Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 47.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-27010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2564
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:32:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:32:59.754102 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:32:59.754159 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:32:59.754175 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:32:59.754192 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:32:59.754203 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:32:59.754212 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:32:59.754229 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:32:59.754237 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:32:59.754244 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:32:59.754254 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:32:59.754263 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:32:59.754275 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:32:59.754281 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:32:59.754286 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:32:59.754290 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:32:59.754294 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:32:59.754306 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:32:59.754322 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:32:59.754343 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:32:59.754350 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:32:59.754356 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:32:59.754365 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:32:59.754374 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:32:59.762252 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:32:59.762281 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:32:59.762296 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:32:59.762303 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:32:59.762309 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:32:59.762313 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:32:59.762318 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:32:59.762362 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:32:59.780140 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:32:59.780179 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:32:59.780187 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:32:59.780193 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:32:59.780199 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:32:59.780205 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:32:59.780211 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:32:59.780217 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:32:59.780223 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:32:59.780229 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:32:42 GMT 2019-04-26 06:32:59.780235 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:32:59.780240 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:32:59.780246 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:32:59.780259 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:32:59.780291 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:32:59.787914 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:32:59.787942 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:32:59.795514 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-26 06:32:59.795601 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.795641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:32:59.795666 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.795698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.795712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803304 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803555 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803575 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.803625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803652 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.803676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.803691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803764 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.803787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803800 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.803862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.803892 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.811003 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 06:32:59.811206 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.811238 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.811273 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:32:59.811340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.811376 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.811395 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.811456 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.811474 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.811490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:32:59.811655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:32:59.811669 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 06:32:59.811701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 06:32:59.811727 soap_transport_http: read buffer of 2415 bytes 2019-04-26 06:32:59.811740 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:32:59.811746 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:32:59.811847 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:32:59.811883 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:32:59.811899 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:32:59.811907 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:32:59.811927 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:32:59.811931 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:32:59.812102 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:32:59.812118 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:32:59.812169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:32:59.812199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812230 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812240 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812255 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:32:59.812276 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812284 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812304 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:32:59.812322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.812365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.812382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.812405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812434 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.812442 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812453 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:32:59.812467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.812494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:32:59.812510 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812516 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:32:59.812531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812557 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812565 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812575 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:32:59.812593 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812600 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812610 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:32:59.812628 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812635 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812648 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:32:59.812662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.812697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.812713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:32:59.812734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812760 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.812767 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:32:59.812791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.812817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:32:59.812832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812839 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:32:59.812853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812878 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812885 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812895 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:32:59.812914 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812920 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812930 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:32:59.812948 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.812955 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812964 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:32:59.812982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.812989 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.812998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.813012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.813050 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.813066 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813073 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.813088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813118 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.813182 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.813199 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813211 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:32:59.813221 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:32:59.813234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:32:59.813259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:32:59.813275 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813281 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:32:59.813300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813328 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.813335 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813345 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:32:59.813359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.813384 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.813400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813406 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.813420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813445 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.813452 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813463 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:32:59.813476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.813502 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:32:59.813517 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813524 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:32:59.813543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.813576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.813599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.813625 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.813640 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813647 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.813661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813686 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.813693 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813703 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:32:59.813717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.813742 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:32:59.813758 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813764 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:32:59.813778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813820 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.813832 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813849 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:32:59.813879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.813891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.813933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.813966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.813987 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:32:59.814005 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814012 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.814027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814053 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.814060 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814070 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:32:59.814083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814110 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:32:59.814125 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814132 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:32:59.814145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814170 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.814177 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814192 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:32:59.814213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.814220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.814243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814273 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:32:59.814288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814301 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.814316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814341 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.814348 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814358 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:32:59.814371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814397 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:32:59.814412 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814419 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:32:59.814432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.814464 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814474 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.814487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814512 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:32:59.814527 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814533 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.814547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814572 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.814579 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814589 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:32:59.814602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814627 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:32:59.814642 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814649 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:32:59.814663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814687 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.814695 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.814718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814743 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.814758 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814764 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.814778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814803 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.814810 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814820 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:32:59.814833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814859 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:32:59.814874 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814880 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:32:59.814894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814918 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.814926 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814936 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:32:59.814949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.814974 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.814989 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.814995 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.815009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815034 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.815041 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815051 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:32:59.815064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815089 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:32:59.815104 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815111 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:32:59.815124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815149 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.815156 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815165 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:32:59.815179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815204 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.815219 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815226 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.815240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815265 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.815272 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815281 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:32:59.815299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815327 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:32:59.815343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815349 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:32:59.815363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815387 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.815394 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815404 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:32:59.815422 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.815429 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815439 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:32:59.815452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815481 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.815497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815504 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.815518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815543 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.815550 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815559 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:32:59.815573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815598 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:32:59.815613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815619 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:32:59.815633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815657 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.815664 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815674 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.815687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815713 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.815728 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815734 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.815748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815773 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.815780 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815790 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:32:59.815803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815828 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:32:59.815843 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815849 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:32:59.815863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815887 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:32:59.815895 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815905 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:32:59.815918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.815943 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.815959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.815965 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.815978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816002 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816008 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.816068 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.816085 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816096 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:32:59.816106 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:32:59.816119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:32:59.816144 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:32:59.816159 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816166 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:32:59.816180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816206 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:32:59.816213 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816223 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:32:59.816236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.816262 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.816277 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816284 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.816303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816329 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816336 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816373 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.816394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.816411 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816422 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:32:59.816432 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:32:59.816444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:32:59.816469 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:32:59.816484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816491 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:32:59.816505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.816537 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:32:59.816565 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.816572 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816582 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:32:59.816600 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.816607 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816617 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:32:59.816635 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.816642 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816652 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:32:59.816670 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.816676 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816686 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:32:59.816703 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.816710 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816720 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:32:59.816737 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.816745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816754 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.816767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.816816 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.816832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816839 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.816854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816879 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.816886 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816896 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:32:59.816910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.816935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:32:59.816950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:32:59.816970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.816995 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817002 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817012 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:32:59.817030 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817036 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817046 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.817064 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817070 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817080 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:32:59.817093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.817126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.817142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817148 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.817162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817186 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817194 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:32:59.817218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.817244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:32:59.817259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817265 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:32:59.817279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817328 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.817341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.817367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.817382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817388 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.817402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817427 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:32:59.817458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.817483 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:32:59.817498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817505 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:32:59.817518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817543 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817550 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817560 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:32:59.817579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817596 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.817614 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817622 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817631 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:32:59.817645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.817677 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.817693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.817713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817738 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817746 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:32:59.817769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.817794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:32:59.817809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817816 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.817831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817855 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.817862 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817872 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:32:59.817890 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817897 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817907 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:32:59.817925 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.817931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817941 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:32:59.817958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.817965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.817975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:32:59.817992 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.817999 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818009 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:32:59.818022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.818063 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.818079 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.818099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818124 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818132 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818142 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:32:59.818155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.818180 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.818195 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818225 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818233 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818243 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818256 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.818287 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818319 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.818326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.818355 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.818362 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818372 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:32:59.818389 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.818396 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818406 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:32:59.818424 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.818431 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818441 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:32:59.818459 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.818466 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818475 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:32:59.818493 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:32:59.818500 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818510 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:32:59.818528 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.818535 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818544 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.818562 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.818569 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818579 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.818596 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.818603 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818613 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:32:59.818631 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.818637 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818647 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:32:59.818660 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.818728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818735 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.818751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818776 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.818784 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818794 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:32:59.818811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.818818 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818828 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:32:59.818845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.818852 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818862 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:32:59.818879 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.818886 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818895 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:32:59.818908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.818947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.818962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.818969 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.818983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819025 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:32:59.819038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.819064 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.819078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819105 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819112 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.819165 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819191 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.819198 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819208 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:32:59.819226 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819233 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819244 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:32:59.819262 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.819269 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819279 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:32:59.819301 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.819308 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819319 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:32:59.819337 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.819344 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819354 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:32:59.819371 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.819378 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819388 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:32:59.819406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819412 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.819440 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819446 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819456 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:32:59.819473 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819480 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819490 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:32:59.819507 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819514 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819524 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:32:59.819545 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819556 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819573 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:32:59.819596 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.819663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.819687 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819694 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.819709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819735 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819742 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819753 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:32:59.819770 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.819777 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819787 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.819805 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.819812 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819821 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:32:59.819839 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:32:59.819846 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819855 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.819869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.819906 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.819921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819928 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.819942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819967 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.819974 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.819984 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:32:59.819998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.820013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.820023 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.820036 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820065 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820073 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820097 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.820127 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820153 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.820160 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820170 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:32:59.820188 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.820195 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820205 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:32:59.820226 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.820233 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820243 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:32:59.820261 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.820268 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820279 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:32:59.820314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.820324 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820338 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:32:59.820357 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.820364 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:32:59.820392 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.820399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820414 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.820444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.820457 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820474 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:32:59.820506 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.820518 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820536 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:32:59.820566 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.820576 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820593 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:32:59.820624 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.820636 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820655 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:32:59.820689 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.820700 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820718 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:32:59.820742 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.820839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.820872 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.820924 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.820936 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.820954 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.820977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.821031 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821078 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.821090 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821109 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:32:59.821142 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.821153 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821170 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:32:59.821202 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.821213 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821229 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:32:59.821262 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.821273 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821290 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:32:59.821331 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.821344 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821361 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:32:59.821392 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.821403 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821420 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:32:59.821452 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.821464 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821481 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:32:59.821511 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.821523 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821541 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:32:59.821572 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.821582 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821598 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:32:59.821627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.821637 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821653 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:32:59.821683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.821694 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821711 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:32:59.821743 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.821755 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821772 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:32:59.821803 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.821814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821830 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.821863 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.821874 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.821891 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:32:59.821915 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.822029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.822067 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822080 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:32:59.822114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822160 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.822172 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822190 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:32:59.822216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.822264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.822299 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822312 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.822338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822392 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.822405 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822423 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:32:59.822448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.822494 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:32:59.822521 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822531 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:32:59.822557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.822616 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.822667 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.822679 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822696 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:32:59.822728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.822739 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822756 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:32:59.822789 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:32:59.822800 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822818 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:32:59.822844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.822914 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:32:59.822940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.822952 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.822985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.823030 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.823043 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.823061 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:32:59.823087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.823114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.823134 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:32:59.823159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.823209 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823221 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.823239 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823264 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.823299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.823327 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823375 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.823388 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823407 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:32:59.823442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.823454 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823479 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:32:59.823512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.823524 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823541 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:32:59.823572 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:32:59.823583 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823599 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:32:59.823630 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.823642 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823660 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:32:59.823693 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.823704 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823722 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:32:59.823754 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.823766 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823783 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:32:59.823816 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.823828 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823845 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:32:59.823878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.823890 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823908 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:32:59.823943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.823954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.823973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.823999 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:32:59.824085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.824121 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824134 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:32:59.824169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.824231 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.824275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.824330 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.824359 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824370 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.824403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824451 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:32:59.824464 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824483 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:32:59.824508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.824554 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:32:59.824579 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:32:59.824629 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:32:59.824641 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:32:59.824659 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:32:59.824691 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:32:59.824703 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:32:59.824720 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:32:59.824752 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:32:59.824763 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:32:59.824781 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:32:59.824807 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:32:59.824849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.824881 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824893 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.824927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.824976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.824988 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825006 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.825038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.825050 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825068 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:32:59.825103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.825115 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825133 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:32:59.825158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.825220 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825248 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825259 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.825285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825341 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825354 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825379 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:32:59.825405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.825433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.825454 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.825480 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825530 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825543 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825561 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825587 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.825644 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825691 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.825704 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825723 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:32:59.825758 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.825770 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825788 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:32:59.825819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.825831 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825849 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:32:59.825881 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.825893 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825911 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:32:59.825946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.825958 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.825983 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:32:59.826016 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.826029 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.826046 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:32:59.826079 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.826091 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.826107 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:32:59.826140 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.826152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.826169 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:32:59.826199 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.826211 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.826229 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:32:59.826252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.826344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.826378 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826389 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:32:59.826421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826469 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.826481 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826499 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:32:59.826534 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.826546 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826563 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:32:59.826595 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.826606 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826624 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:32:59.826657 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.826669 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:32:59.826719 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.826731 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826748 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:32:59.826774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.826850 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.826878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826888 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.826920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826963 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.826999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.827082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.827115 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827135 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:32:59.827154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:32:59.827178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:32:59.827222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:32:59.827249 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827260 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:32:59.827285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827344 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.827357 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827375 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:32:59.827401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.827447 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.827474 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827485 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.827510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827557 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:32:59.827569 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827586 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:32:59.827608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.827655 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:32:59.827681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827692 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:32:59.827716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827775 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.827787 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827805 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.827828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.827872 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.827899 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827910 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.827940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.827985 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.827997 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.828014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:32:59.828038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.828064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.828083 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:32:59.828107 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828155 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828167 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828185 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.828261 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828327 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.828341 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828360 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:32:59.828393 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.828404 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828428 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:32:59.828461 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.828472 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828490 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:32:59.828522 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.828534 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828552 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:32:59.828584 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.828596 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828614 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:32:59.828646 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:32:59.828658 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828676 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:32:59.828708 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:32:59.828720 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828736 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:32:59.828779 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:32:59.828790 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828807 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:32:59.828837 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:32:59.828848 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828864 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:32:59.828894 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.828904 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828920 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:32:59.828950 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.828961 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.828978 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:32:59.829010 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.829021 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.829037 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:32:59.829067 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.829078 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.829094 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:32:59.829118 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.829226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.829270 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829281 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:32:59.829322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829366 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.829402 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829425 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:32:59.829444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.829475 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.829500 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829508 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.829526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829556 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.829564 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829575 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:32:59.829589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.829616 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:32:59.829631 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829638 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.829652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829679 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.829686 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829703 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:32:59.829723 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.829729 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:32:59.829757 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.829764 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:32:59.829791 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.829798 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:32:59.829820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.829859 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.829874 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829881 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.829895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829922 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.829929 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829939 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:32:59.829953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.829968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.829979 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.829993 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830026 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830033 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830044 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.830088 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830114 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.830122 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830131 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:32:59.830149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.830156 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:32:59.830184 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830190 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830200 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:32:59.830218 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.830225 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830235 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:32:59.830252 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830259 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:32:59.830286 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830293 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830307 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:32:59.830325 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:32:59.830332 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830342 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:32:59.830355 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.830403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.830422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830429 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:32:59.830443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830468 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.830475 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830489 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:32:59.830510 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830517 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830531 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:32:59.830550 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830556 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830566 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:32:59.830584 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.830590 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830600 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:32:59.830617 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830624 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830634 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:32:59.830651 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830658 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830668 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:32:59.830685 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830692 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830701 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:32:59.830719 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.830725 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830735 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:32:59.830748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.830800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.830816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830823 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:32:59.830842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830868 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:32:59.830875 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:32:59.830898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.830924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:32:59.830941 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:32:59.830948 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:32:59.830960 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:32:59.830976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.830982 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:32:59.830996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.831019 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.831040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:32:59.831056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.831067 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:32:59.831077 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:32:59.831095 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.831102 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:32:59.831116 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:32:59.831133 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:32:59.831141 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:32:59.831150 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:32:59.831168 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.831176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.831186 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.831203 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.831210 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.831219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.831236 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.831243 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.831252 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.831269 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.831276 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:32:59.831286 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.831303 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.831309 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:32:59.831319 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.831336 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:32:59.831342 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:32:59.831352 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:32:59.831383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.831390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.831400 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.831418 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:32:59.831424 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:32:59.831434 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:32:59.831451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.831458 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:32:59.831472 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.831494 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.831502 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:32:59.831513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.831530 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:32:59.831537 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:32:59.831546 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:32:59.831562 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:32:59.831598 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.831628 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:32:59.831656 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.831683 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:32:59.831710 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.831736 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:32:59.831762 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.831789 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:32:59.831815 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.831841 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:32:59.831867 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:32:59.831892 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:32:59.831918 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:32:59.831944 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:32:59.831985 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:32:59.832012 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:32:59.832038 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.832064 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:32:59.832090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.832116 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:32:59.832142 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.832334 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:32:59.832368 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.832396 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:32:59.832423 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.832449 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:32:59.832475 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.832502 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:32:59.832528 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.832554 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:32:59.832581 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.832608 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:32:59.832635 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.832661 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:32:59.832688 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.832715 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:32:59.832742 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.832769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:32:59.832795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.832821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.832847 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.832873 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.832900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.832926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.832952 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.832978 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:32:59.833004 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:32:59.833035 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:32:59.833061 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.833087 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:32:59.833112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.833138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.833164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.833190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:32:59.833216 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.833242 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:32:59.833268 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.833294 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:32:59.833320 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.833347 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:32:59.833381 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.833407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:32:59.833433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.833461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:32:59.833488 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833506 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833532 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.833558 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833575 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833591 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833617 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.833642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.833749 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833775 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.833801 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833827 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.833852 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833869 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833895 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.833921 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833938 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.833964 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.833990 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834016 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.834041 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834068 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.834094 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834120 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.834146 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834171 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.834197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834215 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834240 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.834265 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834291 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.834317 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834342 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.834375 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834401 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.834427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.834586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.834671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834697 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.834723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834740 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834757 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.834809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.834927 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834944 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834960 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.834976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835002 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.835028 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835061 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835083 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.835134 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835161 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.835187 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835204 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835221 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835238 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835265 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.835291 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835317 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:32:59.835342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835415 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.835441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.835559 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835585 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:32:59.835611 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835637 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.835663 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835690 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.835716 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835772 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.835824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.835968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:32:59.835995 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836012 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836038 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.836063 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836080 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836097 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836122 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.836148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.836249 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836275 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.836300 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836326 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.836352 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836375 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836406 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.836432 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836449 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836475 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.836501 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836527 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.836553 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836579 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.836604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836630 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.836656 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836682 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:32:59.836708 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836725 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836750 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:32:59.836776 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836802 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.836828 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836854 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.836880 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836906 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.836931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.836998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.837087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.837172 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837199 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.837225 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.837310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:32:59.837435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837452 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.837537 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837554 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837571 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837587 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837613 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.837639 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837665 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:32:59.837691 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837712 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837730 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837746 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837772 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:32:59.837798 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837824 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:32:59.837850 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837867 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.837936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.837988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:32:59.838056 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838082 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:32:59.838108 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838134 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:32:59.838160 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838186 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:32:59.838212 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838263 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.838315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:32:59.838471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:32:59.838497 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.838554 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.838604 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.838653 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.838700 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.838748 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:32:59.838795 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:32:59.838843 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:32:59.838908 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.838956 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.839003 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.839050 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.839097 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.839163 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.839286 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.839335 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.839390 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.839439 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.839488 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.839536 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.839599 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.839654 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.839717 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.839764 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:32:59.839810 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.839856 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.839903 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.839952 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.839999 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.840066 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.840112 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.840160 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.840216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.840263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.840310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.840364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.840412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.840651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:32:59.840700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:32:59.840752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:32:59.840799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.840846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.840893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.840940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.840987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.841035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.841084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.841131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.841178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.841226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.841274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.841322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.841377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.841430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.841481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.841528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:32:59.841574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.841621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.841667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.841715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.841763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.841814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.841861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.841909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.841965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.842013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.842061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.842109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.842155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.842202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:32:59.842250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:32:59.842302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:32:59.842349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.842402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.842451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.842497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.842543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.842591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.842639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.842685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.842733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.842780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.842829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.842877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.842931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.842984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.843035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.843081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:32:59.843127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.843174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.843220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.843269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.843318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.843378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.843425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.843474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.843529 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:32:59.843556 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.843617 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.843671 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.843725 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.843783 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.843837 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:32:59.843890 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:32:59.843943 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:32:59.843996 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.844050 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.844104 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.844157 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.844210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.844263 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.844316 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.844375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.844428 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.844481 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.844535 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.844589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.844642 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.844695 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.844747 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.844800 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:32:59.844853 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.844907 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.844995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.845049 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.845101 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.845154 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.845207 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.845259 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.845323 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:32:59.845347 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.845409 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.845464 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.845518 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.845571 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.845625 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:32:59.845886 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:32:59.845941 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:32:59.845995 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.846049 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.846103 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.846156 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.846209 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.846262 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.846316 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.846381 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.846435 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.846490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.846543 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.846597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.846650 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.846704 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.846758 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.846811 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:32:59.846865 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.846919 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.846972 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.847026 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.847080 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.847133 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.847186 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.847239 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.847302 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:32:59.847325 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.847381 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.847429 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.847477 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.847530 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.847577 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:32:59.847624 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:32:59.847671 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:32:59.847718 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.847766 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.847814 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.847861 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.847909 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.847958 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.848005 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.848052 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.848099 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.848148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.848196 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.848244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.848291 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.848339 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.848395 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.848443 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:32:59.848491 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.848545 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.848597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.848645 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.848693 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.848741 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.848788 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.848838 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.848893 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:32:59.848915 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.848965 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.849014 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.849064 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.849113 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.849163 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:32:59.849213 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:32:59.849263 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:32:59.849313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.849371 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.849422 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.849471 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.849521 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.849571 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.849626 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.849676 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.849726 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.849778 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.849829 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.849880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.849929 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.849979 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.850029 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.850078 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:32:59.850128 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.850177 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.850228 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.850279 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.850329 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.850385 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.850436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.850486 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.850541 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:32:59.850559 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:32:59.850590 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:32:59.850619 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:32:59.850646 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:32:59.850673 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:32:59.850697 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.850717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.850727 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.850738 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.850748 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.850757 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:32:59.850768 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:32:59.850777 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:32:59.850786 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.850799 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.850808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.850818 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.850827 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.850837 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.850846 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.850855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.850864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.850873 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.850883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.850892 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.850900 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.850908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.850917 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.850926 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:32:59.850934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.850943 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.850952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.850961 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.850970 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.850978 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.850987 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.850996 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.851006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.851016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.851025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.851034 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.851043 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.851052 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:32:59.851061 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:32:59.851069 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:32:59.851077 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.851085 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.851093 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.851101 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.851110 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851118 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.851126 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.851134 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.851142 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.851150 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851166 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.851174 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.851182 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.851189 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.851196 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:32:59.851204 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.851212 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.851220 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.851228 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.851237 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.851250 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.851259 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.851267 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.851276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.851286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.851295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.851305 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.851313 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.851321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:32:59.851329 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:32:59.851337 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:32:59.851344 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.851351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.851372 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.851381 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.851388 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851396 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.851404 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.851412 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.851420 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.851427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851434 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.851449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.851457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.851464 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.851472 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:32:59.851480 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.851488 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.851495 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.851502 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.851509 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.851516 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.851524 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.851531 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.851538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:32:59.851547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.851555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:32:59.851563 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:32:59.851571 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:32:59.851578 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:32:59.851585 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:32:59.851592 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:32:59.851599 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:32:59.851606 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:32:59.851614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:32:59.851621 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:32:59.851632 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851652 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.851659 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:32:59.851667 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:32:59.851674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:32:59.851895 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851904 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:32:59.851911 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:32:59.851919 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:32:59.851926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:32:59.851933 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:32:59.851940 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:32:59.851947 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:32:59.851954 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:32:59.851961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:32:59.851968 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:32:59.851975 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:32:59.851982 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:32:59.851989 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:32:59.851996 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:32:59.852311 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:32:59.852324 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:32:59.852329 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:32:59.852334 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:32:59.852341 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:32:59.852346 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:32:59.852351 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:32:59.852368 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:32:59.852378 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:32:59.852421 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.852428 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:32:59.852443 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:32:59.852466 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:32:59.852472 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:32:59.852477 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:32:59.852481 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:32:59.852487 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:32:59.852498 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:32:59.852506 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:32:59.852511 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:32:59.852524 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.852534 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:32:59.852539 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:32:59.852564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.852572 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:32:59.852577 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.852601 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:32:59.852606 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:32:59.852611 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:32:59.852614 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:32:59.852619 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:32:59.852622 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:32:59.852627 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:32:59.852631 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:32:59.852638 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180687" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:32:59.852649 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:32:59.852656 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:32:59.852660 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:32:59.852666 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.852672 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:32:59.852676 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:32:59.852700 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:32:59.852706 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.852711 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.852717 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.852721 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:32:59.852732 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:32:59.852740 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:32:59.852744 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:32:59.852749 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:32:59.852755 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180687" 2019-04-26 06:32:59.852763 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:32:59.852767 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:32:59.852772 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:32:59.852778 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:32:59.852783 wsdl: in serializeType: returning: 180687 2019-04-26 06:32:59.852790 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:32:59.852797 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:32:59.852801 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:32:59.852805 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:32:59.852810 wsdl: in serializeType: returning: 180687 2019-04-26 06:32:59.852814 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180687 2019-04-26 06:32:59.852835 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180687 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:32:59.852840 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:32:59.852846 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4689"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:32:59.852860 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:32:59.852866 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180687 2019-04-26 06:32:59.852877 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:32:59.852955 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:32:59.852890 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:32:59.852902 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:32:59.852908 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:32:59.852912 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:32:59.852916 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:32:59.852923 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:32:59.852934 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:32:59.852942 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:32:59.852948 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:32:59.852961 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:32:59.852972 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:32:59.852981 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:32:59.860859 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:32:59.860907 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:32:59.860923 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:32:59.860930 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:32:59.860937 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:32:59.860943 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:32:59.860947 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:32:59.860952 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:32:59.860959 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:32:59.860987 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:32:59.870840 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:32:59.870886 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:32:59.870898 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:32:59.870909 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:32:59.870919 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:32:59.870929 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:32:59.870940 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:32:59.870950 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:32:59.870960 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:32:59.870971 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:32:42 GMT 2019-04-26 06:32:59.870983 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:32:59.870993 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:32:59.871004 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:32:59.871018 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:32:59.871046 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:32:59.871066 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:32:59.871080 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:32:59.871088 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:32:59.871097 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:32:59.871147 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:32:59.871166 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:32:59.871178 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:32:59.871219 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:32:59.871233 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:32:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:32:59.871278 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:32:59.871293 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:32:59.871328 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:32:59.871340 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:32:59.871506 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:32:59.871678 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:32:59.871690 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:32:59.871705 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:32:59.871724 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:32:59.871765 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:32:59.871861 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:32:59.871904 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:32:59.871930 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:32:59.871944 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:32:59.871953 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:32:59.871962 nusoap_client: detail =