Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.00/48.48Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700053 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2563
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 17:55:01 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 19:55:04.358442 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 19:55:04.358507 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:55:04.358530 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 19:55:04.358558 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:55:04.358575 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 19:55:04.358588 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 19:55:04.358608 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 19:55:04.358623 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:55:04.358633 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:55:04.358647 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:55:04.358660 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:55:04.358680 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:55:04.358690 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:55:04.358697 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:55:04.358713 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:55:04.358720 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 19:55:04.358740 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:55:04.358761 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:55:04.358776 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:55:04.358785 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 19:55:04.358795 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 19:55:04.358810 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:55:04.358823 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:55:04.366804 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:55:04.366849 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:55:04.366869 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 19:55:04.366881 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:55:04.366889 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:55:04.366896 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:55:04.366904 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 19:55:04.366947 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 19:55:04.393098 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 19:55:04.393141 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 19:55:04.393148 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:55:04.393154 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:55:04.393160 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:55:04.393166 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:55:04.393172 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:55:04.393178 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:55:04.393184 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:55:04.393189 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:55:01 GMT 2019-08-22 19:55:04.393195 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:55:04.393201 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 19:55:04.393207 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:55:04.393220 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 19:55:04.393255 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 19:55:04.393280 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 19:55:04.401003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.401057 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.401082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.401187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.401205 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:55:04.408634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.408657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.408884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.408900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.408947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.408962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.408994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.409017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.409048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.409083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.409096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.409168 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.409182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.409216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.409245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.416425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.416453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.416493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.416599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.416639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.416702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.416718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.416737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.416962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417193 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.417218 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.417257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.417410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.417429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.417572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424229 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:55:04.424301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.424984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.425068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.425116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.425134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.425161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.425178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.425222 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 19:55:04.437364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.437458 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:55:04.437486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:55:04.437509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.437532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.437564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:55:04.437631 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-22 19:55:04.437651 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:55:04.437661 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 19:55:04.437728 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 19:55:04.437797 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:55:04.437824 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:55:04.437836 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:55:04.437868 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 19:55:04.437877 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 19:55:04.438130 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 19:55:04.438153 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 19:55:04.438234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438250 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 19:55:04.438285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438340 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.438356 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438381 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:55:04.438419 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.438431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438451 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:55:04.438480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.438551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.438580 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.438623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438674 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.438688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 19:55:04.438734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.438796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:55:04.438825 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 19:55:04.438864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438912 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.438925 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.438944 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:55:04.438978 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.438990 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439008 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:55:04.439042 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.439054 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439072 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:55:04.439099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.439162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.439190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439202 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 19:55:04.439229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439276 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.439288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 19:55:04.439334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.439382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 19:55:04.439409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 19:55:04.439447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439493 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.439506 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439524 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:55:04.439557 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.439569 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439587 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:55:04.439619 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.439631 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439650 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:55:04.439683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.439696 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.439741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.439820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.439848 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.439888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.439971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.440060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.440093 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440113 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:55:04.440133 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 19:55:04.440159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:55:04.440207 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:55:04.440234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440246 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 19:55:04.440279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440327 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.440340 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440359 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:55:04.440392 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.440404 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440422 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:55:04.440454 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.440466 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440484 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:55:04.440517 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.440529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440547 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.440573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.440642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.440672 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.440710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440759 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.440779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 19:55:04.440826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.440873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:55:04.440901 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440912 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 19:55:04.440938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.440984 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.440997 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441016 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:55:04.441042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.441090 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.441117 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441129 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.441155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441208 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.441221 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441239 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 19:55:04.441265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.441313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:55:04.441342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441353 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 19:55:04.441379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441424 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.441435 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441451 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.441471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.441511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.441535 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441545 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.441569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441610 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.441621 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441637 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 19:55:04.441660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.441702 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 19:55:04.441725 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441735 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 19:55:04.441757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441807 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.441818 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441834 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:55:04.441864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.441875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441891 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.441913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.441961 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 19:55:04.441988 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.441998 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.442023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442067 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.442080 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442096 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 19:55:04.442121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.442165 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 19:55:04.442191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442201 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 19:55:04.442224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442266 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.442277 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442293 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:55:04.442324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.442335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442351 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.442375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.442424 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 19:55:04.442450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442460 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.442484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442527 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.442538 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442555 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 19:55:04.442579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.442620 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 19:55:04.442646 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442657 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 19:55:04.442682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.442735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.442783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.442826 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 19:55:04.442853 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442863 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.442887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442929 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.442941 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.442957 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 19:55:04.442981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.443022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 19:55:04.443048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443058 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 19:55:04.443082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443124 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.443135 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443151 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.443175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.443217 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.443242 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443252 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.443276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443320 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.443332 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443349 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 19:55:04.443373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.443416 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:55:04.443441 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443452 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 19:55:04.443475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443519 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.443530 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443546 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:55:04.443570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.443613 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.443638 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443649 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.443674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443718 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.443730 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443747 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 19:55:04.443779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.443822 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:55:04.443850 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443860 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 19:55:04.443883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443926 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.443937 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.443953 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:55:04.443977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.444019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.444044 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444054 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.444079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444122 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.444133 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444149 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 19:55:04.444174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.444217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:55:04.444243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444253 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 19:55:04.444277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444319 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.444331 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444348 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 19:55:04.444378 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.444389 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444406 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 19:55:04.444430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.444478 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.444503 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444513 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.444537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444580 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.444591 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444608 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 19:55:04.444632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.444676 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:55:04.444702 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444712 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:55:04.444736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444786 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.444798 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.444839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.444881 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.444906 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444917 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.444940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.444987 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.444999 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445016 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:55:04.445040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.445083 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:55:04.445109 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445119 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:55:04.445143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445187 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:55:04.445199 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445216 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:55:04.445240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.445283 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.445308 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445319 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.445343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445383 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445394 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445459 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.445493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.445523 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445541 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:55:04.445559 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 19:55:04.445582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:55:04.445625 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:55:04.445650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445661 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 19:55:04.445686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445729 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:55:04.445740 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445756 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:55:04.445788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.445831 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.445857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445867 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.445891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445932 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445943 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.445966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.446043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.446073 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446091 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:55:04.446109 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 19:55:04.446132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:55:04.446174 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:55:04.446199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446209 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:55:04.446234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446277 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:55:04.446288 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446305 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:55:04.446329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.446372 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.446398 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446408 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.446432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446472 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446483 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446546 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.446579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.446610 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446627 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:55:04.446645 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 19:55:04.446669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:55:04.446712 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:55:04.446737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446747 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 19:55:04.446777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.446834 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446851 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 19:55:04.446882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.446894 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 19:55:04.446941 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.446952 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.446969 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:55:04.446998 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.447009 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447025 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:55:04.447054 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.447065 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447082 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:55:04.447111 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.447122 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447139 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 19:55:04.447169 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.447180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447196 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.447221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.447307 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.447336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447346 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.447371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447415 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.447426 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 19:55:04.447469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.447513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:55:04.447540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447550 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 19:55:04.447574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447617 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.447628 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447647 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:55:04.447680 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.447691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447708 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.447738 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.447749 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447772 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:55:04.447798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.447855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.447881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.447916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447957 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.447969 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.447986 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 19:55:04.448010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.448054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:55:04.448080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448090 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:55:04.448114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.448168 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.448209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.448252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.448279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448290 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.448314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448357 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.448369 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:55:04.448411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.448453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:55:04.448479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448489 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:55:04.448514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448557 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.448569 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448586 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:55:04.448618 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.448629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448647 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.448680 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.448692 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448710 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:55:04.448733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.448797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.448822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448833 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.448857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448898 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.448910 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:55:04.448949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.448973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.448992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:55:04.449021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449033 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.449058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449102 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.449113 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449130 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:55:04.449160 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.449171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449188 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:55:04.449218 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.449229 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449245 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:55:04.449275 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.449287 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449304 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:55:04.449334 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.449345 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449361 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:55:04.449385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.449456 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.449482 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449492 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.449518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449562 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449573 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 19:55:04.449615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.449640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.449659 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.449684 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449784 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449803 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449825 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449851 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.449910 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.449969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.449987 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.450019 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.450030 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450046 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 19:55:04.450077 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.450087 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450103 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 19:55:04.450132 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.450143 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450159 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:55:04.450189 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.450200 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450217 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 19:55:04.450247 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:55:04.450258 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450275 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 19:55:04.450308 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.450322 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450339 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.450371 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.450382 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450397 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.450427 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.450438 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450455 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 19:55:04.450484 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.450495 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450511 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:55:04.450540 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.450551 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450568 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:55:04.450592 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.450694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.450736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.450747 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.450774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.450820 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.450832 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.450849 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:55:04.450881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.450893 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.450910 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:55:04.450941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.450953 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.450969 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:55:04.451000 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.451011 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.451027 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:55:04.451050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.451099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.451118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.451154 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.451181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.451225 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451237 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.451254 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 19:55:04.451277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.451304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.451323 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.451346 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451394 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451425 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.451502 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451547 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.451559 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451576 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:55:04.451607 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.451619 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451637 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:55:04.451668 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.451680 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451697 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:55:04.451736 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.451748 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451765 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:55:04.451797 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.451808 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451824 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:55:04.451860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.451871 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451888 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:55:04.451919 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.451930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.451947 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.451978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.451989 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.452005 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:55:04.452034 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.452045 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.452062 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:55:04.452093 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.452104 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.452121 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:55:04.452151 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.452162 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.452178 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:55:04.452202 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.452290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.452322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452333 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.452357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452400 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.452411 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452428 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:55:04.452458 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.452469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.452517 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.452530 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452547 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:55:04.452578 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:55:04.452590 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452606 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.452632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.452703 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.452738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452749 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.452775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452816 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.452828 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452846 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 19:55:04.452870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.452896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.452916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.452938 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.452982 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.452994 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.453087 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453132 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.453143 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453160 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:55:04.453190 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.453200 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453216 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:55:04.453246 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.453257 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453273 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:55:04.453303 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.453315 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453332 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:55:04.453364 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.453376 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453394 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:55:04.453427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.453440 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453458 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:55:04.453490 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.453502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.453552 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.453564 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453581 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:55:04.453612 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.453624 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453640 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:55:04.453669 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.453680 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453696 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 19:55:04.453731 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.453742 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453759 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:55:04.453790 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.453802 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453819 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:55:04.453842 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.453948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.453980 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454032 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454045 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454063 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454087 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.454142 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454188 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.454200 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454217 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 19:55:04.454247 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.454260 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454276 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 19:55:04.454309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.454320 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454337 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:55:04.454368 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.454380 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454398 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 19:55:04.454432 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.454444 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454461 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 19:55:04.454492 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.454503 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454528 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:55:04.454563 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.454574 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454592 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 19:55:04.454624 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.454637 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454655 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 19:55:04.454687 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.454699 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454718 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 19:55:04.454760 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.454772 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:55:04.454818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.454829 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454845 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:55:04.454875 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.454886 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454902 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 19:55:04.454935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.454947 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.454964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.454997 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.455009 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.455025 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 19:55:04.455048 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.455168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.455204 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455215 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 19:55:04.455250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455296 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.455309 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455334 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:55:04.455360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.455409 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.455438 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455450 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.455475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455519 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.455531 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455549 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 19:55:04.455572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.455618 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:55:04.455644 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455654 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 19:55:04.455678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.455746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455764 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.455798 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.455811 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455828 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:55:04.455861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.455874 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455897 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:55:04.455929 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:55:04.455940 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.455956 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:55:04.455978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.456026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.456045 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 19:55:04.456072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.456084 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.456109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.456153 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.456166 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.456182 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 19:55:04.456205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.456232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.456251 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 19:55:04.456275 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.456325 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456338 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.456362 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456387 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.456417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.456443 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456490 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.456503 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456521 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 19:55:04.456553 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.456565 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456583 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 19:55:04.456617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.456629 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456646 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 19:55:04.456677 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:55:04.456688 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456705 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:55:04.456743 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.456754 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456771 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 19:55:04.456801 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.456813 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456830 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 19:55:04.456864 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.456876 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456894 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:55:04.456927 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.456939 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.456956 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 19:55:04.456987 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.456998 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.457020 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 19:55:04.457050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.457061 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.457078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.457103 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 19:55:04.457196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.457229 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457240 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 19:55:04.457273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.457330 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.457375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.457423 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.457451 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457463 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.457488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457533 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:55:04.457545 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457562 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 19:55:04.457586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.457631 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:55:04.457655 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 19:55:04.457699 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:55:04.457712 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:55:04.457737 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 19:55:04.457768 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:55:04.457779 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 19:55:04.457801 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 19:55:04.457831 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:55:04.457842 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:55:04.457858 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 19:55:04.457881 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 19:55:04.457922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.457953 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.457963 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.457990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.458051 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.458102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.458114 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458134 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:55:04.458167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.458178 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458194 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:55:04.458219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.458280 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458305 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458316 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.458346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458388 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458399 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458416 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 19:55:04.458438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.458464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.458482 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.458505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458552 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458564 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458580 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.458660 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458706 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.458718 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458749 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 19:55:04.458780 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.458792 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458809 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 19:55:04.458840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.458851 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458867 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:55:04.458897 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.458908 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458925 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 19:55:04.458955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.458966 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.458983 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 19:55:04.459014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.459025 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.459041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 19:55:04.459071 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.459083 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.459099 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 19:55:04.459129 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.459141 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.459157 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:55:04.459186 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.459197 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.459215 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:55:04.459239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.459317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.459351 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459362 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 19:55:04.459394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459442 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.459455 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459472 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:55:04.459507 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.459521 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459539 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:55:04.459574 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.459587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459606 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:55:04.459639 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.459651 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459677 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:55:04.459711 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.459732 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459752 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:55:04.459778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.459857 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.459886 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459897 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.459924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.459983 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.460100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.460133 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:55:04.460173 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 19:55:04.460198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:55:04.460248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:55:04.460275 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460286 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 19:55:04.460320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460367 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.460378 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460395 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 19:55:04.460419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.460464 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.460489 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460499 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.460525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460572 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:55:04.460585 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460603 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 19:55:04.460628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.460675 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 19:55:04.460701 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460711 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 19:55:04.460750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.460810 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.460851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.460897 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.460924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.460935 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.460959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.461002 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461014 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.461033 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 19:55:04.461058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.461085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.461106 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:55:04.461132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461180 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461192 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461210 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461233 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461262 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.461290 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461345 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.461358 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461375 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 19:55:04.461408 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.461420 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461436 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 19:55:04.461467 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.461479 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461496 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 19:55:04.461528 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.461539 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461557 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 19:55:04.461589 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.461601 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461619 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 19:55:04.461652 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:55:04.461665 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461682 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 19:55:04.461713 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:55:04.461732 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461749 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 19:55:04.461781 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:55:04.461793 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461811 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 19:55:04.461845 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:55:04.461857 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461881 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 19:55:04.461912 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.461923 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.461940 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 19:55:04.461971 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.461984 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.462002 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 19:55:04.462034 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.462046 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.462062 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 19:55:04.462095 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.462107 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.462124 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 19:55:04.462149 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.462260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.462296 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462307 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 19:55:04.462338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462383 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.462394 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462411 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 19:55:04.462435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.462479 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.462505 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462515 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.462539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462581 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.462592 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462616 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 19:55:04.462643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.462692 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:55:04.462726 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462738 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.462767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462814 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.462827 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462843 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 19:55:04.462876 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.462887 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462903 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:55:04.462931 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.462941 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.462956 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:55:04.462985 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.462995 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.463011 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:55:04.463034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.463082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.463104 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463130 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.463141 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.463172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.463218 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463230 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.463247 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 19:55:04.463272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.463299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.463318 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.463342 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463390 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463402 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463419 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463444 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.463498 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.463555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463572 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:55:04.463603 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.463615 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463638 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:55:04.463670 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.463681 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463700 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 19:55:04.463740 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.463752 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463769 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:55:04.463799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.463811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463827 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:55:04.463858 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.463870 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463886 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 19:55:04.463916 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:55:04.463927 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.463943 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 19:55:04.463966 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.464036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.464070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464082 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 19:55:04.464116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464163 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.464176 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464195 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 19:55:04.464227 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.464238 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464253 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 19:55:04.464282 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.464293 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464309 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 19:55:04.464339 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.464350 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464368 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 19:55:04.464399 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.464411 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464427 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 19:55:04.464457 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.464468 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464484 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 19:55:04.464514 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.464525 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464541 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:55:04.464570 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.464582 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464599 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:55:04.464624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.464727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.464756 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464768 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 19:55:04.464800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464846 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:55:04.464858 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 19:55:04.464900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.464925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.464946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:55:04.464978 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:55:04.464989 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 19:55:04.465014 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 19:55:04.465042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.465052 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 19:55:04.465076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.465119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.465157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:55:04.465188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.465208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:55:04.465224 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 19:55:04.465253 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.465265 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 19:55:04.465282 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 19:55:04.465310 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:55:04.465321 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 19:55:04.465338 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 19:55:04.465367 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.465379 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.465396 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.465428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.465440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.465458 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.465490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.465502 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.465521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.465552 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.465564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 19:55:04.465582 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.465614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.465626 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 19:55:04.465651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.465685 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:55:04.465697 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 19:55:04.465715 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 19:55:04.465754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.465764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.465781 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.465812 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:55:04.465823 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 19:55:04.465842 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 19:55:04.465873 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.465885 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 19:55:04.465905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.465936 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.465947 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:55:04.465963 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.465993 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:55:04.466005 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 19:55:04.466024 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 19:55:04.466047 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 19:55:04.466106 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.466159 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:55:04.466213 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.466266 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 19:55:04.466314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.466364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:55:04.466414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.466462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:55:04.466512 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.466563 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:55:04.466623 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.466675 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 19:55:04.466729 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 19:55:04.466778 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 19:55:04.466825 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 19:55:04.466876 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 19:55:04.466925 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 19:55:04.466972 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 19:55:04.467014 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.467060 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:55:04.467124 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.467174 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:55:04.467223 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.467269 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:55:04.467318 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.467368 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:55:04.467419 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.467466 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:55:04.467513 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.467563 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:55:04.467612 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.467658 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:55:04.467704 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.467760 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:55:04.467810 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.467860 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:55:04.467912 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.468178 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:55:04.468224 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.468270 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:55:04.468315 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.468362 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:55:04.468410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.468458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.468509 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.468562 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.468611 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.468661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.468710 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.468765 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:55:04.468813 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 19:55:04.468863 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 19:55:04.468917 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.468968 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:55:04.469021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.469073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.469120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.469171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:55:04.469219 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.469267 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 19:55:04.469317 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.469366 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:55:04.469413 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.469461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:55:04.469518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.469569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:55:04.469618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.469670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:55:04.469729 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.469764 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.469809 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.469854 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.469883 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.469911 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.469956 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.470006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470068 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.470181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.470356 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470405 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.470454 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470501 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.470549 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470581 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470633 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.470682 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470713 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470779 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.470830 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470878 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.470924 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.470973 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.471023 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471073 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.471123 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471173 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.471223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471303 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.471352 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471400 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.471448 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471498 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.471547 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471597 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.471646 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471699 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.471760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.471994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.472042 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.472211 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.472311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472342 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472426 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.472474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.472696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472836 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.472863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472898 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.472968 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.472994 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.473020 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473036 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473060 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473076 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473102 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.473128 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473153 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:55:04.473179 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473211 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473236 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.473261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.473377 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473403 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:55:04.473430 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473456 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.473481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473507 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.473533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473607 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.473634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:55:04.473903 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473933 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.473983 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.474013 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474030 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474046 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474071 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.474096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.474195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.474294 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474319 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.474345 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474370 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.474396 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474412 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474439 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.474471 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474487 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474512 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.474538 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474563 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.474589 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474614 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.474646 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474673 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.474698 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474723 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:55:04.474749 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:55:04.474823 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474849 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.474875 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474902 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.474927 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.474953 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.474978 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475004 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.475030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.475182 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475199 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475215 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.475266 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475292 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.475318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.475474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:55:04.475674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475719 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.475792 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475841 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475866 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.475891 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475918 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:55:04.475949 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475966 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475982 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.475998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476023 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:55:04.476048 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476073 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:55:04.476098 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476115 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476155 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.476181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:55:04.476296 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476322 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:55:04.476348 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476373 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:55:04.476398 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476424 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:55:04.476450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.476550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:55:04.476700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:55:04.476747 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.476815 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.476865 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.476914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.476963 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.477010 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.477057 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 19:55:04.477105 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 19:55:04.477151 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 19:55:04.477199 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.477244 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.477291 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.477340 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.477386 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.477434 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.477481 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.477529 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.477578 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.477624 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.477678 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.477726 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.477777 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.477825 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.477881 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.477931 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.477977 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 19:55:04.478040 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.478086 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.478131 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.478178 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.478225 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.478276 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.478326 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.478375 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.478430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.478492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.478749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.478804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.478852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.478898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.478945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 19:55:04.478991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 19:55:04.479038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 19:55:04.479085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.479131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.479178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.479223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.479269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.479316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.479363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.479409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.479455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.479502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.479549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.479597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.479649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.479697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.479748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.479804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.479850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 19:55:04.479895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.479941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.479987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.480035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.480087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.480138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.480183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.480231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.480286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.480334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.480381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.480429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.480475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.480520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.480566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 19:55:04.480613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 19:55:04.480666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 19:55:04.480713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.480759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.480812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.480858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.480904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.480951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.480997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.481050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.481098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.481145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.481191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.481239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.481286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.481334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.481385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.481435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.481480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 19:55:04.481526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.481575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.481622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.481676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.481724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.481779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.481826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.481874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.481930 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:55:04.481957 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.482018 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.482072 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.482126 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.482180 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.482232 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.482285 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:55:04.482337 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:55:04.482390 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:55:04.482442 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.482495 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.482549 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.482601 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.482659 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.482712 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.482768 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.482825 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.482890 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.482945 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.482998 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.483051 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.483104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.483156 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.483209 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.483262 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.483315 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:55:04.483367 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.483419 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.483472 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.483524 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.483576 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.483633 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.483705 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.483764 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.483829 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:55:04.483853 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.483905 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.483958 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.484011 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.484064 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.484131 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.484184 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:55:04.484242 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:55:04.484294 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:55:04.484348 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.484401 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.484453 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.484521 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.484573 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.484631 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.484690 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.484742 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.484802 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.484855 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.484923 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.484976 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.485029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.485087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.485140 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.485193 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.485250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:55:04.485317 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.485371 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.485424 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.485477 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.485534 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.485586 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.485644 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.485712 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.485778 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 19:55:04.485801 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.485850 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.485897 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.485944 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.485995 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.486043 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.486089 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:55:04.486136 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:55:04.486199 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:55:04.486247 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.486294 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.486340 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.486387 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.486434 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.486706 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.486759 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.486813 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.486875 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.486922 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.486969 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.487016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.487062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.487109 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.487156 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.487203 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.487254 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:55:04.487315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.487363 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.487414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.487461 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.487507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.487554 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.487600 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.487653 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.487709 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 19:55:04.487730 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.487809 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.487859 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.487908 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.487959 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.488007 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.488056 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:55:04.488106 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:55:04.488155 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:55:04.488204 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.488268 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.488321 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.488371 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.488420 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.488469 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.488517 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.488566 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.488616 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.488670 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.488733 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.488782 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.488832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.488881 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.488931 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.488979 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.489028 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:55:04.489077 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.489126 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.489176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.489226 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.489275 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.489324 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.489675 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.489727 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.489781 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 19:55:04.489798 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 19:55:04.489828 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 19:55:04.489855 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 19:55:04.489882 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 19:55:04.489909 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 19:55:04.489930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.489949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.489958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.489967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.489977 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.489986 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.489995 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:55:04.490004 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:55:04.490014 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:55:04.490022 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.490031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.490040 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.490049 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.490058 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490067 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490076 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.490085 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.490102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.490110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490119 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490127 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.490136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.490144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.490153 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.490162 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:55:04.490170 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.490177 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.490185 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.490194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.490203 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.490211 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.490219 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.490227 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.490235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.490247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.490254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.490262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.490271 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.490279 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.490287 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:55:04.490294 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:55:04.490302 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:55:04.490310 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.490317 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.490329 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.490338 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.490346 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490354 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490362 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.490370 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490377 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.490384 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.490392 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490399 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.490415 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.490422 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.490430 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.490437 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:55:04.490445 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.490452 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.490460 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.490468 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.490475 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.490482 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.490490 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.490498 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.490506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.490517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.490524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.490533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.490540 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.490547 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.490554 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:55:04.490561 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:55:04.490568 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:55:04.490575 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.490583 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.490590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.490597 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.490604 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490611 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490618 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.490625 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490632 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.490645 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.490653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490669 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.490676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.490683 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.490690 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.490697 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:55:04.490704 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.490711 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.490722 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.490729 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.490736 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.490744 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.490751 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.490758 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.490765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:55:04.490775 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.490783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:55:04.490790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:55:04.490797 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:55:04.490805 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:55:04.490811 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:55:04.490818 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:55:04.490827 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:55:04.490834 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:55:04.490840 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:55:04.490847 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:55:04.490854 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:55:04.490862 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490868 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490875 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:55:04.490882 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:55:04.490889 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:55:04.490895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:55:04.490902 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490909 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:55:04.490916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:55:04.490923 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:55:04.490930 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:55:04.490936 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:55:04.490943 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:55:04.490950 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:55:04.490957 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:55:04.490963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:55:04.490971 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:55:04.490978 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:55:04.490985 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:55:04.490993 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:55:04.491000 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:55:04.491246 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 19:55:04.491257 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:55:04.491262 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:55:04.491267 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:55:04.491274 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 19:55:04.491278 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:55:04.491282 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:55:04.491296 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 19:55:04.491305 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:55:04.491349 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.491355 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:55:04.491369 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:55:04.491391 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 19:55:04.491398 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 19:55:04.491402 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 19:55:04.491406 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 19:55:04.491411 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:55:04.491423 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:55:04.491430 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:55:04.491434 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:55:04.491445 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.491455 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:55:04.491460 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 19:55:04.491485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.491494 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:55:04.491499 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.491522 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:55:04.491528 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 19:55:04.491532 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 19:55:04.491536 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 19:55:04.491540 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 19:55:04.491543 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 19:55:04.491548 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 19:55:04.491552 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 19:55:04.491558 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180686" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:55:04.491567 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:55:04.491574 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:55:04.491578 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:55:04.491585 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.491590 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:55:04.491594 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:55:04.491618 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:55:04.491624 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.491628 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.491634 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.491643 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:55:04.491654 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:55:04.491663 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:55:04.491667 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:55:04.491672 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:55:04.491678 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180686" 2019-08-22 19:55:04.491686 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:55:04.491690 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:55:04.491695 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:55:04.491701 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:55:04.491706 wsdl: in serializeType: returning: 180686 2019-08-22 19:55:04.491712 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:55:04.491719 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:55:04.491723 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:55:04.491727 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:55:04.491732 wsdl: in serializeType: returning: 180686 2019-08-22 19:55:04.491736 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180686 2019-08-22 19:55:04.491754 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180686 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 19:55:04.491759 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 19:55:04.491765 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6055"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 19:55:04.491779 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 19:55:04.491788 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180686 2019-08-22 19:55:04.491799 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 19:55:04.491874 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 19:55:04.491813 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:55:04.491823 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:55:04.491828 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:55:04.491833 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:55:04.491837 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:55:04.491844 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:55:04.491854 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:55:04.491862 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:55:04.491868 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:55:04.491880 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 19:55:04.491891 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:55:04.491898 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:55:04.499668 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:55:04.499714 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:55:04.499740 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 19:55:04.499751 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 19:55:04.499762 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:55:04.499771 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:55:04.499779 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:55:04.499787 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:55:04.499797 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 19:55:04.499844 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 19:55:04.546188 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 19:55:04.546240 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 19:55:04.546252 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:55:04.546261 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:55:04.546271 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:55:04.546280 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:55:04.546293 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:55:04.546304 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:55:04.546314 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:55:04.546326 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:55:01 GMT 2019-08-22 19:55:04.546337 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:55:04.546347 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 19:55:04.546358 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:55:04.546375 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 19:55:04.546419 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 19:55:04.546448 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 19:55:04.546463 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:55:04.546472 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 19:55:04.546481 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 19:55:04.546533 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:55:04.546552 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:55:04.546563 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:55:04.546606 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:55:04.546617 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 17:55:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 19:55:04.546672 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 19:55:04.546687 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 19:55:04.546721 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 19:55:04.546732 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 19:55:04.546892 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 19:55:04.547066 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 19:55:04.547077 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 19:55:04.547091 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 19:55:04.547108 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:55:04.547148 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 19:55:04.547247 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 19:55:04.547287 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:55:04.547309 nusoap_client: got fault 2019-08-22 19:55:04.547322 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 19:55:04.547330 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 19:55:04.547344 nusoap_client: detail =