Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 41.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
543597000008200022735 Model turbiny: KP35
 Producent OE: KKK
 Pojazd: RENAULT
 Silnik: K9K-700
JR T1804
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:27:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:28:25.369791 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:28:25.369857 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:28:25.369872 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167308" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:28:25.369890 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:28:25.369900 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:28:25.369909 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:28:25.369930 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:28:25.369939 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:28:25.369945 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:28:25.369954 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:28:25.369973 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:28:25.369985 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:28:25.369990 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:28:25.369995 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:28:25.370011 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:28:25.370016 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:28:25.370028 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:28:25.370042 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:28:25.370051 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:28:25.370065 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:28:25.370071 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:28:25.370080 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:28:25.370088 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:28:25.378267 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:28:25.378283 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:28:25.378294 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:28:25.378300 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:28:25.378305 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:28:25.378309 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:28:25.378313 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:28:25.378354 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:28:25.421697 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:28:25.421731 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:28:25.421742 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:28:25.421748 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:28:25.421753 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:28:25.421759 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:28:25.421764 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:28:25.421770 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:28:25.421775 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:28:25.421781 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:27:34 GMT 2019-06-27 00:28:25.421786 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:28:25.421791 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:28:25.421797 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:28:25.421808 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:28:25.421840 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:28:25.429437 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:28:25.429595 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-06-27 00:28:25.429731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:28:25.437120 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:28:25.437376 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.437413 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.437493 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:28:25.445000 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:28:25.445027 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-06-27 00:28:25.445187 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.445291 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.445316 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.445370 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.445436 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:28:25.452837 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:28:25.452868 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:28:25.452884 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-06-27 00:28:25.453149 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.453212 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.453306 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:28:25.453330 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-06-27 00:28:25.453369 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:28:25.453419 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-06-27 00:28:25.453432 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:28:25.453437 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:28:25.453467 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:28:25.453501 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:28:25.453514 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:28:25.453520 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:28:25.453535 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:28:25.453540 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:28:25.453701 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:28:25.453716 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:28:25.453763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.453771 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:28:25.453791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.453820 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.453829 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.453844 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:28:25.453864 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.453871 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.453882 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:28:25.453897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.453930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.453943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.453959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.453965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.453980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454007 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.454015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454025 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:28:25.454038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.454064 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:28:25.454078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:28:25.454098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454122 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.454129 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454139 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:28:25.454156 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.454163 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454172 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:28:25.454189 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.454195 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454204 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:28:25.454217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.454250 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.454264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:28:25.454284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454307 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.454314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454323 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:28:25.454336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.454360 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:28:25.454375 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454381 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:28:25.454394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454417 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.454424 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454433 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:28:25.454450 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.454456 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454465 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:28:25.454481 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.454487 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454496 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:28:25.454513 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.454520 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454529 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.454541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.454578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.454592 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454599 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.454612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454634 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.454700 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.454716 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454727 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:28:25.454737 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:28:25.454749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:28:25.454773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:28:25.454787 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454793 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:28:25.454806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454830 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.454837 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454847 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:28:25.454859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.454883 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.454897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454903 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.454916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454949 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.454956 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.454985 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:28:25.455002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455027 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:28:25.455043 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455049 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:28:25.455063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.455093 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455102 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.455115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455139 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.455153 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455159 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.455171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455195 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.455202 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455211 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:28:25.455224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455248 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:28:25.455262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455268 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:28:25.455280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455304 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.455311 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455320 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:28:25.455336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.455343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455352 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.455364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455392 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:28:25.455406 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455412 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.455424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455448 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.455455 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455464 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:28:25.455477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455500 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:28:25.455514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455520 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:28:25.455534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455557 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.455564 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455573 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:28:25.455591 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.455597 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455607 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.455619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455647 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:28:25.455660 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455667 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.455684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455709 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.455716 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455725 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:28:25.455738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455761 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:28:25.455776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455782 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:28:25.455795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.455826 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.455848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455871 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:28:25.455885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455891 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.455904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455939 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.455946 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455956 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:28:25.455968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.455982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.455992 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:28:25.456006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456012 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:28:25.456025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.456055 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.456076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456100 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.456114 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456120 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.456132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456156 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.456162 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456172 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:28:25.456184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456207 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:28:25.456221 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456227 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:28:25.456241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456264 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.456270 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456287 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:28:25.456299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.456337 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456343 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.456356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456379 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.456385 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456395 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:28:25.456407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456431 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:28:25.456445 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456451 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:28:25.456464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456487 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.456494 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456503 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:28:25.456515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456538 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.456552 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456558 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.456571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456594 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.456601 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456610 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:28:25.456623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456648 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:28:25.456661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456667 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:28:25.456680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456703 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.456709 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456718 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:28:25.456735 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.456741 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456750 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:28:25.456763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456790 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.456805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456811 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.456823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456846 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.456853 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456862 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:28:25.456875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.456898 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:28:25.456933 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456944 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:28:25.456966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.456997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.457004 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457014 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.457027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.457052 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.457067 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457073 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.457087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457112 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.457119 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457128 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:28:25.457141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.457165 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:28:25.457180 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457186 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:28:25.457199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457236 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:28:25.457243 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457252 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:28:25.457264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.457288 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.457302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457308 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.457321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457343 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457349 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457386 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.457406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.457421 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457432 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:28:25.457441 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:28:25.457453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:28:25.457476 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:28:25.457490 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457496 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:28:25.457509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457533 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:28:25.457540 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457549 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:28:25.457562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.457586 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.457600 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457606 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.457619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457647 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457682 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.457700 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.457716 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457726 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:28:25.457735 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:28:25.457747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:28:25.457770 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:28:25.457784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457791 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:28:25.457804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457827 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.457834 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:28:25.457859 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.457878 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:28:25.457906 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.457913 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457922 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:28:25.457960 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.457967 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.457977 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:28:25.457995 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.458002 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458018 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:28:25.458051 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.458064 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458082 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:28:25.458109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.458117 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458128 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.458141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.458193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.458209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458215 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.458230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458255 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.458263 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:28:25.458286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.458312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:28:25.458327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458334 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:28:25.458360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458385 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.458392 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458414 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:28:25.458431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.458438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.458463 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.458509 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458527 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:28:25.458548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.458604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.458620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.458641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458704 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.458719 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:28:25.458781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.458828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:28:25.458854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458864 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:28:25.458887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458955 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.458968 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.458986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.459013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.459062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.459104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459116 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.459143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459231 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.459267 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:28:25.459313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.459374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:28:25.459402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459413 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:28:25.459437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459481 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.459494 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459511 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:28:25.459543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.459555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.459607 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.459619 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459637 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:28:25.459661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.459722 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.459751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459762 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.459787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459834 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.459846 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:28:25.459889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.459954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:28:25.459984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.459995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.460022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460069 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.460095 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460115 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:28:25.460151 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.460163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460182 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:28:25.460229 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.460241 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460259 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:28:25.460302 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.460314 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460329 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:28:25.460367 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.460376 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460398 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:28:25.460425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.460493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.460510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460529 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.460545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460569 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460576 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:28:25.460599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.460614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.460623 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.460637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460677 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460684 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460694 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.460737 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.460768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.460794 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.460801 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460810 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:28:25.460826 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.460833 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460842 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:28:25.460859 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.460865 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460875 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:28:25.460891 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.460898 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460907 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:28:25.460941 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:28:25.460950 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460960 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:28:25.460978 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.460985 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.460995 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.461012 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461018 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461028 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.461045 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461052 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461067 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:28:25.461099 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461106 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461116 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:28:25.461130 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.461201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461208 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.461236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461261 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.461268 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461278 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:28:25.461294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461301 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461310 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:28:25.461327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461343 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:28:25.461360 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.461380 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461389 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:28:25.461402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.461437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.461470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461494 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461510 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:28:25.461523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.461537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.461547 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.461560 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461585 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461592 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461614 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.461642 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461666 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.461673 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461682 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:28:25.461699 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461705 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461715 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:28:25.461731 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.461738 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461747 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:28:25.461763 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.461769 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461778 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:28:25.461795 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.461801 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461810 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:28:25.461826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.461833 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:28:25.461858 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461873 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.461889 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461895 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461904 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:28:25.461920 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461944 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461956 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:28:25.461973 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.461980 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.461989 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:28:25.462006 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462012 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.462022 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:28:25.462034 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.462108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.462128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.462149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462174 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462182 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462192 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:28:25.462210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.462229 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.462256 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462263 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462272 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:28:25.462289 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:28:25.462295 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462305 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.462318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.462355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462388 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.462402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462425 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462441 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:28:25.462453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.462468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.462477 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.462490 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462517 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462524 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.462574 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462598 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.462604 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462614 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:28:25.462630 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462637 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462646 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:28:25.462665 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.462672 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462682 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:28:25.462699 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.462705 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462714 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:28:25.462731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.462737 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462747 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:28:25.462763 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.462769 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462778 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:28:25.462794 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462801 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.462826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462833 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462842 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:28:25.462858 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462865 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462874 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:28:25.462891 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.462897 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462906 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:28:25.462922 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462947 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462958 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:28:25.462976 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.462983 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.462992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:28:25.463005 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.463067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.463097 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463126 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463133 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463143 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.463188 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463213 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.463233 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463243 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:28:25.463260 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.463267 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463276 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:28:25.463293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.463300 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463309 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:28:25.463326 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.463333 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463342 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:28:25.463371 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.463378 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463387 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:28:25.463404 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.463410 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463420 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:28:25.463436 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.463443 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463452 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:28:25.463468 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.463475 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463484 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:28:25.463500 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.463506 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463516 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:28:25.463532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.463538 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:28:25.463563 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.463569 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463578 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:28:25.463594 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.463601 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463610 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:28:25.463626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.463633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463642 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.463658 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.463665 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463674 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:28:25.463686 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.463767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.463798 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:28:25.463817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.463843 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.463849 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.463859 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:28:25.463872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.463887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.463897 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463911 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.463917 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.463948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.463975 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.463982 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.463992 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:28:25.464005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.464030 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:28:25.464045 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464052 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:28:25.464070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.464115 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.464143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.464150 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464160 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:28:25.464178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.464185 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464195 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:28:25.464212 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:28:25.464232 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464241 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:28:25.464254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.464291 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:28:25.464306 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464312 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.464327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464351 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.464358 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464380 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:28:25.464430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.464457 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:28:25.464471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.464497 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464504 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.464518 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.464546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.464560 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464584 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.464591 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464600 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:28:25.464617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.464623 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464633 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:28:25.464649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.464655 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464665 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:28:25.464681 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:28:25.464688 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464697 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:28:25.464714 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.464720 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464729 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:28:25.464745 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.464752 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464761 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:28:25.464777 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.464784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464793 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:28:25.464810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.464816 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464825 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:28:25.464841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.464848 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464857 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:28:25.464874 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.464880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.464902 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:28:25.464970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.464989 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.464996 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:28:25.465011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465035 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.465042 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465054 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.465089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.465127 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.465143 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465150 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.465165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465191 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:28:25.465198 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465209 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:28:25.465235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.465260 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:28:25.465273 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:28:25.465299 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:28:25.465306 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:28:25.465316 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:28:25.465333 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:28:25.465340 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:28:25.465349 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:28:25.465379 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:28:25.465385 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:28:25.465394 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:28:25.465407 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:28:25.465430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.465445 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465450 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.465464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.465495 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.465521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.465527 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465537 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:28:25.465553 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.465560 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465569 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:28:25.465581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.465613 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465627 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465633 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.465647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465670 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465677 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465686 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:28:25.465699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.465713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.465723 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.465735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465761 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465768 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465777 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465789 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.465818 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465841 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.465848 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465857 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:28:25.465874 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.465881 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465890 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:28:25.465906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.465913 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465922 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:28:25.465959 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.465966 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.465976 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:28:25.465993 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.465999 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.466009 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:28:25.466026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.466032 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.466042 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:28:25.466063 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.466071 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.466095 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:28:25.466113 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.466120 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.466130 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:28:25.466148 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.466154 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.466165 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:28:25.466179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.466240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.466257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466263 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:28:25.466278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466302 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.466309 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466319 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:28:25.466336 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.466343 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466352 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:28:25.466382 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.466388 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466398 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:28:25.466414 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.466420 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466429 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:28:25.466446 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.466452 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466461 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:28:25.466474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.466514 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.466528 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466534 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.466547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466569 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466575 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.466631 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.466647 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466657 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:28:25.466666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:28:25.466678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:28:25.466701 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:28:25.466715 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466721 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:28:25.466734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466757 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.466764 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466773 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:28:25.466786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.466809 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.466823 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466829 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.466843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466866 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:28:25.466873 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466883 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:28:25.466895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.466919 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:28:25.466952 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466959 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:28:25.466973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.466998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.467005 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467014 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.467027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.467053 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.467072 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467079 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.467092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467118 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467125 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467135 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:28:25.467148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.467173 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:28:25.467186 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467226 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467234 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467243 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467256 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.467284 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467308 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467315 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467325 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:28:25.467341 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467347 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467357 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:28:25.467373 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467379 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467388 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:28:25.467404 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467411 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467419 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:28:25.467436 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467442 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467451 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:28:25.467468 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:28:25.467474 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467483 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:28:25.467500 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:28:25.467506 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467516 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:28:25.467532 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:28:25.467538 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467547 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:28:25.467564 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:28:25.467570 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467579 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:28:25.467595 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467602 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467611 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:28:25.467628 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467634 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467643 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:28:25.467659 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467665 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467675 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:28:25.467691 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467697 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467706 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:28:25.467718 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.467779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.467795 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467801 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:28:25.467817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467840 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.467847 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467857 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:28:25.467869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.467893 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.467907 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467913 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.467943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467970 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.467977 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.467987 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:28:25.468000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.468025 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:28:25.468040 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468046 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.468064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468090 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468097 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468107 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:28:25.468124 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.468130 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468140 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:28:25.468157 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.468163 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468173 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:28:25.468190 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468197 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468206 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:28:25.468232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.468267 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468281 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468287 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.468301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468325 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468332 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468342 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:28:25.468354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.468378 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.468391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468418 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468425 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468434 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468446 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.468476 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468500 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.468507 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:28:25.468533 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.468539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468548 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:28:25.468564 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468571 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468580 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:28:25.468597 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.468603 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468612 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:28:25.468629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468635 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:28:25.468661 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468667 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468676 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:28:25.468693 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:28:25.468699 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468708 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:28:25.468721 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.468757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.468772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468778 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:28:25.468792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468815 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.468822 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468831 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:28:25.468848 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468855 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468864 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:28:25.468880 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468887 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468896 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:28:25.468912 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.468918 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468945 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:28:25.468964 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.468971 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.468981 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:28:25.468998 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.469004 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469014 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:28:25.469030 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.469037 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469047 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:28:25.469069 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.469077 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469087 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:28:25.469100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.469152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.469167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469173 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:28:25.469191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469215 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:28:25.469234 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:28:25.469257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.469280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:28:25.469296 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:28:25.469302 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:28:25.469313 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:28:25.469328 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469333 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:28:25.469346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.469387 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:28:25.469403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.469413 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:28:25.469422 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:28:25.469438 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.469444 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:28:25.469454 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:28:25.469469 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:28:25.469476 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:28:25.469486 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:28:25.469502 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.469508 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.469518 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.469534 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.469540 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.469550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.469566 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.469572 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.469581 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.469597 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.469603 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:28:25.469613 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.469628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.469634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:28:25.469644 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.469660 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:28:25.469666 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:28:25.469675 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:28:25.469691 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.469697 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.469706 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.469721 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:28:25.469728 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:28:25.469737 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:28:25.469753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.469759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:28:25.469769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.469784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.469791 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:28:25.469800 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.469815 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:28:25.469821 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:28:25.469830 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:28:25.469842 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:28:25.469871 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.469898 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:28:25.469923 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.469968 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:28:25.469994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.470020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:28:25.470045 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.470077 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:28:25.470103 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.470129 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:28:25.470176 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:28:25.470203 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:28:25.470242 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:28:25.470266 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:28:25.470306 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:28:25.470333 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:28:25.470359 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.470384 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:28:25.470409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.470434 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:28:25.470460 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.470485 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:28:25.470511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.470560 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:28:25.470622 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.470670 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:28:25.470718 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.470816 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:28:25.470868 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.470938 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:28:25.470988 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.471052 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:28:25.471104 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.471161 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:28:25.471216 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.471278 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:28:25.471326 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.471376 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:28:25.471428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.471478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.471529 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.471579 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.471630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.471679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.471726 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.471776 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:28:25.471826 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:28:25.471876 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:28:25.471933 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.471997 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:28:25.472058 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.472107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.472153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.472206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:28:25.472244 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.472270 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:28:25.472309 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.472334 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:28:25.472358 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.472384 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:28:25.472409 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.472433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:28:25.472458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.472484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:28:25.472510 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472527 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472552 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.472576 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472592 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472608 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472632 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.472657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472688 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.472752 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472776 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.472801 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472826 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.472850 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472866 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472891 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.472915 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472938 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.472963 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.472988 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473012 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.473036 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473065 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.473090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473115 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.473139 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473164 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.473188 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473204 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473228 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.473252 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473277 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.473301 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473325 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.473349 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473374 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.473398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.473542 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473558 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473598 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.473622 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473646 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.473671 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473726 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.473751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.473862 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473893 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.473968 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.473984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474000 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.474071 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474096 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.474121 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474138 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474154 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474169 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474195 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.474219 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474244 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:28:25.474268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474299 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.474348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.474459 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474483 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:28:25.474507 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474532 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.474556 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474580 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.474605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.474758 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:28:25.474933 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474950 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.474974 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.474998 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475014 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475030 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475058 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.475084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475100 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.475180 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475204 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.475228 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475253 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.475277 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475294 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475318 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.475342 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475358 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475382 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.475406 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475431 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.475456 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475480 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.475505 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475529 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.475553 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475578 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:28:25.475602 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475618 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475642 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:28:25.475666 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475691 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.475715 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475740 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.475764 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.475813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475936 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.475962 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475977 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.475993 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.476041 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476073 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.476098 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476130 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.476179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:28:25.476290 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476306 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476361 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.476386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476433 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.476482 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476507 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:28:25.476532 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476548 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476564 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476579 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476604 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:28:25.476628 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476653 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:28:25.476677 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476694 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476709 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.476758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:28:25.476869 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476894 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:28:25.476937 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.476964 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:28:25.476989 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477014 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:28:25.477039 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477059 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477093 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.477145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:28:25.477295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:28:25.477319 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.477371 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.477418 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.477464 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.477508 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.477553 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:28:25.477598 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:28:25.477643 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:28:25.477693 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.477738 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.477784 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.477828 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.477872 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.477918 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.477969 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.478013 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.478064 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.478112 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.478158 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.478204 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.478251 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.478303 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.478355 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.478399 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:28:25.478443 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.478487 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.478531 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.478577 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.478623 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.478673 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.478718 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.478764 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.478816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.478862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.478907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.478959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.479003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.479049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:28:25.479100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:28:25.479146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:28:25.479192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.479236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.479281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.479325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.479369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.479414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.479459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.479555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.479600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.479645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.479690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.479735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.479781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.479830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.479879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.479923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:28:25.479978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.480022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.480072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.480118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.480164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.480213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.480259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.480305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.480358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.480404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.480449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.480495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.480539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.480731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:28:25.480779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:28:25.480831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:28:25.480877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.480941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.480990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.481035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.481087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.481135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.481182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.481239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.481284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.481329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.481375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.481421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.481467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.481516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.481565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.481608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:28:25.481653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.481696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.481740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.481785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.481832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.481883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.481932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.481980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.482031 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:28:25.482075 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.482136 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.482189 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.482242 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.482330 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.482447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:28:25.482547 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:28:25.482650 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:28:25.482757 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.482855 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.482983 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.483092 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.483199 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.483318 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.483424 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.483522 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.483626 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.483743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.483857 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.483971 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.484028 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.484096 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.484147 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.484197 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:28:25.484246 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.484297 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.484355 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.484406 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.484456 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.484506 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.484555 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.484605 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.484664 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:28:25.484687 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.484737 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.484788 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.484838 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.484888 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.484944 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:28:25.484995 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:28:25.485046 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:28:25.485101 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.485152 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.485202 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.485252 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.485302 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.485352 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.485404 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.485454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.485504 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.485556 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.485658 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.485709 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.485759 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.485810 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.485860 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.485910 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:28:25.485965 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.486023 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.486081 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.486131 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.486182 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.486233 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.486283 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.486340 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.486397 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:28:25.486419 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.486465 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.486511 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.486556 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.486602 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.486647 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:28:25.486691 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:28:25.486736 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:28:25.486781 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.486826 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.486871 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.486916 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.486967 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.487026 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.487079 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.487126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.487173 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.487220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.487267 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.487314 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.487373 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.487419 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.487464 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.487509 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:28:25.487554 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.487599 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.487643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.487688 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.487733 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.487778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.487824 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.487869 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.487920 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:28:25.487947 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.487995 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.488042 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.488095 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.488143 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.488190 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:28:25.488237 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:28:25.488284 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:28:25.488331 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.488379 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.488426 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.488473 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.488520 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.488567 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.488615 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.488662 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.488710 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.488758 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.488805 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.488853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.488901 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.488969 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.489018 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.489073 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:28:25.489123 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.489172 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.489222 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.489271 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.489321 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.489370 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.489420 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.489469 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.489521 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:28:25.489538 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:28:25.489568 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:28:25.489595 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:28:25.489621 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:28:25.489645 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:28:25.489661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.489675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.489683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.489691 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.489699 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.489707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:28:25.489715 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:28:25.489722 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:28:25.489730 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.489738 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.489745 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.489752 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.489759 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.489767 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.489774 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.489782 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.489789 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.489796 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.489804 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.489811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.489818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.489826 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.489833 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.489840 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:28:25.489847 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.489855 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.489862 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.489869 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.489876 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.489883 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.489890 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.489897 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.489904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.489913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.489920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.489933 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.489941 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.489949 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:28:25.489956 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:28:25.489964 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:28:25.489971 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.489979 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.489986 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.489994 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.490001 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490008 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.490016 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.490023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.490030 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.490037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.490066 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.490074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.490081 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.490088 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:28:25.490095 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.490102 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.490109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.490116 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.490123 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.490131 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.490138 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.490145 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.490152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.490160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.490167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.490175 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.490182 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.490188 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:28:25.490195 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:28:25.490202 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:28:25.490209 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.490215 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.490222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.490229 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.490236 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490242 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.490249 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.490255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.490262 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.490268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490275 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490281 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.490287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.490294 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.490300 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.490307 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:28:25.490314 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.490320 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.490326 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.490333 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.490339 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.490346 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.490352 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.490359 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.490365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:28:25.490373 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.490379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:28:25.490386 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:28:25.490393 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:28:25.490399 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:28:25.490406 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:28:25.490412 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:28:25.490419 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:28:25.490425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:28:25.490431 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:28:25.490437 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:28:25.490444 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490451 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.490457 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:28:25.490464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:28:25.490470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:28:25.490477 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490484 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:28:25.490490 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:28:25.490496 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:28:25.490502 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:28:25.490509 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:28:25.490515 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:28:25.490522 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:28:25.490528 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:28:25.490534 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:28:25.490541 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:28:25.490547 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:28:25.490553 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:28:25.490560 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:28:25.490566 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:28:25.490643 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:28:25.490652 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:28:25.490657 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:28:25.490661 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:28:25.490667 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:28:25.490671 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:28:25.490675 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:28:25.490683 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:28:25.490691 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:28:25.490723 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.490730 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167308" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:28:25.490743 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:28:25.490765 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:28:25.490770 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:28:25.490775 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:28:25.490779 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:28:25.490783 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167308" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:28:25.490792 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:28:25.490798 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:28:25.490803 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:28:25.490812 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.490819 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:28:25.490824 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:28:25.490845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.490853 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:28:25.490858 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.490882 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:28:25.490887 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:28:25.490891 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:28:25.490895 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:28:25.490899 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:28:25.490903 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:28:25.490907 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:28:25.490912 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:28:25.490918 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167308" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:28:25.490933 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:28:25.490940 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:28:25.490944 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:28:25.490950 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.490956 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:28:25.490960 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:28:25.490983 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:28:25.490990 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.490994 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.491000 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.491004 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:28:25.491013 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:28:25.491020 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:28:25.491025 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:28:25.491030 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:28:25.491036 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167308" 2019-06-27 00:28:25.491043 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:28:25.491047 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:28:25.491053 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:28:25.491059 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:28:25.491064 wsdl: in serializeType: returning: 167308 2019-06-27 00:28:25.491070 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:28:25.491077 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:28:25.491081 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:28:25.491085 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:28:25.491090 wsdl: in serializeType: returning: 167308 2019-06-27 00:28:25.491094 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167308 2019-06-27 00:28:25.491110 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167308 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:28:25.491114 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:28:25.491120 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1779"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:28:25.491134 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:28:25.491139 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167308 2019-06-27 00:28:25.491149 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:28:25.491214 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:28:25.491157 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:28:25.491167 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:28:25.491172 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:28:25.491176 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:28:25.491180 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:28:25.491187 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:28:25.491196 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:28:25.491203 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:28:25.491208 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:28:25.491220 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:28:25.491227 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:28:25.491234 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:28:25.499165 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:28:25.499179 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:28:25.499188 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:28:25.499194 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:28:25.499199 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:28:25.499204 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:28:25.499208 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:28:25.499212 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:28:25.499216 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:28:25.499246 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:28:25.520122 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:28:25.520137 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:28:25.520143 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:28:25.520149 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:28:25.520154 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:28:25.520159 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:28:25.520164 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:28:25.520169 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:28:25.520174 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:28:25.520180 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:27:34 GMT 2019-06-27 00:28:25.520189 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:28:25.520194 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:28:25.520200 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:28:25.520207 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:28:25.520227 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:28:25.520234 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:28:25.520242 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:28:25.520247 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:28:25.520251 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:28:25.520276 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:28:25.520286 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:28:25.520291 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:28:25.520306 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:28:25.520312 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:27:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:28:25.520336 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:28:25.520345 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:28:25.520366 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:28:25.520372 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:28:25.520444 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:28:25.520532 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:28:25.520538 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:28:25.520546 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:28:25.520556 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:28:25.520579 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:28:25.520636 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:28:25.520915 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:28:25.520940 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:28:25.520948 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:28:25.520953 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:28:25.520957 nusoap_client: detail =