Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 41.00/42.86Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3541902010 Model turbiny: KP35
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1835
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-26 23:57:53.665462 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-26 23:57:53.665620 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:53.665649 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-26 23:57:53.665676 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:53.665693 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-26 23:57:53.665714 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-26 23:57:53.665740 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-26 23:57:53.665756 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:53.665769 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:53.665782 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:53.665795 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:57:53.665814 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:57:53.665828 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:57:53.665837 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:57:53.665845 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:57:53.665853 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-26 23:57:53.665877 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:53.666134 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:53.666152 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:57:53.666161 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-26 23:57:53.666172 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-26 23:57:53.666189 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:57:53.666204 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:57:53.674392 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:57:53.674436 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:57:53.674459 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-26 23:57:53.674472 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:53.674482 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:53.674491 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:57:53.674499 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-26 23:57:53.674557 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-26 23:57:53.818336 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-26 23:57:53.818384 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-26 23:57:53.818393 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:57:53.818399 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:57:53.818405 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:57:53.818411 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:57:53.818417 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:57:53.818423 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:57:53.818429 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:57:53.818435 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:02 GMT 2019-06-26 23:57:53.818441 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:57:53.818446 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-26 23:57:53.818453 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:57:53.818527 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-26 23:57:53.818565 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-26 23:57:53.826385 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.826421 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.834003 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-06-26 23:57:53.834168 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:53.834204 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:53.834313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:53.834364 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:53.834441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:57:53.834483 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:53.841933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:57:53.842012 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:57:53.842068 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:57:53.842251 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.842319 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.842341 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.842359 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-06-26 23:57:53.850117 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:57:53.850237 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.850296 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.850353 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.850384 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.850403 soap_transport_http: read buffer of 3432 bytes 2019-06-26 23:57:53.858115 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:53.858152 soap_transport_http: read buffer of 1463 bytes 2019-06-26 23:57:53.858162 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:57:53.858168 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-26 23:57:53.858277 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-26 23:57:53.858324 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:57:53.858339 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:57:53.858346 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:57:53.858364 wsdl: got WSDL URL 2019-06-26 23:57:53.858369 wsdl: Parse WSDL 2019-06-26 23:57:53.858843 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-26 23:57:53.858859 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-26 23:57:53.858917 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.858944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-26 23:57:53.858967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859000 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859010 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859024 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:57:53.859079 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859090 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859104 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:57:53.859125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.859172 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.859190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.859215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859252 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.859260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859271 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-26 23:57:53.859285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.859312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:57:53.859328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-26 23:57:53.859349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859375 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859383 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859393 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:57:53.859411 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859418 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859428 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:57:53.859446 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859453 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859463 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:57:53.859476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.859511 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.859526 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-26 23:57:53.859547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859572 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.859579 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-26 23:57:53.859603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.859628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-26 23:57:53.859643 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-26 23:57:53.859663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859688 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859695 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859705 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:57:53.859723 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859729 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859739 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:57:53.859756 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.859763 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859773 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:57:53.859790 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.859797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859807 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.859820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.859859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.859874 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.859880 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.859895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860085 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.860341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.860394 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860416 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:53.860435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-26 23:57:53.860471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:53.860501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:57:53.860518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860524 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-26 23:57:53.860548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860574 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.860582 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860593 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:53.860606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.860632 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.860647 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860653 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.860668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860693 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.860700 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860710 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-26 23:57:53.860789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.860840 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:57:53.860872 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860883 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-26 23:57:53.860908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.860966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.860977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.860998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.861026 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.861042 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861048 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.861062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861087 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.861095 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861112 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-26 23:57:53.861126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.861152 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-26 23:57:53.861167 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861179 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-26 23:57:53.861195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861220 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.861234 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861244 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:57:53.861263 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.861270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861280 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.861293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.861331 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-26 23:57:53.861346 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861352 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.861366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861391 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.861398 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861407 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-26 23:57:53.861421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.861446 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-26 23:57:53.861461 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861467 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-26 23:57:53.861480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861505 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.861512 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861521 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:57:53.861540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.861547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861557 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.861570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.861633 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-26 23:57:53.861650 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861658 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.861678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861708 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.861716 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861726 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-26 23:57:53.861739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.861765 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-26 23:57:53.861779 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861786 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-26 23:57:53.861799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861823 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.861831 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861840 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.861853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.861878 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-26 23:57:53.861894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861900 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.861914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861945 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.861953 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861963 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-26 23:57:53.861976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.861991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862002 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-26 23:57:53.862017 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862023 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-26 23:57:53.862036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.862068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.862091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.862131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862137 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.862150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862175 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.862182 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862192 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-26 23:57:53.862205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862230 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:57:53.862245 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862251 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-26 23:57:53.862264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862289 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.862296 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862306 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:57:53.862318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862343 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.862358 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862364 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.862378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862402 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.862409 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862447 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-26 23:57:53.862465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862490 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:57:53.862507 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862513 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-26 23:57:53.862527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862556 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.862563 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862573 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:57:53.862586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.862662 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862669 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.862684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862709 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.862716 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862726 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-26 23:57:53.862743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862769 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:57:53.862785 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862791 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-26 23:57:53.862805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862829 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.862836 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862846 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-26 23:57:53.862863 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.862870 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862879 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-26 23:57:53.862893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.862922 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.862943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862949 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.862963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.862989 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.862996 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863006 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-26 23:57:53.863019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.863044 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:57:53.863059 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863065 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:57:53.863079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.863109 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.863132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.863157 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.863171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863177 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.863191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863215 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.863222 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863232 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:57:53.863245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.863270 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:53.863284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863290 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:57:53.863304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863329 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:53.863336 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863345 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:57:53.863359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.863383 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.863398 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863404 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.863417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863440 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863447 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.863507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.863524 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863535 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:53.863545 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-26 23:57:53.863557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:53.863582 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:53.863597 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863603 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:57:53.863617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863644 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:53.863651 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863661 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:57:53.863674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.863700 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.863714 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863720 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.863734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863757 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863764 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.863821 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.863838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863848 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:53.863858 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-26 23:57:53.863871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:53.863895 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:53.863909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863916 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-26 23:57:53.863937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.863971 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.863981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-26 23:57:53.863999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864006 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-26 23:57:53.864033 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864040 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864049 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:57:53.864066 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.864073 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864083 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:57:53.864100 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.864152 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864165 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:57:53.864185 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.864192 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864202 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-26 23:57:53.864219 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.864226 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.864253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.864303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.864319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864325 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.864341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864366 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864373 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-26 23:57:53.864396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.864421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:57:53.864436 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864442 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-26 23:57:53.864457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864481 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864488 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864497 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:57:53.864515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.864548 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864555 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864564 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:57:53.864578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.864610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.864625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864631 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.864645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864670 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864678 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-26 23:57:53.864701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.864727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:57:53.864742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:57:53.864762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.864894 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864913 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.864943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.864970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.864996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.865053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.865081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865108 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.865115 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:57:53.865144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.865170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:53.865185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865192 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:57:53.865236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865264 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.865272 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865282 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:57:53.865299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.865306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865319 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.865339 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.865346 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865356 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:57:53.865370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.865442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.865461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.865483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865508 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.865515 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865525 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:57:53.865542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.865568 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:53.865583 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865622 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.865640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865666 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.865673 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865683 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:57:53.865701 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.865711 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865721 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:53.865739 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.865746 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865755 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:53.865772 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.865779 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865799 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:57:53.865817 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.865824 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865834 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:57:53.865847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.865921 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.865944 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865951 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.865965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.865991 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.865998 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-26 23:57:53.866021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.866047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.866066 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866097 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866104 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.866159 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.866191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.866218 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.866225 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866234 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-26 23:57:53.866252 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.866259 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866268 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-26 23:57:53.866286 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.866292 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866302 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:57:53.866319 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.866326 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866335 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-26 23:57:53.866353 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:53.866360 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866369 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-26 23:57:53.866386 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.866393 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866403 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.866420 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.866426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866436 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.866453 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.866460 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866469 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:53.866486 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.866493 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866503 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:53.866516 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.866583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866590 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.866604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866629 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.866636 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866645 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:53.866663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.866670 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866679 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:57:53.866696 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.866703 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866712 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:57:53.866729 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.866736 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866745 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:57:53.866758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.866795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.866830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866855 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.866862 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.866872 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-26 23:57:53.866886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.867083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.867113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867144 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.867210 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867250 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.867258 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867268 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:57:53.867285 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867292 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867303 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:57:53.867320 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.867327 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867336 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:57:53.867353 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.867360 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867369 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:57:53.867387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.867393 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867403 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:57:53.867420 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.867427 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867436 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:57:53.867453 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867459 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867469 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.867486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867492 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867502 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:57:53.867519 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867525 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867535 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:57:53.867552 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867558 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867568 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:53.867585 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867591 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867601 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:53.867614 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.867668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.867685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.867706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867813 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867822 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867834 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:57:53.867853 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.867859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867869 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.867886 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.867893 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867902 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:57:53.867929 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:53.867936 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867947 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.867961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.867988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.867999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.868021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.868035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.868065 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868073 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.868084 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-26 23:57:53.868097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.868113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.868123 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.868137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868166 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868173 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868183 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.868226 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868251 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.868258 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868268 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:57:53.868413 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.868426 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868443 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:57:53.868482 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.868490 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868502 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:57:53.868521 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.868528 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868538 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:57:53.868555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.868562 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868572 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:57:53.868589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.868596 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868605 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:57:53.868623 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.868629 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.868656 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.868664 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868673 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:57:53.868691 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.868698 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868745 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:57:53.868769 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.868777 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868787 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-26 23:57:53.868804 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.868811 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868820 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:53.868841 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.868848 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868858 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:53.868872 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.868982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.869004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869033 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869040 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869057 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.869137 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869164 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.869172 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869181 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-26 23:57:53.869199 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.869206 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869220 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-26 23:57:53.869237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.869244 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869253 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:57:53.869271 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.869277 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869287 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-26 23:57:53.869304 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.869311 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869320 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-26 23:57:53.869337 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.869344 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869353 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:57:53.869371 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.869377 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869386 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-26 23:57:53.869404 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.869410 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869420 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-26 23:57:53.869437 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.869444 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869454 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-26 23:57:53.869471 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.869505 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869517 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:57:53.869537 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.869544 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869553 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:57:53.869571 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.869577 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869590 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-26 23:57:53.869609 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.869616 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.869643 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.869649 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869659 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-26 23:57:53.869672 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.869757 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869763 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-26 23:57:53.869785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869811 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.869818 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869828 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:57:53.869841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.869868 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869883 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869889 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.869903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869933 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.869941 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869951 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-26 23:57:53.869965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.869981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.869991 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:57:53.870006 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870012 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-26 23:57:53.870030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.870069 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870079 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.870098 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.870104 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870114 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:57:53.870131 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.870137 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870146 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:57:53.870164 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:53.870170 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870180 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:57:53.870193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.870231 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-26 23:57:53.870246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870252 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.870271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870296 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.870303 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870312 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-26 23:57:53.870326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.870351 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-26 23:57:53.870364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.870391 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870398 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.870408 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870421 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.870437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.870450 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870475 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.870482 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870492 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-26 23:57:53.870509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.870516 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870525 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-26 23:57:53.870542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.870549 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870558 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-26 23:57:53.870575 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:53.870582 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870596 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:57:53.870614 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.870621 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870630 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-26 23:57:53.870647 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.870654 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870663 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-26 23:57:53.870680 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.870687 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870696 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:53.870714 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.870720 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870730 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-26 23:57:53.870747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.870753 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870763 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-26 23:57:53.870780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.870787 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.870809 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:53.870859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.870875 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870882 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-26 23:57:53.870900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870930 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.870938 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.870962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.870977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.870988 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.871003 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871009 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.871023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871047 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:53.871057 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871074 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-26 23:57:53.871089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.871114 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:57:53.871128 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:53.871154 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:53.871161 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:53.871171 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-26 23:57:53.871188 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:53.871195 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:53.871204 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-26 23:57:53.871222 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:53.871228 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:53.871238 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-26 23:57:53.871252 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:53.871275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.871291 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871297 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.871311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871341 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.871348 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.871375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.871382 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871391 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:57:53.871408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.871415 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871425 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:57:53.871438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.871471 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871485 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871491 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.871505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871529 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871536 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871546 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-26 23:57:53.871559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.871574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.871584 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.871597 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871628 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871635 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871645 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.871717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871748 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.871756 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871766 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-26 23:57:53.871784 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.871790 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871800 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-26 23:57:53.871822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.871829 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871838 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:57:53.871856 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.871862 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871872 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-26 23:57:53.871889 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.871896 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871905 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-26 23:57:53.871922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.871934 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871944 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-26 23:57:53.871962 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.871969 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.871987 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-26 23:57:53.872005 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.872012 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.872022 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:53.872039 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.872046 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.872056 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:53.872069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.872115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.872133 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-26 23:57:53.872157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872182 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.872189 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872204 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:57:53.872223 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.872229 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872239 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:53.872256 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.872263 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872272 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:53.872289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.872296 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:57:53.872322 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.872329 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872338 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:57:53.872352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.872395 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.872410 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.872435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872459 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872466 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.872525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.872542 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872552 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:53.872563 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-26 23:57:53.872575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:53.872599 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:57:53.872614 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872620 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-26 23:57:53.872634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872658 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.872665 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872675 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-26 23:57:53.872688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.872757 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.872931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.872942 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.873083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873128 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:57:53.873144 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873158 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-26 23:57:53.873172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.873198 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-26 23:57:53.873214 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873220 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-26 23:57:53.873234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873258 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.873266 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.873289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.873314 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.873328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873335 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.873348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873373 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873380 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873395 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-26 23:57:53.873409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.873424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.873435 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:57:53.873448 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873475 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873483 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873492 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.873585 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873612 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.873620 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873629 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-26 23:57:53.873647 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.873654 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873667 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-26 23:57:53.873685 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.873692 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873701 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-26 23:57:53.873718 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.873725 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873734 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-26 23:57:53.873751 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.873758 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873772 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-26 23:57:53.873790 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:53.873797 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873806 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-26 23:57:53.873824 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:53.873831 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873840 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-26 23:57:53.873857 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:53.873864 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873873 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-26 23:57:53.873890 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:53.873897 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873907 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-26 23:57:53.873929 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.873937 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873947 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-26 23:57:53.873965 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.873972 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.873981 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-26 23:57:53.873998 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.874005 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.874014 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-26 23:57:53.874031 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.874038 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.874047 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-26 23:57:53.874061 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.874132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.874150 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874156 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-26 23:57:53.874175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874200 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.874207 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874220 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-26 23:57:53.874234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.874259 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.874274 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874280 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.874294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874318 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.874325 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874335 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-26 23:57:53.874348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.874413 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:57:53.874429 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874436 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.874450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874478 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.874485 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874495 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-26 23:57:53.874513 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.874519 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874529 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:53.874546 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.874553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874566 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:53.874585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.874592 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874601 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:57:53.874615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.874652 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874666 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874673 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.874687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874712 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874719 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874729 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-26 23:57:53.874742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.874757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.874767 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.874781 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874813 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874820 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874830 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874843 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.874873 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874898 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.874905 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:53.874937 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.874944 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:53.874971 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.874978 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.874988 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-26 23:57:53.875005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.875012 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.875021 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:57:53.875038 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875045 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.875055 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:53.875080 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875086 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.875096 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-26 23:57:53.875142 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:57:53.875151 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.875162 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-26 23:57:53.875176 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.875215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.875236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875243 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-26 23:57:53.875294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875322 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.875330 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875340 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-26 23:57:53.875361 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875368 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875380 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-26 23:57:53.875398 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875405 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875415 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-26 23:57:53.875432 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.875439 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875452 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-26 23:57:53.875470 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875477 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875487 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-26 23:57:53.875504 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875510 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875520 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-26 23:57:53.875536 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875543 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875552 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:57:53.875569 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875576 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875585 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:57:53.875599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.875651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.875666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875673 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-26 23:57:53.875691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875716 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:53.875723 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-26 23:57:53.875746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.875772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:57:53.875788 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:53.875795 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-26 23:57:53.875806 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-26 23:57:53.875822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875828 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-26 23:57:53.875841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875864 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.875884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:53.875901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.875911 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:53.875922 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-26 23:57:53.875945 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.875952 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-26 23:57:53.875962 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-26 23:57:53.875978 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:53.875992 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-26 23:57:53.876005 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-26 23:57:53.876023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.876029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.876039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.876056 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.876063 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.876072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.876089 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.876095 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.876105 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.876122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.876128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-26 23:57:53.876138 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.876154 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.876161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-26 23:57:53.876170 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.876187 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:53.876193 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-26 23:57:53.876203 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-26 23:57:53.876219 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.876226 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.876236 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.876252 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:57:53.876259 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-26 23:57:53.876268 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-26 23:57:53.876285 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.876292 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-26 23:57:53.876301 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.876318 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.876324 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:53.876334 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.876350 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:53.876356 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-26 23:57:53.876370 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-26 23:57:53.876385 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-26 23:57:53.876420 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.876450 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:57:53.876477 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.876504 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-26 23:57:53.876531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.876558 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:57:53.876584 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.876610 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:57:53.876637 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.876664 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-26 23:57:53.876690 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-26 23:57:53.876716 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-26 23:57:53.876742 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-26 23:57:53.876769 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-26 23:57:53.876811 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-26 23:57:53.876838 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-26 23:57:53.876865 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.876892 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:57:53.876974 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.877002 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:57:53.877028 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.877059 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:57:53.877085 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.877112 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:57:53.877138 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.877164 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:53.877395 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.877425 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:53.877451 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.877477 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:53.877504 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.877531 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:57:53.877558 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.877716 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:57:53.877763 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.877799 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:53.877862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.877891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:53.877919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.877958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.877985 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.878042 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.878070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.878096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.878127 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.878153 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:57:53.878180 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-26 23:57:53.878250 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-26 23:57:53.878279 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.878305 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:57:53.878331 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.878362 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.878389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.878420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:57:53.878447 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.878474 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-26 23:57:53.878501 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.878528 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:57:53.878554 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.878581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:57:53.878607 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.878634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:53.878660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.878688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:57:53.878716 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878734 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878760 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.878787 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878804 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878821 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878846 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.878872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.878955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.878981 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879006 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.879032 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879058 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.879084 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879100 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879132 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.879158 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879175 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879202 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.879228 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879254 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.879280 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879306 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.879332 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.879384 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879409 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.879435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879478 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.879504 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.879556 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879582 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.879608 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.879660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.879954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.880000 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880037 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880074 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880125 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.880195 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880224 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.880251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.880338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.880458 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880475 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.880685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.880793 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880820 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.880846 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880870 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880888 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880904 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880942 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.880968 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.880994 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:53.881020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.881201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.881334 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881360 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:57:53.881386 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881412 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.881438 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881464 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.881526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.881640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:57:53.881893 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881910 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881941 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.881967 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.881985 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882001 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882027 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.882054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.882189 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882215 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.882245 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882271 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.882297 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882315 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882341 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.882367 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882384 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882410 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.882437 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882463 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.882495 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882521 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.882548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882574 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.882600 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882626 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:53.882652 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882696 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:53.882721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.882774 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882801 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.882827 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882853 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.882879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882935 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.882987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.883039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883057 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883074 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.883126 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883154 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.883185 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883219 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.883272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:53.883390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883407 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883441 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883467 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.883493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883544 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883570 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.883596 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883622 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:53.883649 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883666 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883683 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883700 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883726 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:53.883752 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:53.883808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883843 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.883896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.883995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:53.884021 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884047 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:57:53.884073 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884100 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:53.884126 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884151 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:53.884177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884195 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884211 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884228 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884254 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.884281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:53.884503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:57:53.884530 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.884588 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.884639 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.884688 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.884735 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.884783 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:53.884831 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-26 23:57:53.884879 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:53.884953 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.885002 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.885050 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.885098 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.885145 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.885194 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.885241 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.885288 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.885336 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.885384 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.885438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.885486 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.885549 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.885738 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.885876 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.885930 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:53.885984 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.886031 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.886078 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.886127 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.886176 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.886243 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.886291 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.886387 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.886449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.886498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.886546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.886594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.886652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.886700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:53.886763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-26 23:57:53.886815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:53.886863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.886914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.886968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.887015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.887061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.887109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.887382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.887436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.887484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.887532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.887589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.887638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.887686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.887739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.887790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.887835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:53.887883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.887991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.888040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.888094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.888142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.888194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.888241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.888289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.888346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.888393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.888441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.888488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.888534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.888581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:53.888628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-26 23:57:53.888681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:53.888729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.888775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.888824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.888870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.888916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.888973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.889020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.889066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.889113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.889161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.889234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.889329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.889420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.889518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.889599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.889648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:53.889740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.889793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.889843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.889917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.890024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.890121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.890207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.890285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.890386 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:57:53.890577 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.890690 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.890748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.890807 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.890908 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.890975 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:53.891031 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:53.891092 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:53.891146 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.891201 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.891255 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.891310 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.891364 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.891419 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.891473 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.891526 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.891579 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.891633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.891689 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.891742 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.891796 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.891850 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.891904 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.891964 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:53.892018 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.892078 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.892163 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.892218 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.892279 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.892333 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.892420 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.892475 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.892547 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:57:53.892683 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.892768 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.892825 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.892880 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.892940 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.892995 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:53.893049 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:53.893112 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:53.893167 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.893221 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.893275 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.893329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.893462 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.893518 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.893594 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.893653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.893707 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.894140 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.894204 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.894263 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.894353 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.894409 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.894468 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.894573 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:53.894629 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.894688 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.894743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.894797 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.894852 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.894943 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.895003 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.895064 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.895128 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-26 23:57:53.895151 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.895201 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.895250 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.895298 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.895352 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.895401 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:53.895449 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:53.895497 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:53.895544 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.895593 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.895641 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.895689 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.895738 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.895787 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.895835 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.895883 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.895937 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.895987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.896035 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.896089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.896138 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.896187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.896237 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.896285 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:53.896333 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.896387 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.896435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.896484 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.896531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.896579 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.896627 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.896676 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.896732 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-26 23:57:53.896753 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.896804 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.896854 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.896909 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.896993 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.897049 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:53.897110 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:53.897161 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:53.897212 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.897263 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.897313 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.897379 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.897439 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.897490 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.897545 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.897596 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.897646 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.897698 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.897749 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.897799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.897850 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.897900 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.897956 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.898007 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:53.898064 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.898118 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.898169 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.898220 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.898270 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.898321 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.898371 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.898422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.898764 wsdl: current service: Service1 2019-06-26 23:57:53.898792 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-26 23:57:53.898846 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-26 23:57:53.898899 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-26 23:57:53.898940 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-26 23:57:53.898971 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-26 23:57:53.898992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.899008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.899018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.899027 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.899037 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.899046 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:53.899058 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:53.899069 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:53.899078 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.899087 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.899139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.899150 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.899159 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899168 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899178 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899186 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.899194 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.899202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899231 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.899241 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.899249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.899257 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.899266 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:53.899274 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.899283 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.899291 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.899299 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.899308 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.899316 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.899324 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.899332 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.899340 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.899350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.899357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.899367 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.899374 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.899382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:53.899392 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:53.899400 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:53.899408 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.899415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.899424 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.899432 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.899439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899447 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899455 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.899471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.899478 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899487 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899495 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.899502 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.899510 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.899517 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.899524 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:53.899532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.899539 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.899547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.899554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.899566 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.899575 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.899583 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.899591 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.899599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.899608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.899617 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.899625 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.899632 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.899640 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:53.899647 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:53.899659 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:53.899667 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.899675 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.899682 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.899690 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.899697 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899704 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899711 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.899727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.899734 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899741 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.899756 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.899763 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.899771 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.899778 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:53.899786 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.899793 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.899800 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.899807 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.899814 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.899822 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.899829 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.899836 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.899843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:53.899851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.899858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:53.899866 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:53.899873 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:53.899880 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:53.899887 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:53.899894 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:53.899901 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:53.899908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:53.899915 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:53.899922 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:53.899963 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.899973 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899980 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:53.899988 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:53.899995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:53.900003 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.900010 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:53.900017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:53.900024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:53.900031 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:53.900039 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:53.900049 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:53.900060 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:53.900068 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:53.900075 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:53.900087 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:53.900095 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:53.900102 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:53.900109 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:53.900116 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:53.900402 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-26 23:57:53.900413 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:57:53.900418 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:57:53.900423 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:57:53.900430 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-26 23:57:53.900435 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:57:53.900439 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:57:53.900448 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-26 23:57:53.900456 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:57:53.900527 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.900535 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:57:53.900551 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:57:53.900573 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-26 23:57:53.900580 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-26 23:57:53.900584 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-26 23:57:53.900588 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-26 23:57:53.900593 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:57:53.900606 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:53.900613 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:53.900617 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:53.900628 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.900637 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:53.900642 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-26 23:57:53.900665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.900675 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:57:53.900679 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.900707 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:57:53.900713 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-26 23:57:53.900717 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-26 23:57:53.900721 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-26 23:57:53.900725 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-26 23:57:53.900729 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-26 23:57:53.900776 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-26 23:57:53.900783 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-26 23:57:53.900790 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:57:53.900802 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:53.900808 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:53.900813 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:53.900819 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.900825 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:57:53.900830 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:53.900854 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:57:53.900860 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.900865 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.900871 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.900879 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:53.900889 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:57:53.900898 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:53.900902 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:57:53.900907 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:57:53.900914 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167723" 2019-06-26 23:57:53.900921 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:53.900931 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:57:53.900936 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:53.900945 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:53.900950 wsdl: in serializeType: returning: 167723 2019-06-26 23:57:53.900957 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:57:53.900965 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:53.900969 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:57:53.900973 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:57:53.900978 wsdl: in serializeType: returning: 167723 2019-06-26 23:57:53.900982 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167723 2019-06-26 23:57:53.901002 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167723 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-26 23:57:53.901007 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-26 23:57:53.901013 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5332"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-26 23:57:53.901027 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-26 23:57:53.901033 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167723 2019-06-26 23:57:53.901095 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-26 23:57:53.901173 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-26 23:57:53.901110 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:57:53.901123 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:57:53.901128 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:57:53.901133 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:57:53.901137 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:57:53.901144 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:53.901153 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:53.901161 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:57:53.901166 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:57:53.901195 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-26 23:57:53.901205 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:57:53.901213 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:57:53.908964 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:57:53.908985 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:57:53.908996 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-26 23:57:53.909001 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-26 23:57:53.909007 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:53.909012 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:53.909016 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:57:53.909020 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:57:53.909028 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-26 23:57:53.909058 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-26 23:57:53.942830 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-26 23:57:53.942870 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-26 23:57:53.942881 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:57:53.942887 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:57:53.942893 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:57:53.942899 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:57:53.942905 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:57:53.942911 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:57:53.942916 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:57:53.942922 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:02 GMT 2019-06-26 23:57:53.942935 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:57:53.942951 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-26 23:57:53.942958 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:57:53.942970 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-26 23:57:53.943001 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-26 23:57:53.943012 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-26 23:57:53.943023 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:57:53.943028 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-26 23:57:53.943033 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-26 23:57:53.943069 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:57:53.943081 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:57:53.943087 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:57:53.943118 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:57:53.943125 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:57:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-26 23:57:53.943171 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-26 23:57:53.943262 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-26 23:57:53.943334 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-26 23:57:53.943343 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-26 23:57:53.943522 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-26 23:57:53.943652 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-26 23:57:53.943659 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-26 23:57:53.943667 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-26 23:57:53.943679 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:57:53.943816 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-26 23:57:53.943911 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-26 23:57:53.944281 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:57:53.944300 nusoap_client: got fault 2019-06-26 23:57:53.944308 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-26 23:57:53.944313 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-26 23:57:53.944318 nusoap_client: detail =