Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 41.00/42.86Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3541902010 Model turbiny: KP35
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1835
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:48:06 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:48:10.935453 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:48:10.935501 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:10.935514 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:48:10.935530 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:10.935540 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:48:10.935547 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:48:10.935560 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:48:10.935568 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:10.935574 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:10.935583 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:10.935591 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:48:10.935602 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:48:10.935607 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:48:10.935612 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:48:10.935616 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:48:10.935619 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:48:10.935631 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:10.935644 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:10.935653 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:48:10.935659 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:48:10.935665 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:48:10.935673 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:48:10.935689 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:48:10.941952 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:48:10.941968 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:48:10.941978 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:48:10.941984 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:10.941989 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:10.941994 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:48:10.941998 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:48:10.942030 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:48:11.241730 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:48:11.241770 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:48:11.241777 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:48:11.241783 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:48:11.241788 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:48:11.241793 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:48:11.241799 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:48:11.241806 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:48:11.241812 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:48:11.241817 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:48:06 GMT 2019-10-19 08:48:11.241823 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:48:11.241828 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:48:11.241834 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:48:11.241845 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:48:11.241879 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:48:11.241902 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 08:48:11.248114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:11.248167 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:48:11.248198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.248232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.248250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254289 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:11.254332 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:11.254365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.254669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260372 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:11.260397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.260972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.261372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266776 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.266983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.267581 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-19 08:48:11.646846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.646970 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 08:48:11.647015 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:11.647058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.647099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:11.647156 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-19 08:48:11.647174 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:48:11.647183 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:48:11.647231 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:48:11.647281 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:48:11.647301 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:48:11.647312 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:48:11.647336 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:48:11.647372 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:48:11.647618 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:48:11.647638 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:48:11.647701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.647714 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:48:11.647744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.647791 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.647805 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.647825 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:11.647857 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.647868 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.647883 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:11.647909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.647952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.647971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.647995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.648029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648072 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.648083 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:48:11.648121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.648165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:48:11.648194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:48:11.648227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648266 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.648277 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648293 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:11.648323 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.648334 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648349 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:11.648376 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.648386 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648400 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:48:11.648423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.648479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.648503 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:48:11.648535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648584 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.648596 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648613 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:48:11.648635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.648676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:48:11.648701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:48:11.648734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648773 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.648784 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648799 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:11.648827 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.648838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648858 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:11.648886 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.648896 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648912 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:48:11.648939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.648949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.648965 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.648986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.649048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.649071 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.649106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.649249 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.649277 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649295 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:11.649310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:48:11.649330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:11.649372 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:48:11.649395 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:48:11.649434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649474 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.649485 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649501 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:11.649530 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.649540 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649555 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:11.649588 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.649599 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649616 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:48:11.649645 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.649655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.649690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.649755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.649780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.649813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649853 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.649863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:48:11.649902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.649942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:48:11.649965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.649974 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:48:11.649995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650034 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.650045 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650060 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:11.650082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.650122 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.650146 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650156 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.650182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650222 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.650233 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650248 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:48:11.650270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.650312 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:48:11.650336 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650345 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:48:11.650366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.650416 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650431 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.650452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.650494 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.650516 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650525 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.650547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650593 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.650604 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650620 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:48:11.650641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.650683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:48:11.650707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650717 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:48:11.650798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650847 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.650858 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650878 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:48:11.650908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.650919 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650936 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.650958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.650990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.651007 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:48:11.651029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651039 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.651062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651101 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.651112 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651128 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:48:11.651148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.651191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:48:11.651215 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651225 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:48:11.651246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651283 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.651294 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651309 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:48:11.651339 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.651350 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651366 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.651387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.651434 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:48:11.651458 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651468 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.651488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651528 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.651538 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651553 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:48:11.651579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.651624 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:48:11.651648 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651658 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:48:11.651679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.651730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.651768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.651809 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:48:11.651831 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651841 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.651863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651901 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.651912 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651928 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:48:11.651948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.651973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.651990 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:48:11.652013 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652023 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:48:11.652042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.652091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.652129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.652170 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.652194 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652203 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.652223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652263 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.652273 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652288 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:48:11.652310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.652351 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:48:11.652375 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652384 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:48:11.652406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652446 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.652457 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652471 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:48:11.652492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.652534 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.652557 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652567 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.652597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652638 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.652649 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652665 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:48:11.652687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.652730 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:48:11.652753 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652763 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:48:11.652785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652824 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.652834 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652850 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:48:11.652871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.652912 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.652937 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.652946 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.652968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653006 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.653017 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653032 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:48:11.653055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.653098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:48:11.653120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653130 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:48:11.653150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653190 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.653201 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653215 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:48:11.653243 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.653253 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653300 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:48:11.653324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.653375 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.653399 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653408 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.653430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653471 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.653482 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653497 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:48:11.653518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.653558 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:48:11.653589 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653599 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:48:11.653621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.653670 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653685 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.653708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.653752 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.653776 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653787 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.653808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653850 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.653861 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653877 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:48:11.653899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.653939 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:11.653962 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.653971 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:48:11.653994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654034 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:11.654046 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654061 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:48:11.654083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.654124 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.654148 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654157 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.654178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654225 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.654316 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.654343 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654359 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:11.654376 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:48:11.654397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:11.654437 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:11.654459 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654469 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:48:11.654490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654531 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:11.654542 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654558 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:48:11.654586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.654628 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.654653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654662 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.654682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654719 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654729 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.654822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.654849 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654865 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:11.654881 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:48:11.654902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:11.654942 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:48:11.654965 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.654975 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:48:11.654996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655036 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:11.655047 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655062 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:48:11.655083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.655124 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.655147 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655156 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.655178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655215 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655225 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655282 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.655314 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.655341 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655358 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:11.655374 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:48:11.655394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:11.655434 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:11.655457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655467 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:48:11.655488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.655539 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:48:11.655589 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.655601 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:48:11.655644 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.655654 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655668 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:48:11.655697 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.655709 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655724 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:48:11.655753 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.655763 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655777 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:48:11.655804 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.655814 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655829 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:48:11.655858 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.655868 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655883 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.655904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.655971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.655989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.656014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.656044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656083 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.656094 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:48:11.656132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.656174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:48:11.656197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656207 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:48:11.656228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656268 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.656279 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656294 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:48:11.656322 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.656332 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656348 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.656377 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.656387 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656402 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:48:11.656423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.656477 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.656501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656510 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.656531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656570 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.656586 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:48:11.656625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.656667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:48:11.656690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656700 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:48:11.656723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656764 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.656775 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.656812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.656852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.656874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.656907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656946 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.656957 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.656972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:48:11.656993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.657035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:11.657059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657068 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:48:11.657089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657128 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.657139 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657155 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:48:11.657184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.657195 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.657237 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.657247 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657262 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:48:11.657284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.657337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.657360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.657390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657430 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.657441 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:48:11.657479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.657520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:11.657544 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657554 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.657580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657620 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.657631 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657645 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:48:11.657674 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.657685 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657700 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:11.657729 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.657740 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657754 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:11.657781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.657792 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657808 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:48:11.657836 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.657847 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:48:11.657884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.657953 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.657977 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.657986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.658008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.658046 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658057 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.658073 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:48:11.658095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.658121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.658137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.658158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658203 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658215 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.658302 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.658353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658369 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.658396 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.658406 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658421 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:48:11.658449 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.658458 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658475 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:48:11.658502 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.658513 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658528 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:48:11.658555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.658565 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658586 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:48:11.658616 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:11.658627 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658642 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:48:11.658670 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.658682 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658697 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.658725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.658736 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.658780 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.658790 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658805 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:48:11.658832 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.658842 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658857 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:11.658886 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.658896 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.658911 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:11.658932 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.659053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659063 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.659085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659124 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.659135 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659151 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:11.659180 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.659190 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659206 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:48:11.659233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.659243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659258 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:48:11.659287 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.659298 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659312 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:48:11.659334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.659396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.659453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659492 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:48:11.659541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.659566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.659589 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.659611 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659654 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659666 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659682 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659704 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.659754 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659793 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.659804 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659820 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:48:11.659848 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.659858 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659874 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:48:11.659900 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.659910 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659926 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:48:11.659955 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.659965 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.659980 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:48:11.660007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.660017 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:48:11.660065 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.660076 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660092 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:48:11.660120 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.660131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660146 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.660173 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.660183 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660199 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:48:11.660226 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.660237 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660253 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:48:11.660280 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.660290 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660304 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:11.660332 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.660343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660358 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:11.660378 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.660471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.660498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660507 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.660529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660568 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.660586 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660603 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:48:11.660631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.660642 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.660684 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.660694 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660710 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:48:11.660740 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:11.660751 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660766 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.660788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.660854 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.660878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660887 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.660910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660949 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.660960 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.660975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:48:11.660998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.661022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.661039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.661060 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661102 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661145 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661188 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.661237 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661279 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.661290 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661306 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:48:11.661334 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.661344 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661359 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:48:11.661388 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.661398 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661414 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:48:11.661440 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.661451 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661465 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:48:11.661492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.661502 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661518 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:48:11.661546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.661557 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661579 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:48:11.661608 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.661618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661634 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.661664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.661674 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661688 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:48:11.661716 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.661726 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661741 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:48:11.661771 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.661782 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661797 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:48:11.661826 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.661836 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661850 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:11.661877 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.661887 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.661902 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:11.661924 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.662023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.662049 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662092 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662103 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662119 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.662189 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662228 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.662239 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662254 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:48:11.662281 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.662293 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662309 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:48:11.662337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.662347 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662362 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:48:11.662389 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.662400 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662414 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:48:11.662444 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.662454 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662469 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:48:11.662497 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.662507 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662521 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:48:11.662548 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.662558 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662579 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:48:11.662609 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.662620 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662635 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:48:11.662662 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.662672 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662688 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:48:11.662717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.662728 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662743 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:48:11.662770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.662780 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662795 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:48:11.662823 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.662834 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662850 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:48:11.662878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.662888 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.662930 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.662940 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.662955 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:48:11.662978 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.663090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.663119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663128 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:48:11.663152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663192 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.663203 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663219 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:48:11.663242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.663283 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.663306 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663316 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.663337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663378 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.663389 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663405 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:48:11.663426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.663468 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:48:11.663492 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663502 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:48:11.663524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.663578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.663623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.663634 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663649 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:48:11.663676 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.663687 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663702 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:48:11.663730 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:11.663741 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663757 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:48:11.663779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.663844 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:48:11.663867 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663876 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.663899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663938 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.663949 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.663965 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:48:11.663986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.664010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.664028 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:48:11.664049 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.664094 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664104 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.664120 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664141 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.664169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.664191 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664231 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.664241 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664256 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:48:11.664284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.664295 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664310 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:48:11.664338 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.664348 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664363 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:48:11.664389 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:11.664399 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664415 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:48:11.664443 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.664454 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664469 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:48:11.664496 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.664506 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664521 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:48:11.664549 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.664560 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664580 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:11.664609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.664619 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664634 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:48:11.664662 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.664673 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664689 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:48:11.664718 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.664728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664744 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.664765 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:11.664852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.664879 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.664889 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:48:11.664911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.664949 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.664960 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.664976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.664997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.665037 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.665060 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665069 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.665092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665132 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:11.665143 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665158 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:48:11.665178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.665219 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:48:11.665240 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:11.665280 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:11.665291 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:11.665330 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:48:11.665361 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:11.665372 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:11.665387 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:48:11.665415 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:11.665425 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:11.665440 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:48:11.665462 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:11.665502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.665527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665537 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.665558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665605 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.665616 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.665661 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.665672 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665688 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:48:11.665715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.665726 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665742 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:48:11.665764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.665820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.665843 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665852 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.665875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665914 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.665925 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665941 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:48:11.665962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.665985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.666002 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.666023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666065 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666075 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666090 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666111 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.666161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666200 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.666210 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666225 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:48:11.666254 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.666264 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666280 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:48:11.666308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.666318 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666332 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:48:11.666360 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.666370 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666385 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:48:11.666414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.666424 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666440 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:48:11.666467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.666477 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666492 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:48:11.666520 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.666530 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666545 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:48:11.666572 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.666588 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:11.666632 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.666642 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666658 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:11.666680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.666759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.666787 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.666797 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:48:11.666820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.666858 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.666868 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.666884 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:48:11.666912 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.666923 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.666939 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:11.666966 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.666977 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.666991 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:11.667018 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.667028 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667043 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:48:11.667072 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.667083 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667098 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:48:11.667119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.667187 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.667211 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667221 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.667243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667280 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667290 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.667382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.667409 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667426 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:11.667443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:48:11.667465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:11.667507 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:48:11.667530 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667539 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:48:11.667560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667607 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.667618 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667634 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:48:11.667656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.667698 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.667723 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667733 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.667753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667793 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:48:11.667804 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667819 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:48:11.667840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.667882 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:48:11.667906 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667916 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:48:11.667936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.667975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.667986 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.668001 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.668023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.668068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.668088 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.668113 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.668123 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.668145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.668184 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668194 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.668209 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:48:11.668232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.668258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.668274 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:48:11.668295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668338 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668348 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668365 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668387 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.668435 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668474 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.668485 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668500 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:48:11.668529 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.668539 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668555 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:48:11.668588 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.668598 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668614 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:48:11.668643 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.668653 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668669 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:48:11.668696 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.668706 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668722 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:48:11.668750 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:11.668760 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668776 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:48:11.668805 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:11.668815 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668830 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:48:11.668857 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:11.668867 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668883 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:48:11.668911 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:11.668922 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668937 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:48:11.668964 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.668974 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.668988 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:48:11.669015 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.669027 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.669043 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:48:11.669070 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.669081 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.669096 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:48:11.669123 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.669133 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.669149 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:48:11.669171 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.669277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.669305 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669315 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:48:11.669340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669378 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.669389 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669405 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:48:11.669443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.669488 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.669511 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669520 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.669542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669588 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.669600 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669616 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:48:11.669637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.669685 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:48:11.669710 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669720 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.669744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669783 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.669793 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669808 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:48:11.669837 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.669847 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669863 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:11.669890 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.669900 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669914 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:11.669942 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.669953 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.669969 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:48:11.669990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.670034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.670050 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670074 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.670083 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.670106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.670145 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670156 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.670171 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:48:11.670193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.670219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.670234 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.670255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670298 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670309 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.670394 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.670443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670459 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:11.670489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.670499 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670514 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:11.670541 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.670550 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670564 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:48:11.670600 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.670611 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670626 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:48:11.670654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.670665 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670680 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:11.670709 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.670721 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670737 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:48:11.670766 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:48:11.670777 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670792 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:48:11.670813 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.670881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.670907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.670917 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:48:11.670940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.670979 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.670990 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671006 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:48:11.671034 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.671044 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671059 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:48:11.671087 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.671097 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671111 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:48:11.671140 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.671151 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671166 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:48:11.671193 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.671204 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671219 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:48:11.671246 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.671256 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671272 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:48:11.671300 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.671310 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671324 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:48:11.671351 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.671361 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671376 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:48:11.671398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.671487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.671510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671520 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:48:11.671543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671588 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:11.671600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:48:11.671636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.671678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:48:11.671705 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:11.671716 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:48:11.671732 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:48:11.671756 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671766 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:48:11.671788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.671857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:11.671883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.671900 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:11.671917 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:48:11.671944 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.671955 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:48:11.671971 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:48:11.671996 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:11.672006 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:48:11.672021 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:48:11.672048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.672058 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.672075 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.672101 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.672111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.672127 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.672152 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.672162 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.672178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.672206 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.672216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:48:11.672231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.672257 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.672268 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:48:11.672283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.672309 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:11.672319 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:48:11.672336 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:48:11.672361 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.672372 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.672388 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.672414 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:48:11.672424 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:48:11.672439 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:48:11.672467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.672477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:48:11.672494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.672521 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.672530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:11.672545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.672569 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:11.672586 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:48:11.672603 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:48:11.672623 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:48:11.672674 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.672722 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:48:11.672766 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.672810 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:48:11.672853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.672897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:48:11.672940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.672984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:48:11.673028 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.673069 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:48:11.673112 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.673156 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:48:11.673198 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:48:11.673242 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:48:11.673285 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:48:11.673327 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:48:11.673370 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:48:11.673413 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:48:11.673455 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.673497 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:48:11.673542 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.673590 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:48:11.673634 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.673677 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:48:11.673720 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.673763 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:48:11.673807 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.673851 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:11.673893 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.673937 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:11.673980 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.674162 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:48:11.674210 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.674487 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:11.674534 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.674634 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:48:11.674678 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.674720 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:48:11.674765 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.674809 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:11.674851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.674895 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:11.674939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.674981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.675024 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.675067 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.675110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.675152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.675196 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.675239 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:48:11.675281 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:48:11.675324 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:48:11.675366 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.675409 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:48:11.675452 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.675495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.675537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.675587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:48:11.675631 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.675674 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:48:11.675726 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.675768 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:48:11.675812 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.675859 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:48:11.675954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.676003 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:11.676044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.676089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:48:11.676133 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676160 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676204 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.676247 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676273 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676299 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676343 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.676385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676466 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676508 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.676550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.676725 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676769 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.676811 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676852 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.676896 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676923 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.676966 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.677009 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677037 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677079 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.677121 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677164 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.677206 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677248 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.677291 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677332 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.677373 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677417 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.677459 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677530 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.677572 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677621 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.677666 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677709 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.677750 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677793 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.677835 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677878 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.677922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.677977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.678168 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678195 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.678306 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678350 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.678392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678488 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.678529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.678733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678859 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.678901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.678982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.679069 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679113 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.679156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679183 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679209 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679237 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679280 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.679323 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679366 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:11.679408 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679435 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679462 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.679546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.679747 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679790 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:48:11.679834 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679876 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.679920 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.679962 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.680004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680032 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680059 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680128 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.680172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:48:11.680446 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680472 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680520 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.680564 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680598 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680626 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680667 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.680712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.680876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.680999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.681040 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681088 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.681131 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681173 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.681216 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681243 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681287 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.681328 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681357 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681399 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.681440 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681482 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.681525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681566 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.681617 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681660 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.681702 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681746 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:11.681863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.681936 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:11.681980 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682022 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.682064 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682109 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.682151 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682192 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.682235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682277 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.682318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.682565 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682600 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682670 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.682712 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682757 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.682799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682852 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682895 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.682937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.682990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:11.683130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683254 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.683297 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.683464 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683506 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:11.683551 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683582 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683610 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683637 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683681 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:11.683724 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683765 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:11.683808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683903 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.683946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.683999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:11.684137 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684180 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:48:11.684223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684264 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:11.684306 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684351 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:11.684392 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684419 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684474 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.684559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:11.684791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:48:11.684825 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.684887 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.684938 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.684989 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.685040 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.685088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.685137 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:11.685187 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:48:11.685235 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:11.685284 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.685332 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.685381 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.685431 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.685479 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.685529 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.685578 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.685635 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.685685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.685733 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.685782 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.685832 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.685881 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.685931 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.685987 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.686041 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.686089 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:11.686138 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.686185 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.686233 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.686282 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.686331 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.686458 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.686507 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.686557 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.686621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.686674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.686723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.686772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.686822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.686869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.686917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:11.686965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:48:11.687015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:11.687063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.687111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.687160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.687207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.687255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.687304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.687353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.687402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.687450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.687499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.687548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.687597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.687652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.687702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.687755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.687808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.687856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:11.687903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.687951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.687999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.688048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.688098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.688151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.688198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.688248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.688304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.688353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.688402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.688452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.688501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.688548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.688597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:11.688651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:48:11.688700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:11.688749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.688797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.688846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.688894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.688942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.688991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.689040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.689089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.689140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.689189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.689238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.689287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.689336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.689386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.689439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.689492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.689539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:11.689586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.689639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.689687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.689736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.689786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.689839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.689886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.689936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.689992 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:48:11.690019 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.690081 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.690138 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.690193 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.690248 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.690303 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.690358 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:11.690412 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:11.690467 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:11.690521 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.690577 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.690639 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.690694 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.690749 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.690804 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.690858 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.690912 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.690972 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.691029 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.691083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.691138 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.691193 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.691248 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.691302 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.691356 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.691411 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:11.691522 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.691577 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.691638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.691693 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.691747 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.691801 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.691856 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.691912 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.691974 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:48:11.691998 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.692053 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.692108 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.692163 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.692217 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.692272 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.692327 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:11.692382 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:11.692437 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:11.692492 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.692546 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.692600 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.692661 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.692717 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.692772 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.692827 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.692881 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.692936 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.692990 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.693045 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.693100 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.693155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.693211 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.693266 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.693321 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.693376 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:11.693431 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.693485 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.693540 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.693594 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.693655 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.693711 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.693766 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.693822 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.693885 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:48:11.693907 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.693958 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.694008 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.694058 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.694108 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.694157 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.694207 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:11.694257 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:11.694307 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:11.694357 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.694407 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.694456 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.694506 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.694556 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.694606 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.694662 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.694712 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.694762 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.694812 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.694862 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.694912 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.694962 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.695011 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.695061 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.695111 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.695161 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:11.695212 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.695261 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.695311 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.695360 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.695410 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.695459 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.695509 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.695559 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.695620 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:48:11.695644 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.695697 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.695750 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.695802 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.695853 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.695904 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.695956 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:11.696007 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:11.696058 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:11.696110 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.696162 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.696214 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.696266 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.696318 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.696370 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.696422 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.696473 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.696525 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.696577 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.696635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.696688 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.696740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.696792 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.696845 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.696897 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.696948 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:11.697000 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.697052 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.697104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.697156 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.697208 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.697259 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.697311 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.697364 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.697419 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:48:11.697436 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:48:11.697466 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:48:11.697495 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:48:11.697522 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:48:11.697549 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:48:11.697570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.697585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.697594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.697603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.697613 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.697627 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.697636 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:11.697645 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:11.697654 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:11.697662 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.697671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.697679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.697687 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.697695 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.697704 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.697713 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.697722 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.697729 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.697737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.697744 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.697753 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.697761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.697768 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.697776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.697784 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.697792 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:11.697800 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.697807 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.697815 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.697823 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.697830 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.697838 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.697846 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.697854 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.697862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.697872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.697880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.697887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.697895 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.697903 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.698170 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:11.698180 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:11.698188 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:11.698196 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.698203 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.698211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.698218 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.698226 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698233 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.698241 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.698248 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.698256 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.698263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.698270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698285 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.698292 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.698299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.698306 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.698314 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:11.698321 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.698328 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.698336 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.698343 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.698351 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.698358 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.698365 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.698373 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.698381 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.698391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.698398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.698406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.698414 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.698421 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.698428 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:11.698435 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:11.698441 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:11.698448 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.698455 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.698462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.698469 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.698476 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698483 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.698490 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.698497 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.698504 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.698512 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.698519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698526 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698534 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.698541 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.698548 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.698563 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.698571 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:11.698578 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.698585 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.698591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.698598 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.698605 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.698612 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.698623 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.698631 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.698639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:11.698648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.698655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:11.698663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:11.698670 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:11.698677 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:11.698683 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:11.698690 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:11.698700 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:11.698706 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:11.698713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:11.698720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:11.698727 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:11.698734 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698741 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.698748 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:11.698755 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:11.698762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:11.698768 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:11.698775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:11.698789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:11.698796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:11.698803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:11.698809 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:11.698816 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:11.698822 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:11.698829 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:11.698835 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:11.698843 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:11.698850 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:11.698856 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:11.698864 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:11.698871 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:11.699115 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:48:11.699125 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:48:11.699130 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:48:11.699135 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:48:11.699142 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:48:11.699146 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:48:11.699150 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:48:11.699160 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:48:11.699168 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:48:11.699209 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.699216 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:48:11.699229 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:48:11.699250 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:48:11.699256 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:48:11.699261 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:48:11.699264 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:48:11.699270 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:48:11.699280 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:11.699286 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:11.699291 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:11.699302 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.699310 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:11.699315 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:48:11.699338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.699347 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:48:11.699352 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.699375 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:48:11.699380 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:48:11.699384 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:48:11.699388 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:48:11.699392 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:48:11.699395 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:48:11.699400 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:48:11.699404 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:48:11.699411 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167723" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:48:11.699421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:11.699427 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:11.699431 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:11.699437 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.699442 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:48:11.699446 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:11.699470 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:48:11.699476 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.699480 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.699485 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.699490 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:11.699499 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:48:11.699507 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:11.699511 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:48:11.699515 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:48:11.699522 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167723" 2019-10-19 08:48:11.699529 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:11.699533 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:48:11.699538 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:11.699544 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:11.699548 wsdl: in serializeType: returning: 167723 2019-10-19 08:48:11.699555 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:48:11.699562 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:11.699566 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:48:11.699569 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:48:11.699574 wsdl: in serializeType: returning: 167723 2019-10-19 08:48:11.699579 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167723 2019-10-19 08:48:11.699597 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167723 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:48:11.699604 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:48:11.699610 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3922"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:48:11.699629 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:48:11.699635 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167723 2019-10-19 08:48:11.699645 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:48:11.699716 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:48:11.699657 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:48:11.699667 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:48:11.699673 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:48:11.699677 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:48:11.699681 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:48:11.699687 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:11.699696 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:11.699704 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:48:11.699709 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:48:11.699722 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:48:11.699731 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:48:11.699738 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:48:11.705890 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:48:11.705908 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:48:11.705921 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:48:11.705929 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:48:11.705936 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:11.705945 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:11.705953 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:48:11.705964 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:48:11.705972 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:48:11.706005 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:48:12.190478 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:48:12.190520 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:48:12.190527 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:48:12.190533 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:48:12.190538 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:48:12.190544 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:48:12.190550 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:48:12.190556 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:48:12.190561 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:48:12.190566 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:48:06 GMT 2019-10-19 08:48:12.190579 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:48:12.190585 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:48:12.190590 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:48:12.190601 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:48:12.190631 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:48:12.190642 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:48:12.190653 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:48:12.190658 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:48:12.190663 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:48:12.190692 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:48:12.190704 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:48:12.190710 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:48:12.190739 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:48:12.190746 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:48:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:48:12.190781 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:48:12.190791 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:48:12.190814 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:48:12.190821 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:48:12.190933 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:48:12.191032 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:48:12.191039 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:48:12.191047 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:48:12.191059 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:48:12.191082 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:48:12.191137 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:48:12.191164 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:48:12.191175 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:48:12.191183 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:48:12.191187 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:48:12.191195 nusoap_client: detail =