Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.00/49.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5439970002903G253019KV710 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd: AUDI VW
 Silnik:
JR T2063
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:11:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:11:39.421449 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:11:39.421628 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:11:39.421668 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176558" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:11:39.421700 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:11:39.421719 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:11:39.421738 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:11:39.421769 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:11:39.421788 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:11:39.421806 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:11:39.421824 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:11:39.421840 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:11:39.421862 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:11:39.421878 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:11:39.421889 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:11:39.421898 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:11:39.421907 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:11:39.421934 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:11:39.422194 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:11:39.422214 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:11:39.422226 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:11:39.422238 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:11:39.422262 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:11:39.422279 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:11:39.428524 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:11:39.428588 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:11:39.428613 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:11:39.428627 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:11:39.428638 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:11:39.428647 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:11:39.428656 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:11:39.428704 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:11:39.446243 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:11:39.446302 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:11:39.446323 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:11:39.446335 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:11:39.446345 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:11:39.446356 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:11:39.446367 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:11:39.446380 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:11:39.446391 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:11:39.446402 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:11:37 GMT 2019-10-17 22:11:39.446413 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:11:39.446424 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:11:39.446436 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:11:39.446529 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:11:39.446597 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:11:39.446639 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:11:39.452468 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:11:39.452705 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:11:39.458421 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:11:39.458601 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:11:39.458639 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:11:39.458720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:11:39.458796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:11:39.458897 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:11:39.458925 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:11:39.464780 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.464997 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.465099 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.465211 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.465301 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.465332 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-10-17 22:11:39.471012 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:11:39.471402 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.471729 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.471770 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.471798 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.471909 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-10-17 22:11:39.483148 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:11:39.483303 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:11:39.483336 soap_transport_http: read buffer of 2527 bytes 2019-10-17 22:11:39.483355 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:11:39.483370 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:11:39.483525 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:11:39.483596 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:11:39.483623 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:11:39.483637 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:11:39.483672 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:11:39.483681 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:11:39.484387 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:11:39.484412 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:11:39.484509 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:11:39.484560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484623 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.484639 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484669 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:11:39.484711 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.484724 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484743 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:11:39.484778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.484847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.484875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484886 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.484915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484964 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.484977 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.484996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:11:39.485021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.485070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:11:39.485098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:11:39.485136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485182 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.485195 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485213 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:11:39.485246 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.485258 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485276 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:11:39.485308 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.485320 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485337 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:11:39.485362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.485422 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.485450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:11:39.485488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485534 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.485547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485565 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:11:39.485598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.485643 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:11:39.485671 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485682 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:11:39.485707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485753 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.485766 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485783 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:11:39.485815 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.485827 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485851 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:11:39.485883 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.485895 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485912 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:11:39.485944 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.485957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.485974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.486017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.486084 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.486113 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486126 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.486153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486198 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486288 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.486326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.486359 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486379 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:11:39.486399 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:11:39.486422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:11:39.486468 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:11:39.486495 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486507 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:11:39.486534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486588 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.486601 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486619 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:11:39.486651 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.486663 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486681 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:11:39.486713 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.486726 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486744 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:11:39.486776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.486788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.486831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.486899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.486926 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.486938 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.486972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487020 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.487032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487050 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:11:39.487074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.487120 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:11:39.487146 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487158 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:11:39.487184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487230 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.487242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:11:39.487284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.487330 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.487357 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487368 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.487393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487439 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.487452 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487469 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:11:39.487495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.487548 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:11:39.487582 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487593 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:11:39.487619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.487682 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487701 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.487727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.487778 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.487805 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487816 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.487841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487887 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.487900 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487917 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:11:39.487942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.487968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.487987 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:11:39.488019 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488031 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:11:39.488061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488115 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.488127 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488145 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:11:39.488181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.488194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.488279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.488349 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:11:39.488377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488388 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.488452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488500 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.488513 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488535 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:11:39.488561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.488615 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:11:39.488642 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488653 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:11:39.488677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488723 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.488735 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488753 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:11:39.488785 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.488797 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488815 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.488839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.488892 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:11:39.488917 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488928 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.488952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.488998 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.489011 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489063 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:11:39.489092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.489142 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:11:39.489175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489187 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:11:39.489281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.489345 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.489393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.489528 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:11:39.489564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489582 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.489609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489655 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.489668 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489685 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:11:39.489710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.489757 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:11:39.489784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489794 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:11:39.489819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.489877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.489919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.489945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.489965 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.489992 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490002 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.490025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490069 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.490082 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490101 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:11:39.490126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.490172 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:11:39.490200 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490212 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:11:39.490239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490286 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.490299 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490317 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:11:39.490343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.490390 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.490417 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490427 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.490452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490498 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.490511 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490529 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:11:39.490554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.490609 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:11:39.490637 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490648 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:11:39.490672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490718 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.490731 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490750 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:11:39.490780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.490827 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.490854 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490899 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.490930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.490981 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.490995 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491013 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:11:39.491152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.491201 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:11:39.491308 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491321 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:11:39.491348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491394 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.491407 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491425 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:11:39.491544 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.491557 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491584 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:11:39.491617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.491726 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.491755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491771 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.491797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.491975 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.491989 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492008 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:11:39.492177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.492333 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:11:39.492363 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492374 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:11:39.492448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.492513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492535 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.492562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.492617 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.492645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492656 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.492681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492732 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.492745 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492763 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:11:39.492789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.492835 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:11:39.492861 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492872 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:11:39.492897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492945 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:11:39.492958 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.492976 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:11:39.493001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.493046 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.493073 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493084 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.493109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493152 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493163 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.493270 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.493303 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493322 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:11:39.493341 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:11:39.493365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:11:39.493411 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:11:39.493437 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493448 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:11:39.493473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493519 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:11:39.493531 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493548 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:11:39.493573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.493626 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.493654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493665 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.493690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493734 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493746 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493814 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.493851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.493882 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493901 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:11:39.493920 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:11:39.493944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.493969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:11:39.493988 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:11:39.494016 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494026 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:11:39.494050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494095 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:11:39.494108 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494127 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:11:39.494152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.494199 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.494228 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494239 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.494266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494309 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494320 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.494425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.494457 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494476 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:11:39.494495 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:11:39.494519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:11:39.494563 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:11:39.494598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494609 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:11:39.494635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.494694 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494709 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:11:39.494731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.494738 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:11:39.494766 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.494773 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494783 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:11:39.494801 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.494808 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494817 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:11:39.494844 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.494855 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494871 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:11:39.494901 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.494910 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494922 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:11:39.494942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.494953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.494969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.494985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.495036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.495054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495061 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.495076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495103 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495110 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:11:39.495134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.495159 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:11:39.495174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495180 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:11:39.495194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495218 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495226 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495236 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:11:39.495254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.495287 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495294 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495304 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:11:39.495317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.495350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.495364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495371 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.495384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495408 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495416 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:11:39.495454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.495481 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:11:39.495497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495503 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:11:39.495517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495543 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495550 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495560 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.495578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.495605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.495628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.495651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495677 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495684 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:11:39.495713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.495740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:11:39.495755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495761 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:11:39.495775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495802 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495810 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495820 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:11:39.495837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.495871 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.495878 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495887 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:11:39.495900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.495933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.495948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495954 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.495968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.495993 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.496000 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:11:39.496023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.496049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:11:39.496063 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496070 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.496083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496108 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496115 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496125 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:11:39.496143 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.496149 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:11:39.496176 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.496183 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496193 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:11:39.496211 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496219 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496229 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:11:39.496246 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496253 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496262 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:11:39.496275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.496317 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.496332 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496346 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.496364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496390 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496407 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:11:39.496421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.496436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.496446 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.496461 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496493 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496501 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.496554 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.496592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.496622 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.496629 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496639 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:11:39.496656 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.496663 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496673 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:11:39.496690 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.496697 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496712 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:11:39.496731 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.496738 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496748 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:11:39.496765 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:11:39.496772 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496782 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:11:39.496799 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496808 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496818 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.496835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496842 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496852 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.496869 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496876 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496886 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:11:39.496903 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496909 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496919 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:11:39.496936 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.496943 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.496952 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:11:39.496965 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.497039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497046 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.497060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497085 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.497092 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497102 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:11:39.497120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497127 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497137 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:11:39.497154 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497161 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497171 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:11:39.497188 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.497195 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497205 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:11:39.497218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.497255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497276 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.497291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497316 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497334 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:11:39.497347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.497363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.497373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.497420 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497451 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497470 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.497518 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497544 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.497551 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497561 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:11:39.497606 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497616 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497629 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:11:39.497649 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.497656 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497666 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:11:39.497683 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.497690 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497706 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:11:39.497727 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.497734 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497744 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:11:39.497766 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.497774 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497809 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:11:39.497831 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497838 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497848 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.497866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497873 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497882 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:11:39.497903 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497910 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497920 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:11:39.497938 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497944 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497954 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:11:39.497971 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.497978 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.497988 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:11:39.498001 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.498055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.498073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498080 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.498096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498123 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.498130 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498140 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:11:39.498158 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.498165 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.498211 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.498219 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498230 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:11:39.498249 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:11:39.498256 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498266 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.498280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.498317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498339 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.498354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498379 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498386 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:11:39.498433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.498451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.498461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.498476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498505 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498515 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498540 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.498570 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498647 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.498656 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498667 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:11:39.498686 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.498693 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498706 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:11:39.498731 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.498739 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498749 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:11:39.498767 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.498774 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498783 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:11:39.498836 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.498844 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498854 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:11:39.498872 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.498880 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:11:39.498910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.498918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498928 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.498946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.498953 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498963 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:11:39.498980 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.498987 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.498997 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:11:39.499014 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499021 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.499030 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:11:39.499047 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.499054 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.499064 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:11:39.499080 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.499087 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.499097 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:11:39.499110 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.499168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.499184 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499212 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499219 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499229 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499243 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.499272 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499299 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.499306 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499315 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:11:39.499333 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.499341 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499351 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:11:39.499368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.499375 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499384 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:11:39.499401 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.499408 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499418 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:11:39.499434 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.499441 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499451 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:11:39.499468 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.499474 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499484 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:11:39.499500 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.499507 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499516 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:11:39.499533 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.499539 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499549 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:11:39.499566 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.499573 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499589 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:11:39.499607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.499613 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499623 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:11:39.499640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.499647 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499657 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:11:39.499673 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.499680 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499690 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:11:39.499711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.499719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.499746 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.499753 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499762 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:11:39.499776 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.499860 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.499866 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:11:39.499889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.499915 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.499923 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.499936 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:11:39.499950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.499966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.499976 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.499991 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.499998 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.500012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500062 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.500071 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500083 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:11:39.500098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.500124 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:11:39.500139 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500149 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:11:39.500163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.500197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.500224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.500231 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500240 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:11:39.500273 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.500282 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500298 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:11:39.500318 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:11:39.500325 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500335 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:11:39.500348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.500385 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:11:39.500400 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500407 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.500420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500446 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.500453 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500519 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:11:39.500537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.500553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.500563 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:11:39.500582 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.500614 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500625 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.500641 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.500705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.500724 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500751 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.500762 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500773 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:11:39.500791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.500798 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500808 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:11:39.500825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.500832 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500882 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:11:39.500903 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:11:39.500911 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500921 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:11:39.500938 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.500945 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500955 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:11:39.500976 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.500983 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.500993 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:11:39.501010 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.501017 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.501049 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:11:39.501071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.501078 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.501088 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:11:39.501106 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.501113 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.501130 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:11:39.501149 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.501156 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.501166 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.501179 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:11:39.501286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.501310 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501317 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:11:39.501337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.501370 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.501398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.501507 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.501524 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501530 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.501544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501570 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:11:39.501582 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501593 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:11:39.501859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.501877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.501888 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:11:39.501903 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:11:39.501931 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:11:39.501939 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:11:39.501949 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:11:39.501966 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:11:39.501973 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:11:39.501983 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:11:39.502000 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:11:39.502007 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:11:39.502022 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:11:39.502040 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:11:39.502064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.502081 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502087 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.502102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.502135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.502162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502169 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502180 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:11:39.502198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502204 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502214 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:11:39.502227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.502260 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502275 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502281 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.502301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502327 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502335 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502345 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:11:39.502358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.502384 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.502401 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502430 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502437 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502447 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.502491 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502516 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502524 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502538 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:11:39.502556 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502563 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502578 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:11:39.502597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.502604 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502613 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:11:39.502631 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502638 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502647 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:11:39.502665 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.502671 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502681 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:11:39.502699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502709 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502720 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:11:39.502739 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.502746 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502756 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:11:39.502773 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502780 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502789 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:11:39.502806 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502813 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502823 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:11:39.502836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.502883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.502902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502908 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:11:39.502927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502953 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.502960 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.502970 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:11:39.502988 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.502994 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503004 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:11:39.503021 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.503027 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503037 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:11:39.503054 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.503061 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503070 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:11:39.503087 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.503095 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503109 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:11:39.503145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.503188 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.503204 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503211 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.503225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503249 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503256 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.503317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.503334 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503344 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:11:39.503355 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:11:39.503367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:11:39.503392 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:11:39.503406 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503413 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:11:39.503431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503457 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.503464 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503474 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:11:39.503488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.503513 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.503528 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503534 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.503548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503572 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:11:39.503585 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503595 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:11:39.503609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.503646 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:11:39.503664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503670 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:11:39.503689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.503727 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503738 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.503751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.503776 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.503791 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503798 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.503811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503836 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.503843 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503853 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:11:39.503866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.503881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.503891 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:11:39.503905 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.503933 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.503940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.503950 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.503963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.503979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.503992 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504027 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504034 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504044 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:11:39.504062 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504069 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504078 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:11:39.504095 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504102 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504111 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:11:39.504128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504134 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504144 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:11:39.504161 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504168 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504178 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:11:39.504195 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:11:39.504202 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504211 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:11:39.504228 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:11:39.504236 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504245 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:11:39.504262 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:11:39.504269 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504279 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:11:39.504296 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:11:39.504303 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504312 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:11:39.504329 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504336 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504349 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:11:39.504367 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504376 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504386 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:11:39.504403 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504410 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504419 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:11:39.504436 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504443 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504453 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:11:39.504466 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.504527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.504546 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504553 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:11:39.504571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504603 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504610 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504620 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:11:39.504634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.504659 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.504674 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504680 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.504694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504725 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.504733 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504747 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:11:39.504761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.504787 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:11:39.504802 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504808 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.504823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504848 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504855 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504865 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:11:39.504882 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.504889 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504899 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:11:39.504916 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.504922 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504932 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:11:39.504949 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.504956 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.504966 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:11:39.504979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.505016 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505031 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505037 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.505055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505081 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505088 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505098 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:11:39.505111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.505136 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.505150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505177 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505184 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505194 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.505237 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.505269 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505279 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:11:39.505297 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.505304 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505317 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:11:39.505335 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505342 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505352 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:11:39.505369 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.505376 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505386 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:11:39.505403 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505419 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:11:39.505437 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505445 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505454 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:11:39.505472 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:11:39.505479 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505488 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:11:39.505501 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.505539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.505557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505563 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:11:39.505587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505613 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.505620 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505630 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:11:39.505648 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505655 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505664 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:11:39.505681 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505688 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505698 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:11:39.505719 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.505727 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505737 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:11:39.505754 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505761 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505771 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:11:39.505788 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505794 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505804 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:11:39.505821 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505827 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505837 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:11:39.505854 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.505860 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505870 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:11:39.505883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.505935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.505950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.505957 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:11:39.505977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.506003 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:11:39.506010 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.506020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:11:39.506034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.506049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.506059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:11:39.506076 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:11:39.506083 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:11:39.506098 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:11:39.506114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.506121 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:11:39.506134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.506158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.506179 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:11:39.506196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.506207 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:11:39.506217 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:11:39.506234 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.506241 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:11:39.506251 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:11:39.506267 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:11:39.506274 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:11:39.506283 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:11:39.506300 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.506307 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.506317 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.506333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.506340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.506349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.506366 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.506372 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.506383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.506399 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.506406 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:11:39.506416 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.506433 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.506439 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:11:39.506453 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.506471 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:11:39.506477 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:11:39.506487 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:11:39.506504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.506510 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.506520 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.506536 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:11:39.506611 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:11:39.506626 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:11:39.506646 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.506653 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:11:39.506671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.506689 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.506701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:11:39.506716 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.506733 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:11:39.506768 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:11:39.506783 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:11:39.506802 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:11:39.506844 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.506878 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:11:39.506906 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.506933 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:11:39.506987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.507016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:11:39.507042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.507079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:11:39.507107 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.507133 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:11:39.507165 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.507192 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:11:39.507219 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:11:39.507245 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:11:39.507272 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:11:39.507298 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:11:39.507325 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:11:39.507351 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:11:39.507378 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.507404 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:11:39.507443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.507471 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:11:39.507497 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.507523 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:11:39.507549 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.507603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:11:39.507635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.507662 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:11:39.507691 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.507724 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:11:39.507750 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.507810 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:11:39.507840 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.507866 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:11:39.507896 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.507922 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:11:39.507949 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.508011 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:11:39.508257 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.508291 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:11:39.508319 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.508346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:11:39.508373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.508401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.508427 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.508453 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.508480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.508506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.508533 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.508559 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:11:39.508592 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:11:39.508619 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:11:39.508647 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.508673 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:11:39.508700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.508732 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.508759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.508785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:11:39.508812 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.508838 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:11:39.508864 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.508890 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:11:39.508916 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.508945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:11:39.508972 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.509005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:11:39.509032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.509058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:11:39.509085 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509102 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509128 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.509154 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509171 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509187 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509242 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.509269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.509375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509450 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.509475 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509501 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.509527 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509553 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.509583 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509601 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509627 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.509679 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509700 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509730 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.509765 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509792 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.509818 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509911 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.509942 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.509968 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.509994 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510052 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.510083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510100 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510126 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.510156 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510182 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.510207 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510264 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.510291 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510317 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.510347 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510374 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.510401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.510551 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510567 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510699 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.510733 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510760 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.510790 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.510968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.510985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.511130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511146 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511281 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511314 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.511340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511358 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.511451 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511518 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.511552 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511569 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511591 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511617 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511644 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.511670 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511696 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:11:39.511726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.511837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.511955 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.511981 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:11:39.512009 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512035 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.512060 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512087 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.512113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512147 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.512217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:11:39.512404 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512421 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512446 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.512494 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512514 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512531 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512557 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.512588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.512690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.512804 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512829 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.512856 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512882 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.512908 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512924 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.512952 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.512995 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513022 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513049 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.513075 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513101 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.513127 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513153 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.513179 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513204 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.513230 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513255 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:11:39.513281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513298 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513323 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:11:39.513349 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513375 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.513402 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513429 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.513455 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513481 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.513506 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513532 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.513560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.513717 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513758 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513777 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.513830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513855 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.513881 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513898 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513914 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.513966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.513999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:11:39.514084 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514101 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.514185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514201 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.514286 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514317 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:11:39.514343 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514364 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514381 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514397 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514423 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:11:39.514449 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514475 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:11:39.514500 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514559 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.514590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:11:39.514710 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514737 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:11:39.514763 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514789 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:11:39.514815 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514841 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:11:39.514866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.514969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.514986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.515007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.515024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.515040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.515056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.515073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.515089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:11:39.515115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:11:39.515164 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.515237 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.515286 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.515363 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.515415 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.515462 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.515535 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:11:39.515592 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:11:39.515660 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:11:39.515711 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.515758 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.515807 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.515861 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.515909 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.516000 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.516051 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.516104 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.516154 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.516203 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.516251 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.516300 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.516348 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.516396 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.516483 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.516537 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.516590 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:11:39.516663 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.516710 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.516801 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.516856 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.516905 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.516958 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.517010 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.517061 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.517119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.517215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.517268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.517646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.517697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.517753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.517801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:11:39.517849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:11:39.517902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:11:39.517952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.517999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.518047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.518094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.518140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.518188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.518236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.518285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.518332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.518384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.518433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.518486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.518534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.518613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.518669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.518721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.518768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:11:39.518848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.518898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.518950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.519000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.519054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.519107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.519153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.519202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.519337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.519389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.519471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.519523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.519581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.519630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.519678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:11:39.519725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:11:39.519773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:11:39.519821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.519868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.519916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.519965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.520129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.520309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.520360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.520413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.520472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.520521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.520569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.520817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.520870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.520924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.520977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.521029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.521075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:11:39.521121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.521172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.521220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.521270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.521319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.521372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.521419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.521468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.521529 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:11:39.521557 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.521626 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.521683 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.521738 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.521794 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.521848 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.521919 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:11:39.521975 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:11:39.522028 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:11:39.522082 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.522137 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.522191 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.522245 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.522298 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.522352 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.522405 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.522459 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.522528 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.522590 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.522645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.522700 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.522754 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.522809 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.522862 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.522916 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.522977 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:11:39.523037 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.523091 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.523145 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.523199 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.523253 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.523307 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.523589 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.523647 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.523712 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:11:39.523736 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.523791 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.523844 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.523899 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.523954 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.524008 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.524062 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:11:39.524117 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:11:39.524171 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:11:39.524224 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.524279 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.524332 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.524386 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.524440 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.524494 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.524548 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.524608 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.524663 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.524717 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.524772 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.524827 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.524880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.524936 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.524991 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.525045 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.525099 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:11:39.525155 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.525258 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.525318 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.525372 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.525427 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.525480 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.525535 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.525599 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.525663 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:11:39.525685 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.525736 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.525785 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.525834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.525883 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.525933 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.525981 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:11:39.526029 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:11:39.526079 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:11:39.526154 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.526212 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.526265 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.526314 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.526363 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.526442 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.526503 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.526552 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.526608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.526658 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.526772 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.526904 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.526957 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.527022 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.527072 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.527120 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.527168 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:11:39.527220 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.527268 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.527317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.527365 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.527413 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.527462 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.527510 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.527560 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.527623 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:11:39.527646 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.527700 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.527751 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.527801 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.527852 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.527902 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.527952 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:11:39.528003 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:11:39.528053 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:11:39.528104 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.528188 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.528241 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.528296 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.528347 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.528398 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.528449 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.528500 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.528551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.528607 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.528744 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.528797 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.528853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.528910 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.528961 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.529012 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.529063 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:11:39.529113 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.529169 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.529234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.529286 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.529337 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.529487 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.529686 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.530229 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.530290 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:11:39.530312 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:11:39.530344 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:11:39.530377 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:11:39.530405 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:11:39.530436 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:11:39.530460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.530484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.530495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.530506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.530518 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.530528 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.530538 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:11:39.530548 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:11:39.530558 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:11:39.530568 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.530584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.530594 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.530604 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.530615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.530626 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.530636 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.530646 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.530655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.530664 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.530672 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.530683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.530692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.530702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.530711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.530720 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.530730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:11:39.530740 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.530749 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.530758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.530768 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.530778 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.530787 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.530796 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.530805 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.530815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.530827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.530835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.530844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.530853 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.530866 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.530875 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:11:39.530883 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:11:39.530891 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:11:39.530899 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.530908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.530916 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.530924 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.530936 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.530945 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.530953 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.530962 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.530970 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.530978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.530985 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.530993 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.531001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.531009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.531017 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.531025 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.531033 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:11:39.531041 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.531049 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.531056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.531064 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.531072 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.531079 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.531087 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.531095 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.531103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.531115 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.531123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.531132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.531140 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.531148 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.531156 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:11:39.531164 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:11:39.531172 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:11:39.531180 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.531188 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.531196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.531204 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.531212 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.531219 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.531227 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.531235 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.531243 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.531251 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.531259 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.531267 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.531275 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.531283 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.531291 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.531299 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.531306 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:11:39.531314 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.531322 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.531329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.531336 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.531348 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.531356 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.531364 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.531371 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.531379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:11:39.531390 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.531398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:11:39.531407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:11:39.531415 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:11:39.531423 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:11:39.531431 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:11:39.531438 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:11:39.531459 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:11:39.531467 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:11:39.531475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:11:39.531483 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:11:39.531491 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:11:39.531498 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.531505 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.531513 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:11:39.531521 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:11:39.531528 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:11:39.531535 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:11:39.531542 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.531550 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:11:39.531557 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:11:39.531565 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:11:39.531583 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:11:39.531591 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:11:39.531599 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:11:39.531606 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:11:39.531614 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:11:39.531621 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:11:39.531641 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:11:39.531649 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:11:39.531657 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:11:39.531665 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:11:39.531673 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:11:39.531919 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:11:39.531930 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:11:39.531936 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:11:39.531941 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:11:39.531949 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:11:39.531954 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:11:39.531958 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:11:39.531972 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:11:39.531983 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:11:39.532071 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.532079 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176558" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:11:39.532098 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:11:39.532120 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:11:39.532128 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:11:39.532133 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:11:39.532137 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:11:39.532143 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176558" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:11:39.532157 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:11:39.532165 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:11:39.532171 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:11:39.532185 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.532195 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:11:39.532200 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:11:39.532226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.532236 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:11:39.532240 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.532268 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:11:39.532274 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:11:39.532278 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:11:39.532282 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:11:39.532287 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:11:39.532291 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:11:39.532296 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:11:39.532301 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:11:39.532310 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176558" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:11:39.532324 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:11:39.532332 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:11:39.532336 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:11:39.532343 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.532348 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:11:39.532353 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:11:39.532376 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:11:39.532383 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.532388 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.532393 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.532398 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:11:39.532409 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:11:39.532421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:11:39.532426 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:11:39.532431 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:11:39.532438 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176558" 2019-10-17 22:11:39.532445 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:11:39.532449 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:11:39.532454 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:11:39.532464 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:11:39.532469 wsdl: in serializeType: returning: 176558 2019-10-17 22:11:39.532476 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:11:39.532483 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:11:39.532487 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:11:39.532491 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:11:39.532497 wsdl: in serializeType: returning: 176558 2019-10-17 22:11:39.532501 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176558 2019-10-17 22:11:39.532520 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176558 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:11:39.532525 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:11:39.532532 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5099"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:11:39.532547 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:11:39.532553 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176558 2019-10-17 22:11:39.532623 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:11:39.532714 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:11:39.532641 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:11:39.532658 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:11:39.532664 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:11:39.532669 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:11:39.532674 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:11:39.532681 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:11:39.532692 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:11:39.532701 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:11:39.532707 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:11:39.532737 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:11:39.532749 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:11:39.532758 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:11:39.538900 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:11:39.538919 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:11:39.538932 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:11:39.538943 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:11:39.538949 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:11:39.538955 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:11:39.538959 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:11:39.538963 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:11:39.538968 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:11:39.539081 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:11:39.547507 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:11:39.547532 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:11:39.547539 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:11:39.547545 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:11:39.547550 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:11:39.547556 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:11:39.547562 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:11:39.547568 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:11:39.547579 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:11:39.547586 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:11:37 GMT 2019-10-17 22:11:39.547598 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:11:39.547604 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:11:39.547615 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:11:39.547627 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:11:39.547656 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:11:39.547669 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:11:39.547679 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:11:39.547684 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:11:39.547689 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:11:39.547724 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:11:39.547747 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:11:39.547757 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:11:39.547804 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:11:39.547816 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:11:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:11:39.547865 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:11:39.547971 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:11:39.548069 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:11:39.548081 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:11:39.548506 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:11:39.548696 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:11:39.548708 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:11:39.548723 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:11:39.548741 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:11:39.548870 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:11:39.549039 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:11:39.549085 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:11:39.549108 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:11:39.549125 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:11:39.549133 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:11:39.549146 nusoap_client: detail =