Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 40.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-33010  Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2037
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:52:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:52:26.291118 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:52:26.291179 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:26.291195 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:52:26.291214 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:26.291226 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:52:26.291235 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:52:26.291249 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:52:26.291258 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:26.291265 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:26.291275 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:26.291285 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:52:26.291297 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:52:26.291302 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:52:26.291307 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:52:26.291312 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:52:26.291315 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:52:26.291329 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:26.291346 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:26.291356 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:52:26.291362 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:52:26.291368 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:52:26.291378 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:52:26.291387 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:52:26.297757 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:52:26.297792 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:52:26.297812 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:52:26.297820 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:26.297826 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:26.297831 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:52:26.297835 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:52:26.297868 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:52:26.341143 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:52:26.341190 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:52:26.341198 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:52:26.341204 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:52:26.341209 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:52:26.341215 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:52:26.341220 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:52:26.341228 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:52:26.341234 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:52:26.341239 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:52:21 GMT 2019-10-19 08:52:26.341245 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:52:26.341250 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:52:26.341256 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:52:26.341268 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:52:26.341303 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:52:26.347387 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:52:26.347462 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2019-10-19 08:52:26.347494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.347538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.347591 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.353816 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:52:26.353938 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:52:26.353963 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-10-19 08:52:26.359995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.360143 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:52:26.360190 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-19 08:52:26.360221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.360279 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.360312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.360351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.360422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.360464 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.360493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.360517 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.360545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.360588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.360603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.366207 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 08:52:26.366348 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:52:26.366396 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-19 08:52:26.366427 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:52:26.366483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.366538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.366570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.366617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.366730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.366749 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.366827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.366912 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 08:52:26.366928 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-19 08:52:26.367567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.367614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.367657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.367671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.367706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:26.367753 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.367788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:26.372151 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 08:52:26.372188 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:52:26.372194 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:52:26.372251 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:52:26.372301 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:52:26.372318 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:52:26.372325 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:52:26.372345 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:52:26.372350 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:52:26.372532 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:52:26.372549 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:52:26.372608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:52:26.372639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372671 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.372681 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372696 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:26.372717 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.372725 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372736 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:26.372752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.372796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.372812 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.372833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372861 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.372868 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:52:26.372893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.372920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:52:26.372936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:52:26.372957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.372982 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.372989 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373002 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:26.373021 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373028 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373038 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:26.373056 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373063 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373073 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:52:26.373086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.373121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.373136 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:52:26.373157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373183 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.373190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:52:26.373214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.373240 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:52:26.373255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:52:26.373276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373301 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373308 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373318 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:26.373336 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373343 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373352 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:26.373370 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373376 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373386 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:52:26.373403 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.373410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373420 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.373433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.373471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.373486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373493 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.373508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.373612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.373630 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373642 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:26.373653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:52:26.373666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:26.373691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:52:26.373706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:52:26.373726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373752 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373759 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373769 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:26.373786 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373793 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373803 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:26.373820 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.373827 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373836 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:52:26.373854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.373860 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373870 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.373883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.373920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.373935 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373941 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.373960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.373987 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.373994 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:52:26.374018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374044 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:52:26.374059 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374065 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:52:26.374078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374103 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.374110 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:26.374133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374158 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.374173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374179 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.374193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374218 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.374225 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374235 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:52:26.374248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374273 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:52:26.374289 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374295 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:52:26.374309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.374341 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374351 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.374364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374389 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.374403 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374409 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.374430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374456 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.374463 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374473 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:52:26.374487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374512 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:52:26.374526 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374533 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:52:26.374546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374572 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.374584 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374595 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:52:26.374614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.374621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374631 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.374644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374675 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:52:26.374689 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374695 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.374710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374734 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.374741 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374751 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:52:26.374764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374789 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:52:26.374804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374810 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:52:26.374823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374848 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.374854 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374864 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:52:26.374881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.374888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374897 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.374910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.374939 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:52:26.374953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374959 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.374974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.374998 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.375005 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375015 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:52:26.375028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375053 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:52:26.375068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375074 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:52:26.375088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375112 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.375119 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.375142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375167 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:52:26.375182 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375188 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.375201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375226 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.375233 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375243 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:52:26.375256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375281 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:52:26.375296 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375301 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:52:26.375315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.375347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375356 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.375370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375395 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.375409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375415 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.375429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375454 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.375461 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375471 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:52:26.375484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375509 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:52:26.375524 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:52:26.375543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375569 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.375581 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375592 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:52:26.375606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375632 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.375647 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375653 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.375667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375693 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.375701 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375710 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:52:26.375724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375749 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:52:26.375764 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375770 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:52:26.375783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375809 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.375816 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375826 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:52:26.375839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375864 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.375879 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375885 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.375899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375923 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.375930 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375940 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:52:26.375953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.375979 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:52:26.375993 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.375999 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:52:26.376013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376037 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.376045 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376054 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:52:26.376072 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.376079 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376088 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:52:26.376101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.376130 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.376145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376150 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.376165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376190 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.376197 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376207 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:52:26.376220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.376246 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:52:26.376261 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376267 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:52:26.376281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.376312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.376336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.376361 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.376376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376382 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.376395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376424 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.376431 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376441 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:52:26.376455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.376480 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:26.376495 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376501 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:52:26.376514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376541 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:26.376548 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376558 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:52:26.376571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.376608 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.376624 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376630 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.376644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376669 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376675 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.376736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.376753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376764 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:26.376774 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:52:26.376787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:26.376811 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:26.376826 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376832 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:52:26.376846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376871 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:26.376878 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376888 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:52:26.376902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.376917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.376927 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.376942 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377051 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.377112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377172 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377242 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.377278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.377314 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377327 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:26.377338 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:52:26.377351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:26.377375 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:52:26.377391 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377398 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:52:26.377413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377438 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:26.377445 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377455 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:52:26.377469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.377494 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.377508 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377514 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.377528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377551 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377557 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.377622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.377640 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377650 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:26.377661 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:52:26.377673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:26.377697 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:26.377712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377718 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:52:26.377733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.377765 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:52:26.377794 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.377800 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377810 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:52:26.377828 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.377835 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377844 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:52:26.377862 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.377869 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377878 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:52:26.377895 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.377902 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377911 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:52:26.377928 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.377935 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377945 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:52:26.377961 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.377968 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.377978 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.377991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.378040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.378057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.378077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378102 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:52:26.378132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.378158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:52:26.378173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378179 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:52:26.378192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378217 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378224 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378234 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:52:26.378252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378258 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378268 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.378285 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378292 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378301 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:52:26.378349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.378385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.378401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378407 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.378423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378448 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378455 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:52:26.378479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.378505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:52:26.378520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378526 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:52:26.378540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378565 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378572 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.378602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.378628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.378643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378649 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.378664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378689 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378696 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:52:26.378719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.378745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:26.378760 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378766 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:52:26.378779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378805 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378812 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378821 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:52:26.378839 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378846 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.378873 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.378880 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378889 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:52:26.378903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.378936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.378951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378957 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.378972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.378998 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.379005 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:52:26.379028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.379053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:26.379068 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379074 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.379088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379113 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379120 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379129 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:52:26.379147 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.379153 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379163 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:26.379181 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.379188 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379198 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:26.379215 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379222 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379232 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:52:26.379249 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379255 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379265 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:52:26.379278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.379320 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.379335 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379341 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.379355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379380 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379387 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379397 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:52:26.379410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.379425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.379435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.379449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379481 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379488 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379498 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379512 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.379542 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.379580 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379591 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.379610 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.379618 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379628 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:52:26.379645 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.379652 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379662 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:52:26.379679 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.379686 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379695 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:52:26.379713 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.379719 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379729 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:52:26.379746 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:26.379753 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379763 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:52:26.379781 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379788 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379798 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.379815 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379822 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379831 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.379849 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379855 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379865 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:52:26.379882 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379889 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379898 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:26.379915 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.379922 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.379931 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:26.379945 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.380019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380026 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.380040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380065 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.380072 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380082 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:26.380099 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380106 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380116 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:52:26.380133 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380140 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380149 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:52:26.380167 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.380173 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380183 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:52:26.380197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.380235 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380255 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.380270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380296 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:52:26.380326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.380341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.380352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.380365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380393 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380423 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.380530 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380557 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.380565 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380580 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:52:26.380599 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380606 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380617 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:52:26.380634 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.380641 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380651 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:52:26.380668 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.380675 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380684 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:52:26.380702 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.380709 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:52:26.380740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.380747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380758 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:52:26.380775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.380809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380815 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380825 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:52:26.380842 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380848 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380858 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:52:26.380875 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380882 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380891 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:26.380908 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.380915 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380925 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:26.380938 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.380993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.381011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381018 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.381033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381059 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381066 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381076 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:52:26.381094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.381100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.381127 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381133 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381143 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:52:26.381160 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:26.381167 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381176 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.381190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.381228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.381263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381288 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:52:26.381319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.381334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.381345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.381358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381386 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381393 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381403 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381416 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.381446 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381471 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.381478 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381487 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:52:26.381505 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381511 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381521 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:52:26.381538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.381545 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381554 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:52:26.381572 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.381583 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381594 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:52:26.381612 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.381619 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381629 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:52:26.381646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.381653 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:52:26.381680 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.381713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381720 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381729 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:52:26.381746 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381753 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381763 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:52:26.381780 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.381787 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381796 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:52:26.381814 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381821 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381830 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:26.381848 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.381854 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381864 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:26.381878 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.381934 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.381950 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.381978 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.381985 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.381995 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382009 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.382039 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382065 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.382072 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382081 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:52:26.382099 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.382107 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382116 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:52:26.382134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.382140 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382150 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:52:26.382167 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.382173 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382183 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:52:26.382199 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.382206 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382215 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:52:26.382232 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.382239 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382248 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:52:26.382265 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.382272 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382281 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:52:26.382298 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.382305 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382314 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:52:26.382332 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.382338 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382348 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:52:26.382366 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.382372 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382382 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:52:26.382399 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.382406 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382415 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:52:26.382433 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.382439 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382448 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:52:26.382465 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.382472 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382481 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.382499 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.382505 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382521 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:52:26.382535 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.382630 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382636 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:52:26.382655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382681 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.382688 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382698 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:52:26.382712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.382738 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382753 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382759 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.382772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382797 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.382804 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382814 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:52:26.382827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.382853 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:52:26.382868 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382874 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:52:26.382892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382917 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.382924 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382934 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.382952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.382958 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.382968 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:52:26.382985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.382991 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383001 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:52:26.383018 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:26.383025 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383035 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:52:26.383048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.383086 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:52:26.383100 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383107 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.383120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383145 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.383152 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383166 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:52:26.383180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.383206 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:52:26.383219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.383249 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383256 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.383266 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.383296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.383310 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383335 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.383342 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383352 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:52:26.383370 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.383376 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383386 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:52:26.383403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.383410 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383419 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:52:26.383437 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:26.383443 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383453 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:52:26.383470 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.383477 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383491 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:52:26.383509 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.383515 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383525 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:52:26.383542 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.383549 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383558 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:26.383580 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.383587 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383597 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:52:26.383615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.383622 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383632 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:52:26.383649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.383656 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.383679 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:26.383729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.383747 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383753 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:52:26.383773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383799 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.383806 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383816 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.383829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.383855 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.383870 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383876 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.383889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383914 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:26.383921 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383931 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:52:26.383945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.383959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.383969 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:52:26.383983 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:26.384014 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:26.384022 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:26.384032 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:52:26.384049 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:26.384056 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:26.384066 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:52:26.384084 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:26.384091 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:26.384100 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:52:26.384114 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:26.384137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.384152 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384159 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.384172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.384204 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.384231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384238 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384256 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:52:26.384274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384281 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384291 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:52:26.384304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.384339 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384353 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384359 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.384373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384398 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384405 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384415 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:52:26.384429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.384453 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.384467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384494 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384501 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384516 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.384561 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384597 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384604 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384614 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:52:26.384637 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384644 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384654 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:52:26.384671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.384678 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384687 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:52:26.384705 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384712 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384721 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:52:26.384738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.384745 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384754 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:52:26.384772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384779 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384788 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:52:26.384805 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.384812 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384821 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:52:26.384838 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384845 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384854 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:26.384872 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.384878 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384893 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:26.384906 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.384954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.384971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.384977 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:52:26.384991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385016 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.385023 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385037 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:52:26.385056 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.385063 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385073 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:26.385090 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.385097 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385106 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:26.385123 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.385130 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385139 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:52:26.385157 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.385163 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385173 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:52:26.385186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.385228 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.385243 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385249 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.385263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385291 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385298 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.385358 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.385376 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385387 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:26.385397 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:52:26.385410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:26.385435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:52:26.385450 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385456 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:52:26.385469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385494 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.385500 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385510 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:52:26.385523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.385548 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.385563 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385569 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.385593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385619 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:52:26.385626 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385636 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:52:26.385650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.385675 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:52:26.385689 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385696 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:52:26.385709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.385740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.385763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.385788 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.385802 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.385822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385847 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.385854 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385863 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:52:26.385877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.385892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.385902 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:52:26.385915 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.385947 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.385954 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.385964 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.385977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.385994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.386008 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386033 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386041 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386050 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:52:26.386068 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386075 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386085 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:52:26.386102 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386109 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386118 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:52:26.386135 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386142 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386151 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:52:26.386168 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386176 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386185 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:52:26.386203 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:26.386210 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386224 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:52:26.386242 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:26.386249 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386259 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:52:26.386277 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:26.386283 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386293 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:52:26.386311 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:26.386318 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386327 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:52:26.386345 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386351 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386361 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:52:26.386379 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386387 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386396 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:52:26.386414 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386420 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386430 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:52:26.386447 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386454 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386463 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:52:26.386477 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.386541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.386560 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386566 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:52:26.386590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386616 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386624 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386633 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:52:26.386647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.386673 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.386688 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386694 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.386712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386737 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.386744 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386754 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:52:26.386768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.386793 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:52:26.386808 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386813 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.386828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386852 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386859 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386869 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:52:26.386887 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.386893 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386903 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:26.386920 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.386927 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386937 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:26.386954 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.386961 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.386975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:52:26.386988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.387026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387041 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387047 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.387061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387085 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387092 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387102 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:52:26.387116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.387141 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.387155 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387182 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387189 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387199 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.387242 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387272 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.387279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:26.387307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.387314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387323 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:26.387341 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387348 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387357 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:52:26.387375 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.387382 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387392 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:52:26.387409 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387425 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:26.387442 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387450 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387460 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:52:26.387477 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:52:26.387483 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387493 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:52:26.387506 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.387547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.387565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387572 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:52:26.387592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387618 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.387625 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387635 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:52:26.387652 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387659 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387668 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:52:26.387686 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387693 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387702 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:52:26.387720 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.387726 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387736 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:52:26.387753 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387760 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387769 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:52:26.387787 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387794 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387808 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:52:26.387826 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387833 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387843 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:52:26.387860 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.387867 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387876 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:52:26.387890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.387950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.387965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.387972 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:52:26.387987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.388011 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:26.388018 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.388028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:52:26.388042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.388061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.388072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:52:26.388089 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:26.388096 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:52:26.388106 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:52:26.388122 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.388128 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:52:26.388141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.388165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.388185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:26.388202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.388213 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:26.388223 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:52:26.388240 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.388247 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:52:26.388257 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:52:26.388273 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:26.388279 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:52:26.388289 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:52:26.388306 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.388312 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.388322 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.388338 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.388345 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.388354 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.388371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.388377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.388387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.388404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.388410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:52:26.388420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.388437 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.388443 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:52:26.388453 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.388470 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:26.388476 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:52:26.388486 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:52:26.388502 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.388509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.388518 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.388535 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:52:26.388542 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:52:26.388551 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:52:26.388568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.388579 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:52:26.388604 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.388622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.388629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:26.388639 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.388655 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:26.388661 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:52:26.388671 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:52:26.388686 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:52:26.388723 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.388924 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:52:26.388953 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.388981 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:52:26.389008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.389035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:52:26.389062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.389089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:52:26.389117 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.389144 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:52:26.389171 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.389197 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:52:26.389224 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:52:26.389251 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:52:26.389277 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:52:26.389304 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:52:26.389331 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:52:26.389358 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:52:26.389385 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.389412 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:52:26.389440 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.389467 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:52:26.389494 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.389520 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:52:26.389547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.389579 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:52:26.389608 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.389635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:26.389661 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.389693 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:26.389720 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.389748 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:52:26.389775 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.389801 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:26.389828 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.389855 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:52:26.389881 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.389908 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:52:26.389935 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.389963 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:26.389990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.390016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:26.390045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.390073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.390100 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.390127 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.390154 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.390181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.390208 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.390235 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:52:26.390262 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:52:26.390289 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:52:26.390316 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.390343 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:52:26.390370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.390398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.390429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.390457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:52:26.390484 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.390510 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:52:26.390537 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.390563 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:52:26.390595 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.390625 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:52:26.390653 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.390681 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:26.390707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.390734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:52:26.390762 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390780 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390807 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.390833 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390850 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390868 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390894 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.390921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.390998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.391025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.391134 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391160 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.391187 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391214 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.391240 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391257 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391285 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.391312 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391329 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391356 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.391382 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391408 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.391435 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391462 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.391489 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391516 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.391542 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391568 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.391600 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391618 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391644 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.391671 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.391724 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391751 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.391778 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391804 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.391831 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391858 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.391885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.391995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.392048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392082 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392108 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.392135 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392161 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.392188 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.392275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.392396 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392413 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392429 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.392503 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.392621 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392648 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.392675 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392691 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392708 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392725 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392752 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.392778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392805 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:26.392831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392848 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392865 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.392918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.392986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.393039 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393066 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:52:26.393095 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393122 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.393148 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393174 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.393206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393240 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393257 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.393311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:52:26.393482 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393499 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393525 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.393551 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393568 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393590 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393617 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.393644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393661 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393694 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.393746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.393854 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393881 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.393908 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393934 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.393960 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.393978 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394006 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.394032 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394049 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394075 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.394101 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394128 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.394154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394181 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.394207 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.394260 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394286 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:26.394312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394329 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394356 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:26.394382 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394409 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.394436 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394463 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.394489 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394516 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.394543 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394578 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.394608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394692 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.394761 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394822 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.394848 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394875 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.394902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.394963 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.394990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:26.395117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.395225 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395243 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395277 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.395331 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395359 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:26.395386 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395403 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395420 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395437 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395464 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:26.395490 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395517 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:26.395544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.395637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:26.395759 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395786 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:52:26.395812 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395839 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:26.395870 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395897 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:26.395923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395940 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395973 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.395999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.396046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:26.396191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:52:26.396237 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.396299 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.396350 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.396400 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.396450 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.396498 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.396547 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:26.396611 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:52:26.396661 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:26.396710 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.396978 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.397089 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.397179 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.397230 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.397281 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.397330 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.397380 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.397445 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.397494 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.397543 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.397613 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.397881 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.397932 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.397990 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.398052 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.398100 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:26.398148 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.398196 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.398244 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.398293 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.398341 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.398394 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.398447 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.398498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.398556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.398612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.398661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.398717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.398773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.398820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.398869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:26.398917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:52:26.398967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:26.399016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.399065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.399114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.399161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.399209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.399257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.399306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.399355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.399403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.399452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.399502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.399552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.399607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.399657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.399715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.399769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.399817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:26.399864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.399912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.399961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.400010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.400067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.400121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.400168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.400218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.400275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.400329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.400378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.400428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.400477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.400525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.400577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:26.400628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:52:26.400678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:26.400733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.400781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.400830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.400879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.400927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.400976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.401025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.401074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.401125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.401174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.401222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.401272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.401322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.401371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.401424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.401478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.401526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:26.401577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.401631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.401680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.401738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.401789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.401843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.401890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.401940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.401998 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:52:26.402034 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.402097 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.402154 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.402210 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.402267 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.402321 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.402376 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:26.402430 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:26.402484 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:26.402539 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.402601 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.402657 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.402716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.402773 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.402828 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.402889 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.402945 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.403034 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.403091 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.403146 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.403201 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.403256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.403310 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.403365 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.403419 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.403475 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:26.403529 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.403589 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.403645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.403701 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.403767 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.403822 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.403878 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.403934 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.403997 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:52:26.404027 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.404082 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.404137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.404192 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.404253 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.404324 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.404379 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:26.404435 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:26.404489 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:26.404544 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.404605 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.404739 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.404819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.404875 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.404930 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.404985 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.405041 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.405096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.405151 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.405219 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.405275 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.405330 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.405390 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.405444 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.405499 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.405558 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:26.405632 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.405689 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.405753 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.405809 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.405869 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.405924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.405980 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.406276 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.406376 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:52:26.406404 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.406465 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.406515 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.406565 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.406628 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.406679 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.406728 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:26.406778 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:26.406842 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:26.406892 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.406974 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.407029 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.407084 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.407220 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.407389 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.407443 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.407498 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.407564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.407621 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.407672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.407722 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.407772 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.407822 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.407871 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.407920 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.407975 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:26.408038 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.408088 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.408139 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.408188 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.408238 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.408287 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.408337 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.408391 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.408453 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:52:26.408476 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.408545 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.408604 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.408657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.408709 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.408760 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.408813 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:26.408865 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:26.408917 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:26.408969 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.409042 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.409099 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.409155 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.409207 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.409260 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.409312 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.409644 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.409698 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.409751 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.409804 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.409862 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.409919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.409972 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.410025 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.410077 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.410130 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:26.410181 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.410234 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.410287 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.410340 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.410392 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.410444 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.410497 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.410549 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.410613 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:52:26.410633 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:52:26.410665 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:52:26.410694 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:52:26.410722 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:52:26.410751 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:52:26.410773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.410792 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.410803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.410813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.410824 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.410833 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.410842 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:26.410852 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:26.410862 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:26.410871 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.410880 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.410890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.410899 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.410909 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.410919 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.410928 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.410937 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.410945 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.410953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.410961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.410970 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.410979 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.410987 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.410996 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.411005 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.411014 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:26.411023 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.411031 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.411039 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.411053 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.411063 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.411071 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.411080 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.411089 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.411099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.411111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.411120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.411128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.411137 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.411146 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.411154 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:26.411161 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:26.411170 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:26.411177 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.411185 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.411193 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.411201 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.411209 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411217 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.411225 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.411233 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.411240 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.411248 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.411255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411271 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.411279 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.411287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.411294 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.411303 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:26.411310 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.411318 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.411326 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.411334 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.411342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.411350 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.411357 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.411366 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.411374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.411385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.411393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.411401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.411409 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.411416 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.411423 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:26.411430 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:26.411438 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:26.411445 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.411452 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.411460 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.411467 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.411475 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411487 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.411495 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.411503 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.411511 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.411519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.411526 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411533 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.411549 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.411556 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.411563 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.411571 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:26.411583 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.411591 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.411598 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.411606 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.411613 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.411620 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.411627 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.411635 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.411642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:26.411652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.411659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:26.411667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:26.411674 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:26.411681 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:26.411688 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:26.411695 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:26.411704 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:26.411711 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:26.411718 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:26.411725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:26.411732 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:26.411740 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411747 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.411754 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:26.411761 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:26.411768 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:26.411775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:26.411782 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411789 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:26.411795 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:26.411803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:26.411809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:26.411816 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:26.411823 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:26.411830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:26.411837 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:26.411844 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:26.411852 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:26.411859 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:26.411871 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:26.411878 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:26.411886 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:26.412146 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:52:26.412158 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:52:26.412164 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:52:26.412170 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:52:26.412176 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:52:26.412181 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:52:26.412185 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:52:26.412195 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:52:26.412204 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:52:26.412248 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.412256 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:52:26.412270 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:52:26.412292 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:52:26.412299 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:52:26.412303 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:52:26.412308 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:52:26.412314 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:52:26.412326 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:26.412333 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:26.412338 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:26.412350 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.412359 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:26.412365 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:52:26.412389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.412398 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:52:26.412403 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.412426 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:52:26.412432 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:52:26.412437 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:52:26.412440 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:52:26.412444 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:52:26.412448 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:52:26.412453 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:52:26.412457 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:52:26.412463 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:52:26.412474 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:26.412480 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:26.412484 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:26.412491 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.412496 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:52:26.412500 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:26.412524 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:52:26.412531 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.412535 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.412541 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.412545 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:26.412557 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:52:26.412565 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:26.412569 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:52:26.412578 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:52:26.412586 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176039" 2019-10-19 08:52:26.412594 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:26.412598 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:52:26.412603 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:26.412609 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:26.412614 wsdl: in serializeType: returning: 176039 2019-10-19 08:52:26.412620 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:52:26.412627 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:26.412631 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:52:26.412635 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:52:26.412640 wsdl: in serializeType: returning: 176039 2019-10-19 08:52:26.412644 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176039 2019-10-19 08:52:26.412666 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176039 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:52:26.412671 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:52:26.412677 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6194"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:52:26.412691 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:52:26.412697 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176039 2019-10-19 08:52:26.412709 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:52:26.412783 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:52:26.412722 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:52:26.412733 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:52:26.412738 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:52:26.412743 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:52:26.412747 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:52:26.412754 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:26.412763 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:26.412771 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:52:26.412777 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:52:26.412790 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:52:26.412800 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:52:26.412807 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:52:26.419141 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:52:26.419178 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:52:26.419200 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:52:26.419207 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:52:26.419214 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:26.419219 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:26.419224 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:52:26.419228 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:52:26.419233 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:52:26.419261 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:52:26.429864 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:52:26.429909 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:52:26.429916 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:52:26.429921 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:52:26.429927 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:52:26.429932 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:52:26.429938 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:52:26.429944 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:52:26.429949 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:52:26.429955 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:52:21 GMT 2019-10-19 08:52:26.429961 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:52:26.429967 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:52:26.429972 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:52:26.429983 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:52:26.430013 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:52:26.430024 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:52:26.430036 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:52:26.430040 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:52:26.430045 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:52:26.430088 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:52:26.430100 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:52:26.430107 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:52:26.430138 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:52:26.430145 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:52:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:52:26.430180 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:52:26.430189 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:52:26.430214 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:52:26.430221 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:52:26.430336 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:52:26.430436 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:52:26.430443 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:52:26.430451 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:52:26.430464 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:52:26.430488 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:52:26.430544 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:52:26.430573 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:52:26.430595 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:52:26.430604 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:52:26.430608 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:52:26.430613 nusoap_client: detail =