.701272 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 22:48:20.701289 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 22:48:20.701296 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-25 22:48:20.701306 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-25 22:48:20.701322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701328 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-25 22:48:20.701341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701364 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.701389 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 22:48:20.701406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.701417 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 22:48:20.701427 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-25 22:48:20.701444 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.701451 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-25 22:48:20.701471 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-25 22:48:20.701490 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 22:48:20.701497 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-25 22:48:20.701507 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-25 22:48:20.701524 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.701530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.701540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.701557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.701563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.701573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.701590 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.701596 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.701606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.701622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.701629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-25 22:48:20.701641 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.701667 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.701674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-25 22:48:20.701685 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.701702 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:48:20.701708 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-25 22:48:20.701718 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-25 22:48:20.701735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.701742 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.701752 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.701768 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 22:48:20.701775 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-25 22:48:20.701789 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-25 22:48:20.701807 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.701813 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-25 22:48:20.701823 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.701840 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.701847 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-25 22:48:20.701856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.701872 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 22:48:20.701878 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-25 22:48:20.701888 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-25 22:48:20.701905 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.701911 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.701921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.701938 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.701945 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 22:48:20.701954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.701967 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-25 22:48:20.702000 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.702029 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-25 22:48:20.702056 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.702083 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-25 22:48:20.702110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.702136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 22:48:20.702163 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.702189 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-25 22:48:20.702216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.702243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 22:48:20.702269 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.702295 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-25 22:48:20.702321 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.702348 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-25 22:48:20.702379 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-25 22:48:20.702406 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-25 22:48:20.702433 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-25 22:48:20.702459 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-25 22:48:20.702491 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-25 22:48:20.702517 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-25 22:48:20.702544 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.702572 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 22:48:20.702598 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.702624 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 22:48:20.702661 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.702691 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 22:48:20.702717 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.702744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 22:48:20.702770 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.702797 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:48:20.702823 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.702850 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:48:20.702877 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.702903 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-25 22:48:20.702930 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.702956 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-25 22:48:20.702982 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.703008 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-25 22:48:20.703035 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.703061 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-25 22:48:20.703088 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.703114 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:48:20.703147 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.703174 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 22:48:20.703201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.703228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 22:48:20.703254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.703281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.703307 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.703334 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.703360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.703386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.703412 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.703438 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 22:48:20.703469 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-25 22:48:20.703497 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-25 22:48:20.703523 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.703549 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-25 22:48:20.703575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.703601 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.703627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.703664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 22:48:20.703691 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.703718 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-25 22:48:20.703745 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.703772 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 22:48:20.703799 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.703825 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 22:48:20.703852 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.703883 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-25 22:48:20.703910 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.703936 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-25 22:48:20.703962 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.703989 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 22:48:20.704015 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.704041 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.704068 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.704095 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 22:48:20.704121 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.704148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 22:48:20.704174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.704200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 22:48:20.704227 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704245 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704272 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.704299 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704316 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704333 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704359 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.704386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.704494 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704521 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.704547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.704666 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704694 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.704720 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704746 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.704773 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704790 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704816 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.704842 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704859 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704885 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.704911 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704937 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.704964 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.704991 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.705017 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705044 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.705071 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705097 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.705124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.705193 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705219 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.705245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705271 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.705297 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705324 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.705355 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705382 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.705408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.705578 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705663 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.705690 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.705742 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705759 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705776 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705794 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705810 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705836 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.705862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.705949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.705983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.706284 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706301 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706318 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706361 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.706387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706468 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.706497 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706523 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.706549 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706567 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706583 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706600 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706626 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.706664 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706691 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:48:20.706717 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706734 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706777 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.706803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.706928 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706954 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 22:48:20.706981 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.706998 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707014 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707040 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.707066 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707092 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.707118 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707135 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707162 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.707189 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707206 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707232 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.707262 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707296 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707364 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:48:20.707432 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707482 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707550 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.707616 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707683 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.707757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.707962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.708028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708286 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:48:20.708359 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708376 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708402 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.708434 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708452 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708474 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708502 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.708528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.708632 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708663 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.708689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.708797 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708824 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.708850 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708877 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.708904 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708921 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708946 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.708972 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.708989 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709015 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.709041 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709067 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.709093 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709120 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.709146 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709172 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.709199 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709225 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.709251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709268 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 22:48:20.709320 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709346 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.709371 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709398 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.709424 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709449 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.709481 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709508 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.709534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.709693 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.709779 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709806 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.709832 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709850 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709867 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709884 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709901 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709927 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.709953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709970 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.709987 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.710039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 22:48:20.710173 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710207 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710250 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.710276 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.710380 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710406 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 22:48:20.710432 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710449 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710470 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710488 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 22:48:20.710540 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 22:48:20.710593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.710679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 22:48:20.710803 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710830 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 22:48:20.710857 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710874 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710891 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710916 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 22:48:20.710942 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.710969 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 22:48:20.710995 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711012 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711038 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.711064 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711081 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711107 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 22:48:20.711133 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711150 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711176 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:48:20.711201 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711218 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711245 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 22:48:20.711271 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711297 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 22:48:20.711323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711339 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.711425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 22:48:20.711580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 22:48:20.711607 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.711664 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.711715 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.711765 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.711814 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.711864 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.711912 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.711961 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-25 22:48:20.712009 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-25 22:48:20.712058 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-25 22:48:20.712107 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.712155 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.712204 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.712251 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.712299 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.712348 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.712397 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.712446 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.712499 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.712548 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.712597 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.712646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.712693 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.712742 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.712791 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.712847 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.712899 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.712946 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-25 22:48:20.712993 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.713040 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.713088 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.713137 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.713188 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.713238 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.713290 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.713343 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.713390 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.713437 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.713493 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.713541 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.713590 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.713647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.713696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.713744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.713793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.713842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.713890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.713937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.713985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-25 22:48:20.714034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-25 22:48:20.714098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-25 22:48:20.714147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.714194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.714243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.714290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.714337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.714387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.714450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.714506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.714566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.714616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.714665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.714714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.714761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.714810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.714859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.714912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.714964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.715011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-25 22:48:20.715077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.715125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.715172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.715222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.715270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.715320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.715372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.715420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.715471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.715536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.715586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.715633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.715682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.715738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.716035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.716084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.716138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.716200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.716250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.716297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.716345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-25 22:48:20.716393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-25 22:48:20.716442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-25 22:48:20.716496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.716543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.716591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.716643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.716706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.716755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.716803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.716852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.716899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.716947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.717022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.717071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.717122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.717185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.717234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.717287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.717338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.717385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-25 22:48:20.717432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.717485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.717537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.717586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.717635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.717685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.717737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.717784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.717831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.717879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.717928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.717976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.718025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.718081 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 22:48:20.718108 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.718169 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.718225 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.718280 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.718335 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.718389 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.718444 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.718802 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:48:20.718858 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:48:20.718913 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:48:20.718968 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.719022 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.719076 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.719130 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.719185 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.719239 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.719293 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.719353 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.719407 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.719461 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.719522 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.719577 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.719631 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.719686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.719740 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.719794 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.719848 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.719901 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:48:20.719960 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.720015 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.720069 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.720123 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.720178 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.720232 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.720290 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.720344 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.720399 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.720453 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.720514 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.720569 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.720623 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.720685 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 22:48:20.720709 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.720764 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.720819 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.720874 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.720929 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.720984 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.721038 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.721093 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:48:20.721153 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:48:20.721209 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:48:20.721264 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.721319 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.721374 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.721429 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.721489 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.721544 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.721599 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.721655 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.721709 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.721769 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.721824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.721879 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.721934 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.721989 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.722043 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.722097 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.722152 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.722207 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:48:20.722261 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.722321 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.722377 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.722431 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.722491 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.722546 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.722601 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.722656 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.722710 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.722766 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.722821 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.722876 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.722931 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.722993 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-25 22:48:20.723015 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.723066 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.723115 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.723165 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.723214 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.723263 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.723312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.723361 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:48:20.723410 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:48:20.723468 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:48:20.723520 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.723570 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.723619 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.723668 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.723717 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.723767 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.723815 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.723864 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.723912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.723961 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.724010 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.724060 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.724109 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.724158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.724206 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.724255 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.724304 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.724353 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:48:20.724402 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.724451 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.724514 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.724568 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.724617 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.724666 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.724716 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.724765 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.724814 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.724863 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.724912 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.724961 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.725010 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.725067 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-25 22:48:20.725089 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.725140 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.725192 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.725243 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.725293 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.725344 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.725395 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.725446 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 22:48:20.725502 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 22:48:20.725553 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 22:48:20.725604 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.725660 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.725711 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.725762 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.725812 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.725863 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.725914 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.725966 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.726017 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.726067 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.726118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.726170 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.726221 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.726272 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.726324 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.726375 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.726426 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.726482 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 22:48:20.726534 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.726586 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.726637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.726688 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.726783 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.726843 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.726894 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.726946 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.726997 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.727049 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.727108 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.727159 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.727210 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.727270 wsdl: current service: Service1 2020-05-25 22:48:20.727288 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-25 22:48:20.727318 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-25 22:48:20.727347 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-25 22:48:20.727375 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-25 22:48:20.727401 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-25 22:48:20.727421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.727437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.727447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.727455 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.727463 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.727477 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.727486 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.727494 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:48:20.727502 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:48:20.727510 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:48:20.727518 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.727526 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.727535 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.727543 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.727551 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.727560 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.727568 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.727576 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.727584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.727592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.727601 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.727609 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.727617 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.727625 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.727633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.727641 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.727649 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.727657 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:48:20.727665 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.727672 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.727680 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.727689 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.727697 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.727705 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.727713 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.727721 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.727728 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.727737 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.727744 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.727753 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.727760 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.727769 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.727779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.727787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.727795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.727803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.727811 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.727822 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.727830 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:48:20.727838 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:48:20.727845 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:48:20.727853 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.727861 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.727869 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.727876 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.727885 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.727892 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.727900 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.727908 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.727915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.727923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.727930 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.727938 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.727946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.727953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.727962 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.727970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.727977 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.727985 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:48:20.727993 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.728001 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.728008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.728017 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.728024 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.728032 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.728039 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.728047 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.728055 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.728063 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.728070 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.728078 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.728085 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.728093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.728103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.728110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.728118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.728125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.728133 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.728140 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.728147 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:48:20.728154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:48:20.728161 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:48:20.728170 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.728177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.728185 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.728192 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.728200 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.728207 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.728215 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.728226 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.728233 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.728241 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.728248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.728256 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.728263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.728270 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.728278 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.728285 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.728292 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.728300 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:48:20.728306 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.728313 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.728320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.728328 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.728336 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.728343 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.728350 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.728357 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.728364 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.728372 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.728379 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.728387 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.728394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.728401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 22:48:20.728409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 22:48:20.728416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 22:48:20.728430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 22:48:20.728437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.728444 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 22:48:20.728452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 22:48:20.728459 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 22:48:20.728470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 22:48:20.728478 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 22:48:20.728485 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 22:48:20.728493 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 22:48:20.728500 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 22:48:20.728507 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 22:48:20.728514 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.728522 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.728529 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 22:48:20.728537 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 22:48:20.728543 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 22:48:20.728551 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 22:48:20.728558 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.728565 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 22:48:20.728571 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 22:48:20.728578 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.728586 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 22:48:20.728593 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 22:48:20.728599 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 22:48:20.728610 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 22:48:20.728617 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 22:48:20.728624 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 22:48:20.728631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 22:48:20.728638 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 22:48:20.728645 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 22:48:20.728653 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 22:48:20.728660 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 22:48:20.728667 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 22:48:20.728674 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 22:48:20.728681 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 22:48:20.728688 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 22:48:20.728695 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 22:48:20.728702 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 22:48:20.728985 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-25 22:48:20.728995 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 22:48:20.729000 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 22:48:20.729005 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 22:48:20.729012 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-25 22:48:20.729017 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 22:48:20.729021 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 22:48:20.729031 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-25 22:48:20.729039 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 22:48:20.729079 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.729086 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 22:48:20.729100 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 22:48:20.729123 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-25 22:48:20.729129 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-25 22:48:20.729133 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-25 22:48:20.729137 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-25 22:48:20.729143 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 22:48:20.729162 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:48:20.729168 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:48:20.729173 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:48:20.729183 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.729192 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 22:48:20.729196 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-25 22:48:20.729223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.729232 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 22:48:20.729237 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.729264 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 22:48:20.729270 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-25 22:48:20.729274 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-25 22:48:20.729278 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-25 22:48:20.729282 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-25 22:48:20.729286 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-25 22:48:20.729290 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-25 22:48:20.729295 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 22:48:20.729299 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-25 22:48:20.729305 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 22:48:20.729316 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:48:20.729322 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:48:20.729326 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 22:48:20.729333 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.729338 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 22:48:20.729342 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 22:48:20.729369 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 22:48:20.729376 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.729380 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.729386 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.729390 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 22:48:20.729401 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 22:48:20.729409 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729414 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:48:20.729418 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 22:48:20.729425 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203270" 2020-05-25 22:48:20.729432 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729436 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:48:20.729441 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729447 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729452 wsdl: in serializeType: returning: 203270 2020-05-25 22:48:20.729459 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 22:48:20.729471 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729476 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:48:20.729480 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 22:48:20.729487 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-25 22:48:20.729497 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729502 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 22:48:20.729512 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729517 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 22:48:20.729522 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-25 22:48:20.729527 wsdl: in serializeType: returning: 203270PLN 2020-05-25 22:48:20.729531 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203270PLN 2020-05-25 22:48:20.729552 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=203270PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-25 22:48:20.729557 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-25 22:48:20.729563 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8004"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-25 22:48:20.729579 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-25 22:48:20.729585 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=203270PLN 2020-05-25 22:48:20.729594 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-25 22:48:20.729670 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-25 22:48:20.729607 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 22:48:20.729618 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 22:48:20.729624 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 22:48:20.729629 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 22:48:20.729633 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 22:48:20.729640 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:48:20.729650 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:48:20.729658 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 22:48:20.729664 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 22:48:20.729676 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-25 22:48:20.729685 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 22:48:20.729692 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 22:48:20.736125 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 22:48:20.736142 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 22:48:20.736151 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-25 22:48:20.736157 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-25 22:48:20.736163 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 22:48:20.736168 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 22:48:20.736172 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 22:48:20.736176 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 22:48:20.736181 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-25 22:48:20.736210 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-25 22:48:21.056200 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-25 22:48:21.056245 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-25 22:48:21.056252 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 22:48:21.056258 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 22:48:21.056263 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 22:48:21.056270 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 22:48:21.056275 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 22:48:21.056281 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 22:48:21.056286 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 22:48:21.056291 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 20:48:05 GMT 2020-05-25 22:48:21.056299 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 22:48:21.056304 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-25 22:48:21.056309 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 22:48:21.056321 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-25 22:48:21.056350 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-25 22:48:21.056362 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-25 22:48:21.056373 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 22:48:21.056377 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-25 22:48:21.056383 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-25 22:48:21.056414 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 22:48:21.056432 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 22:48:21.056439 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 22:48:21.056470 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 22:48:21.056477 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 25 May 2020 20:48:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-25 22:48:21.056514 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-25 22:48:21.056524 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-25 22:48:21.056547 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-25 22:48:21.056553 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-25 22:48:21.056657 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-25 22:48:21.056757 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-25 22:48:21.056764 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-25 22:48:21.056772 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-25 22:48:21.056784 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 22:48:21.056806 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-25 22:48:21.056858 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-25 22:48:21.056886 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 22:48:21.056898 nusoap_client: got fault 2020-05-25 22:48:21.056906 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-25 22:48:21.056911 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-25 22:48:21.056918 nusoap_client: detail =