Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 42.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
047-162 Model turbiny: HT06
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T3721
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:11:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:11:24.752858 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:11:24.752922 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:24.752936 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:11:24.752953 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:24.752964 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:11:24.752972 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:11:24.752988 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:11:24.752996 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:24.753003 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:24.753012 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:24.753021 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:11:24.753032 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:11:24.753038 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:11:24.753042 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:11:24.753047 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:11:24.753050 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:11:24.753062 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:24.753077 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:24.753086 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:11:24.753091 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:11:24.753097 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:11:24.753105 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:11:24.753114 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:11:24.761111 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:11:24.761142 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:11:24.761159 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:11:24.761171 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:24.761180 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:24.761188 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:11:24.761194 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:11:24.761238 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:11:24.804781 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:11:24.804832 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:11:24.804843 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:11:24.804853 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:11:24.804862 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:11:24.804870 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:11:24.804879 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:11:24.804888 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:11:24.804897 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:11:24.804906 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:11:12 GMT 2019-04-25 00:11:24.804915 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:11:24.804923 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:11:24.804933 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:11:24.804949 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:11:24.804990 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:11:24.812465 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:11:24.812700 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:11:24.812719 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 00:11:24.820600 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:11:24.820649 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:11:24.820677 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 00:11:24.828161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:24.828468 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.828569 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.828596 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.828654 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.828711 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.828753 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:11:24.835854 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:24.836518 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.836545 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.836647 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:11:24.836665 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 00:11:24.836766 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:24.836806 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:11:24.836821 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-04-25 00:11:24.837766 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 00:11:24.837780 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:11:24.837786 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:11:24.837813 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:11:24.837847 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:11:24.837862 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:11:24.837869 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:11:24.837887 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:11:24.837892 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:11:24.838105 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:11:24.838122 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:11:24.838171 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838180 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:11:24.838200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838230 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.838239 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838254 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:11:24.838282 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.838290 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838301 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:11:24.838317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.838383 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.838422 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838433 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.838461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838508 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.838518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:11:24.838555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.838598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:11:24.838621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:11:24.838652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838706 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.838718 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838736 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:11:24.838767 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.838775 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838786 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:11:24.838811 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.838817 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838827 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:11:24.838840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.838875 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.838890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838896 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:11:24.838911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838935 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.838942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:11:24.838965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.838980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.838990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:11:24.839004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:11:24.839044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839071 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.839078 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839088 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:11:24.839105 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.839112 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839121 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:11:24.839138 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.839145 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839154 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:11:24.839171 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.839178 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839187 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.839199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.839237 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.839252 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839259 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.839279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839351 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.839371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.839387 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839399 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:24.839427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:11:24.839440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:24.839466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:11:24.839481 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839488 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:11:24.839526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839555 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.839562 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839572 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:24.839586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.839612 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.839627 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839633 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.839647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839672 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.839679 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839690 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:11:24.839715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.839739 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:11:24.839754 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839760 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:11:24.839774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839797 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.839804 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839813 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.839826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.839850 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.839864 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839870 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.839883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839907 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.839913 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839923 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:11:24.839935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.839960 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:11:24.839974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.839980 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:11:24.839993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840016 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.840023 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840033 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:11:24.840050 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.840057 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.840078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.840106 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:11:24.840121 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840127 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.840139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840162 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.840169 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840179 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:11:24.840191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.840215 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:11:24.840230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840235 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:11:24.840249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840285 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.840293 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840303 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:11:24.840322 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.840328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840338 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.840350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.840379 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:11:24.840393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840414 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.840435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840461 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.840469 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840479 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:11:24.840492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.840518 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:11:24.840533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840539 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:11:24.840552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840576 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.840584 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840594 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.840607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.840632 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:11:24.840647 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840653 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.840667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840704 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.840711 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840721 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:11:24.840733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.840774 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:11:24.840793 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840799 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:11:24.840812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.840843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840853 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.840865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.840890 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.840904 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840910 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.840923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840946 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.840953 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840963 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:11:24.840975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.840990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841000 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:11:24.841014 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841020 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:11:24.841032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841055 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.841062 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841072 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:11:24.841084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841108 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.841122 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841128 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.841141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841165 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.841171 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841181 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:11:24.841193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:11:24.841231 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841237 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:11:24.841250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841300 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.841309 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841319 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:11:24.841331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841356 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.841371 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841377 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.841390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841433 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.841441 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841451 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:11:24.841464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841491 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:11:24.841506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841512 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:11:24.841525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841549 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.841556 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841566 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:11:24.841584 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.841590 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841600 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:11:24.841613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841643 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.841658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841664 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.841678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841715 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.841722 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841731 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:11:24.841744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841768 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:11:24.841783 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841788 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:11:24.841801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841824 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.841831 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.841853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841877 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.841891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841897 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.841910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841933 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.841940 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841950 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:11:24.841962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.841977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.841986 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:24.842000 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842006 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:11:24.842019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842042 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:24.842049 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842058 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:11:24.842071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.842095 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.842110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842116 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.842128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842151 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842157 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.842219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.842235 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:24.842255 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:11:24.842266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:24.842297 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:24.842311 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842317 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:11:24.842358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842416 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:24.842426 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842438 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:11:24.842452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.842478 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.842494 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842500 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.842513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842543 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.842600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.842616 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842627 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:24.842637 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:11:24.842649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:24.842673 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:24.842688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842694 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:11:24.842708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842746 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.842758 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842786 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:11:24.842818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.842841 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:11:24.842874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.842881 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842891 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:11:24.842910 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.842921 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.842937 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:11:24.842967 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.842997 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843015 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:11:24.843041 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.843051 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843067 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:11:24.843094 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.843106 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843123 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.843189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.843280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.843322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843339 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.843361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843389 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.843397 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843413 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:11:24.843436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.843484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:11:24.843510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843521 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:11:24.843548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843581 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.843589 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843599 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:11:24.843617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.843624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.843651 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.843658 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843668 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:11:24.843681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.843715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.843730 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843736 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.843762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843786 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.843794 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:11:24.843816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.843841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:11:24.843855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843861 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:11:24.843874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.843904 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.843926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.843950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.843965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.843971 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.843984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844007 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844014 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:11:24.844036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.844061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:24.844075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844081 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:11:24.844093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844117 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844123 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844133 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:11:24.844150 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844157 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.844184 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844190 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844200 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:11:24.844212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.844243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.844258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844264 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.844283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844308 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:11:24.844337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.844375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:24.844391 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.844415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844440 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.844447 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844457 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:11:24.844475 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844482 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844491 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:24.844509 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844515 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844524 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:24.844542 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.844549 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844558 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:11:24.844576 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.844582 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844592 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:11:24.844605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.844646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.844661 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844667 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.844680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844717 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844724 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844733 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:11:24.844746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.844761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.844770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.844783 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844819 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844826 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.844878 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.844908 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844918 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.844935 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.844941 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844950 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:11:24.844967 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.844973 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.844982 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:11:24.844999 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.845006 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845015 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:11:24.845031 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.845038 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845047 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:11:24.845064 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:24.845071 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845080 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:11:24.845097 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.845103 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845112 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.845129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.845135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.845193 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.845205 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845224 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:24.845249 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.845255 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845265 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:24.845284 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.845366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845373 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.845388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845419 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.845427 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845437 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:24.845456 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.845462 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845471 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:11:24.845488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.845495 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845505 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:11:24.845522 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.845529 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845538 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:11:24.845551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.845588 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845609 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.845630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845655 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845662 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845672 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:11:24.845697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.845712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.845722 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.845735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845761 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845768 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845777 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845789 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.845818 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845881 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.845890 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845900 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:11:24.845918 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.845924 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845934 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:11:24.845955 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.845962 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.845972 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:11:24.845989 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.845995 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846004 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:11:24.846021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.846027 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846036 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:11:24.846053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.846060 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846069 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:11:24.846086 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846092 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.846118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846124 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846133 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:11:24.846150 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846156 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846166 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:11:24.846182 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846188 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846198 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:24.846214 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846221 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846230 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:24.846242 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.846302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.846321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.846354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846379 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846386 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846396 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:11:24.846421 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.846429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846439 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.846457 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846464 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846474 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:11:24.846491 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:24.846498 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846507 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.846520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.846558 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846579 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.846593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846617 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846642 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:11:24.846655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.846670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.846680 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.846706 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846733 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846740 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846750 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846762 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.846791 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846816 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.846823 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846832 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:11:24.846849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.846855 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846864 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:11:24.846884 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.846891 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846900 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:11:24.846918 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.846924 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846933 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:11:24.846950 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.846957 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846966 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:11:24.846982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.846989 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.846998 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:11:24.847015 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847021 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.847030 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.847047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847054 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.847063 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:11:24.847080 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847086 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.847096 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:11:24.847112 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847119 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.847128 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:11:24.847144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847151 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.847160 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:24.847176 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847183 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.847192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:24.847204 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.847261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.847282 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847310 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847317 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847326 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847352 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.847384 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847414 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.847421 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847432 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:11:24.847450 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.847457 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847466 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:11:24.847484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.847490 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847499 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:11:24.847517 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847524 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847533 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:11:24.847550 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847557 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847567 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:11:24.847584 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.847591 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847601 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:11:24.847618 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847624 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847641 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:11:24.847658 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.847665 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847675 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:11:24.847705 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.847712 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847721 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:11:24.847738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.847744 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847753 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:11:24.847769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.847776 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847785 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:11:24.847801 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.847808 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847817 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:11:24.847833 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.847840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847849 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.847865 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.847872 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847881 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:11:24.847893 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.847955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.848004 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848017 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:11:24.848043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848120 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.848134 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848165 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:11:24.848183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.848211 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.848227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848234 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.848248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848293 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.848301 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848312 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:11:24.848325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.848351 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:11:24.848367 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848373 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:11:24.848387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848418 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.848426 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848436 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.848454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.848461 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848470 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:11:24.848488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.848494 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848504 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:11:24.848521 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:24.848528 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848537 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:11:24.848550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.848597 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:11:24.848613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848619 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.848633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848657 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.848664 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848674 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:11:24.848687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.848702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.848712 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:11:24.848726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.848752 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848759 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.848769 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848782 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.848798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.848811 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848837 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.848844 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848854 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:11:24.848871 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.848878 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848888 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:11:24.848905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.848912 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848921 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:11:24.848939 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:24.848946 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848956 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:11:24.848974 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.848980 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.848990 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:11:24.849008 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.849014 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.849024 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:11:24.849042 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.849049 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.849059 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:24.849076 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.849083 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.849092 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:11:24.849110 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.849117 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.849127 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:11:24.849144 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.849156 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.849166 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.849179 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:24.849257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.849287 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849295 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:11:24.849312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.849344 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849354 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.849366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.849392 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.849412 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849419 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.849434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849458 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:24.849465 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849475 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:11:24.849488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.849514 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:11:24.849527 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:24.849554 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:24.849561 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:24.849571 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:11:24.849588 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:24.849595 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:24.849604 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:11:24.849622 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:24.849629 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:24.849638 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:11:24.849651 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:24.849676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.849691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849698 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.849712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849737 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.849744 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849754 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.849772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.849779 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849789 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:11:24.849806 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.849813 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849823 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:11:24.849835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.849868 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.849883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849889 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.849903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849928 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.849935 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849945 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:11:24.849958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.849973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.849983 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.849996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850023 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850030 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850040 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850052 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.850082 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850107 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850114 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850124 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:11:24.850141 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850148 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850158 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:11:24.850175 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.850181 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850191 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:11:24.850208 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850215 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850225 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:11:24.850242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.850248 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850258 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:11:24.850280 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850288 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850298 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:11:24.850316 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.850323 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850333 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:11:24.850350 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850357 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850366 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:24.850383 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850390 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850402 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:24.850418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.850464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.850482 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850488 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:11:24.850503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850528 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850535 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850544 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:11:24.850563 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.850569 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850579 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:24.850596 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.850603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850612 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:24.850629 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850636 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850645 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:11:24.850663 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.850669 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850678 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:11:24.850691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.850732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.850748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.850768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850797 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850835 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.850855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.850871 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850882 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:24.850892 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:11:24.850904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:24.850928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:11:24.850943 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850949 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:11:24.850963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.850991 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.851003 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851022 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:11:24.851048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.851097 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.851127 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851139 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.851161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851188 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:11:24.851195 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851205 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:11:24.851223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.851250 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:11:24.851265 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851272 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:11:24.851293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.851325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851334 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.851347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.851373 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.851387 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851394 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.851413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851439 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851446 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851457 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:11:24.851470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.851486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.851495 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:11:24.851509 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851536 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851544 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851554 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851567 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.851597 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851622 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.851630 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851640 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:11:24.851658 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.851664 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851674 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:11:24.851704 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.851711 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851720 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:11:24.851737 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.851743 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851753 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:11:24.851769 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.851775 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851785 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:11:24.851802 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:24.851808 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851817 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:11:24.851834 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:24.851840 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851849 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:11:24.851866 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:24.851872 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851882 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:11:24.851898 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:24.851905 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851914 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:11:24.851931 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.851937 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851947 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:11:24.851963 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.851969 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.851979 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:11:24.851995 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.852002 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.852011 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:11:24.852028 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.852034 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.852043 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:11:24.852055 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.852114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.852131 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852138 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:11:24.852165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852189 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.852197 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:11:24.852219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.852245 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.852260 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852266 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.852286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852311 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.852318 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852328 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:11:24.852341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.852366 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:11:24.852381 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852387 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.852404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852431 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.852439 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852448 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:11:24.852466 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.852472 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852482 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:24.852500 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.852506 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852516 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:24.852533 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.852540 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852549 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:11:24.852562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.852599 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852614 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852621 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.852634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852659 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852667 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852677 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:11:24.852690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.852706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.852716 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.852729 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852757 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852764 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852774 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.852818 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.852850 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:24.852877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.852883 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:24.852911 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.852917 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852927 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:11:24.852944 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.852951 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852961 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:11:24.852978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.852985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.852995 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:24.853012 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853019 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.853028 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:11:24.853046 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:11:24.853053 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.853062 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:11:24.853075 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.853113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.853130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853136 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:11:24.853150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853174 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.853181 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853191 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:11:24.853209 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853215 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853225 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:11:24.853242 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853249 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853258 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:11:24.853281 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.853288 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853299 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:11:24.853316 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853323 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853333 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:11:24.853350 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853357 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853366 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:11:24.853383 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853390 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853401 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:11:24.853423 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853430 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853440 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:11:24.853453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.853506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.853521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853528 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:11:24.853545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853570 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:24.853577 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853587 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:11:24.853600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.853625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:11:24.853642 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:24.853649 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:11:24.853660 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:11:24.853676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853683 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:11:24.853708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.853791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:24.853810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.853821 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:24.853830 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:11:24.853847 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.853854 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:11:24.853864 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:11:24.853884 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:24.853892 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:11:24.853901 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:11:24.853918 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.853925 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.853934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.853951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.853958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.853967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.853983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.853990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.853999 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.854015 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.854022 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:11:24.854031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.854047 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.854053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:11:24.854062 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.854078 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:24.854084 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:11:24.854093 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:11:24.854109 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.854115 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.854125 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.854141 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:11:24.854147 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:11:24.854157 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:11:24.854173 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.854179 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:11:24.854189 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.854205 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.854211 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:24.854220 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.854235 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:24.854241 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:11:24.854251 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:11:24.854262 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:11:24.854300 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.854328 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:11:24.854368 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.854396 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:11:24.854429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.854456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:11:24.854482 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.854509 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:11:24.854536 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.854562 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:11:24.854588 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:11:24.854614 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:11:24.854641 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:11:24.854667 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:11:24.854707 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:11:24.854734 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:11:24.854819 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.854848 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:11:24.854873 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.854903 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:11:24.854929 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.854954 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:11:24.854979 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.855004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:11:24.855029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.855055 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:24.855080 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.855145 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:24.855171 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.855196 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:24.855221 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.855248 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:11:24.855279 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.855306 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:11:24.855332 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.855360 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:24.855401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.855432 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:24.855460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.855486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.855513 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.855539 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.855565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.855592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.855618 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.855644 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:11:24.855675 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:11:24.855728 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:11:24.855755 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.855780 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:11:24.855806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.855831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.855856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.855881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:11:24.855907 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.855932 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:11:24.855957 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.855983 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:11:24.856008 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.856034 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:11:24.856059 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.856084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:24.856109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.856136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:11:24.856163 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856181 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856206 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.856230 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856247 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856263 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856294 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.856319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.856438 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856464 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.856489 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856515 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.856541 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856558 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856629 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.856658 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856675 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856714 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.856740 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856765 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.856790 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856815 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.856840 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.856889 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856914 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.856939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856955 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.856980 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.857005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.857054 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857079 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.857105 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857130 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.857154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.857310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857326 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857379 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.857410 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857438 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.857465 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857498 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.857550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.857671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857688 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857717 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.857852 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.857955 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.857981 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.858006 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858023 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858039 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858055 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858082 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.858106 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858131 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:24.858156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.858238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.858371 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858398 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:11:24.858428 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858454 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.858481 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.858532 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.858678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:11:24.858900 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858916 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858941 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.858966 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858982 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.858998 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859022 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.859047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.859145 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859169 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.859194 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859219 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.859244 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859260 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859290 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.859315 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859331 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859355 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.859395 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859428 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.859455 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859481 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.859506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859533 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.859559 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859585 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:24.859610 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859627 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859665 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:24.859694 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859719 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.859744 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859769 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.859793 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859818 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.859843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.859963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.859988 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860005 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.860070 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860095 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.860120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860137 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.860203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:24.860323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860355 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.860450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860468 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860484 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.860553 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860579 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:24.860605 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860622 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860639 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860656 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860694 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:24.860719 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860744 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:24.860769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860827 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.860852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:24.860966 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.860991 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:11:24.861016 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861091 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:24.861119 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861144 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:24.861173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861221 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.861277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861421 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:24.861447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:11:24.861473 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.861530 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.861580 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.861629 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.861688 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.861734 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:24.861780 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:11:24.861826 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:24.861876 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.861922 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.861968 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.862038 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.862085 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.862132 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.862178 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.862222 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.862268 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.862320 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.862382 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.862437 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.862488 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.862543 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.862597 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.862644 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:24.862703 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.862747 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.862791 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.862838 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.862885 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.862935 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.862980 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.863026 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.863080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.863126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.863171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.863217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.863261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.863313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:24.863361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:11:24.863407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:24.863452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.863497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.863570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.863616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.863661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.863707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.863754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.863799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.863905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.863953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.864001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.864049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.864097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.864148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.864200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.864247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:24.864301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.864349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.864395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.864455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.864571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.864623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.864673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.864720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.864774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.864821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.864867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.864913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.864958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.865003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:24.865048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:11:24.865094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:24.865140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.865185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.865231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.865281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.865327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.865374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.865420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.865464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.865509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.865555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.865601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.865648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.865695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.865745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.865795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.865840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:24.865884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.865928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.865973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.866019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.866066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.866118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.866163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.866210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.866284 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:11:24.866314 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.866372 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.866424 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.866482 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.866534 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.866585 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:24.866635 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:24.866686 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:24.866736 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.866807 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.866859 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.866910 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.866962 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.867012 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.867063 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.867113 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.867164 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.867215 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.867266 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.867323 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.867389 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.867442 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.867495 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.867548 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:24.867601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.867654 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.867726 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.867777 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.867828 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.867879 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.867930 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.867981 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.868039 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:11:24.868062 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.868114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.868165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.868217 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.868297 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.868350 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:24.868401 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:24.868453 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:24.868504 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.868556 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.868607 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.868658 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.868709 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.868759 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.868811 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.868862 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.868913 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.868965 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.869061 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.869113 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.869164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.869216 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.869287 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.869341 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:24.869394 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.869448 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.869501 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.869554 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.869607 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.869661 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.869727 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.869801 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.869863 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:11:24.869885 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.869931 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.869978 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.870024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.870070 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.870116 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:24.870162 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:24.870222 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:24.870293 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.870343 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.870391 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.870442 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.870491 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.870539 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.870587 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.870634 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.870682 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.870730 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.870777 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.870825 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.870872 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.870920 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.870968 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.871033 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:24.871082 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.871130 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.871177 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.871224 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.871272 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.871326 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.871374 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.871422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.871477 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:11:24.871498 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.871567 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.871618 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.871667 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.871717 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.871767 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:24.871816 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:24.871866 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:24.871915 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.871965 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.872015 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.872083 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.872133 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.872183 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.872232 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.872287 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.872337 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.872387 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.872436 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.872486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.872559 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.872611 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.872661 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.872723 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:24.872771 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.872819 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.872867 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.872914 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.872962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.873037 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.873086 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.873134 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.873184 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:11:24.873200 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:11:24.873229 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:11:24.873255 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:11:24.873286 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:11:24.873311 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:11:24.873330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.873344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.873352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.873373 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.873381 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.873389 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:24.873397 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:24.873405 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:24.873412 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.873420 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.873428 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.873435 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.873443 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.873451 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.873459 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.873466 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.873474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.873481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.873489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.873497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.873504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.873511 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.873518 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.873526 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:24.873533 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.873540 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.873547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.873555 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.873562 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.873569 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.873577 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.873584 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.873592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.873600 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.873608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.873616 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.873624 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.873632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:24.873640 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:24.873647 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:24.873655 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.873692 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.873707 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.873730 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.873743 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.873788 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.873803 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.873909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.873922 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.873930 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.873937 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.873945 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.873953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.873960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.873971 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.873979 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:24.873986 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.873994 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.874001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.874008 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.874016 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.874024 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.874031 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.874038 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.874046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.874055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.874070 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.874077 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.874084 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:24.874091 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:24.874115 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:24.874122 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.874129 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.874136 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.874144 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.874151 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.874158 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.874164 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.874171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.874178 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.874184 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.874191 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.874198 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.874204 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.874211 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.874218 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.874225 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:24.874232 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.874238 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.874245 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.874251 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.874258 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.874264 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.874271 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.874283 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.874290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:24.874298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:24.874312 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:24.874318 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:24.874325 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:24.874332 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:24.874338 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:24.874345 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:24.874351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:24.874358 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:24.874364 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:24.874371 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.874379 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.874386 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:24.874393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:24.874400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:24.874406 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.874413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:24.874419 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:24.874426 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:24.874432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:24.874439 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:24.874445 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:24.874452 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:24.874458 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:24.874464 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:24.874471 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:24.874477 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:24.874484 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:24.874490 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:24.874497 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:24.874570 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:11:24.874580 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:11:24.874585 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:11:24.874589 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:11:24.874596 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:11:24.874600 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:11:24.874605 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:11:24.874614 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:11:24.874622 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:11:24.874655 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874662 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:11:24.874675 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:11:24.874696 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:11:24.874703 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:11:24.874708 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:11:24.874712 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:11:24.874717 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:11:24.874727 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:24.874734 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:24.874738 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:24.874748 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874756 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:24.874761 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:11:24.874783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.874792 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:11:24.874797 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.874821 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:11:24.874826 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:11:24.874830 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:11:24.874834 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:11:24.874839 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:11:24.874842 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:11:24.874847 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:11:24.874852 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:11:24.874858 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:11:24.874868 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:24.874874 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:24.874878 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:24.874884 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874890 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:11:24.874894 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:24.874917 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:11:24.874924 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874928 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874934 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874938 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:24.874948 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:11:24.874956 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:24.874960 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:11:24.874965 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:11:24.874971 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204827" 2019-04-25 00:11:24.874978 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:24.874983 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:11:24.874988 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:24.874994 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:24.874999 wsdl: in serializeType: returning: 204827 2019-04-25 00:11:24.875005 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:11:24.875012 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:24.875016 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:11:24.875020 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:11:24.875025 wsdl: in serializeType: returning: 204827 2019-04-25 00:11:24.875030 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204827 2019-04-25 00:11:24.875044 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204827 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:11:24.875049 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:11:24.875059 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3732"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:11:24.875074 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:11:24.875079 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204827 2019-04-25 00:11:24.875089 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:11:24.875164 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:11:24.875101 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:11:24.875113 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:11:24.875118 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:11:24.875122 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:11:24.875126 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:11:24.875134 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:24.875144 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:24.875153 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:11:24.875158 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:11:24.875171 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:11:24.875201 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:11:24.875209 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:11:24.883121 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:11:24.883136 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:11:24.883146 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:11:24.883151 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:11:24.883157 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:24.883161 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:24.883165 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:11:24.883169 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:11:24.883174 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:11:24.883200 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:11:24.899507 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:11:24.899528 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:11:24.899535 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:11:24.899541 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:11:24.899547 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:11:24.899552 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:11:24.899570 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:11:24.899576 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:11:24.899591 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:11:24.899598 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:11:12 GMT 2019-04-25 00:11:24.899605 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:11:24.899610 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:11:24.899616 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:11:24.899625 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:11:24.899657 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:11:24.899668 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:11:24.899678 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:11:24.899682 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:11:24.899687 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:11:24.899715 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:11:24.899727 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:11:24.899732 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:11:24.899752 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:11:24.899759 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:11:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:11:24.899791 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:11:24.899800 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:11:24.899819 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:11:24.899825 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:11:24.899924 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:11:24.900022 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:11:24.900028 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:11:24.900037 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:11:24.900047 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:11:24.900071 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:11:24.900129 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:11:24.900461 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:11:24.900480 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:11:24.900488 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:11:24.900493 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:11:24.900497 nusoap_client: detail =