Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 48.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-11030 Model turbiny: CT12
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3505
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:23:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:23:52.898716 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:23:52.898773 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:23:52.898795 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:23:52.898820 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:23:52.898832 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:23:52.898840 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:23:52.898857 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:23:52.898871 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:23:52.898878 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:23:52.898887 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:23:52.898895 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:23:52.898906 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:23:52.898912 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:23:52.898916 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:23:52.898920 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:23:52.898924 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:23:52.898935 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:23:52.898948 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:23:52.898959 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:23:52.898969 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:23:52.898979 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:23:52.898991 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:23:52.899000 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:23:52.906892 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:23:52.906914 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:23:52.906929 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:23:52.906938 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:23:52.906948 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:23:52.906961 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:23:52.906968 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:23:52.907006 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:23:52.924832 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:23:52.924851 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:23:52.924858 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:23:52.924864 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:23:52.924870 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:23:52.924875 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:23:52.924881 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:23:52.924892 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:23:52.924898 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:23:52.924903 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:23:47 GMT 2019-04-23 06:23:52.924909 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:23:52.924914 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:23:52.924920 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:23:52.924930 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:23:52.924956 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:23:52.932719 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.932759 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.940511 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.940557 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.940579 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:23:52.948513 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.948642 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.948708 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.948729 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.948745 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.948759 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-23 06:23:52.956702 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.956786 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.956814 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.956842 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.956868 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:23:52.956890 soap_transport_http: read buffer of 3928 bytes 2019-04-23 06:23:52.964142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:23:52.964170 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:23:52.964207 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-04-23 06:23:52.964219 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:23:52.964224 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:23:52.964256 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:23:52.964303 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:23:52.964323 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:23:52.964330 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:23:52.964346 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:23:52.964351 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:23:52.964519 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:23:52.964534 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:23:52.964579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:23:52.964609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964639 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.964648 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964662 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:23:52.964683 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.964690 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964701 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:23:52.964716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.964757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:23:52.964773 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964780 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.964805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964833 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.964841 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:23:52.964865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.964893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:23:52.964908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964914 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:23:52.964928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964953 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.964961 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.964970 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:23:52.964989 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.964995 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965005 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:23:52.965023 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.965030 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965039 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:23:52.965052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.965086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:23:52.965102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:23:52.965123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965148 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.965155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:23:52.965179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.965204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:23:52.965219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:23:52.965239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965264 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.965271 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965288 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:23:52.965313 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.965320 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965330 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:23:52.965348 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.965354 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965364 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:23:52.965382 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.965388 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965399 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.965416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.965455 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:52.965471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.965492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.965585 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.965602 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965613 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:23:52.965623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:23:52.965636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:23:52.965661 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:23:52.965676 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965682 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:23:52.965700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965725 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.965732 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965742 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:23:52.965755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.965781 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:52.965801 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965807 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.965821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965847 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.965854 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965864 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:23:52.965876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.965902 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:23:52.965917 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965923 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:23:52.965937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.965968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.965978 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.965991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966016 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:23:52.966031 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966037 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.966051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966075 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.966082 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966092 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:23:52.966105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:23:52.966145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966152 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:23:52.966165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966190 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.966197 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966207 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:23:52.966225 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.966232 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966241 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.966254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966289 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:23:52.966305 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966320 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.966334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966359 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.966366 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966376 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:23:52.966389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966423 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:23:52.966438 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966445 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:23:52.966458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966484 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.966491 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966500 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:23:52.966520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.966526 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.966550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966580 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:23:52.966595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966601 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.966619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966645 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.966653 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966663 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:23:52.966676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966701 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:23:52.966716 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966722 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:23:52.966736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966760 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.966768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966777 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.966797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966822 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:23:52.966837 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966844 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.966857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966882 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.966890 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966899 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:23:52.966912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.966937 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:23:52.966952 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966958 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:23:52.966972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.966996 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.967003 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967012 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.967025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.967050 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:52.967065 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967072 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.967085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967110 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.967117 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967126 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:23:52.967139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.967164 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:23:52.967179 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967186 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:23:52.967199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967224 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.967231 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967240 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:23:52.967253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.967293 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:52.967318 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967324 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.967339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967364 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.967371 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967381 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:23:52.967394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.967424 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:23:52.967440 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967446 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:23:52.967460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967484 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.967491 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967501 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:23:52.967514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.967539 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:52.967554 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967561 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.967574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967599 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.967606 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967615 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:23:52.967628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.967653 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:23:52.967668 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967674 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:23:52.967687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967711 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.967718 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967728 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:23:52.967745 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.967752 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967761 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:23:52.967774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.967837 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:52.967864 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967875 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.967900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967947 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.967959 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.967977 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:23:52.968001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.968047 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:23:52.968074 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968085 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:23:52.968111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.968169 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.968211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.968257 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.968294 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968305 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.968338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968385 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.968397 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968416 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:23:52.968436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.968524 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:23:52.968562 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968570 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:23:52.968598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968646 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:23:52.968660 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968679 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:23:52.968705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.968751 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.968778 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968789 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.968814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968864 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968876 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.968949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.968989 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.969023 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969043 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:23:52.969063 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:23:52.969088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:23:52.969148 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:23:52.969175 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969187 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:23:52.969212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969257 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:23:52.969270 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969308 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:23:52.969334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.969383 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.969412 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969423 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.969449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969495 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969506 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.969618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.969653 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969674 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:23:52.969693 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:23:52.969723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:23:52.969779 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:23:52.969809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969821 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:23:52.969839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.969900 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:23:52.969948 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.969956 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.969966 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:23:52.969985 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.969992 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970001 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:23:52.970018 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.970025 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970034 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:23:52.970051 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.970058 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970067 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:23:52.970084 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.970090 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970099 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:23:52.970116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.970122 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970131 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.970144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.970193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:52.970209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970215 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.970229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970253 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970260 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:23:52.970289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.970329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:23:52.970344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970350 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:23:52.970365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970390 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970397 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970413 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:23:52.970433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.970467 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970474 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970484 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:23:52.970497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.970530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:23:52.970545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970551 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.970565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970591 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970598 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:23:52.970621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.970646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:23:52.970662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970668 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:23:52.970682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.970736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.970761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.970776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970795 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.970809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970833 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970840 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:23:52.970862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.970886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:23:52.970901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970907 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:23:52.970920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970943 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970950 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970960 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:23:52.970977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.970984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.970993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.971011 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.971017 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971026 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:23:52.971039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.971070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.971085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.971105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971129 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.971135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:23:52.971157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.971182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:23:52.971196 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971202 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.971215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971253 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.971260 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971270 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:23:52.971303 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.971309 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971319 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:23:52.971337 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.971343 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971353 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:23:52.971370 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.971377 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971387 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:23:52.971408 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.971465 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971486 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:23:52.971508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.971580 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:52.971610 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971622 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.971640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971667 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:23:52.971697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.971714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.971724 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.971738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971768 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971776 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971799 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.971830 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971856 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.971863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.971891 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.971897 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971907 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:23:52.971925 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.971931 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.971941 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:23:52.971988 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.971997 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972007 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:23:52.972026 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.972033 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972043 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:23:52.972060 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:23:52.972067 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972077 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:23:52.972094 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972101 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972110 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.972128 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.972162 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972169 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972179 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:23:52.972196 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972202 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972212 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:23:52.972225 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.972302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972309 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.972324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972349 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.972356 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972366 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:23:52.972384 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972391 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972402 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:23:52.972425 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972432 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972442 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:23:52.972460 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.972466 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972476 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:23:52.972489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.972527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.972563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972588 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972595 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:23:52.972618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.972633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.972643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.972657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972714 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.972744 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972769 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.972776 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972785 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:23:52.972803 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972810 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972820 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:23:52.972837 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.972844 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972853 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:23:52.972871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.972877 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972887 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:23:52.972904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.972911 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972920 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:23:52.972938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.972944 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972954 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:23:52.972971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.972977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.972987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.973004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973011 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.973020 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:23:52.973037 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973044 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.973054 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:23:52.973071 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973077 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.973087 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:23:52.973104 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973110 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.973119 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:23:52.973132 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.973186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.973204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973211 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.973226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973251 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973258 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973268 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:23:52.973292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.973299 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.973327 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973334 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973343 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:23:52.973360 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:23:52.973367 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973377 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:52.973390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.973433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973455 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.973470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973495 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973502 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:23:52.973525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.973540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.973550 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.973564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973592 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973623 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.973653 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973678 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.973685 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973695 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:23:52.973713 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973719 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973729 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:23:52.973750 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.973757 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973768 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:23:52.973786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.973793 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973802 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:23:52.973820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.973827 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:23:52.973854 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.973860 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973870 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:23:52.973887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.973923 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973929 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973939 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:23:52.973956 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.973963 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.973972 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:23:52.973990 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.973997 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.974006 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:23:52.974023 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.974030 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.974039 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:23:52.974057 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.974063 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.974073 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:23:52.974086 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.974146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.974162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974190 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974197 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974207 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.974250 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974281 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.974289 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974299 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:23:52.974318 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.974324 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974334 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:23:52.974351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.974358 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974368 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:23:52.974385 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.974392 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974405 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:23:52.974426 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.974433 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974443 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:23:52.974460 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.974467 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974477 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:23:52.974494 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.974501 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974511 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:23:52.974528 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.974535 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974544 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:23:52.974561 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.974568 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974578 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:23:52.974595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.974602 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974611 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:23:52.974628 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.974635 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974644 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:23:52.974662 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.974668 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974677 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:23:52.974695 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.974702 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974711 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.974729 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.974735 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974745 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:23:52.974758 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.974843 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.974850 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:23:52.974866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.974891 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.974898 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.974907 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:23:52.974920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.974936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.974946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:52.974961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.974967 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.974982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975006 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.975013 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975023 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:23:52.975036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.975061 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:23:52.975103 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975114 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:23:52.975141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975188 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.975201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975219 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.975255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.975268 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975296 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:23:52.975322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.975329 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975340 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:23:52.975358 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:23:52.975364 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975374 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:23:52.975387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.975432 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:23:52.975448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975454 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.975470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975496 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.975503 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975513 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:23:52.975525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.975541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.975551 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:23:52.975564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.975591 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975598 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.975608 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.975637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.975651 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975676 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.975683 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975694 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:23:52.975712 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.975718 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975728 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:23:52.975745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.975752 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975761 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:23:52.975779 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:23:52.975785 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975795 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:23:52.975813 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.975819 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975829 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:23:52.975846 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.975853 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975863 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:23:52.975880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.975887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:23:52.975914 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.975921 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975930 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:23:52.975947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.975954 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975964 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:23:52.975981 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.975988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.975998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.976010 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:23:52.976061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.976079 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976085 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:23:52.976100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.976132 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.976154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.976180 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:52.976195 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976201 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.976215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976240 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:23:52.976247 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976257 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:23:52.976270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.976302 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:23:52.976316 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:23:52.976343 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:23:52.976350 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:23:52.976360 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:23:52.976378 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:23:52.976385 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:23:52.976394 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:23:52.976417 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:23:52.976425 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:23:52.976435 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:23:52.976449 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:23:52.976474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.976490 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976496 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.976510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976536 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.976543 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976553 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.976571 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.976577 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976587 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:23:52.976605 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.976611 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976621 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:23:52.976633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.976667 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976682 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976688 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.976702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976727 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976734 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976744 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:23:52.976757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.976772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.976782 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.976795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976823 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976830 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976840 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976852 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.976882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976908 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.976915 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976925 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:23:52.976942 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.976949 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976959 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:23:52.976976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.976983 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.976993 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:23:52.977011 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.977017 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.977027 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:23:52.977044 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.977051 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.977060 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:23:52.977078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.977084 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.977094 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:23:52.977111 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.977118 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.977128 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:23:52.977146 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.977152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.977162 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:23:52.977179 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.977186 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.977196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:23:52.977209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.977256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.977278 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977285 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:23:52.977302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977328 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.977335 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977345 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:23:52.977363 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.977370 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977379 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:23:52.977396 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.977406 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977418 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:23:52.977436 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.977443 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977452 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:23:52.977470 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.977476 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977486 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:23:52.977499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.977541 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:52.977557 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977563 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.977582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977607 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977614 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977652 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.977672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.977689 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977700 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:23:52.977710 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:23:52.977745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:23:52.977788 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:23:52.977805 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977811 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:23:52.977826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977851 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.977858 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977868 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:23:52.977881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.977906 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:23:52.977921 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977928 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.977941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977966 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:23:52.977973 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.977983 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:23:52.977995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.978020 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:23:52.978035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978042 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:23:52.978055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.978087 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.978110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.978135 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:52.978150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978156 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.978170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978195 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978202 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978211 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:23:52.978224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.978249 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:23:52.978263 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978297 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978305 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978315 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978328 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.978359 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978384 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978392 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978405 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:23:52.978429 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978436 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978446 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:23:52.978463 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978470 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978480 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:23:52.978497 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978503 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978513 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:23:52.978530 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978537 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978547 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:23:52.978564 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:23:52.978571 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978580 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:23:52.978597 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:23:52.978604 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978614 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:23:52.978631 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:23:52.978637 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978647 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:23:52.978664 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:23:52.978671 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978681 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:23:52.978698 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978704 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978714 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:23:52.978732 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978739 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978748 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:23:52.978766 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978772 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978782 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:23:52.978799 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978806 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978815 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:23:52.978828 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.978891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.978909 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978915 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:23:52.978930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978955 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.978962 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.978971 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:23:52.978984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.979010 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:52.979025 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979031 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.979045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979069 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.979076 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979087 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:23:52.979099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.979125 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:23:52.979139 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979146 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.979159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979184 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.979191 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979201 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:23:52.979218 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.979225 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979235 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:23:52.979252 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.979259 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979268 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:23:52.979294 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.979301 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979312 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:23:52.979325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.979362 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979378 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.979398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979424 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979431 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979441 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:23:52.979454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.979480 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.979494 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979522 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979529 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979538 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.979583 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.979615 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:23:52.979642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.979648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:23:52.979675 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.979682 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979691 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:23:52.979709 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.979716 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979725 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:23:52.979743 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.979749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979759 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:23:52.979776 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.979783 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979792 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:23:52.979810 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:23:52.979816 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979826 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:23:52.979838 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.979877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.979894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979901 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:23:52.979915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979940 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.979947 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979956 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:23:52.979974 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.979984 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.979999 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:23:52.980028 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.980040 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980056 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:23:52.980087 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.980098 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980115 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:23:52.980148 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.980160 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980177 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:23:52.980208 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.980219 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980237 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:23:52.980269 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.980288 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980305 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:23:52.980337 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.980349 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980367 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:23:52.980390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.980478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:52.980505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980515 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:23:52.980543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980626 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:23:52.980640 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:23:52.980681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:52.980726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:23:52.980828 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:23:52.980840 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:23:52.980859 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:23:52.980891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980903 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:23:52.980925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.980970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.981009 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:23:52.981042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:23:52.981062 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:23:52.981081 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:23:52.981112 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.981124 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:23:52.981142 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:23:52.981171 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:23:52.981182 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:23:52.981201 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:23:52.981927 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.981947 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.982032 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.982084 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.982096 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.982114 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.982152 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.982161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.982174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.982193 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.982200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:23:52.982221 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.982241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.982247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:23:52.982257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.982303 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:23:52.982316 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:23:52.982334 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:23:52.982364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.982372 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.982383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.982403 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:23:52.982413 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:23:52.982424 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:23:52.982442 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.982449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:23:52.982459 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.982498 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.982507 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:23:52.982519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.982537 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:23:52.982544 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:23:52.982554 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:23:52.982568 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:23:52.982605 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:23:52.982637 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:23:52.982686 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:23:52.982734 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:23:52.982781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:52.982828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:23:52.982874 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:52.982921 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:23:52.982966 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:23:52.983011 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:23:52.983062 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:23:52.983092 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:23:52.983119 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:23:52.983146 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:23:52.983172 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:23:52.983200 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:23:52.983226 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:52.983252 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:23:52.983286 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:52.983313 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:23:52.983339 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:52.983365 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:23:52.983391 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:52.983424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:23:52.983450 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.983477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:23:52.983504 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.983530 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:23:52.983556 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.983582 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:23:52.983608 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:52.983635 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:23:52.983662 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:23:52.983688 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:23:52.983714 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.983742 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:23:52.983769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.983795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:23:52.983822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:52.983849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.983875 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.983901 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.983928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.983954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.983980 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:52.984006 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:23:52.984032 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:23:52.984058 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:23:52.984084 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:52.984110 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:23:52.984136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.984162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.984188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:52.984215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:23:52.984241 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:23:52.984267 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:23:52.984301 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:52.984327 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:23:52.984354 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:52.984381 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:23:52.984413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.984441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:23:52.984467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:52.984495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:23:52.984523 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984541 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984567 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.984593 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984610 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984627 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984653 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.984678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.984781 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984807 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.984833 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984858 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.984885 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984902 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984928 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.984954 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984971 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.984997 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.985025 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985051 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.985077 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985103 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.985129 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985155 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.985181 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985207 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.985233 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.985309 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985335 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.985361 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985387 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.985419 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985446 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.985472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.985627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985644 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985661 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.985713 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985739 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.985765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.985851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.985972 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.985989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986005 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986022 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.986074 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986125 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.986177 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986203 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.986230 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986247 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986264 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986293 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986322 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.986348 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986374 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:23:52.986402 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986425 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986468 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.986494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.986612 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986638 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:23:52.986664 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986689 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.986715 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986742 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.986767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986784 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.986870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.986990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:23:52.987043 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987060 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987086 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.987112 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987129 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987145 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987171 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.987197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.987308 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987334 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.987360 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987386 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.987417 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987435 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987461 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.987486 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987509 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987535 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.987562 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987588 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.987614 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987640 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.987666 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.987717 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987743 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:23:52.987769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987812 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:23:52.987838 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987864 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.987890 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987916 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.987942 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.987968 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.987993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.988147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988164 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988181 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988207 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.988234 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988260 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.988297 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988315 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988332 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.988384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:23:52.988511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988544 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988587 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.988612 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988646 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988663 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.988733 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988786 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:23:52.988817 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988834 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988851 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988868 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988894 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:23:52.988920 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988945 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:23:52.988971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.988989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989032 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.989058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:23:52.989177 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989202 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:23:52.989228 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989254 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:23:52.989288 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989321 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:23:52.989347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989381 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.989483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:23:52.989629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:23:52.989655 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:23:52.989715 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:23:52.989765 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:52.989815 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:52.989862 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:23:52.989910 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:23:52.989958 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:23:52.990006 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:23:52.990059 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:52.990107 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:52.990156 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:52.990203 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:52.990249 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.990336 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.990390 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.990446 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:52.990495 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:23:52.990543 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.990592 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.990641 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:52.990691 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.990745 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.990801 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:52.990849 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:23:52.990896 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:52.990943 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.990989 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:52.991038 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:23:52.991087 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:52.991141 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:52.991188 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.991243 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:52.991355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:23:52.991443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:23:52.991529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:52.991613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:52.991694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:23:52.991782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:23:52.991842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:23:52.991891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:23:52.991940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:52.991987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:52.992035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:52.992083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:52.992129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.992178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.992226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.992283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:52.992333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:23:52.992381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.992539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.992633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:52.992725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.992834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.992947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:52.993030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:23:52.993114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:52.993200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.993306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:52.993395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:23:52.993486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:52.993554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:52.993623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.993720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:52.993826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:23:52.993914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:23:52.993999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:52.994093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:52.994219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:23:52.994327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:23:52.994474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:23:52.994566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:23:52.994651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:52.994766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:52.994864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:52.994948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:52.995031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.995116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.995202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.995295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:52.995379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:23:52.995465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.995550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.995636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:52.995722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.995818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.995925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:52.996015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:23:52.996098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:52.996180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.996264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:52.996361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:23:52.996451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:52.996551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:52.996635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.996721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:52.996821 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:23:52.996867 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:23:52.996974 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:23:52.997075 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:52.997173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:52.997281 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:23:52.997414 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:23:52.997485 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:23:52.997546 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:23:52.997600 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:52.997655 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:52.997708 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:52.997763 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:52.997817 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.997871 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.997924 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.997977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:52.998031 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:23:52.998085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.998141 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.998195 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:52.998248 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:52.998302 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:52.998360 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:52.998417 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:23:52.998470 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:52.998532 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:52.998611 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:52.998666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:23:52.998719 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:52.998771 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:52.998825 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:52.998878 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:52.998942 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:23:52.998966 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:23:52.999021 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:23:52.999075 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:52.999129 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:52.999184 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:23:52.999237 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:23:52.999290 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:23:52.999345 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:23:52.999407 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:52.999462 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:52.999521 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:52.999575 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:52.999629 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.999683 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.999738 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:52.999791 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:52.999844 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:23:52.999899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:52.999953 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.000006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:53.000129 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:53.000184 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:53.000237 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:53.000291 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:23:53.000344 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:53.000404 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:53.000458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:53.000518 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:23:53.000573 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:53.000628 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:53.000681 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:53.000734 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:53.000795 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:23:53.000819 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:23:53.000869 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.000917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:53.000965 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:53.001015 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:23:53.001063 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:23:53.001111 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:23:53.001159 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:23:53.001207 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:53.001254 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:53.001304 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:53.001352 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:53.001407 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.001456 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.001510 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.001558 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:53.001606 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:23:53.001655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.001703 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.001751 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:53.001800 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:53.001848 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:53.001896 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:53.001944 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:23:53.001992 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:53.002039 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:53.002088 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:53.002135 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:23:53.002183 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:53.002231 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:53.002280 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:53.002329 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:53.002391 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:23:53.002413 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:23:53.002464 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.002522 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:53.002573 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:53.002623 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:23:53.002673 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:23:53.002723 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:23:53.002773 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:23:53.002825 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:53.002876 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:53.002925 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:53.002975 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:53.003026 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.003076 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.003126 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.003176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:53.003225 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:23:53.003278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.003328 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.003385 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:53.003435 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:53.003488 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:53.003542 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:53.003592 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:23:53.003642 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:53.003692 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:53.003743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:53.003794 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:23:53.003844 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:53.003894 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:53.003944 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:53.003994 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:53.004050 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:23:53.004068 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:23:53.004099 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:23:53.004127 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:23:53.004154 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:23:53.004180 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:23:53.004200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:23:53.004218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.004228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:53.004239 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:53.004249 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:23:53.004258 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:23:53.004267 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:23:53.004277 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:23:53.004286 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:53.004296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:53.004305 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:53.004314 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:53.004323 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004333 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.004342 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.004351 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:53.004364 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:23:53.004374 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004383 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004392 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:53.004401 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:53.004410 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:53.004418 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:53.004427 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:23:53.004436 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:53.004445 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:53.004453 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:53.004463 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:23:53.004471 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:53.004480 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:53.004494 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:53.004505 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:53.004514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:23:53.004525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.004533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:53.004543 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:53.004551 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:23:53.004561 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:23:53.004569 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:23:53.004577 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:23:53.004585 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:53.004593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:53.004602 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:53.004610 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:53.004618 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004626 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.004634 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.004642 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:53.004650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:23:53.004658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:53.004682 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:53.004690 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:53.004698 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:53.004706 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:23:53.004714 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:53.004721 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:53.004729 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:53.004737 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:23:53.004746 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:53.004754 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:53.004763 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:53.004771 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:53.004779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:23:53.004796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.004805 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:53.004814 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:53.004821 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:23:53.004829 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:23:53.004837 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:23:53.004845 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:23:53.004852 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:53.004859 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:53.004866 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:53.004874 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:53.004882 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004889 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.004897 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.004904 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:53.004912 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:23:53.004928 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004935 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.004943 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:53.004950 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:53.004958 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:53.004965 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:53.004973 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:23:53.004980 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:53.004987 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:53.004993 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:53.005000 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:23:53.005008 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:53.005014 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:53.005021 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:53.005028 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:53.005035 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:23:53.005044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:23:53.005059 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:23:53.005066 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:23:53.005074 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:23:53.005081 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:23:53.005088 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:23:53.005095 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:23:53.005102 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:23:53.005109 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:23:53.005116 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:23:53.005124 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.005132 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.005139 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:23:53.005146 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:23:53.005154 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:23:53.005161 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.005168 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:23:53.005175 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:23:53.005182 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:23:53.005189 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:23:53.005196 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:23:53.005203 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:23:53.005210 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:23:53.005217 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:23:53.005223 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:23:53.005230 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:23:53.005237 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:23:53.005244 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:23:53.005250 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:23:53.005257 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:23:53.005347 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:23:53.005362 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:23:53.005368 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:23:53.005373 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:23:53.005380 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:23:53.005384 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:23:53.005389 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:23:53.005398 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:23:53.005407 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:23:53.005448 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005456 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:23:53.005469 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:23:53.005495 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:23:53.005502 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:23:53.005506 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:23:53.005510 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:23:53.005516 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:23:53.005526 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:23:53.005533 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:23:53.005538 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:23:53.005549 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005558 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:23:53.005563 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:23:53.005587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:53.005596 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:23:53.005601 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:53.005624 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:23:53.005630 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:23:53.005634 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:23:53.005638 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:23:53.005642 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:23:53.005646 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:23:53.005650 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:23:53.005655 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:23:53.005661 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203270" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:23:53.005671 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:23:53.005677 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:23:53.005681 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:23:53.005687 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005693 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:23:53.005697 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:23:53.005721 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:23:53.005727 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005731 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005737 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005741 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:23:53.005752 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:23:53.005761 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:23:53.005766 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:23:53.005770 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:23:53.005777 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203270" 2019-04-23 06:23:53.005784 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:23:53.005788 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:23:53.005793 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:23:53.005799 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:23:53.005804 wsdl: in serializeType: returning: 203270 2019-04-23 06:23:53.005810 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:23:53.005817 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:23:53.005821 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:23:53.005825 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:23:53.005830 wsdl: in serializeType: returning: 203270 2019-04-23 06:23:53.005835 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203270 2019-04-23 06:23:53.006122 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203270 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:23:53.006128 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:23:53.006135 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9562"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:23:53.006149 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:23:53.006155 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203270 2019-04-23 06:23:53.006165 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:23:53.006236 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:23:53.006177 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:23:53.006187 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:23:53.006193 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:23:53.006197 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:23:53.006201 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:23:53.006208 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:23:53.006217 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:23:53.006225 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:23:53.006230 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:23:53.006242 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:23:53.006252 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:23:53.006259 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:23:53.014075 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:23:53.014100 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:23:53.014113 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:23:53.014119 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:23:53.014124 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:23:53.014130 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:23:53.014134 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:23:53.014139 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:23:53.014144 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:23:53.014186 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:23:53.024492 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:23:53.024526 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:23:53.024533 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:23:53.024538 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:23:53.024544 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:23:53.024549 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:23:53.024556 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:23:53.024561 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:23:53.024567 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:23:53.024572 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:23:47 GMT 2019-04-23 06:23:53.024579 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:23:53.024584 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:23:53.024590 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:23:53.024600 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:23:53.024627 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:23:53.024637 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:23:53.024647 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:23:53.024651 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:23:53.024656 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:23:53.024698 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:23:53.024709 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:23:53.024715 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:23:53.024742 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:23:53.024749 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:23:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:23:53.024781 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:23:53.024799 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:23:53.024822 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:23:53.024828 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:23:53.024935 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:23:53.025033 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:23:53.025039 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:23:53.025047 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:23:53.025058 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:23:53.025081 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:23:53.025139 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:23:53.025165 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:23:53.025180 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:23:53.025187 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:23:53.025192 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:23:53.025197 nusoap_client: detail =