Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 42.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
047-162 Model turbiny: HT06
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T3721
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:10:51 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:11:42.528391 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:11:42.528454 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:42.528468 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:11:42.528483 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:42.528492 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:11:42.528505 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:11:42.528518 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:11:42.528526 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:42.528532 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:42.528540 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:42.528556 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:11:42.528567 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:11:42.528572 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:11:42.528577 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:11:42.528581 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:11:42.528584 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:11:42.528595 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:42.528608 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:42.528615 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:11:42.528621 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:11:42.528626 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:11:42.528634 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:11:42.528642 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:11:42.536603 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:11:42.536635 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:11:42.536654 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:11:42.536663 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:42.536670 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:42.536674 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:11:42.536679 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:11:42.536706 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:11:42.555949 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:11:42.555995 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:11:42.556005 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:11:42.556016 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:11:42.556028 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:11:42.556039 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:11:42.556047 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:11:42.556062 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:11:42.556073 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:11:42.556083 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:10:51 GMT 2019-06-27 00:11:42.556089 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:11:42.556095 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:11:42.556102 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:11:42.556115 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:11:42.556150 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:11:42.556174 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-06-27 00:11:42.563745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:11:42.563908 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.563990 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-06-27 00:11:42.571839 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:11:42.571940 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.571961 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-06-27 00:11:42.579820 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:11:42.579963 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.580026 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.580079 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.580106 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.580120 soap_transport_http: read buffer of 3432 bytes 2019-06-27 00:11:42.588235 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.588386 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.588418 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.588455 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.588484 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.588523 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:42.588551 soap_transport_http: read buffer of 3728 bytes 2019-06-27 00:11:42.595636 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-06-27 00:11:42.595661 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:11:42.595667 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:11:42.595712 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:11:42.595751 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:11:42.595768 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:11:42.595776 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:11:42.595796 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:11:42.595802 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:11:42.596004 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:11:42.596022 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:11:42.596083 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:11:42.596116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596150 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596160 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596176 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:11:42.596198 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596205 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596224 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:11:42.596240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.596282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.596298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596305 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.596323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596354 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.596362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596373 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:11:42.596387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.596415 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:11:42.596431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596438 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:11:42.596453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596479 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596487 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596497 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:11:42.596515 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596522 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596532 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:11:42.596549 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596556 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596566 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:11:42.596580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.596614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.596629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:11:42.596650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596676 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.596683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:11:42.596707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.596733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:11:42.596748 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:11:42.596768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596794 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596801 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596811 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:11:42.596830 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596836 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596847 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:11:42.596864 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.596871 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.596881 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:11:42.596970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.596985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597005 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.597029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.597098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.597116 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.597139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597221 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.597242 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.597260 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597272 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:42.597282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:11:42.597295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:42.597319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:11:42.597334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597340 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:11:42.597361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597388 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.597395 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597405 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:42.597419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.597444 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.597459 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597466 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.597480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597507 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.597514 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597524 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:11:42.597537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.597563 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:11:42.597577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597584 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:11:42.597598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.597630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597640 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.597653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.597678 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.597693 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597700 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.597714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597739 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.597747 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597757 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:11:42.597770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.597795 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:11:42.597810 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597816 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:11:42.597830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597855 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.597863 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597873 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:11:42.597891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.597898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.597920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.597956 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:11:42.597972 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.597978 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.597993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598018 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.598025 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598035 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:11:42.598048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.598080 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:11:42.598096 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598103 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:11:42.598117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598143 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.598150 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598160 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:11:42.598179 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.598186 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.598209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.598240 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:11:42.598254 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598262 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.598281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598307 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.598315 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598325 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:11:42.598338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.598363 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:11:42.598378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598385 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:11:42.598398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.598482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.598507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.598572 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:11:42.598589 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598595 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.598610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598636 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.598674 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598687 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:11:42.598701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.598726 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:11:42.598742 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598749 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:11:42.598767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598793 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.598800 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598810 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.598824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.598848 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.598863 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598870 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.598884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598909 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.598916 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598931 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:11:42.598946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.598971 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:11:42.598987 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.598993 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:11:42.599007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599032 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.599040 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599050 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:11:42.599067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.599093 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.599108 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599114 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.599128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599255 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.599270 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599288 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:11:42.599312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.599415 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:11:42.599437 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599444 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:11:42.599459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599485 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.599492 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599502 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:11:42.599516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.599594 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.599610 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599617 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.599632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599657 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.599664 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599679 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:11:42.599692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.599753 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:11:42.599774 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599781 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:11:42.599795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599821 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.599828 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599838 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:11:42.599860 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.599867 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599877 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:11:42.599891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.599920 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.599949 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599955 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.599970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.599995 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.600002 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600018 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:11:42.600032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.600063 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:11:42.600080 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600086 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:11:42.600101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.600276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600294 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.600421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.600450 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.600467 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600474 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.600489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600521 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.600529 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600539 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:11:42.600552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.600578 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:42.600592 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600599 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:11:42.600613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600638 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:42.600646 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600656 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:11:42.600669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.600694 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.600709 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600715 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.600729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600760 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600800 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.600821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.600838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600849 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:42.600859 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:11:42.600871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:42.600896 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:42.600911 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.600917 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:11:42.600937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601002 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:42.601011 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601022 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:11:42.601035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.601068 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.601088 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601095 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.601110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601134 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601141 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601179 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.601200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.601217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601228 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:42.601238 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:11:42.601251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:42.601275 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:42.601290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601297 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:11:42.601311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.601344 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601354 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:11:42.601372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.601379 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601389 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:11:42.601408 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.601415 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601425 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:11:42.601443 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.601450 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601459 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:11:42.601477 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.601484 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601494 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:11:42.601512 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.601518 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601528 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:11:42.601545 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.601552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601561 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.601574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.601647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.601675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601682 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.601700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601726 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.601733 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:11:42.601757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.601782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:11:42.601797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601804 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:11:42.601818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601843 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.601850 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601860 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:11:42.601878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.601885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601895 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.601913 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.601919 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601943 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:11:42.601957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.601980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.601991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.602006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602013 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.602027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602072 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602090 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:11:42.602117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.602144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:11:42.602160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602166 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:11:42.602182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.602237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.602263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.602278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602284 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.602299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602325 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602379 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602402 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:11:42.602426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.602512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:42.602532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:11:42.602554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602580 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602588 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602601 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:11:42.602620 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602628 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602638 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.602664 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602671 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602682 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:11:42.602695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.602728 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.602743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602750 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.602765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602791 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602798 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:11:42.602822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.602847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:42.602862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602868 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.602883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602909 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.602916 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602931 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:11:42.602954 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602961 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.602972 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:42.602989 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.602996 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603006 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:42.603023 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.603040 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603054 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:11:42.603084 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.603093 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603104 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:11:42.603118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.603160 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.603176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.603196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603223 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603230 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603240 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:11:42.603253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.603279 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.603293 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603325 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603333 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603371 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603386 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.603429 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.603463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.603491 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.603498 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603508 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:11:42.603525 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.603532 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603542 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:11:42.603560 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.603567 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603577 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:11:42.603595 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.603602 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603612 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:11:42.603629 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:42.603636 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603646 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:11:42.603664 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.603671 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603680 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.603698 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.603705 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603714 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.603732 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.603739 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603749 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:42.603766 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.603773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603783 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:42.603796 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.603847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.603865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.603890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603915 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.603922 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603945 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:42.603964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.603971 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.603980 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:11:42.603997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604004 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604014 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:11:42.604031 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.604039 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604049 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:11:42.604069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.604109 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.604145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604172 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604179 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604189 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:11:42.604203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.604228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.604242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604270 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604278 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604289 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604302 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.604332 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604358 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.604366 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604375 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:11:42.604393 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604400 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604411 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:11:42.604429 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.604435 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:11:42.604462 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.604469 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604479 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:11:42.604497 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.604503 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604513 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:11:42.604530 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.604537 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:11:42.604564 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604571 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604581 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.604598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604605 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604614 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:11:42.604632 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604638 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604649 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:11:42.604666 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604672 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604682 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:42.604700 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604707 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604717 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:42.604730 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.604833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.604857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604864 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.604881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604956 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.604965 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.604976 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:11:42.604999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.605006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.605037 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.605044 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605057 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:11:42.605077 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:42.605084 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605095 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.605108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.605255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.605321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605380 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:11:42.605393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.605409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.605419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.605433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605463 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605471 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605481 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605494 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.605524 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605551 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.605558 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605568 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:11:42.605586 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.605593 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605603 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:11:42.605626 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.605633 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605643 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:11:42.605661 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.605669 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605678 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:11:42.605696 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.605703 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605713 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:11:42.605731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.605738 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605748 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:11:42.605793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.605802 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.605835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.605844 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605854 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:11:42.605872 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.605882 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605893 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:11:42.605911 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.605933 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.605944 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:11:42.606011 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.606020 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.606032 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:42.606055 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.606064 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.606076 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:42.606089 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.606153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.606171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606202 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606210 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606221 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.606265 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606293 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.606300 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606310 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:11:42.606329 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.606335 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606346 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:11:42.606363 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.606370 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606379 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:11:42.606397 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.606404 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606414 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:11:42.606431 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.606438 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606448 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:11:42.606466 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.606473 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606483 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:11:42.606500 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.606507 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606516 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:11:42.606534 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.606541 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606552 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:11:42.606569 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.606576 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606586 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:11:42.606603 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.606617 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606626 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:11:42.606644 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.606651 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606661 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:11:42.606678 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.606685 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606695 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:11:42.606712 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.606719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.606746 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.606753 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606763 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:11:42.606776 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.606860 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.606867 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:11:42.606885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.606911 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.606918 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.606933 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:11:42.606947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.606963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.606973 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.606988 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.606995 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.607010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607036 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.607043 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607057 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:11:42.607072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.607098 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:11:42.607114 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607120 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:11:42.607134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.607167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.607196 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.607202 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607212 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:11:42.607229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.607236 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607245 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:11:42.607263 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:42.607269 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607279 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:11:42.607292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.607331 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:11:42.607346 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607352 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.607368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607394 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.607401 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607411 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:11:42.607424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.607439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.607449 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:11:42.607463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.607490 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607497 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.607507 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.607536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.607550 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607575 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.607583 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607592 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:11:42.607610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.607617 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607665 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:11:42.607688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.607695 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607705 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:11:42.607723 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:42.607730 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607740 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:11:42.607762 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.607769 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607779 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:11:42.607797 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.607804 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607814 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:11:42.607877 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.607886 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607898 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:42.607918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.607939 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607950 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:11:42.607968 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.607979 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.607989 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:11:42.608008 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.608015 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.608024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.608038 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:42.608094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.608115 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608122 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:11:42.608140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.608173 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.608197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.608229 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.608244 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608250 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.608264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608295 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:42.608302 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608312 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:11:42.608325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.608350 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:11:42.608364 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:42.608391 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:42.608398 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:42.608408 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:11:42.608425 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:42.608432 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:42.608441 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:11:42.608459 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:42.608466 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:42.608476 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:11:42.608490 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:42.608514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.608530 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608536 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.608552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.608586 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608596 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.608614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.608621 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608631 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:11:42.608649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.608656 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608666 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:11:42.608679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.608713 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608727 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608733 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.608748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608773 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608780 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608790 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:11:42.608803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.608819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.608829 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.608842 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608870 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608877 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608887 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.608948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608975 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.608982 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.608996 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:11:42.609014 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609021 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609031 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:11:42.609049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.609059 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609071 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:11:42.609089 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609096 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609106 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:11:42.609124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.609131 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609140 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:11:42.609158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609165 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609175 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:11:42.609192 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.609200 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609210 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:11:42.609229 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609236 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609246 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:42.609263 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609270 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609290 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:42.609303 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.609349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.609368 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609374 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:11:42.609389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609449 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609462 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609479 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:11:42.609512 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.609522 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609539 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:42.609568 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.609579 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:42.609628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609641 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609659 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:11:42.609692 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.609705 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609724 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:11:42.609818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.609939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.609964 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.610003 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610015 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.610046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610095 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610108 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.610194 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.610212 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610224 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:42.610235 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:11:42.610248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:42.610272 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:11:42.610295 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610302 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:11:42.610328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610371 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.610383 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610402 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:11:42.610429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.610465 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.610482 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610488 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.610503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610535 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:11:42.610543 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610553 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:11:42.610567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.610592 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:11:42.610607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610614 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:11:42.610631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.610665 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.610689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.610714 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.610728 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610735 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.610773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610803 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.610810 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610821 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:11:42.610835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.610851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.610861 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:11:42.610875 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.610903 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.610911 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.610921 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.610940 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.610964 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.610979 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611006 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611015 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611025 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:11:42.611043 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611050 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611120 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:11:42.611158 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611165 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611176 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:11:42.611194 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611201 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611211 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:11:42.611234 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611241 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611251 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:11:42.611268 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:42.611275 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611285 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:11:42.611303 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:42.611310 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611363 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:11:42.611386 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:42.611393 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611403 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:11:42.611421 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:42.611441 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611452 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:11:42.611473 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611487 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611497 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:11:42.611514 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611520 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611530 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:11:42.611547 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611553 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611563 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:11:42.611579 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611586 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611595 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:11:42.611608 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.611668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.611688 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611694 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:11:42.611710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611735 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.611742 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611752 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:11:42.611764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.611788 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.611802 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611809 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.611822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611847 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.611854 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611863 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:11:42.611876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.611900 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:11:42.611914 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.611920 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.611940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612050 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.612062 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612074 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:11:42.612093 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.612100 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612110 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:42.612229 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.612242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:42.612290 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.612306 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612395 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:11:42.612438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.612566 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612583 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612590 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.612606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612636 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612644 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612655 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:11:42.612668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.612683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.612693 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.612707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612736 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612743 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612753 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.612797 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.612829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612838 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:42.612856 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.612862 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:42.612888 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.612895 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.612904 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:11:42.612921 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.613078 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.613102 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:11:42.613146 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613227 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.613240 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:42.613261 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613269 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.613285 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:11:42.613303 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:11:42.613310 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.613324 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:11:42.613338 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.613377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.613396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613403 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:11:42.613418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613473 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.613481 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613491 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:11:42.613508 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613515 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613525 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:11:42.613542 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613549 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613558 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:11:42.613575 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.613581 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613590 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:11:42.613607 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613614 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613623 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:11:42.613675 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613683 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613694 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:11:42.613716 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613723 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613746 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:11:42.613768 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.613775 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613785 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:11:42.613799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.613866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.613890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613898 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:11:42.613914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613946 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:42.613954 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:11:42.613978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.613994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.614004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:11:42.614021 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:42.614028 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:11:42.614041 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:11:42.614061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.614069 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:11:42.614084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.614110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.614131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:42.614148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.614159 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:42.614169 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:11:42.614187 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.614193 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:11:42.614203 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:11:42.614220 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:42.614237 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:11:42.614248 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:11:42.614266 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.614273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.614283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.614302 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.614308 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.614318 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.614335 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.614342 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.614352 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.614368 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.614375 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:11:42.614385 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.614402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.614408 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:11:42.614418 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.614448 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:42.614454 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:11:42.614464 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:11:42.614480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.614487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.614497 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.614513 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:11:42.614520 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:11:42.614530 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:11:42.614547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.614553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:11:42.614563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.614583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.614590 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:42.614600 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.614630 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:42.614636 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:11:42.614646 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:11:42.614664 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:11:42.614717 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.614758 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:11:42.614787 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.614814 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:11:42.614841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.614868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:11:42.614894 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.614921 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:11:42.614988 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.615030 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:11:42.615064 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:11:42.615093 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:11:42.615119 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:11:42.615196 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:11:42.615229 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:11:42.615258 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:11:42.615289 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.615317 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:11:42.615344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.615370 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:11:42.615397 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.615424 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:11:42.615463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.615489 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:11:42.615515 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.615541 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:42.615566 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.615592 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:42.615688 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.615713 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:42.615738 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.615765 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:11:42.615791 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.615817 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:11:42.615843 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.615871 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:42.615897 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.615933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:42.615961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.615987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.616013 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.616038 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.616071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.616098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.616123 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.616163 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:11:42.616190 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:11:42.616216 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:11:42.616242 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.616269 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:11:42.616295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.616322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.616349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.616375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:11:42.616402 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.616429 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:11:42.616468 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.616494 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:11:42.616519 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.616546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:11:42.616572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.616598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:42.616623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.616650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:11:42.616679 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616696 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616722 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.616747 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616763 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616779 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616805 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.616830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.616936 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.616962 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.616988 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617013 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.617038 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617058 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617086 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.617112 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617129 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617155 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.617181 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617207 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.617232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617258 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.617283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617308 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.617333 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617359 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.617384 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617401 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617426 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.617452 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.617503 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617528 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.617554 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617580 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.617702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.617900 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617916 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.617947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618044 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.618079 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618105 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.618131 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618152 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618169 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.618221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.618335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618368 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618384 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.618435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.618534 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618589 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.618680 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618712 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618745 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618779 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618851 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.618880 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618907 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:42.618942 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.618977 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.619030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.619155 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619182 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:11:42.619208 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619235 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.619261 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619287 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.619313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619401 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.619428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:11:42.619625 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619642 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619666 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.619692 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619708 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619724 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619750 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.619775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.619964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.619993 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620020 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.620046 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620079 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.620106 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620123 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620150 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.620176 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620193 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620219 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.620246 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620272 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.620301 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620327 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.620354 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620395 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.620420 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620485 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:42.620512 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620557 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:42.620583 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.620689 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620716 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.620742 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620771 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.620797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.620971 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.620987 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621004 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621029 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.621060 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621090 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.621116 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.621203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:42.621322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621413 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.621439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621471 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621487 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621512 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.621537 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621563 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:42.621589 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621606 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621623 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621639 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:42.621689 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621715 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:42.621741 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621759 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621775 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.621825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:42.621965 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.621992 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:11:42.622018 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622044 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:42.622077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622104 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:42.622131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622164 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.622234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:42.622378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:11:42.622421 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.622483 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.622533 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.622631 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.622679 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.622731 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:42.622778 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:11:42.622825 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:42.622878 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.622943 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.622995 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.623044 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.623097 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.623147 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.623195 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.623243 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.623291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.623345 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.623408 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.623455 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.623504 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.623559 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.623628 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.623675 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:42.623775 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.623870 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.623952 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.624062 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.624116 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.624177 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.624225 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.624275 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.624333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.624400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.624447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.624494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.624539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.624587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:42.624636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:11:42.624692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:42.624739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.624857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.624906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.624976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.625025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.625079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.625130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.625180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.625373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.625554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.625606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.625688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.625755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.625807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.626012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.626130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:42.626186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.626235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.626294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.626354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.626404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.626494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.626547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.626609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.626666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.626713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.626760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.626807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.626852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.626898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:42.626966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:11:42.627015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:42.627069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.627117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.627168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.627215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.627274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.627321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.627375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.627420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.627466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.627512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.627560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.627608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.627656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.627739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.627792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.627841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:42.627887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.627991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.628041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.628103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.628155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.628211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.628271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.628318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.628375 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:11:42.628403 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.628464 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.628518 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.628572 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.628625 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.628676 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:42.628728 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:42.628780 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:42.628832 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.628884 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.628963 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.629020 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.629080 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.629135 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.629190 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.629257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.629310 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.629369 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.629424 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.629477 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.629529 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.629581 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.629633 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.629685 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:42.629738 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.629791 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.629856 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.629910 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.629992 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.630047 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.630109 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.630164 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.630242 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:11:42.630267 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.630320 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.630374 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.630427 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.630480 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.630532 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:42.630585 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:42.630783 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:42.630864 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.630949 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.631007 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.631062 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.631116 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.631238 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.631361 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.631420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.631476 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.631619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.631718 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.631967 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.632025 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.632081 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.632136 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.632191 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:42.632258 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.632375 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.632429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.632482 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.632611 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.632715 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.632851 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.632983 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.633175 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:11:42.633208 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.633312 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.633366 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.633417 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.633496 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.633551 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:42.633602 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:42.633650 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:42.633698 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.633746 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.633794 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.633841 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.633888 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.633984 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.634037 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.634094 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.634144 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.634194 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.634257 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.634304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.634352 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.634399 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.634448 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.634495 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:42.634543 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.634590 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.634637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.634684 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.634731 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.634778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.634825 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.634875 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.634951 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:11:42.634976 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.635034 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.635091 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.635142 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.635193 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.635244 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:42.635307 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:42.635357 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:42.635454 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.635507 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.635561 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.635611 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.635660 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.635710 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.635759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.635807 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.635856 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.635908 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.635987 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.636040 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.636097 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.636150 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.636201 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.636264 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:42.636314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.636363 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.636465 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.636516 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.636570 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.636621 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.636671 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.636720 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.636779 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:11:42.636876 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:11:42.636977 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:11:42.637015 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:11:42.637044 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:11:42.637076 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:11:42.637101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.637124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.637135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.637148 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.637159 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.637171 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:42.637182 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:42.637193 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:42.637203 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.637214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.637224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.637234 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.637243 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.637267 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.637278 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.637287 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.637297 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.637307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.637317 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.637327 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.637337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.637346 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.637356 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.637366 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:42.637375 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.637385 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.637394 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.637404 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.637414 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.637423 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.637433 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.637442 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.637453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.637464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.637473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.637483 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.637492 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.637501 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:42.637510 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:42.637519 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:42.637527 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.637535 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.637544 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.637553 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.637561 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.637642 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.637668 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.637677 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.637687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.637695 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.637704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.637713 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.637721 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.637742 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.637751 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.637764 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:42.637781 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.637790 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.637799 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.637808 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.637817 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.637827 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.637835 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.637843 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.637852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.637864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.637874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.637885 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.637893 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.637902 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:42.637910 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:42.637918 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:42.637931 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.637940 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.637949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.637958 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.637967 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.637975 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.637984 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.637992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.638000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.638007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.638015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.638023 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.638032 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.638041 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.638064 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.638075 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:42.638084 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.638218 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.638235 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.638254 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.638268 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.638282 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.638292 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.638300 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.638337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:42.638351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.638359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:42.638369 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:42.638377 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:42.638386 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:42.638394 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:42.638401 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:42.638410 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:42.638417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:42.638427 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:42.638436 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:42.638444 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.638455 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.638462 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:42.638469 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:42.638477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:42.638484 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.638492 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:42.638526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:42.638542 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:42.638554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:42.638567 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:42.638580 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:42.638592 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:42.638603 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:42.638615 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:42.638628 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:42.638641 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:42.638653 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:42.638667 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:42.638681 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:42.639024 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:11:42.639047 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:11:42.639057 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:11:42.639066 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:11:42.639079 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:11:42.639087 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:11:42.639095 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:11:42.639118 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:11:42.639133 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:11:42.639224 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.639235 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:11:42.639253 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:11:42.639275 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:11:42.639283 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:11:42.639288 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:11:42.639292 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:11:42.639299 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:11:42.639314 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:42.639322 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:42.639328 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:42.639343 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.639354 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:42.639360 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:11:42.639387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.639429 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:11:42.639436 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.639462 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:11:42.639469 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:11:42.639473 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:11:42.639477 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:11:42.639482 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:11:42.639486 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:11:42.639492 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:11:42.639496 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:11:42.639504 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204827" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:11:42.639519 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:42.639527 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:42.639531 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:42.639538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.639544 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:11:42.639549 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:42.639574 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:11:42.639582 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.639587 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.639593 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.639598 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:42.639611 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:11:42.639618 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:42.639623 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:11:42.639629 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:11:42.639636 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204827" 2019-06-27 00:11:42.639643 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:42.639648 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:11:42.639653 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:42.639660 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:42.639665 wsdl: in serializeType: returning: 204827 2019-06-27 00:11:42.639672 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:11:42.639679 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:42.639684 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:11:42.639688 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:11:42.639693 wsdl: in serializeType: returning: 204827 2019-06-27 00:11:42.639698 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204827 2019-06-27 00:11:42.639713 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204827 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:11:42.639718 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:11:42.639724 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3641"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:11:42.639740 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:11:42.639746 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204827 2019-06-27 00:11:42.639761 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:11:42.639847 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:11:42.639776 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:11:42.639789 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:11:42.639795 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:11:42.639801 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:11:42.639805 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:11:42.639813 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:42.639824 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:42.639834 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:11:42.639840 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:11:42.639855 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:11:42.639867 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:11:42.639875 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:11:42.647791 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:11:42.647838 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:11:42.647860 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:11:42.647876 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:11:42.647884 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:42.647890 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:42.647895 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:11:42.647900 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:11:42.647906 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:11:42.647943 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:11:42.658183 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:11:42.658233 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:11:42.658240 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:11:42.658246 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:11:42.658252 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:11:42.658258 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:11:42.658265 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:11:42.658271 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:11:42.658277 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:11:42.658283 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:10:51 GMT 2019-06-27 00:11:42.658291 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:11:42.658296 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:11:42.658302 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:11:42.658316 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:11:42.658348 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:11:42.658361 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:11:42.658373 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:11:42.658378 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:11:42.658384 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:11:42.658421 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:11:42.658435 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:11:42.658442 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:11:42.658469 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:11:42.658476 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:10:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:11:42.658518 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:11:42.658529 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:11:42.658558 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:11:42.658564 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:11:42.658686 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:11:42.658795 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:11:42.658802 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:11:42.658811 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:11:42.658825 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:11:42.658851 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:11:42.658909 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:11:42.659436 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:11:42.659459 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:11:42.659468 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:11:42.659473 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:11:42.659478 nusoap_client: detail =