Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 37.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
543597000019643675880 Model turbiny: KP35
 Producent OE: KKK
 Pojazd: FORD
 Silnik: 1.4/4
JR T1548
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:39:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:40:44.746411 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:40:44.746465 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:40:44.746479 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162186" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:40:44.746495 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:40:44.746504 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:40:44.746511 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:40:44.746525 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:40:44.746533 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:40:44.746539 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:40:44.746548 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:40:44.746556 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:40:44.746567 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:40:44.746573 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:40:44.746577 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:40:44.746581 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:40:44.746585 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:40:44.746597 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:40:44.746612 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:40:44.746621 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:40:44.746626 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:40:44.746632 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:40:44.746640 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:40:44.746650 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:40:44.754657 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:40:44.754688 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:40:44.754703 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:40:44.754714 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:40:44.754723 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:40:44.754731 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:40:44.754738 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:40:44.754781 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:40:44.773134 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:40:44.773154 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:40:44.773162 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:40:44.773168 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:40:44.773174 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:40:44.773179 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:40:44.773185 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:40:44.773191 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:40:44.773197 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:40:44.773202 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:39:53 GMT 2019-06-27 00:40:44.773208 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:40:44.773213 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:40:44.773220 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:40:44.773230 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:40:44.773266 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:40:44.773299 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-06-27 00:40:44.780902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:40:44.781014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:40:44.781037 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:40:44.788800 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:40:44.788869 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:40:44.788893 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-06-27 00:40:44.796781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:40:44.796842 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:40:44.796867 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-06-27 00:40:44.796903 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:40:44.796938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:40:44.796961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:40:44.797012 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:40:44.797037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:40:44.797069 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:40:44.797105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:40:44.797135 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:40:44.804998 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:40:44.805042 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:40:44.805085 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-06-27 00:40:44.805130 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:40:44.805150 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:40:44.805165 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:40:44.805969 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:40:44.806013 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:40:44.806047 soap_transport_http: read buffer of 3407 bytes 2019-06-27 00:40:44.806080 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:40:44.806090 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:40:44.806191 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:40:44.806231 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:40:44.806258 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:40:44.806266 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:40:44.806285 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:40:44.806290 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:40:44.806474 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:40:44.806491 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:40:44.806542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806551 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:40:44.806573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806606 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.806616 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806632 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:40:44.806656 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.806664 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806675 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:40:44.806692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.806735 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.806752 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806759 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.806776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806811 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.806819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:40:44.806845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.806872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:40:44.806888 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:40:44.806909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806944 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.806956 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.806969 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:40:44.806989 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.806997 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807007 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:40:44.807025 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.807036 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807047 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:40:44.807071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.807107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.807124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807131 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:40:44.807145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807171 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.807179 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:40:44.807203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.807228 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:40:44.807244 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807250 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:40:44.807264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807292 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.807299 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807309 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:40:44.807327 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.807334 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807343 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:40:44.807361 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.807369 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807378 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:40:44.807396 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.807403 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807413 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.807428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.807493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.807522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807531 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.807548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807580 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.807675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.807699 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807712 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:40:44.807723 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:40:44.807740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:40:44.807769 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:40:44.807785 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807796 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:40:44.807823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807864 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.807873 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807884 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:40:44.807898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.807925 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.807946 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807953 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.807969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.807995 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.808004 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808020 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:40:44.808045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.808099 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:40:44.808127 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808139 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:40:44.808166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.808227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808254 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.808279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.808339 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.808369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808380 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.808407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808453 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.808479 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808493 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:40:44.808512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.808540 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:40:44.808557 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808563 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:40:44.808578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.808611 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808621 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:40:44.808639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.808647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808657 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.808670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.808700 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:40:44.808714 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808721 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.808735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808760 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.808767 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808777 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:40:44.808790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.808816 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:40:44.808831 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808837 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:40:44.808851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808876 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.808883 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808893 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:40:44.808912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.808919 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.808948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.808967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.808977 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:40:44.808992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809000 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.809018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809045 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.809059 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809070 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:40:44.809084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809110 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:40:44.809125 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809132 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:40:44.809146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.809179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809189 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.809203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809228 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:40:44.809243 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809249 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.809263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809288 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.809296 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809306 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:40:44.809319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809344 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:40:44.809359 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809366 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:40:44.809380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.809412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809422 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.809436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809461 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.809476 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809482 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.809496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809521 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.809529 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809539 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:40:44.809552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809577 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:40:44.809592 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809598 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:40:44.809613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809644 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.809651 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809661 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:40:44.809674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809699 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.809714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809720 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.809734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809759 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.809766 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809776 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:40:44.809790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809815 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:40:44.809829 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809836 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:40:44.809849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809874 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.809881 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809891 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:40:44.809904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.809933 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.809950 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809957 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.809971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.809996 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.810003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810013 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:40:44.810027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.810058 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:40:44.810074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810080 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:40:44.810094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810119 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.810126 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810136 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:40:44.810154 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.810161 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810171 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:40:44.810184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.810214 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.810229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810235 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.810255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810280 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.810288 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810298 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:40:44.810311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.810336 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:40:44.810351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810357 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:40:44.810371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810395 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.810403 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810413 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.810426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.810451 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.810466 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810472 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.810486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810511 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.810519 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810529 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:40:44.810542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.810567 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:40:44.810582 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810588 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:40:44.810602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810627 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:40:44.810634 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810644 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:40:44.810657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.810682 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.810697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810704 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.810717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810747 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810787 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.810808 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.810825 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810836 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:40:44.810846 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:40:44.810859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:40:44.810884 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:40:44.810899 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810905 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:40:44.810919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810955 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:40:44.810963 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.810974 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:40:44.810987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.811013 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.811029 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811035 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.811057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811082 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811089 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.811148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.811165 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811176 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:40:44.811186 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:40:44.811199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:40:44.811223 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:40:44.811242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811249 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:40:44.811263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811295 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811305 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:40:44.811323 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811330 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:40:44.811358 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811375 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:40:44.811393 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.811400 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811409 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:40:44.811427 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.811434 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811443 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:40:44.811461 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.811468 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811478 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:40:44.811495 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.811502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811512 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.811525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.811574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.811589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811596 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.811611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811643 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:40:44.811667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.811692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:40:44.811707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811714 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:40:44.811728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811753 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811760 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811770 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:40:44.811788 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.811823 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811830 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811839 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:40:44.811853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.811885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.811900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811906 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.811920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811951 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.811960 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:40:44.811984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.811999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.812009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:40:44.812024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812031 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:40:44.812045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812076 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812084 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.812107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.812133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.812148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.812168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812200 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:40:44.812224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.812249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:40:44.812264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:40:44.812284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812309 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812316 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812326 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:40:44.812343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812351 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812361 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.812379 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812386 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812395 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:40:44.812409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.812441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.812456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812463 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.812477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812501 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812509 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:40:44.812532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.812557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:40:44.812572 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812578 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.812592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812617 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.812624 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812634 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:40:44.812652 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812659 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812669 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:40:44.812687 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.812693 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812703 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:40:44.812720 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.812727 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812737 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:40:44.812755 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.812762 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812771 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:40:44.812785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.812826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.812841 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812847 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.812861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812887 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.812894 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812904 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:40:44.812917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.812937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.812949 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.812963 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.812994 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813002 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.813062 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.813096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.813124 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.813131 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813141 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:40:44.813159 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.813166 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813175 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:40:44.813193 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.813200 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813209 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:40:44.813227 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.813234 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813243 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:40:44.813261 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:40:44.813268 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813278 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:40:44.813295 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.813302 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813312 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.813329 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.813336 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813346 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.813363 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.813370 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813380 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:40:44.813398 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.813405 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813414 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:40:44.813428 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.813496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.813517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813543 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.813550 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813560 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:40:44.813578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.813585 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813594 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:40:44.813612 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.813619 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813629 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:40:44.813646 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.813653 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813675 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:40:44.813688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.813724 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.813758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813782 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813789 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813798 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:40:44.813812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.813827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.813839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.813863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813908 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813920 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813952 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.813985 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.814038 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814073 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.814081 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814091 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:40:44.814109 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814116 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:40:44.814145 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.814155 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814172 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:40:44.814207 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.814220 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814250 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:40:44.814272 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.814279 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814289 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:40:44.814306 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.814313 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814322 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:40:44.814338 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814345 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814354 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.814371 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814377 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814386 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:40:44.814403 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814410 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814420 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:40:44.814450 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814462 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814480 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:40:44.814510 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814518 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814529 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:40:44.814543 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.814603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.814634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.814671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814699 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814706 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814716 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:40:44.814734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.814741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.814767 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.814773 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814783 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:40:44.814800 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:40:44.814806 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814816 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.814829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.814865 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.814880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814886 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.814900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814926 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.814950 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814966 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:40:44.814981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.814997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.815007 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.815022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815060 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815068 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815079 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815093 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.815124 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815150 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.815157 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815167 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:40:44.815185 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815192 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815202 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:40:44.815235 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.815243 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815252 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:40:44.815270 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.815277 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815286 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:40:44.815303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.815310 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815320 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:40:44.815342 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.815354 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815371 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:40:44.815405 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.815446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815454 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815464 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:40:44.815481 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815487 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815497 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:40:44.815514 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815521 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815530 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:40:44.815547 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815554 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815563 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:40:44.815580 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815586 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815595 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:40:44.815608 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.815665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.815680 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815707 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815714 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815724 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.815766 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815791 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.815798 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815807 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:40:44.815825 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.815831 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815844 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:40:44.815875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.815886 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815898 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:40:44.815917 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815925 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815939 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:40:44.815973 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.815981 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.815991 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:40:44.816010 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.816017 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816027 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:40:44.816044 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.816057 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816067 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:40:44.816086 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.816093 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816102 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:40:44.816120 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.816127 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816137 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:40:44.816155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.816162 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816172 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:40:44.816189 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.816196 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816206 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:40:44.816224 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.816231 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816241 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:40:44.816259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.816278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816288 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.816305 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.816312 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816321 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:40:44.816334 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.816417 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816424 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:40:44.816447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816471 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.816478 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816488 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:40:44.816501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.816526 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816540 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816546 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.816560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816584 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.816591 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816601 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:40:44.816614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.816638 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:40:44.816653 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816659 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:40:44.816677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816702 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.816709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816719 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.816736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.816743 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816752 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:40:44.816769 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.816775 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816784 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:40:44.816801 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:40:44.816808 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816817 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:40:44.816829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.816866 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:40:44.816880 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816886 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.816906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816935 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.816944 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816954 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:40:44.816967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.816982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.816992 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:40:44.817006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.817032 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817039 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.817048 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.817083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.817097 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817121 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.817129 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817138 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:40:44.817155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.817162 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817172 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:40:44.817188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.817195 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817209 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:40:44.817227 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:40:44.817234 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817243 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:40:44.817260 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.817267 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817276 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:40:44.817293 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.817299 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817309 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:40:44.817326 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.817332 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817342 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:40:44.817359 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.817365 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817375 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:40:44.817392 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.817398 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817408 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:40:44.817430 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.817436 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.817458 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:40:44.817507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.817523 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817529 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:40:44.817548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.817579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.817601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.817626 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.817640 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817646 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.817659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817683 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:40:44.817690 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817704 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:40:44.817718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.817742 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:40:44.817755 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:40:44.817780 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:40:44.817787 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:40:44.817797 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:40:44.817814 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:40:44.817821 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:40:44.817830 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:40:44.817847 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:40:44.817854 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:40:44.817863 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:40:44.817876 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:40:44.817906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.817946 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.817958 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.817989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818035 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.818055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818075 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.818115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.818127 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818144 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:40:44.818176 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.818189 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818206 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:40:44.818230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.818293 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818321 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818332 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.818358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818407 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818421 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818441 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:40:44.818468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.818489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.818502 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.818517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818552 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818560 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818570 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.818615 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818640 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.818648 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818657 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:40:44.818676 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.818683 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818692 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:40:44.818713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.818724 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818742 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:40:44.818775 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.818789 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818802 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:40:44.818825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.818837 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818852 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:40:44.818873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.818879 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818889 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:40:44.818914 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.818928 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.818952 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:40:44.818985 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.819003 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.819021 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:40:44.819062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.819076 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.819097 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:40:44.819123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.819200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.819233 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819244 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:40:44.819276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819327 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.819351 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819369 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:40:44.819401 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.819414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819432 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:40:44.819465 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.819477 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819494 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:40:44.819526 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.819538 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819556 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:40:44.819589 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.819601 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819618 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:40:44.819643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.819720 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.819748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819759 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.819793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819837 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819848 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.819917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.819966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.819999 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820020 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:40:44.820040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:40:44.820074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:40:44.820130 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:40:44.820152 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820159 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:40:44.820184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820216 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.820224 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820235 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:40:44.820248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.820275 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.820295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820302 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.820322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820373 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:40:44.820385 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820415 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:40:44.820431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.820464 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:40:44.820481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820487 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:40:44.820501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820527 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.820534 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.820557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.820583 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.820598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820604 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.820631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820656 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820664 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820674 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:40:44.820688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.820704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.820714 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:40:44.820740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820768 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820775 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820785 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.820826 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820851 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.820859 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820868 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:40:44.820886 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.820892 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820902 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:40:44.820937 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.820945 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820955 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:40:44.820974 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.820981 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.820996 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:40:44.821015 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821021 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821031 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:40:44.821054 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:40:44.821062 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821072 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:40:44.821090 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:40:44.821097 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821107 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:40:44.821124 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:40:44.821131 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821141 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:40:44.821158 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:40:44.821165 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821175 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:40:44.821193 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821200 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821210 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:40:44.821227 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821234 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821244 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:40:44.821262 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821269 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821278 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:40:44.821295 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821302 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821312 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:40:44.821325 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.821399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.821418 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821424 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:40:44.821443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821472 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821479 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821489 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:40:44.821502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.821526 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.821540 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821547 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.821560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821584 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.821591 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821601 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:40:44.821614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.821638 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:40:44.821652 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821658 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.821671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821695 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821710 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821720 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:40:44.821737 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.821743 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821759 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:40:44.821777 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.821784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821794 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:40:44.821811 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.821818 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821827 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:40:44.821840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.821875 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.821889 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821896 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.821909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821939 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.821960 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.821971 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:40:44.821986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.822011 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.822025 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822063 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822071 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822083 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822096 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.822128 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.822161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:40:44.822189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.822196 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:40:44.822223 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822230 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822240 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:40:44.822257 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.822264 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822274 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:40:44.822292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822298 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822308 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:40:44.822326 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822333 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822355 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:40:44.822372 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:40:44.822379 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822388 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:40:44.822401 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.822438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.822453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822460 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:40:44.822478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822503 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.822510 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822519 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:40:44.822537 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822543 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822554 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:40:44.822582 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822594 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822610 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:40:44.822641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.822651 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822667 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:40:44.822697 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822709 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822727 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:40:44.822752 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822760 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822770 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:40:44.822797 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822809 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822828 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:40:44.822851 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.822858 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822868 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:40:44.822890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.822966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.822990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.823018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.823028 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:40:44.823063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.823121 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:40:44.823130 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.823145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:40:44.823169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.823195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.823216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:40:44.823247 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:40:44.823259 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:40:44.823280 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:40:44.823310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.823321 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:40:44.823357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.823399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.823435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:40:44.823466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.823485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:40:44.823503 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:40:44.823533 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.823546 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:40:44.823565 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:40:44.823594 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:40:44.823606 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:40:44.823632 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:40:44.823660 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.823667 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.823678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.823696 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.823703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.823713 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.823729 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.823736 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.823745 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.823765 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.823772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:40:44.823783 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.823800 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.823806 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:40:44.823816 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.823832 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:40:44.823839 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:40:44.823848 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:40:44.823865 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.823871 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.823881 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.823897 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:40:44.823904 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:40:44.823913 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:40:44.823933 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.823940 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:40:44.823963 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.823982 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.823989 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:40:44.824004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.824021 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:40:44.824028 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:40:44.824038 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:40:44.824056 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:40:44.824093 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.824123 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:40:44.824151 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.824182 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:40:44.824209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.824236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:40:44.824262 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.824289 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:40:44.824316 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.824356 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:40:44.824382 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:40:44.824407 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:40:44.824433 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:40:44.824458 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:40:44.824502 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:40:44.824528 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:40:44.824555 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.824580 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:40:44.824606 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.824632 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:40:44.824658 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.824683 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:40:44.824709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.824735 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:40:44.824762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.825002 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:40:44.825030 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.825063 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:40:44.825092 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.825118 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:40:44.825145 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.825173 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:40:44.825201 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.825228 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:40:44.825255 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.825284 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:40:44.825319 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.825359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:40:44.825386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.825412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.825437 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.825463 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.825489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.825515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.825541 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.825567 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:40:44.825592 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:40:44.825618 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:40:44.825644 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.825670 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:40:44.825695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.825728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.825754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.825780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:40:44.825806 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.825831 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:40:44.825857 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.825883 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:40:44.825909 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.825940 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:40:44.825981 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.826008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:40:44.826035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.826068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:40:44.826097 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826116 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826142 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.826169 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826187 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826204 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826231 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.826257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.826374 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826400 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.826426 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826451 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.826482 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826499 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826525 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.826551 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826568 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826594 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.826620 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826646 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.826672 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826697 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.826723 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826748 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.826774 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826799 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.826825 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826867 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.826893 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826918 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.826967 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.826995 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.827021 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827048 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.827080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.827243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827278 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827304 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.827331 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827370 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.827396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827412 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.827480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.827597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827630 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827647 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.827699 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827732 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.827800 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827826 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.827858 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827875 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827921 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.827954 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.827982 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828008 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:40:44.828034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.828128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.828263 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828289 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:40:44.828314 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828340 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.828365 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828391 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.828416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.828518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:40:44.828694 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828710 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828736 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.828762 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828778 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828795 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828820 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.828846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.828965 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.828997 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.829024 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829055 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.829083 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829100 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829127 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.829154 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829171 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829197 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.829230 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829269 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.829295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829321 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.829346 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829372 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.829398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829423 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:40:44.829448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829465 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829491 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:40:44.829516 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829542 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.829567 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829593 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.829618 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829644 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.829669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829802 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.829872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829889 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829905 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.829935 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.829976 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830010 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.830037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830062 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830080 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830107 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.830134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:40:44.830269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830286 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830302 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830318 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830344 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.830370 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.830470 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830510 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:40:44.830537 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830554 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830572 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830589 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830616 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:40:44.830648 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830675 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:40:44.830722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830759 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830855 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.830908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.830990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:40:44.831073 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831101 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:40:44.831140 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831184 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:40:44.831218 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831245 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:40:44.831272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831352 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.831378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831396 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:40:44.831533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:40:44.831560 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.831643 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.831755 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.831859 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.831957 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.832025 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:40:44.832088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:40:44.832169 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:40:44.832241 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.832290 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.832339 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.832387 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.832447 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.832496 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.832542 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.832588 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.832634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.832681 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.832729 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.832776 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.832841 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.832895 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.832984 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.833034 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:40:44.833088 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.833136 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.833183 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.833233 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.833294 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.833361 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.833408 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.833455 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.833510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.833556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.833603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.833650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.833695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.833743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:40:44.833807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:40:44.833858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:40:44.833905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.833970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.834020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.834074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.834360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.834408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.834456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.834502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.834548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.834595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.834642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.834690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.834737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.834788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.834839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.834885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:40:44.834949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.834998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.835046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.835101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.835150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.835203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.835262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.835309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.835364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.835411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.835474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.835522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.835568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.835615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:40:44.835661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:40:44.835713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:40:44.835760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.835806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.835853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.835899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.835963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.836012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.836066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.836113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.836176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.836273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.836351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.836446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.836531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.836623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.836720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.836781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:40:44.836882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.836954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.837023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.837122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.837199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.837297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.837387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.837465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.837555 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:40:44.837595 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.837694 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.837799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.837896 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.838032 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.838134 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:40:44.838232 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:40:44.838356 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:40:44.838450 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.838550 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.838653 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.838728 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.838832 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.838951 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.839036 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.839135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.839231 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.839336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.839434 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.839551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.839648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.839756 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.839862 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.839983 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:40:44.840089 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.840189 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.840328 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.840413 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.840499 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.840588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.840666 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.840754 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.840861 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:40:44.840910 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.841017 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.841136 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.841258 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.841359 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.841444 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:40:44.841530 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:40:44.841627 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:40:44.841716 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.841824 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.841916 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.842020 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.842125 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.842214 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.842742 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.842863 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.842971 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.843118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.843179 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.843236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.843292 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.843347 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.843402 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.843456 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:40:44.843520 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.843576 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.843631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.843685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.843740 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.843795 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.843849 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.843903 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.843968 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:40:44.844001 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.844053 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.844103 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.844152 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.844211 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.844260 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:40:44.844309 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:40:44.844359 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:40:44.844407 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.844456 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.844505 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.844554 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.844603 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.844654 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.844703 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.844751 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.844800 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.844849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.844898 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.844948 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.845002 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.845052 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.845102 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.845152 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:40:44.845200 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.845255 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.845304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.845353 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.845402 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.845460 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.845508 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.845558 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.845615 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:40:44.845643 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.845695 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.845745 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.845796 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.845847 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.845897 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:40:44.845948 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:40:44.846004 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:40:44.846056 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.846108 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.846159 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.846210 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.846261 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.846312 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.846369 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.846420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.846471 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.846524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.846575 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.846627 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.846678 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.846728 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.846779 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.846830 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:40:44.846881 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.846931 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.846995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.847047 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.847097 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.847148 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.847199 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.847250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.847306 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:40:44.847324 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:40:44.847356 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:40:44.847394 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:40:44.847421 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:40:44.847448 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:40:44.847471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.847489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.847500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.847511 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.847522 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.847532 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:40:44.847543 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:40:44.847553 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:40:44.847563 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.847572 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.847582 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.847592 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.847602 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.847612 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.847622 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.847631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.847640 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.847655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.847665 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.847674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.847684 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.847694 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.847703 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.847712 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:40:44.847722 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.847731 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.847740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.847750 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.847759 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.847768 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.847778 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.847787 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.847797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.847807 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.847816 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.847826 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.847835 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.847844 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:40:44.847853 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:40:44.847861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:40:44.847869 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.847878 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.847886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.847895 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.847903 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.847911 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.847919 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.847927 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.847936 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.847943 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.847951 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.847959 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.847967 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.847975 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.847983 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.847995 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:40:44.848005 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.848013 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.848021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.848029 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.848037 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.848053 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.848060 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.848068 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.848076 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.848086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.848095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.848104 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.848116 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.848125 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:40:44.848133 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:40:44.848141 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:40:44.848149 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.848156 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.848164 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.848172 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.848179 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.848187 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.848195 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.848202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.848210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.848217 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.848225 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.848232 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.848240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.848249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.848256 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.848264 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:40:44.848273 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.848280 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.848288 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.848295 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.848302 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.848310 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.848317 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.848325 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.848333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:40:44.848342 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.848350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:40:44.848358 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:40:44.848366 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:40:44.848373 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:40:44.848381 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:40:44.848389 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:40:44.848397 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:40:44.848404 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:40:44.848411 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:40:44.848418 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:40:44.848425 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.848450 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.848457 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:40:44.848465 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:40:44.848474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:40:44.848481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.848489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:40:44.848497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:40:44.848505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:40:44.848512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:40:44.848519 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:40:44.848527 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:40:44.848790 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:40:44.848799 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:40:44.848807 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:40:44.848816 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:40:44.848824 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:40:44.848832 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:40:44.848839 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:40:44.848846 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:40:44.849210 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:40:44.849222 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:40:44.849228 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:40:44.849233 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:40:44.849240 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:40:44.849245 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:40:44.849249 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:40:44.849259 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:40:44.849268 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:40:44.849312 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.849319 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162186" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:40:44.849333 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:40:44.849356 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:40:44.849362 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:40:44.849367 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:40:44.849371 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:40:44.849377 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162186" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:40:44.849387 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:40:44.849394 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:40:44.849400 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:40:44.849412 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.849421 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:40:44.849426 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:40:44.849450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.849460 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:40:44.849465 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.849489 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:40:44.849495 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:40:44.849499 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:40:44.849503 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:40:44.849507 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:40:44.849511 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:40:44.849516 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:40:44.849520 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:40:44.849527 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "162186" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:40:44.849537 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:40:44.849543 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:40:44.849548 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:40:44.849555 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.849560 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:40:44.849565 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:40:44.849589 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:40:44.849595 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.849600 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.849606 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.849610 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:40:44.849621 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:40:44.849629 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:40:44.849633 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:40:44.849639 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:40:44.849646 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "162186" 2019-06-27 00:40:44.849653 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:40:44.849658 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:40:44.849663 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:40:44.849669 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:40:44.849674 wsdl: in serializeType: returning: 162186 2019-06-27 00:40:44.849681 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:40:44.849688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:40:44.849692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:40:44.849696 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:40:44.849701 wsdl: in serializeType: returning: 162186 2019-06-27 00:40:44.849706 wsdl: serializeRPCParameters returning: 162186 2019-06-27 00:40:44.849728 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=162186 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:40:44.849733 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:40:44.849740 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8166"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:40:44.849753 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:40:44.849760 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=162186 2019-06-27 00:40:44.849769 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:40:44.849846 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:40:44.849782 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:40:44.849792 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:40:44.849798 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:40:44.849803 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:40:44.849807 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:40:44.849814 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:40:44.849826 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:40:44.849834 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:40:44.849839 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:40:44.849853 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:40:44.849863 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:40:44.849870 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:40:44.857733 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:40:44.857746 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:40:44.857755 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:40:44.857761 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:40:44.857766 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:40:44.857771 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:40:44.857775 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:40:44.857779 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:40:44.857784 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:40:44.857809 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:40:44.867972 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:40:44.867992 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:40:44.868003 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:40:44.868013 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:40:44.868024 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:40:44.868034 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:40:44.868045 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:40:44.868066 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:40:44.868077 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:40:44.868088 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:39:53 GMT 2019-06-27 00:40:44.868101 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:40:44.868111 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:40:44.868122 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:40:44.868134 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:40:44.868168 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:40:44.868193 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:40:44.868207 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:40:44.868212 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:40:44.868217 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:40:44.868268 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:40:44.868282 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:40:44.868288 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:40:44.868309 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:40:44.868316 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:39:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:40:44.868345 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:40:44.868358 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:40:44.868383 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:40:44.868394 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:40:44.868515 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:40:44.868655 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:40:44.868665 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:40:44.868677 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:40:44.868691 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:40:44.868728 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:40:44.868811 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:40:44.868848 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:40:44.868871 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:40:44.868883 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:40:44.868891 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:40:44.868899 nusoap_client: detail =