Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 40.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-33010  Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2037
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:59:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:00:13.694756 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:00:13.694815 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:13.694832 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:00:13.694848 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:13.694859 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:00:13.694867 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:00:13.694882 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:00:13.694904 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:13.694912 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:13.694922 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:13.694931 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:00:13.694943 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:00:13.694949 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:00:13.694954 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:00:13.694959 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:00:13.694963 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:00:13.694975 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:13.694990 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:13.694999 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:00:13.695004 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:00:13.695010 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:00:13.695020 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:00:13.695029 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:00:13.702905 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:00:13.702959 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:00:13.702980 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:00:13.702993 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:13.703002 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:13.703010 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:00:13.703018 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:00:13.703207 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:00:13.720514 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:00:13.720544 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:00:13.720552 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:00:13.720557 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:00:13.720563 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:00:13.720573 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:00:13.720579 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:00:13.720585 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:00:13.720591 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:00:13.720597 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:59:22 GMT 2019-06-27 00:00:13.720602 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:00:13.720607 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:00:13.720614 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:00:13.720625 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:00:13.720656 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:00:13.728594 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.728622 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.736276 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-06-27 00:00:13.736438 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:13.736475 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:13.736525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:13.736571 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:13.736619 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:00:13.744201 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:00:13.744291 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.744347 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.744407 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.744480 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.744504 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-06-27 00:00:13.751989 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:00:13.752260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:13.752296 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:13.752324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:00:13.752347 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:13.752371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:00:13.752430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:00:13.752490 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.752545 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:13.752594 soap_transport_http: read buffer of 6088 bytes 2019-06-27 00:00:13.761273 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-06-27 00:00:13.761305 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:00:13.761311 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:00:13.761415 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:00:13.761451 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:00:13.761465 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:00:13.761472 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:00:13.761489 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:00:13.761494 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:00:13.761656 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:00:13.761680 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:00:13.761728 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.761736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:00:13.761757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.761787 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.761796 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.761810 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:00:13.761831 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.761838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.761848 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:00:13.761864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.761893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.761904 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.761920 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.761931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.761962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.761992 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.762000 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:00:13.762025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.762090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:00:13.762107 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:00:13.762129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762158 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.762166 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762177 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:00:13.762196 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.762202 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762212 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:00:13.762230 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.762237 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762260 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:00:13.762273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.762307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.762322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762328 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:00:13.762345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762370 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.762377 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:00:13.762400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.762426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:00:13.762440 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762446 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:00:13.762460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762484 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.762491 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762500 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:00:13.762517 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.762523 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762533 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:00:13.762550 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.762556 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762566 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:00:13.762583 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.762589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.762612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.762649 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.762663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762670 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.762684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.762774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.762790 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762801 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:13.762811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:00:13.762824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:13.762847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:00:13.762862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762867 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:00:13.762882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762906 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.762913 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762922 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:13.762944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.762973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.762984 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.763000 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763006 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.763020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763045 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.763052 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763062 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:00:13.763076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.763101 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:00:13.763116 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763122 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:00:13.763137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.763168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.763191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.763216 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.763231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763249 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.763263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763288 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.763294 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763304 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:00:13.763316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.763340 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:00:13.763354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763360 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:00:13.763373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763397 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.763404 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763413 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:00:13.763430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.763437 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.763459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.763487 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:00:13.763501 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763507 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.763520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763543 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.763550 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763559 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:00:13.763572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.763596 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:00:13.763610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763616 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:00:13.763628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763697 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.763706 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763717 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:00:13.763737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.763744 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763753 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.763766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.763800 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:00:13.763814 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763821 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.763840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763865 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.763872 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763882 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:00:13.763895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.763919 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:00:13.763940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763958 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:00:13.763973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.763998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.764006 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.764029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.764055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:00:13.764069 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764076 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.764089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764115 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.764143 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764166 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:00:13.764189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.764246 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:00:13.764273 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764285 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:00:13.764309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.764364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764381 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.764405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.764433 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.764450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764456 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.764470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764499 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.764506 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764515 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:00:13.764528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.764553 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:00:13.764567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:00:13.764587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764610 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.764617 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764627 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:00:13.764639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.764664 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.764678 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764684 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.764698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764721 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.764728 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764738 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:00:13.764751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.764775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:00:13.764789 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764795 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:00:13.764808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764832 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.764838 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764848 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:00:13.764861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.764885 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.764900 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764906 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.764919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764962 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.764970 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.764981 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:00:13.764995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.765021 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:00:13.765036 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765042 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:00:13.765059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765106 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.765117 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765132 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:00:13.765153 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.765160 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765170 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:00:13.765183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.765213 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.765229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765235 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.765262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765286 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.765293 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765346 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:00:13.765362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.765387 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:00:13.765403 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765409 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:00:13.765422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765453 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.765460 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.765482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.765569 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.765587 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765593 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.765607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765631 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.765638 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765647 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:00:13.765660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.765690 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:13.765813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.765822 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:00:13.765845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766022 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:13.766041 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766060 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:00:13.766163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.766212 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.766259 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766270 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.766291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766334 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766341 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.766403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.766421 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766433 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:13.766443 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:00:13.766459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:13.766485 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:13.766500 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766506 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:00:13.766520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766569 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:13.766577 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766588 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:00:13.766601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.766628 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.766643 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766649 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.766677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766704 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766710 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.766766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.766782 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766792 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:13.766803 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:00:13.766815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:13.766838 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:13.766852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766859 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:00:13.766872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766896 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.766903 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:00:13.766935 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.766943 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.766967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:00:13.766986 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.766993 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767003 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:00:13.767021 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.767027 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767038 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:00:13.767060 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.767068 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767078 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:00:13.767097 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.767103 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767113 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:00:13.767130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.767138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.767161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.767210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.767226 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767262 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.767281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767425 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.767434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:00:13.767459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.767572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:00:13.767589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767596 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:00:13.767610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767634 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.767641 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767650 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:00:13.767667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.767765 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.767798 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.767805 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767815 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:00:13.767828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.767860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.767935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767942 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.767970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.767996 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.768008 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:00:13.768033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.768095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:00:13.768113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768119 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:00:13.768134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.768166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.768190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.768216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.768231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768283 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.768304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768329 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.768336 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:00:13.768359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.768384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:13.768399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768405 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:00:13.768471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768530 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.768542 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768565 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:00:13.768596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.768608 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768657 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.768693 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.768704 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768719 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:00:13.768741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.768793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.768854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768865 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.768890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768939 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.768950 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.768979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:00:13.769027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.769074 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:13.769103 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.769140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769191 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.769284 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769304 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:00:13.769334 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.769344 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769365 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:13.769419 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.769430 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769447 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:13.769477 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.769488 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769505 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:00:13.769534 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.769545 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769561 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:00:13.769615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.769685 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.769710 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769718 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.769740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769776 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.769786 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:00:13.769828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.769849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.769865 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.769885 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.769934 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.769945 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.769975 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.769999 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.770053 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770099 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.770112 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770129 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.770170 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.770183 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770201 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:00:13.770234 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.770258 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770275 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:00:13.770305 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.770316 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770334 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:00:13.770365 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.770378 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770396 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:00:13.770427 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:13.770438 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770455 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:00:13.770485 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.770497 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770513 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.770545 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.770557 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770575 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.770630 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.770642 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770659 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:13.770688 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.770699 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770713 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:13.770735 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.770841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.770866 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.770873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.770889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.770914 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.770922 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.770938 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:13.770956 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.770963 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.770972 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:00:13.771024 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.771031 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.771041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:00:13.771063 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.771071 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.771081 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:00:13.771095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.771122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.771132 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.771153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.771197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.771228 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771236 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.771246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:00:13.771259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.771275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.771284 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.771298 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771338 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771356 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.771444 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771470 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.771478 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771487 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:00:13.771504 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.771511 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771521 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:00:13.771538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.771544 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771553 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:00:13.771605 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.771612 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771622 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:00:13.771648 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.771656 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771666 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:00:13.771683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.771690 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771699 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:00:13.771716 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.771722 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771732 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.771748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.771754 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771812 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:00:13.771834 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.771840 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771850 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:00:13.771868 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.771874 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771883 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:13.771908 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.771916 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.771930 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:13.771972 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.772034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.772060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772067 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.772097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772161 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.772170 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772183 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:00:13.772213 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.772224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772241 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.772314 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.772327 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772345 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:00:13.772377 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:13.772388 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772405 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.772428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.772497 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772536 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.772563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772609 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772621 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772639 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:00:13.772661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.772684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.772701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.772723 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772778 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772815 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.772861 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.772912 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772935 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:00:13.772965 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.772976 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.772991 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:00:13.773024 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.773035 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773052 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:00:13.773083 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.773093 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773109 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:00:13.773136 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.773146 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773162 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:00:13.773189 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.773199 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773214 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:00:13.773241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.773251 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773275 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.773302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.773313 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773328 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:00:13.773356 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.773365 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773381 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:00:13.773408 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773418 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773433 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:00:13.773460 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.773470 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773485 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:13.773511 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.773521 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773536 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:13.773557 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.773655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.773681 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773726 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773737 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773753 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773774 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.773820 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773860 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.773871 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773886 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:00:13.773930 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.773942 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.773958 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:00:13.773988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.773998 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774013 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:00:13.774041 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.774051 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774066 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:00:13.774094 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.774104 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774120 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:00:13.774147 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.774157 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774172 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:00:13.774200 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.774210 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774226 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:00:13.774266 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.774275 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774290 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:00:13.774333 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.774344 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774363 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:00:13.774391 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.774400 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774412 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:00:13.774461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.774469 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774480 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:00:13.774498 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.774504 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774514 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:00:13.774532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.774539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774548 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.774566 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.774572 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774582 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:00:13.774596 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774672 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.774691 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774698 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:00:13.774724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774779 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.774787 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774796 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:00:13.774810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.774835 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774850 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774856 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.774869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774893 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.774900 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774910 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:00:13.774922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.774967 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:00:13.774983 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.774989 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:00:13.775008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.775041 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.775076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.775083 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775093 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:00:13.775111 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.775117 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775127 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:00:13.775144 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:13.775151 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775161 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:00:13.775174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.775212 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:00:13.775227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775233 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.775264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775300 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.775308 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775318 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:00:13.775331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.775356 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:00:13.775369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.775395 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775401 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.775411 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775423 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.775439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.775452 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775476 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.775483 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775492 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:00:13.775510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.775516 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775526 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:00:13.775542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.775549 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775558 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:00:13.775575 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:13.775581 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775595 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:00:13.775612 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.775625 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775635 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:00:13.775651 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.775658 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775667 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:00:13.775684 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.775690 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775699 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:13.775716 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.775722 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775731 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:00:13.775748 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.775754 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775764 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:00:13.775780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.775787 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.775809 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:13.775857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.775873 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775880 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:00:13.775898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.775934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.775970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.775986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.775996 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.776012 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776018 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.776031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776060 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:13.776068 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776083 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:00:13.776097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.776122 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:00:13.776136 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:13.776163 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:13.776170 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:13.776179 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:00:13.776197 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:13.776203 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:13.776213 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:00:13.776230 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:13.776249 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:13.776260 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:00:13.776273 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:13.776315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.776335 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776341 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.776356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.776392 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776402 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.776419 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.776425 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776435 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:00:13.776451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.776458 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776467 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:00:13.776480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.776512 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776532 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.776545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776569 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776576 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776585 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:00:13.776598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.776612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.776622 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.776635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776665 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776673 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776682 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776695 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.776724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776748 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.776755 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776764 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:00:13.776781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.776788 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776797 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:00:13.776814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.776820 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776829 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:00:13.776846 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.776852 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776868 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:00:13.776885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.776891 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776900 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:00:13.776917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.776923 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776939 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:00:13.776970 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.776977 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.776991 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:00:13.777010 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.777017 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.777026 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:13.777044 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.777052 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.777066 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:13.777080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.777126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.777144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777151 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:00:13.777174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777199 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.777206 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777216 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:00:13.777235 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.777266 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777277 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:13.777295 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.777301 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777311 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:13.777328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.777334 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777343 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:00:13.777360 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.777366 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777376 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:00:13.777388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.777429 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.777444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777450 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.777467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777491 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777497 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.777553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.777569 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777580 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:13.777590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:00:13.777602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:13.777625 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:00:13.777639 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777645 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:00:13.777658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777682 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.777688 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777697 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:00:13.777710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.777734 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.777748 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777755 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.777775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777799 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:00:13.777815 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777824 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:00:13.777837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.777862 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:00:13.777876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777882 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:00:13.777895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.777930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.777967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.777983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.777993 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.778008 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.778014 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.778028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.778062 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778070 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.778081 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:00:13.778114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.778131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.778142 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:00:13.778157 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778185 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778192 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778202 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.778258 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778283 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778290 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778328 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:00:13.778351 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778358 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778368 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:00:13.778385 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778391 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778400 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:00:13.778417 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778423 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778437 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:00:13.778454 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778461 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778470 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:00:13.778487 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:13.778493 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778534 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:00:13.778589 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:13.778597 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778608 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:00:13.778627 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:13.778633 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778643 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:00:13.778663 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:13.778670 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778680 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:00:13.778738 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778745 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778755 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:00:13.778773 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778779 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778788 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:00:13.778805 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778812 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778821 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:00:13.778838 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.778844 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778853 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:00:13.778867 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.778947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.778970 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.778976 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:00:13.778997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779022 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.779029 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779042 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:00:13.779055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.779080 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.779095 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779101 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.779114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779138 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.779145 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779155 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:00:13.779167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.779192 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:00:13.779206 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779212 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.779225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779248 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.779255 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779264 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:00:13.779281 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.779287 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779297 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:13.779313 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.779320 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:13.779350 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.779357 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779367 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:00:13.779379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.779415 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779429 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779436 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.779449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779526 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779535 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779546 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:00:13.779560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.779579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.779590 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.779604 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779636 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779644 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779653 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779666 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.779707 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.779739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779748 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:13.779765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.779771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:13.779797 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.779804 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779813 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:00:13.779830 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.779836 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779846 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:00:13.779875 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.779888 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:13.779944 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.779956 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.779975 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:00:13.780008 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:00:13.780020 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.780037 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:00:13.780063 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.780130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.780192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780203 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:00:13.780239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780287 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.780300 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780318 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:00:13.780368 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.780381 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780399 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:00:13.780433 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.780443 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780461 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:00:13.780492 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.780502 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780547 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:00:13.780585 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.780597 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780616 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:00:13.780650 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.780662 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780680 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:00:13.780728 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.780741 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780758 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:00:13.780793 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.780804 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780820 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:00:13.780842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.780936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.780960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.780988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.781000 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:00:13.781026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.781072 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:13.781085 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.781101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:00:13.781124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.781164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.781186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:00:13.781219 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:13.781231 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:00:13.781251 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:00:13.781284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.781295 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:00:13.781320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.781364 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.781400 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:13.781428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.781445 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:13.781478 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:00:13.781510 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.781522 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:00:13.781541 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:00:13.781570 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:13.781609 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:00:13.781860 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:00:13.781894 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.781906 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.781939 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.781973 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.781984 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.782003 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.782035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.782046 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.782062 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.782090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.782111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:00:13.782130 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.782162 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.782174 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:00:13.782192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.782223 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:13.782234 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:00:13.782252 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:00:13.782289 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.782301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.782319 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.782350 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:00:13.782360 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:00:13.782377 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:00:13.782404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.782423 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:00:13.782438 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.782466 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.782477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:13.782493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.782521 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:13.782533 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:00:13.782552 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:00:13.782568 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:00:13.782603 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.782631 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:00:13.782657 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.782695 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:00:13.782723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.782748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:00:13.782774 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.782799 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:00:13.782887 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.782915 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:00:13.782950 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:00:13.782976 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:00:13.783010 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:00:13.783036 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:00:13.783062 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:00:13.783089 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:00:13.783114 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.783139 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:00:13.783164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.783189 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:00:13.783214 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.783239 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:00:13.783265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.783290 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:00:13.783315 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.783341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:13.783371 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.783397 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:13.783421 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.783446 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:13.783472 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.783504 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:00:13.783530 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.783555 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:00:13.783581 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.783608 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:13.783634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.783659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:13.783686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.783712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.783737 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.783763 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.783788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.783813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.783840 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.783865 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:00:13.783891 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:00:13.783916 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:00:13.783947 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.783972 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:00:13.783997 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.784022 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.784052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.784077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:00:13.784103 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.784128 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:00:13.784154 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.784179 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:00:13.784204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.784230 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:00:13.784255 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.784281 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:13.784306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.784333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:00:13.784367 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784386 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784412 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.784437 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784454 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784470 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784496 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.784521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784553 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.784627 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784652 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.784677 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784702 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.784728 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784749 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784775 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.784800 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784816 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784841 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.784867 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784892 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.784921 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.784952 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.784991 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785026 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.785062 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.785159 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785191 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.785302 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785354 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.785417 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785464 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.785512 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785604 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.785656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.785877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785894 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.785941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.785980 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786007 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.786033 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786067 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.786119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.786267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786284 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.786366 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786399 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786415 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.786465 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786490 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.786516 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786539 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786555 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786571 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786598 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.786624 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786649 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:13.786674 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786690 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.786756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.786871 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786896 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:00:13.786921 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.786965 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.786992 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.787044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787061 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.787147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:00:13.787340 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787357 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787382 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.787406 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787423 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787439 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787464 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.787489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.787588 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787613 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.787638 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787663 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.787688 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787704 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787729 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.787754 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787770 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787795 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.787820 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787850 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.787877 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787907 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.787938 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.787977 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.788003 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788029 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:13.788055 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788073 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788099 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:13.788125 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788151 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.788177 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788204 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.788230 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788268 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.788293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788373 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.788440 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788473 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788498 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.788523 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788549 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.788584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788642 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.788667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:13.788781 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788797 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788813 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788830 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788854 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.788879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.788977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.789003 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789030 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:13.789056 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789073 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789090 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789106 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789133 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:13.789159 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:13.789224 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789254 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.789321 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:13.789436 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789461 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:00:13.789486 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789511 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:13.789536 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789561 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:13.789587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.789686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:13.789829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:00:13.789855 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.789928 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.789993 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.790044 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.790091 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.790140 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:13.790187 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:00:13.790236 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:13.790312 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.790359 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.790406 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.790452 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.790497 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.790544 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.790590 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.790635 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.790681 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.790728 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.790776 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.790823 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.790889 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.790947 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.791025 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.791072 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:13.791119 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.791166 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.791212 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.791274 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.791322 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.791385 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.791431 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.791478 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.791533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.791579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.791684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.791779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.791873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.792033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:13.792176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:00:13.792316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:13.792425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.792520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.792619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.792755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.792849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.793012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.793515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.793622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.793752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.793842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.794011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.794134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.794263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.794376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.794496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.794590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:13.794719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.794766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.794844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.794900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.794967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.795060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.795110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.795158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.795222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.795282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.795329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.795375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.795428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.795476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:13.795522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:00:13.795573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:13.795619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.795664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.795712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.795757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.795802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.795848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.795894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.795944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.796007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.796055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.796104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.796154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.796203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.796268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.796327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.796373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:13.796418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.796462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.796507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.796554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.796602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.796660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.796706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.796752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.796806 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:00:13.796831 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.796891 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.796965 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.797021 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.797079 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.797134 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:13.797188 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:13.797255 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:13.797308 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.797360 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.797412 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.797465 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.797517 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.797568 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.797620 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.797671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.797722 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.797773 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.797881 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.797975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.798044 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.798108 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.798162 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.798215 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:13.798268 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.798323 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.798419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.798473 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.798527 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.798581 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.798634 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.798688 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.798761 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:00:13.798785 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.798867 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.798979 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.799037 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.799099 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.799153 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:13.799290 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:13.799406 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:13.799516 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.799619 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.799730 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.799827 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.799913 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.800006 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.800084 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.800145 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.800415 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.800469 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.800521 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.800573 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.800626 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.800678 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.800730 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.800782 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:13.800833 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.800885 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.800942 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.801011 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.801069 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.801132 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.801186 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.801252 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.801313 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:00:13.801335 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.801383 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.801432 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.801479 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.801530 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.801577 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:13.801623 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:13.801669 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:13.801715 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.801799 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.801848 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.801894 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.801947 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.802010 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.802065 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.802123 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.802170 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.802220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.802280 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.802326 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.802372 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.802425 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.802472 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.802533 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:13.802581 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.802635 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.802683 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.802731 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.802778 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.802826 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.802874 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.802935 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.802993 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:00:13.803035 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.803110 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.803167 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.803218 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.803280 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.803331 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:13.803382 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:13.803437 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:13.803502 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.803551 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.803599 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.803648 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.803697 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.803745 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.803797 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.803846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.803894 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.803963 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.804015 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.804072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.804123 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.804173 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.804223 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.804274 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:13.804325 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.804375 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.804438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.804486 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.804534 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.804582 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.804663 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.804713 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.804764 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:00:13.804781 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:00:13.804843 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:00:13.804874 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:00:13.804901 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:00:13.804930 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:00:13.804949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.804978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.804987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.804997 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.805029 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.805040 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:13.805049 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:13.805062 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:13.805071 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.805080 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.805097 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.805105 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.805114 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805123 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.805132 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.805140 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.805148 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.805156 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.805187 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.805195 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.805203 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.805237 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:13.805246 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.805255 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.805263 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.805272 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.805280 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.805288 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.805296 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.805304 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.805313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.805322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.805330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.805339 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.805347 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.805355 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:13.805364 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:13.805372 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:13.805422 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.805434 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.805442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.805450 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.805458 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805466 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.805473 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.805481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.805489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.805496 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805504 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805511 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.805519 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.805526 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.805533 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.805541 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:13.805548 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.805555 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.805563 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.805570 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.805578 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.805586 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.805622 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.805630 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.805638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.805647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.805656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.805664 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.805671 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.805679 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:13.805690 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:13.805697 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:13.805705 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.805712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.805719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.805726 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.805734 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805741 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.805748 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.805754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.805761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.805789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.805804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.805811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.805818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.805825 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.805832 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:13.805840 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.805847 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.805854 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.805861 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.805868 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.805875 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.805881 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.805888 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.805895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:13.805904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.805910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:13.805918 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:13.805929 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:13.805937 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:13.805944 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:13.805988 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:13.805999 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:13.806007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:13.806014 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:13.806021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:13.806028 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.806038 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.806045 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:13.806054 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:13.806065 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:13.806073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.806080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:13.806093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:13.806101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:13.806107 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:13.806115 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:13.806122 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:13.806128 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:13.806135 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:13.806146 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:13.806154 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:13.806200 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:13.806208 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:13.806216 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:13.806223 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:13.806509 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:00:13.806521 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:00:13.806545 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:00:13.806551 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:00:13.806558 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:00:13.806562 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:00:13.806566 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:00:13.806576 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:00:13.806584 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:00:13.806625 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.806632 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:00:13.806645 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:00:13.806666 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:00:13.806685 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:00:13.806690 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:00:13.806694 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:00:13.806700 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:00:13.806710 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:13.806717 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:13.806722 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:13.806767 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.806778 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:13.806783 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:00:13.806808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.806818 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:00:13.806823 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.806852 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:00:13.806861 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:00:13.806866 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:00:13.806870 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:00:13.806874 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:00:13.806878 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:00:13.806883 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:00:13.806887 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:00:13.806893 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176039" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:00:13.806940 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:13.806949 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:13.806953 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:13.806960 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.806966 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:00:13.806971 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:13.806994 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:00:13.807001 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.807006 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.807012 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.807016 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:13.807027 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:00:13.807039 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:13.807044 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:00:13.807049 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:00:13.807072 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176039" 2019-06-27 00:00:13.807081 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:13.807085 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:00:13.807090 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:13.807140 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:13.807148 wsdl: in serializeType: returning: 176039 2019-06-27 00:00:13.807155 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:00:13.807164 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:13.807168 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:00:13.807172 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:00:13.807178 wsdl: in serializeType: returning: 176039 2019-06-27 00:00:13.807182 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176039 2019-06-27 00:00:13.807475 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176039 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:00:13.807482 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:00:13.807489 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4576"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:00:13.807504 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:00:13.807509 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176039 2019-06-27 00:00:13.807519 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:00:13.807590 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:00:13.807531 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:00:13.807541 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:00:13.807546 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:00:13.807551 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:00:13.807555 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:00:13.807562 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:13.807571 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:13.807578 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:00:13.807583 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:00:13.807595 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:00:13.807605 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:00:13.807612 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:00:13.815792 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:00:13.815811 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:00:13.815823 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:00:13.815828 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:00:13.815833 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:13.815838 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:13.815842 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:00:13.815846 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:00:13.815850 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:00:13.815903 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:00:13.825842 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:00:13.825868 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:00:13.825874 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:00:13.825880 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:00:13.825885 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:00:13.825890 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:00:13.825896 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:00:13.825905 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:00:13.825910 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:00:13.825916 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:59:22 GMT 2019-06-27 00:00:13.825923 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:00:13.825933 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:00:13.825945 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:00:13.825968 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:00:13.825996 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:00:13.826007 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:00:13.826017 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:00:13.826022 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:00:13.826027 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:00:13.826056 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:00:13.826068 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:00:13.826074 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:00:13.826099 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:00:13.826106 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:59:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:00:13.826140 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:00:13.826150 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:00:13.826172 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:00:13.826178 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:00:13.826303 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:00:13.826397 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:00:13.826403 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:00:13.826411 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:00:13.826422 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:00:13.826445 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:00:13.826508 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:00:13.826535 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:00:13.826549 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:00:13.826557 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:00:13.826561 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:00:13.826566 nusoap_client: detail =