Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.0/48.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700061 Model turbiny: BV39
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4415
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:58:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:58:36.323920 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:58:36.323969 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:58:36.323983 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:58:36.323999 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:58:36.324008 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:58:36.324017 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:58:36.324030 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:58:36.324038 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:58:36.324044 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:58:36.324054 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:58:36.324062 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:58:36.324072 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:58:36.324078 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:58:36.324083 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:58:36.324087 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:58:36.324091 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:58:36.324103 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:58:36.324116 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:58:36.324125 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:58:36.324130 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:58:36.324136 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:58:36.324145 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:58:36.324153 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:58:36.330177 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:58:36.330212 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:58:36.330227 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:58:36.330235 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:58:36.330241 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:58:36.330246 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:58:36.330250 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:58:36.330290 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:58:36.346410 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:58:36.346458 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:58:36.346472 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:58:36.346483 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:58:36.346494 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:58:36.346505 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:58:36.346516 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:58:36.346529 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:58:36.346539 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:58:36.346550 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:58:22 GMT 2019-10-21 16:58:36.346561 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:58:36.346572 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:58:36.346584 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:58:36.346602 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:58:36.346651 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:58:36.346690 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 16:58:36.352469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:58:36.352535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.352559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.352579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.352599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.352699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.352730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.358803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.358842 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:58:36.358869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.358889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.358945 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:58:36.358967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.358987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.359006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.359032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.359053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.359072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.359090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.359111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.364876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.364908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.364930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365075 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:58:36.365123 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:58:36.365146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:58:36.365724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.365743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.371979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372054 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 16:58:36.372605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:58:36.372875 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 16:58:36.372890 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:58:36.372899 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:58:36.372933 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:58:36.372985 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:58:36.373005 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:58:36.373016 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:58:36.373041 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:58:36.373049 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:58:36.373263 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:58:36.373284 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:58:36.373349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:58:36.373393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373440 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.373454 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373475 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:58:36.373508 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.373519 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373536 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:58:36.373561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.373623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.373648 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.373689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373736 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.373747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:58:36.373787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.373832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:58:36.373856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:58:36.373889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373930 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.373941 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.373957 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:58:36.373987 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.373998 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374014 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:58:36.374043 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.374053 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374069 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:58:36.374091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.374147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.374171 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:58:36.374205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374245 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.374257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374272 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:58:36.374296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.374337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:58:36.374361 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:58:36.374393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374433 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.374444 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374460 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:58:36.374489 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.374500 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374519 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:58:36.374548 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.374559 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374575 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:58:36.374603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.374614 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.374652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.374725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.374750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.374784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.374932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.374959 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.374978 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:58:36.374995 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:58:36.375016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:58:36.375057 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:58:36.375080 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375091 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:58:36.375119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375160 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.375171 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375187 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:58:36.375216 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.375227 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375242 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:58:36.375271 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.375282 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375297 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:58:36.375326 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.375337 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.375374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.375434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.375458 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375468 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.375491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375533 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.375544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375560 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:58:36.375582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.375623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:58:36.375646 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375656 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:58:36.375684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375726 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.375738 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375753 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:58:36.375775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.375818 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.375843 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375852 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.375880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375922 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.375934 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375950 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:58:36.375972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.375998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.376014 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:58:36.376038 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376048 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:58:36.376070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.376121 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376136 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.376158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.376199 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.376223 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376233 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.376254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376294 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.376305 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376320 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:58:36.376343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.376384 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:58:36.376407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376417 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:58:36.376438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376480 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.376491 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376507 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:58:36.376536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.376547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376563 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.376585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.376672 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:58:36.376709 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376720 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.376759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376806 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.376820 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376839 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:58:36.376864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.376908 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:58:36.376931 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.376940 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:58:36.376964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377007 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.377019 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377036 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:58:36.377065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.377076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.377113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.377162 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:58:36.377187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377197 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.377222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377264 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.377275 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377290 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:58:36.377311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.377353 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:58:36.377377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377387 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:58:36.377411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377450 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.377461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377476 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.377498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.377543 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:58:36.377565 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377574 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.377595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377639 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.377652 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377669 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:58:36.377690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.377731 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:58:36.377764 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377775 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:58:36.377799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.377853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.377890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.377928 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.377953 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.377963 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.377983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378026 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.378037 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378053 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:58:36.378076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.378119 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:58:36.378144 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378153 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:58:36.378174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378216 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.378227 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378243 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:58:36.378264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.378306 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.378328 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378337 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.378360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378402 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.378413 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378428 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:58:36.378453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.378496 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:58:36.378523 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378533 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:58:36.378554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378617 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.378637 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378660 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:58:36.378688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.378742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.378772 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378783 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.378808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378854 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.378867 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378890 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:58:36.378912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.378938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.378968 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:58:36.378995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379005 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:58:36.379029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379072 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.379084 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379100 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:58:36.379129 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.379140 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379155 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:58:36.379175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.379223 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.379248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379258 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.379280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379323 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.379334 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379351 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:58:36.379373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.379414 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:58:36.379450 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379460 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:58:36.379482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379525 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.379536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.379571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.379617 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.379642 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379652 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.379686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379739 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.379750 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379767 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:58:36.379791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.379832 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:58:36.379858 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379868 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:58:36.379892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379939 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:58:36.379950 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.379969 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:58:36.379998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.380040 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.380066 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380076 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.380099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380144 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380154 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.380252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.380280 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380296 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:58:36.380311 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:58:36.380330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:58:36.380371 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:58:36.380394 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380403 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:58:36.380424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380470 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:58:36.380481 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380498 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:58:36.380518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.380558 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.380583 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380592 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.380613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380651 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380662 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380760 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.380792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.380819 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380837 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:58:36.380856 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:58:36.380877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:58:36.380917 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:58:36.380942 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.380952 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:58:36.380976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381018 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:58:36.381030 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381045 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:58:36.381065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.381104 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.381127 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381136 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.381156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381205 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.381302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.381330 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381349 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:58:36.381367 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:58:36.381387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:58:36.381428 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:58:36.381451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381461 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:58:36.381484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381526 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.381536 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:58:36.381580 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.381591 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381607 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:58:36.381636 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.381648 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381666 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:58:36.381698 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.381709 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381731 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:58:36.381767 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.381779 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381796 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:58:36.381824 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.381835 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381850 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:58:36.381877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.381886 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.381925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.381984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.382003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.382028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.382063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382106 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.382118 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:58:36.382158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.382200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:58:36.382228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382237 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:58:36.382257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382296 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.382307 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382324 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:58:36.382352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.382363 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.382407 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.382418 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382434 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:58:36.382453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.382509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.382532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.382562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.382610 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:58:36.382648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.382689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:58:36.382712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382727 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:58:36.382749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.382799 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.382837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.382877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.382902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382914 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.382937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.382976 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.382988 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:58:36.383026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.383064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:58:36.383089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383100 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:58:36.383122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383162 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.383172 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383189 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:58:36.383216 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.383226 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383240 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.383268 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.383279 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383295 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:58:36.383316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.383368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.383394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383404 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.383427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383467 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.383478 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:58:36.383518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.383561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:58:36.383604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383614 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.383634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383675 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.383687 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383713 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:58:36.383749 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.383761 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:58:36.383820 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.383830 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383846 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:58:36.383875 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.383887 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383904 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:58:36.383935 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.383945 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.383961 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:58:36.383982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.384030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.384050 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.384075 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.384085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.384112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.384155 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384168 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.384185 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:58:36.384208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.384231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.384248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.384286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384335 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384347 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384362 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.384436 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.384487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384502 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.384530 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.384541 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384556 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:58:36.384586 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.384597 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384613 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:58:36.384646 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.384658 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384674 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:58:36.384704 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.384715 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384736 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:58:36.384767 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:58:36.384778 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384798 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:58:36.384827 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.384839 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384854 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.384881 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.384891 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.384932 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.384944 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.384961 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:58:36.384991 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.385002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385017 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:58:36.385044 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.385055 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385071 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:58:36.385093 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.385209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385219 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.385244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385289 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.385301 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385317 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:58:36.385345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.385357 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385372 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:58:36.385401 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.385412 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385427 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:58:36.385454 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.385465 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385483 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:58:36.385505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.385567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.385628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385685 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:58:36.385730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.385754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.385772 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.385794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385847 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385859 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385874 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.385942 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.385981 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.385992 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386009 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:58:36.386038 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386049 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386067 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:58:36.386098 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.386108 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386123 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:58:36.386150 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.386161 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386180 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:58:36.386208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.386220 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:58:36.386271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.386282 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386298 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:58:36.386325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386336 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.386383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386394 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386410 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:58:36.386438 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386448 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386465 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:58:36.386495 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386506 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386524 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:58:36.386552 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386563 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386579 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:58:36.386600 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.386685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.386714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.386731 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.386756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.386796 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386807 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.386825 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:58:36.386857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.386868 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.386886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.386915 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.386925 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.386941 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:58:36.386970 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:58:36.386981 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.386996 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.387017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.387060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.387079 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.387111 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.387137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.387180 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387191 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.387206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:58:36.387226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.387250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.387268 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.387294 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387358 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387385 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387406 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.387456 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387496 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.387507 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387525 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:58:36.387557 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.387567 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387584 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:58:36.387615 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.387626 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387641 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:58:36.387670 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.387682 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387699 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:58:36.387737 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.387749 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387767 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:58:36.387798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.387809 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387824 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:58:36.387852 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.387863 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.387912 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.387922 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387938 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:58:36.387963 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.387973 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.387991 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:58:36.388021 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388032 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.388050 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:58:36.388078 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.388089 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.388105 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:58:36.388137 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.388147 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.388164 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:58:36.388184 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.388275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.388305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388350 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388363 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388399 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388419 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.388468 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388513 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.388525 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388541 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:58:36.388572 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.388584 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388601 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:58:36.388650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.388661 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388678 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:58:36.388707 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.388725 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388750 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:58:36.388784 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.388795 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388812 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:58:36.388843 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.388854 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388870 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:58:36.388898 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.388908 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388923 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:58:36.388950 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.388960 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.388976 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:58:36.389005 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.389017 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389033 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:58:36.389062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.389073 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:58:36.389114 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.389123 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389138 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:58:36.389187 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.389197 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389212 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:58:36.389241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.389252 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389268 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.389303 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.389313 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389329 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:58:36.389352 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.389490 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389501 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:58:36.389526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389568 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.389580 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389599 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:58:36.389628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.389672 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389710 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389725 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.389750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389791 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.389804 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389820 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:58:36.389843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.389886 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:58:36.389912 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389922 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:58:36.389944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.389988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.390001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390017 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.390046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.390058 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390081 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:58:36.390109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.390119 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390135 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:58:36.390167 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:58:36.390177 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390192 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:58:36.390213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.390273 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:58:36.390297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390307 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.390333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390375 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.390387 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390404 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:58:36.390424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.390449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.390466 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:58:36.390487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.390534 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390546 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.390563 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.390610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.390633 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390696 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.390707 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390729 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:58:36.390759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.390769 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390784 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:58:36.390814 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.390824 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390841 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:58:36.390885 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:58:36.390894 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390909 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:58:36.390952 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.390962 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.390978 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:58:36.391003 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.391013 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.391030 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:58:36.391057 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.391068 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.391084 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:58:36.391112 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.391122 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.391136 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:58:36.391164 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.391174 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.391191 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:58:36.391221 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.391231 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.391245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.391264 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:58:36.391344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.391374 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391384 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:58:36.391409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391448 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.391460 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.391499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.391541 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.391565 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391575 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.391598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391638 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:58:36.391649 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391665 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:58:36.391685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.391707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.391731 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:58:36.391754 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:58:36.391797 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:58:36.391808 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:58:36.391826 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:58:36.391856 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:58:36.391867 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:58:36.391882 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:58:36.391908 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:58:36.391918 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:58:36.391934 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:58:36.391953 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:58:36.391991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.392020 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392030 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.392059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.392107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.392153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.392164 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392182 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:58:36.392211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.392221 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392235 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:58:36.392254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.392308 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392330 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392339 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.392360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392400 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392412 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392429 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:58:36.392451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.392475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.392494 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.392516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392562 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392573 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392590 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.392665 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392706 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.392718 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392741 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:58:36.392771 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.392782 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392797 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:58:36.392825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.392836 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392851 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:58:36.392878 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.392887 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392902 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:58:36.392937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.392947 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.392962 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:58:36.392988 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.392998 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.393026 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:58:36.393054 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.393065 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.393080 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:58:36.393107 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.393116 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.393133 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:58:36.393163 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.393174 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.393189 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:58:36.393208 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.393281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.393310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393320 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:58:36.393344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393384 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.393396 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393412 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:58:36.393438 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.393449 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393465 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:58:36.393494 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.393504 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393520 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:58:36.393548 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.393560 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393575 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:58:36.393604 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.393616 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393631 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:58:36.393654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.393726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.393760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393771 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.393796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393837 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.393942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.393972 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.393989 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:58:36.394005 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:58:36.394024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:58:36.394066 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:58:36.394090 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394099 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:58:36.394121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394162 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.394173 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394189 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:58:36.394209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.394251 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.394273 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394282 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.394304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394342 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:58:36.394352 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394366 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:58:36.394389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.394429 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:58:36.394453 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394464 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:58:36.394500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.394548 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394565 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.394586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.394628 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.394651 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394660 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.394681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394725 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.394739 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394756 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:58:36.394778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.394802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.394818 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:58:36.394838 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.394882 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.394894 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.394911 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.394934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.394960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.394980 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395022 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395033 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395047 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:58:36.395072 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395083 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395100 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:58:36.395128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395138 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395153 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:58:36.395181 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395191 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395208 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:58:36.395239 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395249 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395264 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:58:36.395305 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:58:36.395315 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395330 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:58:36.395358 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:58:36.395370 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395387 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:58:36.395418 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:58:36.395429 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395446 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:58:36.395476 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:58:36.395487 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395504 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:58:36.395535 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395545 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395561 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:58:36.395587 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395598 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395614 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:58:36.395646 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395657 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395674 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:58:36.395705 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395716 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395738 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:58:36.395761 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.395857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.395886 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.395896 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:58:36.395921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.395963 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.395973 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.395989 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:58:36.396011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.396049 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.396072 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396083 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.396105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396146 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.396157 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396173 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:58:36.396217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.396258 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:58:36.396283 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396294 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.396319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396360 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.396372 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396388 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:58:36.396416 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.396428 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396443 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:58:36.396469 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.396479 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396495 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:58:36.396526 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.396537 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396561 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:58:36.396581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.396645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.396668 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396677 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.396700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396747 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.396758 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396775 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:58:36.396799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.396823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.396841 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.396863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.396904 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.396916 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.396934 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.396957 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.396984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.397007 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397047 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.397058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:58:36.397104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.397116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397132 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:58:36.397160 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397170 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397187 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:58:36.397215 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.397225 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397241 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:58:36.397270 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397298 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:58:36.397334 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397345 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397361 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:58:36.397391 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:58:36.397402 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397418 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:58:36.397438 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.397498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.397527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397536 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:58:36.397557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397595 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.397607 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397625 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:58:36.397655 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397666 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397681 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:58:36.397708 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397717 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397740 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:58:36.397771 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.397782 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397799 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:58:36.397827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397837 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397852 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:58:36.397883 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397894 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397909 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:58:36.397938 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.397948 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.397963 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:58:36.397996 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.398007 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398022 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:58:36.398041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.398125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.398150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398160 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:58:36.398182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398234 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:58:36.398246 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:58:36.398282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.398324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:58:36.398354 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:58:36.398365 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:58:36.398381 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:58:36.398407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398416 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:58:36.398439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.398526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:58:36.398554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.398570 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:58:36.398586 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:58:36.398613 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.398624 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:58:36.398642 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:58:36.398674 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:58:36.398684 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:58:36.398699 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:58:36.398732 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.398744 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.398762 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.398789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.398799 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.398817 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.398847 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.398858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.398876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.398906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.398917 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:58:36.398933 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.398961 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.398972 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:58:36.398988 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.399036 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:58:36.399046 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:58:36.399061 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:58:36.399085 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.399096 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.399113 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.399142 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:58:36.399152 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:58:36.399167 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:58:36.399192 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.399205 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:58:36.399222 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.399249 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.399260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:58:36.399276 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.399304 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:58:36.399315 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:58:36.399330 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:58:36.399351 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:58:36.399403 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.399458 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:58:36.399503 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.399545 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:58:36.399610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.399653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:58:36.399695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.399745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:58:36.399789 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.399830 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:58:36.399872 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.399918 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:58:36.399967 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:58:36.400010 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:58:36.400054 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:58:36.400100 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:58:36.400146 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:58:36.400191 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:58:36.400239 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.400295 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:58:36.400341 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.400386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:58:36.400426 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.400473 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:58:36.400521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.400574 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:58:36.400620 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.400692 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:58:36.400744 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.400799 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:58:36.400847 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.400895 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:58:36.400949 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.400999 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:58:36.401099 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.401145 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:58:36.401197 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.401249 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:58:36.401306 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.401348 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:58:36.401397 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.401445 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:58:36.401496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.401545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.401587 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.401646 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.401688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.401738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.401782 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.401827 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:58:36.401880 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:58:36.401927 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:58:36.401982 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.402048 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:58:36.402095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.402141 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.402206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.402250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:58:36.402306 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.402359 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:58:36.402404 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.402448 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:58:36.402491 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.402544 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:58:36.402600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.402647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:58:36.402692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.402747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:58:36.402794 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.402821 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.402864 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.402908 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.402936 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.402964 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403010 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.403057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.403234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.403412 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403457 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.403500 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403544 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.403588 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403622 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403667 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.403706 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403742 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403787 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.403830 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403878 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.403925 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.403969 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.404016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404057 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.404116 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404180 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.404221 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.404338 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.404429 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404478 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.404524 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404569 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.404615 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404661 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.404703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404881 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.404932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.404977 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405030 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.405123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405167 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.405210 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405236 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.405343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.405555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405586 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405617 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.405762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405826 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405853 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.405883 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.405925 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.405977 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406008 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406051 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406080 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406129 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.406169 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406208 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:58:36.406252 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406311 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.406400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.406612 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406659 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:58:36.406735 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406786 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.406829 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406871 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.406914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406947 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.406974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407045 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.407091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:58:36.407370 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407406 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407446 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.407490 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407515 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407543 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407599 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.407643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407796 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.407841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.407977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.408018 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408065 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.408108 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408149 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.408191 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408236 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408279 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.408320 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408356 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408398 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.408442 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408483 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.408526 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408570 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.408614 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408658 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.408701 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408750 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:58:36.408797 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408824 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408869 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:58:36.408915 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.408960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.409003 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409049 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.409092 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409137 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.409179 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409238 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.409283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.409548 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409605 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409650 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.409689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409742 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.409795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.409954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.409981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:58:36.410183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410208 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410237 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.410345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.410539 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410582 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:58:36.410626 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410662 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410691 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410728 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410778 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:58:36.410824 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410867 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:58:36.410915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.410981 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.411058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:58:36.411282 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411330 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:58:36.411375 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411420 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:58:36.411459 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:58:36.411573 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411602 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.411774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.411967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:58:36.412015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:58:36.412068 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.412162 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.412251 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.412345 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.412426 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.412518 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.412602 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:58:36.412684 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:58:36.412770 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:58:36.412854 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.412932 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.413011 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.413095 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.413178 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.413265 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.413342 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.413430 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.413528 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.413621 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.413715 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.413806 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.413893 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.413972 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.414064 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.414155 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.414240 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:58:36.414332 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.414407 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.414486 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.414580 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.414744 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.414828 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.414927 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.415011 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.415107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.415189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.415285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.415367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.415453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.415535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.415619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:58:36.415726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:58:36.415814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:58:36.415895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.415974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.416054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.416135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.416229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.416317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.416405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.416485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.416580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.416664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.416757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.416852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.416934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.417019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.417114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.417211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.417297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:58:36.417376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.417473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.417558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.417642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.417734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.417823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.417902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.417988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.418083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.418168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.418248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.418333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.418429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.418512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.418594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:58:36.418678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:58:36.418764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:58:36.418849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.418962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.419046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.419125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.419206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.419292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.419377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.419458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.419538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.419624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.419709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.419809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.419904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.419987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.420083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.420181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.420263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:58:36.420343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.420423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.420514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.420609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.420698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.420795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.420877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.420961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.421050 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:58:36.421097 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.421195 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.421293 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.421401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.421499 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.421602 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.421698 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:58:36.421813 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:58:36.421926 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:58:36.422040 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.422142 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.422250 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.422329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.422422 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.422526 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.422624 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.422727 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.422838 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.422934 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.423025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.423116 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.423214 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.423300 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.423397 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.423490 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.423580 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:58:36.423677 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.423784 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.423877 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.423993 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.424087 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.424178 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.424277 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.424386 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.424503 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:58:36.424541 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.424635 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.424735 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.424833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.424926 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.425025 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.425117 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:58:36.425213 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:58:36.425306 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:58:36.425400 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.425498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.425611 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.425710 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.425832 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.425934 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.426026 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.426123 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.426213 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.426301 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.426402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.426503 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.426597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.426743 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.426841 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.426931 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.427017 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:58:36.427130 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.427218 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.427329 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.427430 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.427535 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.427622 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.427727 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.427828 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.427929 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:58:36.427967 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.428050 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.428139 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.428230 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.428344 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.428433 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.428514 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:58:36.428601 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:58:36.428763 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:58:36.428849 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.428952 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.429038 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.429128 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.429222 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.429326 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.429418 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.429502 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.429589 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.429673 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.429768 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.429858 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.429946 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.430028 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.430129 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.430214 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.430307 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:58:36.430396 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.430490 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.430574 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.430675 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.430767 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.430856 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.430936 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.431024 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.431121 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:58:36.431161 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.431244 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.431313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.431404 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.431497 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.431602 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.431696 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:58:36.431798 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:58:36.431886 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:58:36.431979 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.432073 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.432162 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.432276 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.432362 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.432453 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.432541 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.432634 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.432732 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.432826 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.432916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.433026 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.433120 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.433222 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.433311 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.433417 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.433504 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:58:36.433955 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.434044 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.434141 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.434227 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.434315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.434407 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.434508 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.434595 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.434694 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:58:36.434730 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:58:36.434778 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:58:36.434825 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:58:36.434871 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:58:36.434913 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:58:36.434943 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.434970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.434987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.435002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.435019 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.435034 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.435050 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:58:36.435066 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:58:36.435081 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:58:36.435097 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.435112 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.435127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.435142 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.435157 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.435173 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.435189 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.435204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.435218 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.435233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.435247 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.435263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.435279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.435293 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.435307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.435321 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.435336 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:58:36.435351 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.435365 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.435380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.435393 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.435407 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.435421 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.435434 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.435447 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.435462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.435480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.435494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.435508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.435522 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.435540 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.435555 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:58:36.435567 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:58:36.435581 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:58:36.435595 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.435609 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.435622 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.435635 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.435648 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.435661 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.435674 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.435689 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.435702 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.435715 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.435735 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.435750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.435763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.435776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.435790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.435803 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.435817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:58:36.435830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.435842 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.435855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.435868 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.435881 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.435893 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.435905 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.435919 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.435933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.435949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.435961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.435974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.435986 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.435998 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.436012 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:58:36.436024 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:58:36.436037 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:58:36.436050 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.436061 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.436074 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.436088 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.436100 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.436112 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.436124 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.436136 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.436147 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.436160 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.436173 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.436186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.436200 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.436214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.436231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.436244 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.436256 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:58:36.436268 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.436279 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.436291 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.436302 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.436313 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.436326 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.436339 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.436350 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.436362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:58:36.436377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.436389 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:58:36.436401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:58:36.436412 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:58:36.436424 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:58:36.436435 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:58:36.436446 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:58:36.436460 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:58:36.436472 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:58:36.436484 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:58:36.436497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:58:36.436508 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:58:36.436520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.436531 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.436543 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:58:36.436554 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:58:36.436568 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:58:36.436580 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:58:36.436592 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.436604 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:58:36.436616 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:58:36.436630 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:58:36.436642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:58:36.436654 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:58:36.436666 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:58:36.436678 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:58:36.436690 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:58:36.436702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:58:36.436715 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:58:36.436732 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:58:36.436746 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:58:36.436758 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:58:36.436771 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:58:36.437085 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:58:36.437101 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:58:36.437108 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:58:36.437115 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:58:36.437126 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:58:36.437133 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:58:36.437140 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:58:36.437155 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:58:36.437168 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:58:36.437224 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.437235 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:58:36.437256 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:58:36.437291 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:58:36.437302 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:58:36.437309 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:58:36.437315 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:58:36.437323 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:58:36.437341 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:58:36.437352 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:58:36.437359 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:58:36.437374 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.437388 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:58:36.437397 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:58:36.437433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.437446 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:58:36.437454 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.437494 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:58:36.437504 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:58:36.437511 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:58:36.437518 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:58:36.437525 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:58:36.437532 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:58:36.437539 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:58:36.437546 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:58:36.437556 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219839" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:58:36.437573 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:58:36.437583 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:58:36.437590 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:58:36.437600 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.437611 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:58:36.437618 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:58:36.437657 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:58:36.437667 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.437674 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.437683 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.437691 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:58:36.437706 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:58:36.437724 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:58:36.437733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:58:36.437741 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:58:36.437753 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219839" 2019-10-21 16:58:36.437766 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:58:36.437773 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:58:36.437783 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:58:36.437793 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:58:36.437800 wsdl: in serializeType: returning: 219839 2019-10-21 16:58:36.437810 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:58:36.437821 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:58:36.437827 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:58:36.437834 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:58:36.437842 wsdl: in serializeType: returning: 219839 2019-10-21 16:58:36.437849 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219839 2019-10-21 16:58:36.437876 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219839 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:58:36.437888 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:58:36.437899 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5743"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:58:36.437921 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:58:36.437930 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219839 2019-10-21 16:58:36.437944 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:58:36.438052 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:58:36.437960 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:58:36.437978 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:58:36.437986 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:58:36.437993 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:58:36.437999 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:58:36.438009 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:58:36.438023 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:58:36.438036 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:58:36.438044 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:58:36.438062 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:58:36.438076 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:58:36.438087 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:58:36.444336 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:58:36.444372 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:58:36.444391 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:58:36.444400 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:58:36.444408 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:58:36.444416 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:58:36.444423 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:58:36.444430 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:58:36.444438 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:58:36.444481 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:58:36.452465 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:58:36.452503 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:58:36.452513 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:58:36.452522 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:58:36.452530 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:58:36.452539 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:58:36.452548 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:58:36.452557 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:58:36.452566 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:58:36.452574 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:58:22 GMT 2019-10-21 16:58:36.452584 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:58:36.452592 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:58:36.452602 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:58:36.452618 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:58:36.452655 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:58:36.452672 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:58:36.452687 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:58:36.452695 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:58:36.452703 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:58:36.452756 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:58:36.452773 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:58:36.452781 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:58:36.452815 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:58:36.452825 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:58:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:58:36.452867 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:58:36.452881 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:58:36.452911 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:58:36.452920 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:58:36.453042 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:58:36.453199 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:58:36.453209 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:58:36.453222 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:58:36.453239 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:58:36.453273 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:58:36.453363 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:58:36.453400 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:58:36.453419 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:58:36.453431 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:58:36.453438 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:58:36.453449 nusoap_client: detail =