Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.00/48.48Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700053 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2563
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 15:12:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 17:13:12.698172 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 17:13:12.698221 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:13:12.698241 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 17:13:12.698259 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:13:12.698268 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 17:13:12.698276 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 17:13:12.698290 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 17:13:12.698299 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:13:12.698305 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:13:12.698314 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:13:12.698323 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:13:12.698334 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:13:12.698340 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:13:12.698344 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:13:12.698348 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:13:12.698352 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 17:13:12.698364 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:13:12.698379 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:13:12.698388 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:13:12.698394 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 17:13:12.698399 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 17:13:12.698411 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:13:12.698420 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:13:12.704554 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:13:12.704586 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:13:12.704599 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 17:13:12.704606 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:13:12.704612 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:13:12.704617 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:13:12.704621 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 17:13:12.704659 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 17:13:12.722794 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 17:13:12.722841 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 17:13:12.722850 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:13:12.722856 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:13:12.722862 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:13:12.722867 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:13:12.722873 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:13:12.722880 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:13:12.722885 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:13:12.722891 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:12:58 GMT 2019-10-21 17:13:12.722897 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:13:12.722902 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 17:13:12.722909 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:13:12.722922 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 17:13:12.722956 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 17:13:12.722980 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 17:13:12.728792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.728817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.728861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.728933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.728965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.728987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.729019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.729033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.734854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.734884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.735196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.735228 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:13:12.735314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.735406 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 17:13:12.735545 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 17:13:12.740919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.740976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.741095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.741144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.741255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.741326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.741366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.741427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:13:12.741489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:13:12.741615 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:13:12.741715 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:13:12.741780 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:13:12.741880 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:13:12.741963 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:13:12.742037 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:13:12.742070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:13:12.747231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.747995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:13:12.748053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748178 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 17:13:12.748279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:13:12.748535 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 17:13:12.748552 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:13:12.748560 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 17:13:12.748696 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 17:13:12.748754 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:13:12.748775 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:13:12.748786 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:13:12.748810 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 17:13:12.748819 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 17:13:12.749046 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 17:13:12.749066 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 17:13:12.749137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749151 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 17:13:12.749185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749237 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.749252 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749280 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:13:12.749317 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.749330 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749349 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:13:12.749375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.749440 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.749467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.749504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749554 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.749566 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 17:13:12.749609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.749653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:13:12.749679 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 17:13:12.749720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749763 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.749774 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749791 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:13:12.749821 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.749832 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749848 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:13:12.749879 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.749890 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749906 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:13:12.749929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.749968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.749986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.750011 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 17:13:12.750045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750086 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.750097 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 17:13:12.750135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.750176 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 17:13:12.750201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 17:13:12.750236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750279 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.750291 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750307 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:13:12.750336 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.750347 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750362 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:13:12.750392 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.750403 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750419 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:13:12.750448 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.750458 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750474 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.750496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.750558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.750584 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.750619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750675 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750750 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.750783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.750811 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750829 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:13:12.750846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 17:13:12.750867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:13:12.750908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:13:12.750933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.750943 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 17:13:12.750967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751007 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.751020 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751040 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:13:12.751073 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.751084 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751100 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:13:12.751130 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.751142 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751158 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:13:12.751191 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.751204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751223 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.751246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.751311 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.751336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.751373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751417 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.751428 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 17:13:12.751469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.751512 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:13:12.751537 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751547 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 17:13:12.751571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.751628 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751645 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:13:12.751668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.751760 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.751783 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751790 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.751809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751839 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.751847 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751858 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 17:13:12.751872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.751899 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:13:12.751915 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751921 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 17:13:12.751941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751968 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.751975 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.751985 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.751998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752024 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.752039 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752045 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.752058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752083 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.752090 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752100 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 17:13:12.752113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 17:13:12.752152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752158 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 17:13:12.752171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.752203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752213 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:13:12.752232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.752240 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752249 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.752262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752292 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 17:13:12.752306 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752312 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.752326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752350 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.752358 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752368 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 17:13:12.752381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752406 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 17:13:12.752420 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752426 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 17:13:12.752440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752463 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.752470 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752480 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:13:12.752498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.752504 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752514 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.752527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752555 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 17:13:12.752570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752576 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.752589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752614 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.752621 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752631 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 17:13:12.752643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752668 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 17:13:12.752691 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752698 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 17:13:12.752713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.752745 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.752767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752792 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 17:13:12.752807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752813 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.752826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752850 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.752857 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752867 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 17:13:12.752879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.752904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 17:13:12.752918 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752924 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 17:13:12.752937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752962 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.752969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.752978 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.752991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753015 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.753030 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753036 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.753049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753074 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.753081 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753090 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 17:13:12.753103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:13:12.753142 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753148 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 17:13:12.753162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753186 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.753193 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753203 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:13:12.753216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753240 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.753254 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753260 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.753274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753298 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.753305 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753315 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 17:13:12.753328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753352 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:13:12.753368 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753374 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 17:13:12.753387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753411 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.753418 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753427 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:13:12.753440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753464 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.753479 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753485 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.753498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753522 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.753529 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753538 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 17:13:12.753551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753576 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:13:12.753590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753596 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 17:13:12.753609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753633 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.753640 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753650 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 17:13:12.753667 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.753673 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753688 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 17:13:12.753701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753730 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.753745 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753751 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.753765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753789 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.753796 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753806 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 17:13:12.753819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753843 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:13:12.753858 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753864 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:13:12.753877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.753908 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753918 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.753931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.753955 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.753970 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.753976 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.753989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754015 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.754022 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754032 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:13:12.754045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.754070 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:13:12.754085 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754090 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:13:12.754104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754129 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:13:12.754136 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754146 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:13:12.754159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.754184 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.754198 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754204 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.754218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754247 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.754303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.754319 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754330 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:13:12.754340 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 17:13:12.754352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:13:12.754376 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:13:12.754391 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754397 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 17:13:12.754411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754436 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:13:12.754443 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754453 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:13:12.754465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.754490 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.754505 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754511 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.754524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754547 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754553 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.754609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.754625 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:13:12.754646 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 17:13:12.754658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:13:12.754687 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:13:12.754702 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754708 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:13:12.754722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754747 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:13:12.754754 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754764 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:13:12.754776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.754801 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.754816 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754821 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.754835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754857 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754863 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.754919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.754935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754945 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:13:12.754955 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 17:13:12.754967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.754981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:13:12.754991 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:13:12.755006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755012 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 17:13:12.755026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755058 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 17:13:12.755086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755093 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 17:13:12.755120 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755127 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755136 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:13:12.755153 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.755160 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755169 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:13:12.755187 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.755193 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755203 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:13:12.755220 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.755226 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755236 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 17:13:12.755253 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.755259 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.755282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.755331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.755347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755353 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.755367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755392 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755399 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 17:13:12.755422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.755447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:13:12.755461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755467 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 17:13:12.755481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755505 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755512 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755522 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:13:12.755539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.755573 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755579 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755589 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:13:12.755601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.755634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.755660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755671 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.755695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755721 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755728 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 17:13:12.755752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.755778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:13:12.755793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755799 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:13:12.755812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755837 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755844 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.755866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.755891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.755906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755912 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.755926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755950 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.755957 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:13:12.755979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.755994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.756004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:13:12.756018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756024 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:13:12.756037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756063 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.756070 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756079 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:13:12.756096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.756103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.756129 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.756136 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756145 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:13:12.756158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.756191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.756205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756211 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.756225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756249 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.756256 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:13:12.756279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.756303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:13:12.756318 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756323 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.756337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756361 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.756367 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756377 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:13:12.756394 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.756400 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756410 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:13:12.756427 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.756434 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756443 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:13:12.756460 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.756468 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756477 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:13:12.756494 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.756501 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756510 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:13:12.756523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.756564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.756579 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756584 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.756599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756624 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756631 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756641 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 17:13:12.756654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.756669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.756683 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.756698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756730 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756737 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756747 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.756789 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.756837 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.756886 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.756899 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756915 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 17:13:12.756948 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.756960 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.756973 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 17:13:12.756993 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.757000 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757009 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:13:12.757027 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.757033 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757042 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 17:13:12.757059 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:13:12.757066 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757075 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 17:13:12.757092 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757100 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757110 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.757127 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.757160 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757166 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757176 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 17:13:12.757192 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757199 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757208 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:13:12.757225 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757232 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757241 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:13:12.757254 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.757326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.757347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757371 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.757378 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757388 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:13:12.757405 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757412 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757421 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:13:12.757439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757445 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757455 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:13:12.757472 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.757478 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757488 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:13:12.757501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.757538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757559 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.757573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757598 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 17:13:12.757627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.757643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.757653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.757666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757700 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757708 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.757762 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757786 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.757793 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757803 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:13:12.757820 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757826 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757836 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:13:12.757852 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.757859 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757869 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:13:12.757886 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.757892 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757901 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:13:12.757918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.757925 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757934 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:13:12.757955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.757962 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.757972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:13:12.757989 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.757995 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.758005 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.758021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758028 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.758037 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:13:12.758054 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758060 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.758070 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:13:12.758087 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758093 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.758103 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:13:12.758120 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758126 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.758136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:13:12.758149 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.758204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.758221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.758244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758269 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758276 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758286 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:13:12.758303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.758310 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.758336 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758343 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758352 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:13:12.758369 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:13:12.758376 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758385 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.758398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.758435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758455 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.758469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758494 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758511 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 17:13:12.758524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.758539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.758549 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.758562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758588 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758595 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758604 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758618 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758634 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.758647 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758671 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.758683 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758694 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:13:12.758712 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758718 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758728 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:13:12.758745 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.758752 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758761 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:13:12.758778 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.758784 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758794 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:13:12.758811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.758818 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758827 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:13:12.758844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.758851 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758860 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:13:12.758877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758883 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758893 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.758910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758916 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758926 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:13:12.758943 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.758949 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758959 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:13:12.758976 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.758982 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.758992 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 17:13:12.759009 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.759016 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.759025 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:13:12.759042 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.759049 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.759058 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:13:12.759071 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.759127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.759142 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759169 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759176 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759186 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.759228 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759254 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.759261 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759270 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 17:13:12.759287 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.759295 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759304 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 17:13:12.759321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.759328 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759337 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:13:12.759354 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.759365 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759379 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 17:13:12.759406 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.759416 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759431 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 17:13:12.759458 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.759469 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759485 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:13:12.759514 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.759523 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759539 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 17:13:12.759571 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.759583 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759601 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 17:13:12.759633 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.759645 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759673 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 17:13:12.759715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.759728 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759741 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:13:12.759761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.759768 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:13:12.759794 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.759801 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759811 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 17:13:12.759828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.759834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759843 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.759860 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.759867 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759876 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 17:13:12.759890 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.759958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.759977 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.759984 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 17:13:12.760005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760030 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.760037 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760047 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:13:12.760060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.760085 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.760099 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760106 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.760124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760149 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.760156 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760166 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 17:13:12.760178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.760204 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:13:12.760218 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760224 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 17:13:12.760238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.760269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.760296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.760302 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760312 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:13:12.760328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.760335 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760344 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:13:12.760361 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:13:12.760368 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760377 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:13:12.760390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.760426 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 17:13:12.760440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760446 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.760464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760490 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.760497 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760507 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 17:13:12.760519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.760535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.760544 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 17:13:12.760558 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.760585 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760592 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.760602 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760615 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.760632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.760645 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760674 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.760687 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760697 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 17:13:12.760715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.760722 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760731 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 17:13:12.760748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.760755 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760764 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 17:13:12.760781 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:13:12.760787 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760797 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:13:12.760814 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.760820 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760830 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 17:13:12.760846 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.760853 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760862 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 17:13:12.760879 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.760885 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760895 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:13:12.760911 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.760918 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760927 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 17:13:12.760944 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.760950 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760960 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 17:13:12.760977 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.760983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.760993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.761006 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 17:13:12.761057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.761073 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761080 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 17:13:12.761098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.761129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.761152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.761177 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.761191 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761197 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.761215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761240 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:13:12.761247 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761257 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 17:13:12.761270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.761295 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:13:12.761308 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 17:13:12.761333 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:13:12.761341 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:13:12.761350 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 17:13:12.761367 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:13:12.761374 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 17:13:12.761383 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 17:13:12.761400 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:13:12.761407 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:13:12.761416 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 17:13:12.761429 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 17:13:12.761452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.761467 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761473 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.761490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761515 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.761522 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761531 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.761548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.761555 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761565 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:13:12.761582 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.761588 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761598 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:13:12.761610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.761644 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761658 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761665 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.761687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761713 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761720 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761730 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 17:13:12.761743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.761758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.761768 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.761781 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761807 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761814 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761824 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.761866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761890 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.761897 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761907 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 17:13:12.761924 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.761930 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761939 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 17:13:12.761956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.761962 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.761976 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:13:12.761993 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.762000 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.762009 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 17:13:12.762026 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.762032 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.762041 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 17:13:12.762058 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.762065 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.762074 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 17:13:12.762091 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.762097 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.762107 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 17:13:12.762123 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.762130 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.762139 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:13:12.762156 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.762162 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.762171 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:13:12.762184 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.762230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.762247 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762253 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 17:13:12.762272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762297 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.762304 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762313 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:13:12.762331 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.762337 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762347 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:13:12.762363 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.762370 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:13:12.762396 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.762402 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762412 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:13:12.762428 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.762435 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762445 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:13:12.762457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.762497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.762512 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762518 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.762536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762566 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.762625 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.762641 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762652 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:13:12.762662 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 17:13:12.762675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:13:12.762705 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:13:12.762720 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762726 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 17:13:12.762744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762768 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.762775 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762785 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 17:13:12.762798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.762823 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.762838 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762843 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.762857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762881 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:13:12.762888 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762897 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 17:13:12.762910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.762935 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 17:13:12.762949 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762955 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 17:13:12.762968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.762992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.762999 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.763025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.763050 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.763065 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763071 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.763084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763109 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763116 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763125 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 17:13:12.763138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.763163 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:13:12.763176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763203 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763209 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763219 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.763261 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763291 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763298 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763308 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 17:13:12.763325 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763331 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763341 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 17:13:12.763358 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763364 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763373 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 17:13:12.763390 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763396 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763406 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 17:13:12.763422 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763429 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763438 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 17:13:12.763455 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:13:12.763461 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763470 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 17:13:12.763487 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:13:12.763494 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763503 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 17:13:12.763520 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:13:12.763527 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763536 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 17:13:12.763553 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:13:12.763559 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763569 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 17:13:12.763586 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763592 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763601 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 17:13:12.763618 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763625 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763635 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 17:13:12.763651 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763658 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763671 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 17:13:12.763693 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763700 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763710 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 17:13:12.763723 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.763787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.763805 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763811 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 17:13:12.763830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763854 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.763861 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763871 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 17:13:12.763884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.763909 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.763923 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763929 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.763943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763966 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.763973 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.763983 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 17:13:12.763996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.764021 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:13:12.764035 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764041 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.764060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764084 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764091 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764100 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 17:13:12.764118 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.764124 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764134 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:13:12.764151 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.764157 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764167 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:13:12.764183 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764190 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764199 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:13:12.764212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.764249 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764263 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764269 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.764286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764311 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764328 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 17:13:12.764341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.764366 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.764379 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764404 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764411 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764421 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764434 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.764463 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.764494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:13:12.764521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.764527 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764536 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:13:12.764553 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764560 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764569 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 17:13:12.764586 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.764592 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764605 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:13:12.764622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764629 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:13:12.764656 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764663 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764673 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 17:13:12.764695 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:13:12.764702 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764711 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 17:13:12.764724 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.764762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.764778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764784 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 17:13:12.764798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764826 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.764833 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764842 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 17:13:12.764859 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764866 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764875 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 17:13:12.764892 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764898 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764908 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 17:13:12.764925 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.764931 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764941 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 17:13:12.764957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764964 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.764973 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 17:13:12.764990 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.764996 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765005 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 17:13:12.765022 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.765028 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765038 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:13:12.765054 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.765060 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765069 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:13:12.765082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.765134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.765148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765155 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 17:13:12.765173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765198 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:13:12.765205 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 17:13:12.765228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.765253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:13:12.765269 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:13:12.765276 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 17:13:12.765286 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 17:13:12.765301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765307 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 17:13:12.765324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.765367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:13:12.765383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.765394 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:13:12.765404 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 17:13:12.765420 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.765427 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 17:13:12.765437 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 17:13:12.765453 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:13:12.765459 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 17:13:12.765469 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 17:13:12.765486 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.765492 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.765502 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.765519 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.765525 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.765534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.765551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.765557 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.765566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.765583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.765589 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 17:13:12.765599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.765615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.765621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 17:13:12.765631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.765647 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:13:12.765654 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 17:13:12.765663 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 17:13:12.765684 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.765691 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.765705 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.765722 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:13:12.765729 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 17:13:12.765739 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 17:13:12.765755 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.765762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 17:13:12.765772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.765789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.765795 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:13:12.765805 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.765820 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:13:12.765827 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 17:13:12.765836 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 17:13:12.765850 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 17:13:12.765885 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.765914 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:13:12.765941 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.765967 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 17:13:12.765993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.766019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:13:12.766045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.766071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:13:12.766097 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.766123 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:13:12.766149 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.766175 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 17:13:12.766201 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 17:13:12.766226 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 17:13:12.766252 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 17:13:12.766279 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 17:13:12.766311 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 17:13:12.766337 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 17:13:12.766362 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.766389 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:13:12.766422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.766449 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:13:12.766475 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.766500 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:13:12.766526 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.766552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:13:12.766577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.766603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:13:12.766630 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.766655 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:13:12.766685 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.766713 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:13:12.766740 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.766765 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:13:12.766791 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.766816 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:13:12.766843 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.766869 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:13:12.766895 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.766921 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:13:12.766947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.766973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:13:12.767198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.767226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.767252 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.767278 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.767303 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.767329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.767355 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.767380 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:13:12.767406 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 17:13:12.767432 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 17:13:12.767458 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.767484 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:13:12.767509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.767535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.767560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.767586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:13:12.767612 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.767638 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 17:13:12.767663 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.767694 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:13:12.767720 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.767749 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:13:12.767775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.767802 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:13:12.767828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.767853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:13:12.767879 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.767897 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.767928 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.767954 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.767971 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.767987 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768012 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.768037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.768137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.768236 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768262 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.768287 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768313 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.768338 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768354 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768380 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.768405 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768422 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768448 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.768473 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768498 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.768524 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768550 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.768575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.768631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768676 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.768735 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768768 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.768823 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768849 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.768874 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768899 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.768925 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.768950 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.768975 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769002 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.769029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.769176 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769193 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769209 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769234 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.769260 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769286 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.769311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769328 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.769400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.769515 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.769616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769697 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.769724 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769749 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.769774 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769791 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769807 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769823 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769848 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.769873 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769898 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:13:12.769924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769940 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769961 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.769986 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.770012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.770128 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770153 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:13:12.770180 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770205 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.770231 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770257 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.770283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770358 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.770384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:13:12.770552 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770569 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770594 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.770620 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770636 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770652 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770681 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.770708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.770807 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770882 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.770907 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770933 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.770959 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.770984 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.771009 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771026 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771052 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.771077 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771094 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771119 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.771144 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771169 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.771194 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771219 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.771249 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771274 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.771299 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771325 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:13:12.771350 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771392 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:13:12.771417 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771443 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.771469 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771496 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.771521 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771547 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.771572 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771598 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.771624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.771777 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771794 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.771860 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771886 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.771916 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771949 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.771974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.772000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:13:12.772117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772133 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772149 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772166 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772191 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.772217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772291 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.772317 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772343 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:13:12.772369 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772385 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772401 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772417 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772443 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:13:12.772468 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772493 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:13:12.772523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772556 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.772606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:13:12.772727 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772754 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:13:12.772779 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772805 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:13:12.772830 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772856 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:13:12.772881 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772955 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.772982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.772998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.773015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.773030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.773047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.773063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.773079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.773099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:13:12.773124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:13:12.773153 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.773209 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.773259 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.773307 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.773356 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.773402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.773449 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 17:13:12.773496 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 17:13:12.773543 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 17:13:12.773590 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.773635 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.773688 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.773736 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.773783 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.773831 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.773878 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.773925 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.773986 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.774033 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.774080 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.774127 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.774173 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.774220 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.774280 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.774331 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.774376 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 17:13:12.774436 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.774482 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.774528 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.774576 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.774623 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.774673 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.774725 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.774778 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.774834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.774894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.774942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.774989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.775036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.775081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.775128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 17:13:12.775175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 17:13:12.775226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 17:13:12.775274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.775334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.775381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.775622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.775668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.775722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.775770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.775817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.775862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.775909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.775957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.776005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.776052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.776100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.776151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.776203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.776248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 17:13:12.776294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.776340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.776387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.776434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.776482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.776533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.776579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.776627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.776687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.776735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.776783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.776831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.776879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.776924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.776971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 17:13:12.777017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 17:13:12.777064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 17:13:12.777112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.777158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.777205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.777252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.777298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.777345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.777392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.777439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.777486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.777533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.777580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.777627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.777674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.777727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.777778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.777828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.777878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 17:13:12.777924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.777969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.778015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.778063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.778110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.778160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.778206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.778254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.778307 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:13:12.778333 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.778392 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.778447 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.778500 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.778553 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.778626 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.778685 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:13:12.778739 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:13:12.778791 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:13:12.778856 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.778910 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.778962 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.779014 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.779065 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.779117 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.779169 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.779221 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.779278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.779332 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.779385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.779436 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.779488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.779541 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.779593 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.779645 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.779719 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:13:12.779774 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.779825 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.779878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.779929 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.779982 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.780034 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.780101 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.780154 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.780214 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:13:12.780253 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.780350 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.780405 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.780457 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.780510 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.780578 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.780631 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:13:12.780888 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:13:12.780942 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:13:12.780995 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.781047 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.781099 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.781170 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.781224 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.781277 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.781329 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.781381 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.781434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.781486 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.781551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.781604 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.781656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.781715 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.781767 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.781821 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.781874 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:13:12.781940 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.781993 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.782045 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.782097 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.782151 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.782203 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.782256 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.782323 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.782384 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 17:13:12.782406 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.782455 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.782502 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.782550 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.782601 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.782649 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.782701 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:13:12.782749 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:13:12.782810 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:13:12.782858 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.782905 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.782952 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.782999 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.783046 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.783095 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.783147 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.783195 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.783257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.783304 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.783352 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.783399 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.783446 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.783494 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.783541 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.783589 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.783901 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:13:12.783963 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.784010 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.784063 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.784110 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.784158 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.784205 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.784252 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.784300 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.784354 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 17:13:12.784376 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.784443 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.784493 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.784543 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.784592 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.784641 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.784695 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:13:12.784745 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:13:12.784794 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:13:12.784844 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.784907 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.784961 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.785011 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.785061 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.785111 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.785160 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.785210 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.785260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.785309 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.785376 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.785427 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.785476 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.785530 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.785580 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.785629 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.785683 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:13:12.785734 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.785783 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.785834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.785888 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.785938 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.785987 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.786037 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.786087 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.786139 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 17:13:12.786156 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 17:13:12.786185 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 17:13:12.786213 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 17:13:12.786240 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 17:13:12.786265 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 17:13:12.786285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.786301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.786310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.786318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.786332 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.786340 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.786348 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:13:12.786357 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:13:12.786365 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:13:12.786373 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.786381 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.786390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.786398 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.786406 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786415 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.786423 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.786431 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.786438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.786446 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.786454 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786462 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786470 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.786478 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.786485 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.786493 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.786501 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:13:12.786509 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.786516 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.786523 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.786532 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.786540 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.786547 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.786555 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.786563 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.786571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.786582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.786589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.786597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.786606 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.786614 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.786621 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:13:12.786628 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:13:12.786636 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:13:12.786643 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.786651 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.786659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.786666 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.786673 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786686 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.786694 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.786702 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.786709 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.786717 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.786725 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786732 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.786752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.786760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.786767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.786775 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:13:12.786782 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.786790 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.786798 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.786805 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.786813 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.786820 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.786827 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.786836 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.786843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.786853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.786860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.786868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.786875 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.786882 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.786889 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:13:12.786895 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:13:12.786903 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:13:12.786909 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.786916 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.786923 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.786930 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.786937 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786944 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.786951 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.786958 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.786965 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.786973 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.786979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.786994 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.787001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.787009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.787015 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.787022 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:13:12.787029 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.787036 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.787043 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.787050 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.787056 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.787063 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.787070 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.787076 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.787083 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:13:12.787092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:13:12.787106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:13:12.787113 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:13:12.787120 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:13:12.787130 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:13:12.787137 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:13:12.787146 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:13:12.787153 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:13:12.787159 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:13:12.787166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:13:12.787173 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:13:12.787180 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.787186 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.787193 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:13:12.787200 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:13:12.787206 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:13:12.787214 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:13:12.787220 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.787227 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:13:12.787234 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:13:12.787240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:13:12.787247 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:13:12.787254 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:13:12.787260 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:13:12.787267 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:13:12.787273 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:13:12.787280 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:13:12.787287 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:13:12.787293 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:13:12.787300 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:13:12.787307 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:13:12.787314 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:13:12.787552 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 17:13:12.787562 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:13:12.787567 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:13:12.787571 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:13:12.787578 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 17:13:12.787583 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:13:12.787587 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:13:12.787597 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 17:13:12.787605 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:13:12.787645 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787652 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:13:12.787665 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:13:12.787690 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 17:13:12.787697 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 17:13:12.787702 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 17:13:12.787706 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 17:13:12.787712 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:13:12.787722 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:13:12.787728 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:13:12.787733 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:13:12.787744 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787752 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:13:12.787757 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 17:13:12.787780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.787789 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:13:12.787793 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.787816 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:13:12.787821 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 17:13:12.787825 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 17:13:12.787829 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 17:13:12.787833 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 17:13:12.787837 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 17:13:12.787842 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 17:13:12.787846 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 17:13:12.787856 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:13:12.787866 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:13:12.787873 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:13:12.787877 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:13:12.787883 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787889 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:13:12.787893 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:13:12.787916 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:13:12.787922 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787927 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787932 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787937 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:13:12.787947 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:13:12.787955 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:13:12.787959 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:13:12.787964 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:13:12.787971 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180686" 2019-10-21 17:13:12.787978 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:13:12.787982 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:13:12.787987 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:13:12.787994 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:13:12.787998 wsdl: in serializeType: returning: 180686 2019-10-21 17:13:12.788005 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:13:12.788012 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:13:12.788016 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:13:12.788020 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:13:12.788025 wsdl: in serializeType: returning: 180686 2019-10-21 17:13:12.788029 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180686 2019-10-21 17:13:12.788048 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180686 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 17:13:12.788052 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 17:13:12.788059 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3059"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 17:13:12.788072 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 17:13:12.788078 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180686 2019-10-21 17:13:12.788087 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 17:13:12.788159 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 17:13:12.788099 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:13:12.788110 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:13:12.788115 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:13:12.788120 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:13:12.788124 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:13:12.788130 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:13:12.788140 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:13:12.788148 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:13:12.788153 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:13:12.788165 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 17:13:12.788174 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:13:12.788181 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:13:12.794296 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:13:12.794311 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:13:12.794321 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 17:13:12.794327 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 17:13:12.794332 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:13:12.794337 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:13:12.794342 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:13:12.794346 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:13:12.794351 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 17:13:12.794378 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 17:13:12.802650 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 17:13:12.802672 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 17:13:12.802680 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:13:12.802685 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:13:12.802691 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:13:12.802712 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:13:12.802725 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:13:12.802732 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:13:12.802738 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:13:12.802744 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:12:58 GMT 2019-10-21 17:13:12.802750 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:13:12.802766 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 17:13:12.802777 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:13:12.802786 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 17:13:12.802810 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 17:13:12.802820 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 17:13:12.802830 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:13:12.802835 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 17:13:12.802840 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 17:13:12.802873 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:13:12.802884 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:13:12.802890 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:13:12.802910 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:13:12.802916 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 15:12:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 17:13:12.802949 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 17:13:12.802959 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 17:13:12.802981 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 17:13:12.802987 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 17:13:12.803083 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 17:13:12.803180 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 17:13:12.803186 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 17:13:12.803195 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 17:13:12.803205 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:13:12.803229 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 17:13:12.803286 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 17:13:12.803311 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:13:12.803323 nusoap_client: got fault 2019-10-21 17:13:12.803330 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 17:13:12.803335 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 17:13:12.803340 nusoap_client: detail =