Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.0/48.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
54399700033 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3364
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:57:26 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:57:40.901966 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:57:40.902029 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:40.902051 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:57:40.902076 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:40.902090 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:57:40.902102 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:57:40.902120 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:57:40.902136 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:40.902147 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:40.902160 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:40.902174 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:57:40.902192 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:57:40.902201 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:57:40.902208 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:57:40.902216 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:57:40.902222 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:57:40.902239 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:40.902260 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:40.902273 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:57:40.902282 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:57:40.902291 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:57:40.902304 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:57:40.902318 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:57:40.908449 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:57:40.908486 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:57:40.908508 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:57:40.908521 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:40.908530 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:40.908538 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:57:40.908545 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:57:40.908593 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:57:40.924711 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:57:40.924753 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:57:40.924760 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:57:40.924766 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:57:40.924772 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:57:40.924778 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:57:40.924784 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:57:40.924791 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:57:40.924797 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:57:40.924803 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:57:26 GMT 2019-10-21 16:57:40.924809 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:57:40.924814 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:57:40.924820 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:57:40.924833 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:57:40.924869 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:57:40.930613 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2019-10-21 16:57:40.930652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.930852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.930893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.930908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.930933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.930968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.930981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937027 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:40.937064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.937375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.943998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.944014 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:40.944052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.944076 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:40.949282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:40.949339 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:40.949520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.949988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950190 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:40.950217 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 16:57:40.950257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:40.950509 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 16:57:40.950521 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:57:40.950526 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:57:40.950559 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:57:40.950602 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:57:40.950624 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:57:40.950631 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:57:40.950652 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:57:40.950657 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:57:40.950839 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:57:40.950856 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:57:40.950905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.950915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:57:40.950936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.950966 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.950976 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.950990 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:40.951012 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.951019 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951030 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:40.951046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.951090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.951106 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.951127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951155 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.951162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:57:40.951186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.951213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:57:40.951228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:57:40.951248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951273 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.951280 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951290 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:40.951308 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.951315 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951324 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:40.951341 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.951348 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951357 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:57:40.951370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.951404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.951420 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:57:40.951441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951466 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.951473 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:57:40.951496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.951521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:57:40.951536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:57:40.951556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951580 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.951588 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951597 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:40.951621 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.951628 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951642 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:40.951661 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.951668 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951677 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:57:40.951695 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.951702 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951711 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.951724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.951763 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.951778 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.951799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.951891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.951907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951918 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:40.951928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:57:40.951940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:40.951965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:57:40.951980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.951987 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:57:40.952006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952031 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.952038 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952048 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:40.952066 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.952072 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952082 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:40.952099 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.952105 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952114 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:57:40.952131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.952138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.952160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.952196 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.952211 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952217 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.952231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952256 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.952263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:57:40.952286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.952311 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:57:40.952326 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952332 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:57:40.952346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952370 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.952377 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952386 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:40.952399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.952424 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.952439 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952445 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.952463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952488 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.952495 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952505 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:57:40.952518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.952544 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:57:40.952559 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952565 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:57:40.952578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952603 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.952609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.952638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.952663 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.952679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952685 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.952698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952723 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.952730 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952739 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:57:40.952752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.952777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:57:40.952792 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952797 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:57:40.952811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952836 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.952843 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952852 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:57:40.952871 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.952878 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952888 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.952901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.952930 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:57:40.952945 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952951 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.952964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.952988 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.952996 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953006 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:57:40.953019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953043 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:57:40.953058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953064 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:57:40.953077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953101 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.953108 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:57:40.953135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.953141 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953151 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.953164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953192 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:57:40.953206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953212 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.953226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953250 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.953256 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953266 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:57:40.953279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953303 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:57:40.953318 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953324 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:57:40.953338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.953369 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.953392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953416 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:57:40.953431 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953437 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.953451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953475 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.953481 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953491 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:57:40.953503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953528 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:57:40.953542 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953548 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:57:40.953562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.953593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.953619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953645 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.953660 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953666 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.953679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953703 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.953710 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953720 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:57:40.953733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953758 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:57:40.953773 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953779 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:57:40.953792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953817 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.953824 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953834 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:57:40.953847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953872 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.953887 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953893 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.953907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953931 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.953938 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953948 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:57:40.953961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.953975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.953985 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:57:40.954000 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954006 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:57:40.954020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954045 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.954052 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954062 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:57:40.954074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.954099 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.954114 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954120 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.954134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954158 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.954165 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954175 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:57:40.954188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.954212 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:57:40.954227 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954233 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:57:40.954246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954271 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.954278 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954287 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:57:40.954305 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.954311 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954321 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:57:40.954333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.954362 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.954376 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954382 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.954395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954420 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.954427 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954437 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:57:40.954449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.954474 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:57:40.954489 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954495 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:57:40.954509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954533 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.954540 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954550 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.954563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.954588 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.954602 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954609 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.954628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954655 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.954663 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954673 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:57:40.954686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.954711 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:40.954726 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954732 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:57:40.954746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954772 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:40.954779 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954789 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:57:40.954802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.954826 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.954841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954848 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.954861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954884 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954891 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.954948 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.954965 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.954975 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:40.954985 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:57:40.954997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:40.955022 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:40.955036 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955043 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:57:40.955057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955081 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:40.955088 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955098 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:57:40.955111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.955135 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.955150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955156 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.955170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955194 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955200 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.955258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.955274 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955284 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:40.955294 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:57:40.955307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:40.955330 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:57:40.955345 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955351 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:57:40.955365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955390 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:40.955397 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955407 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:57:40.955420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.955444 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.955459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955465 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.955479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955502 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955508 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955545 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.955564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.955581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955591 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:40.955601 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:57:40.955614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:40.955643 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:40.955658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955664 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:57:40.955678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.955711 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:57:40.955739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.955746 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:57:40.955772 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.955779 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955788 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:57:40.955805 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.955812 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955822 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:57:40.955839 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.955845 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955855 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:57:40.955871 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.955878 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955888 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:57:40.955905 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.955911 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955921 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.955934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.955971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.955983 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.955999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956005 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.956019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956044 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956051 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:57:40.956074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.956099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:57:40.956113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956119 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:57:40.956133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956157 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956164 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956174 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:57:40.956191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.956225 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956231 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956241 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:57:40.956254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.956286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.956300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956306 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.956320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956344 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:57:40.956374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.956399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:57:40.956414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956420 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:57:40.956434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956458 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956464 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.956487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.956511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.956526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956532 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.956546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956571 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956578 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:57:40.956601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.956631 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:40.956646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956652 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:57:40.956667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956692 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956699 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956709 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:57:40.956726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.956759 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956766 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956775 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:57:40.956788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.956820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.956835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956841 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.956855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956880 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.956887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956896 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:57:40.956909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.956934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:40.956948 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956954 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.956968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.956992 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.956999 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957008 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:57:40.957026 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.957032 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957041 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:40.957058 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.957065 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957074 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:40.957092 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957099 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957108 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:57:40.957126 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957132 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957142 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:57:40.957155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.957195 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.957210 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957216 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.957230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957255 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957262 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957271 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:57:40.957284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.957309 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.957323 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957352 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957359 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957369 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.957412 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957437 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.957443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957453 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.957471 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.957477 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957487 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:57:40.957504 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.957511 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957520 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:57:40.957537 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.957544 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957553 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:57:40.957570 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.957577 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957587 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:57:40.957604 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:40.957610 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957625 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:57:40.957644 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957652 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957661 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.957679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.957713 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957719 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957729 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:57:40.957746 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957752 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957762 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:40.957779 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957786 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957795 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:40.957808 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.957862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.957880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957886 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.957900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957924 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.957931 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957941 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:40.957958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957965 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.957975 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:57:40.957992 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.957999 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958008 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:57:40.958025 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.958032 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958042 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:57:40.958054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.958092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958107 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958113 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.958128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958153 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958160 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958169 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:57:40.958182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.958207 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.958221 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958248 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958255 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958278 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958294 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.958307 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958332 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.958339 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958349 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:57:40.958366 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958373 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958382 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:57:40.958399 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.958406 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958415 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:57:40.958432 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.958439 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958448 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:57:40.958466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.958472 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958482 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:57:40.958503 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.958510 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958521 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:57:40.958538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958554 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.958571 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958578 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958587 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:57:40.958604 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958611 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958628 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:57:40.958647 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958653 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958663 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:40.958680 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958687 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958696 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:40.958709 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.958762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.958780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.958801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958826 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958833 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958843 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:57:40.958861 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.958867 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958877 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.958894 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.958900 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958909 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:57:40.958926 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:40.958933 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958942 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.958955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.958982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.958992 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.959013 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.959027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.959051 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.959068 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:57:40.959081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.959096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.959106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.959119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959146 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.959205 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959230 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.959237 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959247 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:57:40.959264 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959271 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959280 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:57:40.959298 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.959304 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959313 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:57:40.959330 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.959337 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959346 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:57:40.959363 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.959369 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959379 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:57:40.959396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.959403 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959412 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:57:40.959429 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.959463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959469 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959479 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:57:40.959496 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959502 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959511 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:57:40.959529 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959535 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959545 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:57:40.959562 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959568 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959578 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:40.959595 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959602 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959611 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:40.959630 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.959686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.959702 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959732 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959739 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959748 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.959791 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959815 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.959822 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959832 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:57:40.959849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.959857 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959866 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:57:40.959883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.959890 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959899 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:57:40.959916 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959923 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959932 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:57:40.959949 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.959956 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959965 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:57:40.959982 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.959988 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.959998 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:57:40.960014 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.960021 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960030 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:57:40.960047 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.960053 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960062 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:57:40.960079 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.960086 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960096 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:57:40.960113 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.960119 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960129 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:57:40.960146 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.960152 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960162 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:57:40.960179 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.960185 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960195 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:57:40.960212 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.960218 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.960245 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.960251 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960260 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:57:40.960273 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.960356 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960362 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:57:40.960377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960402 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.960409 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960418 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:57:40.960431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.960456 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960471 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960477 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.960490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960515 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.960521 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960531 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:57:40.960544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.960569 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:57:40.960584 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960590 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:57:40.960605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960635 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.960643 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960652 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.960670 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.960677 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960686 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:57:40.960703 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.960710 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960719 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:57:40.960737 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:40.960743 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960752 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:57:40.960766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.960802 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:57:40.960817 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960823 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.960838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960862 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.960869 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960879 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:57:40.960892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.960907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.960917 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:57:40.960930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.960959 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:57:40.960966 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.960975 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:57:40.960988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.961004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.961018 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961043 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.961049 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961059 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:57:40.961076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.961083 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961092 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:57:40.961109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.961116 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961125 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:57:40.961142 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:40.961149 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961158 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:57:40.961176 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.961182 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961192 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:57:40.961209 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.961215 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961225 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:57:40.961242 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.961248 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961258 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:40.961275 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.961281 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961291 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:57:40.961307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.961314 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961324 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:57:40.961341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.961347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.961369 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:40.961418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.961435 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961441 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:57:40.961455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961480 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.961486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961496 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.961509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.961534 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.961549 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961555 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.961568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961593 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:40.961600 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961610 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:57:40.961628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.961653 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:57:40.961667 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:40.961693 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:40.961700 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:40.961710 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:57:40.961728 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:40.961734 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:40.961744 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:57:40.961761 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:40.961767 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:40.961777 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:57:40.961790 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:40.961812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.961828 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961834 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.961848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.961879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.961906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.961913 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961923 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:57:40.961941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.961947 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961957 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:57:40.961970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.961992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.962002 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962017 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962023 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.962037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962061 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962068 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962078 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:57:40.962091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.962116 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.962130 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962156 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962163 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962172 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.962214 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962240 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962247 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962256 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:57:40.962274 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962280 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962290 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:57:40.962307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.962314 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962323 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:57:40.962340 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962347 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962356 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:57:40.962373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.962380 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962389 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:57:40.962406 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962413 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962422 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:57:40.962439 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.962446 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962455 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:57:40.962472 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962479 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962488 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:40.962505 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962512 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962521 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:40.962534 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.962579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.962596 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:57:40.962622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962648 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962655 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962665 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:57:40.962683 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.962690 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962699 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:40.962716 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.962723 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962732 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:40.962749 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962755 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962765 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:57:40.962782 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.962789 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962799 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:57:40.962811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.962851 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.962866 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962872 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.962886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962910 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962916 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.962955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.962976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.962992 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963003 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:40.963012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:57:40.963025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:40.963048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:57:40.963063 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963069 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:57:40.963083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963107 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.963114 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963124 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:57:40.963137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.963162 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.963176 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963182 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.963196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963221 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:57:40.963228 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963238 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:57:40.963251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.963275 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:57:40.963290 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963296 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:57:40.963309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.963341 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963350 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.963363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.963388 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.963403 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963409 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.963422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963447 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963454 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963464 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:57:40.963477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.963492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.963502 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:57:40.963515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963542 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963549 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963559 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.963601 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963632 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.963639 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963649 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:57:40.963667 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.963673 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963683 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:57:40.963700 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.963707 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963716 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:57:40.963733 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.963739 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963749 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:57:40.963766 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.963772 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963782 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:57:40.963799 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:40.963805 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963815 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:57:40.963832 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:40.963839 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963848 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:57:40.963865 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:40.963872 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963881 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:57:40.963899 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:40.963905 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963915 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:57:40.963932 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.963938 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963948 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:57:40.963965 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.963972 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.963982 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:57:40.963999 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964005 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.964015 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:57:40.964032 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964038 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.964048 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:57:40.964060 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.964121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.964139 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964145 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:57:40.964159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964184 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964191 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964200 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:57:40.964213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.964238 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.964253 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964259 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.964272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964297 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.964303 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964313 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:57:40.964326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.964351 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:57:40.964366 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964372 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.964386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964410 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964417 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964426 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:57:40.964444 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.964450 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964459 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:40.964476 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.964483 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964492 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:40.964509 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964515 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964524 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:57:40.964537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.964573 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964588 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964594 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.964608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964639 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964646 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964656 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:57:40.964670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.964685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.964694 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.964708 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964734 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964741 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964751 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964764 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.964793 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.964825 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:40.964852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.964858 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:40.964885 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964892 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964901 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:57:40.964918 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.964925 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964935 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:57:40.964951 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.964968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:40.964985 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.964992 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.965002 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:57:40.965019 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:57:40.965025 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.965034 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:57:40.965047 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.965084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.965100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965106 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:57:40.965120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965145 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.965152 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965161 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:57:40.965178 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.965185 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965194 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:57:40.965211 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.965218 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965227 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:57:40.965244 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.965251 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965260 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:57:40.965277 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.965284 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965294 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:57:40.965310 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.965317 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965326 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:57:40.965343 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.965350 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965359 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:57:40.965376 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.965382 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965391 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:57:40.965404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.965456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.965470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965477 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:57:40.965493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965518 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:40.965525 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:57:40.965548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.965572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:57:40.965589 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:40.965596 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:57:40.965605 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:57:40.965626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965632 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:57:40.965646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.965688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:40.965705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.965715 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:40.965725 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:57:40.965742 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.965749 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:57:40.965759 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:57:40.965776 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:40.965782 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:57:40.965792 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:57:40.965809 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.965815 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.965825 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.965841 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.965848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.965857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.965874 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.965880 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.965890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.965906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.965913 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:57:40.965922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.965938 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.965945 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:57:40.965954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.965970 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:40.965977 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:57:40.965986 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:57:40.966002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.966009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.966018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.966035 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:57:40.966041 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:57:40.966051 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:57:40.966067 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.966073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:57:40.966084 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.966100 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.966107 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:40.966116 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.966131 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:40.966138 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:57:40.966148 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:57:40.966162 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:57:40.966197 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.966226 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:57:40.966252 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.966279 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:57:40.966305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.966331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:57:40.966358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.966384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:57:40.966411 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.966437 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:57:40.966462 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.966487 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:57:40.966513 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:57:40.966539 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:57:40.966565 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:57:40.966592 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:57:40.966623 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:57:40.966650 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:57:40.966677 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.966703 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:57:40.966730 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.966756 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:57:40.966782 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.966808 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:57:40.966834 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.966859 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:57:40.966885 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.966911 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:40.966937 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.966963 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:40.966989 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.967016 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:57:40.967042 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.967140 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:40.967167 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.967192 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:57:40.967218 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.967243 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:57:40.967270 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.967296 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:40.967322 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.967348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:40.967375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.967402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.967428 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.967454 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.967480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.967506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.967532 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.967558 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:57:40.967584 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:57:40.967609 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:57:40.967641 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.967667 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:57:40.967693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.967719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.967745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.967771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:57:40.967797 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.967822 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:57:40.967853 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.967878 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:57:40.967904 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.967932 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:57:40.967959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.967985 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:40.968011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.968037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:57:40.968063 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968080 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968106 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.968131 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968148 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968164 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968190 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.968215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.968315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.968415 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968441 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.968467 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968492 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.968522 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968539 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968565 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.968590 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968607 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968638 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.968664 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968689 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.968715 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968740 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.968765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.968817 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968843 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.968868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968885 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.968936 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.968961 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.968986 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969012 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.969037 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969063 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.969089 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969115 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.969142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969191 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.969296 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969329 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969353 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.969379 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969405 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.969431 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969447 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969489 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.969514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.969636 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969669 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969687 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.969739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969815 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.969846 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969871 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.969897 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969914 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969930 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969946 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.969971 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.969997 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970023 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:40.970048 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970065 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970106 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.970132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.970248 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970274 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:57:40.970301 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970326 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.970351 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970377 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.970402 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970419 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970435 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970451 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.970508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:57:40.970681 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970697 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970723 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.970748 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970764 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970781 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970806 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.970832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.970931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.970980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.971031 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971057 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.971088 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971113 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.971139 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971155 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971181 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.971207 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971223 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971248 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.971273 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971298 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.971324 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971350 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.971375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971401 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.971426 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971452 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:40.971477 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971494 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971519 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:40.971545 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.971596 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971628 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.971654 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971680 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.971705 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971731 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.971757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971827 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.971910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971926 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.971967 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.971993 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972019 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.972044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972061 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972103 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.972128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:40.972245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972320 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.972346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.972451 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972477 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:40.972503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972520 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972536 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972552 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972578 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:40.972603 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972633 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:40.972659 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972691 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972717 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.972743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:40.972859 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972886 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:57:40.972911 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972936 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:40.972962 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.972987 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:40.973013 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.973118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:40.973258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:57:40.973303 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.973362 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.973411 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.973461 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.973510 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.973556 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.973603 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:40.973657 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:57:40.973704 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:40.973751 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.973797 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.973844 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.973893 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.973941 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.973989 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.974036 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.974084 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.974131 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.974178 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.974225 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.974273 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.974321 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.974369 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.974424 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.974475 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.974522 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:40.974583 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.974635 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.974905 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.974955 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.975002 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.975053 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.975104 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.975153 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.975208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.975256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.975303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.975351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.975398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.975443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.975490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:40.975536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:57:40.975584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:40.975637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.975684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.975731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.975777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.975823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.975870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.975917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.975964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.976011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.976058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.976106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.976154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.976201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.976249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.976300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.976351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.976397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:40.976442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.976488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.976535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.976583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.976640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.976692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.976739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.976787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.976841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.976889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.976936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.976984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.977032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.977077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.977124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:40.977171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:57:40.977218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:40.977271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.977317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.977364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.977411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.977457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.977504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.977551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.977598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.977653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.977700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.977747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.977795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.977843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.977891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.977942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.977993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.978038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:40.978084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.978135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.978182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.978229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.978277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.978328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.978374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.978422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.978477 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:57:40.978503 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.978563 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.978622 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.978678 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.978732 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.978784 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.978837 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:40.978889 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:40.978942 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:40.978995 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.979048 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.979101 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.979154 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.979206 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.979259 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.979311 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.979363 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.979428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.979483 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.979536 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.979589 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.979647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.979700 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.979758 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.979810 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.979878 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:40.979931 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.979983 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.980036 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.980088 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.980140 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.980193 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.980260 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.980314 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.980374 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:57:40.980397 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.980451 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.980504 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.980558 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.980611 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.980686 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.980739 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:40.980797 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:40.980850 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:40.980903 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.980956 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.981009 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.981076 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.981129 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.981187 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.981240 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.981293 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.981346 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.981399 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.981475 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.981529 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.981582 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.981645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.981698 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.981756 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.981810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:40.981876 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.981930 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.981982 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.982035 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.982092 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.982146 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.982198 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.982266 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.982327 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:57:40.982349 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.982398 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.982447 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.982494 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.982546 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.982595 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.982875 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:40.982924 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:40.982993 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:40.983041 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.983089 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.983137 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.983184 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.983231 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.983279 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.983332 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.983379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.983442 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.983490 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.983538 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.983585 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.983639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.983687 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.983734 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.983782 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.983835 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:40.983899 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.983947 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.983995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.984042 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.984090 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.984137 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.984184 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.984232 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.984287 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:57:40.984308 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.984378 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.984428 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.984478 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.984527 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.984576 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.984631 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:40.984681 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:40.984730 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:40.984780 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.984843 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.984896 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.984946 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.984995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.985045 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.985095 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.985144 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.985193 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.985242 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.985313 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.985363 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.985412 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.985468 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.985517 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.985830 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.985881 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:40.985931 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.985981 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.986032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.986082 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.986132 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.986181 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.986230 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.986280 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.986333 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:57:40.986351 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:57:40.986379 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:57:40.986406 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:57:40.986433 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:57:40.986459 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:57:40.986481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.986498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.986508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.986518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.986528 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.986537 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.986545 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:40.986555 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:40.986563 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:40.986572 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.986581 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.986590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.986598 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.986607 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.986622 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.986631 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.986640 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.986649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.986657 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.986666 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.986674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.986683 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.986691 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.986699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.986707 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.986716 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:40.986724 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.986732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.986741 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.986749 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.986758 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.986766 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.986774 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.986782 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.986790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.986801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.986809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.986821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.986830 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.986839 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.986846 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:40.986853 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:40.986861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:40.986869 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.986876 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.986884 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.986891 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.986898 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.986905 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.986912 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.986920 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.986927 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.986934 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.986942 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.986949 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.986956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.986964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.986971 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.986978 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.986985 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:40.986992 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.987000 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.987008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.987015 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.987022 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.987029 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.987037 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.987045 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.987052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.987062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.987070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.987078 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.987085 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.987093 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.987100 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:40.987107 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:40.987114 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:40.987122 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.987129 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.987137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.987144 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.987151 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.987158 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.987165 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.987172 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.987180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.987187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.987195 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.987202 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.987214 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.987222 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.987229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.987236 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.987243 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:40.987250 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.987257 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.987264 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.987271 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.987278 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.987285 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.987291 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.987298 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.987305 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:40.987314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.987321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:40.987328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:40.987336 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:40.987343 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:40.987349 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:40.987356 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:40.987365 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:40.987372 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:40.987379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:40.987386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:40.987393 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:40.987400 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.987406 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.987414 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:40.987421 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:40.987428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:40.987434 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:40.987441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.987448 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:40.987455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:40.987462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:40.987469 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:40.987476 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:40.987482 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:40.987489 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:40.987496 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:40.987502 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:40.987510 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:40.987516 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:40.987523 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:40.987531 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:40.987537 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:40.987804 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:57:40.987815 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:57:40.987821 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:57:40.987826 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:57:40.987832 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:57:40.987837 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:57:40.987841 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:57:40.987851 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:57:40.987859 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:57:40.987901 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.987908 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:57:40.987922 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:57:40.987944 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:57:40.987951 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:57:40.987955 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:57:40.987959 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:57:40.987964 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:57:40.987976 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:40.987982 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:40.987987 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:40.987998 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.988007 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:40.988012 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:57:40.988036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.988045 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:57:40.988050 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.988073 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:57:40.988079 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:57:40.988083 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:57:40.988087 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:57:40.988091 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:57:40.988094 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:57:40.988099 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:57:40.988103 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:57:40.988109 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200140" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:57:40.988119 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:40.988125 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:40.988129 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:40.988135 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.988141 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:57:40.988145 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:40.988169 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:57:40.988175 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.988179 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.988185 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.988189 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:40.988199 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:57:40.988206 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:40.988211 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:57:40.988215 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:57:40.988222 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200140" 2019-10-21 16:57:40.988229 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:40.988234 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:57:40.988239 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:40.988245 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:40.988250 wsdl: in serializeType: returning: 200140 2019-10-21 16:57:40.988256 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:57:40.988263 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:40.988267 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:57:40.988271 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:57:40.988276 wsdl: in serializeType: returning: 200140 2019-10-21 16:57:40.988280 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200140 2019-10-21 16:57:40.988301 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200140 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:57:40.988306 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:57:40.988312 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9886"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:57:40.988326 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:57:40.988332 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200140 2019-10-21 16:57:40.988342 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:57:40.988417 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:57:40.988355 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:57:40.988366 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:57:40.988371 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:57:40.988376 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:57:40.988380 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:57:40.988387 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:40.988397 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:40.988405 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:57:40.988411 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:57:40.988424 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:57:40.988434 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:57:40.988441 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:57:40.994866 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:57:40.994894 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:57:40.994912 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:57:40.994927 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:57:40.994938 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:40.994947 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:40.994956 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:57:40.994964 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:57:40.994973 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:57:40.995010 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:57:41.005788 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:57:41.005828 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:57:41.005845 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:57:41.005856 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:57:41.005866 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:57:41.005875 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:57:41.005887 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:57:41.005896 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:57:41.005906 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:57:41.005916 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:57:26 GMT 2019-10-21 16:57:41.005928 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:57:41.005938 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:57:41.005948 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:57:41.005964 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:57:41.006005 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:57:41.006023 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:57:41.006040 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:57:41.006048 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:57:41.006057 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:57:41.006106 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:57:41.006124 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:57:41.006135 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:57:41.006177 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:57:41.006190 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:57:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:57:41.006240 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:57:41.006256 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:57:41.006289 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:57:41.006301 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:57:41.006452 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:57:41.006635 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:57:41.006646 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:57:41.006659 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:57:41.006677 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:57:41.006719 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:57:41.006823 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:57:41.006866 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:57:41.006889 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:57:41.006902 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:57:41.006910 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:57:41.006924 nusoap_client: detail =