Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 40.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-33010  Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2037
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 14:43:50 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 16:44:13.539653 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 16:44:13.539702 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:44:13.539716 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 16:44:13.539734 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:44:13.539745 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 16:44:13.539754 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 16:44:13.539767 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 16:44:13.539776 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:44:13.539782 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:44:13.539792 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:44:13.539801 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 16:44:13.539813 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 16:44:13.539820 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 16:44:13.539824 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 16:44:13.539829 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 16:44:13.539833 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 16:44:13.539858 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:44:13.539872 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:44:13.539881 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 16:44:13.539886 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 16:44:13.539892 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 16:44:13.539901 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 16:44:13.539909 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 16:44:13.546445 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 16:44:13.546476 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 16:44:13.546495 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 16:44:13.546503 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:44:13.546516 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:44:13.546520 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 16:44:13.546525 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 16:44:13.546552 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 16:44:13.565798 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 16:44:13.565836 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 16:44:13.565856 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:44:13.565868 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 16:44:13.565880 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 16:44:13.565890 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 16:44:13.565901 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 16:44:13.565913 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 16:44:13.565923 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 16:44:13.565934 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 14:43:50 GMT 2020-05-27 16:44:13.565945 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 16:44:13.565955 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 16:44:13.565966 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 16:44:13.565983 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 16:44:13.566026 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 16:44:13.566061 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 16:44:13.574979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.575039 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.575080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.575124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.575152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.575200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.575227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.581351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.581416 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 16:44:13.581498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.581564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.581653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.581680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.581701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.581737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.581843 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:44:13.581898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.592922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.593022 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:44:13.593105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.593152 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:44:13.593187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.593213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.593237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.593267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.593349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.593398 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 16:44:13.593426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.593447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.593528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.593569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.593598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.593624 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.599480 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.599506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.599659 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.599689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599815 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.599845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.599974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.600063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600361 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600650 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.600677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.600700 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.600741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.605962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606047 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:44:13.606079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:44:13.606676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:44:13.606822 soap_transport_http: read buffer of 725 bytes 2020-05-27 16:44:13.606838 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 16:44:13.606847 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 16:44:13.607024 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 16:44:13.607075 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 16:44:13.607098 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 16:44:13.607110 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 16:44:13.607137 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 16:44:13.607146 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 16:44:13.607375 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 16:44:13.607396 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 16:44:13.607490 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607505 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 16:44:13.607539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607611 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.607627 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607652 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:44:13.607689 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.607702 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607722 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:44:13.607755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.607825 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.607852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.607890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607937 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.607950 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.607967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 16:44:13.607993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.608041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 16:44:13.608067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 16:44:13.608103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608149 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.608161 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608179 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:44:13.608211 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.608223 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608241 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:44:13.608275 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.608288 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608306 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:44:13.608333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.608397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.608425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 16:44:13.608472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608520 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.608532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 16:44:13.608583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.608633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 16:44:13.608663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608674 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 16:44:13.608703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608759 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.608772 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608791 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:44:13.608823 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.608835 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608854 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:44:13.608886 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.608899 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608916 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:44:13.608948 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.608960 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.608977 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.609002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.609073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.609101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.609140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.609306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.609338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609358 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:44:13.609379 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 16:44:13.609404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:44:13.609452 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 16:44:13.609480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609492 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 16:44:13.609524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609578 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.609591 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609609 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:44:13.609633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.609682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.609708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609719 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.609743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609797 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.609898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.609930 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.609951 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:44:13.609970 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 16:44:13.609995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:44:13.610040 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 16:44:13.610068 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 16:44:13.610105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610150 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.610163 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610181 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:44:13.610214 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.610226 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610243 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:44:13.610273 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.610285 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610302 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:44:13.610333 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.610345 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.610389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.610466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.610493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.610536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610591 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.610604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 16:44:13.610650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.610696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 16:44:13.610723 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610734 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 16:44:13.610768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610814 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.610826 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610843 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:44:13.610868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.610915 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.610943 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.610954 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.610979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611027 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.611039 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611056 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 16:44:13.611081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.611127 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 16:44:13.611153 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611166 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 16:44:13.611192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.611249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.611292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.611340 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.611366 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611377 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.611403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611456 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.611469 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611488 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 16:44:13.611513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.611591 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 16:44:13.611615 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611622 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 16:44:13.611641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611679 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.611688 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611699 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:44:13.611718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.611725 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.611757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.611790 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 16:44:13.611806 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611812 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.611827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611853 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.611861 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611871 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 16:44:13.611884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.611910 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 16:44:13.611925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611931 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 16:44:13.611946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611971 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.611978 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.611988 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:44:13.612005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.612012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612022 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.612036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612065 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 16:44:13.612079 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612086 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.612100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612125 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.612132 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612141 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 16:44:13.612155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612180 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 16:44:13.612195 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612201 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 16:44:13.612215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612239 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.612246 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612255 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.612269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612294 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 16:44:13.612309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612315 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.612329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612354 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.612361 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612370 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 16:44:13.612384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612408 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 16:44:13.612423 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612431 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 16:44:13.612446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.612483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.612507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612540 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.612556 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612563 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.612576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612601 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.612608 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612617 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 16:44:13.612631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612656 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 16:44:13.612670 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612676 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 16:44:13.612689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612714 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.612720 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612730 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 16:44:13.612743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612768 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.612783 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612789 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.612802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612826 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.612833 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612843 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 16:44:13.612856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612880 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 16:44:13.612895 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612901 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 16:44:13.612915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612939 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.612946 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612956 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 16:44:13.612969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.612984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.612994 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.613009 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613015 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.613028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613052 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.613059 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 16:44:13.613082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.613107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 16:44:13.613122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613128 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 16:44:13.613141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613166 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.613173 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613182 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 16:44:13.613201 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.613208 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613218 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 16:44:13.613231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.613260 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.613275 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613281 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.613295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613319 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.613326 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613336 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 16:44:13.613349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.613374 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 16:44:13.613389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613395 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:44:13.613409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.613441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.613472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.613498 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.613512 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613519 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.613539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613565 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.613572 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613582 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:44:13.613595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.613621 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:44:13.613636 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613642 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 16:44:13.613656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613682 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:44:13.613689 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613698 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 16:44:13.613712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.613737 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.613752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.613777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613807 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.613868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.613885 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613895 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:44:13.613906 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 16:44:13.613919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:44:13.613944 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:44:13.613959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.613965 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 16:44:13.613979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614004 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:44:13.614011 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614021 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:44:13.614034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.614059 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.614074 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614080 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.614094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614117 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614124 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.614180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.614197 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614207 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:44:13.614217 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 16:44:13.614230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:44:13.614254 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 16:44:13.614269 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614275 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 16:44:13.614289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614314 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:44:13.614322 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614332 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 16:44:13.614345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.614371 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.614386 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614392 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.614405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614429 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614436 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.614493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.614510 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614521 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:44:13.614537 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 16:44:13.614550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:44:13.614581 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:44:13.614596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614602 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 16:44:13.614616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.614648 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 16:44:13.614675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.614682 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 16:44:13.614709 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.614715 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614725 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:44:13.614742 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.614749 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614758 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:44:13.614778 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.614784 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614794 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 16:44:13.614811 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.614818 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614827 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 16:44:13.614850 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.614857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.614880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.614929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.614944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.614965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.614989 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.614996 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 16:44:13.615020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.615044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 16:44:13.615059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615065 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 16:44:13.615078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615103 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615109 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615119 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 16:44:13.615137 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.615170 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615177 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615186 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:44:13.615199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.615232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.615247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615253 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.615267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615291 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615298 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 16:44:13.615321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.615346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 16:44:13.615361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615368 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:44:13.615383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615414 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615423 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.615436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.615462 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.615477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615483 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.615507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615537 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615544 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:44:13.615577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.615602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:44:13.615618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615624 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 16:44:13.615638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615670 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615680 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.615697 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.615704 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615714 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 16:44:13.615731 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.615738 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615747 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 16:44:13.615765 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.615772 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615788 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 16:44:13.615805 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.615812 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615821 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 16:44:13.615835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.615877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.615892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615898 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.615912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615936 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.615943 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 16:44:13.615967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.615981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.615991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 16:44:13.616006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616013 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:44:13.616027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616052 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.616059 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616068 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 16:44:13.616086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.616093 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616103 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.616120 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.616127 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616137 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:44:13.616150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.616183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.616198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.616218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616243 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.616250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:44:13.616273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.616298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:44:13.616312 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616319 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.616332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616358 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.616365 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616375 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:44:13.616392 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.616399 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616408 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:44:13.616426 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.616432 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616442 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:44:13.616462 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.616468 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616478 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:44:13.616501 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.616508 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616517 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:44:13.616536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.616586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.616601 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.616621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616647 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616654 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616663 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 16:44:13.616677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.616692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.616702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.616716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616748 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616755 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616765 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616778 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.616809 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.616841 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.616874 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.616881 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616890 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 16:44:13.616908 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.616915 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616925 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 16:44:13.616942 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.616949 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616958 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 16:44:13.616975 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.616982 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.616991 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 16:44:13.617009 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:44:13.617016 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617026 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 16:44:13.617043 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617050 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617060 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.617077 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617094 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.617116 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617123 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617133 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 16:44:13.617151 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617158 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617167 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:44:13.617184 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617191 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617201 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:44:13.617214 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.617284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.617306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617331 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.617338 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617348 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:44:13.617366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617372 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617382 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:44:13.617399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617406 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617416 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:44:13.617433 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.617441 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617450 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:44:13.617463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.617507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617570 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.617590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617617 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617635 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 16:44:13.617649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.617665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.617675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.617688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617715 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617722 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617732 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617745 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.617781 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617806 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.617813 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617823 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:44:13.617847 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.617854 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617863 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 16:44:13.617881 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.617887 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617897 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:44:13.617914 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.617920 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617930 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 16:44:13.617947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.617955 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617964 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:44:13.617982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.617988 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.617998 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:44:13.618015 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618022 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.618032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.618049 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618056 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.618065 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 16:44:13.618083 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618089 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.618099 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 16:44:13.618116 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618123 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.618133 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:44:13.618150 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618156 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.618166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:44:13.618179 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.618231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.618249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618255 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.618270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618295 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618302 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618312 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:44:13.618330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.618336 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618346 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.618364 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618370 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618380 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:44:13.618397 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.618404 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618414 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.618427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.618464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618485 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.618503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618533 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618541 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 16:44:13.618573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.618588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.618598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.618612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618640 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618647 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618657 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.618701 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618726 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.618733 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618742 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:44:13.618760 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618766 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618776 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 16:44:13.618793 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.618799 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618809 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:44:13.618826 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.618833 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618850 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 16:44:13.618868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.618874 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618884 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:44:13.618907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.618914 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:44:13.618941 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618958 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.618975 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.618981 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.618991 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 16:44:13.619008 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.619015 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.619024 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 16:44:13.619042 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619048 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.619058 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 16:44:13.619075 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.619082 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.619091 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:44:13.619108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.619115 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.619125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:44:13.619138 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.619194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.619210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619239 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619246 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619255 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.619299 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619325 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.619332 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619342 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 16:44:13.619360 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.619367 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619377 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 16:44:13.619395 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.619401 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619411 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:44:13.619428 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.619435 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619445 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 16:44:13.619462 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.619469 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619478 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 16:44:13.619505 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.619511 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619521 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:44:13.619546 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.619553 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619563 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 16:44:13.619580 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.619587 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619597 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 16:44:13.619614 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.619621 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619630 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 16:44:13.619647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.619654 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:44:13.619681 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.619687 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:44:13.619715 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.619722 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619732 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 16:44:13.619750 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.619756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619766 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.619791 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.619798 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619807 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 16:44:13.619820 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.619887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.619906 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.619919 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 16:44:13.619934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.619958 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.619965 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.619975 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:44:13.619988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.620014 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.620028 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620035 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.620048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620073 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.620080 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620090 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 16:44:13.620103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.620128 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 16:44:13.620143 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620149 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 16:44:13.620163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620187 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.620194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.620221 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.620228 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620237 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:44:13.620254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.620261 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620271 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:44:13.620288 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.620295 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620304 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:44:13.620317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.620354 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 16:44:13.620369 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620375 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.620389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620414 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.620421 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620431 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 16:44:13.620444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.620459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.620469 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 16:44:13.620492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.620518 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620526 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.620542 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.620580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.620594 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620620 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.620627 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620637 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 16:44:13.620654 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.620661 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620680 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 16:44:13.620699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.620706 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620715 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 16:44:13.620733 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:44:13.620740 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620749 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:44:13.620767 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.620778 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620787 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 16:44:13.620804 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.620811 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620822 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 16:44:13.620846 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.620852 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620861 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:44:13.620878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.620885 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620894 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 16:44:13.620911 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.620918 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620928 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 16:44:13.620945 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.620951 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.620960 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.620974 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 16:44:13.621024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.621042 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621048 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 16:44:13.621067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.621099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.621122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.621147 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.621162 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621169 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.621187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621212 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:44:13.621219 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621229 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 16:44:13.621243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.621268 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 16:44:13.621282 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 16:44:13.621307 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.621314 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 16:44:13.621323 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 16:44:13.621341 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:44:13.621347 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 16:44:13.621357 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 16:44:13.621374 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.621381 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 16:44:13.621391 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 16:44:13.621404 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 16:44:13.621427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.621443 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621449 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.621467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.621509 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621524 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.621575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.621587 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621603 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:44:13.621634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.621647 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621661 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:44:13.621686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.621739 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.621767 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621783 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.621805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621859 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.621872 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621890 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 16:44:13.621909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.621933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.621953 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.621971 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622025 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622036 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622054 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.622127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622167 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.622179 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622205 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 16:44:13.622234 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.622245 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622263 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 16:44:13.622292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.622304 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622320 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:44:13.622351 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.622359 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622373 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 16:44:13.622405 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.622416 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622430 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 16:44:13.622470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.622481 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622498 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 16:44:13.622522 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.622535 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622548 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 16:44:13.622589 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.622601 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622614 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:44:13.622640 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.622652 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622671 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:44:13.622687 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.622758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.622791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.622802 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 16:44:13.622822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.622870 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.622882 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.622895 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:44:13.622924 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.622936 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.622952 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:44:13.622977 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.622989 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623006 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:44:13.623034 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.623046 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:44:13.623093 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.623101 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623114 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:44:13.623139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.623210 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.623233 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623243 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.623269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623317 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.623416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.623447 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:44:13.623484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 16:44:13.623541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:44:13.623611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 16:44:13.623653 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623664 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 16:44:13.623692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623744 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.623757 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623777 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 16:44:13.623805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.623861 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.623889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623901 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.623927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.623976 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:44:13.623990 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624009 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 16:44:13.624035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.624082 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 16:44:13.624110 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624121 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 16:44:13.624150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.624227 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624246 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:44:13.624279 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.624291 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624309 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:44:13.624341 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.624353 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624371 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 16:44:13.624397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.624472 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.624501 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624542 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.624778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624840 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.624859 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624878 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 16:44:13.624904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.624955 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 16:44:13.624983 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.624994 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 16:44:13.625021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.625069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.625082 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.625100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.625125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.625153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.625173 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.625200 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.625211 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.625243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.625293 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625306 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.625325 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 16:44:13.625350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.625379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.625399 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 16:44:13.625424 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625476 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625489 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625511 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.625609 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625655 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.625668 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625686 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 16:44:13.625719 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.625731 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625754 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 16:44:13.625796 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.625809 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625827 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 16:44:13.625866 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.625879 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625897 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 16:44:13.625929 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.625941 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.625959 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 16:44:13.625991 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:44:13.626003 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626020 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 16:44:13.626051 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:44:13.626063 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626080 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 16:44:13.626112 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:44:13.626124 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626141 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 16:44:13.626173 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.626185 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626202 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 16:44:13.626234 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.626246 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626264 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 16:44:13.626297 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.626309 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626328 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 16:44:13.626359 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.626370 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626387 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 16:44:13.626417 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.626428 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626451 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 16:44:13.626477 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.626593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.626621 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626628 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 16:44:13.626649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626676 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.626683 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626693 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.626711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.626718 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626728 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.626741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.626771 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.626786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626799 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.626813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626838 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.626845 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626861 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 16:44:13.626875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.626890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.626900 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 16:44:13.626914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.626946 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.626953 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.626963 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.626977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.626993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.627007 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627032 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.627039 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627049 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 16:44:13.627066 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.627073 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627082 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 16:44:13.627099 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.627106 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627115 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 16:44:13.627133 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 16:44:13.627139 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627149 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 16:44:13.627166 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.627172 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627182 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 16:44:13.627199 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 16:44:13.627206 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627216 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 16:44:13.627233 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.627240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.627267 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.627324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627330 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 16:44:13.627344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627369 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.627376 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627386 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.627404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.627411 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627421 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.627434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.627463 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.627478 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627484 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 16:44:13.627506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627537 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.627545 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627563 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 16:44:13.627577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.627602 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 16:44:13.627617 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627625 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 16:44:13.627638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627663 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.627670 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627680 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.627697 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.627704 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627714 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.627727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.627756 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.627779 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627785 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.627805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627831 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.627845 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627855 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 16:44:13.627868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.627893 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 16:44:13.627908 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627914 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.627928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627952 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.627959 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.627969 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:44:13.627987 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.627994 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628003 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:44:13.628017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628045 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.628060 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628066 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.628083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628109 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628116 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628125 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 16:44:13.628139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628164 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.628185 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628214 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628221 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628231 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628244 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628275 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.628307 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628321 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.628339 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:44:13.628346 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628355 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:44:13.628371 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.628390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:44:13.628431 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 16:44:13.628438 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:44:13.628448 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 16:44:13.628461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:44:13.628477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628491 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 16:44:13.628522 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.628533 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 16:44:13.628544 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:44:13.628568 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.628574 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 16:44:13.628584 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:44:13.628598 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 16:44:13.628617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628633 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628639 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 16:44:13.628657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628682 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.628689 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628699 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 16:44:13.628712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628737 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.628752 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628758 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.628771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628804 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.628811 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628820 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 16:44:13.628834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.628866 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 16:44:13.628880 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628887 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.628905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628930 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.628936 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628946 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 16:44:13.628964 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.628970 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.628979 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:44:13.628997 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.629003 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629012 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:44:13.629031 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629038 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629047 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:44:13.629060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.629099 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629114 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629121 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.629135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629160 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629167 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629181 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 16:44:13.629194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.629220 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.629234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629260 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629267 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629277 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629290 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.629320 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.629352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:44:13.629379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.629386 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629395 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:44:13.629413 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629420 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629429 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 16:44:13.629447 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.629454 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629463 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 16:44:13.629481 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629495 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629509 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:44:13.629532 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629539 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629550 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:44:13.629568 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:44:13.629575 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629584 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 16:44:13.629598 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.629636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.629652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629660 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 16:44:13.629674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629699 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.629706 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629715 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 16:44:13.629733 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629739 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629753 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 16:44:13.629777 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629784 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629794 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 16:44:13.629811 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.629818 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629827 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 16:44:13.629849 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629856 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629865 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 16:44:13.629883 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629890 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629899 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 16:44:13.629916 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629922 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629932 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:44:13.629949 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.629955 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.629964 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 16:44:13.629978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.630031 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.630046 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630053 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 16:44:13.630071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630097 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.630103 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 16:44:13.630126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.630152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 16:44:13.630168 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:44:13.630175 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 16:44:13.630185 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 16:44:13.630201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630207 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 16:44:13.630221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.630265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:44:13.630286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.630297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:44:13.630308 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 16:44:13.630325 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.630331 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 16:44:13.630341 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 16:44:13.630358 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:44:13.630364 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 16:44:13.630376 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 16:44:13.630439 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.630449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.630471 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.630533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.630543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.630557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.630577 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.630584 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.630594 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.630611 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.630618 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 16:44:13.630627 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.630644 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.630650 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 16:44:13.630665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.630684 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:44:13.630690 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 16:44:13.630700 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 16:44:13.630717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.630724 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.630733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.630750 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:44:13.630757 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 16:44:13.630771 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 16:44:13.630789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.630796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 16:44:13.630806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.630822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.630829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 16:44:13.630839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.630863 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:44:13.630869 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 16:44:13.630879 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 16:44:13.630896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.630904 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.630914 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.630930 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.630937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 16:44:13.630947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.630963 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 16:44:13.631006 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.631036 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 16:44:13.631063 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.631090 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 16:44:13.631117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.631144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 16:44:13.631170 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.631197 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 16:44:13.631224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.631251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 16:44:13.631277 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.631303 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 16:44:13.631329 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.631356 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 16:44:13.631387 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 16:44:13.631415 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 16:44:13.631442 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 16:44:13.631468 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 16:44:13.631494 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 16:44:13.631521 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 16:44:13.631554 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.631583 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 16:44:13.631610 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.631636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 16:44:13.631668 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.631696 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 16:44:13.631723 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.631749 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 16:44:13.631776 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.631802 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:44:13.631828 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.631861 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:44:13.631888 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.631921 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 16:44:13.631948 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.631979 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:44:13.632006 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.632032 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 16:44:13.632059 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.632085 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 16:44:13.632112 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.632144 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:44:13.632172 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.632199 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 16:44:13.632226 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.632253 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:44:13.632279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.632305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.632332 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.632358 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.632385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.632411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.632438 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.632464 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 16:44:13.632490 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 16:44:13.632523 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 16:44:13.632556 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.632583 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 16:44:13.632609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.632636 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.632667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.632694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 16:44:13.632720 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.632750 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 16:44:13.632778 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.632807 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 16:44:13.632933 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.632980 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 16:44:13.633035 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.633070 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 16:44:13.633097 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.633124 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 16:44:13.633150 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.633176 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 16:44:13.633202 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.633236 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.633262 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.633294 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 16:44:13.633320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.633346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 16:44:13.633373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.633399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 16:44:13.633427 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633445 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633471 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.633521 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633546 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633564 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633591 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.633617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.633740 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.633767 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.633793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634067 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.634135 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634162 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.634188 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634214 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.634240 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634257 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634283 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.634308 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634325 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634351 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.634377 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634403 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.634430 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634457 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.634483 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634510 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.634541 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634573 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.634599 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634616 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634642 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.634675 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634701 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.634726 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634753 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.634779 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634810 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.634836 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634862 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.634889 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.634990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.635043 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635077 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.635129 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635155 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.635180 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635197 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635214 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635231 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635247 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635273 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.635299 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635333 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.635385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.635510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635599 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.635625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635642 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635662 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635709 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.635736 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635762 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.635788 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635807 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635824 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635840 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635874 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.635899 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635925 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:44:13.635958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.635997 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.636050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.636174 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636200 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 16:44:13.636226 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636243 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636259 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636285 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.636311 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636337 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.636363 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636380 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636407 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.636433 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636450 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636476 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.636503 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636520 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636552 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:44:13.636578 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636595 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636621 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.636646 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636679 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.636705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636722 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.636811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.636961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:44:13.636987 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637010 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637036 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.637063 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637080 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637097 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637122 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.637148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637166 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.637251 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637278 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.637304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.637413 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637440 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.637465 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637500 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.637531 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637550 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637576 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.637603 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637620 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637646 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.637677 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637703 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.637729 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637756 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.637782 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637808 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.637834 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637862 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.637892 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637938 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:44:13.637964 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.637995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.638022 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638048 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.638073 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638099 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.638125 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638151 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.638183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.638336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638353 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638370 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638395 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.638422 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638448 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.638473 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638492 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638514 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638535 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638553 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638580 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.638606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638623 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638640 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638677 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.638710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:44:13.638840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638891 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638917 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.638950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638968 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.638984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639001 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639027 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.639054 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639080 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:44:13.639106 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639123 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639139 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639156 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639190 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:44:13.639234 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639281 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:44:13.639327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.639479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:44:13.639673 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639700 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 16:44:13.639726 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639743 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639759 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639785 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:44:13.639813 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639839 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:44:13.639865 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639889 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639915 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.639948 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639965 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.639998 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:44:13.640024 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640041 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640067 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:44:13.640093 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640110 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640137 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:44:13.640163 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640189 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:44:13.640215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640265 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.640323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:44:13.640466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:44:13.640504 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.640581 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.640640 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.640697 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.640747 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.640797 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.640844 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.640892 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 16:44:13.640946 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 16:44:13.641001 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 16:44:13.641050 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.641097 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.641145 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.641197 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.641246 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.641294 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.641344 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.641393 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.641440 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.641493 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.641571 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.641634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.641688 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.641737 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.641787 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.641842 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.641894 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.641949 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 16:44:13.641996 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.642049 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.642097 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.642146 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.642210 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.642262 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.642587 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.642643 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.642696 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.642745 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.642794 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.642846 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.642895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.642973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.643026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.643073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.643121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.643169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.643218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.643264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.643312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 16:44:13.643366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 16:44:13.643430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 16:44:13.643480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.643531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.643582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.643638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.643700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.643748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.643811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.643861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.643909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.643974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.644026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.644075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.644122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.644170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.644219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.644271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.644322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.644369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 16:44:13.644430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.644477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.644523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.644578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.644627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.644676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.644728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.644780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.644827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.644889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.644939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.644986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.645034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.645419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.645470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.645518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.645578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.645626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.645689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.645735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.645782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 16:44:13.645830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 16:44:13.645878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 16:44:13.645926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.645972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.646020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.646072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.646135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.646184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.646232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.646281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.646327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.646375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.646451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.646500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.646557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.646619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.646669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.646721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.646773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.646820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 16:44:13.646866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.646913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.646963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.647013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.647062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.647111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.647163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.647210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.647257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.647304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.647354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.647405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.647454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.647513 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 16:44:13.647547 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.647610 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.647665 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.647719 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.647773 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.647827 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.647892 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.647951 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:44:13.648005 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:44:13.648059 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:44:13.648112 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.648165 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.648219 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.648272 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.648327 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.648381 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.648446 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.648512 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.648573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.648632 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.648685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.648741 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.648794 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.648847 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.648902 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.648955 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.649009 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.649062 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:44:13.649121 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.649176 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.649229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.649283 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.649336 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.649391 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.649444 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.649502 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.649569 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.649623 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.649676 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.649730 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.649791 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.649852 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 16:44:13.649877 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.649932 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.649986 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.650041 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.650095 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.650148 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.650201 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.650255 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:44:13.650315 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:44:13.650370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:44:13.650425 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.650479 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.650537 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.650598 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.650652 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.650706 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.650760 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.650814 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.650880 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.650934 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.650987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.651041 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.651096 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.651150 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.651203 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.651257 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.651312 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.651365 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:44:13.651419 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.651476 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.651538 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.651594 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.651648 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.651703 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.651757 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.651811 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.651872 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.651927 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.651981 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.652034 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.652088 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.652151 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 16:44:13.652176 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.652225 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.652274 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.652323 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.652372 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.652420 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.652475 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.652523 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:44:13.652587 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:44:13.652640 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:44:13.652690 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.652747 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.652796 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.652848 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.652896 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.652945 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.652993 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.653041 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.653089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.653137 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.653185 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.653236 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.653284 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.653332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.653381 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.653429 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.653477 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.653526 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:44:13.653588 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.653642 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.653690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.653743 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.653792 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.653841 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.653895 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.653943 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.653991 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.654038 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.654086 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.654133 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.654184 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.654241 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 16:44:13.654264 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.654315 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.654366 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.654416 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.654466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.654516 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.654583 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.654635 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:44:13.654685 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:44:13.654736 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:44:13.654786 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.654843 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.654900 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.654950 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.655000 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.655051 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.655103 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.655154 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.655204 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.655255 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.655306 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.655358 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.655408 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.655458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.655509 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.655565 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.655626 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.655677 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:44:13.655726 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.655776 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.655826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.655877 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.655948 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.656000 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.656052 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.656103 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.656154 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.656204 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.656255 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.656305 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.656361 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.656417 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 16:44:13.656437 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 16:44:13.656470 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 16:44:13.656499 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 16:44:13.656532 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 16:44:13.656562 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 16:44:13.656591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.656609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.656621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.656631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.656640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.656649 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.656658 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.656667 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:44:13.656676 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:44:13.656685 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:44:13.656694 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.656703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.656713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.656721 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.656731 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.656740 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.656749 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.656759 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.656767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.656776 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.656785 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.656794 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.656803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.656813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.656822 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.656831 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.656839 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.656848 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:44:13.656860 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.656869 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.656878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.656887 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.656897 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.656906 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.656915 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.656925 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.656933 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.656942 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.656951 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.656959 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.656968 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.656977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.656988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.656996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.657005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.657014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.657026 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.657034 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.657042 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:44:13.657050 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:44:13.657058 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:44:13.657066 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.657074 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.657082 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.657090 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.657098 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657106 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.657114 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.657122 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.657130 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.657138 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.657146 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657154 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.657161 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657169 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.657178 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.657186 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.657194 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.657203 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:44:13.657211 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.657219 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.657227 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.657236 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.657244 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.657251 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.657259 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.657267 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.657275 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.657283 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.657291 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.657299 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.657307 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.657315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.657326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.657334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.657343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.657351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.657359 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.657367 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.657374 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:44:13.657381 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:44:13.657389 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:44:13.657399 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.657406 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.657423 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.657430 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.657438 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657445 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.657457 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.657465 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.657473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.657480 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.657488 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657495 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.657502 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657509 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.657517 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.657525 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.657546 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.657554 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:44:13.657562 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.657569 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.657576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.657584 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.657592 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.657600 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.657608 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.657616 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.657623 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.657631 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.657638 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.657645 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.657652 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.657660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:44:13.657670 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:44:13.657677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:44:13.657685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:44:13.657693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.657701 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:44:13.657708 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:44:13.657715 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:44:13.657731 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:44:13.657738 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:44:13.657745 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:44:13.657751 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:44:13.657760 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:44:13.657768 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:44:13.657775 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657783 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.657790 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:44:13.657798 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:44:13.657805 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:44:13.657812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:44:13.657819 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657834 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:44:13.657841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:44:13.657849 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.657856 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:44:13.657864 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:44:13.657875 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:44:13.657883 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:44:13.657890 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:44:13.657898 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:44:13.657905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:44:13.657912 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:44:13.657919 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:44:13.657927 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:44:13.657934 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:44:13.657941 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:44:13.657948 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:44:13.657955 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:44:13.657963 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:44:13.657970 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:44:13.657977 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:44:13.658293 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 16:44:13.658306 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:44:13.658312 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:44:13.658317 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:44:13.658325 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 16:44:13.658329 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 16:44:13.658334 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 16:44:13.658343 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 16:44:13.658353 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 16:44:13.658401 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.658409 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:44:13.658425 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 16:44:13.658449 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 16:44:13.658455 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 16:44:13.658460 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 16:44:13.658465 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 16:44:13.658469 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:44:13.658482 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:44:13.658488 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:44:13.658493 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:44:13.658505 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.658515 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:44:13.658520 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 16:44:13.658554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.658565 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:44:13.658575 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.658604 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 16:44:13.658609 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 16:44:13.658613 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 16:44:13.658617 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 16:44:13.658621 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 16:44:13.658625 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 16:44:13.658629 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 16:44:13.658633 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:44:13.658637 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 16:44:13.658643 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:44:13.658654 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:44:13.658661 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:44:13.658665 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:44:13.658671 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.658677 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:44:13.658681 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:44:13.658708 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 16:44:13.658714 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.658719 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.658725 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.658729 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:44:13.658739 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 16:44:13.658747 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658751 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:44:13.658755 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 16:44:13.658762 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176039" 2020-05-27 16:44:13.658769 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658773 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:44:13.658778 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658784 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658789 wsdl: in serializeType: returning: 176039 2020-05-27 16:44:13.658795 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 16:44:13.658802 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658806 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:44:13.658810 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 16:44:13.658816 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 16:44:13.658823 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658827 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:44:13.658836 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658841 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:44:13.658845 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 16:44:13.658857 wsdl: in serializeType: returning: 176039PLN 2020-05-27 16:44:13.658861 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176039PLN 2020-05-27 16:44:13.658886 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=176039PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 16:44:13.658890 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 16:44:13.658900 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8727"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 16:44:13.658915 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 16:44:13.658921 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=176039PLN 2020-05-27 16:44:13.658931 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 16:44:13.659009 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 16:44:13.658944 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 16:44:13.658956 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 16:44:13.658961 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 16:44:13.658966 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 16:44:13.658970 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 16:44:13.658978 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:44:13.658989 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:44:13.658997 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 16:44:13.659003 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 16:44:13.659016 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 16:44:13.659027 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 16:44:13.659035 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 16:44:13.665535 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 16:44:13.665590 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 16:44:13.665611 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 16:44:13.665622 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 16:44:13.665634 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:44:13.665643 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:44:13.665651 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 16:44:13.665660 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 16:44:13.665670 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 16:44:13.665710 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 16:44:13.674292 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 16:44:13.674334 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 16:44:13.674352 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:44:13.674362 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 16:44:13.674373 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 16:44:13.674384 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 16:44:13.674395 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 16:44:13.674405 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 16:44:13.674416 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 16:44:13.674434 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 14:43:50 GMT 2020-05-27 16:44:13.674446 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 16:44:13.674457 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 16:44:13.674467 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 16:44:13.674482 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 16:44:13.674521 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 16:44:13.674545 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 16:44:13.674561 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 16:44:13.674571 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 16:44:13.674580 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 16:44:13.674627 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 16:44:13.674644 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 16:44:13.674654 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 16:44:13.674693 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:44:13.674705 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 14:43:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 16:44:13.674752 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 16:44:13.674767 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 16:44:13.674795 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 16:44:13.674806 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 16:44:13.674961 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 16:44:13.675141 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 16:44:13.675193 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 16:44:13.675209 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 16:44:13.675228 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 16:44:13.675269 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 16:44:13.675379 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 16:44:13.675431 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 16:44:13.675454 nusoap_client: got fault 2020-05-27 16:44:13.675467 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 16:44:13.675475 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 16:44:13.675489 nusoap_client: detail =