Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
530397000148.200.107.826 Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: RENAULT
 Silnik: F9Q710/716/722/ 734
JR T1798
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:57:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:57:59.993444 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:57:59.993516 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:57:59.993533 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167158" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:57:59.993548 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:57:59.993558 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:57:59.993580 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:57:59.993598 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:57:59.993613 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:57:59.993623 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:57:59.993633 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:57:59.993642 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:57:59.993653 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:57:59.993659 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:57:59.993663 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:57:59.993667 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:57:59.993670 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:57:59.993697 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:57:59.993721 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:57:59.993734 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:57:59.993740 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:57:59.993746 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:57:59.993754 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:57:59.993762 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:58:00.001692 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:58:00.001723 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:58:00.001738 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:58:00.001750 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:00.001755 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:00.001760 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:58:00.001764 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:58:00.001790 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:58:00.025026 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:58:00.025043 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:58:00.025050 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:00.025055 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:58:00.025060 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:58:00.025065 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:58:00.025070 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:58:00.025076 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:58:00.025081 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:58:00.025090 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:57:47 GMT 2019-04-25 03:58:00.025096 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:58:00.025100 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:58:00.025106 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:58:00.025117 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:58:00.025145 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:58:00.032632 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:00.032865 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:00.032885 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 03:58:00.040379 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:00.040739 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:00.040806 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:00.040850 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 03:58:00.048155 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:58:00.048321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:00.048678 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:00.048738 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:00.048880 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:00.048964 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:00.049010 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 03:58:00.055804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:58:00.055874 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:58:00.056034 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:58:00.056346 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:00.056403 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:00.056423 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 03:58:00.056623 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:00.056684 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-25 03:58:00.065181 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 03:58:00.065206 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:58:00.065212 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:58:00.065313 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:58:00.065343 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:58:00.065356 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:58:00.065362 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:58:00.065377 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:58:00.065382 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:58:00.065539 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:58:00.065555 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:58:00.065604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:58:00.065641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065670 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.065679 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065692 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:00.065713 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.065719 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065729 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:00.065744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.065781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.065796 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.065818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065844 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.065851 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:58:00.065873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.065899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:58:00.065913 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065919 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:58:00.065932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065956 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.065963 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.065972 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:00.065989 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.065996 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066004 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:00.066021 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.066027 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066036 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:58:00.066049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.066080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.066094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066100 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:58:00.066113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066137 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.066144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066153 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:58:00.066165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.066189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:58:00.066203 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066209 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:58:00.066222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066245 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.066252 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066261 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:00.066284 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.066291 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066300 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:00.066317 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.066323 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066332 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:58:00.066349 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.066355 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066364 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.066376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.066411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.066425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066431 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.066444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066473 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.066530 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.066546 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066556 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:00.066566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:58:00.066577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:00.066600 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:58:00.066615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066620 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:58:00.066634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066657 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.066663 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066673 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:00.066685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.066708 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.066722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066728 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.066741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066764 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.066771 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066780 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:58:00.066792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.066815 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:58:00.066829 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066835 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:58:00.066848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.066884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066894 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.066906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.066929 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.066943 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066949 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.066962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.066985 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.066991 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067001 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:58:00.067013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067036 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:58:00.067050 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067056 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:58:00.067069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067093 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.067099 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067108 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:00.067125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.067132 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.067153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067179 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:58:00.067193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067198 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.067211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067234 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.067241 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067250 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:58:00.067283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067309 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:58:00.067324 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067329 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:58:00.067343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067367 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.067374 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067384 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:00.067402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.067409 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.067431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067458 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:58:00.067473 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067480 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.067498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067523 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.067529 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067539 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:58:00.067551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067588 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:58:00.067602 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067608 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:58:00.067621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067644 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.067651 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.067672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067695 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:58:00.067709 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067715 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.067727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067751 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.067758 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067767 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:58:00.067779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:58:00.067816 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067822 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:58:00.067834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.067864 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.067885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.067908 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.067922 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067928 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.067940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067963 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.067970 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.067979 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:58:00.067991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068014 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:58:00.068028 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068034 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:58:00.068048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068071 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.068078 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068087 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:58:00.068099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068122 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.068136 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068142 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.068154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068177 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.068184 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068193 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:58:00.068205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:58:00.068242 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068248 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:58:00.068260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068296 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.068304 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068313 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:58:00.068325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068348 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.068362 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068369 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.068381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068404 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.068411 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068420 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:58:00.068432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068455 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:58:00.068469 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068474 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:58:00.068487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068509 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.068516 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068525 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:58:00.068542 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.068548 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068557 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:58:00.068569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068596 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.068611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068616 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.068629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068653 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.068660 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068669 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:58:00.068680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068703 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:58:00.068717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068723 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:00.068735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.068764 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068773 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.068786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068809 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.068823 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068829 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.068841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068864 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.068871 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068880 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:00.068892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.068915 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:00.068929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068935 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:58:00.068947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068970 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:00.068977 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.068986 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:58:00.068998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.069021 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.069035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069040 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.069053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069074 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069081 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069116 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.069135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.069150 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069161 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:00.069170 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:58:00.069182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:00.069205 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:00.069219 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069225 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:58:00.069238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069262 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:00.069269 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069283 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:58:00.069296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.069320 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.069334 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069340 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.069353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069375 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069381 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.069434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.069449 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069459 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:00.069469 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:58:00.069480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:00.069503 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:00.069516 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069523 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:58:00.069536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.069565 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069574 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:58:00.069591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.069597 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069606 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:58:00.069623 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.069630 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069639 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:00.069655 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.069662 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069671 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:00.069687 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.069693 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069702 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:58:00.069718 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.069724 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069733 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:58:00.069749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.069756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.069776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.069821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.069836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069842 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.069855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069878 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.069884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:58:00.069906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.069929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:58:00.069943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069949 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:58:00.069962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.069985 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.069991 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070000 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:58:00.070017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070023 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070032 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.070048 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070055 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070063 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:00.070075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.070105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.070119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070125 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.070138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070160 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070168 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:58:00.070189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.070213 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:58:00.070227 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070233 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:00.070246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070279 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.070303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.070326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.070341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070347 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.070360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070390 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:00.070411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.070434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:00.070448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070454 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:00.070467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070489 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070495 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070504 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:58:00.070521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070528 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070536 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.070554 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070560 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070569 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:00.070581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.070620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.070634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070640 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.070653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070676 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070683 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:00.070704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.070727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:00.070741 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070747 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.070760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070783 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.070789 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070798 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:00.070815 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070822 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070831 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:00.070847 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.070853 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070862 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:00.070878 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.070885 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070893 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:00.070910 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.070916 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070925 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:00.070937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.070975 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.070989 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.070995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.071008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071031 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071038 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:58:00.071059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.071082 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.071095 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071123 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071130 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071139 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.071180 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.071210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.071236 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.071242 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071251 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:58:00.071267 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.071278 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071288 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:58:00.071304 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.071311 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071320 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:58:00.071336 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.071343 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071352 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:58:00.071368 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:00.071374 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071383 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:58:00.071399 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.071406 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071414 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.071430 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.071437 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.071462 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.071468 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071477 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:00.071493 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.071499 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071508 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:00.071520 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.071584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071590 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.071603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071627 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.071634 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071643 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:00.071659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.071665 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071674 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:00.071690 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.071696 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071705 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:00.071721 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.071728 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071736 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:58:00.071749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.071782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071802 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.071815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071839 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071846 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071855 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:58:00.071867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.071881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.071890 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.071903 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071929 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071935 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.071971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.071984 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072008 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.072015 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072024 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:00.072041 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072047 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072057 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:58:00.072074 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.072080 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072088 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:00.072105 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.072111 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072120 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:58:00.072136 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.072142 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072151 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:00.072167 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.072173 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072182 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:00.072198 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072213 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.072229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072235 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072244 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:58:00.072261 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072267 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072281 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:58:00.072299 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072305 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072314 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:00.072331 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072337 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072346 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:00.072358 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.072409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.072425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072431 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.072444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072467 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072473 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072482 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:00.072499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.072505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072514 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.072530 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072537 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072545 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:00.072562 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:00.072568 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072577 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.072589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.072627 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.072659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072683 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072689 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:58:00.072710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.072724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.072733 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.072746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072772 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072779 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072788 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072800 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072815 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.072828 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072852 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.072858 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072867 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:00.072883 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.072890 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072899 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:58:00.072941 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.072950 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072961 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:00.072978 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.072985 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.072994 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:58:00.073010 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073017 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073026 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:00.073042 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073048 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:00.073074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073089 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.073105 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073112 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073121 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:58:00.073137 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073144 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073153 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:58:00.073169 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073175 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073184 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:58:00.073201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073207 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073216 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:00.073232 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073238 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073247 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:00.073259 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.073318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.073334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073360 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073367 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073376 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.073416 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073440 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.073447 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073456 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:58:00.073472 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.073479 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073488 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:58:00.073504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.073510 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073519 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:58:00.073535 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073541 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073550 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:58:00.073566 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073573 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073581 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:58:00.073598 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073605 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073614 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:00.073630 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073637 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073646 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:58:00.073662 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073669 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073678 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:58:00.073694 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073700 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073709 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:58:00.073725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073732 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073740 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:00.073756 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073763 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073771 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:00.073787 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.073794 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073803 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:58:00.073819 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.073825 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.073851 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.073857 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073866 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:58:00.073878 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.073938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.073956 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.073963 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:58:00.073982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074006 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.074013 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074022 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:00.074034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.074058 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.074072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074078 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.074091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074114 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.074121 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074130 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:58:00.074142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.074166 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:58:00.074180 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074186 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:58:00.074203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074228 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.074234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.074261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.074267 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074281 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:00.074298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.074304 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074313 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:00.074329 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:00.074335 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074344 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:58:00.074356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.074391 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:58:00.074405 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074411 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.074428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074452 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.074459 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074468 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:58:00.074480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.074494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.074503 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:58:00.074516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.074542 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074548 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.074557 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074569 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.074584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.074597 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074621 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.074628 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074637 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:58:00.074653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.074660 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074669 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:58:00.074685 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.074691 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074700 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:58:00.074717 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:00.074723 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074735 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:58:00.074752 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.074758 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074767 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:58:00.074783 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.074790 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074799 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:58:00.074815 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.074822 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074831 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:00.074847 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.074853 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074862 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:58:00.074878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.074885 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074894 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:58:00.074910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.074916 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074925 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.074937 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:00.074982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.074998 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075005 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:58:00.075022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.075052 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.075074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.075097 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.075111 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075117 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.075129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075153 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:00.075159 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075168 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:58:00.075180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.075203 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:58:00.075216 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:00.075244 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:00.075251 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:00.075260 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:58:00.075282 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:00.075288 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:00.075298 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:58:00.075315 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:00.075321 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:00.075330 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:58:00.075342 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:00.075365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.075380 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075386 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.075399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075426 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.075433 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075442 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.075459 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.075465 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075474 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:00.075490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.075497 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075505 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:00.075517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.075548 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075567 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.075580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075606 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075613 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075622 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:58:00.075635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.075648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.075658 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.075670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075700 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075707 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075716 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075728 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.075756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075780 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.075787 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075796 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:58:00.075812 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.075818 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075827 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:58:00.075843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.075850 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075859 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:58:00.075875 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.075882 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075891 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:58:00.075907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.075913 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075922 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:58:00.075938 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.075944 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075953 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:58:00.075970 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.075977 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.075988 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:58:00.076005 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.076012 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.076021 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:00.076038 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.076044 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.076053 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:00.076065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.076107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.076123 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:58:00.076146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076169 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.076176 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076185 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:00.076203 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.076209 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076218 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:00.076234 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.076240 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076249 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:00.076265 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.076271 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:00.076338 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.076350 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076366 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:00.076387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.076455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.076480 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076495 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.076517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076542 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076548 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076584 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.076603 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.076619 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076630 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:00.076639 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:58:00.076651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:00.076673 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:58:00.076694 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076701 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:58:00.076714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076781 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.076790 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076802 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:58:00.076815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.076840 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.076855 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076861 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.076887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076913 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:00.076920 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076930 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:58:00.076942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.076966 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:58:00.076981 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.076987 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:58:00.077000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.077030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.077052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.077076 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.077090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077096 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.077122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077146 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077152 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077165 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:58:00.077178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.077201 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:58:00.077214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077240 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077247 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077256 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.077319 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077345 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077353 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077362 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:58:00.077379 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077386 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077395 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:58:00.077421 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077428 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077437 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:58:00.077454 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077460 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077470 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:58:00.077487 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077493 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077506 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:58:00.077524 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:00.077531 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077540 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:58:00.077570 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:00.077577 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077586 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:58:00.077602 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:00.077609 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077624 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:58:00.077640 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:00.077647 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077656 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:58:00.077672 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077678 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077687 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:58:00.077703 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077717 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077726 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:58:00.077742 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077749 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077757 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:58:00.077773 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077780 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077788 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:58:00.077801 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.077858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.077875 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077881 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:58:00.077898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077922 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.077929 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077942 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:58:00.077954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.077978 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.077992 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.077998 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.078011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078034 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.078041 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078050 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:58:00.078062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.078085 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:58:00.078099 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078104 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.078465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078497 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.078504 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078514 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:58:00.078531 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.078538 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078547 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:00.078577 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.078584 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078597 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:00.078614 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.078621 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078630 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:00.078642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.078676 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.078691 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.078697 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.078710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.079028 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079042 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.079061 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:58:00.079086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.079111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.079131 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.079156 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079213 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079225 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079244 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.079349 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079416 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.079438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:00.079491 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.079503 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:00.079573 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.079585 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079603 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:58:00.079634 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.079646 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079663 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:58:00.079696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.079717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079735 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:00.079766 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.079778 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079796 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:58:00.079827 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:00.079839 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079856 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:58:00.079879 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.079940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.079971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.079980 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:58:00.080004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080048 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.080059 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080075 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:58:00.080107 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.080118 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080135 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:58:00.080166 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.080178 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080196 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:58:00.080227 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.080251 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080269 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:58:00.080320 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.080332 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080355 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:58:00.080389 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.080401 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080427 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:58:00.080460 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.080473 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080490 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:58:00.080524 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.080536 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080554 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:58:00.080579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.080688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.080723 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080736 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:58:00.080764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080811 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:00.080824 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:58:00.080872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.080903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.080926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:58:00.080958 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:00.080971 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:58:00.080991 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:58:00.081018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.081025 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:58:00.081041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.081064 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.081085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:00.081102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.081113 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:00.081123 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:58:00.081141 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.081147 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:58:00.081157 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:58:00.081174 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:00.081194 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:58:00.081361 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:58:00.081382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.081389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.081399 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.081425 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.081431 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.081441 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.081457 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.081464 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.081473 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.081490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.081496 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:58:00.081505 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.081522 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.081528 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:58:00.081537 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.081554 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:00.081572 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:58:00.081581 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:58:00.081597 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.081603 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.081653 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.081671 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:00.081678 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:58:00.081761 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:58:00.081780 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.081786 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:58:00.081796 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.081812 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.081818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:00.081827 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.081842 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:00.081848 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:58:00.081861 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:58:00.081873 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:58:00.081910 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.081937 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:58:00.081963 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.081989 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:58:00.082014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.082038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:58:00.082063 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.082088 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:58:00.082114 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.082138 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:58:00.082163 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:58:00.082188 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:58:00.082213 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:58:00.082237 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:58:00.082262 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:58:00.082309 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:58:00.082338 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.082364 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:58:00.082389 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.082415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:58:00.082443 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.082469 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:58:00.082494 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.082520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:58:00.082545 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.082583 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:00.082608 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.082643 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:00.082668 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.082693 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:00.082718 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.082743 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:58:00.082768 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.082792 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:58:00.082818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.082843 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:00.082869 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.082893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:00.082919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.082944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.082969 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.082993 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.083018 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.083043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.083067 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.083092 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:58:00.083117 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:58:00.083141 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:58:00.083166 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.083191 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:58:00.083215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.083240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.083265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.083313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:58:00.083340 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.083365 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:58:00.083392 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.083417 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:58:00.083448 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.083474 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:58:00.083500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.083526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:00.083552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.083592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:58:00.083618 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083635 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083659 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.083684 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083700 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083763 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083789 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.083814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083890 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.083915 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.083966 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.083992 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084017 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.084045 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084061 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084092 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.084117 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084133 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084157 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.084183 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084207 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.084232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084257 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.084306 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084345 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.084372 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084400 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.084427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084445 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084471 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.084498 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.084551 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084578 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.084605 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084644 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.084670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.084828 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084865 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084889 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.084913 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084938 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.084963 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.084994 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085018 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.085043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.085154 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085226 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.085250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085266 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085343 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.085368 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085393 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.085420 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085456 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085480 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085498 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085526 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.085552 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085591 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:00.085616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085674 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.085699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.085825 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085849 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:58:00.085874 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085898 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.085923 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085948 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.085972 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.085988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086003 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086019 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.086069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:58:00.086234 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086250 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086291 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.086318 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086335 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086351 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086376 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.086401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.086500 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086525 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.086550 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086589 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.086613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086629 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086653 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.086677 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086693 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086717 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.086742 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086766 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.086791 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086820 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.086845 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086869 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.086894 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086918 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:00.086943 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086959 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.086983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:00.087007 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.087056 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087081 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.087105 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087129 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.087154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.087316 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087333 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087349 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087374 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.087400 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087426 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.087452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087473 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087489 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.087540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087653 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:00.087678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087695 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087711 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.087777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087793 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087826 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.087876 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087902 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:00.087927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087957 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087972 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.087988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088013 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:00.088038 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088072 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:00.088102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.088184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:00.088317 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088343 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:58:00.088368 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088394 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:00.088419 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088445 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:00.088470 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088486 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.088582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:00.088720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:58:00.088745 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.088856 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.088908 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.088960 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.089008 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.089055 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:00.089102 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:58:00.089148 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:00.089223 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.089268 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.089321 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.089366 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.089410 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.089456 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.089501 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.089544 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.089588 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.089632 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.089679 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.089763 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.089869 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.089924 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.089979 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.090024 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:00.090069 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.090112 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.090156 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.090202 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.090248 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.090316 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.090361 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.090407 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.090460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.090505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.090549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.090595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.090638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.090688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:00.090748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:58:00.090797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:00.090842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.090886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.090930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.090974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.091018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.091063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.091111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.091331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.091378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.091423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.091468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.091513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.091559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.091608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.091656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.091700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:00.091744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.091787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.091831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.091876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.091921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.091969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.092013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.092057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.092165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.092265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.092327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.092377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.092422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.092467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:00.092512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:58:00.092561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:00.092606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.092650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.092695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.092738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.092782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.093073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.093201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.093319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.093413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.093461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.093507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.093553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.093598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.093648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.093697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.093741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:00.093785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.093828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.093879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.093926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.093972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.094023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.094068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.094118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.094171 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:58:00.094195 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.094582 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.094643 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.094695 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.094751 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.094802 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:00.094864 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:00.094915 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:00.094966 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.095017 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.095182 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.095236 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.095292 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.095343 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.095394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.095452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.095518 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.095571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.095624 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.095677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.095729 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.095781 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.095834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.095886 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:00.095938 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.095991 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.096118 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.096171 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.096225 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.096296 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.096364 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.096418 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.096482 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:58:00.096507 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.096629 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.096700 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.096821 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.096874 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.096929 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:00.096999 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:00.097051 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:00.097102 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.097154 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.097205 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.097255 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.097326 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.097379 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.097446 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.097503 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.097602 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.097677 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.097926 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.097981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.098040 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.098106 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.098158 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.098239 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:00.098324 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.098379 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.098432 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.098485 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.098539 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.098604 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.098654 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.098707 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.098766 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:58:00.098787 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.098834 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.098882 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.098928 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.098980 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.099107 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:00.099154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:00.099206 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:00.099252 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.099337 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.099385 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.099434 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.099482 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.099530 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.099579 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.099647 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.099693 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.099747 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.099794 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.099840 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.099885 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.099932 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.099979 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.100025 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:00.100071 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.100121 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.100167 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.100213 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.100260 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.100324 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.100373 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.100421 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.100481 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:58:00.100502 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.100552 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.100614 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.100661 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.100714 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.100761 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:00.100809 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:00.100857 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:00.100905 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.100954 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.101002 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.101049 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.101096 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.101144 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.101197 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.101245 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.101298 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.101363 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.101413 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.101465 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.101515 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.101565 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.101626 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.101674 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:00.101722 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.101769 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.101817 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.101879 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.101929 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.101978 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.102032 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.102082 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.102134 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:58:00.102151 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:58:00.102179 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:58:00.102218 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:58:00.102243 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:58:00.102267 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:58:00.102288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.102315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.102324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.102332 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.102340 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.102347 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:00.102355 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:00.102362 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:00.102369 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.102377 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.102384 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.102391 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.102399 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102406 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.102414 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.102428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.102435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.102442 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.102468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.102476 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.102483 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.102490 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:00.102497 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.102504 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.102511 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.102518 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.102525 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.102532 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.102539 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.102546 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.102554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.102562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.102569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.102577 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.102597 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.102604 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:00.102611 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:00.102618 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:00.102625 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.102632 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.102639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.102646 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.102653 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102660 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.102667 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.102674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.102680 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.102687 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102694 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102701 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.102715 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.102722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.102728 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.102735 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:00.102742 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.102748 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.102755 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.102761 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.102768 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.102775 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.102782 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.102789 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.102795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.102803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.102810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.102817 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.102823 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.102829 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:00.102836 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:00.102842 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:00.102852 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.102858 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.102864 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.102870 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.102877 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102883 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.102889 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.102895 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.102901 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.102907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102913 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.102920 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.102926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.102932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.102938 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.102944 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:00.102951 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.102956 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.102962 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.102969 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.102975 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.102980 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.102986 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.102992 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.102998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:00.103005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:00.103018 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:00.103023 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:00.103030 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:00.103036 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:00.103042 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:00.103048 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:00.103054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:00.103060 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:00.103065 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:00.103072 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.103078 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.103084 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:00.103090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:00.103097 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:00.103102 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.103109 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:00.103115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:00.103121 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:00.103127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:00.103133 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:00.103139 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:00.103144 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:00.103150 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:00.103156 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:00.103165 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:00.103172 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:00.103178 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:00.103184 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:00.103190 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:00.103497 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:58:00.103509 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:00.103514 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:00.103519 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:00.103525 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:58:00.103529 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:58:00.103533 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:58:00.103542 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:58:00.103550 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:58:00.103581 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103601 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167158" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:00.103614 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:58:00.103634 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:58:00.103639 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:58:00.103643 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:58:00.103647 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:58:00.103652 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167158" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:00.103661 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:00.103667 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:00.103672 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:00.103681 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103688 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:00.103692 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:58:00.103712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.103720 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:00.103724 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.103746 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:58:00.103751 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:58:00.103755 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:58:00.103759 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:58:00.103763 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:58:00.103766 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:58:00.103770 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:00.103775 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:58:00.103781 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167158" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:00.103790 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:00.103797 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:00.103801 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:00.103806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103811 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:00.103815 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:00.103837 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:58:00.103843 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103847 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103853 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103857 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:00.103866 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:58:00.103874 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:00.103879 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:00.103883 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:58:00.103889 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167158" 2019-04-25 03:58:00.103895 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:00.103899 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:00.103904 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:00.103910 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:00.103915 wsdl: in serializeType: returning: 167158 2019-04-25 03:58:00.103921 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:58:00.103927 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:00.103930 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:00.103934 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:58:00.103939 wsdl: in serializeType: returning: 167158 2019-04-25 03:58:00.103943 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167158 2019-04-25 03:58:00.103963 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167158 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:58:00.103967 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:58:00.103973 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1898"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:58:00.103986 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:58:00.103991 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167158 2019-04-25 03:58:00.104000 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:58:00.104064 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:58:00.104010 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:58:00.104020 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:58:00.104024 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:58:00.104028 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:58:00.104032 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:58:00.104038 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:00.104046 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:00.104053 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:58:00.104058 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:58:00.104071 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:58:00.104078 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:58:00.104085 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:58:00.111976 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:58:00.111990 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:58:00.111999 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:58:00.112005 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:58:00.112010 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:00.112014 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:00.112018 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:58:00.112022 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:58:00.112026 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:58:00.112050 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:58:00.122645 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:58:00.122659 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:58:00.122665 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:00.122670 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:58:00.122675 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:58:00.122679 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:58:00.122684 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:58:00.122689 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:58:00.122694 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:58:00.122698 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:57:47 GMT 2019-04-25 03:58:00.122704 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:58:00.122712 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:58:00.122717 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:58:00.122724 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:58:00.122742 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:58:00.122750 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:58:00.122757 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:58:00.122762 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:58:00.122766 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:58:00.122791 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:58:00.122800 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:58:00.122804 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:58:00.122822 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:00.122828 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:57:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:58:00.122850 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:58:00.122858 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:58:00.122877 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:58:00.122884 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:58:00.122954 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:58:00.123037 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:58:00.123043 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:58:00.123050 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:58:00.123059 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:58:00.123080 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:58:00.123130 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:58:00.123154 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:58:00.123170 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:58:00.123178 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:58:00.123182 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:58:00.123186 nusoap_client: detail =