Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 38.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
789016-000103P 253 019B Model turbiny: GT12V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SKODA
 Silnik: 1.2/3
JR T4427
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:24:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:24:58.712044 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:24:58.712103 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:58.712123 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219873" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:24:58.712161 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:58.712177 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:24:58.712189 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:24:58.712205 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:24:58.712219 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:58.712230 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:58.712243 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:58.712256 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:24:58.712275 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:24:58.712281 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:24:58.712286 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:24:58.712290 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:24:58.712294 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:24:58.712306 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:58.712321 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:58.712330 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:24:58.712335 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:24:58.712341 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:24:58.712350 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:24:58.712385 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:24:58.720182 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:24:58.720211 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:24:58.720231 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:24:58.720247 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:58.720258 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:58.720266 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:24:58.720293 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:24:58.720339 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:24:58.760103 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:24:58.760150 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:24:58.760163 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:24:58.760174 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:24:58.760184 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:24:58.760194 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:24:58.760205 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:24:58.760215 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:24:58.760225 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:24:58.760235 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:24:46 GMT 2019-04-25 00:24:58.760245 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:24:58.760255 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:24:58.760266 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:24:58.760310 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:24:58.760375 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:24:58.768058 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.768092 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.778774 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.778803 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.778831 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 00:24:58.786623 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.786803 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.786847 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.786874 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.786898 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 00:24:58.794811 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.794874 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.794905 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.794937 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.794965 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 00:24:58.802140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:24:58.802317 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:58.802348 soap_transport_http: read buffer of 5807 bytes 2019-04-25 00:24:58.802373 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:24:58.802387 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:24:58.802508 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:24:58.802560 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:24:58.802580 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:24:58.802591 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:24:58.802615 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:24:58.802628 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:24:58.802836 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:24:58.802857 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:24:58.802931 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.802945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:24:58.802977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803032 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.803047 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803072 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:24:58.803109 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.803122 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803141 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:24:58.803168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.803232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.803261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803289 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.803319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803368 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.803380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:24:58.803426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.803471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:24:58.803499 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:24:58.803536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803582 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.803595 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803612 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:24:58.803646 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.803658 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803676 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:24:58.803705 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.803717 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803735 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:24:58.803760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.803823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.803851 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:24:58.803891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803935 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.803948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.803966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:24:58.803991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.804035 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:24:58.804061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:24:58.804097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804140 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.804153 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804170 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:24:58.804203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.804215 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804232 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:24:58.804264 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.804289 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804308 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:24:58.804345 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.804357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804372 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.804397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.804476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.804502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.804540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804585 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.804710 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.804753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804771 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:58.804791 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:24:58.804818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:58.804861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:24:58.804888 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804899 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:24:58.804928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.804973 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.804985 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805002 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:58.805027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.805069 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.805094 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805105 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.805130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805183 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.805195 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805212 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:24:58.805237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.805288 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:24:58.805315 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805325 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:24:58.805351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805397 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.805408 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805426 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.805449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.805494 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.805519 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805529 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.805553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805599 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.805611 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805628 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:24:58.805652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.805697 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:24:58.805724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805734 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:24:58.805756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805806 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.805818 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805837 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:24:58.805876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.805888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.805928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.805960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.805980 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:24:58.806004 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806015 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.806040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806085 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.806098 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806115 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:24:58.806138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.806183 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:24:58.806208 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806226 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:24:58.806251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806305 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.806317 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806335 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:24:58.806367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.806378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806396 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.806431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.806484 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:24:58.806512 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806525 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.806555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806599 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.806612 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806631 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:24:58.806656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.806700 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:24:58.806747 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806759 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:24:58.806784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806835 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.806848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806865 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.806889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.806933 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:24:58.806958 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.806969 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.806993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807039 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.807051 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807069 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:24:58.807093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.807138 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:24:58.807163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807173 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:24:58.807197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807242 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.807254 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807304 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.807331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.807379 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.807407 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807465 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.807497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807532 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.807540 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807553 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:24:58.807568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.807597 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:24:58.807614 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807620 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:24:58.807634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807660 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.807667 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807677 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:24:58.807703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.807728 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.807743 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807749 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.807762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807786 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.807793 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807803 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:24:58.807815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.807839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:24:58.807854 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807859 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:24:58.807873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807896 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.807903 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807913 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:24:58.807925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.807949 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.807963 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.807969 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.807982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808006 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.808012 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808022 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:24:58.808034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.808059 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:24:58.808073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808079 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:24:58.808091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808115 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.808121 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808131 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:24:58.808148 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.808154 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808163 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:24:58.808176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.808204 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.808219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808225 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.808238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808262 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.808268 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808278 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:24:58.808290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.808325 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:24:58.808341 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808347 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:24:58.808361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.808391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.808426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.808452 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.808467 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808473 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.808486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808511 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.808518 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808528 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:24:58.808540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.808565 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:58.808580 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808586 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:24:58.808600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808624 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:58.808631 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808640 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:24:58.808654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.808678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.808693 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808699 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.808712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808754 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.808812 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.808829 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808839 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:58.808848 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:24:58.808860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:58.808884 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:58.808898 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808904 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:24:58.808917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808942 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:58.808949 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808958 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:24:58.808971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.808995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.809004 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.809018 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809024 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.809037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809059 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809065 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809100 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.809119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.809135 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809145 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:58.809154 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:24:58.809166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:58.809189 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:58.809204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809210 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:24:58.809223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809247 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809253 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:24:58.809280 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809287 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:24:58.809313 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809326 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809336 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:24:58.809353 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.809360 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809369 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:24:58.809386 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.809392 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809401 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:24:58.809431 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.809438 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809447 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:24:58.809464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.809471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.809493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.809542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.809558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809564 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.809578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809603 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809610 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:24:58.809632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.809657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:24:58.809672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809678 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:24:58.809692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809729 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809736 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809754 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:24:58.809770 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809777 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809786 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.809802 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809815 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809824 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:24:58.809836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.809867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.809882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809888 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.809901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.809931 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:24:58.809953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.809978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:24:58.809992 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.809998 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:24:58.810011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810041 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.810062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.810086 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.810100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.810120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810143 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810150 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:24:58.810172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.810195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:58.810210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810216 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:24:58.810229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810252 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810259 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810268 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:24:58.810285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810291 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.810323 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810331 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810347 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:24:58.810359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.810390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.810405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810411 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.810439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810464 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810471 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810480 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:24:58.810493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.810519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:58.810534 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810540 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.810553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810577 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.810584 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810594 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:24:58.810612 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810618 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810628 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:58.810645 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.810651 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810661 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:58.810678 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.810685 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810694 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:24:58.810723 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.810730 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810739 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:24:58.810751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.810790 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.810804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810810 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.810823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810847 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.810855 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810864 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:24:58.810876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.810891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.810900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.810914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.810942 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.810949 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.810959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.810971 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.810987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.811001 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.811031 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811040 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.811058 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.811064 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811073 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:24:58.811090 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.811097 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811106 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:24:58.811123 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.811136 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811145 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:24:58.811161 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.811168 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811177 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:24:58.811194 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:58.811200 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811209 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:24:58.811226 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.811232 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811242 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.811258 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.811265 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811274 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.811290 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.811296 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811306 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:58.811328 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.811335 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811345 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:58.811357 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.811436 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811443 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.811457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811482 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.811489 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811498 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:58.811516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.811522 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811532 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:24:58.811549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.811555 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811565 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:24:58.811582 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.811588 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811598 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:24:58.811610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.811647 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811668 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.811681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811706 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811726 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811736 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:24:58.811753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.811767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.811777 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.811790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811820 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811827 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811837 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.811877 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.811908 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811918 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:24:58.811934 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.811941 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811951 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:24:58.811968 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.811974 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.811983 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:24:58.812000 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.812006 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812015 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:24:58.812032 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.812038 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812047 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:24:58.812063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.812069 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:24:58.812095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812101 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.812127 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812133 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812142 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:24:58.812158 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812165 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812174 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:24:58.812190 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812197 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812206 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:58.812222 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812228 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812237 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:58.812249 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.812308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.812337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812343 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.812357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812381 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812387 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812397 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:24:58.812426 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.812433 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812443 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.812460 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812467 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812476 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:24:58.812493 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:58.812500 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812510 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.812522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.812559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812580 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.812594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812619 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812626 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812635 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:24:58.812648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.812663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.812672 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.812686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812714 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812733 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812743 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.812788 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812816 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.812823 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812832 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:24:58.812849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.812855 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812864 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:24:58.812884 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.812891 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812900 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:24:58.812917 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.812923 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812932 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:24:58.812949 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.812955 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812964 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:24:58.812981 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.812987 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.812996 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:24:58.813013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813019 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.813028 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.813044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813052 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.813060 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:24:58.813077 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813083 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.813092 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:24:58.813109 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813115 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.813124 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:24:58.813140 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813147 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.813156 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:58.813172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813178 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.813187 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:58.813200 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.813255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.813283 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813311 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813324 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813335 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813348 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.813378 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813403 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.813411 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813420 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:24:58.813438 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.813444 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813454 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:24:58.813471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.813478 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813487 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:24:58.813505 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813512 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813521 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:24:58.813538 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813545 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813554 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:24:58.813571 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.813578 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813588 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:24:58.813605 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813611 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813620 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:24:58.813637 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.813644 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813654 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:24:58.813671 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.813677 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813687 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:24:58.813717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.813723 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813732 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:24:58.813749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.813755 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813764 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:24:58.813780 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.813793 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813802 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:24:58.813818 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.813824 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813833 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.813850 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.813865 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813874 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:24:58.813886 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.813947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.813965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.813972 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:24:58.813993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814018 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.814025 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814034 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:24:58.814047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.814071 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.814085 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814091 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.814104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814128 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.814135 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814144 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:24:58.814157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.814181 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:24:58.814195 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814200 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:24:58.814218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.814249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.814276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.814282 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814291 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:24:58.814308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.814319 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814341 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:24:58.814361 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:58.814368 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814377 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:24:58.814390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.814427 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:24:58.814442 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814448 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.814462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814486 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.814493 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814507 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:24:58.814520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.814535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.814545 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:24:58.814558 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.814585 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814592 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.814602 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814615 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.814643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.814657 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814682 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.814688 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814698 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:24:58.814715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.814721 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814730 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:24:58.814756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.814762 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814772 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:24:58.814788 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:58.814794 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814804 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:24:58.814820 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.814826 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814839 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:24:58.814857 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.814863 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814872 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:24:58.814889 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.814896 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814905 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:58.814922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.814928 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814937 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:24:58.814954 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.814960 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.814970 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:24:58.814986 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.814992 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.815002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.815014 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:58.815061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.815077 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815083 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:24:58.815101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.815132 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.815153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.815177 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.815191 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815197 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.815210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815234 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:58.815241 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815250 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:24:58.815262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.815286 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:24:58.815299 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:58.815336 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:58.815344 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:58.815353 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:24:58.815370 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:58.815377 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:58.815386 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:24:58.815402 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:58.815409 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:58.815418 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:24:58.815430 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:58.815453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.815468 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815474 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.815487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.815518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.815545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.815551 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815564 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:24:58.815581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.815588 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815597 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:24:58.815610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.815641 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815661 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.815674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815698 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815705 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815714 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:24:58.815726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.815741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.815750 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.815763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815788 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815795 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815809 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.815851 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815874 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.815881 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815890 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:24:58.815907 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.815914 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815923 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:24:58.815939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.815946 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815955 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:24:58.815971 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.815977 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.815986 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:24:58.816003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.816009 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.816018 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:24:58.816034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.816040 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.816049 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:24:58.816066 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.816073 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.816082 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:24:58.816098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.816105 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.816118 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:58.816135 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.816142 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.816151 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:58.816163 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.816206 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.816223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:24:58.816242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816265 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.816272 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816285 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:24:58.816304 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.816310 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816325 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:58.816357 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.816363 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816373 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:58.816390 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.816396 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816406 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:24:58.816423 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.816429 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816439 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:24:58.816452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.816492 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.816507 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.816531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816555 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816562 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.816619 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.816636 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816659 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:58.816669 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:24:58.816681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:58.816704 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:24:58.816718 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816724 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:24:58.816737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816761 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.816767 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816777 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:24:58.816789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.816813 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.816827 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816832 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.816850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816874 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:24:58.816881 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816890 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:24:58.816903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.816926 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:24:58.816940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816946 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:24:58.816959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.816989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.816998 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.817011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.817034 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.817048 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817054 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.817067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817090 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817097 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817106 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:24:58.817118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.817142 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:24:58.817155 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817185 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817193 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817202 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.817243 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817277 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817284 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817294 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:24:58.817310 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817322 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817345 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:24:58.817364 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817370 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817380 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:24:58.817397 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817404 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817413 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:24:58.817430 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817437 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817446 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:24:58.817463 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:58.817470 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817485 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:24:58.817503 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:58.817510 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817519 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:24:58.817536 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:58.817543 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817553 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:24:58.817570 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:58.817576 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817586 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:24:58.817603 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817610 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817619 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:24:58.817648 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817655 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817664 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:24:58.817680 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817687 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817696 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:24:58.817712 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817719 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817728 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:24:58.817740 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.817799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.817822 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817828 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:24:58.817846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817871 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.817878 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817887 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:24:58.817900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.817923 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.817938 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817944 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.817960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.817985 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.817991 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818001 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:24:58.818013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.818037 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:24:58.818051 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818057 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.818070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818094 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818101 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818110 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:24:58.818127 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.818133 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818142 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:58.818158 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.818165 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818174 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:58.818190 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818197 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818210 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:24:58.818222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.818257 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818272 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818278 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.818291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818320 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818334 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818345 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:24:58.818357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.818381 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.818394 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818421 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818428 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818438 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.818480 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818508 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.818515 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818524 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:58.818541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.818547 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818556 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:58.818572 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818579 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818588 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:24:58.818604 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.818611 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818620 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:24:58.818636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818652 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:58.818668 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818675 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818684 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:24:58.818700 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:24:58.818707 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818716 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:24:58.818728 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.818764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.818779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818785 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:24:58.818808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818832 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.818838 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818848 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:24:58.818865 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818871 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818880 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:24:58.818896 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818903 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818912 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:24:58.818928 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.818935 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818944 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:24:58.818960 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818966 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.818975 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:24:58.818992 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.818998 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819011 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:24:58.819028 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.819035 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819044 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:24:58.819060 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.819066 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819076 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:24:58.819088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.819136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.819151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819157 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:24:58.819175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819199 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:58.819206 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:24:58.819228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.819252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:24:58.819268 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:58.819274 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:24:58.819285 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:24:58.819300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819306 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:24:58.819325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.819384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:58.819400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.819411 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:58.819421 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:24:58.819438 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.819445 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:24:58.819454 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:24:58.819471 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:58.819478 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:24:58.819488 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:24:58.819504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.819511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.819525 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.819543 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.819549 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.819559 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.819576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.819583 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.819592 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.819609 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.819615 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:24:58.819625 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.819653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.819660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:24:58.819669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.819685 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:58.819691 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:24:58.819700 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:24:58.819716 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.819722 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.819731 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.819756 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:24:58.819762 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:24:58.819771 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:24:58.819787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.819794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:24:58.819803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.819819 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.819826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:58.819835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.819850 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:58.819856 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:24:58.819865 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:24:58.819877 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:24:58.819908 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.819941 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:24:58.819967 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.819993 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:24:58.820019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.820045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:24:58.820071 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.820096 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:24:58.820123 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.820148 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:24:58.820174 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:24:58.820199 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:24:58.820224 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:24:58.820250 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:24:58.820292 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:24:58.820323 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:24:58.820351 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.820376 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:24:58.820401 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.820427 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:24:58.820452 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.820478 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:24:58.820503 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.820529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:24:58.820554 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.820580 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:58.820605 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.820631 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:58.820656 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.820849 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:58.820876 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.820903 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:24:58.820928 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.820953 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:24:58.820979 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.821007 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:58.821033 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.821059 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:58.821089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.821114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.821140 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.821165 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.821191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.821216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.821242 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.821267 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:24:58.821292 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:24:58.821323 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:24:58.821364 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.821390 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:24:58.821417 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.821443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.821469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.821496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:24:58.821522 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.821548 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:24:58.821580 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.821607 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:24:58.821633 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.821673 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:24:58.821698 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.821724 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:58.821749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.821776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:24:58.821802 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.821819 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.821844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.821871 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.821888 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.821904 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.821929 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.821955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.821971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.821988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822028 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.822053 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822078 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.822103 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822128 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.822153 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822169 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822195 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.822220 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822236 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822266 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.822292 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822322 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.822348 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822373 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.822399 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822424 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.822449 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822474 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.822500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822541 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.822566 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822592 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.822617 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822643 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.822668 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822693 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.822719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.822877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822894 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822934 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.822964 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.822989 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.823015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823073 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.823098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.823213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823287 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.823312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.823423 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823449 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.823475 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823492 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823508 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823524 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823550 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.823583 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823608 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:58.823633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823691 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.823716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.823830 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823855 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:24:58.823880 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823905 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.823931 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823956 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.823982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.823998 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824030 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.824081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:24:58.824252 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824268 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824293 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.824323 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824355 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824372 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824397 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.824423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.824526 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824553 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.824579 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824605 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.824643 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824660 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824685 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.824710 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824726 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824751 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.824776 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824801 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.824827 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824852 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.824877 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824907 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.824932 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824957 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:58.824982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.824999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825029 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:58.825055 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825080 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.825106 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825131 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.825156 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825181 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.825206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.825359 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825376 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825416 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.825441 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825467 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.825493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825510 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825555 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.825581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:58.825695 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825728 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.825795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825811 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.825894 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825920 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:58.825945 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825961 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825978 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.825995 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826019 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:58.826044 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826070 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:58.826095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826128 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826157 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.826182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:58.826301 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826345 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:24:58.826372 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826398 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:58.826425 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826451 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:58.826477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826528 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826554 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.826580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:58.826732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:24:58.826757 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.826812 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.826865 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.826913 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.826959 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.827005 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:58.827051 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:24:58.827097 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:58.827160 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.827206 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.827253 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.827299 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.827350 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.827398 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.827444 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.827489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.827535 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.827581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.827629 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.827675 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.827736 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.827797 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.827857 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.827903 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:58.827948 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.827993 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.828038 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.828085 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.828132 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.828196 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.828241 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.828288 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.828347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.828393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.828439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.828486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.828530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.828577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:58.828638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:24:58.828688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:58.828734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.828780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.828825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.828870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.828915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.828961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.829008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.829070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.829117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.829163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.829210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.829464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.829514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.829568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.829620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.829680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:58.829725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.829770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.829816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.829863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.829910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.829960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.830005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.830051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.830106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.830152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.830198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.830245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.830290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.830357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:58.830405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:24:58.830457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:58.830505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.830552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.830601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.830660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.830705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.830751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.830798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.830842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.830888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.830934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.830980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.831027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.831074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.831124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.831174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.831220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:58.831264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.831310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.831360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.831407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.831454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.831506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.831552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.831598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.831650 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:24:58.831675 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.831734 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.831793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.831846 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.831902 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.831956 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:58.832008 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:58.832060 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:58.832111 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.832163 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.832215 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.832268 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.832339 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.832394 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.832449 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.832503 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.832558 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.832620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.832690 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.832743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.832795 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.832847 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.832899 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.832951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:58.833003 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.833055 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.833136 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.833192 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.833244 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.833296 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.833368 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.833422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.833485 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:24:58.833509 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.833564 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.833620 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.833686 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.833738 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.833791 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:58.833843 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:58.833896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:58.833948 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.834001 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.834053 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.834106 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.834158 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.834210 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.834263 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.834324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.834380 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.834434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.834486 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.834539 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.834591 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.834657 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.834898 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.834951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:58.835004 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.835057 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.835109 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.835161 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.835222 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.835279 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.835352 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.835406 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.835468 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:24:58.835491 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.835541 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.835590 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.835652 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.835704 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.835752 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:58.835799 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:58.835845 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:58.835893 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.835940 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.835986 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.836033 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.836080 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.836128 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.836175 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.836222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.836269 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.836328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.836376 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.836423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.836470 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.836518 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.836565 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.836611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:58.836658 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.836710 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.836758 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.836805 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.836852 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.836898 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.836945 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.836993 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.837047 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:24:58.837068 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.837118 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.837167 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.837216 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.837266 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.837339 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:58.837392 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:58.837443 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:58.837495 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.837551 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.837603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.837666 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.837715 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.837765 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.837818 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.837868 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.837917 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.837967 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.838016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.838066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.838115 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.838165 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.838214 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.838263 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:58.838312 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.838366 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.838416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.838465 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.838514 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.838564 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.838613 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.838675 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.838726 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:24:58.838741 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:24:58.838769 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:24:58.838794 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:24:58.838819 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:24:58.838842 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:24:58.838859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.838872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.838879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.838887 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.838895 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.838902 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:58.838909 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:58.838916 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:58.838923 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.838930 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.838937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.838944 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.838951 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.838959 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.838965 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.838972 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.838979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.838986 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.838993 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839000 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.839007 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.839014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.839021 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.839028 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:58.839034 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.839045 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.839052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.839059 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.839066 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.839072 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.839079 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.839086 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.839093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.839101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.839107 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.839115 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.839121 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.839129 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:58.839136 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:58.839143 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:58.839150 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.839157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.839164 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.839171 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.839178 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839184 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.839191 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.839198 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.839205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.839212 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839219 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839225 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.839232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.839239 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.839245 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.839252 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:58.839259 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.839265 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.839272 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.839279 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.839291 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.839298 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.839304 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.839311 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.839324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.839346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.839353 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.839361 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.839367 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.839374 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:58.839380 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:58.839399 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:58.839406 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.839413 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.839420 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.839426 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.839433 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839443 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.839450 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.839457 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.839463 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.839470 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839476 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839483 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.839490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.839497 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.839503 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.839510 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:58.839517 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.839523 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.839530 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.839537 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.839543 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.839550 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.839556 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.839563 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.839570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:58.839577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.839584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:58.839590 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:58.839597 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:58.839604 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:58.839610 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:58.839617 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:58.839623 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:58.839629 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:58.839648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:58.839655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:58.839661 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.839675 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:58.839681 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:58.839687 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:58.839693 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:58.839719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:58.839725 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:58.839730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:58.839736 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:58.839742 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:58.839748 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:58.839754 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:58.839760 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:58.839766 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:58.839772 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:58.839777 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:58.839783 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:58.839789 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:58.840014 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:24:58.840023 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:24:58.840028 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:24:58.840032 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:24:58.840038 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:24:58.840042 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:24:58.840046 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:24:58.840053 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:24:58.840061 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:24:58.840090 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.840096 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219873" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:24:58.840109 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:24:58.840128 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:24:58.840134 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:24:58.840138 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:24:58.840142 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:24:58.840146 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219873" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:24:58.840155 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:58.840161 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:58.840165 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:58.840173 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.840180 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:58.840185 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:24:58.840204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.840212 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:24:58.840217 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.840237 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:24:58.840242 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:24:58.840246 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:24:58.840249 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:24:58.840253 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:24:58.840257 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:24:58.840261 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:24:58.840264 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:24:58.840270 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219873" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:24:58.840279 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:58.840285 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:58.840289 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:58.840294 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.840299 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:24:58.840302 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:58.840328 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:24:58.840334 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.840339 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.840344 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.840348 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:58.840356 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:24:58.840363 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:58.840367 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:24:58.840371 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:24:58.840377 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219873" 2019-04-25 00:24:58.840384 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:58.840387 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:24:58.840392 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:58.840398 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:58.840402 wsdl: in serializeType: returning: 219873 2019-04-25 00:24:58.840408 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:24:58.840414 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:58.840417 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:24:58.840421 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:24:58.840426 wsdl: in serializeType: returning: 219873 2019-04-25 00:24:58.840429 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219873 2019-04-25 00:24:58.840448 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219873 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:24:58.840452 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:24:58.840458 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6168"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:24:58.840471 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:24:58.840476 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219873 2019-04-25 00:24:58.840485 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:24:58.840548 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:24:58.840493 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:24:58.840503 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:24:58.840508 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:24:58.840512 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:24:58.840515 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:24:58.840522 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:58.840530 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:58.840537 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:24:58.840542 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:24:58.840553 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:24:58.840561 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:24:58.840568 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:24:58.848385 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:24:58.848401 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:24:58.848411 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:24:58.848416 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:24:58.848422 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:58.848426 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:58.848431 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:24:58.848435 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:24:58.848439 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:24:58.848473 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:24:58.872695 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:24:58.872715 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:24:58.872721 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:24:58.872727 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:24:58.872732 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:24:58.872737 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:24:58.872743 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:24:58.872748 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:24:58.872757 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:24:58.872763 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:24:46 GMT 2019-04-25 00:24:58.872769 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:24:58.872774 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:24:58.872780 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:24:58.872793 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:24:58.872816 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:24:58.872825 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:24:58.872835 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:24:58.872839 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:24:58.872844 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:24:58.872872 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:24:58.872883 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:24:58.872888 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:24:58.872910 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:24:58.872917 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:24:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:24:58.872947 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:24:58.872956 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:24:58.872975 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:24:58.872981 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:24:58.873073 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:24:58.873165 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:24:58.873171 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:24:58.873180 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:24:58.873190 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:24:58.873218 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:24:58.873290 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:24:58.873572 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:24:58.873589 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:24:58.873596 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:24:58.873610 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:24:58.873615 nusoap_client: detail =