Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.0/48.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700033 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3364
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 10:58:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 12:58:18.803098 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 12:58:18.803168 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:18.803193 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 12:58:18.803221 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:18.803238 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 12:58:18.803253 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 12:58:18.803274 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 12:58:18.803289 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:18.803300 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:18.803315 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:58:18.803331 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:58:18.803350 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:58:18.803360 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:58:18.803368 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:58:18.803377 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:58:18.803384 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 12:58:18.803405 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:18.803426 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:18.803441 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:58:18.803450 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 12:58:18.803460 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 12:58:18.803476 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:58:18.803490 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:58:18.811782 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:58:18.811818 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:58:18.811835 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 12:58:18.811843 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:18.811849 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:18.811854 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:58:18.811859 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 12:58:18.811898 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 12:58:18.827668 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 12:58:18.827708 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 12:58:18.827721 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:58:18.827730 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:58:18.827740 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:58:18.827749 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:58:18.827758 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:58:18.827768 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:58:18.827801 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:58:18.827812 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:58:17 GMT 2019-08-23 12:58:18.827821 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:58:18.827830 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 12:58:18.827841 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:58:18.827858 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 12:58:18.827903 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 12:58:18.827938 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 12:58:18.835688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.835750 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:58:18.835784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.835813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.835828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.835860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844011 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:18.844080 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:58:18.844109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844389 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.844436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.851679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.851765 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:58:18.851802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:18.851833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.851857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.851890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.851914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.852790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859748 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:58:18.859787 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 12:58:18.859816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859967 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.859980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860550 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 12:58:18.860607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:58:18.860862 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-23 12:58:18.860873 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:58:18.860879 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 12:58:18.860943 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 12:58:18.860981 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:58:18.860999 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:58:18.861007 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:58:18.861030 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 12:58:18.861036 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 12:58:18.861212 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 12:58:18.861230 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 12:58:18.861285 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 12:58:18.861316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861347 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.861357 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861373 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:18.861395 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.861402 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861413 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:18.861429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.861475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.861491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.861513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861541 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.861548 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 12:58:18.861573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.861601 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:58:18.861616 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861623 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 12:58:18.861638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861669 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.861677 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861687 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:18.861705 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.861712 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861721 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:18.861739 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.861746 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861755 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:58:18.861768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.861811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.861828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 12:58:18.861850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861875 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.861882 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 12:58:18.861906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.861934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 12:58:18.861949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 12:58:18.861970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.861995 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.862002 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862012 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:18.862030 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.862036 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862046 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:18.862063 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.862071 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862081 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:58:18.862098 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.862105 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862115 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.862128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.862166 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.862181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.862204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.862299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.862315 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862327 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:18.862337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 12:58:18.862350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:18.862375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:58:18.862390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862398 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 12:58:18.862419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862445 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.862453 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862463 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:58:18.862480 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.862487 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862496 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:58:18.862514 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.862520 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862530 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:58:18.862547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.862554 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862563 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.862576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.862613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.862628 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862634 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.862654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862683 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.862690 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862700 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 12:58:18.862713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.862738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:58:18.862753 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862759 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 12:58:18.862778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862804 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.862812 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862821 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:18.862835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.862860 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.862875 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862881 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.862899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862926 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.862932 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862942 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 12:58:18.862955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.862971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.862981 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:58:18.862996 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863003 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 12:58:18.863022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.863076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.863115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.863156 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.863181 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863192 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.863216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863263 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.863277 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863290 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 12:58:18.863304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.863331 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 12:58:18.863346 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863353 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 12:58:18.863367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863394 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.863401 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863410 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:58:18.863429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.863436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.863459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.863489 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 12:58:18.863504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863511 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.863524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863548 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.863556 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863565 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 12:58:18.863578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.863603 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 12:58:18.863618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863624 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 12:58:18.863637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863669 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.863677 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863687 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:58:18.863705 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.863711 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863720 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.863734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.863762 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 12:58:18.863783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863790 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.863805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863830 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.863836 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863846 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 12:58:18.863859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.863884 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 12:58:18.863899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863905 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 12:58:18.863919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.863950 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.863972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.863987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.863996 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 12:58:18.864011 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864017 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.864030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864054 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.864061 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864071 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 12:58:18.864084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864108 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 12:58:18.864123 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864129 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 12:58:18.864142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.864173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864183 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.864196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864220 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.864235 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864241 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.864254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864279 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.864286 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864295 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 12:58:18.864308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864333 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:58:18.864348 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864354 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 12:58:18.864367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864393 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.864400 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864409 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:58:18.864422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864448 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.864463 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864469 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.864482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864507 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.864514 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864524 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 12:58:18.864537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864561 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:58:18.864577 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864583 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 12:58:18.864596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864621 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.864628 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864637 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:58:18.864650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864674 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.864689 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864696 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.864709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864733 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.864740 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864749 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 12:58:18.864762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864794 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:58:18.864810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864816 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 12:58:18.864829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864854 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.864861 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864871 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 12:58:18.864888 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.864895 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864904 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 12:58:18.864917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.864946 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.864961 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.864967 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.864980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865005 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.865012 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865022 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 12:58:18.865034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.865059 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:58:18.865075 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865081 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:58:18.865095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.865127 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.865149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.865173 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.865189 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865195 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.865208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865236 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.865243 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865253 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:58:18.865265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.865290 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:18.865305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865311 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:58:18.865325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865353 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:18.865360 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865369 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:58:18.865383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.865407 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.865422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865429 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.865442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865472 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.865530 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.865547 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865557 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:18.865567 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 12:58:18.865580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:18.865604 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:18.865620 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865626 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 12:58:18.865640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865665 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:18.865672 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865682 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:58:18.865695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.865719 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.865734 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865741 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.865754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865789 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865828 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.865847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.865863 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865874 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:18.865884 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 12:58:18.865896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:18.865920 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:58:18.865935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865942 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:58:18.865955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865981 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:18.865988 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.865997 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:58:18.866011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.866035 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.866051 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866057 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.866070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866094 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866100 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866137 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.866155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.866171 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866182 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:18.866192 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 12:58:18.866204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:18.866228 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:18.866243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866249 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 12:58:18.866263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866289 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866296 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 12:58:18.866325 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866332 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866342 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 12:58:18.866359 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866366 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866376 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:58:18.866393 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.866400 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866409 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:58:18.866426 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.866433 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866442 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:58:18.866459 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.866466 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866476 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 12:58:18.866493 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.866500 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866509 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.866522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.866572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.866589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866595 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.866609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866643 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 12:58:18.866666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.866690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:58:18.866705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866711 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 12:58:18.866724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866749 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866756 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866766 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:58:18.866790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.866825 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866831 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866841 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:58:18.866854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.866887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.866901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.866922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866946 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.866954 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 12:58:18.866976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.866991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.867001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:58:18.867016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:58:18.867037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.867091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.867116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.867131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.867151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867177 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867184 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:58:18.867207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.867233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:18.867248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867254 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:58:18.867268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867294 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867301 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867311 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:58:18.867329 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867336 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867346 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.867363 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867370 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867379 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:58:18.867392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.867424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.867439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867445 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.867460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867485 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867492 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:58:18.867514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.867539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:18.867554 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867560 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.867573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867598 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.867605 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867615 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:58:18.867632 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867639 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867648 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:18.867665 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.867672 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867682 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:18.867700 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.867707 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867717 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:58:18.867734 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.867741 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867750 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:58:18.867763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.867810 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.867826 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867833 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.867846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867871 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.867878 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867888 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 12:58:18.867901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.867916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.867926 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.867941 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.867971 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.867978 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.867988 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868001 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.868030 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.868063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868072 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.868090 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.868097 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868107 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 12:58:18.868124 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.868131 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868141 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 12:58:18.868158 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.868165 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868174 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:58:18.868191 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.868198 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868207 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 12:58:18.868225 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:18.868232 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868241 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 12:58:18.868258 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.868267 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868276 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.868294 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.868301 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.868328 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.868335 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868345 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 12:58:18.868362 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.868368 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868378 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:18.868395 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.868402 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868411 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:18.868424 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.868498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868505 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.868520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868545 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.868552 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868562 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:18.868580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.868586 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868596 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:58:18.868614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.868621 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868630 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:58:18.868647 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.868654 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868664 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:58:18.868677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.868714 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868735 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.868752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868782 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868800 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 12:58:18.868814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.868829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.868839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.868853 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868880 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868888 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868898 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868911 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.868941 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868966 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.868974 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.868984 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:58:18.869001 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869008 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869018 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:58:18.869035 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.869041 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869051 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:58:18.869068 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.869075 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869084 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:58:18.869102 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.869109 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869118 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:58:18.869141 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.869148 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:58:18.869176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869183 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.869210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869217 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869226 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:58:18.869244 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869251 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869260 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:58:18.869278 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869284 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869294 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:18.869311 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869318 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869328 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:18.869341 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.869394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.869412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869419 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.869433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869460 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869467 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869476 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:58:18.869494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.869501 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.869528 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869535 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869544 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:58:18.869561 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:18.869568 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869578 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.869591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.869627 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869649 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.869662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869687 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869695 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 12:58:18.869717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.869732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.869742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.869756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869788 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869795 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869805 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.869849 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869874 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.869881 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869890 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:58:18.869908 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.869915 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869924 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:58:18.869942 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.869948 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869958 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:58:18.869975 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.869982 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.869991 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:58:18.870008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870015 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870024 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:58:18.870041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870048 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870058 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:58:18.870075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.870109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870116 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870126 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:58:18.870143 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870149 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870158 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:58:18.870176 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870182 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870192 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 12:58:18.870209 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870216 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:18.870242 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870249 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870258 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:18.870271 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.870329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.870345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870376 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870383 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870393 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870406 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.870436 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870461 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.870468 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870478 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 12:58:18.870496 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.870504 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870514 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 12:58:18.870531 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.870538 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870548 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:58:18.870565 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870572 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870581 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 12:58:18.870598 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870605 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870622 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 12:58:18.870640 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870647 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870657 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:58:18.870674 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870680 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870690 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 12:58:18.870707 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870713 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870723 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 12:58:18.870740 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870747 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870757 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 12:58:18.870779 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870786 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870796 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:58:18.870814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870821 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870831 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:58:18.870848 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.870855 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870864 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 12:58:18.870881 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.870888 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870898 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.870915 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.870922 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.870931 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 12:58:18.870944 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.871010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.871030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871036 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 12:58:18.871057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871084 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.871091 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871101 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:58:18.871114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.871139 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.871154 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871160 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.871173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871198 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.871205 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871214 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 12:58:18.871227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.871252 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:58:18.871267 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871273 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 12:58:18.871286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871311 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.871318 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.871344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.871351 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871365 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:58:18.871383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.871389 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871399 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:58:18.871416 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:18.871423 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871432 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:58:18.871445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.871482 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 12:58:18.871496 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871502 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.871516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871541 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.871548 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871557 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 12:58:18.871571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.871586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.871596 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 12:58:18.871610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.871644 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871651 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.871662 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871675 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.871691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.871705 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871730 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.871737 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871747 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 12:58:18.871764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.871775 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871786 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 12:58:18.871804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.871811 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871820 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 12:58:18.871837 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:58:18.871844 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871854 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:58:18.871870 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.871877 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871886 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 12:58:18.871904 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.871910 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871919 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 12:58:18.871936 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.871943 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871952 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:18.871969 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.871976 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.871989 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 12:58:18.872007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.872014 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.872023 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 12:58:18.872041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.872047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.872057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.872069 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 12:58:18.872119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.872138 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872144 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 12:58:18.872164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.872197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.872220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.872246 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.872261 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872267 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.872280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872305 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:18.872313 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872322 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 12:58:18.872335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.872359 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:58:18.872373 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:18.872399 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:18.872407 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:18.872416 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 12:58:18.872434 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:18.872441 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:18.872454 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 12:58:18.872473 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:18.872480 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:18.872489 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 12:58:18.872502 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 12:58:18.872525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.872541 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872547 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.872561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.872592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.872619 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.872626 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872637 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:58:18.872655 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.872661 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872671 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:58:18.872684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.872717 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872738 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.872756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872787 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872794 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872804 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 12:58:18.872818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.872833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.872843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.872857 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872884 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872891 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872900 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872913 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.872943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872973 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.872981 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.872990 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 12:58:18.873008 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873014 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873024 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 12:58:18.873041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.873047 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873057 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:58:18.873074 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873081 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873090 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 12:58:18.873107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.873114 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873123 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 12:58:18.873141 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873147 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873157 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 12:58:18.873174 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.873181 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873190 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 12:58:18.873207 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873214 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873223 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:58:18.873240 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873247 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873256 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:58:18.873269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.873316 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.873348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873357 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 12:58:18.873379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873406 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873413 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873423 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:58:18.873441 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.873447 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873457 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:18.873474 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.873481 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873490 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:18.873507 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873514 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:58:18.873545 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.873553 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873562 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:58:18.873575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.873617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.873633 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873639 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.873653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873677 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873722 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.873744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.873769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873787 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:18.873798 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 12:58:18.873810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:58:18.873834 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:58:18.873850 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873856 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 12:58:18.873870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873895 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.873902 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873911 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 12:58:18.873924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.873949 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.873964 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.873970 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.873983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874008 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:58:18.874015 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874025 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 12:58:18.874038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.874062 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 12:58:18.874077 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874084 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 12:58:18.874101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.874134 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.874156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.874181 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.874195 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874202 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.874215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874240 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874247 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874257 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 12:58:18.874270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.874295 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:58:18.874308 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874336 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874343 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874357 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.874400 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874426 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874433 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874443 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 12:58:18.874461 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874468 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874477 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 12:58:18.874494 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874501 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874510 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 12:58:18.874527 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874534 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874543 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 12:58:18.874561 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874567 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874577 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 12:58:18.874594 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:18.874601 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874610 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 12:58:18.874628 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:18.874636 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874645 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 12:58:18.874662 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:58:18.874669 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874683 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 12:58:18.874701 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:18.874707 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874717 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 12:58:18.874734 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874741 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874750 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 12:58:18.874768 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874781 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874791 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 12:58:18.874810 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874817 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874826 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 12:58:18.874843 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.874850 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874859 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 12:58:18.874873 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.874935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.874954 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.874960 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 12:58:18.874979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875004 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.875011 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875021 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 12:58:18.875034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.875059 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.875074 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875081 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.875094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875123 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.875131 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875140 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 12:58:18.875153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.875178 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:58:18.875193 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875199 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.875213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875237 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.875244 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875254 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 12:58:18.875271 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.875278 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875288 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:58:18.875305 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.875311 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875321 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:58:18.875338 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.875344 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875353 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:58:18.875366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.875403 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875418 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875424 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.875442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875468 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875475 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875484 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 12:58:18.875497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.875522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.875536 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875564 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875571 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875581 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.875623 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875653 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.875660 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875670 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:58:18.875687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.875694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:58:18.875721 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.875728 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875737 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 12:58:18.875754 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.875761 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875770 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:58:18.875794 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.875802 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875811 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:58:18.875829 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.875838 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875847 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 12:58:18.875864 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:58:18.875871 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875881 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 12:58:18.875893 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.875932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.875950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.875956 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 12:58:18.875975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876000 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.876008 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876017 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 12:58:18.876035 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.876042 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876051 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 12:58:18.876068 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.876075 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876084 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 12:58:18.876101 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.876108 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876117 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 12:58:18.876135 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.876141 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876151 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 12:58:18.876168 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.876174 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876184 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 12:58:18.876201 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.876208 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876217 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:58:18.876234 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.876240 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876254 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:58:18.876267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.876320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.876335 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876342 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 12:58:18.876356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876382 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:18.876389 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 12:58:18.876412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.876437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:58:18.876454 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:58:18.876461 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 12:58:18.876475 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 12:58:18.876491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876497 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 12:58:18.876510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.876553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:58:18.876569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.876580 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:58:18.876590 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 12:58:18.876607 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.876614 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 12:58:18.876624 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 12:58:18.876641 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:58:18.876647 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 12:58:18.876657 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 12:58:18.876674 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.876680 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.876690 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.876706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.876712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.876722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.876738 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.876744 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.876754 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.876775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.876783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 12:58:18.876797 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.876815 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.876821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 12:58:18.876831 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.876848 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:18.876855 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 12:58:18.876864 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 12:58:18.876881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.876888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.876897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.876913 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:58:18.876920 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 12:58:18.876930 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 12:58:18.876946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.876952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 12:58:18.876964 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.876982 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.876988 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:58:18.876998 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.877013 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:58:18.877020 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 12:58:18.877030 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 12:58:18.877046 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 12:58:18.877085 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.877114 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:58:18.877141 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.877168 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 12:58:18.877195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.877221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:58:18.877247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.877274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:58:18.877305 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.877332 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:58:18.877358 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.877384 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 12:58:18.877411 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 12:58:18.877438 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 12:58:18.877465 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 12:58:18.877491 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 12:58:18.877518 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 12:58:18.877544 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 12:58:18.877571 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.877597 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:58:18.877636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.877673 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:58:18.877727 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.877785 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:58:18.877837 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.877888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:58:18.877939 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.877988 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:18.878040 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.878093 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:18.878147 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.878205 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:58:18.878263 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.878318 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:58:18.878370 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.878658 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:58:18.878691 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.878717 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:58:18.878744 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.878776 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:18.878823 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.878879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:58:18.878936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.878988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.879038 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.879092 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.879149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.879205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.879261 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.879316 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:58:18.879370 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 12:58:18.879424 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 12:58:18.879459 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.879485 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:58:18.879511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.879538 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.879564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.879591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:58:18.879616 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.879642 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 12:58:18.879674 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.879701 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:58:18.879733 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.879764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:58:18.879823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.879854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:58:18.879881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.879908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:58:18.879936 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.879954 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.879980 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.880006 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880023 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880039 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880065 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.880091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.880191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.880292 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880318 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.880344 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880370 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.880395 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880412 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880445 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.880471 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880489 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880515 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.880541 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880566 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.880592 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880618 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.880643 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880676 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.880703 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880729 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.880755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880776 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880804 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.880829 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880855 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.880881 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880908 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.880933 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.880960 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.880986 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881012 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.881040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.881193 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881209 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881226 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881251 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.881277 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881303 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.881329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881345 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881362 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.881413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.881600 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881630 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881664 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881698 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881729 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.881756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881840 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.881868 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881895 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.881926 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881943 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881959 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.881975 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882000 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.882026 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882052 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:18.882077 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.882161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.882278 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882304 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:58:18.882332 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882358 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.882383 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882409 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.882436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.882538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:58:18.882717 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882734 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882759 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.882791 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882808 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882824 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882850 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.882876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.882975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.882992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.883076 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883102 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.883128 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883154 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.883180 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883201 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883228 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.883253 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883270 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883295 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.883321 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883347 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.883372 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883398 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.883424 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883450 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.883475 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883501 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:58:18.883528 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883544 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883570 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:58:18.883596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883623 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.883651 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883681 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.883707 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883733 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.883759 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883790 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.883818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.883972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.883988 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884004 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884029 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.884056 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884081 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.884107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884140 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884165 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.884191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:58:18.884309 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884326 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884383 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.884409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884484 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.884514 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884542 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:58:18.884568 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884585 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884601 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884617 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884643 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:58:18.884675 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884701 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:58:18.884727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884743 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884759 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.884817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:58:18.884934 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.884962 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:58:18.884987 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885014 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:58:18.885040 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885066 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:58:18.885092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.885199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:58:18.885341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:58:18.885389 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.885450 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.885500 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.885551 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.885600 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.885648 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.885701 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:18.885750 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 12:58:18.885803 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:18.885853 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.885899 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.885947 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.885997 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.886045 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.886120 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.886206 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.886293 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.886379 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.886465 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.886559 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.886637 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.886695 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.886745 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.886808 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.886861 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.886908 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:18.886970 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.887016 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.887062 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.887140 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.887236 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.887334 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.887648 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.887707 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.887765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.887821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.887869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.887918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.887965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.888011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.888059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:18.888106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 12:58:18.888155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:18.888203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.888251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.888298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.888345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.888392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.888457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.888553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.888636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.888693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.888743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.888812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.888864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.888912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.888961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.889014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.889066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.889112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:18.889158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.889205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.889251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.889300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.889354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.889408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.889455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.889504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.889560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.889608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.889662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.889712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.889759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.889812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.889860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:18.889907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 12:58:18.889955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:18.890003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.890049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.890098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.890150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.890197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.890245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.890293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.890340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.890390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.890438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.890486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.890535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.890584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.890632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.890692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.890744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.890796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:18.890843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.890894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.890941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.890990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.891038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.891090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.891136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.891186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.891243 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:58:18.891271 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.891333 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.891390 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.891444 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.891499 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.891553 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.891606 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:18.891665 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:18.891719 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:18.891777 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.891833 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.891888 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.891942 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.891995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.892049 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.892103 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.892156 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.892222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.892279 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.892333 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.892386 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.892441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.892495 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.892549 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.892602 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.892678 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:18.892734 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.893004 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.893059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.893113 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.893167 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.893220 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.893274 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.893329 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.893392 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:58:18.893416 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.893471 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.893525 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.893579 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.893634 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.893695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.893750 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:18.893811 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:18.893865 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:18.893920 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.893974 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.894028 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.894082 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.894137 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.894192 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.894246 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.894300 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.894354 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.894409 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.894464 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.894519 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.894573 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.894628 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.894689 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.894744 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.894805 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:18.894860 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.894915 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.894969 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.895023 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.895078 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.895132 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.895186 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.895242 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.895303 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 12:58:18.895325 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.895375 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.895424 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.895473 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.895522 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.895570 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.895656 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:18.895744 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:18.895851 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:18.895938 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.896036 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.896088 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.896136 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.896186 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.896273 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.896365 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.896442 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.896531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.896583 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.896632 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.896688 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.896738 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.896793 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.896842 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.896892 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.896941 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:18.896990 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.897038 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.897087 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.897135 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.897183 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.897232 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.897280 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.897329 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.897386 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 12:58:18.897407 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.897460 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.897511 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.897561 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.897613 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.897669 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.897721 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:58:18.897776 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:58:18.897829 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:58:18.897880 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.897932 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.897984 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.898035 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.898086 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.898137 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.898187 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.898238 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.898333 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.898447 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.898562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.898631 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.898690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.898743 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.898800 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.898852 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.898903 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:58:18.898954 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.899004 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.899078 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.899130 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.899181 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.899232 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.899288 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.899340 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.899394 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 12:58:18.899412 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 12:58:18.899441 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 12:58:18.899469 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 12:58:18.899495 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 12:58:18.899521 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 12:58:18.899544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.899563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.899573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.899583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.899594 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.899604 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.899613 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:18.899623 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:18.899633 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:18.899642 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.899655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.899666 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.899675 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.899685 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.899695 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.899705 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.899714 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.899723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.899731 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.899740 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.899750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.899759 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.899768 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.899781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.899791 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.899801 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:18.899809 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.899818 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.899826 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.899836 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.899845 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.899853 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.899862 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.899871 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.899880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.899892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.899900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.899908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.899917 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.899925 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.899933 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:18.900216 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:18.900227 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:18.900236 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.900244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.900252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.900259 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.900267 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900275 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.900283 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.900290 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.900298 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.900306 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.900313 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.900337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.900344 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.900352 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.900360 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:18.900367 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.900375 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.900383 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.900391 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.900398 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.900406 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.900414 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.900423 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.900431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.900443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.900451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.900459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.900467 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.900475 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.900483 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:18.900490 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:18.900498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:18.900506 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.900514 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.900522 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.900530 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.900538 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900546 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.900553 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.900560 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.900567 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.900576 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.900583 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900591 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900599 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.900607 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.900614 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.900625 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.900634 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:18.900642 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.900652 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.900663 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.900671 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.900679 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.900686 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.900694 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.900701 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.900710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:58:18.900720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.900727 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:58:18.900734 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:58:18.900742 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:58:18.900749 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:58:18.900756 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:58:18.900763 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:58:18.900790 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:58:18.900798 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:58:18.900805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:58:18.900813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:58:18.900820 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:58:18.900827 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900834 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.900841 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:58:18.900849 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:58:18.900856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:58:18.900863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:58:18.900870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:58:18.900884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:58:18.900891 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:58:18.900899 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:58:18.900905 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:58:18.900912 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:58:18.900919 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:58:18.900926 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:58:18.900933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:58:18.900952 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:58:18.900959 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:58:18.900967 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:58:18.900975 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:58:18.900982 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:58:18.901228 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 12:58:18.901239 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:58:18.901245 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:58:18.901250 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:58:18.901257 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 12:58:18.901262 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:58:18.901266 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:58:18.901276 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 12:58:18.901285 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:58:18.901335 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.901343 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:58:18.901358 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:58:18.901380 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 12:58:18.901388 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 12:58:18.901392 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 12:58:18.901396 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 12:58:18.901402 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:58:18.901413 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:18.901420 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:18.901425 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:18.901439 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.901449 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:58:18.901454 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 12:58:18.901480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.901489 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:58:18.901494 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.901521 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:58:18.901528 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 12:58:18.901532 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 12:58:18.901535 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 12:58:18.901540 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 12:58:18.901544 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 12:58:18.901548 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 12:58:18.901553 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 12:58:18.901560 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:58:18.901578 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:18.901585 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:18.901589 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:58:18.901596 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.901602 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:58:18.901606 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:58:18.901630 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:58:18.901637 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.901643 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.901650 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.901658 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:58:18.901671 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:58:18.901683 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:18.901688 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:58:18.901693 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:58:18.901700 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200140" 2019-08-23 12:58:18.901707 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:18.901711 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:58:18.901717 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:18.901724 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:18.901730 wsdl: in serializeType: returning: 200140 2019-08-23 12:58:18.901736 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:58:18.901743 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:58:18.901747 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:58:18.901751 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:58:18.901757 wsdl: in serializeType: returning: 200140 2019-08-23 12:58:18.901761 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200140 2019-08-23 12:58:18.901785 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200140 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 12:58:18.901790 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 12:58:18.901800 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7328"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 12:58:18.901815 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 12:58:18.901822 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200140 2019-08-23 12:58:18.901836 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 12:58:18.901921 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 12:58:18.901851 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:58:18.901866 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:58:18.901871 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:58:18.901877 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:58:18.901881 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:58:18.901888 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:18.901899 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:18.901907 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:58:18.901913 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:58:18.901927 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 12:58:18.901938 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:58:18.901946 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:58:18.909790 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:58:18.909812 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:58:18.909825 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 12:58:18.909830 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 12:58:18.909836 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:58:18.909841 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:58:18.909845 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:58:18.909849 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:58:18.909854 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 12:58:18.909897 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 12:58:18.919342 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 12:58:18.919377 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 12:58:18.919384 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:58:18.919390 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:58:18.919395 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:58:18.919401 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:58:18.919407 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:58:18.919413 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:58:18.919419 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:58:18.919425 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:58:17 GMT 2019-08-23 12:58:18.919437 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:58:18.919442 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 12:58:18.919448 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:58:18.919460 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 12:58:18.919490 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 12:58:18.919503 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 12:58:18.919513 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:58:18.919518 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 12:58:18.919523 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 12:58:18.919576 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:58:18.919589 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:58:18.919595 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:58:18.919630 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:58:18.919637 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 10:58:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 12:58:18.919675 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 12:58:18.919685 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 12:58:18.919711 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 12:58:18.919718 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 12:58:18.919838 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 12:58:18.919940 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 12:58:18.919946 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 12:58:18.919956 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 12:58:18.919968 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:58:18.919993 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 12:58:18.920057 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 12:58:18.920087 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:58:18.920102 nusoap_client: got fault 2019-08-23 12:58:18.920110 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 12:58:18.920115 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 12:58:18.920123 nusoap_client: detail =