Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.00/48.48Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700053 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2563
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:14:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:14:43.857885 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:14:43.857954 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:14:43.857970 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:14:43.857989 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:14:43.858000 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:14:43.858009 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:14:43.858025 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:14:43.858034 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:14:43.858041 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:14:43.858051 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:14:43.858061 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:14:43.858073 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:14:43.858079 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:14:43.858084 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:14:43.858088 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:14:43.858092 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:14:43.858104 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:14:43.858120 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:14:43.858130 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:14:43.858136 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:14:43.858142 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:14:43.858152 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:14:43.858161 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:14:43.866153 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:14:43.866186 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:14:43.866204 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:14:43.866212 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:14:43.866218 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:14:43.866222 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:14:43.866227 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:14:43.866255 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:14:43.891390 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:14:43.891414 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:14:43.891421 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:14:43.891427 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:14:43.891434 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:14:43.891439 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:14:43.891450 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:14:43.891457 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:14:43.891463 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:14:43.891469 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:14:38 GMT 2019-04-23 06:14:43.891475 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:14:43.891480 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:14:43.891486 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:14:43.891498 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:14:43.891528 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:14:43.899199 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.899236 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.909632 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.909677 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.909699 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:14:43.917447 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:14:43.917510 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.917562 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-23 06:14:43.917618 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:14:43.917641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:14:43.917706 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:14:43.925465 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.925534 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.925594 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.925644 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.925704 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.925747 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:14:43.925762 soap_transport_http: read buffer of 3728 bytes 2019-04-23 06:14:43.925848 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-23 06:14:43.925862 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:14:43.925867 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:14:43.925893 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:14:43.925927 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:14:43.925941 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:14:43.925947 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:14:43.925964 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:14:43.925969 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:14:43.926126 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:14:43.926140 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:14:43.926185 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:14:43.926213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926243 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.926252 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926266 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:14:43.926305 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.926312 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926323 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:14:43.926338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.926378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.926421 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926431 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.926449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926478 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.926486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:14:43.926511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.926538 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:14:43.926554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:14:43.926582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926607 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.926615 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926625 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:14:43.926643 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.926651 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926660 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:14:43.926678 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.926685 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926694 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:14:43.926707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.926742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.926757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:14:43.926778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926803 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.926810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:14:43.926834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.926859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:14:43.926874 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926881 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:14:43.926895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926932 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.926939 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926949 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:14:43.926967 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.926973 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.926982 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:14:43.927023 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.927031 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927041 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:14:43.927058 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.927064 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.927086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.927122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.927137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.927157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927180 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927186 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927226 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.927247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.927264 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927289 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:14:43.927300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:14:43.927312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:14:43.927336 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:14:43.927351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927357 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:14:43.927371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927395 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.927402 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927411 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:14:43.927426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.927450 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.927465 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927471 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.927484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927508 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.927515 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927524 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:14:43.927537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.927561 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:14:43.927579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927585 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:14:43.927598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927621 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.927628 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927637 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.927650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.927674 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.927688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927694 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.927707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927731 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.927738 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927748 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:14:43.927760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.927785 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:14:43.927799 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927824 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:14:43.927840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927865 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.927872 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927881 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:14:43.927899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.927905 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927915 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.927927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.927956 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:14:43.927970 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.927976 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.927989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928013 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.928019 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928029 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:14:43.928041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928065 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:14:43.928080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928086 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:14:43.928099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.928130 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928139 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:14:43.928158 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.928164 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.928186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928215 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:14:43.928229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928236 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.928253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928289 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.928297 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928307 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:14:43.928319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928344 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:14:43.928358 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928364 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:14:43.928378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.928432 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.928454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928479 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:14:43.928494 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928501 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.928514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928539 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.928546 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928556 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:14:43.928569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928594 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:14:43.928608 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928614 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:14:43.928628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928653 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.928660 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928669 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.928682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928719 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.928734 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928740 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.928752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928776 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.928783 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928792 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:14:43.928805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928829 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:14:43.928843 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928849 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:14:43.928862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928886 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.928893 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928903 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:14:43.928915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.928939 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.928953 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928959 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.928972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.928996 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.929003 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929012 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:14:43.929024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929048 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:14:43.929063 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929069 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:14:43.929081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929105 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.929112 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929121 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:14:43.929133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.929171 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929177 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.929190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929214 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.929220 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929230 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:14:43.929242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929267 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:14:43.929287 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929293 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:14:43.929307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929330 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.929337 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929347 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:14:43.929364 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.929370 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929379 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:14:43.929392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929420 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.929434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929440 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.929453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929478 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.929484 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929494 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:14:43.929506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929530 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:14:43.929544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929550 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:14:43.929563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.929593 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.929614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929638 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.929652 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929658 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.929671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929695 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.929702 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929711 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:14:43.929723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929747 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:14:43.929761 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929767 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:14:43.929780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929803 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:14:43.929810 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929819 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:14:43.929832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.929856 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.929870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929876 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.929888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929910 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929916 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.929954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.929974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.929990 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:14:43.930011 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:14:43.930022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:14:43.930046 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:14:43.930061 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930066 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:14:43.930080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930105 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:14:43.930112 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930122 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:14:43.930134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.930159 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.930173 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930179 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.930192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930214 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930221 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.930290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.930308 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930318 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:14:43.930328 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:14:43.930340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:14:43.930363 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:14:43.930378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930397 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:14:43.930411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.930444 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:14:43.930471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.930478 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930488 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:14:43.930506 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.930512 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930522 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:14:43.930540 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.930547 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930556 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:14:43.930576 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.930583 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930592 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:14:43.930610 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.930617 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930626 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:14:43.930643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.930650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.930672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.930734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.930750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.930769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930793 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.930800 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:14:43.930821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.930845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:14:43.930860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930865 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:14:43.930879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930902 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.930909 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930918 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:14:43.930935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.930942 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.930968 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.930974 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.930983 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:14:43.930995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.931027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.931042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.931061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:14:43.931114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.931139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:14:43.931153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931159 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:14:43.931172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931203 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.931224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.931248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.931264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931270 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.931290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931314 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931321 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:14:43.931343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.931367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:14:43.931382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931388 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:14:43.931401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931428 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931435 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931445 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:14:43.931461 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931468 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.931495 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931502 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931511 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:14:43.931523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.931555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.931569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931576 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.931589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931613 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931619 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:14:43.931641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.931665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:14:43.931680 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931686 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.931699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931722 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.931729 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931738 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:14:43.931755 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931762 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931771 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:14:43.931788 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.931795 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931804 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:14:43.931820 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.931827 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931836 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:14:43.931858 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.931865 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931874 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:14:43.931886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.931930 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.931945 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931951 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.931967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.931992 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.931999 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:14:43.932020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.932045 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.932058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932087 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932094 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932116 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.932146 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.932177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932186 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.932203 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.932210 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932219 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:14:43.932236 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.932243 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932252 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:14:43.932272 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.932283 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932293 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:14:43.932311 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.932317 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932326 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:14:43.932343 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:14:43.932350 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932359 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:14:43.932376 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.932396 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932406 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.932423 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.932430 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932440 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.932457 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.932463 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932473 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:14:43.932491 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.932497 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932507 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:14:43.932519 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.932590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932596 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.932610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932639 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.932646 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932656 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:14:43.932675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.932682 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932706 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:14:43.932725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.932732 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932741 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:14:43.932761 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.932767 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932777 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:14:43.932789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.932825 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.932858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932882 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.932889 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932898 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:14:43.932911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.932926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.932935 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.932948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933003 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933012 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933023 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933036 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.933067 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933092 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.933099 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933108 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:14:43.933125 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933131 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933141 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:14:43.933159 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.933165 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933174 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:14:43.933191 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.933197 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933206 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:14:43.933223 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.933229 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933238 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:14:43.933255 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.933261 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:14:43.933293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933300 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.933327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933333 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933342 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:14:43.933359 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933365 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933374 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:14:43.933391 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933397 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933406 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:14:43.933423 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933429 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933438 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:14:43.933451 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.933504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.933521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.933541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933565 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933571 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933580 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:14:43.933597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.933604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.933630 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933636 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933645 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:14:43.933662 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:14:43.933668 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933677 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.933690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.933725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.933759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933783 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933799 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:14:43.933811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.933826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.933835 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.933848 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933875 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933882 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933892 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933904 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.933933 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933957 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.933964 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.933973 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:14:43.933990 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.933997 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934006 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:14:43.934026 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.934033 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934042 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:14:43.934059 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.934066 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934075 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:14:43.934092 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934099 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934108 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:14:43.934125 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934131 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:14:43.934156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934163 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934172 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.934188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934196 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934205 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:14:43.934222 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934228 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934237 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:14:43.934254 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934260 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934269 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:14:43.934292 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934298 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934308 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:14:43.934325 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934332 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934341 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:14:43.934353 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.934419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.934434 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934461 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934468 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934477 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934489 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.934519 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934543 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.934550 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934559 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:14:43.934576 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.934583 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934592 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:14:43.934609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.934615 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934624 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:14:43.934641 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934648 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934657 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:14:43.934674 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934680 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934689 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:14:43.934708 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934715 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934724 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:14:43.934740 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934747 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934756 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:14:43.934773 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934779 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934788 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:14:43.934805 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934811 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934821 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:14:43.934838 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934844 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934853 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:14:43.934870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934876 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:14:43.934902 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.934908 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934917 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:14:43.934934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.934940 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934949 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.934966 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.934973 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.934982 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:14:43.934994 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.935059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.935076 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935082 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:14:43.935096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935121 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.935127 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935137 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:14:43.935149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.935174 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.935188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935194 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.935207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935231 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.935238 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935248 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:14:43.935261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.935300 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:14:43.935315 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935320 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:14:43.935334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935359 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.935365 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935375 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.935406 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.935413 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935423 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:14:43.935440 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.935447 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935456 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:14:43.935474 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:14:43.935480 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935490 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:14:43.935502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.935541 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:14:43.935556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935562 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.935584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935608 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.935616 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935626 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:14:43.935638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.935653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.935663 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:14:43.935676 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.935716 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935723 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.935733 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935745 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.935761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.935774 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935798 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.935805 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935814 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:14:43.935832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.935838 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935847 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:14:43.935865 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.935871 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935880 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:14:43.935897 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:14:43.935904 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935913 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:14:43.935930 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.935936 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935945 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:14:43.935962 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.935968 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.935977 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:14:43.935994 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.936001 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.936010 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:14:43.936027 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.936033 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.936042 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:14:43.936059 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.936066 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.936075 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:14:43.936092 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.936098 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.936107 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.936119 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:14:43.936168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.936185 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936191 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:14:43.936205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.936236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.936258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.936294 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.936309 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936315 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.936328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936353 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:14:43.936359 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936369 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:14:43.936381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.936405 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:14:43.936424 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:14:43.936449 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:14:43.936456 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:14:43.936465 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:14:43.936482 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:14:43.936489 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:14:43.936498 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:14:43.936515 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:14:43.936522 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:14:43.936531 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:14:43.936543 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:14:43.936575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.936590 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936596 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.936610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936634 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.936641 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936650 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.936667 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.936674 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936683 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:14:43.936710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.936716 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936725 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:14:43.936737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.936769 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.936783 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936789 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.936803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936827 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.936834 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:14:43.936855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.936870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.936879 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.936892 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.936919 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.936926 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.936935 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.936948 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.936963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.936977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937001 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937008 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937017 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:14:43.937035 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937041 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937050 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:14:43.937067 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.937073 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937083 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:14:43.937099 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937106 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937115 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:14:43.937132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.937138 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937147 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:14:43.937164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937170 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937179 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:14:43.937196 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.937202 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937211 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:14:43.937228 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937235 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937244 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:14:43.937261 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937267 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937290 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:14:43.937302 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.937348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.937365 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937371 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:14:43.937400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937424 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937432 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937441 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:14:43.937460 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.937466 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937476 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:14:43.937493 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.937500 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937510 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:14:43.937527 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937534 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937543 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:14:43.937561 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.937574 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937584 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:14:43.937596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.937638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.937653 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937659 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.937673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937709 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937716 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.937773 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.937789 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937799 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:14:43.937809 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:14:43.937820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:14:43.937843 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:14:43.937858 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937863 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:14:43.937877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937900 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.937907 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937916 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:14:43.937928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.937952 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.937967 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.937972 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.937986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938009 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:14:43.938016 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938025 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:14:43.938063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.938089 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:14:43.938105 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938111 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:14:43.938125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.938156 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.938177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.938201 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.938216 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938222 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.938235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938258 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938265 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938288 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:14:43.938302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.938317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.938327 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:14:43.938340 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938367 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938374 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938384 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938396 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.938425 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938450 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938457 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938466 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:14:43.938483 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938490 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938499 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:14:43.938515 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938522 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938531 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:14:43.938548 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938554 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938563 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:14:43.938580 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938586 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938596 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:14:43.938613 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:14:43.938619 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938629 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:14:43.938646 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:14:43.938652 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938661 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:14:43.938721 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:14:43.938731 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938743 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:14:43.938763 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:14:43.938770 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938780 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:14:43.938797 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938804 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938814 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:14:43.938831 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938838 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938848 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:14:43.938865 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938872 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938881 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:14:43.938899 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.938905 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938915 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:14:43.938927 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.938991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.939010 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939016 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:14:43.939031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.939064 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939073 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:14:43.939086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.939111 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.939126 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939133 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.939146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939175 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.939182 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939192 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:14:43.939205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.939230 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:14:43.939245 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939251 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.939265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939296 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.939303 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939313 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:14:43.939331 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.939337 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939347 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:14:43.939364 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.939371 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939381 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:14:43.939398 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.939405 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939415 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:14:43.939428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.939477 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939492 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939498 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.939512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939550 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939557 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939566 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:14:43.939579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.939594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.939604 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.939618 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939645 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939653 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939663 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939675 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.939707 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.939739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:14:43.939766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.939773 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:14:43.939799 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.939806 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939816 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:14:43.939846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.939853 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939862 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:14:43.939879 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.939885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:14:43.939911 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.939918 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939927 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:14:43.939944 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:14:43.939950 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.939959 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:14:43.939972 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.940010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.940025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940032 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:14:43.940045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940069 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.940076 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940085 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:14:43.940102 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.940109 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940118 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:14:43.940134 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.940141 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940150 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:14:43.940166 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.940173 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940182 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:14:43.940198 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.940204 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940214 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:14:43.940230 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.940237 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940246 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:14:43.940262 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.940269 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940283 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:14:43.940314 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.940322 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940332 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:14:43.940344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.940398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.940413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940419 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:14:43.940434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940459 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:14:43.940466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:14:43.940488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.940514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:14:43.940530 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:14:43.940537 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:14:43.940548 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:14:43.940564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940570 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:14:43.940584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940607 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.940640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:14:43.940656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.940667 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:14:43.940676 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:14:43.940693 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.940699 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:14:43.940709 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:14:43.940725 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:14:43.940732 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:14:43.940741 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:14:43.940758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.940764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.940774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.940790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.940797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.940806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.940823 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.940829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.940838 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.940854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.940860 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:14:43.940870 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.940886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.940892 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:14:43.940901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.940918 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:14:43.940924 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:14:43.940933 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:14:43.940949 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.940955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.940965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.940981 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:14:43.940987 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:14:43.940997 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:14:43.941013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.941019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:14:43.941028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.941044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.941051 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:14:43.941060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.941075 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:14:43.941081 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:14:43.941090 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:14:43.941101 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:14:43.941132 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.941160 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:14:43.941187 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.941213 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:14:43.941248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.941373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:14:43.941432 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.941462 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:14:43.941490 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.941521 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:14:43.941549 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:14:43.941575 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:14:43.941602 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:14:43.941629 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:14:43.941660 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:14:43.941687 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:14:43.941715 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.941742 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:14:43.941781 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.941807 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:14:43.941833 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.941858 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:14:43.941884 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.941910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:14:43.941943 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.941969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:14:43.941994 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.942020 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:14:43.942045 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.942110 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:14:43.942135 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.942162 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:14:43.942188 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.942214 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:14:43.942240 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.942267 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:14:43.942300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.942326 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:14:43.942352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.942390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.942418 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.942445 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.942472 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.942498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.942525 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.942551 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:14:43.942578 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:14:43.942604 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:14:43.942631 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.942657 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:14:43.942691 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.942718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.942744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.942783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:14:43.942809 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.942835 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:14:43.942860 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.942886 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:14:43.942911 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.942951 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:14:43.942978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.943005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:14:43.943031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.943059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:14:43.943087 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943106 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943132 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.943159 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943177 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943194 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943221 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.943255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.943372 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943400 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.943426 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943453 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.943479 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943496 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943523 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.943549 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943566 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943593 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.943620 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943647 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.943673 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943699 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.943725 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943752 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.943777 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943804 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.943830 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943848 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943874 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.943900 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.943953 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.943979 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.944005 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944034 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.944061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.944228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944246 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944294 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.944322 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944348 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.944375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944393 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944410 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.944462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.944585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944603 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944664 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.944690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944714 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.944813 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944839 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.944864 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944882 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944899 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944916 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944943 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.944968 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.944994 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:14:43.945019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945052 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.945103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.945219 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945245 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:14:43.945270 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945316 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.945342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.945395 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.945499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:14:43.945676 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945693 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945726 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.945752 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945769 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945786 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945825 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.945851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.945950 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.945976 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.946001 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946026 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.946051 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946068 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946093 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.946118 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946134 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946160 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.946186 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946211 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.946236 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946262 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.946307 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946334 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.946363 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946390 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:14:43.946416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946434 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946460 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:14:43.946486 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946513 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.946539 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946570 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.946597 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946623 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.946649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946792 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.946818 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946851 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946876 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.946901 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.946953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946969 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.946986 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.947036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:14:43.947153 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.947253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.947387 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947414 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:14:43.947440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947458 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947476 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947493 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947519 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:14:43.947545 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947571 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:14:43.947598 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947659 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.947685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:14:43.947817 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947843 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:14:43.947868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947893 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:14:43.947918 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947943 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:14:43.947968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.947985 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.948069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:14:43.948211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:14:43.948236 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.948319 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.948371 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.948421 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.948469 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.948517 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:14:43.948569 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:14:43.948618 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:14:43.948671 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.948720 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.948780 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.948827 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.948873 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.948920 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.948966 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.949011 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.949057 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.949103 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.949151 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.949198 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.949246 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.949327 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.949383 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.949432 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:14:43.949479 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.949527 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.949574 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.949624 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.949673 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.949734 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.949793 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.949841 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.949896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.949942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.949988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.950036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.950080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.950127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:14:43.950175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:14:43.950222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:14:43.950268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.950341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.950391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.950438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.950487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.950536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.950610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.950685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.950773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.950851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.950900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.950992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.951040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.951090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.951141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.951186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:14:43.951233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.951307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.951355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.951411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.951468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.951521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.951568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.951620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.951678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.951733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.951793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.951840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.951884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.951931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:14:43.951977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:14:43.952024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:14:43.952070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.952115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.952162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.952208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.952253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.952320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.952369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.952423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.952472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.952521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.952570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.952619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.952668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.952721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.952785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.952831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:14:43.952876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.952922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.952967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.953014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.953062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.953115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.953161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.953208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.953261 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:14:43.953314 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.953377 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.953439 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.953494 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.953548 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.953608 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:14:43.953662 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:14:43.953716 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:14:43.953783 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.953835 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.953887 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.953940 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.953991 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.954043 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.954096 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.954149 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.954201 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.954254 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.954327 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.954390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.954450 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.954504 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.954558 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.954611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:14:43.954670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.954725 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.954813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.954866 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.954918 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.954970 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.955021 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.955073 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.955133 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:14:43.955156 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.955209 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.955262 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.955336 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.955392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.955455 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:14:43.955510 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:14:43.955564 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:14:43.955618 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.955673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.955729 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.955799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.955851 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.955903 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.955956 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.956008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.956060 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.956113 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.956165 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.956217 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.956294 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.956400 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.956460 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.956514 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:14:43.956569 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.956624 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.956678 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.956732 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.956799 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.956852 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.956904 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.956956 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.957015 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:14:43.957037 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.957086 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.957133 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.957180 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.957228 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.957298 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:14:43.957349 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:14:43.957398 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:14:43.957453 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.957502 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.957551 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.957600 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.957649 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.957698 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.957755 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.957815 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.957862 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.957909 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.957957 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.958004 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.958050 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.958098 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.958145 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.958192 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:14:43.958239 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.958306 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.958355 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.958408 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.958458 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.958508 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.958556 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.958615 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.958684 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:14:43.958706 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.958755 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.958804 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.958853 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.958901 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.958949 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:14:43.958998 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:14:43.959047 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:14:43.959096 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.959145 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.959193 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.959242 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.959316 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.959368 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.959424 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.959475 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.959526 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.959590 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.959639 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.959687 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.959737 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.959785 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.959834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.959883 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:14:43.959931 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.959980 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.960029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.960078 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.960127 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.960176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.960225 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.960297 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.960353 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:14:43.960370 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:14:43.960401 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:14:43.960434 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:14:43.960462 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:14:43.960487 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:14:43.960504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.960518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.960526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.960535 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.960543 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.960551 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:14:43.960558 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:14:43.960584 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:14:43.960592 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.960599 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.960606 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.960613 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.960621 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.960628 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.960636 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.960643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.960650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.960657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.960664 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.960672 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.960679 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.960686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.960693 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.960700 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:14:43.960707 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.960714 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.960721 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.960728 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.960735 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.960742 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.960749 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.960756 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.960764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.960772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.960779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.960787 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.960794 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.960802 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:14:43.960809 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:14:43.960817 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:14:43.960824 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.960831 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.960838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.960845 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.960852 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.960859 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.960867 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.960874 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.960881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.960888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.960895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.960902 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.960909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.960916 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.960923 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.960930 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:14:43.960937 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.960944 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.960950 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.960957 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.960964 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.960971 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.960978 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.960985 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.960992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.961000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.961014 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.961021 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.961028 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:14:43.961034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:14:43.961041 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:14:43.961047 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.961053 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.961060 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.961066 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.961073 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.961079 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.961086 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.961092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.961099 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.961105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.961111 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.961118 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.961124 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.961131 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.961137 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.961144 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:14:43.961150 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.961157 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.961163 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.961169 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.961175 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.961181 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.961188 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.961194 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.961201 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:14:43.961207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:14:43.961221 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:14:43.961227 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:14:43.961234 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:14:43.961240 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:14:43.961246 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:14:43.961253 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:14:43.961259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:14:43.961265 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:14:43.961272 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:14:43.961299 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.961307 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.961314 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:14:43.961320 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:14:43.961327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:14:43.961333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.961340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:14:43.961347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:14:43.961354 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:14:43.961360 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:14:43.961366 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:14:43.961373 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:14:43.961379 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:14:43.961386 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:14:43.961392 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:14:43.961400 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:14:43.961410 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:14:43.961418 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:14:43.961424 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:14:43.961431 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:14:43.961504 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:14:43.961513 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:14:43.961518 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:14:43.961522 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:14:43.961537 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:14:43.961542 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:14:43.961546 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:14:43.961554 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:14:43.961561 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:14:43.961615 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961621 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:14:43.961634 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:14:43.961655 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:14:43.961660 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:14:43.961665 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:14:43.961668 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:14:43.961673 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:14:43.961682 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:14:43.961688 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:14:43.961692 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:14:43.961700 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961707 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:14:43.961712 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:14:43.961732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.961740 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:14:43.961744 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.961767 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:14:43.961772 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:14:43.961776 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:14:43.961779 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:14:43.961783 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:14:43.961787 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:14:43.961791 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:14:43.961795 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:14:43.961801 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:14:43.961811 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:14:43.961816 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:14:43.961820 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:14:43.961826 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961831 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:14:43.961835 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:14:43.961857 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:14:43.961870 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961875 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961880 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961884 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:14:43.961893 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:14:43.961900 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:14:43.961904 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:14:43.961908 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:14:43.961914 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180686" 2019-04-23 06:14:43.961921 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:14:43.961925 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:14:43.961929 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:14:43.961935 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:14:43.961939 wsdl: in serializeType: returning: 180686 2019-04-23 06:14:43.961945 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:14:43.961952 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:14:43.961956 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:14:43.961959 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:14:43.961964 wsdl: in serializeType: returning: 180686 2019-04-23 06:14:43.961968 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180686 2019-04-23 06:14:43.961981 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180686 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:14:43.961986 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:14:43.961991 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2222"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:14:43.962003 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:14:43.962009 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180686 2019-04-23 06:14:43.962018 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:14:43.962082 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:14:43.962026 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:14:43.962036 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:14:43.962040 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:14:43.962044 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:14:43.962048 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:14:43.962055 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:14:43.962064 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:14:43.962071 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:14:43.962076 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:14:43.962088 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:14:43.962096 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:14:43.962103 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:14:43.969861 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:14:43.969875 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:14:43.969884 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:14:43.969890 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:14:43.969895 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:14:43.969899 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:14:43.969903 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:14:43.969907 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:14:43.969912 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:14:43.969937 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:14:43.979904 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:14:43.979920 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:14:43.979926 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:14:43.979931 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:14:43.979936 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:14:43.979941 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:14:43.979947 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:14:43.979952 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:14:43.979957 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:14:43.979962 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:14:38 GMT 2019-04-23 06:14:43.979972 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:14:43.979977 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:14:43.979983 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:14:43.979989 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:14:43.980009 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:14:43.980016 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:14:43.980024 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:14:43.980029 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:14:43.980033 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:14:43.980058 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:14:43.980067 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:14:43.980072 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:14:43.980087 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:14:43.980093 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:14:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:14:43.980115 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:14:43.980123 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:14:43.980142 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:14:43.980148 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:14:43.980215 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:14:43.980311 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:14:43.980318 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:14:43.980325 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:14:43.980334 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:14:43.980356 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:14:43.980410 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:14:43.980678 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:14:43.980691 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:14:43.980702 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:14:43.980706 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:14:43.980711 nusoap_client: detail =