Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 41.00/42.86Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3541902010 Model turbiny: KP35
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1835
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 14:28:04 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 16:28:26.275982 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 16:28:26.276030 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:28:26.276045 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 16:28:26.276061 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:28:26.276071 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 16:28:26.276079 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 16:28:26.276089 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 16:28:26.276098 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:28:26.276104 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:28:26.276113 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:28:26.276121 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 16:28:26.276132 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 16:28:26.276137 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 16:28:26.276142 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 16:28:26.276146 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 16:28:26.276150 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 16:28:26.276160 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:28:26.276172 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:28:26.276182 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 16:28:26.276187 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 16:28:26.276193 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 16:28:26.276201 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 16:28:26.276209 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 16:28:26.282803 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 16:28:26.282833 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 16:28:26.282847 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 16:28:26.282859 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:28:26.282866 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:28:26.282871 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 16:28:26.282876 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 16:28:26.282905 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 16:28:26.435281 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 16:28:26.435320 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 16:28:26.435334 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:28:26.435344 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 16:28:26.435354 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 16:28:26.435365 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 16:28:26.435376 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 16:28:26.435388 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 16:28:26.435397 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 16:28:26.435408 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 14:28:04 GMT 2020-05-27 16:28:26.435420 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 16:28:26.435431 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 16:28:26.435443 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 16:28:26.435460 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 16:28:26.435499 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 16:28:26.435529 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 16:28:26.441751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.441801 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.441826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.441853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.441879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.441904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.441926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.448288 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.448338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.448363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.448589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.454791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.454829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.454906 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.454948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.454972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.454996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.455583 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:28:26.455607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.455743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.461319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.461354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.461394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.461514 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 16:28:26.461612 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:28:26.461735 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:28:26.461867 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-27 16:28:26.461900 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-05-27 16:28:26.461925 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.461972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.462115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:28:26.462518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.462637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.467595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.467627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.467986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:28:26.468596 soap_transport_http: read buffer of 725 bytes 2020-05-27 16:28:26.468613 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 16:28:26.468621 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 16:28:26.468667 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 16:28:26.468714 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 16:28:26.468735 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 16:28:26.468746 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 16:28:26.468771 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 16:28:26.468781 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 16:28:26.468992 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 16:28:26.469012 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 16:28:26.469089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 16:28:26.469138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469193 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.469209 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469235 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:28:26.469272 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.469285 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469306 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:28:26.469335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.469405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.469436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469448 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.469476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469527 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.469540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469568 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 16:28:26.469597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.469648 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 16:28:26.469677 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 16:28:26.469817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469871 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.469884 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469904 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:28:26.469940 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.469954 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.469978 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:28:26.470013 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.470025 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470044 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:28:26.470069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.470134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.470163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 16:28:26.470201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470250 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.470263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470281 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 16:28:26.470307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.470355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 16:28:26.470382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470394 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 16:28:26.470423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470469 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.470481 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470498 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:28:26.470528 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.470538 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470566 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:28:26.470675 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.470688 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470706 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:28:26.470738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.470749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.470793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.470865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.470893 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470905 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.470931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470976 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.470989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.471106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.471138 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471157 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:28:26.471176 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 16:28:26.471198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:28:26.471244 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 16:28:26.471271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471282 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 16:28:26.471308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471354 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.471367 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471385 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:28:26.471410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.471459 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.471486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471496 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.471522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471588 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.471693 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.471725 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471745 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:28:26.471764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 16:28:26.471788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:28:26.471833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 16:28:26.471860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 16:28:26.471897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471943 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.471956 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.471973 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:28:26.472006 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.472018 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472037 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:28:26.472069 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.472081 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472098 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:28:26.472130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.472142 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472160 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.472186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.472252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.472280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472291 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.472322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472370 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.472382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 16:28:26.472425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.472473 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 16:28:26.472500 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472511 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 16:28:26.472536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.472603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472621 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:28:26.472647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.472694 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.472721 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472732 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.472757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472806 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.472819 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472836 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 16:28:26.472859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.472905 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 16:28:26.472930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.472941 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 16:28:26.472964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.473020 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473037 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.473060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.473105 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.473130 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473141 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.473164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473206 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.473218 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 16:28:26.473258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.473302 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 16:28:26.473328 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473338 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 16:28:26.473362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473408 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.473421 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473439 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:28:26.473472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.473484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.473554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.473590 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 16:28:26.473613 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473623 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.473642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473673 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.473681 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473692 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 16:28:26.473706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.473733 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 16:28:26.473749 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473755 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 16:28:26.473770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473796 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.473803 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473813 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:28:26.473831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.473838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.473861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.473891 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 16:28:26.473905 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473912 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.473926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473951 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.473958 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473968 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 16:28:26.473981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.473996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474006 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 16:28:26.474021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474027 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 16:28:26.474041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474066 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.474073 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.474095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474120 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 16:28:26.474135 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474141 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.474155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474179 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.474186 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474196 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 16:28:26.474209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474235 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 16:28:26.474249 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474257 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 16:28:26.474271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.474304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.474328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474354 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.474369 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474375 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.474389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474415 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.474422 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474432 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 16:28:26.474445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474470 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 16:28:26.474492 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474499 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 16:28:26.474514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474539 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.474546 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474556 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 16:28:26.474569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474595 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.474609 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474619 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.474635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474661 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.474668 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474678 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 16:28:26.474692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474717 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 16:28:26.474732 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474738 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 16:28:26.474752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474778 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.474785 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474795 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 16:28:26.474808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474833 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.474848 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474854 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.474868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474893 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.474900 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474910 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 16:28:26.474923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.474948 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 16:28:26.474963 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.474969 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 16:28:26.474982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475007 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.475014 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475024 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 16:28:26.475044 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.475052 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475062 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 16:28:26.475075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.475104 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.475119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475125 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.475139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475165 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.475171 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475181 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 16:28:26.475194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.475219 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 16:28:26.475236 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475242 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:28:26.475256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.475289 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.475311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.475338 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.475353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475359 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.475373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475398 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.475405 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475415 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:28:26.475428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.475453 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:28:26.475468 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475474 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 16:28:26.475494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475522 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:28:26.475529 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475539 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 16:28:26.475552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.475577 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.475592 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475598 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.475613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475641 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475648 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.475708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.475725 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475736 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:28:26.475746 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 16:28:26.475759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:28:26.475783 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:28:26.475798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475804 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 16:28:26.475819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475845 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:28:26.475852 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475862 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:28:26.475875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.475900 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.475915 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475921 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.475935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475966 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.475979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.476023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.476040 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476050 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:28:26.476061 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 16:28:26.476073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:28:26.476097 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 16:28:26.476112 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476119 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 16:28:26.476133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476158 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:28:26.476166 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476176 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 16:28:26.476189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.476215 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.476230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476237 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.476250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476274 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476281 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.476340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.476357 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476367 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:28:26.476378 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 16:28:26.476390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:28:26.476414 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:28:26.476429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476436 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 16:28:26.476450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.476482 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 16:28:26.476516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.476523 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476533 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 16:28:26.476550 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.476557 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476567 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:28:26.476585 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.476592 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476601 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:28:26.476625 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.476633 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476644 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 16:28:26.476662 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.476669 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476679 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 16:28:26.476696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.476703 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.476726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.476776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.476791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476798 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.476814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476839 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.476846 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 16:28:26.476870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.476895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 16:28:26.476910 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476916 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 16:28:26.476930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476954 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.476961 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.476971 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 16:28:26.476989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.476996 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.477023 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477030 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477039 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:28:26.477052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.477085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.477100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477106 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.477120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477145 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477152 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 16:28:26.477175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.477200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 16:28:26.477215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:28:26.477237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.477291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.477317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.477332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477338 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.477352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477377 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477384 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:28:26.477407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.477432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:28:26.477447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477453 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 16:28:26.477467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477516 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.477534 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.477541 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477551 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 16:28:26.477569 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.477576 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477585 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 16:28:26.477603 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.477610 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477624 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 16:28:26.477643 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.477650 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477660 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 16:28:26.477673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.477715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.477730 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477736 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.477752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477777 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477784 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 16:28:26.477807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.477832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 16:28:26.477847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477853 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:28:26.477867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477892 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477899 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477909 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 16:28:26.477927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.477960 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.477967 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.477976 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:28:26.477989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.478022 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.478037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478043 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.478057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478082 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.478089 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:28:26.478112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.478137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:28:26.478152 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478158 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.478172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478197 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.478205 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478215 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:28:26.478232 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.478239 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478248 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:28:26.478265 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.478272 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478282 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:28:26.478301 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.478308 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478318 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:28:26.478335 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.478342 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478351 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:28:26.478365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.478406 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.478421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.478444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478469 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478477 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478492 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 16:28:26.478507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.478522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.478532 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.478547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478577 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478584 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478594 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478607 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.478644 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478670 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.478677 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478687 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.478705 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.478712 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478721 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 16:28:26.478739 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.478746 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478755 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 16:28:26.478772 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.478779 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478789 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 16:28:26.478806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.478813 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478824 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 16:28:26.478842 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:28:26.478848 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478858 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 16:28:26.478875 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.478883 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478893 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.478911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.478918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.478949 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.478956 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.478967 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 16:28:26.478984 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.478991 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479001 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:28:26.479018 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479025 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479034 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:28:26.479048 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.479120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479126 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.479142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479168 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.479175 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479185 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:28:26.479202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479209 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479219 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:28:26.479236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479242 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479252 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:28:26.479269 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.479277 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479286 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:28:26.479299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.479338 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.479373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479398 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479404 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479414 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 16:28:26.479428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.479443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.479453 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.479466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479499 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479517 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.479561 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479586 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.479593 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479603 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:28:26.479625 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479632 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479643 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 16:28:26.479661 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.479668 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479678 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:28:26.479695 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.479702 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479711 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 16:28:26.479729 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.479736 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479745 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:28:26.479763 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.479770 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479780 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:28:26.479797 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479804 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479814 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.479831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479837 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479847 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 16:28:26.479864 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479870 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479881 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 16:28:26.479898 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479904 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479914 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:28:26.479931 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.479938 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.479948 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:28:26.479961 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.480014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.480031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.480053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480078 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480085 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480095 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:28:26.480112 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.480119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.480146 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480153 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480163 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:28:26.480180 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.480186 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480196 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.480210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.480246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.480283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480308 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480315 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 16:28:26.480338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.480353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.480363 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.480376 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480405 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480412 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480422 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480435 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.480466 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480497 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.480504 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480515 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:28:26.480533 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480539 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480549 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 16:28:26.480566 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.480572 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480582 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:28:26.480599 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.480606 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480619 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 16:28:26.480639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.480647 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480656 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:28:26.480674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.480681 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480690 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:28:26.480707 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480723 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.480741 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480748 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480757 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 16:28:26.480774 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480781 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480791 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 16:28:26.480809 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.480815 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480825 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 16:28:26.480842 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480849 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480859 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:28:26.480876 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.480882 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480892 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:28:26.480905 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.480962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.480978 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481006 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481014 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481024 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.481067 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481094 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.481101 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481110 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 16:28:26.481128 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.481135 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481144 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 16:28:26.481162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.481168 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481178 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:28:26.481195 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.481202 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481212 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 16:28:26.481229 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.481236 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481245 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 16:28:26.481262 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.481269 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481279 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:28:26.481296 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.481302 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481312 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 16:28:26.481329 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.481336 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481346 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 16:28:26.481363 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.481369 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481379 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 16:28:26.481396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.481403 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481413 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:28:26.481429 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.481436 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481446 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:28:26.481463 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.481469 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481480 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 16:28:26.481504 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.481511 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.481538 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.481545 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481555 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 16:28:26.481568 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.481660 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481667 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 16:28:26.481682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481707 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.481714 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481723 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:28:26.481737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.481763 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481777 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481783 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.481797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481822 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.481830 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481839 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 16:28:26.481852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.481878 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 16:28:26.481892 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481898 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 16:28:26.481912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.481943 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.481970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.481977 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.481987 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:28:26.482004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.482010 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482020 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:28:26.482037 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.482044 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482053 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:28:26.482067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.482104 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 16:28:26.482118 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482125 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.482139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482164 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.482171 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482181 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 16:28:26.482195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.482220 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 16:28:26.482233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.482261 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482268 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.482278 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.482307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.482322 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482348 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.482355 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482364 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 16:28:26.482382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.482389 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482399 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 16:28:26.482416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.482423 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482432 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 16:28:26.482449 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:28:26.482456 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482466 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:28:26.482483 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.482495 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482505 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 16:28:26.482523 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.482530 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482541 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 16:28:26.482559 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.482565 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482575 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:28:26.482592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.482599 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482609 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 16:28:26.482632 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.482639 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482649 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 16:28:26.482666 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.482673 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482682 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.482696 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 16:28:26.482747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.482765 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482772 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 16:28:26.482788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.482819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482828 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.482842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.482867 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.482882 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482888 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.482902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482927 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:28:26.482934 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482944 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 16:28:26.482957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.482972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.482982 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 16:28:26.482996 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 16:28:26.483020 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.483027 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 16:28:26.483037 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 16:28:26.483054 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:28:26.483061 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 16:28:26.483070 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 16:28:26.483088 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.483095 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 16:28:26.483105 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 16:28:26.483118 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 16:28:26.483141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.483157 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483163 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.483178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.483209 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483219 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.483237 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483244 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483254 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:28:26.483271 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483278 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483288 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:28:26.483301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.483334 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483349 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483355 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.483370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483395 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483402 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483411 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 16:28:26.483424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.483450 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.483463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483496 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483503 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483514 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483528 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.483558 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483584 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483591 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483601 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 16:28:26.483623 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483630 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483640 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 16:28:26.483658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.483665 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483674 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:28:26.483692 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483698 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483708 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 16:28:26.483725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.483732 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483741 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 16:28:26.483759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483765 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483775 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 16:28:26.483792 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.483798 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483808 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 16:28:26.483825 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483831 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483841 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:28:26.483858 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.483865 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483875 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:28:26.483888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.483936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.483953 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483959 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 16:28:26.483974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.483999 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.484006 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484015 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:28:26.484032 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.484039 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484048 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:28:26.484065 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.484072 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484082 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:28:26.484099 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.484105 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484115 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:28:26.484132 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.484139 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484149 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:28:26.484162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.484202 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.484218 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484224 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.484238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484261 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484268 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.484326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.484343 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484354 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:28:26.484364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 16:28:26.484377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:28:26.484401 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 16:28:26.484416 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484422 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 16:28:26.484437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484462 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.484469 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484479 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 16:28:26.484499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.484525 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.484541 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484547 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.484561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484586 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:28:26.484593 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484603 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 16:28:26.484621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.484648 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 16:28:26.484663 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484669 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 16:28:26.484685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.484718 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484727 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:28:26.484745 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.484752 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484762 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:28:26.484779 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.484786 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484795 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 16:28:26.484808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.484841 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.484856 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484862 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.484876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484901 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.484908 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484918 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 16:28:26.484931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.484956 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 16:28:26.484971 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.484977 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 16:28:26.484991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.485016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.485023 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.485032 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.485045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.485060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.485071 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.485085 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.485091 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.485105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.485130 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485137 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.485147 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 16:28:26.485160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.485175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.485185 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 16:28:26.485198 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485226 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485233 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485243 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485256 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.485286 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485311 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485318 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485328 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 16:28:26.485346 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485353 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485363 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 16:28:26.485380 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485387 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485397 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 16:28:26.485414 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485421 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485431 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 16:28:26.485448 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485455 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485465 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 16:28:26.485482 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:28:26.485495 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485506 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 16:28:26.485524 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:28:26.485531 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485540 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 16:28:26.485557 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:28:26.485564 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485574 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 16:28:26.485591 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.485598 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485608 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 16:28:26.485630 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485637 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485647 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 16:28:26.485664 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485671 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485839 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 16:28:26.485860 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485867 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485877 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 16:28:26.485894 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.485901 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485911 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 16:28:26.485925 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.485986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.486005 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486011 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 16:28:26.486032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486058 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.486064 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486074 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.486091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.486098 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486108 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.486121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.486151 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.486165 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486172 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.486185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486211 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486218 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486227 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 16:28:26.486241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.486266 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 16:28:26.486279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486311 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486318 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486328 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486341 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.486371 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486396 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.486403 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486413 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 16:28:26.486431 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.486438 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486447 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 16:28:26.486465 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.486471 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486481 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 16:28:26.486504 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 16:28:26.486512 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486521 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 16:28:26.486539 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.486546 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486555 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 16:28:26.486573 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 16:28:26.486580 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486594 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 16:28:26.486614 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.486623 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486634 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.486648 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.486705 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486711 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 16:28:26.486725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486751 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.486758 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486767 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.486785 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.486792 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486806 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.486820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.486849 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.486864 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486870 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 16:28:26.486884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486909 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.486917 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486926 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 16:28:26.486940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.486965 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 16:28:26.486980 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.486987 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 16:28:26.487001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487025 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.487032 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487042 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.487059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.487066 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487079 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.487093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487122 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.487137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487143 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.487157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487182 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.487189 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487199 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 16:28:26.487213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487238 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 16:28:26.487253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487259 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.487273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487298 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.487305 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487314 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:28:26.487332 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.487338 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487352 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:28:26.487366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487395 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.487410 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487416 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.487429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487454 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487461 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487471 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 16:28:26.487484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487516 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.487535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487564 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487571 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487581 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487630 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.487668 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.487696 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:28:26.487703 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487713 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:28:26.487728 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.487748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:28:26.487789 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 16:28:26.487795 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:28:26.487805 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 16:28:26.487818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:28:26.487834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487848 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 16:28:26.487874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.487881 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 16:28:26.487890 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:28:26.487907 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.487914 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 16:28:26.487924 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:28:26.487938 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 16:28:26.487957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.487972 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.487978 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 16:28:26.487997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488022 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.488029 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488038 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 16:28:26.488052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.488077 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.488092 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488098 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.488112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488136 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.488143 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488153 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 16:28:26.488166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.488191 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 16:28:26.488206 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488212 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.488230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488256 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.488263 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488272 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 16:28:26.488290 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.488297 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488307 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:28:26.488324 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.488331 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488340 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:28:26.488357 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.488364 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488374 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:28:26.488387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.488425 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488439 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488446 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.488464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488495 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488502 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488513 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 16:28:26.488526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.488552 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.488565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488592 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488599 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488609 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488628 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.488660 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.488692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:28:26.488719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.488726 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:28:26.488753 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.488760 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488769 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 16:28:26.488787 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.488793 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488807 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 16:28:26.488825 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.488832 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488842 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:28:26.488859 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.488866 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488875 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:28:26.488893 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:28:26.488899 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488909 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 16:28:26.488922 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.488960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.488976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.488983 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 16:28:26.489001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489028 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.489035 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489045 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 16:28:26.489063 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.489069 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489079 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 16:28:26.489096 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.489103 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489112 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 16:28:26.489129 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.489136 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489145 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 16:28:26.489163 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.489169 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489179 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 16:28:26.489196 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.489203 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489212 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 16:28:26.489229 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.489236 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489246 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:28:26.489263 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.489269 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489279 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 16:28:26.489292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.489344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.489359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489366 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 16:28:26.489384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489410 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.489417 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 16:28:26.489441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.489466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 16:28:26.489483 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:28:26.489496 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 16:28:26.489515 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 16:28:26.489545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489557 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 16:28:26.489587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.489642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:28:26.489659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.489671 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:28:26.489681 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 16:28:26.489699 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.489706 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 16:28:26.489716 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 16:28:26.489732 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:28:26.489739 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 16:28:26.489749 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 16:28:26.489766 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.489772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.489782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.489799 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.489806 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.489816 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.489832 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.489839 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.489849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.489866 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.489872 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 16:28:26.489882 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.489898 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.489905 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 16:28:26.489915 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.489931 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:28:26.489938 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 16:28:26.489947 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 16:28:26.489964 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.489971 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.489986 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.490004 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:28:26.490011 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 16:28:26.490021 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 16:28:26.490038 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.490044 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 16:28:26.490054 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.490071 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.490078 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 16:28:26.490088 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.490103 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:28:26.490110 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 16:28:26.490119 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 16:28:26.490136 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.490143 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.490153 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.490170 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.490177 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 16:28:26.490186 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.490200 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 16:28:26.490238 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.490267 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 16:28:26.490294 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.490322 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 16:28:26.490349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.490376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 16:28:26.490402 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.490435 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 16:28:26.490494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.490528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 16:28:26.490560 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.490603 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 16:28:26.490654 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.490683 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 16:28:26.490710 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 16:28:26.490736 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 16:28:26.490763 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 16:28:26.490789 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 16:28:26.490816 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 16:28:26.490842 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 16:28:26.490869 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.490897 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 16:28:26.490924 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.490950 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 16:28:26.490977 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.491003 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 16:28:26.491030 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.491056 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 16:28:26.491082 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.491109 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:28:26.491136 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.491163 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:28:26.491190 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.491216 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 16:28:26.491242 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.491269 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:28:26.491296 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.491322 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 16:28:26.491358 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.491384 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 16:28:26.491410 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.491438 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:28:26.491466 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.491498 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 16:28:26.491525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.491553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:28:26.491580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.491606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.491639 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.491666 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.491692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.491718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.491745 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.491771 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 16:28:26.491797 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 16:28:26.491823 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 16:28:26.491849 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.491875 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 16:28:26.491901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.491927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.491954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.491980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 16:28:26.492007 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.492036 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 16:28:26.492063 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.492094 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 16:28:26.492120 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.492147 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 16:28:26.492174 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.492200 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 16:28:26.492226 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.492252 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 16:28:26.492278 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.492305 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 16:28:26.492331 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.492358 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.492385 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.492411 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 16:28:26.492438 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.492464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 16:28:26.492496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.492524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 16:28:26.492552 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492570 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492596 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.492630 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492649 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492667 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492692 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.492719 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.492828 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492854 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.492880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.492957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.492982 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493009 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.493034 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493060 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.493086 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493103 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493128 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.493154 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493171 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493196 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.493222 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493248 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.493275 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493301 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.493328 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493354 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.493380 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493405 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.493432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493449 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.493507 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493538 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.493565 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493591 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.493617 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493644 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.493670 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493696 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.493722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.493885 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493934 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.493960 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.493986 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494012 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.494039 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494056 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494073 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494089 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494106 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494132 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.494158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494175 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494192 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.494465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.494592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.494693 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494727 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494743 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494769 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.494795 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494822 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.494849 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494866 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494883 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494899 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494925 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.494951 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.494977 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:28:26.495003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495042 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495068 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.495094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.495212 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495238 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 16:28:26.495264 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495281 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495298 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495324 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.495349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495375 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.495401 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495418 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495444 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.495471 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495492 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495520 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.495547 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495564 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495590 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:28:26.495616 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495633 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495659 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.495685 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.495742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.495844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.495991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:28:26.496016 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496033 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496059 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.496085 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496102 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496119 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496145 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.496171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.496273 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496299 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.496324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.496431 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496457 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.496482 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496516 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.496543 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496560 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496586 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.496612 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496629 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496654 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.496680 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496706 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.496733 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496759 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.496785 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496811 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.496838 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496865 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.496891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496934 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:28:26.496960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.496987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.497013 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497039 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.497065 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497099 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.497125 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497151 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.497177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.497330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497348 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497390 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.497416 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497442 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.497468 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497490 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497509 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497525 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497542 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497568 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.497594 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497611 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497628 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.497680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:28:26.497811 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497828 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497845 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.497913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.497990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.498016 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498043 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:28:26.498068 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498085 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498102 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498118 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498144 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:28:26.498170 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498196 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:28:26.498223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498257 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498282 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.498309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:28:26.498435 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498461 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 16:28:26.498491 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498509 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498526 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498552 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:28:26.498578 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498605 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:28:26.498630 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498647 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498673 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.498699 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498716 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498743 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:28:26.498768 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498786 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498812 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:28:26.498837 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498855 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498882 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:28:26.498908 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498935 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:28:26.498961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.498999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.499068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:28:26.499212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:28:26.499240 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.499301 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.499353 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.499404 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.499455 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.499513 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.499562 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.499611 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 16:28:26.499661 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 16:28:26.499711 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 16:28:26.499761 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.499810 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.499859 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.499907 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.499956 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.500006 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.500055 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.500106 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.500154 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.500203 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.500253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.500303 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.500351 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.500402 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.500453 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.500516 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.500570 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.500618 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 16:28:26.500672 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.500720 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.500769 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.500820 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.500872 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.500924 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.500977 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.501026 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.501074 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.501122 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.501174 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.501223 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.501273 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.501332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.501381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.501431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.501481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.501537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.501587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.501635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.501684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 16:28:26.501734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 16:28:26.501798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 16:28:26.501849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.501897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.501947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.501995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.502043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.502093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.502146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.502197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.502246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.502309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.502359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.502409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.502457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.502513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.502563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.502616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.502670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.502718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 16:28:26.502781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.502829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.502878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.502929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.502978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.503029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.503082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.503372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.503422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.503484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.503541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.503590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.503640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.503698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.503748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.503798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.503853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.503903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.503969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.504017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.504067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 16:28:26.504116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 16:28:26.504166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 16:28:26.504215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.504264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.504313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.504366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.504428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.504478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.504534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.504584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.504632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.504681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.504761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.504812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.504861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.504911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.504961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.505015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.505067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.505115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 16:28:26.505163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.505210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.505258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.505309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.505372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.505423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.505503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.505553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.505601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.505649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.505699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.505748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.505799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.505871 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 16:28:26.506182 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.506246 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.506303 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.506358 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.506414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.506469 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.506535 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.506595 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:28:26.506650 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:28:26.506705 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:28:26.506759 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.506814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.506868 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.506927 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.506983 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.507038 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.507092 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.507147 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.507202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.507256 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.507311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.507371 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.507426 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.507481 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.507546 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.507601 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.507655 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.507710 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:28:26.507769 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.507825 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.507880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.507933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.507987 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.508042 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.508096 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.508152 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.508207 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.508262 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.508316 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.508371 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.508425 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.508494 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 16:28:26.508519 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.508576 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.508632 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.508688 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.508744 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.508799 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.508854 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.508909 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:28:26.508970 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:28:26.509026 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:28:26.509082 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.509141 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.509195 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.509250 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.509305 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.509361 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.509417 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.509472 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.509534 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.509589 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.509645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.509700 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.509755 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.509810 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.509865 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.509920 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.509977 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.510032 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:28:26.510086 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.510144 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.510201 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.510255 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.510310 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.510366 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.510421 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.510476 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.510536 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.510592 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.510647 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.510702 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.510756 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.510818 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 16:28:26.510840 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.510892 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.510941 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.510992 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.511041 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.511091 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.511140 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.511189 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:28:26.511237 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:28:26.511290 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:28:26.511340 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.511389 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.511440 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.511494 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.511544 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.511593 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.511643 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.511692 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.511740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.511789 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.511838 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.511890 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.511945 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.511995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.512043 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.512092 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.512141 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.512190 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:28:26.512238 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.512287 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.512336 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.512390 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.512441 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.512497 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.512546 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.512595 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.512644 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.512693 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.512742 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.512790 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.512841 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.512897 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 16:28:26.512919 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.512971 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.513023 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.513074 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.513125 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.513176 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.513227 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.513279 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:28:26.513331 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:28:26.513382 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:28:26.513433 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.513494 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.513547 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.513599 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.513652 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.513704 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.513755 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.513808 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.513859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.513910 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.513961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.514013 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.514066 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.514117 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.514168 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.514219 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.514270 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.514321 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:28:26.514372 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.514424 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.514476 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.514533 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.514599 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.514656 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.514708 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.514759 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.514814 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.514865 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.514915 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.514966 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.515021 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.515075 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 16:28:26.515093 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 16:28:26.515124 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 16:28:26.515152 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 16:28:26.515179 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 16:28:26.515206 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 16:28:26.515224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.515242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.515254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.515264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.515273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.515283 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.515292 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.515300 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:28:26.515310 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:28:26.515319 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:28:26.515328 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.515337 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.515346 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.515354 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.515363 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.515372 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.515380 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.515389 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.515398 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.515406 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.515415 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.515424 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.515433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.515442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.515451 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.515460 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.515468 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.515477 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:28:26.515490 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.515500 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.515509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.515518 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.515527 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.515536 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.515545 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.515554 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.515562 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.515571 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.515580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.515588 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.515601 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.515611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.515623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.515631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.515639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.515648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.515656 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.515664 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.515671 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:28:26.515679 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:28:26.515687 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:28:26.515695 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.515703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.515711 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.515719 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.515727 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.515735 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.515743 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.515751 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.515759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.515767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.515777 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.515785 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.515793 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.515801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.515810 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.515818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.515825 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.515833 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:28:26.515841 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.515849 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.515857 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.515865 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.515873 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.515881 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.515888 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.515896 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.515903 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.515911 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.515919 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.515926 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.515934 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.515942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.515953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.515961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.515969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.515977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.515986 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.515993 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.516008 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:28:26.516016 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:28:26.516023 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:28:26.516036 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.516044 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.516053 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.516060 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.516069 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.516076 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.516084 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.516091 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.516099 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.516106 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.516114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.516121 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.516128 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.516136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.516144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.516151 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.516158 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.516165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:28:26.516173 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.516180 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.516187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.516195 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.516203 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.516211 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.516218 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.516226 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.516233 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.516241 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.516249 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.516256 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.516263 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.516271 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:28:26.516281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:28:26.516289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:28:26.516297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:28:26.516305 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.516313 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:28:26.516320 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:28:26.516328 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:28:26.516335 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:28:26.516343 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:28:26.516350 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:28:26.516357 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:28:26.516366 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:28:26.516373 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:28:26.516380 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.516388 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.516395 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:28:26.516403 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:28:26.516411 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:28:26.516418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:28:26.516432 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.516440 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:28:26.516447 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:28:26.516455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.516462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:28:26.516470 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:28:26.516477 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:28:26.516484 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:28:26.516496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:28:26.516504 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:28:26.516511 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:28:26.516519 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:28:26.516527 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:28:26.516535 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:28:26.516542 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:28:26.516550 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:28:26.516557 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:28:26.516564 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:28:26.516572 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:28:26.516579 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:28:26.516587 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:28:26.516875 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 16:28:26.516886 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:28:26.516891 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:28:26.516896 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:28:26.516903 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 16:28:26.516908 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 16:28:26.516912 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 16:28:26.516921 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 16:28:26.516930 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 16:28:26.516976 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.516983 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:28:26.516998 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 16:28:26.517020 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 16:28:26.517026 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 16:28:26.517031 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 16:28:26.517036 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 16:28:26.517042 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:28:26.517053 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:28:26.517060 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:28:26.517065 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:28:26.517075 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.517085 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:28:26.517090 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 16:28:26.517118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.517127 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:28:26.517132 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.517160 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 16:28:26.517166 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 16:28:26.517170 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 16:28:26.517174 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 16:28:26.517178 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 16:28:26.517182 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 16:28:26.517187 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 16:28:26.517191 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:28:26.517195 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 16:28:26.517202 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:28:26.517213 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:28:26.517219 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:28:26.517223 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:28:26.517229 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.517235 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:28:26.517240 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:28:26.517266 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 16:28:26.517273 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.517278 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.517284 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.517288 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:28:26.517298 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 16:28:26.517306 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517311 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:28:26.517316 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 16:28:26.517322 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167723" 2020-05-27 16:28:26.517329 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517334 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:28:26.517339 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517345 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517350 wsdl: in serializeType: returning: 167723 2020-05-27 16:28:26.517357 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 16:28:26.517364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517368 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:28:26.517373 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 16:28:26.517379 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 16:28:26.517386 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517390 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:28:26.517399 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517404 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:28:26.517408 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 16:28:26.517413 wsdl: in serializeType: returning: 167723PLN 2020-05-27 16:28:26.517418 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167723PLN 2020-05-27 16:28:26.517438 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=167723PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 16:28:26.517443 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 16:28:26.517450 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6793"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 16:28:26.517463 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 16:28:26.517469 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=167723PLN 2020-05-27 16:28:26.517479 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 16:28:26.517557 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 16:28:26.517494 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 16:28:26.517506 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 16:28:26.517511 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 16:28:26.517516 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 16:28:26.517520 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 16:28:26.517527 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:28:26.517537 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:28:26.517545 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 16:28:26.517551 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 16:28:26.517563 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 16:28:26.517572 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 16:28:26.517579 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 16:28:26.524067 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 16:28:26.524092 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 16:28:26.524104 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 16:28:26.524110 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 16:28:26.524116 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:28:26.524121 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:28:26.524130 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 16:28:26.524135 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 16:28:26.524141 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 16:28:26.524167 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 16:28:26.532443 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 16:28:26.532466 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 16:28:26.532472 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:28:26.532478 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 16:28:26.532483 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 16:28:26.532493 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 16:28:26.532500 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 16:28:26.532505 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 16:28:26.532511 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 16:28:26.532517 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 14:28:04 GMT 2020-05-27 16:28:26.532524 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 16:28:26.532529 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 16:28:26.532535 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 16:28:26.532544 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 16:28:26.532570 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 16:28:26.532583 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 16:28:26.532593 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 16:28:26.532598 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 16:28:26.532603 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 16:28:26.532636 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 16:28:26.532648 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 16:28:26.532654 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 16:28:26.532681 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:28:26.532688 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 14:28:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 16:28:26.532724 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 16:28:26.532733 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 16:28:26.532753 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 16:28:26.532759 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 16:28:26.532859 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 16:28:26.532958 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 16:28:26.532965 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 16:28:26.532974 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 16:28:26.532986 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 16:28:26.533010 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 16:28:26.533066 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 16:28:26.533093 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 16:28:26.533105 nusoap_client: got fault 2020-05-27 16:28:26.533113 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 16:28:26.533120 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 16:28:26.533126 nusoap_client: detail =