Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.0/48.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700033 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3364
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:54:22.414723 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:54:22.414767 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:22.414781 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:54:22.414804 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:22.414813 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:54:22.414821 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:54:22.414833 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:54:22.414841 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:22.414847 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:22.414856 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:22.414863 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:54:22.414874 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:54:22.414880 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:54:22.414884 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:54:22.414889 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:54:22.414893 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:54:22.414903 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:22.414917 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:22.414924 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:54:22.414930 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:54:22.414935 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:54:22.414943 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:54:22.414952 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:54:22.422819 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:54:22.422837 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:54:22.422848 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:54:22.422854 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:22.422860 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:22.422864 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:54:22.422868 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:54:22.422896 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:54:22.445538 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:54:22.445588 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:54:22.445603 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:54:22.445614 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:54:22.445625 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:54:22.445643 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:54:22.445653 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:54:22.445664 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:54:22.445675 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:54:22.445685 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:07 GMT 2019-04-25 17:54:22.445696 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:54:22.445717 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:54:22.445728 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:54:22.445747 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:54:22.445790 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:54:22.445820 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 17:54:22.453192 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.453410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.453444 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:54:22.453469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:54:22.460853 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.460882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.461107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.461136 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:54:22.461187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.461237 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:54:22.461270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.468647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.468690 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:22.468709 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 17:54:22.468812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.468840 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:54:22.468881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.468918 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:54:22.469003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.469031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:54:22.469066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:54:22.469119 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:22.469143 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 17:54:22.476290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.476450 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:22.476498 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:22.476561 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:22.476605 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:22.476639 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-04-25 17:54:22.476794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:22.476850 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:54:22.476882 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-25 17:54:22.476982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:54:22.477034 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-04-25 17:54:22.477051 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:54:22.477059 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:54:22.477089 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:54:22.477132 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:54:22.477152 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:54:22.477162 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:54:22.477185 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:54:22.477194 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:54:22.477420 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:54:22.477439 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:54:22.477503 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477515 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:54:22.477544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477606 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.477619 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477639 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:54:22.477670 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.477681 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477699 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:54:22.477722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.477780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.477808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477820 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.477846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477895 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.477906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:54:22.477944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.477970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.477985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:54:22.478009 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:54:22.478040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478078 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.478089 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478104 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:54:22.478144 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.478154 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478170 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:54:22.478198 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.478208 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478226 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:54:22.478248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.478303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.478332 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478343 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:54:22.478369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478424 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.478437 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:54:22.478487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.478527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:54:22.478551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:54:22.478588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478631 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.478643 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478660 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:54:22.478690 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.478701 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478715 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:54:22.478744 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.478764 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478779 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:54:22.478807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.478820 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478837 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.478862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.478929 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.478954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.478963 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.478984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479030 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479090 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.479122 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.479148 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479165 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:22.479180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:54:22.479199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:22.479238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:54:22.479260 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479269 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:54:22.479296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479335 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.479346 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479360 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:22.479381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.479430 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.479458 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479469 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.479493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479538 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.479550 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479565 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:54:22.479587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.479628 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:54:22.479652 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479661 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:54:22.479689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.479744 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.479788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.479830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.479853 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479863 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.479885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479923 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.479933 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479948 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:54:22.479968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.479992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.480007 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:54:22.480030 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480039 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:54:22.480059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480097 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.480107 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480122 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:54:22.480149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.480159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.480194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.480240 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:54:22.480263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480272 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.480299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480337 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.480347 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480362 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:54:22.480383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.480439 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:54:22.480467 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480477 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:54:22.480499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480538 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.480548 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480567 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:54:22.480598 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.480608 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480622 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.480643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.480688 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:54:22.480710 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480719 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.480740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480777 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.480788 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480803 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:54:22.480823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.480862 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:54:22.480884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480892 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:54:22.480913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.480960 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.480975 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.480994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.481039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:54:22.481066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481077 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.481102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481142 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.481152 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481167 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:54:22.481187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.481227 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:54:22.481250 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481259 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:54:22.481286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481325 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.481335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.481371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.481418 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.481448 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481458 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.481479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481515 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.481525 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481539 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:54:22.481561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.481598 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:54:22.481624 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481635 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:54:22.481661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481706 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.481718 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481733 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:54:22.481755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.481796 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.481819 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481827 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.481849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481886 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.481897 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481911 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:54:22.481933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.481956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.481972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:54:22.481994 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:54:22.482023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482060 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.482070 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482085 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:54:22.482106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.482144 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.482170 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482181 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.482206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482251 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.482263 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482279 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:54:22.482300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.482341 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:54:22.482364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482374 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:54:22.482407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482456 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.482467 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482482 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:54:22.482510 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.482521 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482535 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:54:22.482556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.482602 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.482625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482634 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.482655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482693 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.482704 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482718 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:54:22.482739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.482778 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:54:22.482801 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482810 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:54:22.482830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482868 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.482878 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482892 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.482915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.482941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.482961 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.482990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483000 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.483022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483060 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.483070 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483085 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:54:22.483106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.483146 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:22.483168 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483178 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:54:22.483199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483236 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:22.483247 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483261 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:54:22.483283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.483323 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.483346 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483355 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.483376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483419 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483429 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483487 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.483526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.483544 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483555 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:22.483565 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:54:22.483577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:22.483602 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:22.483617 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483624 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:54:22.483637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483664 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:22.483671 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483681 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:54:22.483694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.483720 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.483735 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483741 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.483755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483778 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483785 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.483841 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.483857 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483869 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:22.483879 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:54:22.483891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:22.483915 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:22.483933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483940 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:54:22.483953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.483986 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.483995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:54:22.484013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484020 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484030 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:54:22.484048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484055 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484065 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:54:22.484082 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.484089 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484099 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:54:22.484116 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.484123 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484133 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:54:22.484150 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.484156 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484166 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:54:22.484183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.484189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484199 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.484211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.484261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.484280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484288 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.484303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484328 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484335 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:54:22.484358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.484384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:54:22.484404 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484410 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:54:22.484425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484458 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484465 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484475 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:54:22.484493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484500 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.484527 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484533 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484543 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:54:22.484555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.484589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.484604 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484610 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.484624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484649 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484657 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484666 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:54:22.484679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.484706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:54:22.484721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484727 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:54:22.484741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484773 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.484795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.484821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.484836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484842 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.484855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484880 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.484887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:54:22.484909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.484935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:22.484950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:54:22.484969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.484993 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.485000 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485010 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:54:22.485027 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.485034 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485044 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.485062 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.485069 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485079 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:54:22.485092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.485125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.485140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485147 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.485160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485185 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.485193 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:54:22.485215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.485241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:22.485256 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485262 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.485277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485308 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.485315 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485325 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:54:22.485343 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.485350 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485359 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:22.485376 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.485383 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485393 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:22.485417 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.485425 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485435 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:54:22.485452 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.485459 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485469 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:54:22.485481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.485525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.485540 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485546 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.485559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485584 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485592 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485601 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:54:22.485614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.485630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.485639 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.485653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485682 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485690 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485700 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.485744 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.485775 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.485803 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.485810 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485819 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:54:22.485837 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.485844 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485853 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:54:22.485871 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.485878 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485887 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:54:22.485904 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.485911 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485920 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:54:22.485938 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:22.485945 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485955 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:54:22.485972 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.485979 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.485989 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.486006 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486013 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486022 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.486039 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486046 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486056 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:22.486073 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486080 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486089 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:22.486102 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.486174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486180 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.486194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486219 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.486226 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486235 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:22.486253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486260 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486269 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:54:22.486291 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486299 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486309 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:54:22.486326 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.486333 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486342 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:54:22.486355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.486393 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486421 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.486435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486465 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:54:22.486495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.486510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.486520 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.486534 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486560 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486567 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486577 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.486619 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486644 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.486651 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486661 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:54:22.486678 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486685 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486695 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:54:22.486713 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.486720 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486729 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:54:22.486746 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.486760 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486769 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:54:22.486786 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.486793 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486802 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:54:22.486820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.486826 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:54:22.486853 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486860 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486869 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.486886 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486893 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486902 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:54:22.486919 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486926 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486935 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:54:22.486952 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486959 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.486968 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:22.486986 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.486992 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.487001 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:22.487014 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.487072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.487090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.487110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487134 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487141 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487151 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:54:22.487168 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.487175 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.487201 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487208 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487218 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:54:22.487235 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:22.487242 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487251 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.487264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.487308 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487330 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.487343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487368 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487375 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487384 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:54:22.487402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.487418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.487428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.487442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487477 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487484 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487494 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.487537 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487562 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.487569 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487579 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:54:22.487596 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487603 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487613 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:54:22.487633 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.487641 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487651 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:54:22.487668 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.487675 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487685 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:54:22.487702 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.487709 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487719 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:54:22.487736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.487743 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:54:22.487776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487783 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.487809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487817 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487826 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:54:22.487844 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487850 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487860 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:54:22.487877 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.487884 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487893 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:54:22.487911 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487917 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487927 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:22.487944 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.487951 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.487960 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:22.487973 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.488034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.488051 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488078 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488085 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488095 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.488138 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488163 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.488170 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488179 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:54:22.488197 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.488204 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488213 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:54:22.488231 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.488238 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488247 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:54:22.488264 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.488271 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488285 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:54:22.488304 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.488311 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488320 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:54:22.488337 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.488344 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488353 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:54:22.488370 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.488377 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488387 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:54:22.488409 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.488416 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488426 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:54:22.488444 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.488451 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488460 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:54:22.488478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.488484 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488494 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:54:22.488511 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.488517 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:54:22.488544 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.488551 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488560 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:54:22.488578 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.488585 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.488611 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.488618 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488627 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:54:22.488640 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.488729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488736 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:54:22.488750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488775 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.488782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488791 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:54:22.488804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.488830 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488844 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.488864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488889 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.488896 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488906 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:54:22.488918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.488944 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:54:22.488959 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.488965 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:54:22.488986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.489029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.489058 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.489064 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489074 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:54:22.489091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.489097 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489107 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:54:22.489124 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:22.489131 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489140 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:54:22.489152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.489192 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:54:22.489207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489213 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.489227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489252 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.489259 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489274 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:54:22.489292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.489319 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:54:22.489333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.489360 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489367 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.489376 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489389 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.489411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.489427 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489456 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.489463 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489473 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:54:22.489490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.489497 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489507 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:54:22.489524 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.489531 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489540 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:54:22.489558 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:22.489564 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489574 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:54:22.489593 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.489599 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489609 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:54:22.489626 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.489633 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489642 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:54:22.489660 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.489666 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489676 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:22.489693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.489700 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489710 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:54:22.489727 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.489733 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489743 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:54:22.489760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.489767 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.489789 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:22.489842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.489859 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489865 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:54:22.489880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489905 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.489912 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.489934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.489960 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.489975 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.489981 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.489995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490020 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:22.490027 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490036 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:54:22.490049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.490075 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:54:22.490088 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:22.490114 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:22.490121 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:22.490130 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:54:22.490148 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:22.490154 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:22.490164 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:54:22.490181 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:22.490188 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:22.490197 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:54:22.490209 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:22.490235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.490250 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490257 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.490271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490302 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.490309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.490337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490344 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490353 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:54:22.490370 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490376 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490386 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:54:22.490403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.490439 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490454 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490461 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.490474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490499 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490506 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490516 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:54:22.490529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.490545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.490554 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.490568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490594 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490601 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490611 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.490655 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490680 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490688 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490697 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:54:22.490715 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490722 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490731 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:54:22.490749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.490756 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490765 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:54:22.490782 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490789 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490798 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:54:22.490815 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.490822 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490831 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:54:22.490848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490855 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490865 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:54:22.490882 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.490888 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490897 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:54:22.490915 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490921 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490931 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:22.490948 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.490955 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.490964 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:22.490977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.491026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.491043 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491050 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:54:22.491064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491089 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.491096 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491106 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:54:22.491124 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.491131 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491140 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:22.491158 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.491164 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491174 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:22.491191 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.491198 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:54:22.491225 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.491231 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491241 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:54:22.491254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.491303 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.491319 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491325 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.491339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491363 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491369 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.491433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.491449 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491460 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:22.491471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:54:22.491483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:22.491507 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:54:22.491522 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491528 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:54:22.491542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491566 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.491573 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491583 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:54:22.491596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.491621 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.491635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491642 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.491655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491679 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:54:22.491686 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491696 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:54:22.491709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.491734 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:54:22.491748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491754 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:54:22.491768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491792 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.491799 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491809 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.491821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.491846 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.491861 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491867 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.491881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491923 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.491937 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.491957 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:54:22.491982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.492023 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:54:22.492041 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492071 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492079 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492090 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492103 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.492134 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492160 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492167 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492177 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:54:22.492195 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492202 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492211 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:54:22.492229 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492235 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492245 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:54:22.492262 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492269 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492282 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:54:22.492302 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492309 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492319 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:54:22.492336 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:22.492343 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492353 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:54:22.492370 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:22.492376 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492386 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:54:22.492413 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:22.492426 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492445 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:54:22.492487 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:22.492496 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492508 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:54:22.492527 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492534 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492543 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:54:22.492561 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492568 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492577 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:54:22.492599 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492607 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492617 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:54:22.492634 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492649 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492658 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:54:22.492671 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.492739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.492757 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492764 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:54:22.492779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492804 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.492811 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492821 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:54:22.492834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.492859 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.492874 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492881 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.492895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492919 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.492926 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492936 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:54:22.492949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.492974 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:54:22.492989 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.492995 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.493009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493033 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493040 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493050 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:54:22.493068 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.493075 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493084 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:22.493102 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.493108 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493117 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:22.493135 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493142 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493152 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:54:22.493164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.493203 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493218 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493224 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.493238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493263 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493270 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493286 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:54:22.493301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.493327 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.493341 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493369 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493377 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493386 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493405 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.493439 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.493477 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493487 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:22.493505 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.493511 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493521 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:22.493538 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493545 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493554 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:54:22.493572 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.493578 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493588 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:54:22.493605 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493612 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493622 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:22.493639 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493646 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493655 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:54:22.493673 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:54:22.493680 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493690 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:54:22.493702 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.493742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.493765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493771 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:54:22.493785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493809 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.493816 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493826 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:54:22.493844 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493851 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493861 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:54:22.493878 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493884 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493894 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:54:22.493911 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.493918 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493927 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:54:22.493945 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493951 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493961 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:54:22.493978 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.493985 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.493994 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:54:22.494011 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.494018 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494028 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:54:22.494045 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.494052 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494062 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:54:22.494074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.494129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.494145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494152 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:54:22.494166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494191 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:22.494198 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:54:22.494221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.494246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:54:22.494262 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:22.494269 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:54:22.494281 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:54:22.494297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494303 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:54:22.494316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494339 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.494359 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:22.494376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.494387 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:22.494397 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:54:22.494420 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.494427 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:54:22.494437 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:54:22.494453 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:22.494461 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:54:22.494471 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:54:22.494488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.494494 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.494504 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.494521 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.494528 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.494538 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.494555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.494561 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.494571 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.494588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.494594 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:54:22.494604 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.494620 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.494626 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:54:22.494636 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.494652 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:22.494659 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:54:22.494668 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:54:22.494685 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.494691 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.494701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.494717 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:54:22.494724 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:54:22.494734 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:54:22.494750 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.494757 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:54:22.494766 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.494783 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.494790 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:22.494799 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.494815 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:22.494822 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:54:22.494831 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:54:22.494842 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:54:22.494874 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.494903 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:54:22.494931 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.494959 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:54:22.494986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.495013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:54:22.495040 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.495067 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:54:22.495094 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.495120 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:54:22.495147 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:54:22.495174 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:54:22.495200 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:54:22.495227 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:54:22.495271 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:54:22.495297 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:54:22.495325 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.495351 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:54:22.495378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.495409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:54:22.495437 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.495626 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:54:22.495653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.495680 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:54:22.495707 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.495734 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:22.495761 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.495788 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:22.495814 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.495841 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:22.495867 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.495895 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:54:22.495922 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.495948 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:54:22.495976 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.496004 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:22.496031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.496058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:22.496085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.496112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.496138 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.496165 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.496192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.496218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.496245 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.496271 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:54:22.496310 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:54:22.496342 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:54:22.496369 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.496395 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:54:22.496428 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.496459 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.496486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.496513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:54:22.496539 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.496566 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:54:22.496592 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.496619 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:54:22.496646 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.496673 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:54:22.496699 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.496725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:22.496751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.496780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:54:22.496808 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.496826 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.496852 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.496879 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.496896 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.496913 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.496939 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.496965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.496982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.496999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.497073 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497100 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.497126 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497152 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.497178 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497195 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497222 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.497248 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497265 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497294 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.497321 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497347 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.497374 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497404 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.497432 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497459 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.497485 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497511 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.497538 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497555 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497581 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.497607 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497633 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.497659 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497685 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.497711 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497738 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.497764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.497925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497959 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.497985 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.498011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498038 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.498064 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498099 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.498151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.498272 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498305 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498348 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.498375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.498491 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498518 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.498544 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498562 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498596 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.498649 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498675 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:22.498701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498734 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498761 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.498794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.498913 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498940 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:54:22.498966 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.498992 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.499018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.499070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.499179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499284 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:54:22.499354 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499371 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499409 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.499437 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499454 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499479 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499505 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.499531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.499634 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499661 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.499686 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499718 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.499744 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499762 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499792 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.499818 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499835 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499861 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.499887 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499913 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.499940 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.499966 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.499992 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500019 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.500045 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500071 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:22.500097 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:22.500166 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500192 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.500219 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.500271 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500297 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.500323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500375 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.500571 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500605 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500631 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500660 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.500687 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500719 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.500746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500809 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.500835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:22.500964 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500981 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.500999 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501016 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501042 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.501068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501085 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501102 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501119 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.501172 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501198 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:22.501225 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501248 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501265 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501288 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501317 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:22.501343 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501369 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:22.501395 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501427 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501445 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.501498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:22.501619 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501646 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:54:22.501672 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501699 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:22.501725 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:22.501777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.501882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.501990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.502007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:22.502033 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:54:22.502060 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.502118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.502169 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.502219 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.502268 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.502322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:22.502385 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:54:22.502471 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:22.502543 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.502593 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.502642 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.502690 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.502738 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.502787 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.502836 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.502883 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.502932 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.502980 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.503031 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.503079 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.503143 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.503198 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.503261 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.503317 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:22.503365 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.503425 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.503472 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.503522 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.503571 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.503638 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.503685 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.503741 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.503799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.503847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.503896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.503945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.503991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.504232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:22.504288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:54:22.504343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:22.504404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.504453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.504503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.504550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.504598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.504673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.504770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.504856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.504943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.505029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.505111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.505190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.505271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.505362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.505469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.505546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:22.505625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.505701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.505778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.505859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.505939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.506027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.506104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.506184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.506278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.506359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.506451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.506532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.506609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.506692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:22.506771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:54:22.506856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:22.506935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.507012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.507091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.507169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.507246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.507327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.507419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.507496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.507574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.507656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.507758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.507848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.507938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.508037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.508097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.508145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:22.508193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.508240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.508294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.508344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.508408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.508466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.508514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.508563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.508619 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:54:22.508647 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.508717 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.508772 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.508827 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.508886 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.508941 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:22.508996 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:22.509049 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:22.509103 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.509158 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.509211 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.509266 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.509328 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.509384 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.509451 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.509505 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.509559 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.509613 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.509669 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.509723 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.509776 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.509831 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.509884 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.509938 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:22.509992 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.510048 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.510132 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.510187 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.510240 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.510294 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.510347 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.510406 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.510515 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:54:22.510541 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.510602 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.510658 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.510713 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.510767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.510821 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:22.511067 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:22.511123 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:22.511177 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.511232 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.511286 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.511340 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.511394 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.511458 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.511514 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.511573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.511627 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.511682 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.511744 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.511799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.511853 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.511908 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.511961 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.512015 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:22.512069 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.512124 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.512178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.512232 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.512286 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.512340 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.512394 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.512474 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.512538 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:54:22.512561 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.512612 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.512661 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.512710 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.512765 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.512814 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:22.512863 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:22.512912 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:22.512960 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.513010 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.513059 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.513108 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.513157 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.513207 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.513257 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.513305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.513354 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.513409 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.513459 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.513508 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.513557 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.513607 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.513656 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.513705 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:22.513754 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.513807 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.513860 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.513909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.513957 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.514006 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.514054 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.514104 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.514160 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:54:22.514182 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.514233 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.514284 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.514334 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.514385 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.514441 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:22.514494 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:22.514544 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:22.514595 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.514647 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.514697 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.514748 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.514799 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.514850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.514905 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.514956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.515006 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.515058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.515109 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.515160 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.515211 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.515262 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.515313 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.515363 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:22.515418 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.515469 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.515522 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.515573 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.515624 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.515675 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.515726 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.515776 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.515830 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:54:22.515848 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:54:22.515878 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:54:22.515906 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:54:22.515933 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:54:22.515959 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:54:22.515978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.515994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.516003 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.516012 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.516022 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.516031 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:22.516040 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:22.516049 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:22.516057 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.516070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.516078 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.516087 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.516096 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516105 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516114 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.516130 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.516138 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.516163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.516171 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.516179 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.516187 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:22.516195 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.516202 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.516210 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.516218 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.516226 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.516234 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.516242 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.516251 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.516259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.516269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.516277 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.516286 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.516293 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.516301 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:22.516310 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:22.516318 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:22.516326 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.516333 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.516341 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.516349 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.516357 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516364 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516372 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.516387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.516395 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516416 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.516424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.516432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.516439 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.516447 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:22.516455 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.516462 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.516469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.516476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.516484 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.516499 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.516508 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.516515 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.516523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.516532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.516541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.516549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.516557 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.516564 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:22.516571 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:22.516579 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:22.516586 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.516593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.516600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.516607 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.516615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516622 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516628 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516635 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.516642 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.516649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516656 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516663 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.516669 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.516676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.516684 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.516690 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:22.516698 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.516705 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.516712 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.516718 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.516725 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.516732 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.516738 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.516745 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.516752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:22.516760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.516767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:22.516774 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:22.516781 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:22.516788 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:22.516795 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:22.516802 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:22.516809 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:22.516815 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:22.516822 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:22.516829 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:22.516836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.516861 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516868 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:22.516875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:22.516882 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:22.517087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.517096 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:22.517103 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:22.517110 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:22.517117 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:22.517124 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:22.517131 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:22.517138 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:22.517144 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:22.517151 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:22.517158 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:22.517164 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:22.517171 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:22.517177 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:22.517184 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:22.517484 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:54:22.517494 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:54:22.517500 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:54:22.517504 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:54:22.517511 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:54:22.517516 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:54:22.517520 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:54:22.517529 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:54:22.517538 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:54:22.517576 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.517583 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:54:22.517597 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:54:22.517618 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:54:22.517625 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:54:22.517629 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:54:22.517633 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:54:22.517638 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:54:22.517649 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:22.517655 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:22.517660 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:22.517670 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.517679 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:22.517684 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:54:22.517709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.517717 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:54:22.517722 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.517751 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:54:22.517757 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:54:22.517761 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:54:22.517765 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:54:22.517770 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:54:22.517774 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:54:22.517778 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:54:22.517782 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:54:22.517789 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:54:22.517799 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:22.517805 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:22.517809 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:22.517816 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.517821 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:54:22.517825 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:22.517850 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:54:22.517856 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.517861 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.517866 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.517870 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:22.517880 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:54:22.517888 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:22.517893 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:54:22.517897 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:54:22.517903 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200140" 2019-04-25 17:54:22.517911 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:22.517915 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:54:22.517920 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:22.517926 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:22.517931 wsdl: in serializeType: returning: 200140 2019-04-25 17:54:22.517937 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:54:22.517944 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:22.517948 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:54:22.517952 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:54:22.517958 wsdl: in serializeType: returning: 200140 2019-04-25 17:54:22.517962 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200140 2019-04-25 17:54:22.517982 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200140 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:54:22.517987 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:54:22.517993 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1218"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:54:22.518007 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:54:22.518013 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200140 2019-04-25 17:54:22.518023 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:54:22.518095 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:54:22.518034 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:54:22.518045 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:54:22.518050 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:54:22.518055 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:54:22.518059 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:54:22.518066 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:22.518075 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:22.518083 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:54:22.518088 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:54:22.518101 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:54:22.518111 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:54:22.518119 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:54:22.526138 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:54:22.526156 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:54:22.526167 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:54:22.526173 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:54:22.526178 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:22.526182 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:22.526187 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:54:22.526191 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:54:22.526196 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:54:22.526227 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:54:22.536035 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:54:22.536053 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:54:22.536059 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:54:22.536065 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:54:22.536070 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:54:22.536076 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:54:22.536082 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:54:22.536087 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:54:22.536092 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:54:22.536102 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:07 GMT 2019-04-25 17:54:22.536109 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:54:22.536115 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:54:22.536120 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:54:22.536129 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:54:22.536151 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:54:22.536161 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:54:22.536170 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:54:22.536175 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:54:22.536180 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:54:22.536213 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:54:22.536224 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:54:22.536229 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:54:22.536251 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:54:22.536257 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:54:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:54:22.536293 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:54:22.536303 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:54:22.536321 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:54:22.536327 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:54:22.536419 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:54:22.536521 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:54:22.536527 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:54:22.536535 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:54:22.536545 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:54:22.536567 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:54:22.536624 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:54:22.536650 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:54:22.536667 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:54:22.536674 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:54:22.536679 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:54:22.536684 nusoap_client: detail =