Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 47.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
CI12 Model turbiny: RHB7-78003P20NFBRL515B
 Producent OE: IHI
 Pojazd: HITACHI
 Silnik:
JR T3474
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:14:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:15:04.647017 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:15:04.647082 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:15:04.647105 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203132" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:15:04.647133 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:15:04.647150 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:15:04.647170 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:15:04.647190 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:15:04.647206 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:15:04.647216 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:15:04.647230 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:15:04.647244 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:15:04.647265 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:15:04.647274 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:15:04.647282 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:15:04.647289 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:15:04.647296 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:15:04.647316 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:15:04.647337 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:15:04.647351 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:15:04.647360 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:15:04.647370 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:15:04.647383 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:15:04.647404 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:15:04.655231 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:15:04.655247 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:15:04.655262 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:15:04.655280 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:15:04.655289 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:15:04.655296 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:15:04.655304 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:15:04.655338 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:15:04.673255 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:15:04.673288 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:15:04.673301 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:15:04.673311 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:15:04.673333 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:15:04.673344 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:15:04.673355 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:15:04.673367 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:15:04.673378 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:15:04.673389 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:14:50 GMT 2019-04-25 14:15:04.673407 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:15:04.673419 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:15:04.673430 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:15:04.673444 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:15:04.673482 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:15:04.673511 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 14:15:04.681030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:15:04.681073 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:15:04.681104 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:15:04.688852 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:15:04.688920 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:15:04.688968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:15:04.689015 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:15:04.689091 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 14:15:04.697106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:15:04.697192 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.697242 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.697279 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 14:15:04.697336 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:15:04.697394 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:15:04.697461 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.697490 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 14:15:04.705153 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:15:04.705254 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.705340 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.705425 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.705479 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.705531 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:15:04.705564 soap_transport_http: read buffer of 6343 bytes 2019-04-25 14:15:04.705584 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:15:04.705592 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:15:04.705745 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:15:04.705803 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:15:04.705823 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:15:04.705834 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:15:04.705858 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:15:04.705866 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:15:04.706078 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:15:04.706098 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:15:04.706166 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706179 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:15:04.706210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706260 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.706274 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706309 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:15:04.706344 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.706356 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706375 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:15:04.706414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.706479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.706506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.706544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706603 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.706617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:15:04.706664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.706712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:15:04.706740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:15:04.706777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706825 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.706838 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706856 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:15:04.706887 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.706898 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706915 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:15:04.706945 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.706956 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.706973 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:15:04.706995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.707051 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.707076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707086 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:15:04.707110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707151 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.707162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:15:04.707205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.707248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:15:04.707273 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707284 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:15:04.707319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707362 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.707374 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707390 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:15:04.707429 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.707441 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707457 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:15:04.707487 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.707498 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707515 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:15:04.707546 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.707557 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707573 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.707608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.707671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.707695 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707706 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.707729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707768 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707846 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.707880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.707908 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707925 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:15:04.707942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:15:04.707963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.707987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:15:04.708005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:15:04.708030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708040 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:15:04.708064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708105 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.708116 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708133 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:15:04.708155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.708194 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.708218 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708228 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.708251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708292 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.708316 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708333 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:15:04.708355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.708406 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:15:04.708434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708445 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:15:04.708469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708511 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.708522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708539 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.708561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.708603 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.708628 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708639 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.708662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708715 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.708726 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708742 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:15:04.708764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.708805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:15:04.708829 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708839 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:15:04.708862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708902 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.708913 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708929 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:15:04.708958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.708969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.708985 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.709006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.709054 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:15:04.709078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709088 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.709110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709150 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.709162 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709178 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:15:04.709199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.709239 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:15:04.709263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709273 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:15:04.709309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709351 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.709363 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709382 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:15:04.709425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.709437 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709454 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.709477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.709528 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:15:04.709553 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709565 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.709594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709647 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.709658 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709675 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:15:04.709696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.709737 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:15:04.709761 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709771 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:15:04.709794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.709846 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.709883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.709924 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:15:04.709947 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.709957 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.709979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710020 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.710034 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710052 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:15:04.710076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.710120 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:15:04.710144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710153 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:15:04.710175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.710225 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710241 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.710261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.710314 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.710339 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710349 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.710372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710420 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.710432 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710449 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:15:04.710471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.710512 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:15:04.710537 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710547 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:15:04.710570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710626 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.710638 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710656 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:15:04.710682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.710737 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.710763 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710774 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.710796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710837 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.710848 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710864 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:15:04.710885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.710926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:15:04.710952 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.710963 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:15:04.710990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711046 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.711058 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711076 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:15:04.711101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.711145 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.711168 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711178 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.711200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711239 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.711250 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711266 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:15:04.711287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.711342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:15:04.711377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711387 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:15:04.711417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711458 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.711470 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711486 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:15:04.711515 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.711526 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711542 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:15:04.711565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.711618 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.711645 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711654 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.711677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711718 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.711729 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711746 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:15:04.711767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.711808 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:15:04.711832 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711841 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:15:04.711864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711915 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.711926 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.711962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.711985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.712001 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.712024 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712033 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.712054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712093 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.712104 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712119 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:15:04.712140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.712179 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:15:04.712201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712211 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:15:04.712232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712271 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:15:04.712281 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712309 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:15:04.712364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.712403 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.712424 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712431 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.712449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712476 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712483 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.712545 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.712561 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712573 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:15:04.712583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:15:04.712596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:15:04.712621 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:15:04.712636 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712642 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:15:04.712657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712683 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:15:04.712691 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712701 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:15:04.712714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.712740 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.712754 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712761 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.712775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712804 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712841 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.712861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.712878 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:15:04.712898 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:15:04.712910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:15:04.712934 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:15:04.712949 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712955 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:15:04.712969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.712993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713001 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:15:04.713028 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713035 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:15:04.713062 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713068 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713078 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:15:04.713095 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.713102 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713111 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:15:04.713129 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.713135 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713145 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:15:04.713161 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.713168 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713177 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:15:04.713194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.713200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713209 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.713222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.713271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.713286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713292 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.713317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713342 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713349 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:15:04.713371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.713397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:15:04.713411 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713418 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:15:04.713432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713456 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713463 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713472 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:15:04.713489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713505 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.713522 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713529 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713538 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:15:04.713551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.713583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.713598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713604 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.713618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713641 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713649 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:15:04.713671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.713696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:15:04.713710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713716 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:15:04.713730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713761 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713770 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.713783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.713807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.713822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713828 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.713842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713866 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713873 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:15:04.713895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.713919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:15:04.713934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713940 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:15:04.713954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713978 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.713985 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.713994 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:15:04.714012 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.714018 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714028 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.714046 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.714052 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714062 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:15:04.714074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.714106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.714121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714127 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.714141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714166 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.714172 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:15:04.714194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.714218 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:15:04.714233 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714239 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.714252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714275 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.714282 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714292 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:15:04.714315 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.714322 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714331 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:15:04.714348 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.714355 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714364 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:15:04.714381 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.714387 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714397 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:15:04.714413 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.714420 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714429 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:15:04.714442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.714482 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.714496 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714502 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.714516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714540 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714547 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:15:04.714569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.714584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.714593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.714608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714638 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714645 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.714698 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.714729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.714756 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.714763 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714772 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:15:04.714789 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.714796 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714805 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:15:04.714822 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.714829 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714838 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:15:04.714855 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.714862 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714872 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:15:04.714889 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:15:04.714895 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714904 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:15:04.714921 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.714928 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714937 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.714954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.714960 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.714970 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.714987 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.714993 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715003 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:15:04.715020 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715026 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715035 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:15:04.715048 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.715114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715120 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.715134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715159 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.715165 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715175 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:15:04.715192 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715199 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715208 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:15:04.715225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715231 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715240 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:15:04.715257 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.715264 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715273 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:15:04.715286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.715329 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715350 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.715377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715403 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715410 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:15:04.715433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.715448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.715458 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.715472 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715500 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715507 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715517 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.715560 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715586 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.715593 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715603 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:15:04.715621 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715627 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715638 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:15:04.715656 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.715663 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715672 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:15:04.715702 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.715709 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715718 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:15:04.715735 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.715741 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715750 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:15:04.715767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.715774 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715783 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:15:04.715800 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.715832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715838 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715847 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:15:04.715864 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715870 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715880 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:15:04.715897 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715903 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715912 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:15:04.715929 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.715935 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.715945 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:15:04.715957 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.716009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.716026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716032 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.716047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716071 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716078 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716087 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:15:04.716104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.716111 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.716137 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716143 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716152 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:15:04.716169 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:15:04.716175 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716185 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.716197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.716233 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716254 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.716267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716291 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716314 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:15:04.716327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.716341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.716351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.716364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716393 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716409 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716422 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.716451 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716476 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.716483 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716492 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:15:04.716509 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716515 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716524 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:15:04.716545 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.716552 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716562 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:15:04.716580 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.716586 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716596 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:15:04.716613 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.716619 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:15:04.716645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.716652 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716661 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:15:04.716677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716684 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.716710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716717 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716727 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:15:04.716744 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716750 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716760 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:15:04.716777 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.716783 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716793 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:15:04.716809 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716816 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716825 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:15:04.716842 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.716849 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716858 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:15:04.716870 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.716927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.716942 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.716969 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.716976 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.716986 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.716998 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.717028 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717054 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.717061 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717070 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:15:04.717087 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.717093 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717102 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:15:04.717119 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.717126 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717135 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:15:04.717151 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.717158 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717167 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:15:04.717184 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.717191 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717200 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:15:04.717217 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.717223 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717232 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:15:04.717249 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.717256 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717265 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:15:04.717282 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.717288 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717302 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:15:04.717321 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.717327 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717337 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:15:04.717354 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.717360 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717369 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:15:04.717386 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.717392 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717401 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:15:04.717418 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.717424 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717433 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:15:04.717450 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.717457 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717466 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.717483 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.717489 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717499 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:15:04.717511 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.717592 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717598 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:15:04.717626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717651 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.717657 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717667 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:15:04.717679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.717704 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717719 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717725 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.717738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717762 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.717769 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717778 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:15:04.717791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.717815 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:15:04.717830 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717835 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:15:04.717853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717878 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.717884 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.717911 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.717917 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717926 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:15:04.717943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.717949 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717958 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:15:04.717975 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:15:04.717981 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.717990 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:15:04.718002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.718039 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:15:04.718054 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718060 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.718077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718102 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.718109 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718118 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:15:04.718130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.718155 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:15:04.718168 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.718194 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718201 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.718210 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.718239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.718252 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718277 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.718284 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718297 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:15:04.718316 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.718323 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718332 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:15:04.718349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.718355 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718364 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:15:04.718381 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:15:04.718388 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718401 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:15:04.718418 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.718425 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718434 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:15:04.718451 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.718457 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718466 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:15:04.718484 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.718490 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718499 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:15:04.718516 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.718523 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718532 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:15:04.718549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.718555 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718565 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:15:04.718581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.718588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718597 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.718610 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:15:04.718658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.718674 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718681 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:15:04.718698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.718730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718739 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.718752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.718776 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.718791 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718797 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.718810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718834 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:15:04.718841 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718854 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:15:04.718867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.718881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.718891 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:15:04.718905 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:15:04.718930 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:15:04.718937 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:15:04.718947 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:15:04.718964 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:15:04.718970 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:15:04.718979 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:15:04.719010 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:15:04.719017 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:15:04.719027 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:15:04.719040 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:15:04.719064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.719080 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719086 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.719100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.719138 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719148 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.719166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719173 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719182 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:15:04.719200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719207 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719217 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:15:04.719230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.719264 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719279 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719286 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.719304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719330 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719337 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719347 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:15:04.719361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.719386 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.719400 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719432 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719439 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719449 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719462 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.719493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719518 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719525 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719535 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:15:04.719553 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719559 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719569 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:15:04.719586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.719593 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719602 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:15:04.719620 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719627 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719636 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:15:04.719653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.719660 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719669 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:15:04.719687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719694 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719703 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:15:04.719721 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.719728 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719741 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:15:04.719759 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719766 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719776 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:15:04.719793 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719800 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719810 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:15:04.719823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.719869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.719887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719894 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:15:04.719912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719938 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.719945 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719955 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:15:04.719973 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.719980 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.719990 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:15:04.720007 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.720013 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720023 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:15:04.720040 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.720047 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720056 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:15:04.720074 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.720080 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720090 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:15:04.720103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.720145 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.720161 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720167 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.720185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720210 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720216 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.720276 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.720298 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720310 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:15:04.720320 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:15:04.720333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:15:04.720358 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:15:04.720373 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720379 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:15:04.720394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720418 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.720426 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720436 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:15:04.720449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.720474 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.720489 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720495 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.720514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720539 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:15:04.720546 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720556 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:15:04.720569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.720594 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:15:04.720609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720615 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:15:04.720629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720653 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.720661 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.720683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.720709 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.720724 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720730 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.720744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720769 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720776 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720789 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:15:04.720803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.720819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.720829 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:15:04.720842 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720870 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720877 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.720930 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720955 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.720963 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.720973 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:15:04.720991 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.720998 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721007 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:15:04.721025 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721031 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721041 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:15:04.721058 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721065 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721074 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:15:04.721091 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721098 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721114 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:15:04.721132 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:15:04.721139 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721148 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:15:04.721166 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:15:04.721173 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721182 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:15:04.721200 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:15:04.721206 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721216 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:15:04.721233 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:15:04.721240 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721250 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:15:04.721268 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721275 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721284 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:15:04.721307 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721314 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721324 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:15:04.721342 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721349 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721358 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:15:04.721376 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721383 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721392 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:15:04.721405 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.721467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.721487 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721493 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:15:04.721512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721537 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721545 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721558 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:15:04.721572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.721597 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.721612 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721619 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.721633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721658 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.721665 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721674 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:15:04.721688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.721713 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:15:04.721728 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721734 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.721748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721772 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721779 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721789 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:15:04.721806 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.721813 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721822 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:15:04.721839 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.721846 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721860 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:15:04.721878 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.721885 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721895 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:15:04.721908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.721945 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.721961 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.721967 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.721981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722007 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722014 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722024 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:15:04.722037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.722063 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.722076 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722109 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722117 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722127 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.722172 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.722204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:15:04.722232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.722238 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722248 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:15:04.722265 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722272 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722282 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:15:04.722304 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.722311 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722322 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:15:04.722340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:15:04.722374 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722380 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722390 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:15:04.722408 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:15:04.722415 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722424 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:15:04.722437 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.722476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.722494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722501 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:15:04.722519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722544 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.722551 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722561 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:15:04.722579 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722586 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722595 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:15:04.722612 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722619 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722629 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:15:04.722646 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.722653 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722666 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:15:04.722684 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722691 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722700 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:15:04.722717 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722724 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722734 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:15:04.722751 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722758 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722767 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:15:04.722785 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.722791 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722801 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:15:04.722813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.722866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.722881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722888 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:15:04.722906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722932 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:15:04.722940 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:15:04.722963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.722978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.722988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:15:04.723005 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:15:04.723012 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:15:04.723024 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:15:04.723040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.723046 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:15:04.723060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.723083 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.723103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:15:04.723120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.723131 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:15:04.723141 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:15:04.723158 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.723164 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:15:04.723174 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:15:04.723191 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:15:04.723204 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:15:04.723217 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:15:04.723235 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.723242 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.723252 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.723269 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.723275 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.723285 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.723307 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.723314 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.723324 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.723342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.723348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:15:04.723358 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.723375 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.723381 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:15:04.723391 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.723408 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:15:04.723414 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:15:04.723423 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:15:04.723440 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.723447 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.723456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.723473 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:15:04.723479 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:15:04.723489 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:15:04.723505 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.723512 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:15:04.723522 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.723539 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.723545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:15:04.723555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.723571 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:15:04.723577 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:15:04.723591 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:15:04.723607 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:15:04.723644 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.723674 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:15:04.723702 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.723729 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:15:04.723757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.723783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:15:04.723810 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.723837 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:15:04.723864 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.723890 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:15:04.723917 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:15:04.723944 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:15:04.723970 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:15:04.723996 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:15:04.724043 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:15:04.724070 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:15:04.724097 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.724124 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:15:04.724151 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.724177 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:15:04.724204 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.724230 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:15:04.724257 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.724283 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:15:04.724316 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.724344 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:15:04.724531 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.724558 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:15:04.724585 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.724612 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:15:04.724638 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.724666 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:15:04.724714 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.724762 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:15:04.724811 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.724866 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:15:04.724909 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.724938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:15:04.724965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.724992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.725018 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.725045 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.725071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.725097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.725124 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.725150 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:15:04.725177 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:15:04.725203 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:15:04.725230 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.725256 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:15:04.725283 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.725316 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.725344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.725375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:15:04.725402 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.725434 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:15:04.725463 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.725490 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:15:04.725516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.725544 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:15:04.725571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.725597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:15:04.725623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.725651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:15:04.725680 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725698 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725724 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.725750 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725767 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725785 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725811 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.725837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.725940 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.725966 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.725992 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726018 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.726044 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726061 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726094 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.726120 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726137 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726164 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.726191 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726217 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.726243 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726269 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.726300 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726328 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.726354 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726381 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.726407 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726428 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.726482 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726509 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.726535 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726561 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.726588 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726614 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.726640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726674 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.726796 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726822 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726840 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.726893 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726920 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.726946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726964 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.726981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727007 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.727033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.727154 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727188 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.727257 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727274 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727291 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727341 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.727367 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727394 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.727422 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727450 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727467 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727484 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727512 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.727539 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:15:04.727592 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727626 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727652 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.727678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.727798 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727825 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:15:04.727851 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727877 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.727904 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.727932 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.727982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728130 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.728160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:15:04.728348 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728365 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728391 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.728417 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728440 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728457 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728483 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.728510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.728612 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728638 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.728664 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728691 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.728717 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728734 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728761 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.728787 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728804 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728831 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.728857 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728883 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.728915 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728942 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.728968 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.728995 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.729021 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729048 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:15:04.729074 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729092 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:15:04.729144 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.729197 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729224 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.729250 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729276 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.729307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.729470 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729487 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729530 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.729556 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729584 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.729616 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729633 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.729703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:15:04.729822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.729925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.729976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730003 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.730030 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730057 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:15:04.730083 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730118 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730135 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730162 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:15:04.730188 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730214 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:15:04.730245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730281 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.730340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:15:04.730465 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730491 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:15:04.730518 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730544 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:15:04.730570 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730596 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:15:04.730622 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730639 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730673 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.730726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:15:04.730877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:15:04.730905 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.730967 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.731020 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.731070 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.731118 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.731167 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:15:04.731215 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:15:04.731264 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:15:04.731339 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.731389 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.731444 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.731494 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.731541 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.731591 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.731639 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.731687 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.731735 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.731784 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.731840 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.731889 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.731954 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.732010 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.732074 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.732122 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:15:04.732170 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.732218 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.732266 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.732322 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.732372 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.732447 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.732496 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.732546 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.732603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.732652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.732700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.732749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.732820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.732911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:15:04.733012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:15:04.733107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:15:04.733189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.733281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.733376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.733465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.733550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.733645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.734008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.734115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.734215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.734326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.734427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.734517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.734570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.734640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.734695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.734744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:15:04.734792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.734840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.734888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.734946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.734995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.735048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.735096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.735146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.735203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.735253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.735314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.735364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.735411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.735467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:15:04.735516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:15:04.735571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:15:04.735620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.735669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.735718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.735766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.735814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.735863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.735912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.735959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.736007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.736056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.736105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.736156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.736205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.736258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.736318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.736366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:15:04.736414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.736468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.736516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.736566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.736618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.736685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.736740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.736790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.736850 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:15:04.736879 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.736941 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.736997 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.737052 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.737112 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.737166 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:15:04.737220 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:15:04.737275 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:15:04.737336 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.737391 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.737453 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.737509 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.737563 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.737625 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.737680 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.737733 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.737788 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.737842 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.737898 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.737952 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.738006 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.738061 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.738115 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.738168 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:15:04.738222 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.738277 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.738378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.738439 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.738493 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.738547 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.738600 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.738654 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.738717 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:15:04.738742 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.738799 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.738854 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.738909 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.738963 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.739018 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:15:04.739072 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:15:04.739127 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:15:04.739181 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.739237 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.739301 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.739358 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.739413 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.739473 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.739544 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.739603 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.739657 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.739918 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.739973 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.740029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.740084 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.740151 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.740203 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.740256 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:15:04.740315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.740368 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.740422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.740478 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.740531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.740588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.740640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.740692 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.740752 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:15:04.740774 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.740823 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.740870 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.740917 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.740969 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.741016 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:15:04.741062 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:15:04.741109 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:15:04.741156 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.741203 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.741250 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.741303 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.741351 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.741399 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.741452 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.741500 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.741546 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.741594 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.741640 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.741688 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.741734 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.741782 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.741830 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.741877 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:15:04.741923 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.741974 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.742021 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.742067 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.742114 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.742161 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.742207 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.742255 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.742314 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:15:04.742336 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.742386 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.742439 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.742494 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.742543 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.742591 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:15:04.742640 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:15:04.742689 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:15:04.742739 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.742789 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.742838 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.742887 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.742936 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.742985 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.743039 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.743088 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.743137 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.743187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.743237 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.743287 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.743342 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.743392 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.743458 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.743508 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:15:04.743557 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.743607 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.743658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.743707 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.743756 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.743805 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.743854 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.743903 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.743957 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:15:04.743973 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:15:04.744003 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:15:04.744030 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:15:04.744056 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:15:04.744083 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:15:04.744104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.744122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.744131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.744141 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.744151 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.744160 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:15:04.744169 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:15:04.744178 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:15:04.744186 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.744195 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.744204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.744213 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.744222 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744232 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.744240 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.744249 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.744257 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.744265 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744274 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744287 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.744301 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.744310 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.744319 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.744327 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:15:04.744335 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.744344 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.744352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.744360 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.744369 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.744377 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.744385 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.744394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.744403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.744412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.744421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.744435 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.744444 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.744453 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:15:04.744461 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:15:04.744469 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:15:04.744477 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.744484 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.744492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.744500 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.744508 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744516 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.744523 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.744531 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.744539 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.744546 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744561 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.744569 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.744577 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.744584 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.744592 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:15:04.744599 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.744605 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.744613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.744620 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.744627 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.744635 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.744642 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.744649 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.744657 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.744667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.744675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.744684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.744690 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.744698 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:15:04.744705 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:15:04.744717 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:15:04.744724 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.744732 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.744739 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.744746 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.744753 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744761 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.744768 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.744775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.744782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.744789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744796 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.744811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.744819 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.744825 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.744832 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:15:04.744840 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.744847 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.744853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.744861 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.744868 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.744875 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.744882 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.744889 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.744896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:15:04.744904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.744911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:15:04.744918 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:15:04.744925 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:15:04.744932 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:15:04.744939 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:15:04.744946 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:15:04.744953 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:15:04.744959 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:15:04.744966 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:15:04.744972 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:15:04.744980 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.744988 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.744995 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:15:04.745002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:15:04.745009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:15:04.745015 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.745023 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:15:04.745030 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:15:04.745036 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:15:04.745043 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:15:04.745050 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:15:04.745056 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:15:04.745063 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:15:04.745070 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:15:04.745077 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:15:04.745087 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:15:04.745094 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:15:04.745101 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:15:04.745108 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:15:04.745115 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:15:04.745359 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:15:04.745369 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:15:04.745374 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:15:04.745379 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:15:04.745386 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:15:04.745391 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:15:04.745395 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:15:04.745405 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:15:04.745414 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:15:04.745455 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.745462 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203132" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:15:04.745475 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:15:04.745496 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:15:04.745503 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:15:04.745507 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:15:04.745511 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:15:04.745516 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203132" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:15:04.745527 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:15:04.745533 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:15:04.745538 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:15:04.745550 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.745559 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:15:04.745564 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:15:04.745588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.745597 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:15:04.745601 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.745627 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:15:04.745633 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:15:04.745637 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:15:04.745641 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:15:04.745645 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:15:04.745649 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:15:04.745653 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:15:04.745657 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:15:04.745664 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203132" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:15:04.745674 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:15:04.745680 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:15:04.745684 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:15:04.745690 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.745695 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:15:04.745700 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:15:04.745722 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:15:04.745728 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.745733 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.745738 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.745742 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:15:04.745752 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:15:04.745760 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:15:04.745764 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:15:04.745769 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:15:04.745775 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203132" 2019-04-25 14:15:04.745782 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:15:04.745787 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:15:04.745792 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:15:04.745798 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:15:04.745802 wsdl: in serializeType: returning: 203132 2019-04-25 14:15:04.745808 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:15:04.745815 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:15:04.745819 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:15:04.745823 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:15:04.745828 wsdl: in serializeType: returning: 203132 2019-04-25 14:15:04.745832 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203132 2019-04-25 14:15:04.745851 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203132 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:15:04.745856 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:15:04.745861 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3026"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:15:04.745875 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:15:04.745881 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203132 2019-04-25 14:15:04.745890 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:15:04.745963 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:15:04.745903 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:15:04.745913 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:15:04.745918 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:15:04.745923 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:15:04.745927 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:15:04.745934 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:15:04.745944 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:15:04.745952 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:15:04.745957 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:15:04.745969 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:15:04.745979 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:15:04.745987 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:15:04.753963 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:15:04.753998 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:15:04.754014 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:15:04.754021 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:15:04.754028 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:15:04.754033 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:15:04.754038 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:15:04.754043 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:15:04.754048 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:15:04.754084 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:15:04.764658 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:15:04.764696 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:15:04.764703 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:15:04.764709 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:15:04.764714 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:15:04.764720 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:15:04.764727 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:15:04.764733 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:15:04.764738 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:15:04.764745 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:14:50 GMT 2019-04-25 14:15:04.764751 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:15:04.764756 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:15:04.764762 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:15:04.764773 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:15:04.764800 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:15:04.764811 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:15:04.764821 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:15:04.764826 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:15:04.764839 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:15:04.764881 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:15:04.764893 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:15:04.764899 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:15:04.764928 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:15:04.764935 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:14:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:15:04.764972 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:15:04.764982 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:15:04.765012 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:15:04.765022 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:15:04.765174 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:15:04.765326 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:15:04.765334 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:15:04.765343 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:15:04.765354 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:15:04.765383 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:15:04.765449 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:15:04.765812 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:15:04.765831 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:15:04.765839 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:15:04.765844 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:15:04.765850 nusoap_client: detail =