Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar




kolokompresji: 47.00



Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-27010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2564
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 09:50:34 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 11:50:55.723569 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 11:50:55.723626 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:50:55.723640 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 11:50:55.723657 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:50:55.723666 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 11:50:55.723673 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 11:50:55.723685 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 11:50:55.723693 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:50:55.723699 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:50:55.723709 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 11:50:55.723717 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:50:55.723727 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:50:55.723733 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:50:55.723737 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:50:55.723742 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:50:55.723746 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 11:50:55.723757 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:50:55.723771 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:50:55.723779 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:50:55.723785 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 11:50:55.723790 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 11:50:55.723798 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:50:55.723806 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:50:55.730233 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:50:55.730248 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:50:55.730259 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 11:50:55.730265 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:50:55.730270 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:50:55.730275 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 11:50:55.730279 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 11:50:55.730311 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 11:50:55.754564 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 11:50:55.754611 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 11:50:55.754619 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:50:55.754625 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:50:55.754631 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:50:55.754637 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:50:55.754642 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:50:55.754650 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:50:55.754655 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:50:55.754661 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:50:34 GMT 2020-05-27 11:50:55.754667 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:50:55.754672 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 11:50:55.754679 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:50:55.754692 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 11:50:55.754725 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 11:50:55.754748 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 11:50:55.761300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.761361 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:50:55.761384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.761409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.761572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.761605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.767639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.767684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.767928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.767962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.767998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.768287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774304 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:50:55.774342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.774971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.775028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.775051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.775084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.775133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.775214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:50:55.775298 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 11:50:55.780658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.780740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.780790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.780839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.780989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.781859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.782427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 11:50:55.787706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 11:50:55.787872 soap_transport_http: read buffer of 2173 bytes 2020-05-27 11:50:55.787892 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:50:55.787902 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 11:50:55.787945 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 11:50:55.788003 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:50:55.788026 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:50:55.788038 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:50:55.788066 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 11:50:55.788076 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 11:50:55.788297 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 11:50:55.788317 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 11:50:55.788384 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788399 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 11:50:55.788430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788478 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.788493 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788515 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:50:55.788548 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.788559 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788576 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:50:55.788610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.788677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.788703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.788736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788779 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.788790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788807 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 11:50:55.788828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.788871 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:50:55.788895 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 11:50:55.788927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788967 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.788978 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.788995 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:50:55.789031 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.789044 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789063 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:50:55.789099 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.789111 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789133 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:50:55.789162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.789226 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.789254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 11:50:55.789293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789340 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.789352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789370 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 11:50:55.789395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.789441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 11:50:55.789467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 11:50:55.789504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789554 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.789567 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789586 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:50:55.789630 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.789643 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789661 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:50:55.789695 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.789707 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789725 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:50:55.789758 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.789770 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789789 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.789815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.789886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.789914 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.789927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.789954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790002 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790013 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790087 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.790129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.790162 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790183 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:50:55.790203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 11:50:55.790228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:50:55.790277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:50:55.790305 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790316 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 11:50:55.790343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790390 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.790403 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790422 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:50:55.790448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.790496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.790524 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790536 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.790568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790623 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790635 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.790744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.790778 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790798 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:50:55.790818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 11:50:55.790844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:50:55.790892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:50:55.790920 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.790931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 11:50:55.790958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791005 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.791019 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791037 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 11:50:55.791071 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.791084 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791107 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 11:50:55.791140 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.791153 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791171 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 11:50:55.791205 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.791217 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.791261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.791331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.791359 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791370 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.791397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791444 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.791457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 11:50:55.791503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.791552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:50:55.791579 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791598 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 11:50:55.791625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791672 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.791685 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791703 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:50:55.791729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.791777 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.791805 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791816 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.791842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791890 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.791903 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791922 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 11:50:55.791947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.791974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.791995 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:50:55.792023 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792035 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 11:50:55.792060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.792121 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.792165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.792213 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.792241 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792252 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.792277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792324 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.792337 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792355 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 11:50:55.792382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.792429 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 11:50:55.792457 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792467 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 11:50:55.792493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792541 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.792553 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792572 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:50:55.792611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.792624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792642 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.792669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.792724 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 11:50:55.792751 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792762 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.792788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792835 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.792847 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792865 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 11:50:55.792891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.792939 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 11:50:55.792967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.792978 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 11:50:55.793003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793050 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.793063 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793081 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:50:55.793113 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.793126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793144 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.793170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.793225 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 11:50:55.793253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793264 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.793289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793335 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.793347 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793365 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 11:50:55.793391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.793439 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 11:50:55.793466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793477 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 11:50:55.793503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.793562 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793580 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.793615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.793664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 11:50:55.793692 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793703 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.793729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793776 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.793788 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793806 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 11:50:55.793833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.793880 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 11:50:55.793909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793921 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 11:50:55.793946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.793992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.794005 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.794050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.794098 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.794126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794138 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.794163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794209 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.794222 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794240 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 11:50:55.794266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.794315 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:50:55.794343 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794354 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 11:50:55.794379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794425 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.794438 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794457 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:50:55.794482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.794530 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.794559 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794570 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.794620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794672 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.794685 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794702 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 11:50:55.794728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.794776 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:50:55.794804 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794815 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 11:50:55.794840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794886 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.794899 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794918 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 11:50:55.794944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.794971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.794990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.795019 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795030 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.795056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795103 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.795115 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795135 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 11:50:55.795160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.795208 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:50:55.795236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795248 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 11:50:55.795274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795321 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.795334 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795353 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 11:50:55.795389 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.795402 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795420 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 11:50:55.795446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.795503 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.795531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795543 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.795569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795624 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.795638 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795656 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 11:50:55.795683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.795731 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:50:55.795761 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795773 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:50:55.795799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.795859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795877 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.795903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.795951 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.795980 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.795991 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.796017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796064 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.796077 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796095 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:50:55.796121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.796168 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:50:55.796196 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796207 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:50:55.796233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796281 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:50:55.796293 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796312 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:50:55.796338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.796385 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.796412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796423 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.796448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796508 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.796626 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.796659 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796679 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:50:55.796700 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 11:50:55.796725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:50:55.796773 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:50:55.796800 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796812 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 11:50:55.796838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796885 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:50:55.796898 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796916 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:50:55.796942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.796969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.796990 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.797018 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797029 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.797056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797100 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797112 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797182 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.797219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.797252 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:50:55.797291 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 11:50:55.797317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:50:55.797364 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:50:55.797392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797403 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 11:50:55.797429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797475 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:50:55.797489 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797508 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 11:50:55.797534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.797583 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.797619 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797630 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.797656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797702 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797713 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.797822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.797854 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797874 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:50:55.797894 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 11:50:55.797919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.797946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:50:55.797966 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:50:55.797995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 11:50:55.798032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798079 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.798092 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 11:50:55.798144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.798157 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 11:50:55.798208 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.798220 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798239 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:50:55.798271 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.798284 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798302 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:50:55.798335 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.798347 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798365 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:50:55.798398 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.798410 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798428 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 11:50:55.798461 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.798473 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798491 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.798517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.798616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.798644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798656 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.798683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798730 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.798743 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 11:50:55.798789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.798836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:50:55.798865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 11:50:55.798901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798947 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.798959 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.798977 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:50:55.799010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.799022 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799040 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.799075 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.799087 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799106 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:50:55.799132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.799195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.799222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.799260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799307 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.799319 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 11:50:55.799364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.799413 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:50:55.799440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799453 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:50:55.799480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.799540 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.799584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.799641 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.799669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799681 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.799707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799755 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.799768 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:50:55.799813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.799861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:50:55.799889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799900 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 11:50:55.799926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.799972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.799985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.800037 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.800050 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800068 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 11:50:55.800101 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.800114 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800133 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 11:50:55.800166 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.800179 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800196 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 11:50:55.800229 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.800241 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800259 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 11:50:55.800285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.800364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.800392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800403 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.800428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800475 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.800488 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 11:50:55.800533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.800581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:50:55.800616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800628 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 11:50:55.800654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800701 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.800714 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800732 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 11:50:55.800765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.800777 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.800829 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.800841 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800859 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:50:55.800886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.800948 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.800976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.800987 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.801013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801059 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.801073 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 11:50:55.801118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.801165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:50:55.801193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801204 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.801230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801279 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.801291 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801310 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:50:55.801343 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.801355 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801373 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:50:55.801407 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.801419 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:50:55.801471 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.801483 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801502 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:50:55.801536 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.801548 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801566 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:50:55.801599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.801679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.801708 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801719 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.801745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801793 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.801806 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:50:55.801850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.801878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.801899 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.801925 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.801978 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.801991 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802009 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.802091 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.802151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802170 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.802204 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.802217 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802235 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 11:50:55.802268 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.802281 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802299 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 11:50:55.802332 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.802345 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802362 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:50:55.802395 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.802407 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802426 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 11:50:55.802459 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:50:55.802471 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802491 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 11:50:55.802525 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.802538 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802557 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.802595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.802609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.802666 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.802679 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802697 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 11:50:55.802731 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.802743 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802761 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:50:55.802794 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.802806 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802824 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:50:55.802850 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.802951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.802983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.802994 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.803022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803069 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.803082 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803100 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:50:55.803133 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.803146 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803164 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:50:55.803197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.803209 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803227 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:50:55.803259 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.803273 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803292 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:50:55.803317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.803388 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803416 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803427 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.803453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803500 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803531 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 11:50:55.803558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.803587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.803615 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.803641 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803691 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803704 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803722 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803748 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.803804 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803852 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.803865 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803884 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:50:55.803917 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.803930 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.803948 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:50:55.803981 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.803993 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804011 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:50:55.804044 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.804057 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804076 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:50:55.804109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.804121 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:50:55.804173 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.804185 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804204 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:50:55.804237 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.804250 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804268 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.804301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.804314 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804332 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:50:55.804365 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.804378 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804397 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:50:55.804435 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.804447 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804465 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:50:55.804499 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.804511 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804530 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:50:55.804556 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.804663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.804696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.804708 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.804735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.804782 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.804795 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.804814 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:50:55.804848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.804860 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.804878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.804911 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.804923 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.804941 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:50:55.804975 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.804987 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.805006 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.805032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.805081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.805103 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.805142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.805169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.805217 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805230 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.805249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 11:50:55.805275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.805302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.805322 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.805348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805399 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805412 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805430 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805458 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805488 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.805516 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805564 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.805577 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805602 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:50:55.805637 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.805649 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805668 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 11:50:55.805701 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.805714 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805732 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 11:50:55.805765 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.805777 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805796 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 11:50:55.805829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.805841 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805860 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:50:55.805893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.805905 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805923 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:50:55.805956 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.805969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.805987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.806020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.806032 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.806050 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 11:50:55.806083 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.806096 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.806115 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 11:50:55.806149 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806161 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.806179 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 11:50:55.806212 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.806225 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.806244 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:50:55.806277 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.806289 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.806307 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:50:55.806333 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.806442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.806472 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806526 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806539 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806558 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.806648 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806698 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.806711 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806729 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 11:50:55.806762 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.806775 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806793 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 11:50:55.806826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.806839 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806857 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:50:55.806890 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.806902 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806921 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 11:50:55.806954 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.806967 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.806985 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 11:50:55.807018 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.807031 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807049 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 11:50:55.807082 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.807094 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807113 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 11:50:55.807146 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.807158 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807177 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 11:50:55.807209 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.807222 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807240 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 11:50:55.807273 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.807286 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807304 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 11:50:55.807337 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.807350 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807368 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 11:50:55.807400 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.807412 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807432 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 11:50:55.807464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.807476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807495 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.807529 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.807541 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807559 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 11:50:55.807586 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.807750 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.807761 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 11:50:55.807788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.807836 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.807849 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.807867 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 11:50:55.807893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.807922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.807942 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.807971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.807982 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.808007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808054 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.808067 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808086 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 11:50:55.808112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.808160 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:50:55.808189 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808200 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 11:50:55.808225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808272 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.808285 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808303 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.808336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.808348 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808367 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:50:55.808399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.808412 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808430 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:50:55.808463 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.808475 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808493 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:50:55.808520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.808598 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 11:50:55.808628 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808640 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.808666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808714 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.808727 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808745 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 11:50:55.808772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.808800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.808821 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 11:50:55.808847 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.808897 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 11:50:55.808910 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.808928 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 11:50:55.808954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.808985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.809011 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809058 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.809071 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809090 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 11:50:55.809122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.809135 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809153 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 11:50:55.809186 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.809199 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809217 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 11:50:55.809250 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 11:50:55.809262 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809281 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 11:50:55.809313 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.809326 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809344 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 11:50:55.809376 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.809388 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809407 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 11:50:55.809440 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.809452 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809470 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:50:55.809505 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.809517 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809536 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 11:50:55.809569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.809581 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809624 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 11:50:55.809660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.809673 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.809718 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 11:50:55.809813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.809846 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.809857 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 11:50:55.809886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.809933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.809947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.809965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.809992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.810041 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.810069 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810080 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.810106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810153 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:50:55.810166 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810184 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 11:50:55.810210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.810258 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:50:55.810283 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 11:50:55.810330 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.810344 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:50:55.810362 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 11:50:55.810395 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:50:55.810408 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 11:50:55.810426 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 11:50:55.810459 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.810472 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 11:50:55.810490 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 11:50:55.810517 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 11:50:55.810560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.810596 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810607 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.810636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.810696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810715 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.810748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.810760 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810778 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 11:50:55.810811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.810823 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810841 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 11:50:55.810867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.810929 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.810957 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.810969 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.810995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.811043 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811056 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.811074 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 11:50:55.811100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.811128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.811149 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.811174 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811225 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811238 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811257 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811282 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.811338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811387 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.811400 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811418 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 11:50:55.811454 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.811467 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811486 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 11:50:55.811520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.811532 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811550 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:50:55.811583 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.811602 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811621 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 11:50:55.811654 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.811667 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811685 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:50:55.811718 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.811731 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811750 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 11:50:55.811782 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.811795 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811813 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 11:50:55.811846 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.811858 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811877 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 11:50:55.811911 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.811923 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.811942 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 11:50:55.811968 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.812054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.812086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812098 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 11:50:55.812124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812171 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.812184 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812203 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:50:55.812236 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.812249 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812268 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:50:55.812300 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.812312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812330 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:50:55.812363 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.812375 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812394 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:50:55.812427 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.812439 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812457 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:50:55.812484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.812561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.812596 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812609 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.812636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812681 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812694 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.812805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.812838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812858 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:50:55.812880 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 11:50:55.812906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 11:50:55.812953 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:50:55.812981 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.812993 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 11:50:55.813019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813066 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.813079 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813098 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 11:50:55.813125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.813174 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.813202 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813213 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.813239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813288 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:50:55.813301 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813319 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 11:50:55.813345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.813393 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 11:50:55.813421 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813433 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 11:50:55.813460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.813523 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813541 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 11:50:55.813575 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.813588 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813614 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:50:55.813647 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.813660 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813678 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 11:50:55.813704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.813768 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.813797 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813808 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.813835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813883 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.813897 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813915 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 11:50:55.813942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.813970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.813991 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:50:55.814019 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814030 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 11:50:55.814056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.814117 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814135 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.814161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.814210 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.814238 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.814276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814322 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814335 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814354 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 11:50:55.814380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.814407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.814428 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:50:55.814454 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814506 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814519 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814538 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.814631 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814680 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.814693 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814712 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 11:50:55.814745 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.814758 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814776 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 11:50:55.814810 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.814823 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814841 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 11:50:55.814874 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.814887 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814906 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 11:50:55.814939 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.814952 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.814970 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 11:50:55.815003 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:50:55.815015 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815034 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 11:50:55.815067 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:50:55.815080 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815099 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 11:50:55.815133 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 11:50:55.815145 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815164 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 11:50:55.815197 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.815210 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815229 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 11:50:55.815262 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.815275 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815293 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 11:50:55.815326 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.815338 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815369 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 11:50:55.815403 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.815416 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815434 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 11:50:55.815468 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.815480 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815499 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 11:50:55.815525 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.815649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.815684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.815695 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 11:50:55.815923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.815974 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.815987 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.816005 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.816038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.816051 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.816069 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.816095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.816130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.816151 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.816179 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.816191 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.816221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.816270 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816283 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.816302 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 11:50:55.816329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.816357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.816377 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 11:50:55.816403 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816454 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816467 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816486 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816513 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.816571 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816628 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.816641 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816660 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 11:50:55.816694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.816706 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816730 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 11:50:55.816765 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.816777 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816795 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 11:50:55.816828 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:50:55.816841 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816859 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 11:50:55.816892 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.816904 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816922 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 11:50:55.816955 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 11:50:55.816968 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.816986 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 11:50:55.817020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.817032 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.817050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.817077 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 11:50:55.817148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.817179 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817191 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 11:50:55.817223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817272 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.817285 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817303 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.817337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.817349 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817367 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.817394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.817449 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.817477 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817488 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 11:50:55.817514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817562 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.817575 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817600 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 11:50:55.817628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.817677 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 11:50:55.817706 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817718 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 11:50:55.817749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817797 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.817809 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817828 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.817862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.817874 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817893 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.817919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.817955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.817975 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.818004 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818016 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.818042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818090 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.818103 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818121 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 11:50:55.818147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.818196 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:50:55.818224 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818235 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.818267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818314 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.818327 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818346 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 11:50:55.818380 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.818393 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818411 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 11:50:55.818437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.818493 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.818522 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818533 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.818558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818612 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818625 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818644 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 11:50:55.818671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.818699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.818719 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.818750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818807 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818820 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818839 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818865 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.818922 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.818981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.818999 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.819032 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:50:55.819045 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.819063 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:50:55.819090 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.819125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.819152 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:50:55.819201 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 11:50:55.819213 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:50:55.819232 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 11:50:55.819257 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 11:50:55.819287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.819314 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 11:50:55.819369 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.819382 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 11:50:55.819400 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 11:50:55.819433 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.819445 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 11:50:55.819464 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:50:55.819491 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 11:50:55.819526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.819555 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819567 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 11:50:55.819599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819648 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.819661 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819680 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 11:50:55.819706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.819754 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.819782 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819793 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.819825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819872 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.819885 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819903 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 11:50:55.819930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.819957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.819978 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:50:55.820005 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820017 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.820043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820088 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.820101 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820119 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 11:50:55.820152 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.820165 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820183 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 11:50:55.820216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.820228 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820246 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 11:50:55.820280 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.820292 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820311 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 11:50:55.820336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.820406 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820435 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820446 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.820479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820528 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820541 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820560 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 11:50:55.820586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.820621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.820643 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.820668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820718 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820730 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820749 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820775 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.820831 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820885 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.820898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820916 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 11:50:55.820949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.820961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.820979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 11:50:55.821012 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821024 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.821042 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 11:50:55.821076 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.821088 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.821106 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 11:50:55.821139 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821151 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.821169 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 11:50:55.821203 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821215 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.821234 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 11:50:55.821267 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:50:55.821281 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.821299 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 11:50:55.821326 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.821396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.821426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821438 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 11:50:55.821471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821520 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.821533 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821552 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 11:50:55.821585 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821604 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821623 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 11:50:55.821656 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821669 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821686 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 11:50:55.821720 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.821732 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821750 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 11:50:55.821783 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821796 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821814 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 11:50:55.821847 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821859 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821878 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 11:50:55.821910 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821922 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.821940 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 11:50:55.821973 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.821985 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822010 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 11:50:55.822036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.822135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.822163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822175 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 11:50:55.822201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.822261 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 11:50:55.822306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.822354 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:50:55.822384 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 11:50:55.822396 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 11:50:55.822421 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 11:50:55.822451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822462 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 11:50:55.822487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.822564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 11:50:55.822582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.822599 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 11:50:55.822611 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 11:50:55.822629 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.822635 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 11:50:55.822646 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 11:50:55.822662 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 11:50:55.822669 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 11:50:55.822678 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 11:50:55.822695 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.822701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.822711 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.822728 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.822734 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.822744 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.822761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.822767 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.822782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.822799 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.822806 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 11:50:55.822815 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.822832 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.822838 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 11:50:55.822848 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.822864 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:50:55.822870 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 11:50:55.822880 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 11:50:55.822896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.822902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.822912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.822928 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 11:50:55.822935 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 11:50:55.822944 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 11:50:55.822961 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.822967 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 11:50:55.822977 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.822993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.823000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 11:50:55.823009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.823025 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 11:50:55.823031 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 11:50:55.823041 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 11:50:55.823058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.823065 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.823075 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.823091 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.823098 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 11:50:55.823108 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.823120 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 11:50:55.823152 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.823185 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 11:50:55.823212 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.823238 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 11:50:55.823264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.823290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 11:50:55.823316 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.823342 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 11:50:55.823368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.823394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 11:50:55.823420 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.823446 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 11:50:55.823471 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.823497 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 11:50:55.823528 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 11:50:55.823555 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 11:50:55.823581 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 11:50:55.823613 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 11:50:55.823639 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 11:50:55.823664 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 11:50:55.823690 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.823717 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 11:50:55.823743 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.823769 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 11:50:55.823795 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.823821 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 11:50:55.823847 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.823873 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 11:50:55.823899 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.823930 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:50:55.823957 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.823983 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:50:55.824010 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.824035 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 11:50:55.824061 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.824087 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 11:50:55.824113 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.824138 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 11:50:55.824164 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.824189 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 11:50:55.824215 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.824241 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:50:55.824268 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.824295 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 11:50:55.824321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.824347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 11:50:55.824373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.824399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.824426 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.824451 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.824477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.824503 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.824529 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.824554 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 11:50:55.824580 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 11:50:55.824611 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 11:50:55.824641 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.824667 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 11:50:55.824693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.824719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.824744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.824771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 11:50:55.824797 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.824824 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 11:50:55.824850 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.824877 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 11:50:55.824903 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.824928 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 11:50:55.824954 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.824979 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 11:50:55.825005 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.825030 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 11:50:55.825056 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.825082 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 11:50:55.825108 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.825134 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.825161 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.825187 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 11:50:55.825213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.825238 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 11:50:55.825264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.825290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 11:50:55.825316 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825338 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825364 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.825390 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825407 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825424 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825450 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.825476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.825577 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825608 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.825634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.825733 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825759 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.825784 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825810 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.825835 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825852 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825877 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.825902 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825919 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825944 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.825969 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.825994 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.826020 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826051 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.826077 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.826128 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826153 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.826179 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826196 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826222 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.826247 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826272 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.826298 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826324 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.826349 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826375 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.826400 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826426 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.826451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.826617 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826634 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826665 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.826717 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.826961 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.826988 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827004 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827020 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827036 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827053 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827078 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.827104 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827121 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827137 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.827188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.827304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827379 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.827404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.827505 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827530 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.827561 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827600 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827618 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827643 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.827669 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827694 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:50:55.827719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827777 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.827802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.827919 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827944 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:50:55.827969 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.827986 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828002 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828027 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.828053 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828078 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.828103 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828121 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828146 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.828172 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828193 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828219 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.828245 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828262 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828287 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:50:55.828312 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828329 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828355 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.828380 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828405 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.828431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828480 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.828531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:50:55.828707 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828724 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828749 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.828775 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828792 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828812 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828838 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.828863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.828964 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.828989 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.829014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.829114 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829139 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.829164 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829189 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.829214 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829231 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829256 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.829282 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829299 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829324 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.829349 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829375 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.829401 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829426 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.829451 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829477 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.829507 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829534 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.829559 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829607 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 11:50:55.829633 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829658 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.829683 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829709 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.829734 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829760 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.829784 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829810 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.829835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829901 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.829959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.829984 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830001 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830042 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.830068 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830093 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.830119 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830136 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830157 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830173 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830190 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830215 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.830241 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830274 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830299 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.830324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 11:50:55.830448 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830498 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.830549 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.830656 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830681 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 11:50:55.830707 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830740 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830761 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830787 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 11:50:55.830812 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830838 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 11:50:55.830864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830881 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830897 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830922 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.830948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.830997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 11:50:55.831064 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831090 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 11:50:55.831116 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831132 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831149 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831174 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 11:50:55.831200 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831226 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 11:50:55.831251 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831268 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831293 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.831318 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831335 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831360 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 11:50:55.831386 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831408 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831434 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:50:55.831459 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831476 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831502 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 11:50:55.831528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831553 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 11:50:55.831579 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.831685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 11:50:55.831825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 11:50:55.831850 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.831904 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.831953 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.832002 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.832049 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.832097 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.832143 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.832190 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 11:50:55.832237 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 11:50:55.832284 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 11:50:55.832332 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.832378 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.832429 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.832476 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.832522 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.832570 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.832622 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.832671 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.832716 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.832763 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.832810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.832858 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.832903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.832950 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.832998 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.833052 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.833103 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.833149 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 11:50:55.833194 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.833239 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.833285 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.833333 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.833381 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.833429 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.833480 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.833525 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.833571 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.833622 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.833671 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.833717 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.833764 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.833820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.833867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.833913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.833960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.834007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.834055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.834100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.834147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 11:50:55.834194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 11:50:55.834241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 11:50:55.834288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.834334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.834380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.834426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.834472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.834520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.834581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.834635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.834681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.834746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.835030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.835079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.835124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.835171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.835219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.835270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.835321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.835367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 11:50:55.835427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.835472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.835518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.835566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.835619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.835668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.835719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.835765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.835810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.835873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.835921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.835967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.836014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.836068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.836115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.836162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.836215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.836263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.836325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.836370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.836417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 11:50:55.836464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 11:50:55.836511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 11:50:55.836558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.836608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.836660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.836707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.836766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.836815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.836862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.836909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.836955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.837001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.837075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.837123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.837170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.837218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.837266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.837316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.837662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.837709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 11:50:55.837755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.837801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.837848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.837896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.837959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.838008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.838059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.838105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.838151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.838197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.838245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.838292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.838339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.838407 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:50:55.838433 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.838492 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.838547 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.838605 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.838659 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.838716 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.838770 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.838830 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:50:55.838884 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:50:55.838937 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:50:55.838990 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.839042 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.839095 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.839152 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.839205 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.839258 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.839311 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.839364 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.839417 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.839470 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.839527 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.839582 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.839641 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.839694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.839747 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.839800 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.839853 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.839905 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:50:55.839964 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.840017 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.840070 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.840123 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.840176 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.840229 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.840281 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.840334 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.840391 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.840444 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.840497 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.840550 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.840608 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.840668 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 11:50:55.840692 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.840746 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.840799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.840853 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.840906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.840959 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.841012 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.841065 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:50:55.841124 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:50:55.841178 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:50:55.841231 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.841285 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.841338 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.841391 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.841444 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.841498 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.841552 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.841611 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.841665 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.841718 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.841772 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.841825 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.841879 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.841933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.841986 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.842039 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.842093 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.842145 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:50:55.842198 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.842255 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.842310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.842363 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.842416 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.842469 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.842523 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.842576 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.842635 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.842689 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.842743 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.842796 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.842848 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.842909 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 11:50:55.842931 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.842980 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.843028 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.843076 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.843123 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.843177 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.843224 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.843272 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:50:55.843319 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:50:55.843370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:50:55.843419 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.843466 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.843514 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.843561 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.843614 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.843662 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.843709 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.843757 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.843804 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.843851 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.843899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.843948 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.843996 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.844044 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.844091 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.844139 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.844186 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.844233 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:50:55.844281 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.844328 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.844376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.844429 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.844476 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.844524 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.844571 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.844624 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.844672 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.844718 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.844766 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.844813 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.844861 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.844916 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 11:50:55.844937 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.844987 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.845037 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.845087 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.845136 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.845186 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.845235 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.845285 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 11:50:55.845334 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 11:50:55.845384 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 11:50:55.845433 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.845488 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.845570 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.845628 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.845678 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.845728 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.845783 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.845833 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.845883 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.845932 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.845982 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.846032 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.846081 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.846130 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.846180 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.846229 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.846279 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.846328 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 11:50:55.846377 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.846426 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.846475 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.846525 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.846586 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.846642 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.846691 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.846741 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.846790 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.846840 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.846889 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.846939 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.846988 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.847040 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 11:50:55.847058 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 11:50:55.847087 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 11:50:55.847114 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 11:50:55.847140 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 11:50:55.847165 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 11:50:55.847184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.847199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.847209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.847217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.847225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.847233 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.847240 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.847248 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:50:55.847256 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:50:55.847263 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:50:55.847271 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.847278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.847286 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.847294 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.847302 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847311 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.847318 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.847326 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.847334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.847341 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.847349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847357 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.847365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847376 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.847385 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.847392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.847400 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.847408 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:50:55.847415 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.847423 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.847430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.847438 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.847446 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.847454 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.847461 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.847469 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.847476 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.847484 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.847491 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.847499 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.847506 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.847514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.847524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.847532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.847540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.847547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.847555 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.847562 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.847569 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:50:55.847576 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:50:55.847584 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:50:55.847596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.847604 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.847612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.847620 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.847628 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847635 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.847643 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.847650 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.847658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.847665 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.847672 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847680 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.847687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847694 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.847703 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.847710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.847717 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.847725 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:50:55.847732 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.847740 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.847747 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.847755 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.847762 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.847773 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.847781 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.847789 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.847796 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.847803 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.847811 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.847818 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.847825 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.847833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.847843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.847850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.847857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.847865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.847872 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.847879 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.847885 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:50:55.847892 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:50:55.847900 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:50:55.847908 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.847915 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.847922 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.847929 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.847936 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847943 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.847950 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.847957 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.847963 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.847970 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.847977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847984 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.847991 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.847998 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.848005 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.848012 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.848018 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.848025 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:50:55.848031 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.848038 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.848044 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.848051 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.848059 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.848066 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.848073 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.848080 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.848087 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.848094 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.848100 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.848107 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.848114 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.848121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 11:50:55.848130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 11:50:55.848137 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 11:50:55.848148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 11:50:55.848155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.848163 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 11:50:55.848169 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 11:50:55.848176 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 11:50:55.848182 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 11:50:55.848189 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 11:50:55.848196 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 11:50:55.848202 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 11:50:55.848210 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 11:50:55.848217 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 11:50:55.848224 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.848231 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.848238 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 11:50:55.848246 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 11:50:55.848252 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 11:50:55.848259 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 11:50:55.848266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.848273 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 11:50:55.848279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 11:50:55.848286 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.848293 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 11:50:55.848300 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 11:50:55.848306 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 11:50:55.848313 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 11:50:55.848320 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 11:50:55.848327 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 11:50:55.848333 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 11:50:55.848340 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 11:50:55.848347 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 11:50:55.848354 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 11:50:55.848361 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 11:50:55.848367 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 11:50:55.848374 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 11:50:55.848380 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 11:50:55.848387 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 11:50:55.848394 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 11:50:55.848400 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 11:50:55.848689 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 11:50:55.848699 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:50:55.848705 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:50:55.848709 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 11:50:55.848716 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 11:50:55.848721 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:50:55.848725 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 11:50:55.848738 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 11:50:55.848746 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:50:55.848783 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.848790 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:50:55.848804 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 11:50:55.848826 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 11:50:55.848832 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 11:50:55.848836 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 11:50:55.848841 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 11:50:55.848846 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:50:55.848857 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:50:55.848863 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:50:55.848868 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:50:55.848877 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.848887 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 11:50:55.848892 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 11:50:55.848918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.848928 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:50:55.848933 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.848960 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:50:55.848965 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 11:50:55.848969 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 11:50:55.848973 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 11:50:55.848977 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 11:50:55.848982 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 11:50:55.848985 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 11:50:55.848991 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:50:55.848995 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 11:50:55.849000 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 11:50:55.849011 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:50:55.849017 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:50:55.849022 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 11:50:55.849028 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.849034 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 11:50:55.849038 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 11:50:55.849065 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 11:50:55.849071 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.849076 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.849081 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.849085 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 11:50:55.849095 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:50:55.849103 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849108 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:50:55.849113 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:50:55.849119 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180687" 2020-05-27 11:50:55.849126 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849131 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:50:55.849136 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849142 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849147 wsdl: in serializeType: returning: 180687 2020-05-27 11:50:55.849153 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 11:50:55.849160 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849165 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:50:55.849169 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 11:50:55.849175 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 11:50:55.849182 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849186 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 11:50:55.849196 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849201 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 11:50:55.849205 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 11:50:55.849210 wsdl: in serializeType: returning: 180687PLN 2020-05-27 11:50:55.849215 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180687PLN 2020-05-27 11:50:55.849235 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=180687PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 11:50:55.849240 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 11:50:55.849246 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4209"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 11:50:55.849260 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 11:50:55.849265 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=180687PLN 2020-05-27 11:50:55.849274 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 11:50:55.849346 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 11:50:55.849285 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 11:50:55.849296 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 11:50:55.849302 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 11:50:55.849306 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 11:50:55.849311 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 11:50:55.849317 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:50:55.849327 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:50:55.849335 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:50:55.849340 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:50:55.849352 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 11:50:55.849360 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 11:50:55.849368 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 11:50:55.855943 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 11:50:55.855959 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 11:50:55.855969 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 11:50:55.855975 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 11:50:55.855981 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 11:50:55.855986 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 11:50:55.855990 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 11:50:55.855994 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 11:50:55.855998 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 11:50:55.856030 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 11:50:56.019071 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 11:50:56.019114 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 11:50:56.019120 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:50:56.019126 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 11:50:56.019132 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 11:50:56.019138 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 11:50:56.019144 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 11:50:56.019150 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 11:50:56.019156 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 11:50:56.019161 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 09:50:34 GMT 2020-05-27 11:50:56.019168 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 11:50:56.019174 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 11:50:56.019180 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 11:50:56.019191 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 11:50:56.019222 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 11:50:56.019234 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 11:50:56.019246 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 11:50:56.019250 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 11:50:56.019256 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 11:50:56.019298 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 11:50:56.019310 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 11:50:56.019316 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 11:50:56.019348 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 11:50:56.019355 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 09:50:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 11:50:56.019392 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 11:50:56.019400 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 11:50:56.019425 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 11:50:56.019431 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 11:50:56.019539 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 11:50:56.019654 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 11:50:56.019661 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 11:50:56.019669 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 11:50:56.019681 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:50:56.019705 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 11:50:56.019761 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 11:50:56.019790 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 11:50:56.019805 nusoap_client: got fault 2020-05-27 11:50:56.019813 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 11:50:56.019818 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 11:50:56.019823 nusoap_client: detail =