Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 45.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53039700010963364748 0 Model turbiny: K03
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Peugeot
 Silnik: XUD9TE ECO
JR T3390
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 02:53:05 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 04:53:21.363965 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 04:53:21.364017 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:53:21.364031 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200478" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 04:53:21.364048 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:53:21.364058 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 04:53:21.364065 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 04:53:21.364078 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 04:53:21.364086 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:53:21.364092 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:53:21.364101 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 04:53:21.364109 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 04:53:21.364119 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 04:53:21.364125 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 04:53:21.364129 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 04:53:21.364133 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 04:53:21.364137 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 04:53:21.364149 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:53:21.364164 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:53:21.364172 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 04:53:21.364177 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 04:53:21.364182 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 04:53:21.364197 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 04:53:21.364205 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 04:53:21.372092 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 04:53:21.372136 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 04:53:21.372154 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 04:53:21.372164 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:53:21.372171 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:53:21.372175 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 04:53:21.372180 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 04:53:21.372212 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 04:53:21.391002 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 04:53:21.391060 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 04:53:21.391070 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:53:21.391076 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 04:53:21.391083 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 04:53:21.391089 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 04:53:21.391095 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 04:53:21.391103 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 04:53:21.391109 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 04:53:21.391115 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 02:53:05 GMT 2019-08-20 04:53:21.391121 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 04:53:21.391132 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 04:53:21.391139 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 04:53:21.391153 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 04:53:21.391190 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 04:53:21.391214 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 04:53:21.398990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.399033 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.399079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.399187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.406913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.407035 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-20 04:53:21.407090 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.407120 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.407145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.407173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.407225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.407325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.407360 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 04:53:21.414976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.415019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415149 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415197 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.415234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.415865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.422761 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.422832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.422889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.422934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.422954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.422984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.423190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.423331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.423686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 04:53:21.423804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.423977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 04:53:21.424251 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-08-20 04:53:21.424265 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 04:53:21.424271 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 04:53:21.424385 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 04:53:21.424430 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 04:53:21.424448 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 04:53:21.424455 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 04:53:21.424478 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 04:53:21.424483 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 04:53:21.424703 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 04:53:21.424725 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 04:53:21.424783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.424793 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 04:53:21.424815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.424847 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.424857 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.424881 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:53:21.424904 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.424912 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.424923 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:53:21.424940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.424970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.424983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.424999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425006 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.425025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425055 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.425063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425074 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 04:53:21.425088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.425117 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 04:53:21.425134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425140 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 04:53:21.425155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425181 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.425189 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425199 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:53:21.425218 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.425225 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425235 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:53:21.425253 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.425260 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425270 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:53:21.425284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.425319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.425334 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 04:53:21.425357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425383 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.425390 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 04:53:21.425414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.425440 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 04:53:21.425455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 04:53:21.425476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425502 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.425509 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425519 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:53:21.425537 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.425544 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425554 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:53:21.425572 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.425585 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425596 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:53:21.425615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.425623 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425632 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.425646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.425685 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.425700 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425707 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.425722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425746 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425796 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.425817 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.425835 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:53:21.425857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 04:53:21.425869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:53:21.425895 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 04:53:21.425910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 04:53:21.425938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425964 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.425971 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.425981 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 04:53:21.425999 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.426006 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426016 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 04:53:21.426034 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.426041 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426051 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 04:53:21.426069 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.426076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426086 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.426099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.426136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.426151 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426157 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.426174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426200 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.426207 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 04:53:21.426230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.426255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 04:53:21.426270 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426276 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 04:53:21.426291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426316 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.426323 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:53:21.426346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.426371 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.426387 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426393 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.426407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426432 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.426439 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426453 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 04:53:21.426467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.426493 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 04:53:21.426509 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426515 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 04:53:21.426529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426554 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.426561 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426570 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.426591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.426617 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.426687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426695 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.426712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426739 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.426747 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426761 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 04:53:21.426775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.426801 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 04:53:21.426817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426823 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 04:53:21.426837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426864 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.426871 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426881 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:53:21.426899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.426907 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426916 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.426930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.426959 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 04:53:21.426974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.426980 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.426994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427019 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.427025 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427035 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 04:53:21.427049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427073 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 04:53:21.427088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427095 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 04:53:21.427108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427132 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.427139 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427148 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:53:21.427167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.427173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427183 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.427196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427224 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 04:53:21.427239 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427245 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.427258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427283 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.427290 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427299 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 04:53:21.427313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427337 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 04:53:21.427352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427358 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 04:53:21.427373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427397 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.427404 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427414 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.427427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427452 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 04:53:21.427467 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427473 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.427487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427511 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.427518 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427527 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 04:53:21.427541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427565 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 04:53:21.427610 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427618 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 04:53:21.427634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.427666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.427694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427720 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.427735 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427742 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.427756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427781 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.427788 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427798 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 04:53:21.427811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427836 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 04:53:21.427851 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427857 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 04:53:21.427871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427897 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.427904 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427914 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 04:53:21.427927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.427952 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.427967 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.427973 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.427987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428012 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.428020 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428030 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 04:53:21.428043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428068 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 04:53:21.428083 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428089 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 04:53:21.428102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428127 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.428135 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428144 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 04:53:21.428157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428182 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.428197 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428204 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.428217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428242 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.428249 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428258 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 04:53:21.428272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428297 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 04:53:21.428312 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428318 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 04:53:21.428331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428356 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.428363 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428372 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 04:53:21.428390 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.428397 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428407 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 04:53:21.428419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428448 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.428463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428469 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.428484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428509 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.428516 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428526 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 04:53:21.428539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428564 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 04:53:21.428584 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428591 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:53:21.428606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.428638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.428661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428686 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.428701 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428708 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.428721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428749 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.428756 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428766 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:53:21.428780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428806 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:53:21.428821 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428827 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 04:53:21.428841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428867 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:53:21.428875 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428884 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 04:53:21.428897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.428924 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.428939 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428945 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.428959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428983 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.428989 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429027 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.429048 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.429064 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429075 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:53:21.429086 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 04:53:21.429098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:53:21.429123 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:53:21.429138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429144 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 04:53:21.429158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429184 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:53:21.429190 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429200 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:53:21.429213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.429238 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.429253 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429260 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.429274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429298 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429305 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.429362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.429379 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429390 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:53:21.429400 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 04:53:21.429413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:53:21.429437 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 04:53:21.429452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429458 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 04:53:21.429472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429497 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:53:21.429504 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429514 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 04:53:21.429527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.429553 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.429567 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429597 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.429616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429647 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.429710 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.429727 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429739 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:53:21.429749 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 04:53:21.429762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:53:21.429786 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:53:21.429801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429807 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 04:53:21.429821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.429854 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429864 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 04:53:21.429883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.429890 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 04:53:21.429917 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.429924 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429933 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 04:53:21.429951 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.429958 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.429968 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:53:21.429985 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.429992 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430001 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 04:53:21.430018 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.430025 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430035 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 04:53:21.430052 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.430059 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430068 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.430081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.430132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.430149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430155 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.430170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430196 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430203 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 04:53:21.430226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.430252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 04:53:21.430267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430273 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 04:53:21.430287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430312 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430319 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430328 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 04:53:21.430346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430354 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430363 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.430381 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430387 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430397 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:53:21.430410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.430442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.430457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430463 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.430476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430501 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430508 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 04:53:21.430532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.430557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 04:53:21.430572 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430584 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:53:21.430599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.430654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.430680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.430695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430702 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.430716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430741 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:53:21.430772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.430797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:53:21.430812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430818 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 04:53:21.430832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430858 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430865 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430875 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 04:53:21.430893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430909 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.430927 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.430934 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430943 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:53:21.430957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.430980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.430991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.431005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431012 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.431026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431050 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.431057 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 04:53:21.431080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.431105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:53:21.431121 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431127 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.431141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431166 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431173 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431182 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:53:21.431200 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.431207 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431216 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:53:21.431234 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.431241 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431251 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:53:21.431268 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431275 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431285 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:53:21.431302 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431309 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:53:21.431332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.431372 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.431388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431394 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.431408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431432 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431439 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431449 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 04:53:21.431463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.431478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.431488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.431503 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431534 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431541 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.431601 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.431634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.431662 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.431669 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431679 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 04:53:21.431696 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.431703 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431713 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 04:53:21.431731 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.431737 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431747 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 04:53:21.431765 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.431771 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431781 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 04:53:21.431799 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:53:21.431806 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431815 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 04:53:21.431833 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431841 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431850 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.431868 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431875 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431890 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.431908 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431914 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431924 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 04:53:21.431941 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431948 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431957 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:53:21.431975 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.431981 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.431990 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:53:21.432004 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.432118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432125 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.432141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.432173 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432183 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:53:21.432202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432209 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432218 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:53:21.432236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432253 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:53:21.432270 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.432277 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432286 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 04:53:21.432300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.432338 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.432375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432401 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432408 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432418 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 04:53:21.432432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.432447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.432457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.432471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432499 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.432560 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432593 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.432600 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432611 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:53:21.432629 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432636 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432646 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 04:53:21.432663 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.432670 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432680 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:53:21.432697 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.432704 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432714 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 04:53:21.432731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.432738 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432747 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:53:21.432770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.432777 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432787 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:53:21.432805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432822 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.432839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432846 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432856 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 04:53:21.432873 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432880 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432890 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 04:53:21.432908 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432914 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432924 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:53:21.432941 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.432948 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.432958 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:53:21.432971 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.433026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.433043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433049 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.433064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433099 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433106 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433115 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:53:21.433133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.433139 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.433166 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433173 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433182 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:53:21.433200 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:53:21.433207 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433216 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.433229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.433268 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.433303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433329 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433336 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 04:53:21.433359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.433374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.433384 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.433398 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433425 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433442 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433455 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.433485 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433511 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.433518 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433528 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:53:21.433546 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433553 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433563 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 04:53:21.433586 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.433593 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433603 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 04:53:21.433621 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.433628 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433638 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 04:53:21.433656 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.433663 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433672 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:53:21.433690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.433697 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433707 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:53:21.433724 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433731 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433741 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.433758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433765 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433774 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 04:53:21.433792 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433799 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433808 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 04:53:21.433826 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.433833 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433842 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 04:53:21.433860 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433876 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:53:21.433893 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.433900 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433910 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:53:21.433923 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.433980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.433995 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434026 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434033 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434043 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.434086 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434112 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.434119 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434129 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 04:53:21.434146 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.434154 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434164 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 04:53:21.434182 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.434188 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434198 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 04:53:21.434215 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.434222 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434231 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 04:53:21.434249 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.434255 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434264 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 04:53:21.434282 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.434288 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434298 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 04:53:21.434316 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.434322 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434338 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 04:53:21.434356 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.434363 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434373 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 04:53:21.434391 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.434398 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434408 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 04:53:21.434425 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.434438 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434447 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 04:53:21.434465 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.434472 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434481 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 04:53:21.434498 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.434505 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434515 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 04:53:21.434532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.434539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.434566 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.434580 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434592 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 04:53:21.434606 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.434693 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434699 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 04:53:21.434719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434745 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.434752 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434765 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 04:53:21.434779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.434805 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434833 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.434847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434872 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.434878 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434888 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 04:53:21.434901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.434927 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 04:53:21.434941 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434948 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 04:53:21.434962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.434986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.434993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.435020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.435027 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435036 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:53:21.435054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.435060 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435070 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:53:21.435088 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:53:21.435094 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435110 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:53:21.435123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.435160 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 04:53:21.435175 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435187 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.435201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435226 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.435233 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435243 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 04:53:21.435256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.435271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.435281 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 04:53:21.435295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.435324 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435331 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.435345 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.435377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.435391 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435417 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.435424 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435433 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 04:53:21.435451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.435458 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435467 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 04:53:21.435484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.435491 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435541 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 04:53:21.435579 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 04:53:21.435592 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435609 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 04:53:21.435638 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.435649 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435666 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 04:53:21.435698 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.435710 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435728 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 04:53:21.435761 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.435773 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435790 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:53:21.435823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.435891 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435906 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 04:53:21.435928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.435935 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435950 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 04:53:21.435969 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.435976 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.435986 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.435999 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 04:53:21.436050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.436069 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436076 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 04:53:21.436095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.436129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.436152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.436178 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.436193 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436199 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.436213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436238 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:53:21.436245 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436255 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 04:53:21.436268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.436294 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 04:53:21.436307 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 04:53:21.436334 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:53:21.436341 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 04:53:21.436351 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 04:53:21.436369 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:53:21.436376 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 04:53:21.436385 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 04:53:21.436403 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:53:21.436410 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 04:53:21.436424 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 04:53:21.436438 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 04:53:21.436462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.436478 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436484 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.436499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436523 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.436531 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436540 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.436558 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.436565 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436598 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 04:53:21.436626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.436634 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436645 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 04:53:21.436658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.436694 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436709 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436715 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.436735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436760 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436767 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436777 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 04:53:21.436790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.436806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.436816 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.436829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436856 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436863 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436873 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436886 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.436917 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436942 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.436949 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436963 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 04:53:21.436982 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.436989 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.436999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 04:53:21.437016 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.437023 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437032 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 04:53:21.437050 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.437057 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437067 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 04:53:21.437084 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.437091 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437101 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 04:53:21.437118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.437125 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437135 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 04:53:21.437152 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.437159 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437168 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 04:53:21.437186 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.437193 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437202 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 04:53:21.437220 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.437227 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437237 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 04:53:21.437250 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.437297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.437315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437321 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 04:53:21.437340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437365 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.437372 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437382 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 04:53:21.437400 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.437407 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437417 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:53:21.437434 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.437441 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437451 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:53:21.437468 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.437475 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437485 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:53:21.437503 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.437510 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437524 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 04:53:21.437537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.437588 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.437605 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437611 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.437626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437656 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.437716 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.437733 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437744 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:53:21.437754 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 04:53:21.437767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 04:53:21.437792 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 04:53:21.437807 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437813 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 04:53:21.437831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437857 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.437864 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437873 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 04:53:21.437887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.437912 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.437927 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437933 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.437947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437972 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:53:21.437979 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.437988 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 04:53:21.438002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.438027 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 04:53:21.438041 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438048 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 04:53:21.438066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.438098 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.438122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.438147 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.438161 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438168 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.438181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438207 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438214 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438224 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 04:53:21.438237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.438262 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 04:53:21.438275 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438302 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438309 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438319 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.438363 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438393 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438400 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438410 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 04:53:21.438429 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438436 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438445 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 04:53:21.438463 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438469 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438479 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 04:53:21.438496 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438503 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438513 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 04:53:21.438530 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438537 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438547 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 04:53:21.438565 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:53:21.438572 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438587 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 04:53:21.438606 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:53:21.438613 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438623 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 04:53:21.438641 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 04:53:21.438647 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438657 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 04:53:21.438674 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:53:21.438681 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438691 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 04:53:21.438708 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438715 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438728 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 04:53:21.438747 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438755 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438764 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 04:53:21.438782 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438789 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438798 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 04:53:21.438815 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438822 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438832 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 04:53:21.438845 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.438907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.438927 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438933 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 04:53:21.438953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438978 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.438985 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.438995 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 04:53:21.439008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.439034 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.439049 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439055 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.439069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439094 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.439101 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439111 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 04:53:21.439124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.439149 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 04:53:21.439164 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439170 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.439191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439216 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.439223 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439233 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 04:53:21.439251 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.439258 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 04:53:21.439285 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.439292 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439302 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 04:53:21.439319 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.439326 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439336 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 04:53:21.439349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.439386 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439401 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439408 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.439426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439452 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439459 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439469 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 04:53:21.439482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.439508 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.439522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439549 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439556 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439566 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439588 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.439620 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439646 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.439653 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439663 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 04:53:21.439681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.439688 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 04:53:21.439721 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.439729 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439738 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 04:53:21.439756 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.439764 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439774 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 04:53:21.439791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.439798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439807 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 04:53:21.439825 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.439833 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439843 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 04:53:21.439860 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:53:21.439867 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439876 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 04:53:21.439889 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.439929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.439947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439954 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 04:53:21.439973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.439998 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.440005 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440015 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 04:53:21.440033 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.440040 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440049 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 04:53:21.440067 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.440074 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440083 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 04:53:21.440101 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.440108 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440117 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 04:53:21.440135 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.440142 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440151 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 04:53:21.440169 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.440176 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440186 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 04:53:21.440203 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.440210 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440219 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 04:53:21.440237 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.440244 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440253 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 04:53:21.440267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.440318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.440333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440339 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 04:53:21.440358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440384 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:53:21.440391 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 04:53:21.440415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.440440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 04:53:21.440456 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 04:53:21.440463 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 04:53:21.440477 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 04:53:21.440494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440500 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 04:53:21.440514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.440558 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 04:53:21.440579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.440591 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 04:53:21.440602 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 04:53:21.440619 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.440626 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 04:53:21.440636 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 04:53:21.440653 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 04:53:21.440659 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 04:53:21.440669 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 04:53:21.440686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.440693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.440703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.440720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.440727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.440737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.440753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.440760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.440770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.440787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.440794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 04:53:21.440803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.440820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.440827 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 04:53:21.440841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.440859 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:53:21.440865 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 04:53:21.440875 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 04:53:21.440892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.440898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.440908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.440925 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 04:53:21.440932 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 04:53:21.440942 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 04:53:21.440958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.440965 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 04:53:21.440976 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.440993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.441000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 04:53:21.441010 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.441026 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 04:53:21.441032 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 04:53:21.441041 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 04:53:21.441060 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 04:53:21.441101 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.441131 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 04:53:21.441158 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.441186 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 04:53:21.441212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.441239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 04:53:21.441265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.441292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 04:53:21.441319 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.441346 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 04:53:21.441372 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.441403 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 04:53:21.441430 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 04:53:21.441456 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 04:53:21.441483 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 04:53:21.441509 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 04:53:21.441536 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 04:53:21.441562 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 04:53:21.441594 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.441621 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 04:53:21.441661 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.441690 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 04:53:21.441717 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.441743 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 04:53:21.441769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.441795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 04:53:21.441822 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.441848 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:53:21.441874 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.441900 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:53:21.441927 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.441954 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 04:53:21.441981 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.442007 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 04:53:21.442033 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.442059 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 04:53:21.442085 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.442111 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 04:53:21.442138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.442352 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:53:21.442381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.442407 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 04:53:21.442435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.442463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.442489 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.442516 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.442542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.442568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.442602 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.442629 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 04:53:21.442655 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 04:53:21.442681 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 04:53:21.442708 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.442734 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 04:53:21.442760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.442787 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.442813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.442839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 04:53:21.442865 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.442891 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 04:53:21.442917 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.442943 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 04:53:21.442969 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.442998 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 04:53:21.443026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.443062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 04:53:21.443089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.443116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 04:53:21.443144 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443162 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443188 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.443214 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443231 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443247 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443274 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.443299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.443400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443450 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.443501 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443527 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.443553 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443584 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.443611 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443628 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443655 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.443682 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443699 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443725 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.443755 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443781 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.443807 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443833 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.443859 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443886 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.443911 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443937 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.443963 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.443980 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444006 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.444032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444058 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.444083 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444110 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.444136 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444162 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.444188 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444215 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.444242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444292 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.444394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444410 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444427 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.444484 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444510 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.444536 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444602 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.444628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.444746 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444762 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444779 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444797 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.444850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444884 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444927 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.444954 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.444981 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.445007 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445024 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445040 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445087 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.445113 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445139 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:53:21.445165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445198 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.445249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.445368 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445394 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 04:53:21.445422 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445449 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.445474 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445500 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.445527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445579 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.445718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445807 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 04:53:21.445892 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445909 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445934 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.445960 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445977 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.445993 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446019 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.446045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.446146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.446247 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446273 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.446299 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446325 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.446351 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446367 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446394 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.446420 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446437 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446468 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.446494 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446520 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.446546 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446572 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.446604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.446657 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446683 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 04:53:21.446709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 04:53:21.446778 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.446832 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446858 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.446884 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446910 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.446936 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.446962 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.446990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.447140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447179 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.447230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447257 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.447283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.447369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 04:53:21.447489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.447597 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.447700 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447727 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 04:53:21.447753 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447770 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447808 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447834 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 04:53:21.447860 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447886 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 04:53:21.447912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.447971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.447997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 04:53:21.448116 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448142 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 04:53:21.448168 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448195 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 04:53:21.448220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448246 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 04:53:21.448272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.448375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 04:53:21.448521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 04:53:21.448572 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.448642 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.448692 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.448742 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.448791 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.448837 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.448886 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 04:53:21.448934 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 04:53:21.448981 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 04:53:21.449029 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.449076 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.449123 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.449173 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.449220 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.449269 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.449317 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.449366 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.449416 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.449463 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.449511 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.449559 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.449612 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.449661 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.449719 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.449964 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.450015 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 04:53:21.450079 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.450133 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.450181 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.450229 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.450277 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.450329 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.450381 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.450432 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.450488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.450553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.450607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.450656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.450925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.450973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.451020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 04:53:21.451067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 04:53:21.451116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 04:53:21.451164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.451210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.451258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.451304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.451350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.451398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.451445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.451492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.451539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.451593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.451642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.451690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.451738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.451786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.451839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.451891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.451937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 04:53:21.451983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.452030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.452077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.452125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.452178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.452230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.452276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.452325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.452381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.452429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.452478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.452527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.452579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.452627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.452674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 04:53:21.452722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 04:53:21.452777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 04:53:21.452825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.452871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.452919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.452966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.453013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.453061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.453108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.453156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.453206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.453259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.453306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.453356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.453404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.453453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.453506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.453557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.453609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 04:53:21.453655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.453705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.453752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.453802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.453851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.453903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.453949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.453998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.454057 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 04:53:21.454085 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.454147 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.454202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.454256 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.454311 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.454365 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.454418 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:53:21.454471 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:53:21.454524 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:53:21.454584 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.454638 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.454692 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.454746 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.454799 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.454853 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.454906 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.454960 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.455028 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.455084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.455138 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.455192 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.455246 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.455299 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.455353 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.455407 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.455462 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:53:21.455515 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.455568 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.455631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.455685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.455738 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.455792 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.455859 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.455914 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.456194 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 04:53:21.456220 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.456275 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.456329 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.456383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.456437 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.456505 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.456559 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:53:21.456618 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:53:21.456672 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:53:21.456726 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.456780 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.456834 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.456906 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.456961 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.457016 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.457069 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.457123 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.457177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.457231 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.457300 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.457354 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.457408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.457467 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.457520 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.457584 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.457641 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:53:21.457712 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.457767 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.457821 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.457875 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.457933 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.457988 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.458042 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.458111 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.458174 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 04:53:21.458196 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.458245 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.458295 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.458343 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.458395 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.458444 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.458492 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:53:21.458540 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:53:21.458608 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:53:21.458657 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.458705 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.458753 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.458801 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.458849 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.458901 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.458950 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.458998 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.459340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.459390 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.459438 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.459486 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.459535 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.459588 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.459637 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.459685 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.459738 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:53:21.459799 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.459847 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.459899 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.459948 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.459996 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.460045 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.460093 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.460143 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.460199 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 04:53:21.460221 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.460290 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.460340 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.460390 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.460440 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.460491 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.460541 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 04:53:21.460596 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 04:53:21.460647 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 04:53:21.460697 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.460765 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.460819 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.460870 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.460919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.460970 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.461020 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.461070 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.461121 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.461171 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.461236 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.461287 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.461340 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.461391 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.461441 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.461491 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.461541 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 04:53:21.461600 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.461651 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.461702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.461752 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.461807 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.461858 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.461912 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.461964 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.462022 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 04:53:21.462040 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 04:53:21.462071 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 04:53:21.462102 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 04:53:21.462130 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 04:53:21.462157 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 04:53:21.462180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.462203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.462213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.462225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.462236 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.462245 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.462256 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:53:21.462266 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:53:21.462276 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:53:21.462285 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.462296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.462306 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.462315 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.462326 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462340 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.462350 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.462360 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.462369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.462379 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.462388 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462398 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.462416 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.462425 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.462434 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.462444 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:53:21.462453 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.462462 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.462470 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.462479 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.462489 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.462497 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.462506 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.462514 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.462524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.462534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.462542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.462551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.462559 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.462567 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.462580 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:53:21.462588 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:53:21.462596 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:53:21.462604 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.462612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.462620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.462627 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.462635 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462646 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.462655 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.462663 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.462670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.462678 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.462685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462693 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462701 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.462708 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.462716 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.462723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.462731 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:53:21.462738 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.462746 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.462754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.462761 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.462769 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.462776 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.462783 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.462791 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.462799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.462811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.462819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.462828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.462837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.462844 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.462853 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:53:21.462860 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:53:21.462869 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:53:21.462877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.462885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.462894 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.462901 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.462909 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462916 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.462923 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.462931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.462939 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.462947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.462955 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462962 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.462971 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.462978 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.462985 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.462992 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.463000 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:53:21.463008 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.463016 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.463024 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.463031 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.463039 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.463050 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.463058 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.463066 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.463075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 04:53:21.463085 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.463092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 04:53:21.463101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 04:53:21.463109 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 04:53:21.463116 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 04:53:21.463123 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 04:53:21.463132 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 04:53:21.463141 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 04:53:21.463148 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 04:53:21.463156 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 04:53:21.463164 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 04:53:21.463171 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 04:53:21.463178 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.463186 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.463193 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 04:53:21.463200 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 04:53:21.463208 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 04:53:21.463215 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 04:53:21.463223 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.463230 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 04:53:21.463237 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 04:53:21.463245 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 04:53:21.463253 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 04:53:21.463259 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 04:53:21.463266 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 04:53:21.463273 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 04:53:21.463281 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 04:53:21.463288 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 04:53:21.463296 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 04:53:21.463303 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 04:53:21.463312 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 04:53:21.463319 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 04:53:21.463326 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 04:53:21.463582 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 04:53:21.463598 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:53:21.463604 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:53:21.463610 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 04:53:21.463617 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 04:53:21.463621 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 04:53:21.463626 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 04:53:21.463640 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 04:53:21.463650 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 04:53:21.463694 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.463701 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200478" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:53:21.463716 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 04:53:21.463738 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 04:53:21.463745 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 04:53:21.463750 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 04:53:21.463754 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 04:53:21.463760 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200478" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:53:21.463771 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:53:21.463779 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:53:21.463784 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:53:21.463798 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.463808 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 04:53:21.463813 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 04:53:21.463839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.463849 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 04:53:21.463855 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.463879 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 04:53:21.463885 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 04:53:21.463889 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 04:53:21.463893 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 04:53:21.463898 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 04:53:21.463902 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 04:53:21.463907 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 04:53:21.463911 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 04:53:21.463921 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200478" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 04:53:21.463932 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:53:21.463940 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:53:21.463944 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 04:53:21.463951 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.463957 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 04:53:21.463962 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 04:53:21.463986 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 04:53:21.463993 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.463998 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.464004 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.464008 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 04:53:21.464020 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 04:53:21.464028 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:53:21.464033 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:53:21.464038 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 04:53:21.464045 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200478" 2019-08-20 04:53:21.464052 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:53:21.464056 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:53:21.464062 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:53:21.464069 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:53:21.464074 wsdl: in serializeType: returning: 200478 2019-08-20 04:53:21.464080 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 04:53:21.464087 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 04:53:21.464091 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 04:53:21.464095 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 04:53:21.464100 wsdl: in serializeType: returning: 200478 2019-08-20 04:53:21.464105 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200478 2019-08-20 04:53:21.464124 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200478 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 04:53:21.464128 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 04:53:21.464134 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9489"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 04:53:21.464150 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 04:53:21.464156 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200478 2019-08-20 04:53:21.464170 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 04:53:21.464250 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 04:53:21.464185 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 04:53:21.464196 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 04:53:21.464202 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 04:53:21.464207 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 04:53:21.464211 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 04:53:21.464218 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:53:21.464229 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:53:21.464237 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 04:53:21.464243 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 04:53:21.464257 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 04:53:21.464268 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 04:53:21.464277 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 04:53:21.472056 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 04:53:21.472078 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 04:53:21.472090 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 04:53:21.472096 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 04:53:21.472102 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 04:53:21.472107 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 04:53:21.472111 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 04:53:21.472115 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 04:53:21.472124 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 04:53:21.472150 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 04:53:21.692630 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 04:53:21.692686 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 04:53:21.692705 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:53:21.692716 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 04:53:21.692726 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 04:53:21.692737 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 04:53:21.692749 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 04:53:21.692759 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 04:53:21.692770 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 04:53:21.692780 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 02:53:05 GMT 2019-08-20 04:53:21.692792 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 04:53:21.692803 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 04:53:21.692813 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 04:53:21.692830 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 04:53:21.692873 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 04:53:21.692890 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 04:53:21.692916 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 04:53:21.692924 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 04:53:21.692933 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 04:53:21.692979 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 04:53:21.692998 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 04:53:21.693009 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 04:53:21.693076 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 04:53:21.693086 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 02:53:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 04:53:21.693124 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 04:53:21.693136 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 04:53:21.693168 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 04:53:21.693175 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 04:53:21.693299 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 04:53:21.693471 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 04:53:21.693480 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 04:53:21.693490 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 04:53:21.693503 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 04:53:21.693529 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 04:53:21.693589 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 04:53:21.693635 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 04:53:21.693651 nusoap_client: got fault 2019-08-20 04:53:21.693664 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 04:53:21.693672 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 04:53:21.693686 nusoap_client: detail =