Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 46.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452295-0001 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2989
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 04:41:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 06:41:44.533099 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 06:41:44.533147 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:41:44.533162 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188445" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 06:41:44.533178 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:41:44.533187 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 06:41:44.533195 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 06:41:44.533208 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 06:41:44.533216 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:41:44.533222 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:41:44.533231 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:41:44.533239 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:41:44.533250 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:41:44.533256 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:41:44.533260 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:41:44.533265 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:41:44.533269 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 06:41:44.533279 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:41:44.533293 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:41:44.533302 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:41:44.533307 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 06:41:44.533313 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 06:41:44.533322 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:41:44.533331 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:41:44.541330 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:41:44.541364 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:41:44.541379 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 06:41:44.541387 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:41:44.541393 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:41:44.541397 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:41:44.541402 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 06:41:44.541439 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 06:41:44.563187 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 06:41:44.563230 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 06:41:44.563238 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:41:44.563244 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:41:44.563249 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:41:44.563255 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:41:44.563261 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:41:44.563269 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:41:44.563274 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:41:44.563280 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:41:39 GMT 2019-08-24 06:41:44.563286 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:41:44.563291 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 06:41:44.563297 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:41:44.563310 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 06:41:44.563346 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 06:41:44.563371 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 06:41:44.571165 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:41:44.571209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:41:44.571244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.571270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.571299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.571327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.578832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:41:44.579064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.579454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.586948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.587729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.594990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595486 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-24 06:41:44.595526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:41:44.595819 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 06:41:44.595830 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:41:44.595835 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 06:41:44.595867 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 06:41:44.595916 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:41:44.595934 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:41:44.595941 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:41:44.595960 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 06:41:44.595964 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 06:41:44.596142 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 06:41:44.596159 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 06:41:44.596210 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596219 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 06:41:44.596241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596272 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.596282 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596297 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:41:44.596318 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.596326 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596337 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:41:44.596353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.596396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.596413 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596420 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.596435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596464 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.596471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 06:41:44.596497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.596524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:41:44.596540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 06:41:44.596562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596588 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.596603 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596614 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:41:44.596635 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.596644 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596660 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:41:44.596686 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.596694 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596704 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:41:44.596718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.596753 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.596769 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596776 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 06:41:44.596792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596818 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.596825 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 06:41:44.596848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.596874 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 06:41:44.596890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596896 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 06:41:44.596910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596935 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.596942 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596955 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:41:44.596974 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.596981 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.596991 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:41:44.597009 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.597016 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597026 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:41:44.597044 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.597051 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597061 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.597074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.597113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.597128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.597150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.597244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.597261 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597272 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:41:44.597283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 06:41:44.597296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:41:44.597320 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:41:44.597336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 06:41:44.597355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597380 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.597387 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597397 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:41:44.597415 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.597422 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597432 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:41:44.597449 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.597456 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597465 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:41:44.597483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.597490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.597512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.597549 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.597564 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597570 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.597585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597618 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.597626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 06:41:44.597658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.597687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:41:44.597703 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597709 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 06:41:44.597723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.597755 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597764 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:41:44.597778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.597803 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.597818 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.597843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597869 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.597876 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597886 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 06:41:44.597899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.597925 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:41:44.597941 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597947 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 06:41:44.597960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.597984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.597991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.598014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.598054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598060 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.598074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598099 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.598106 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598116 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 06:41:44.598129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598154 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 06:41:44.598169 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598175 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 06:41:44.598189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598215 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.598222 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598232 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:41:44.598250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.598258 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598267 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.598281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598309 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 06:41:44.598324 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598331 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.598344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598369 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.598376 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598386 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 06:41:44.598400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598425 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 06:41:44.598440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598446 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 06:41:44.598460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598484 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.598491 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598501 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:41:44.598519 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.598526 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.598549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598577 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 06:41:44.598592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598605 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.598619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598649 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.598660 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598672 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 06:41:44.598685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598711 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 06:41:44.598727 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598733 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 06:41:44.598747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598772 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.598779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598789 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.598802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598828 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 06:41:44.598843 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598849 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.598863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598887 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.598894 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 06:41:44.598917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.598942 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 06:41:44.598957 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.598963 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 06:41:44.598977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.599009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.599032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599057 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.599071 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599078 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.599091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599116 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.599123 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599132 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 06:41:44.599146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599171 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:41:44.599186 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599192 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 06:41:44.599205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599232 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.599239 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599248 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:41:44.599262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599287 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.599302 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599308 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.599321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599347 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.599354 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599364 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 06:41:44.599378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599403 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:41:44.599418 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599424 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 06:41:44.599437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599463 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.599470 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599480 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:41:44.599493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599518 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.599533 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599539 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.599553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599577 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.599585 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599600 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 06:41:44.599614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599641 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:41:44.599663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599670 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 06:41:44.599685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599710 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.599717 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599727 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 06:41:44.599745 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.599751 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599761 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 06:41:44.599774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599803 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.599819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599825 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.599838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599863 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.599871 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599880 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 06:41:44.599894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.599918 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:41:44.599934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599940 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:41:44.599954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.599985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.599995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.600008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.600033 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.600048 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600055 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.600068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600096 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.600103 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600113 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:41:44.600126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.600151 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:41:44.600167 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600173 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:41:44.600186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600213 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:41:44.600220 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600230 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:41:44.600243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.600268 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.600284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600290 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.600304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600334 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600373 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.600393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.600410 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600420 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:41:44.600431 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 06:41:44.600443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:41:44.600468 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:41:44.600483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600489 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 06:41:44.600503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600529 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:41:44.600536 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600546 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:41:44.600559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.600584 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.600605 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600612 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.600626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600667 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.600727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.600744 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600754 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:41:44.600765 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 06:41:44.600777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:41:44.600802 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:41:44.600817 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600823 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:41:44.600837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600863 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:41:44.600870 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600880 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:41:44.600893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.600918 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.600934 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600940 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.600953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600976 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600983 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.600997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.601040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.601057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:41:44.601078 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 06:41:44.601091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:41:44.601115 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:41:44.601130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601136 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 06:41:44.601149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601183 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 06:41:44.601212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601220 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 06:41:44.601247 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601254 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601263 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:41:44.601281 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.601288 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601298 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:41:44.601315 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.601322 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601331 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:41:44.601349 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.601356 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601366 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 06:41:44.601383 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.601390 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601400 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.601413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.601463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.601480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601486 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.601500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601525 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601532 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 06:41:44.601555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.601580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:41:44.601601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601607 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 06:41:44.601622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601653 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601664 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601675 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:41:44.601694 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.601729 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601735 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601745 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:41:44.601758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.601791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.601806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.601826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601851 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 06:41:44.601882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.601907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:41:44.601923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601929 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:41:44.601943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.601974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.601984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.601997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.602023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.602038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602045 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.602058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602091 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:41:44.602114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.602139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:41:44.602155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602161 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:41:44.602174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602201 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602208 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602218 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:41:44.602236 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602243 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602253 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.602270 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602277 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602287 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:41:44.602300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.602332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.602347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602353 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.602367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602392 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602399 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:41:44.602423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.602448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:41:44.602464 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602470 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.602483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602508 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.602515 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602525 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:41:44.602543 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602549 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602559 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:41:44.602578 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602585 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602599 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:41:44.602619 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.602626 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602636 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:41:44.602663 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.602672 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602683 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:41:44.602697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.602737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.602753 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.602773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602799 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.602806 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602815 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 06:41:44.602829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.602843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.602854 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.602868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.602898 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.602905 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.602915 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.602929 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.602945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.602959 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.602984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.602991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.603019 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.603026 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603036 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 06:41:44.603053 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.603060 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603070 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 06:41:44.603088 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.603094 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603104 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:41:44.603121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.603128 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603138 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 06:41:44.603156 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:41:44.603163 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603172 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 06:41:44.603189 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603198 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603207 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.603225 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603232 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603241 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.603258 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603265 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603276 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 06:41:44.603293 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603300 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603309 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:41:44.603327 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603334 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603343 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:41:44.603357 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.603429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603436 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.603450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603475 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.603482 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603491 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:41:44.603509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603516 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603526 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:41:44.603544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603551 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603560 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:41:44.603578 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.603585 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603600 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:41:44.603614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.603660 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603677 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603683 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.603698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603724 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603732 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603741 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 06:41:44.603755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.603770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.603780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.603794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603823 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603840 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.603884 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603909 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.603916 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603926 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:41:44.603944 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.603951 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603961 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:41:44.603978 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.603985 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.603995 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:41:44.604012 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.604019 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604029 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:41:44.604047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.604054 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604063 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:41:44.604085 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.604092 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604102 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:41:44.604120 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604127 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.604154 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604161 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604171 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:41:44.604188 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604195 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604205 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:41:44.604223 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604230 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604239 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:41:44.604257 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604264 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604273 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:41:44.604286 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.604340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.604358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.604379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604405 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604412 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604421 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:41:44.604439 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.604445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604455 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.604472 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604479 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604488 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:41:44.604505 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:41:44.604512 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604521 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.604535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.604573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604604 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604616 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.604634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604672 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604680 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604690 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 06:41:44.604704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.604720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.604731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.604745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604773 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604780 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604790 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.604834 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604860 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.604867 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604876 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:41:44.604895 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.604902 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604911 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:41:44.604929 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.604936 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604945 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:41:44.604963 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.604970 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.604979 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:41:44.604997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605004 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:41:44.605031 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605038 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605048 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:41:44.605066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605073 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605082 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.605100 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605106 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605116 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:41:44.605134 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605140 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605150 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:41:44.605168 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605175 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605184 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 06:41:44.605202 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605208 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605217 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:41:44.605235 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605241 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605251 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:41:44.605264 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.605329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.605359 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605409 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605419 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605430 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605444 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.605476 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605503 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.605510 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605520 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 06:41:44.605538 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.605546 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605556 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 06:41:44.605573 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.605580 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605590 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:41:44.605615 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605622 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605632 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 06:41:44.605657 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605666 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605677 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 06:41:44.605695 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605705 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605723 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:41:44.605757 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605769 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605785 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 06:41:44.605806 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605813 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605823 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 06:41:44.605841 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605848 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605858 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 06:41:44.605876 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605883 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605892 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:41:44.605910 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605917 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605927 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:41:44.605944 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.605951 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605960 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 06:41:44.605978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.605985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.605994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.606012 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.606019 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.606028 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 06:41:44.606042 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.606108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.606129 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606135 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 06:41:44.606153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606199 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.606212 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606228 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:41:44.606242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.606269 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.606286 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606292 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.606307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606333 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.606340 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606350 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 06:41:44.606363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.606388 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:41:44.606406 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606418 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 06:41:44.606443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.606499 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606510 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.606528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.606535 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606545 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:41:44.606562 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.606569 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606579 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:41:44.606604 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:41:44.606612 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606624 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:41:44.606648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.606711 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 06:41:44.606729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606736 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.606752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606779 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.606786 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606796 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 06:41:44.606810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.606825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.606835 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 06:41:44.606849 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.606879 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 06:41:44.606886 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.606898 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 06:41:44.606922 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.606952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.606977 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607005 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.607012 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607022 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 06:41:44.607040 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.607047 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607056 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 06:41:44.607074 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.607080 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607090 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 06:41:44.607108 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:41:44.607115 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607125 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:41:44.607142 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.607149 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607159 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 06:41:44.607176 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.607183 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607193 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 06:41:44.607211 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.607217 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607227 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:41:44.607244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.607251 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607262 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 06:41:44.607293 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.607306 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607325 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 06:41:44.607349 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.607356 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.607380 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 06:41:44.607430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.607448 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607454 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 06:41:44.607471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.607511 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607529 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.607556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.607588 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.607613 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607620 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.607635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607665 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:41:44.607673 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607683 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 06:41:44.607706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.607754 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:41:44.607776 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 06:41:44.607805 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:41:44.607812 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:41:44.607823 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 06:41:44.607841 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:41:44.607848 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 06:41:44.607857 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 06:41:44.607875 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:41:44.607882 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:41:44.607892 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 06:41:44.607905 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 06:41:44.607929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.607946 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.607952 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.607970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.608030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.608064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608071 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608082 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:41:44.608100 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608106 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608116 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:41:44.608129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.608164 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608185 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.608199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608224 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608231 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 06:41:44.608255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.608280 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.608294 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608324 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608336 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608354 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608381 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.608418 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608447 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608454 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608464 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 06:41:44.608483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608489 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608499 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 06:41:44.608517 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.608523 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608533 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:41:44.608554 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608566 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608584 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 06:41:44.608624 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.608633 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608644 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 06:41:44.608663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608670 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608680 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 06:41:44.608697 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.608704 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608714 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 06:41:44.608732 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608742 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608758 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:41:44.608791 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608803 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608821 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:41:44.608837 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.608883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.608902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608909 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 06:41:44.608923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608948 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.608956 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.608965 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:41:44.608983 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.608990 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609001 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:41:44.609033 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.609046 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609065 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:41:44.609088 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.609095 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609105 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:41:44.609124 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.609131 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609140 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:41:44.609154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.609195 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.609210 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609217 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.609233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.609325 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.609342 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609355 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:41:44.609374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 06:41:44.609400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:41:44.609437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:41:44.609454 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609460 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 06:41:44.609476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609501 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.609508 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609518 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 06:41:44.609531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.609556 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.609572 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609578 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.609606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609657 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:41:44.609666 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609678 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 06:41:44.609692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.609718 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 06:41:44.609734 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609740 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 06:41:44.609754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.609795 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.609839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.609873 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.609889 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609896 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.609911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609937 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.609944 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609954 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 06:41:44.609968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.609983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.609993 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:41:44.610008 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610059 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610073 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610086 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.610132 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610159 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610167 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610176 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 06:41:44.610194 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610201 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610212 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 06:41:44.610243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610256 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610275 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 06:41:44.610297 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610304 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610315 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 06:41:44.610333 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610340 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610350 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 06:41:44.610367 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:41:44.610375 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610385 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 06:41:44.610403 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:41:44.610410 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610420 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 06:41:44.610437 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:41:44.610444 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610454 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 06:41:44.610472 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:41:44.610479 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610489 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 06:41:44.610506 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610513 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610523 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 06:41:44.610540 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610548 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610558 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 06:41:44.610586 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610607 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610627 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 06:41:44.610650 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610658 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610668 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 06:41:44.610682 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.610744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.610764 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.610771 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 06:41:44.610787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.610830 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.610843 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.610861 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 06:41:44.610877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.610893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.610903 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.610920 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.610926 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.610941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.610967 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.610976 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.610993 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 06:41:44.611020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.611059 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:41:44.611077 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611083 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.611098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611124 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.611131 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611141 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 06:41:44.611159 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.611166 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611176 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:41:44.611194 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.611201 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:41:44.611228 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.611237 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611254 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:41:44.611282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.611328 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611346 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611352 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.611367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611392 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611399 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611409 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 06:41:44.611423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.611448 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.611463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611490 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611498 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611508 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.611552 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.611593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:41:44.611651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.611660 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:41:44.611689 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.611696 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611706 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 06:41:44.611723 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.611731 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611741 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:41:44.611759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.611766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:41:44.611793 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.611801 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611815 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 06:41:44.611849 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:41:44.611861 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611877 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 06:41:44.611891 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.611931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.611950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.611956 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 06:41:44.611971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612010 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.612023 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612041 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 06:41:44.612066 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.612073 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612083 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 06:41:44.612101 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.612108 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612118 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 06:41:44.612135 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.612142 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612152 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 06:41:44.612169 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.612176 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612186 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 06:41:44.612204 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.612211 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612221 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 06:41:44.612248 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.612261 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612279 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:41:44.612305 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.612313 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612323 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:41:44.612337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.612389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.612405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612412 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 06:41:44.612426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612452 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:41:44.612459 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612469 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 06:41:44.612483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.612508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:41:44.612525 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:41:44.612532 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 06:41:44.612543 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 06:41:44.612559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612565 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 06:41:44.612585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.612662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:41:44.612679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.612691 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:41:44.612702 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 06:41:44.612719 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.612726 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 06:41:44.612737 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 06:41:44.612753 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:41:44.612760 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 06:41:44.612770 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 06:41:44.612787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.612794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.612808 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.612840 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.612852 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.612870 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.612890 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.612897 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.612907 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.612923 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.612930 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 06:41:44.612940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.612957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.612964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 06:41:44.612975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.613005 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:41:44.613018 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 06:41:44.613037 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 06:41:44.613062 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.613070 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.613080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.613098 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:41:44.613105 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 06:41:44.613114 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 06:41:44.613131 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.613138 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 06:41:44.613148 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.613165 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.613172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:41:44.613182 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.613204 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:41:44.613215 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 06:41:44.613233 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 06:41:44.613257 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 06:41:44.613301 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.613331 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:41:44.613358 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.613386 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 06:41:44.613417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.613470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:41:44.613501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.613529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:41:44.613556 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.613583 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:41:44.613618 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.613645 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 06:41:44.613690 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 06:41:44.613735 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 06:41:44.613764 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 06:41:44.613790 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 06:41:44.613818 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 06:41:44.613844 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 06:41:44.613871 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.613897 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:41:44.613925 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.613953 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:41:44.613979 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.614006 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:41:44.614032 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.614059 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:41:44.614085 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.614113 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:41:44.614139 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.614166 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:41:44.614193 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.614220 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:41:44.614247 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.614274 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:41:44.614300 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.614326 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:41:44.614352 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.614379 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:41:44.614405 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.614433 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:41:44.614459 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.614486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:41:44.614514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.614541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.614568 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.614600 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.614629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.614655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.614681 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.614708 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:41:44.614735 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 06:41:44.614774 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 06:41:44.614824 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.614852 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:41:44.614879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.614906 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.614932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.615005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:41:44.615032 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.615058 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 06:41:44.615085 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.615111 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:41:44.615137 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.615166 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:41:44.615194 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.615221 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:41:44.615248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.615275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:41:44.615302 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615319 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615346 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.615372 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615390 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615406 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615432 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.615458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615492 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615509 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.615561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.615670 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615697 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.615723 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615749 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.615792 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615826 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615856 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.615884 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615901 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615927 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.615953 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.615979 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.616005 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616032 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.616058 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616084 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.616110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616137 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.616163 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616180 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616206 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.616232 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616258 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.616284 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616311 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.616337 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616363 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.616389 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616416 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.616443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.616603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616621 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616638 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616664 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.616690 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616717 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.616743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.616829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.616949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.616982 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617000 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617027 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.617053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.617158 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617184 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.617210 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617227 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617244 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617260 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617286 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.617313 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617339 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:41:44.617365 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617381 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.617450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.617568 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617599 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:41:44.617628 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617655 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.617681 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617707 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.617734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617751 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.617838 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.617980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:41:44.618005 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618022 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618048 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.618074 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618091 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618108 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618133 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.618159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.618261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618277 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.618362 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618389 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.618415 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618441 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.618467 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618484 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618510 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.618536 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618553 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618579 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.618610 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618637 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.618663 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618689 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.618715 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618741 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.618767 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618793 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:41:44.618819 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618836 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618862 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:41:44.618888 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618914 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.618941 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.618968 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.618994 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619020 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.619046 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619073 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.619099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619117 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.619251 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619268 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.619337 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619363 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.619389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619449 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.619475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:41:44.619598 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619633 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.619702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.619805 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:41:44.619859 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619876 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619892 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619909 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:41:44.619961 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.619986 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:41:44.620012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620046 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.620098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:41:44.620217 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620243 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:41:44.620268 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:41:44.620320 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620346 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:41:44.620372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.620474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:41:44.620638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:41:44.620669 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.620727 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.620778 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.620829 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.620878 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.620925 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.620974 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 06:41:44.621024 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 06:41:44.621072 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 06:41:44.621120 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.621168 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.621217 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.621268 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.621316 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.621366 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.621415 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.621465 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.621514 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.621563 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.621617 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.621667 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.621716 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.621766 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.621822 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.621929 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.621977 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 06:41:44.622025 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.622073 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.622120 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.622170 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.622219 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.622272 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.622320 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.622370 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.622427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.622476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.622525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.622574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.622629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.622676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.622725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 06:41:44.622773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 06:41:44.622822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 06:41:44.622871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.622919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.622967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.623014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.623061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.623110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.623159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.623207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.623254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.623303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.623352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.623401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.623450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.623498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.623551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.623608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.623656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 06:41:44.623703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.623751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.623799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.623849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.623897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.623950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.623997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.624047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.624103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.624152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.624201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.624251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.624300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.624347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.624395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 06:41:44.624444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 06:41:44.624492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 06:41:44.624541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.624589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.624643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.624691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.624739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.624787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.624836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.624885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.624935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.624983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.625032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.625081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.625130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.625179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.625232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.625284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.625331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 06:41:44.625378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.625425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.625472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.625521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.625571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.625629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.625677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.625727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.625783 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:41:44.625810 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.625870 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.625928 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.625983 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.626039 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.626094 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.626148 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:41:44.626202 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:41:44.626256 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:41:44.626311 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.626366 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.626421 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.626475 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.626530 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.626584 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.626644 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.626698 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.626760 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.626816 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.626922 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.626977 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.627032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.627087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.627141 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.627195 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.627251 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:41:44.627306 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.627360 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.627414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.627469 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.627522 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.627576 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.627637 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.627693 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.627756 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:41:44.627780 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.627835 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.627891 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.627946 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.628001 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.628059 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.628115 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:41:44.628170 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:41:44.628225 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:41:44.628280 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.628335 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.628389 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.628445 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.628500 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.628556 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.628616 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.628671 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.628726 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.628780 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.628837 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.628892 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.628947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.629002 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.629057 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.629112 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.629166 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:41:44.629222 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.629277 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.629332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.629386 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.629441 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.629496 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.629551 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.629614 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.629677 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 06:41:44.629700 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.629801 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.629851 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.629900 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.629950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.629998 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.630047 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:41:44.630096 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:41:44.630147 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:41:44.630196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.630245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.630294 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.630343 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.630392 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.630442 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.630491 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.630541 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.630591 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.630646 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.630694 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.630744 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.630793 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.630842 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.630890 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.630939 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.630989 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:41:44.631039 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.631089 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.631138 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.631186 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.631235 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.631284 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.631333 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.631382 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.631438 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 06:41:44.631460 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.631514 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.631565 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.631621 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.631673 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.631724 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.631776 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:41:44.631827 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:41:44.631878 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:41:44.631929 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.631982 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.632035 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.632086 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.632137 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.632189 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.632239 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.632290 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.632341 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.632392 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.632444 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.632496 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.632548 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.632604 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.632655 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.632706 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.632757 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:41:44.632809 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.632860 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.632912 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.632963 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.633013 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.633073 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.633165 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.633265 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.633375 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 06:41:44.633400 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 06:41:44.633430 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 06:41:44.633459 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 06:41:44.633488 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 06:41:44.633515 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 06:41:44.633534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.633554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.633564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.633575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.633586 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.633602 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.633613 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:41:44.633623 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:41:44.633633 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:41:44.633642 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.633652 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.633663 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.633672 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.633682 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.633693 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.633702 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.633712 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.633721 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.633731 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.633740 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.633749 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.633758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.633767 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.633776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.633785 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.633795 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:41:44.633804 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.633813 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.633821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.633830 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.633840 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.633848 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.633856 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.633865 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.633874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.633886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.633894 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.633903 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.633911 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.633919 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.633927 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:41:44.633935 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:41:44.633943 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:41:44.633951 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.633959 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.633967 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.633975 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.633983 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.633991 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.633999 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.634006 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.634014 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.634022 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.634030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634037 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634045 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.634052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.634060 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.634068 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.634076 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:41:44.634083 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.634091 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.634099 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.634107 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.634114 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.634123 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.634130 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.634139 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.634147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.634158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.634166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.634174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.634182 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.634190 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.634197 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:41:44.634204 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:41:44.634213 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:41:44.634220 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.634228 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.634235 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.634243 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.634251 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634259 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.634266 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.634274 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.634282 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.634290 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.634297 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634304 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634313 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.634321 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.634329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.634337 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.634345 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:41:44.634352 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.634360 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.634367 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.634374 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.634382 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.634389 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.634396 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.634403 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.634411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:41:44.634421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.634429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:41:44.634437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:41:44.634445 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:41:44.634453 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:41:44.634460 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:41:44.634468 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:41:44.634476 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:41:44.634484 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:41:44.634492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:41:44.634500 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:41:44.634507 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:41:44.634515 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634522 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.634529 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:41:44.634537 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:41:44.634544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:41:44.634551 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:41:44.634558 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:41:44.634573 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:41:44.634581 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:41:44.634588 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:41:44.634600 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:41:44.634608 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:41:44.634616 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:41:44.634623 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:41:44.634630 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:41:44.634638 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:41:44.634646 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:41:44.634654 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:41:44.634661 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:41:44.634669 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:41:44.634754 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 06:41:44.634764 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:41:44.634769 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:41:44.634774 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:41:44.634780 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 06:41:44.634785 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:41:44.634789 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:41:44.634798 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 06:41:44.634807 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:41:44.634846 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.634853 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188445" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:41:44.634867 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:41:44.634888 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 06:41:44.634895 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 06:41:44.634899 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 06:41:44.634903 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 06:41:44.634908 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188445" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:41:44.634919 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:41:44.634926 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:41:44.634930 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:41:44.634941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.634951 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:41:44.634956 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 06:41:44.634981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.634991 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:41:44.634995 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.635019 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:41:44.635024 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 06:41:44.635028 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 06:41:44.635032 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 06:41:44.635036 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 06:41:44.635040 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 06:41:44.635045 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 06:41:44.635049 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 06:41:44.635055 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "188445" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:41:44.635065 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:41:44.635071 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:41:44.635075 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:41:44.635081 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.635087 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:41:44.635091 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:41:44.635114 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:41:44.635121 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.635125 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.635131 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.635135 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:41:44.635144 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:41:44.635151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:41:44.635156 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:41:44.635160 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:41:44.635166 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "188445" 2019-08-24 06:41:44.635174 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:41:44.635178 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:41:44.635183 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:41:44.635189 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:41:44.635194 wsdl: in serializeType: returning: 188445 2019-08-24 06:41:44.635200 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:41:44.635207 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:41:44.635211 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:41:44.635215 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:41:44.635220 wsdl: in serializeType: returning: 188445 2019-08-24 06:41:44.635224 wsdl: serializeRPCParameters returning: 188445 2019-08-24 06:41:44.635239 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=188445 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 06:41:44.635243 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 06:41:44.635249 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3059"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 06:41:44.635263 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 06:41:44.635269 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=188445 2019-08-24 06:41:44.635279 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 06:41:44.635352 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 06:41:44.635291 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:41:44.635302 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:41:44.635307 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:41:44.635312 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:41:44.635316 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:41:44.635323 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:41:44.635332 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:41:44.635340 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:41:44.635345 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:41:44.635358 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 06:41:44.635368 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:41:44.635376 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:41:44.643241 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:41:44.643258 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:41:44.643269 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 06:41:44.643275 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 06:41:44.643280 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:41:44.643285 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:41:44.643290 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:41:44.643294 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:41:44.643299 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 06:41:44.643330 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 06:41:44.653750 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 06:41:44.653780 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 06:41:44.653786 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:41:44.653792 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:41:44.653798 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:41:44.653803 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:41:44.653809 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:41:44.653815 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:41:44.653820 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:41:44.653826 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:41:39 GMT 2019-08-24 06:41:44.653833 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:41:44.653838 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 06:41:44.653844 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:41:44.653854 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 06:41:44.653882 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 06:41:44.653893 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 06:41:44.653903 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:41:44.653908 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 06:41:44.653913 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 06:41:44.653952 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:41:44.653964 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:41:44.653970 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:41:44.653995 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:41:44.654001 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 04:41:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 06:41:44.654035 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 06:41:44.654045 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 06:41:44.654069 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 06:41:44.654075 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 06:41:44.654194 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 06:41:44.654294 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 06:41:44.654300 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 06:41:44.654309 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 06:41:44.654320 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:41:44.654344 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 06:41:44.654400 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 06:41:44.654422 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:41:44.654435 nusoap_client: got fault 2019-08-24 06:41:44.654443 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 06:41:44.654447 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 06:41:44.654452 nusoap_client: detail =