Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.0/48.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700061 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4415
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 10:58:44 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 12:58:46.120964 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 12:58:46.121012 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:46.121036 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 12:58:46.121052 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:46.121061 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 12:58:46.121069 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 12:58:46.121082 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 12:58:46.121090 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:46.121096 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:46.121105 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:46.121113 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:58:46.121123 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:58:46.121129 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:58:46.121134 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:58:46.121138 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:58:46.121142 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 12:58:46.121153 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:46.121167 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:46.121176 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:58:46.121181 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 12:58:46.121187 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 12:58:46.121195 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:58:46.121203 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:58:46.128865 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:58:46.128885 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:58:46.128895 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 12:58:46.128902 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:46.128908 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:46.128912 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:58:46.128917 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 12:58:46.128957 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 12:58:46.143665 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 12:58:46.143712 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 12:58:46.143719 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:58:46.143725 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:58:46.143731 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:58:46.143736 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:58:46.143742 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:58:46.143749 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:58:46.143755 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:58:46.143760 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:58:44 GMT 2019-08-23 12:58:46.143766 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:58:46.143771 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 12:58:46.143778 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:58:46.143790 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 12:58:46.143822 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 12:58:46.143845 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 12:58:46.151294 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.151351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.151376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.151402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.151428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.151601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.151625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.159415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.159790 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 12:58:46.159829 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 12:58:46.159861 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-08-23 12:58:46.167965 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:58:46.168121 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 12:58:46.168168 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-23 12:58:46.168198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.168228 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.168348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.168394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.168447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.168479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.168503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.168539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.168565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.168613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.168682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.175856 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 12:58:46.175935 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-23 12:58:46.176005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176038 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.176069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:46.176104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176749 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 12:58:46.176782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.176972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.177002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.177027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:46.177045 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-23 12:58:46.177056 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:58:46.177062 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 12:58:46.177095 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 12:58:46.177134 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:58:46.177150 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:58:46.177158 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:58:46.177176 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 12:58:46.177181 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 12:58:46.177359 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 12:58:46.177375 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 12:58:46.177422 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177431 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 12:58:46.177452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177483 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.177493 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177507 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:46.177529 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.177537 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177549 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:46.177584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.177654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.177685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177696 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.177735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177782 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.177796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 12:58:46.177845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.177894 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:58:46.177922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.177933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 12:58:46.177961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178011 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.178025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178043 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:46.178077 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.178088 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178106 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:46.178139 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.178152 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178172 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:58:46.178198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.178263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.178297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178309 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 12:58:46.178339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178388 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.178401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 12:58:46.178448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.178498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 12:58:46.178528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178539 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 12:58:46.178575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178624 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.178637 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178657 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:46.178693 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.178714 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178734 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:46.178771 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.178784 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178802 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:58:46.178824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.178834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178853 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.178877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.178928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.178955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.178962 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.178983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179024 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179036 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179092 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.179123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.179141 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179156 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:46.179177 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 12:58:46.179197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:46.179224 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:58:46.179242 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 12:58:46.179282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179311 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.179319 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179329 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:46.179347 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.179353 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:46.179391 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.179398 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179408 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:58:46.179426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.179432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179442 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.179455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.179492 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.179507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.179530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179555 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.179562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179582 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 12:58:46.179598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.179623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:58:46.179639 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179645 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 12:58:46.179659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179683 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.179690 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179706 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:46.179720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.179751 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.179781 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179788 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.179814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179863 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.179876 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179895 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 12:58:46.179922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.179965 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:58:46.179985 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.179999 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 12:58:46.180015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.180064 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180075 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.180089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.180115 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.180130 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180136 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.180150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180175 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.180182 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180192 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 12:58:46.180205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.180231 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 12:58:46.180246 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180252 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 12:58:46.180266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180291 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.180298 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180308 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:58:46.180326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.180334 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180343 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.180357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.180386 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 12:58:46.180404 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180415 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.180433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180459 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.180466 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180476 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 12:58:46.180489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.180515 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 12:58:46.180530 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180536 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 12:58:46.180550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180574 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.180585 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180597 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:58:46.180615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.180622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180631 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.180645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.180674 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 12:58:46.180689 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180695 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.180715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180741 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.180748 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180758 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 12:58:46.180771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.180796 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 12:58:46.180811 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180817 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 12:58:46.180831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180855 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.180862 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180871 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.180884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.180909 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 12:58:46.180923 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180929 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.180943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180967 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.180974 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.180984 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 12:58:46.180997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.181022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 12:58:46.181036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181042 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 12:58:46.181056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.181086 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.181109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.181154 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.181183 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181192 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.181208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181240 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.181253 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181270 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 12:58:46.181294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.181336 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:58:46.181361 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181372 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 12:58:46.181397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181446 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.181460 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181477 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:58:46.181501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.181551 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.181577 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181588 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.181612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181659 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.181671 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181688 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 12:58:46.181719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.181765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:58:46.181792 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181802 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 12:58:46.181827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181874 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.181887 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181902 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:58:46.181916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.181942 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.181963 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.181970 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.181985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182011 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.182017 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182034 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 12:58:46.182060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.182089 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:58:46.182106 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182117 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 12:58:46.182143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182175 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.182182 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182192 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 12:58:46.182210 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.182217 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182227 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 12:58:46.182244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.182287 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.182312 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182319 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.182335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182371 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.182380 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182390 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 12:58:46.182416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.182458 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:58:46.182475 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182481 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:58:46.182495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182536 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.182550 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.182602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.182653 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.182681 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182688 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.182721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182774 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.182787 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182806 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:58:46.182832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.182880 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:46.182902 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182908 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:58:46.182922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182949 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:46.182956 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182966 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:58:46.182979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.182995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.183005 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.183020 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183026 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.183040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183063 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183074 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.183154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.183171 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183182 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:46.183193 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 12:58:46.183219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:46.183249 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:46.183265 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183272 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 12:58:46.183287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183333 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:46.183346 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183365 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:58:46.183383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.183409 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.183425 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183431 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.183453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183511 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183563 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.183590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.183624 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183644 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:46.183666 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 12:58:46.183691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:46.183749 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:58:46.183779 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183790 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:58:46.183816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183866 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:46.183879 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183898 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:58:46.183922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.183950 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.183967 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.183973 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.183994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184017 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184024 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.184101 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.184120 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184131 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:46.184142 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 12:58:46.184167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:46.184212 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:46.184229 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184235 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 12:58:46.184249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.184283 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184293 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 12:58:46.184314 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.184327 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184345 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 12:58:46.184369 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.184376 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184386 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:58:46.184404 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.184410 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184420 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:58:46.184437 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.184444 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184453 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:58:46.184470 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.184477 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184486 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 12:58:46.184503 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.184510 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.184537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.184604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.184622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184628 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.184644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184679 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.184686 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 12:58:46.184715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.184741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:58:46.184756 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184762 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 12:58:46.184776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184801 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.184807 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184817 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:58:46.184835 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.184841 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184851 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.184868 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.184874 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184884 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:58:46.184897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.184930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.184944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184951 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.184964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.184997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185004 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 12:58:46.185026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.185051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:58:46.185066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185072 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:58:46.185086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185127 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.185140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.185165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.185180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185186 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.185200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185225 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185232 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:58:46.185255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.185280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:46.185295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185301 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:58:46.185314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185354 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185363 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185374 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:58:46.185393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185400 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185409 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.185426 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185433 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185442 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:58:46.185455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.185488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.185503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185510 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.185524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185549 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185555 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:58:46.185583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.185609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:46.185625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185631 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.185645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185678 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.185685 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185694 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:58:46.185718 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185725 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185735 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:46.185752 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.185759 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185768 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:46.185786 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.185793 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185803 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:58:46.185820 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.185827 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185836 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:58:46.185849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.185890 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.185906 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185912 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.185926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185951 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.185958 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185967 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 12:58:46.185980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.185995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.186006 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.186019 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186048 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186055 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186077 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.186107 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.186139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.186167 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.186173 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186183 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 12:58:46.186200 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.186207 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186217 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 12:58:46.186234 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.186241 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186250 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:58:46.186280 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.186293 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186311 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 12:58:46.186337 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:46.186345 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186354 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 12:58:46.186374 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.186387 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186406 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.186442 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.186455 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186473 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.186508 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.186522 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186541 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 12:58:46.186577 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.186591 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186610 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:46.186639 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.186651 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186669 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:46.186683 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.186768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.186804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.186817 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.186844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.186887 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.186900 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.186920 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:46.186953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.186966 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.186993 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:58:46.187026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.187039 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.187052 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:58:46.187072 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.187079 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.187094 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:58:46.187122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.187152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.187164 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.187187 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.187204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.187250 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187260 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.187278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 12:58:46.187302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.187319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.187329 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.187352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187392 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187401 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187412 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.187457 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187488 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.187495 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187505 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:58:46.187523 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.187530 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187539 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:58:46.187556 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.187563 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187573 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:58:46.187604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.187617 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187634 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:58:46.187655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.187666 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187687 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:58:46.187726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.187734 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187747 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:58:46.187782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.187794 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.187825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.187832 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187842 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:58:46.187866 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.187880 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187898 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:58:46.187919 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.187925 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187935 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:46.187957 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.187977 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.187996 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:46.188016 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.188088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.188111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.188148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188201 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.188215 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188234 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:58:46.188270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.188283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.188337 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.188349 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188367 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:58:46.188400 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:46.188413 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188431 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.188456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.188524 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.188591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188636 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188647 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 12:58:46.188705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.188732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.188754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.188780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188831 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188890 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.188947 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.188995 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.189004 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189015 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:58:46.189034 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189041 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189050 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:58:46.189067 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.189074 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189084 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:58:46.189101 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.189108 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189117 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:58:46.189135 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.189141 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189151 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:58:46.189168 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.189175 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189185 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:58:46.189206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189219 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189232 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.189253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189260 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189269 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:58:46.189287 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189296 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189316 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:58:46.189339 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189346 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189356 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 12:58:46.189374 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189381 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189390 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:46.189407 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189414 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189423 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:46.189437 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.189495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.189512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189540 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189547 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189570 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.189606 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189632 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.189639 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189648 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 12:58:46.189666 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.189674 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189684 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 12:58:46.189707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.189715 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189725 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:58:46.189744 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189750 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189760 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 12:58:46.189777 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189784 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189793 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 12:58:46.189811 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.189817 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189827 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:58:46.189844 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.189850 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189859 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 12:58:46.189877 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.189883 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189893 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 12:58:46.189910 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.189916 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189926 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 12:58:46.189943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.189950 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189959 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:58:46.189977 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.189983 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.189992 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:58:46.190009 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.190016 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.190025 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 12:58:46.190042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.190049 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.190058 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.190075 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.190084 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.190094 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 12:58:46.190107 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.190173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.190192 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190199 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 12:58:46.190226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190264 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.190272 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190283 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:58:46.190296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.190330 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.190359 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190366 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.190382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190413 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.190426 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190445 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 12:58:46.190461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.190487 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:58:46.190503 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190510 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 12:58:46.190524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190568 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.190581 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190597 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.190623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.190633 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190646 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:58:46.190678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.190692 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190719 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:58:46.190756 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:46.190769 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190788 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:58:46.190815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.190880 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 12:58:46.190898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190904 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.190926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190970 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.190978 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.190989 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 12:58:46.191002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.191028 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 12:58:46.191044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.191076 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191083 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.191094 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.191123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.191137 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191163 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.191170 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191179 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 12:58:46.191197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.191203 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191213 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 12:58:46.191230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.191237 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191246 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 12:58:46.191263 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:46.191270 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191279 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:58:46.191296 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.191303 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191313 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 12:58:46.191344 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.191356 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191374 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 12:58:46.191407 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.191419 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:46.191458 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.191465 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191474 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 12:58:46.191492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.191499 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191509 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 12:58:46.191525 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.191532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191541 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.191555 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:46.191609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.191630 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191637 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 12:58:46.191652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.191684 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191694 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.191715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.191741 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.191757 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191763 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.191778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191822 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:46.191834 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191847 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 12:58:46.191861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.191877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.191887 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:58:46.191901 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:46.191932 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:46.191940 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:46.191950 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 12:58:46.191968 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:46.191975 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:46.191985 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 12:58:46.192002 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:46.192009 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:46.192019 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 12:58:46.192032 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:46.192055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.192071 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192077 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.192093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192117 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.192124 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192134 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.192151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192158 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192169 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:58:46.192186 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192193 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192202 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:58:46.192215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.192248 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192263 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192269 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.192283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192307 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192314 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192324 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 12:58:46.192338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.192363 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.192376 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192402 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192409 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192419 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192432 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.192462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192487 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192495 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192504 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 12:58:46.192521 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192528 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192537 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 12:58:46.192554 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.192561 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192570 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:58:46.192600 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192607 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192617 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 12:58:46.192635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.192642 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192651 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 12:58:46.192668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192681 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192690 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 12:58:46.192713 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.192720 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192730 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 12:58:46.192747 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192754 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192764 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:46.192781 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192787 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192797 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:46.192819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.192880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.192903 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192909 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 12:58:46.192924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192953 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.192961 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.192971 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:58:46.192989 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.192996 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193006 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:46.193023 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.193029 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193039 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:46.193056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.193062 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193072 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:58:46.193089 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.193096 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193106 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:58:46.193119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.193160 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.193183 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193190 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.193205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193228 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193235 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.193294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.193310 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193321 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:46.193331 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 12:58:46.193343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:46.193383 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:58:46.193412 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193423 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 12:58:46.193451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193498 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.193511 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193531 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 12:58:46.193558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.193608 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.193645 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193658 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.193684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193734 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:58:46.193742 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193754 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 12:58:46.193771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.193797 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 12:58:46.193813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193819 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 12:58:46.193833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.193865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193874 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.193888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.193913 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.193927 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193933 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.193948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193975 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.193982 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.193992 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 12:58:46.194005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.194020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.194030 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:58:46.194044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194071 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194078 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194088 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194101 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.194131 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194157 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194164 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194173 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 12:58:46.194191 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194197 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194207 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 12:58:46.194224 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194231 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194240 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 12:58:46.194257 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194264 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194274 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 12:58:46.194291 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194298 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194307 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 12:58:46.194325 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:46.194331 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194341 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 12:58:46.194358 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:46.194365 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194374 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 12:58:46.194397 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:46.194409 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194427 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 12:58:46.194460 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:46.194473 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194491 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 12:58:46.194524 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194532 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194543 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 12:58:46.194562 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194571 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194589 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 12:58:46.194631 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194639 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194650 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 12:58:46.194683 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194696 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194724 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 12:58:46.194741 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.194804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.194827 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.194834 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 12:58:46.194850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.194891 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.194903 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.194915 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 12:58:46.194929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.194946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.194973 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.195003 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195014 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.195035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195061 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.195068 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195078 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 12:58:46.195092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.195135 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:58:46.195156 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195162 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.195177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195210 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.195223 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195241 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 12:58:46.195262 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.195270 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195289 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:46.195317 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.195324 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195335 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:46.195353 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.195364 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195383 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:58:46.195405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.195446 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195475 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195486 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.195511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195557 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195566 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195580 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 12:58:46.195595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.195617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.195636 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.195662 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195698 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195718 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195735 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.195789 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.195839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:46.195878 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.195890 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:46.195927 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.195934 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.195948 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 12:58:46.195991 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.195999 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.196011 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:58:46.196029 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196040 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.196059 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:46.196093 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196106 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.196125 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 12:58:46.196153 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:58:46.196161 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.196171 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 12:58:46.196185 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.196244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.196266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196275 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 12:58:46.196303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196353 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.196366 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196386 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 12:58:46.196421 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196434 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196453 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 12:58:46.196487 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196500 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196517 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 12:58:46.196550 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.196563 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196582 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 12:58:46.196623 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196636 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196656 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 12:58:46.196686 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196697 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196723 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 12:58:46.196755 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196766 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196783 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:58:46.196818 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.196831 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196850 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:58:46.196874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.196942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.196966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.196993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.197013 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 12:58:46.197041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.197087 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:46.197099 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.197117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 12:58:46.197142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.197171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.197190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:58:46.197219 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:46.197232 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 12:58:46.197253 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 12:58:46.197281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.197292 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 12:58:46.197316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.197362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.197399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:46.197434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.197453 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:46.197472 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 12:58:46.197506 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.197518 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 12:58:46.197535 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 12:58:46.197563 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:46.197574 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 12:58:46.197593 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 12:58:46.197637 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.197650 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.197670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.197708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.197719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.197737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.197767 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.197779 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.197797 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.197826 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.197837 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 12:58:46.197856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.197886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.197897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 12:58:46.197915 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.197947 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:46.197959 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 12:58:46.197977 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 12:58:46.197998 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.198004 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.198015 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.198031 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:58:46.198041 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 12:58:46.198053 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 12:58:46.198070 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.198077 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 12:58:46.198088 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.198105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.198112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:46.198122 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.198137 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:46.198144 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 12:58:46.198154 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 12:58:46.198169 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 12:58:46.198206 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.198236 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:58:46.198263 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.198291 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 12:58:46.198340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.198368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:58:46.198397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.198447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:58:46.198476 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.198503 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:58:46.198532 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.198584 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 12:58:46.198628 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 12:58:46.198679 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 12:58:46.198728 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 12:58:46.198780 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 12:58:46.198827 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 12:58:46.198879 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 12:58:46.198929 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.198983 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:58:46.199036 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.199130 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:58:46.199179 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.199232 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:58:46.199285 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.199338 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:58:46.199392 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.199445 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:46.199496 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.199548 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:46.199600 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.199653 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:58:46.199717 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.199767 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:46.199816 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.199862 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:58:46.199908 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.199954 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:58:46.200002 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.200057 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:46.200104 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.200153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:46.200206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.200257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.200309 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.200359 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.200408 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.200464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.200515 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.200566 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:58:46.200619 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 12:58:46.200672 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 12:58:46.200738 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.200786 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:58:46.200833 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.200883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.200937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.200984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:58:46.201012 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.201053 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 12:58:46.201096 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.201124 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:58:46.201164 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.201196 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:58:46.201227 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.201255 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:46.201281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.201308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:58:46.201336 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201358 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201385 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.201411 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201427 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201444 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201470 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.201496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.201626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.201764 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201790 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.201816 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201842 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.201868 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201885 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201912 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.201938 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201955 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.201981 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.202013 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202039 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.202065 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202092 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.202118 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.202170 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202196 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.202222 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.202290 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202317 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.202343 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202387 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.202436 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202484 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.202537 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202601 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.202653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.202951 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.202985 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203011 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203042 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.203081 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203133 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.203163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203210 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.203299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.203464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.203625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203755 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.203786 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.203859 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203878 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203911 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203933 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.203959 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.204002 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204048 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:46.204091 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204109 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204177 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.204229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.204388 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204430 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:58:46.204471 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204525 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.204583 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204634 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.204687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.204911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.204982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:58:46.205265 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205300 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205353 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.205404 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205436 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205466 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205521 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.205577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.205749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205796 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.205865 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205891 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.205917 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205944 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.205969 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.205986 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.206038 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206055 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206081 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.206106 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206132 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.206158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206184 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.206210 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206235 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.206261 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206287 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:46.206313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206330 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206368 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:46.206397 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206423 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.206450 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206477 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.206504 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206530 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.206580 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206615 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.206663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.206915 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206932 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206949 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.206974 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.207027 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207057 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.207104 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207124 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207141 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.207196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:46.207414 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207450 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207535 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.207583 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.207794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207849 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:46.207905 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207929 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207946 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.207969 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208022 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:46.208070 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208098 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:46.208139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208176 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.208325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:46.208474 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208502 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:58:46.208527 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208553 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:46.208586 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208620 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:46.208654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208688 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208737 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.208764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:46.208963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:58:46.209029 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.209136 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.209212 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.209265 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.209339 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.209388 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.209528 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:46.209606 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 12:58:46.209681 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:46.209739 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.209826 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.209929 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.209989 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.210075 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.210163 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.210217 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.210287 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.210337 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.210411 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.210462 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.210524 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.210592 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.210667 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.210738 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.210845 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.210947 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:46.211051 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.211125 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.211173 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.211253 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.211352 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.211469 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.211522 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.211573 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.211639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.211689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.211744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.211793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.211840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.211925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.211998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:46.212071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 12:58:46.212121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:46.212170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.212249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.212311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.212379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.212439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.212501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.212564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.212631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.212707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.212759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.212820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.212883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.212950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.213024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.213119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.213174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.213221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:46.213267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.213314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.213376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.213428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.213507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.213597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.213688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.213772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.213835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.213885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.213934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.213983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.214037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.214083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.214145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:46.214195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 12:58:46.214262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:46.214313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.214364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.214413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.214461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.214508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.214556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.214610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.214659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.214716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.214765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.214838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.214904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.214976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.215043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.215124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.215195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.215269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:46.215366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.215460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.215523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.215626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.215742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.215855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.215957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.216052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.216155 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:58:46.216197 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.216322 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.216444 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.216567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.216690 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.216821 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.216933 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:46.217054 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:46.217162 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:46.217282 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.217401 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.217499 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.217558 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.217641 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.217738 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.217818 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.217874 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.217984 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.218106 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.218220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.218319 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.218399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.218472 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.218566 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.218662 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.218750 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:46.218814 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.218885 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.218981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.219103 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.219219 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.219335 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.219444 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.219558 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.219691 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:58:46.219750 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.219809 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.219863 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.219917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.219972 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.220028 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.220085 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:46.220141 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:46.220195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:46.220249 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.220304 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.220372 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.220429 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.220483 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.220539 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.220601 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.220656 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.220784 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.220838 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.220894 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.220948 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.221002 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.221057 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.221112 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.221167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.221221 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:46.221277 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.221331 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.221385 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.221439 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.221494 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.221549 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.221609 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.221665 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.221759 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 12:58:46.221805 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.221914 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.222019 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.222130 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.222240 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.222343 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.222447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:46.222552 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:46.222660 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:46.222777 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.222883 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.222992 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.223101 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.223210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.223314 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.223418 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.223524 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.223630 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.223749 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.223857 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.223967 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.224069 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.224186 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.224293 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.224399 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.224507 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:46.224616 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.224728 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.224841 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.224943 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.225050 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.225167 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.225268 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.225367 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.225483 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 12:58:46.225934 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.226049 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.226157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.226263 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.226371 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.226429 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.226497 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:46.226551 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:46.226621 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:46.226684 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.226769 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.226862 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.226964 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.227074 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.227189 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.227300 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.227409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.227520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.227628 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.227750 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.227860 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.227972 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.228088 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.228199 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.228307 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.228374 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:46.228427 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.228478 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.228531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.228599 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.228652 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.228731 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.228787 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.228863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.228952 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 12:58:46.228972 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 12:58:46.229002 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 12:58:46.229034 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 12:58:46.229062 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 12:58:46.229088 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 12:58:46.229109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.229127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.229138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.229147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.229158 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.229167 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.229176 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:46.229186 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:46.229202 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:46.229218 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.229233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.229248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.229262 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.229276 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.229297 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.229313 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.229330 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.229345 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.229360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.229374 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.229389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.229405 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.229422 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.229437 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.229454 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.229470 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:46.229486 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.229501 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.229516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.229531 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.229545 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.229558 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.229572 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.229587 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.229602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.229623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.229640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.229654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.229672 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.229687 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.229708 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:46.229725 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:46.229739 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:46.229752 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.229766 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.229780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.229796 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.229812 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.229827 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.229841 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.229856 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.229870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.229885 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.229901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.229916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.229929 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.229942 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.229956 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.229968 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.229981 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:46.229993 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.230006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.230020 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.230034 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.230046 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.230065 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.230079 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.230094 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.230109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.230127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.230140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.230154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.230167 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.230180 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.230193 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:46.230206 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:46.230218 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:46.230232 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.230246 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.230262 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.230276 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.230288 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.230303 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.230316 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.230328 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.230340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.230355 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.230368 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.230381 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.230395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.230410 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.230423 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.230435 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.230448 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:46.230463 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.230476 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.230488 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.230501 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.230515 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.230528 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.230541 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.230553 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.230568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:46.230586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.230601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:46.230615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:46.230628 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:46.230641 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:46.230655 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:46.230668 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:46.230682 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:46.230696 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:46.230717 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:46.230730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:46.230742 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:46.230758 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.230771 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.230788 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:46.230801 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:46.230815 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:46.230828 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:46.230840 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.230852 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:46.230865 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:46.230878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:46.230892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:46.230905 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:46.230919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:46.230933 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:46.230947 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:46.230960 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:46.230975 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:46.230988 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:46.230999 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:46.231013 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:46.231024 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:46.231358 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 12:58:46.231375 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:58:46.231384 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:58:46.231393 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:58:46.231404 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 12:58:46.231412 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:58:46.231420 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:58:46.231436 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 12:58:46.231449 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:58:46.231514 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.231527 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:58:46.231551 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:58:46.231591 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 12:58:46.231604 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 12:58:46.231613 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 12:58:46.231621 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 12:58:46.231631 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:58:46.231651 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:46.231662 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:46.231670 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:46.231688 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.231709 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:46.231719 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 12:58:46.231761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.231776 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:58:46.231784 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.231871 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:58:46.231885 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 12:58:46.231890 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 12:58:46.231894 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 12:58:46.231899 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 12:58:46.231903 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 12:58:46.231908 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 12:58:46.231913 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 12:58:46.231919 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:58:46.231932 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:46.231940 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:46.231945 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:46.231953 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.231960 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:58:46.231964 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:46.231989 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:58:46.231995 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.232000 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.232005 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.232010 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:46.232020 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:58:46.232028 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:46.232033 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:58:46.232037 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:58:46.232044 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219839" 2019-08-23 12:58:46.232051 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:46.232055 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:58:46.232060 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:46.232067 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:46.232071 wsdl: in serializeType: returning: 219839 2019-08-23 12:58:46.232078 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:58:46.232085 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:46.232089 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:58:46.232093 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:58:46.232098 wsdl: in serializeType: returning: 219839 2019-08-23 12:58:46.232102 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219839 2019-08-23 12:58:46.232125 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219839 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 12:58:46.232130 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 12:58:46.232137 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9674"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 12:58:46.232151 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 12:58:46.232157 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219839 2019-08-23 12:58:46.232167 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 12:58:46.232241 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 12:58:46.232180 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:58:46.232191 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:58:46.232196 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:58:46.232201 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:58:46.232205 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:58:46.232212 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:46.232222 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:46.232230 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:58:46.232235 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:58:46.232248 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 12:58:46.232258 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:58:46.232265 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:58:46.240059 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:58:46.240081 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:58:46.240101 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 12:58:46.240108 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 12:58:46.240113 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:46.240118 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:46.240122 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:58:46.240127 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:58:46.240131 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 12:58:46.240164 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 12:58:46.265172 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 12:58:46.265213 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 12:58:46.265220 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:58:46.265225 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:58:46.265231 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:58:46.265236 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:58:46.265242 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:58:46.265248 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:58:46.265253 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:58:46.265259 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:58:44 GMT 2019-08-23 12:58:46.265265 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:58:46.265270 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 12:58:46.265276 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:58:46.265286 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 12:58:46.265316 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 12:58:46.265335 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 12:58:46.265345 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:58:46.265350 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 12:58:46.265355 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 12:58:46.265386 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:58:46.265397 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:58:46.265403 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:58:46.265431 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:58:46.265438 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 10:58:44 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 12:58:46.265471 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 12:58:46.265481 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 12:58:46.265507 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 12:58:46.265514 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 12:58:46.265628 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 12:58:46.265736 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 12:58:46.265743 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 12:58:46.265751 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 12:58:46.265764 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:58:46.265787 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 12:58:46.265843 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 12:58:46.265870 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:58:46.265881 nusoap_client: got fault 2019-08-23 12:58:46.265889 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 12:58:46.265893 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 12:58:46.265898 nusoap_client: detail =