Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 41.00/42.86Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3541902010 Model turbiny: KP35
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1835
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 09:49:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 11:50:04.935654 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 11:50:04.935716 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:50:04.935737 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 11:50:04.935762 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:50:04.935779 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 11:50:04.935793 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 11:50:04.935814 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 11:50:04.935828 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:50:04.935839 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:50:04.935852 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:50:04.935867 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:50:04.935885 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:50:04.935894 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:50:04.935902 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:50:04.935910 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:50:04.935917 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 11:50:04.935936 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:50:04.935959 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:50:04.935974 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:50:04.935984 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 11:50:04.935995 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 11:50:04.936010 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:50:04.936025 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:50:04.943975 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:50:04.944010 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:50:04.944033 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 11:50:04.944046 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:50:04.944057 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:50:04.944067 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:50:04.944076 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 11:50:04.944125 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 11:50:05.100000 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 11:50:05.100046 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 11:50:05.100054 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:50:05.100061 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:50:05.100067 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:50:05.100073 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:50:05.100079 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:50:05.100085 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:50:05.100091 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:50:05.100097 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:49:50 GMT 2019-04-25 11:50:05.100103 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:50:05.100108 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 11:50:05.100115 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:50:05.100128 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 11:50:05.100163 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 11:50:05.107812 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2019-04-25 11:50:05.107869 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:50:05.107888 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 11:50:05.115335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.115444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.115474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.115520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.115569 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:50:05.115628 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:50:05.122923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.123238 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:50:05.123308 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 11:50:05.123374 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:50:05.123392 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 11:50:05.123449 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 11:50:05.123512 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:50:05.123529 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 11:50:05.130657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.130709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.130941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.130970 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:50:05.131022 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.131051 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:50:05.131097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 11:50:05.131141 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 11:50:05.131184 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:50:05.131239 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 11:50:05.131276 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-25 11:50:05.131427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:50:05.131463 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 11:50:05.131485 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:50:05.131496 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 11:50:05.131537 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 11:50:05.131588 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:50:05.131613 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:50:05.131626 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:50:05.131654 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 11:50:05.131664 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 11:50:05.131901 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 11:50:05.131925 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 11:50:05.132018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 11:50:05.132068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132125 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.132142 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132169 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:50:05.132210 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.132223 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132242 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:50:05.132273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.132344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.132374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.132411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132447 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.132455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 11:50:05.132481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.132510 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:50:05.132527 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132537 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 11:50:05.132565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132607 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.132616 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132633 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:50:05.132667 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.132680 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132699 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:50:05.132733 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.132745 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132764 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:50:05.132791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.132855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.132884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132896 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 11:50:05.132923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.132974 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.132988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133006 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 11:50:05.133032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.133079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 11:50:05.133109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 11:50:05.133148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133186 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.133194 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133205 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:50:05.133224 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.133231 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133241 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:50:05.133266 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.133273 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133289 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:50:05.133323 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.133336 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133354 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.133381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.133461 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.133479 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.133505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133529 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.133616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.133638 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133651 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:50:05.133666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 11:50:05.133689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:50:05.133718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:50:05.133734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133741 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 11:50:05.133756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133787 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.133795 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:50:05.133819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.133845 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.133860 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133867 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.133881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133906 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.133914 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133924 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 11:50:05.133937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.133963 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:50:05.133978 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.133984 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 11:50:05.133999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134023 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.134030 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134040 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.134053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.134079 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.134094 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134100 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.134114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134139 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.134147 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134157 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 11:50:05.134169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.134195 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 11:50:05.134210 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134216 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 11:50:05.134230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134255 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.134265 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134284 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:50:05.134307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.134315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134325 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.134338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.134368 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 11:50:05.134383 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134390 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.134410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134436 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.134443 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134453 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 11:50:05.134466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.134491 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 11:50:05.134506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134513 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 11:50:05.134527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134569 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.134582 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134602 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:50:05.134627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.134634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.134662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.134696 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 11:50:05.134714 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134721 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.134735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134760 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.134775 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134785 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 11:50:05.134797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.134823 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 11:50:05.134838 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134844 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 11:50:05.134857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.134888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134898 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.134921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.134946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.134964 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 11:50:05.134990 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135001 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.135026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135063 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.135071 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135082 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 11:50:05.135095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.135126 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 11:50:05.135141 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135148 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 11:50:05.135164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.135198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.135221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.135261 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.135279 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135287 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.135302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135327 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.135334 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135344 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 11:50:05.135357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.135383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:50:05.135404 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135411 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 11:50:05.135425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135450 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.135457 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135467 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:50:05.135480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.135505 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.135520 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135526 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.135540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135564 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.135571 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135581 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 11:50:05.135593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.135618 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:50:05.135633 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135639 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 11:50:05.135653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135676 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.135683 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135693 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:50:05.135705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.135731 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.135746 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135753 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.135767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135791 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.135798 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135808 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 11:50:05.135821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.135848 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:50:05.135863 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 11:50:05.135883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135907 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.135914 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135924 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 11:50:05.135942 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.135949 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135959 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 11:50:05.135971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.135991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.136001 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.136016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136022 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.136036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136061 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.136068 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136079 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 11:50:05.136091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.136117 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:50:05.136132 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136138 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:50:05.136152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.136183 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.136217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.136246 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.136262 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136269 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.136288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136315 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.136322 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136332 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:50:05.136345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.136371 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:50:05.136386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136392 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:50:05.136413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136438 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:50:05.136446 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136456 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:50:05.136469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.136495 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.136510 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136516 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.136530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136553 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136560 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.136621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.136637 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136649 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:50:05.136658 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 11:50:05.136671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:50:05.136696 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:50:05.136711 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136717 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:50:05.136731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136758 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:50:05.136765 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136775 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:50:05.136788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.136814 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.136829 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136836 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.136849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136872 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136879 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.136935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.136952 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136962 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:50:05.136972 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 11:50:05.136985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.136999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:50:05.137009 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:50:05.137024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137030 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 11:50:05.137044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137077 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 11:50:05.137130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137143 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137162 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 11:50:05.137199 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137211 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137224 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:50:05.137243 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.137251 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137261 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:50:05.137285 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.137294 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137305 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:50:05.137323 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.137330 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137340 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 11:50:05.137357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.137364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.137386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.137461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.137490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137501 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.137528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137576 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 11:50:05.137631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.137660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:50:05.137677 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137683 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 11:50:05.137699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137724 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137731 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137741 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:50:05.137759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137766 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.137793 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137800 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137810 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:50:05.137823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.137857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.137872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137878 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.137892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137917 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.137926 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 11:50:05.137948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.137975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:50:05.137990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.137996 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:50:05.138010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138035 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.138065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.138091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.138106 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138112 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.138126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138151 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138158 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:50:05.138181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.138207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:50:05.138222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138228 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:50:05.138242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138266 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138274 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138289 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:50:05.138308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138325 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.138344 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138351 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138361 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:50:05.138374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.138415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.138431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138437 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.138452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138477 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138485 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:50:05.138508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.138533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:50:05.138548 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.138568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138593 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.138600 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138610 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:50:05.138628 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138635 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138644 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:50:05.138661 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.138668 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138678 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:50:05.138695 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.138703 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138713 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:50:05.138730 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.138737 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138750 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:50:05.138775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.138851 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.138881 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138893 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.138920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138968 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.138981 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.138999 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 11:50:05.139024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.139053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.139075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.139101 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139151 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139163 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139181 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139206 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.139259 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139304 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.139316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139332 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.139364 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.139375 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139392 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 11:50:05.139433 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.139447 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139465 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 11:50:05.139499 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.139512 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139531 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:50:05.139566 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.139579 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139597 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 11:50:05.139631 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:50:05.139643 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139661 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 11:50:05.139697 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.139710 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139729 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.139762 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.139775 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.139825 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.139837 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139857 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:50:05.139891 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.139903 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.139921 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:50:05.139948 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.140078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.140118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.140179 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140199 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:50:05.140233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.140246 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140265 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:50:05.140298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.140312 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140331 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:50:05.140366 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.140379 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140406 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:50:05.140435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.140503 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.140572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140619 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 11:50:05.140678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.140703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.140723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.140751 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140803 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140817 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140837 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.140922 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.140969 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.140982 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141000 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:50:05.141035 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.141048 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141068 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:50:05.141102 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.141113 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141130 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:50:05.141165 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.141178 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141198 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:50:05.141234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.141247 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141266 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:50:05.141302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.141315 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141335 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:50:05.141370 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.141384 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.141442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.141455 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141474 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:50:05.141508 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.141520 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141540 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:50:05.141573 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.141585 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141602 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:50:05.141634 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.141646 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141663 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:50:05.141687 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.141785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.141820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.141830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.141860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.141911 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.141924 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.141944 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:50:05.141979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.141990 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.142038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.142051 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142070 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:50:05.142106 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:50:05.142119 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142139 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.142167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.142240 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.142310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142357 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 11:50:05.142426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.142453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.142475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.142500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142552 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142567 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142612 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.142667 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142719 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.142732 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142751 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:50:05.142786 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.142799 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142818 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:50:05.142857 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.142869 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142887 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:50:05.142919 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.142931 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.142950 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:50:05.142982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.142994 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143011 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:50:05.143044 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.143057 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143075 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:50:05.143110 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143122 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.143169 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143183 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143201 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:50:05.143234 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143246 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143264 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:50:05.143299 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143311 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143330 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 11:50:05.143387 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143402 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143419 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:50:05.143444 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143452 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143463 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:50:05.143477 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.143543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.143561 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143592 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143600 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143611 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.143655 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143682 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.143689 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143699 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 11:50:05.143717 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.143724 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143734 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 11:50:05.143752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.143758 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143768 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:50:05.143786 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143793 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143802 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 11:50:05.143820 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143827 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143837 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 11:50:05.143854 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.143861 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143871 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:50:05.143888 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.143895 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143905 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 11:50:05.143923 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.143930 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143940 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 11:50:05.143957 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.143964 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.143974 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 11:50:05.143992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.143998 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144008 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:50:05.144025 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.144032 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144041 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:50:05.144058 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.144065 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144075 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 11:50:05.144093 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.144099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144109 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.144126 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.144133 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144143 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 11:50:05.144156 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144224 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.144244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144251 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 11:50:05.144270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144297 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.144304 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144314 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:50:05.144326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.144361 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144377 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144383 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.144398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144423 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.144431 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144441 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 11:50:05.144454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.144480 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:50:05.144495 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144501 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 11:50:05.144515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.144548 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144558 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.144576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.144583 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144592 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:50:05.144610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.144616 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144626 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:50:05.144643 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:50:05.144650 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144660 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:50:05.144672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.144712 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 11:50:05.144727 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144733 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.144749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144774 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.144781 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144791 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 11:50:05.144804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.144820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.144830 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 11:50:05.144843 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.144870 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 11:50:05.144877 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.144887 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 11:50:05.144899 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.144916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.144930 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.144955 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.144962 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.144972 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 11:50:05.144989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.144996 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145006 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 11:50:05.145023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.145030 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145040 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 11:50:05.145057 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:50:05.145064 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145074 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:50:05.145092 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.145099 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145109 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 11:50:05.145126 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.145133 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145143 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 11:50:05.145160 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.145167 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145177 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:50:05.145194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.145201 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145210 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 11:50:05.145228 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.145235 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145244 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 11:50:05.145261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.145268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.145290 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 11:50:05.145349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.145368 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145374 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 11:50:05.145390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145415 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.145422 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145432 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.145445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.145470 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.145485 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145491 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.145506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145530 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:50:05.145537 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145547 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 11:50:05.145560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.145586 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:50:05.145599 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 11:50:05.145627 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:50:05.145634 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:50:05.145644 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 11:50:05.145662 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:50:05.145669 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 11:50:05.145678 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 11:50:05.145696 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:50:05.145702 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:50:05.145712 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 11:50:05.145725 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 11:50:05.145750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.145766 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145772 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.145786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.145819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.145847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.145854 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145864 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:50:05.145881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.145888 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145898 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:50:05.145910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.145944 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.145959 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.145965 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.145981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146005 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146013 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146023 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 11:50:05.146035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.146061 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.146074 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146102 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146110 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146119 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146132 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.146163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146188 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146195 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146205 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 11:50:05.146223 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146230 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146240 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 11:50:05.146257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.146264 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146274 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:50:05.146291 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146298 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146308 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 11:50:05.146325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.146332 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146347 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 11:50:05.146365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146372 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146382 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 11:50:05.146399 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.146406 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146416 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 11:50:05.146434 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146441 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146451 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:50:05.146468 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146475 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146485 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:50:05.146497 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.146547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.146565 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146571 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 11:50:05.146586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146611 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146618 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146628 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:50:05.146647 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.146653 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146663 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:50:05.146680 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.146687 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146697 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:50:05.146713 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146720 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146730 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:50:05.146748 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.146754 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146764 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:50:05.146777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.146821 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.146836 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146842 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.146856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146880 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146887 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.146946 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.146962 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.146973 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:50:05.146983 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 11:50:05.146995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:50:05.147020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:50:05.147035 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147041 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 11:50:05.147057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147081 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.147089 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147099 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 11:50:05.147111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.147137 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.147151 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147158 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.147172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147196 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:50:05.147204 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147213 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 11:50:05.147226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.147251 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 11:50:05.147266 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147272 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 11:50:05.147286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.147318 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.147345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.147371 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.147386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147393 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.147407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147432 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147439 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147449 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 11:50:05.147462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.147478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.147487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:50:05.147501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147529 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147537 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147547 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147560 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.147590 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147615 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147623 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147633 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 11:50:05.147651 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147658 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147667 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 11:50:05.147684 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147691 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147700 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 11:50:05.147717 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147724 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147734 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 11:50:05.147751 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147757 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147767 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 11:50:05.147784 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:50:05.147791 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147801 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 11:50:05.147818 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:50:05.147825 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147835 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 11:50:05.147852 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:50:05.147859 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147869 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 11:50:05.147887 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:50:05.147893 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147903 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 11:50:05.147920 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147927 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147937 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 11:50:05.147954 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147961 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.147970 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 11:50:05.147987 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.147994 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.148004 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 11:50:05.148021 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.148028 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.148037 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 11:50:05.148050 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.148117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.148135 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148142 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 11:50:05.148158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148183 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.148191 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148201 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 11:50:05.148213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.148239 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.148254 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148261 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.148275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148299 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.148306 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148316 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 11:50:05.148329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.148360 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:50:05.148375 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148382 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.148397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148422 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.148429 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148439 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 11:50:05.148456 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.148463 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148473 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:50:05.148490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.148497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148507 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:50:05.148525 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.148531 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148541 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:50:05.148554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.148592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148607 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.148628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148653 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148661 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148671 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 11:50:05.148684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.148699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.148709 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.148723 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148751 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148759 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148769 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148781 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.148813 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.148846 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:50:05.148873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.148880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:50:05.148906 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.148913 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148923 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 11:50:05.148940 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.148947 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148957 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:50:05.148974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.148981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.148991 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:50:05.149008 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149015 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.149025 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 11:50:05.149042 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:50:05.149049 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.149060 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 11:50:05.149072 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.149112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.149129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149135 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 11:50:05.149150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149174 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.149181 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149191 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 11:50:05.149209 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149216 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149226 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 11:50:05.149243 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149249 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149259 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 11:50:05.149277 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.149283 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149293 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 11:50:05.149310 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149317 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149326 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 11:50:05.149348 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149356 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149366 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 11:50:05.149384 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149391 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149400 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:50:05.149417 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149424 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149434 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:50:05.149447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.149501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.149516 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149524 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 11:50:05.149540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149565 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:50:05.149572 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149582 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 11:50:05.149595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.149620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:50:05.149637 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:50:05.149644 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 11:50:05.149656 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 11:50:05.149672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149678 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 11:50:05.149692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.149736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:50:05.149752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.149763 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:50:05.149773 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 11:50:05.149790 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.149796 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 11:50:05.149807 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 11:50:05.149823 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:50:05.149831 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 11:50:05.149841 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 11:50:05.149858 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.149865 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.149875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.149892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.149899 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.149909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.149926 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.149933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.149942 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.149959 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.149966 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 11:50:05.149976 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.149992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.149998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 11:50:05.150008 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.150025 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:50:05.150031 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 11:50:05.150041 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 11:50:05.150058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.150065 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.150075 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.150091 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:50:05.150097 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 11:50:05.150107 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 11:50:05.150124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.150130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 11:50:05.150140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.150157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.150164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:50:05.150174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.150190 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:50:05.150196 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 11:50:05.150206 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 11:50:05.150220 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 11:50:05.150256 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.150286 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:50:05.150324 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.150360 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 11:50:05.150387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.150414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:50:05.150442 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.150473 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:50:05.150502 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.150528 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 11:50:05.150555 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 11:50:05.150581 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 11:50:05.150608 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 11:50:05.150635 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 11:50:05.150663 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 11:50:05.150689 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 11:50:05.150717 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.150744 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:50:05.150771 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.150797 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:50:05.150824 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.150850 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:50:05.150876 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.150903 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:50:05.150979 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.151006 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:50:05.151032 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.151059 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:50:05.151085 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.151111 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:50:05.151138 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.151165 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:50:05.151191 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.151218 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:50:05.151245 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.151273 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:50:05.151300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.151327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:50:05.151362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.151389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.151416 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.151442 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.151474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.151502 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.151528 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.151555 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:50:05.151582 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 11:50:05.151608 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 11:50:05.151634 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.151661 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:50:05.151687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.151713 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.151740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.151767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:50:05.151794 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.151820 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 11:50:05.151847 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.151873 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:50:05.151899 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.151926 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:50:05.151952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.151979 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:50:05.152005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.152033 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:50:05.152061 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152079 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152105 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.152132 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152149 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152166 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152192 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.152218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.152321 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152353 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.152380 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152406 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.152432 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152449 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152480 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.152507 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152524 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152551 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.152578 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152604 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.152630 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152657 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.152683 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152709 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.152735 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152761 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.152787 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152805 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152831 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.152857 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152884 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.152909 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152936 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.152962 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.152988 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.153014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.153168 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153202 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.153254 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153280 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.153306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.153403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.153529 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153546 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153579 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.153631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.153734 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153759 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.153785 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153804 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153821 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153865 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.153891 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153917 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:50:05.153943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.153977 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.154029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.154149 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154175 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:50:05.154201 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154227 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.154253 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154280 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.154306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154390 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.154417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:50:05.154595 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154613 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154638 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.154664 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154681 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154698 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154724 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.154750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.154852 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154878 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.154904 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154930 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.154957 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154974 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.154999 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.155026 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155043 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155068 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.155095 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155121 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.155147 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155173 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.155199 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155225 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.155251 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155277 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:50:05.155303 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155320 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:50:05.155378 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155405 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.155430 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155457 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.155489 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155516 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.155542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155643 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.155695 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155729 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155755 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.155781 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155808 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.155834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.155919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.155987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:50:05.156039 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156056 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156072 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156089 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156114 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.156140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156157 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.156242 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156268 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:50:05.156294 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156311 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156329 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156351 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156378 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:50:05.156403 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156429 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:50:05.156456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156477 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156521 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.156547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:50:05.156667 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156693 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:50:05.156719 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156745 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:50:05.156771 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156797 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:50:05.156823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.156925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.156992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.157008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.157025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.157042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:50:05.157068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:50:05.157094 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.157152 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.157202 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.157252 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.157299 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.157353 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 11:50:05.157402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 11:50:05.157450 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 11:50:05.157511 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.157561 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.157609 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.157657 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.157704 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.157752 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.157801 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.157847 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.157895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.157944 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.157993 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.158041 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.158092 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.158147 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.158203 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.158251 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 11:50:05.158298 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.158350 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.158397 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.158446 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.158495 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.158548 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.158596 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.158645 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.158702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.158750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.158798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.158846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.158893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.158941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 11:50:05.158991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 11:50:05.159039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 11:50:05.159086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.159193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.159241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.159288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.159339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.159389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.159438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.159486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.159534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.159582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.159630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.159678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.159727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.159780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.159833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.159880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 11:50:05.159928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.159974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.160020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.160069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.160117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.160169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.160216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.160265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.160322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.160376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.160424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.160472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.160518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.160566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 11:50:05.160613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 11:50:05.160661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 11:50:05.160708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.160755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.160804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.160850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.160897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.160945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.160992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.161038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.161086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.161134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.161182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.161231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.161280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.161332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.161390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.161437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 11:50:05.161483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.161530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.161577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.161626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.161674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.161730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.161778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.161826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.161884 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:50:05.161912 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.161974 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.162030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.162085 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.162140 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.162194 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:50:05.162248 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:50:05.162302 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:50:05.162361 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.162416 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.162469 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.162525 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.162579 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.162633 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.162687 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.162740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.162794 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.162848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.162905 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.162960 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.163014 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.163068 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.163122 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.163176 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:50:05.163230 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.163286 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.163356 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.163412 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.163466 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.163520 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.163574 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.163628 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.163691 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:50:05.163715 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.163771 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.163827 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.163881 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.163936 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.163990 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:50:05.164043 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:50:05.164098 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:50:05.164153 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.164208 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.164262 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.164398 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.164454 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.164508 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.164564 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.164618 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.164672 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.164728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.164783 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.164837 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.164892 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.164947 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.165001 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.165055 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:50:05.165109 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.165164 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.165218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.165272 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.165326 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.165386 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.165441 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.165495 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.165557 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 11:50:05.165581 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.165631 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.165680 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.165729 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.165779 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.165827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:50:05.165876 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:50:05.165925 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:50:05.165973 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.166023 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.166071 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.166121 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.166169 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.166219 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.166268 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.166317 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.166372 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.166422 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.166471 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.166520 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.166569 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.166619 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.166670 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.166719 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:50:05.166768 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.166817 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.166865 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.166913 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.166962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.167012 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.167060 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.167111 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.167168 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 11:50:05.167190 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.167241 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.167292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.167349 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.167400 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.167451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:50:05.167502 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:50:05.167553 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:50:05.167605 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.167658 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.167708 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.167759 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.167810 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.167861 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.167913 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.167964 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.168015 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.168069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.168120 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.168171 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.168224 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.168275 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.168326 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.168383 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:50:05.168435 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.168486 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.168539 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.168590 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.168641 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.168691 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.168743 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.168793 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.168849 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 11:50:05.168867 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 11:50:05.168898 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 11:50:05.168925 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 11:50:05.168953 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 11:50:05.168979 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 11:50:05.169003 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.169025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.169036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.169048 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.169059 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.169069 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:50:05.169079 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:50:05.169089 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:50:05.169099 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.169109 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.169119 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.169129 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.169140 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169150 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169160 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169170 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.169179 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.169190 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169200 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169210 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.169219 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.169229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.169238 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.169247 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:50:05.169256 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.169265 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.169275 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.169284 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.169294 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.169302 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.169312 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.169321 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.169331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.169346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.169356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.169366 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.169374 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.169382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:50:05.169392 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:50:05.169401 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:50:05.169409 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.169417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.169426 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.169433 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.169441 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169449 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169457 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169465 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.169473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.169482 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169490 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169498 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.169505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.169513 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.169521 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.169529 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:50:05.169537 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.169544 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.169551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.169558 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.169566 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.169574 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.169583 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.169590 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.169598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.169608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.169618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.169628 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.169636 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.169644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:50:05.169652 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:50:05.169660 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:50:05.169668 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.169675 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.169683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.169691 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.169698 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169706 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169714 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.169730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.169737 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169745 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.169761 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.169769 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.169777 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.169785 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:50:05.169793 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.169801 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.169808 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.169815 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.169822 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.169829 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.169837 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.169845 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.169853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:50:05.169863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.169871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:50:05.169880 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:50:05.169888 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:50:05.169896 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:50:05.169904 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:50:05.169911 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:50:05.169919 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:50:05.169927 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:50:05.169935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:50:05.169942 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:50:05.169950 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.169960 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169968 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:50:05.169976 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:50:05.169984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:50:05.169992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.170000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:50:05.170007 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:50:05.170015 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:50:05.170094 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:50:05.170102 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:50:05.170110 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:50:05.170118 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:50:05.170125 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:50:05.170134 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:50:05.170142 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:50:05.170149 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:50:05.170156 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:50:05.170165 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:50:05.170173 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:50:05.170465 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 11:50:05.170478 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:50:05.170483 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:50:05.170488 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:50:05.170496 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 11:50:05.170501 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:50:05.170505 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:50:05.170515 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 11:50:05.170524 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:50:05.170567 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.170575 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:50:05.170590 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:50:05.170612 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 11:50:05.170619 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 11:50:05.170624 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 11:50:05.170628 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 11:50:05.170634 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:50:05.170645 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:50:05.170652 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:50:05.170658 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:50:05.170672 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.170682 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:50:05.170687 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 11:50:05.170714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.170723 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:50:05.170728 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.170754 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:50:05.170760 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 11:50:05.170764 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 11:50:05.170768 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 11:50:05.170772 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 11:50:05.170776 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 11:50:05.170781 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 11:50:05.170785 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 11:50:05.170792 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:50:05.170803 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:50:05.170809 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:50:05.170814 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:50:05.170820 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.170826 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:50:05.170830 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:50:05.170854 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:50:05.170862 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.170867 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.170873 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.170878 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:50:05.170888 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:50:05.170896 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:50:05.170901 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:50:05.170906 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:50:05.170912 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167723" 2019-04-25 11:50:05.170920 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:50:05.170924 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:50:05.170929 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:50:05.170936 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:50:05.170941 wsdl: in serializeType: returning: 167723 2019-04-25 11:50:05.170947 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:50:05.170955 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:50:05.170959 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:50:05.170963 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:50:05.170968 wsdl: in serializeType: returning: 167723 2019-04-25 11:50:05.170973 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167723 2019-04-25 11:50:05.170994 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167723 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 11:50:05.170999 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 11:50:05.171005 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7526"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 11:50:05.171021 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 11:50:05.171027 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167723 2019-04-25 11:50:05.171038 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 11:50:05.171118 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 11:50:05.171053 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:50:05.171064 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:50:05.171069 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:50:05.171074 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:50:05.171078 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:50:05.171086 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:50:05.171096 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:50:05.171105 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:50:05.171111 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:50:05.171125 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 11:50:05.171136 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:50:05.171145 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:50:05.178934 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:50:05.178950 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:50:05.178962 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 11:50:05.178968 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 11:50:05.178974 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:50:05.178979 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:50:05.178983 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:50:05.178987 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:50:05.178992 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 11:50:05.179024 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 11:50:05.188919 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 11:50:05.188944 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 11:50:05.188950 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:50:05.188956 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:50:05.188962 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:50:05.188967 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:50:05.188974 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:50:05.188980 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:50:05.188985 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:50:05.188992 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:49:50 GMT 2019-04-25 11:50:05.188998 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:50:05.189004 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 11:50:05.189009 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:50:05.189020 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 11:50:05.189048 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 11:50:05.189060 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 11:50:05.189070 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:50:05.189075 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 11:50:05.189080 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 11:50:05.189118 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:50:05.189132 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:50:05.189138 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:50:05.189166 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:50:05.189174 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 09:49:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 11:50:05.189204 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 11:50:05.189214 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 11:50:05.189237 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 11:50:05.189244 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 11:50:05.189362 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 11:50:05.189470 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 11:50:05.189477 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 11:50:05.189486 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 11:50:05.189497 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:50:05.189522 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 11:50:05.189582 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 11:50:05.189612 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:50:05.189627 nusoap_client: got fault 2019-04-25 11:50:05.189635 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 11:50:05.189640 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 11:50:05.189645 nusoap_client: detail =