Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.0/48.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700061 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4415
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:55:11.659691 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:55:11.659734 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:55:11.659747 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:55:11.659771 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:55:11.659780 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:55:11.659787 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:55:11.659799 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:55:11.659807 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:55:11.659813 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:55:11.659821 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:55:11.659829 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:55:11.659839 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:55:11.659845 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:55:11.659849 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:55:11.659854 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:55:11.659858 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:55:11.659868 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:55:11.659881 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:55:11.659889 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:55:11.659894 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:55:11.659900 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:55:11.659907 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:55:11.659915 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:55:11.667751 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:55:11.667766 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:55:11.667776 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:55:11.667795 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:55:11.667800 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:55:11.667805 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:55:11.667809 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:55:11.667840 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:55:11.683435 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:55:11.683452 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:55:11.683459 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:55:11.683465 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:55:11.683471 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:55:11.683476 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:55:11.683482 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:55:11.683488 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:55:11.683493 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:55:11.683499 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:55 GMT 2019-04-25 17:55:11.683504 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:55:11.683510 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:55:11.683516 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:55:11.683524 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:55:11.683548 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:55:11.691234 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:55:11.691261 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:55:11.699017 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-04-25 17:55:11.699067 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.699096 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.699128 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:55:11.706624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.706678 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.706696 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.706783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.706827 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:55:11.706843 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 17:55:11.706870 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.706886 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.706943 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.706968 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.706997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.707011 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.714272 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:55:11.714500 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.714519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.714535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.714549 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.714603 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.714618 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.714673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.714699 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.714726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.714739 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:55:11.714795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:55:11.714822 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-25 17:55:11.714882 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 17:55:11.714894 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:55:11.714899 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:55:11.714928 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:55:11.714961 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:55:11.714976 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:55:11.714982 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:55:11.715007 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:55:11.715012 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:55:11.715167 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:55:11.715182 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:55:11.715226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:55:11.715254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715285 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715293 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715307 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:55:11.715338 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715346 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715357 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:55:11.715372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.715413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.715429 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.715453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715481 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.715489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:55:11.715513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.715540 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:55:11.715555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715561 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:55:11.715575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715600 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715613 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715623 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:55:11.715641 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715648 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715657 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:55:11.715675 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715682 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715691 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:55:11.715704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.715738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.715754 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:55:11.715774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715799 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.715806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715816 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:55:11.715829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.715856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:55:11.715871 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715877 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:55:11.715891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715915 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715922 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715932 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:55:11.715950 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715956 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.715966 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:55:11.715984 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.715990 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716000 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:55:11.716017 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.716024 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716033 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.716046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.716086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.716101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716107 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.716121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.716213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.716229 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716241 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:55:11.716251 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:55:11.716263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:55:11.716295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:55:11.716310 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716322 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:55:11.716337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716362 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.716369 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:55:11.716392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.716418 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.716433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716439 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.716452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716477 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.716484 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716494 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:55:11.716507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.716533 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:55:11.716548 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716554 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:55:11.716568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.716599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.716638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.716662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.716677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716682 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.716695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716719 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.716726 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716735 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:55:11.716747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.716772 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:55:11.716786 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716792 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:55:11.716804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716827 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.716834 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716844 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:55:11.716861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.716867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.716889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.716917 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:55:11.716931 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716937 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.716951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.716988 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.716996 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717006 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:55:11.717018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717043 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:55:11.717058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717064 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:55:11.717077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717101 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.717109 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717119 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:55:11.717138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.717144 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.717171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717201 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:55:11.717216 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717223 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.717236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717261 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.717268 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717278 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:55:11.717290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717320 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:55:11.717337 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717343 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:55:11.717356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.717388 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717397 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.717410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717435 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:55:11.717451 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717457 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.717470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717495 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.717502 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:55:11.717524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717549 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:55:11.717564 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717570 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:55:11.717583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.717622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717632 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.717644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717669 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.717684 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717690 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.717703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717727 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.717735 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717744 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:55:11.717757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717782 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:55:11.717796 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717802 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:55:11.717816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717840 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.717847 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717857 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:55:11.717869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.717894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.717909 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717915 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.717928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717953 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.717960 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717970 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:55:11.717982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.717998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718007 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:55:11.718022 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718028 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:55:11.718041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718065 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.718072 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718081 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:55:11.718094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718119 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.718134 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718140 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.718154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718178 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.718186 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:55:11.718208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718234 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:55:11.718248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718255 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:55:11.718268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718300 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.718307 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718322 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:55:11.718341 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.718348 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718358 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:55:11.718371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718400 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.718415 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718421 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.718435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718460 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.718467 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718477 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:55:11.718490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718515 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:55:11.718530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718536 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:55:11.718550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.718582 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.718604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718629 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.718644 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718650 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.718663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718687 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.718694 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718704 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:55:11.718716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718741 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:55:11.718756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718762 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:55:11.718776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718801 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:55:11.718808 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718817 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:55:11.718830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.718855 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.718870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718876 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.718889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718913 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718919 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.718958 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.718979 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.718996 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719007 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:55:11.719017 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:55:11.719029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:55:11.719054 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:55:11.719068 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719074 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:55:11.719088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719114 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:55:11.719121 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719131 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:55:11.719144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.719169 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.719184 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719190 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.719204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719227 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719234 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719270 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.719295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.719312 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719328 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:55:11.719339 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:55:11.719351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:55:11.719375 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:55:11.719390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719397 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:55:11.719410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.719442 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:55:11.719470 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.719477 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:55:11.719504 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.719511 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719520 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:55:11.719537 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.719545 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719554 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:55:11.719571 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.719578 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719587 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:55:11.719604 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.719616 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719625 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:55:11.719642 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.719649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719658 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.719671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.719721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.719737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719743 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.719757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719781 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.719788 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:55:11.719811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.719837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:55:11.719852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:55:11.719871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719896 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.719903 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719912 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:55:11.719930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.719937 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719946 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.719963 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.719970 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.719979 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:55:11.719992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.720025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.720040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720046 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.720059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:55:11.720114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.720140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:55:11.720155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720162 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:55:11.720175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720200 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720207 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720217 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.720229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.720255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.720269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.720296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720325 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720333 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:55:11.720356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.720382 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:55:11.720397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720403 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:55:11.720416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720441 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720448 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720458 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:55:11.720475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720492 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.720510 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720517 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720527 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:55:11.720540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.720573 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.720588 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720594 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.720609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720633 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:55:11.720663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.720688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:55:11.720703 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720709 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.720723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720747 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.720754 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720764 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:55:11.720782 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720789 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720798 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:55:11.720815 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.720822 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720831 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:55:11.720848 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.720855 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720865 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:55:11.720882 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.720889 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720899 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:55:11.720911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.720954 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.720969 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.720975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.720989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721014 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721021 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:55:11.721044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.721069 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.721083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721112 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721119 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721129 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721142 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.721173 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.721205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.721233 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.721239 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721249 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:55:11.721266 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.721273 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721282 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:55:11.721302 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.721308 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721323 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:55:11.721341 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.721348 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721358 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:55:11.721376 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:55:11.721383 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721392 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:55:11.721410 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.721416 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721426 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.721443 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.721450 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721459 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.721476 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.721483 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721493 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:55:11.721511 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.721517 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721527 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:55:11.721539 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.721620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.721641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721666 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.721673 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721683 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:55:11.721700 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.721707 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721716 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:55:11.721733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.721740 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721749 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:55:11.721767 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.721773 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721782 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:55:11.721795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.721833 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.721881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721905 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721911 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721921 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:55:11.721933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.721948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.721958 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.721971 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.721996 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722003 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.722053 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722077 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.722084 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722093 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:55:11.722110 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722116 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722126 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:55:11.722143 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.722150 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722159 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:55:11.722175 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.722182 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722190 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:55:11.722207 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.722213 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722222 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:55:11.722239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.722245 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722254 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:55:11.722271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722277 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722286 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.722302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722309 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722323 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:55:11.722341 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722348 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722357 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:55:11.722374 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722380 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722389 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:55:11.722406 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722412 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722421 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:55:11.722433 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.722489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.722506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.722526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722563 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722571 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722581 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:55:11.722598 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.722611 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.722638 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.722645 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722654 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:55:11.722671 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:55:11.722678 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722687 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.722700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.722738 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.722754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722760 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.722773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722798 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.722805 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722815 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:55:11.722828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.722843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.722853 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.722866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.722894 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.722914 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.722924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.722936 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.722952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.722978 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723004 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.723011 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723021 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:55:11.723038 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723045 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723054 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:55:11.723076 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.723083 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723093 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:55:11.723111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.723118 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723128 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:55:11.723145 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723152 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723162 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:55:11.723179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723186 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723195 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:55:11.723213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723219 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.723246 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723254 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723264 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:55:11.723281 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723288 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723298 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:55:11.723320 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723328 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723338 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:55:11.723356 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723362 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723372 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:55:11.723389 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723405 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:55:11.723418 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.723479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.723496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723523 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723530 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723540 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723553 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.723583 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723616 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.723623 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723633 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:55:11.723651 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.723657 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723667 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:55:11.723684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.723691 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723700 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:55:11.723718 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723724 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723734 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:55:11.723751 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723757 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723767 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:55:11.723784 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723791 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723800 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:55:11.723818 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.723824 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723834 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:55:11.723863 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723870 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723879 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:55:11.723896 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723902 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723912 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:55:11.723928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723935 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:55:11.723960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723966 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.723975 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:55:11.723992 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.723998 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.724007 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:55:11.724024 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.724030 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.724039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.724056 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.724062 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.724071 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:55:11.724083 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.724151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.724169 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724175 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:55:11.724189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724213 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.724220 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724229 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:55:11.724242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.724266 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.724281 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724287 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.724300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724332 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.724340 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724349 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:55:11.724362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.724386 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:55:11.724400 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724406 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:55:11.724420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.724463 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.724492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.724499 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724508 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:55:11.724525 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.724532 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724541 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:55:11.724559 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:55:11.724565 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724575 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:55:11.724587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.724635 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:55:11.724650 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724656 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.724670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724697 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.724704 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724714 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:55:11.724726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.724742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.724752 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:55:11.724765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.724804 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:55:11.724811 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.724821 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:55:11.724833 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.724849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.724862 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.724887 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.724894 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.724903 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:55:11.724920 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.724926 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.724936 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:55:11.724952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.724959 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.724968 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:55:11.724985 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:55:11.724991 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725000 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:55:11.725017 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.725023 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725032 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:55:11.725049 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.725055 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725064 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:55:11.725081 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.725087 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725110 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:55:11.725128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.725134 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725144 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:55:11.725162 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.725168 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725178 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:55:11.725195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.725202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.725224 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:55:11.725277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.725294 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725301 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:55:11.725321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725350 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.725357 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725367 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.725379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.725405 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.725420 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725426 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.725453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725477 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:55:11.725484 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725493 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:55:11.725505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.725530 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:55:11.725543 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:55:11.725568 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:55:11.725575 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:55:11.725585 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:55:11.725602 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:55:11.725608 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:55:11.725617 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:55:11.725643 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:55:11.725649 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:55:11.725658 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:55:11.725670 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:55:11.725695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.725710 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725716 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.725730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.725761 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725783 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.725802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.725809 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725819 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:55:11.725836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.725843 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725852 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:55:11.725865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.725899 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.725913 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725920 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.725934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725959 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.725966 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.725976 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:55:11.725989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.726014 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.726028 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726055 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726062 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726071 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726084 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.726128 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726153 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726159 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726169 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:55:11.726186 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726192 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726201 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:55:11.726218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.726224 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726233 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:55:11.726250 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726256 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726265 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:55:11.726289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.726295 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726304 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:55:11.726326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726333 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726348 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:55:11.726366 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.726372 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726381 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:55:11.726398 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726404 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726414 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:55:11.726430 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726437 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726447 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:55:11.726459 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.726506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.726523 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726529 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:55:11.726545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726568 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726575 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726584 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:55:11.726602 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.726609 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726618 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:55:11.726640 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.726646 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726655 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:55:11.726672 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726678 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:55:11.726707 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.726713 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726722 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:55:11.726734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.726775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.726790 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726796 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.726810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726839 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.726910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.726926 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726937 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:55:11.726947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:55:11.726959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.726974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:55:11.726983 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:55:11.726998 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727004 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:55:11.727018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727042 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.727049 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727059 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:55:11.727071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.727096 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.727111 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727117 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.727130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727155 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:55:11.727162 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727171 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:55:11.727197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.727221 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:55:11.727236 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727241 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:55:11.727255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.727292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.727313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.727343 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.727357 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727363 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.727376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727400 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727407 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727416 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:55:11.727429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.727444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.727453 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:55:11.727466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727492 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727499 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727508 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.727550 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727574 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727582 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727591 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:55:11.727608 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727615 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727624 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:55:11.727642 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727648 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727658 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:55:11.727674 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727680 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727690 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:55:11.727706 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727712 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727722 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:55:11.727752 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:55:11.727759 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727768 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:55:11.727786 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:55:11.727792 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727802 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:55:11.727819 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:55:11.727825 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727835 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:55:11.727852 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:55:11.727859 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727869 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:55:11.727886 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727892 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727902 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:55:11.727919 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727926 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727935 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:55:11.727952 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727959 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.727968 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:55:11.727985 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.727992 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.728001 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:55:11.728014 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.728092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.728110 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728116 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:55:11.728130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728154 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.728160 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728170 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:55:11.728182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.728206 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.728220 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728227 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.728240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728263 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.728270 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728279 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:55:11.728291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.728320 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:55:11.728344 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728350 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.728364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728387 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.728394 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728403 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:55:11.728420 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.728427 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728436 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:55:11.728452 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.728459 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728468 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:55:11.728485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.728491 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728501 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:55:11.728513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.728549 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728563 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728570 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.728584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728608 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728615 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728624 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:55:11.728656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.728671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.728681 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.728700 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728728 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728735 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728745 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.728789 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.728822 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:55:11.728849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.728855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:55:11.728882 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.728889 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728899 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:55:11.728916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.728923 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728932 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:55:11.728949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.728956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.728966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:55:11.728983 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729002 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.729012 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:55:11.729029 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:55:11.729035 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.729044 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:55:11.729056 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.729094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.729110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729116 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:55:11.729129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729153 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.729160 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729169 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:55:11.729187 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729193 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729202 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:55:11.729219 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729225 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729235 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:55:11.729251 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.729257 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729267 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:55:11.729290 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729296 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729306 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:55:11.729346 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729354 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729363 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:55:11.729381 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729387 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729397 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:55:11.729415 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729421 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729431 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:55:11.729444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.729498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.729514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729520 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:55:11.729535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729559 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:55:11.729566 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729576 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:55:11.729589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.729614 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:55:11.729630 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:55:11.729645 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:55:11.729669 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:55:11.729684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729690 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:55:11.729703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.729744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:55:11.729759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.729770 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:55:11.729779 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:55:11.729796 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.729802 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:55:11.729812 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:55:11.729828 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:55:11.729835 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:55:11.729844 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:55:11.729860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.729866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.729876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.729892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.729898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.729908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.729924 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.729930 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.729939 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.729955 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.729961 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:55:11.729984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.730001 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.730008 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:55:11.730017 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.730034 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:55:11.730040 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:55:11.730050 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:55:11.730067 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.730073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.730083 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.730100 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:55:11.730106 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:55:11.730116 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:55:11.730132 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.730139 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:55:11.730149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.730166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.730172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:55:11.730182 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.730198 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:55:11.730204 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:55:11.730214 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:55:11.730225 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:55:11.730256 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.730286 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:55:11.730331 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.730365 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:55:11.730390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.730416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:55:11.730441 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.730467 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:55:11.730493 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.730518 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:55:11.730544 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:55:11.730569 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:55:11.730594 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:55:11.730619 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:55:11.730646 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:55:11.730672 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:55:11.730698 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.730724 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:55:11.730751 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.730776 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:55:11.730801 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.730826 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:55:11.730851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.730913 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:55:11.730939 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.730964 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:55:11.730990 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.731015 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:55:11.731055 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.731082 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:55:11.731108 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.731136 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:55:11.731163 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.731189 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:55:11.731216 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.731244 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:55:11.731271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.731303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:55:11.731345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.731385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.731411 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.731436 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.731461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.731487 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.731512 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.731538 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:55:11.731564 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:55:11.731589 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:55:11.731614 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.731647 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:55:11.731672 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.731698 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.731723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.731748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:55:11.731774 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.731798 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:55:11.731824 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.731850 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:55:11.731874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.731900 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:55:11.731939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.731965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:55:11.731991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.732019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:55:11.732047 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732066 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732091 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.732118 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732135 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732152 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732178 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.732204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.732330 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732361 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.732386 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732412 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.732437 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732453 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732478 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.732504 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732521 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732546 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.732571 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732596 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.732622 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732654 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.732680 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732705 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.732729 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732755 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.732780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732835 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.732861 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732887 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.732913 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732939 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.732966 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.732992 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.733018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.733185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733202 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733218 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733242 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.733267 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733294 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.733323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.733414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.733545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.733655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.733762 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733788 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.733814 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733845 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733861 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733877 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733903 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.733928 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733953 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:55:11.733978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.733994 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734010 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.734061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.734190 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734216 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:55:11.734242 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734268 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.734299 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734330 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.734357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734374 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734390 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.734460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:55:11.734645 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734661 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734686 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.734716 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734748 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734773 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.734798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.734896 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734920 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.734945 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.734970 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.734995 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735036 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.735061 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735078 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735102 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.735128 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735152 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.735178 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735203 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.735227 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735252 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.735277 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735306 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:55:11.735336 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735353 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735378 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:55:11.735417 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735443 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.735469 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735495 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.735521 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735547 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.735579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.735732 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735761 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735802 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.735827 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735853 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.735878 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.735960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.735993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:55:11.736075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.736174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.736272 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736296 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:55:11.736327 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736344 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736361 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736376 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736401 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:55:11.736426 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736450 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:55:11.736476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736492 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736508 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.736559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:55:11.736689 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736715 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:55:11.736741 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736767 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:55:11.736793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736819 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:55:11.736845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736895 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.736960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.736992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.737009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.737025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.737041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.737057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.737073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:55:11.737097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:55:11.737122 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.737176 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.737225 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.737272 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.737331 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.737378 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:55:11.737424 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:55:11.737470 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:55:11.737521 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.737582 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.737630 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.737678 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.737725 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.737774 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.737822 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.737882 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.737927 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.737973 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.738021 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.738067 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.738115 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.738168 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.738235 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.738282 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:55:11.738335 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.738382 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.738428 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.738477 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.738526 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.738597 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.738642 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.738688 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.738748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.738794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.738839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.738886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.738945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.738993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:55:11.739043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:55:11.739090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:55:11.739183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.739230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.739291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.739343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.739389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.739435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.739482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.739528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.739574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.739620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.739666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.739712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.739759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.739810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.739860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.739905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:55:11.739951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.739996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.740055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.740104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.740152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.740205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.740251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.740300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.740362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.740423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.740470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.740516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.740561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.740607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:55:11.740653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:55:11.740699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:55:11.740745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.740789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.740836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.740880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.740925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.740972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.741018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.741063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.741123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.741170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.741218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.741267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.741321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.741375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.741440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.741485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:55:11.741530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.741581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.741626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.741673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.741720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.741772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.741817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.741864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.741916 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:55:11.741941 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.742014 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.742070 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.742124 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.742179 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.742232 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:55:11.742287 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:55:11.742365 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:55:11.742418 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.742470 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.742521 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.742573 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.742648 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.742703 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.742757 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.742810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.742864 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.742918 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.742985 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.743038 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.743089 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.743141 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.743193 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.743245 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:55:11.743311 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.743380 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.743441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.743495 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.743549 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.743603 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.743668 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.743728 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.743787 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:55:11.743810 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.743863 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.743916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.743969 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.744022 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.744074 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:55:11.744126 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:55:11.744179 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:55:11.744231 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.744357 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.744412 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.744467 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.744521 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.744575 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.744630 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.744696 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.744749 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.744801 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.744853 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.744905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.744958 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.745010 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.745062 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.745114 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:55:11.745166 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.745234 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.745288 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.745347 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.745402 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.745456 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.745510 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.745576 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.745635 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:55:11.745657 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.745706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.745753 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.745800 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.745848 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.745895 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:55:11.745941 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:55:11.745988 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:55:11.746034 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.746081 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.746128 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.746191 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.746240 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.746289 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.746352 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.746401 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.746450 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.746510 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.746557 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.746605 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.746651 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.746699 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.746747 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.746794 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:55:11.746854 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.746903 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.746952 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.747000 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.747049 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.747098 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.747147 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.747207 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.747261 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:55:11.747282 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.747352 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.747403 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.747453 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.747504 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.747554 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:55:11.747605 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:55:11.747655 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:55:11.747706 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.747757 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.747808 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.747859 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.747909 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.747960 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.748011 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.748075 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.748123 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.748173 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.748222 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.748271 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.748326 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.748375 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.748424 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.748473 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:55:11.748521 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.748585 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.748636 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.748687 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.748737 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.748788 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.748838 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.748901 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.748952 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:55:11.748969 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:55:11.748996 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:55:11.749023 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:55:11.749049 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:55:11.749073 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:55:11.749089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.749102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.749110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.749118 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.749126 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.749133 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:55:11.749141 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:55:11.749148 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:55:11.749156 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.749163 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.749170 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.749177 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.749185 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749192 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749200 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749207 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.749214 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.749221 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749235 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.749242 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.749249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.749256 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.749263 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:55:11.749270 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.749277 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.749284 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.749291 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.749298 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.749305 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.749312 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.749325 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.749333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.749341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.749348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.749356 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.749364 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.749371 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:55:11.749379 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:55:11.749386 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:55:11.749393 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.749414 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.749422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.749429 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.749437 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749444 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749452 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.749466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.749474 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749481 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749489 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.749496 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.749503 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.749510 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.749517 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:55:11.749524 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.749531 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.749538 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.749545 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.749552 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.749559 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.749567 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.749574 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.749582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.749590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.749598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.749605 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.749612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.749618 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:55:11.749625 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:55:11.749632 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:55:11.749639 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.749645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.749652 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.749658 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.749665 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749671 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749678 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749684 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.749691 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.749697 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.749730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.749736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.749743 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.749749 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:55:11.749756 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.749762 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.749768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.749774 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.749780 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.749786 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.749793 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.749799 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.749805 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:55:11.749812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.749819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:55:11.749825 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:55:11.749832 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:55:11.749838 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:55:11.749844 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:55:11.749851 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:55:11.749857 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:55:11.749863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:55:11.749869 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:55:11.749876 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:55:11.749882 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749890 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749896 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:55:11.749902 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:55:11.749909 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:55:11.749915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749921 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:55:11.749973 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:55:11.749980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:55:11.749986 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:55:11.749992 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:55:11.749998 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:55:11.750004 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:55:11.750011 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:55:11.750017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:55:11.750023 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:55:11.750029 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:55:11.750035 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:55:11.750041 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:55:11.750048 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:55:11.750305 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:55:11.750318 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:55:11.750337 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:55:11.750341 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:55:11.750348 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:55:11.750352 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:55:11.750356 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:55:11.750365 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:55:11.750373 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:55:11.750404 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.750411 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:55:11.750424 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:55:11.750445 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:55:11.750451 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:55:11.750456 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:55:11.750460 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:55:11.750464 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:55:11.750474 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:55:11.750480 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:55:11.750485 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:55:11.750493 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.750500 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:55:11.750505 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:55:11.750528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.750536 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:55:11.750541 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.750564 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:55:11.750570 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:55:11.750574 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:55:11.750578 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:55:11.750582 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:55:11.750586 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:55:11.750590 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:55:11.750594 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:55:11.750601 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:55:11.750611 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:55:11.750617 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:55:11.750621 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:55:11.750627 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.750645 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:55:11.750649 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:55:11.750672 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:55:11.750679 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.750683 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.750688 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.750692 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:55:11.750700 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:55:11.750708 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:55:11.750712 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:55:11.750716 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:55:11.750722 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219839" 2019-04-25 17:55:11.750729 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:55:11.750733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:55:11.750738 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:55:11.750743 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:55:11.750748 wsdl: in serializeType: returning: 219839 2019-04-25 17:55:11.750754 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:55:11.750761 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:55:11.750765 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:55:11.750769 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:55:11.750773 wsdl: in serializeType: returning: 219839 2019-04-25 17:55:11.750778 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219839 2019-04-25 17:55:11.750797 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219839 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:55:11.750802 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:55:11.750807 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6169"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:55:11.750820 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:55:11.750826 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219839 2019-04-25 17:55:11.750834 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:55:11.750897 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:55:11.750842 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:55:11.750852 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:55:11.750857 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:55:11.750861 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:55:11.750865 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:55:11.750872 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:55:11.750880 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:55:11.750887 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:55:11.750892 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:55:11.750903 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:55:11.750910 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:55:11.750917 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:55:11.758633 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:55:11.758643 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:55:11.758651 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:55:11.758656 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:55:11.758661 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:55:11.758665 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:55:11.758669 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:55:11.758673 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:55:11.758678 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:55:11.758702 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:55:11.768069 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:55:11.768086 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:55:11.768092 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:55:11.768098 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:55:11.768103 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:55:11.768109 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:55:11.768114 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:55:11.768120 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:55:11.768125 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:55:11.768130 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:55 GMT 2019-04-25 17:55:11.768136 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:55:11.768142 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:55:11.768147 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:55:11.768154 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:55:11.768174 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:55:11.768182 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:55:11.768190 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:55:11.768194 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:55:11.768199 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:55:11.768231 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:55:11.768240 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:55:11.768245 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:55:11.768264 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:55:11.768270 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:54:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:55:11.768292 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:55:11.768300 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:55:11.768324 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:55:11.768330 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:55:11.768400 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:55:11.768487 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:55:11.768493 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:55:11.768500 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:55:11.768509 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:55:11.768531 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:55:11.768586 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:55:11.768610 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:55:11.768624 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:55:11.768631 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:55:11.768636 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:55:11.768640 nusoap_client: detail =