Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 37.0/39.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5435970001455198317 Model turbiny: BV35
 Producent OE: KKK
 Pojazd: OPEL
 Silnik:
JR T3025
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:21:01 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:21:06.459964 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:21:06.460011 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:21:06.460026 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:21:06.460042 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:21:06.460052 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:21:06.460061 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:21:06.460073 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:21:06.460081 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:21:06.460088 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:21:06.460096 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:21:06.460104 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:21:06.460116 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:21:06.460121 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:21:06.460125 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:21:06.460130 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:21:06.460134 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:21:06.460144 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:21:06.460155 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:21:06.460164 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:21:06.460169 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:21:06.460175 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:21:06.460184 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:21:06.460193 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:21:06.468120 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:21:06.468153 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:21:06.468182 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:21:06.468194 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:21:06.468204 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:21:06.468212 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:21:06.468220 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:21:06.468268 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:21:06.490553 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:21:06.490589 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:21:06.490613 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:21:06.490625 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:21:06.490636 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:21:06.490646 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:21:06.490657 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:21:06.490669 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:21:06.490679 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:21:06.490690 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:21:01 GMT 2019-04-23 06:21:06.490700 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:21:06.490710 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:21:06.490722 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:21:06.490738 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:21:06.490777 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:21:06.498739 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:21:06.498801 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:21:06.506184 soap_transport_http: read buffer of 2016 bytes 2019-04-23 06:21:06.506227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:21:06.506441 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.506484 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:21:06.506501 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-23 06:21:06.506538 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:21:06.514069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514436 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:21:06.514473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514508 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:21:06.514540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514558 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:21:06.514600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514633 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:21:06.514678 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.514715 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:21:06.521991 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:21:06.522062 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:21:06.522131 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-23 06:21:06.522471 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:21:06.522535 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:21:06.522557 soap_transport_http: read buffer of 5592 bytes 2019-04-23 06:21:06.522887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:21:06.522942 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-23 06:21:06.522966 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:21:06.522976 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:21:06.523135 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:21:06.523190 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:21:06.523209 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:21:06.523220 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:21:06.523249 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:21:06.523260 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:21:06.523495 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:21:06.523513 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:21:06.523582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:21:06.523615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523650 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.523660 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523676 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:21:06.523699 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.523706 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523718 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:21:06.523734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.523777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.523794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.523819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523852 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.523864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:21:06.523904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.523934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:21:06.523952 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.523959 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:21:06.523975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524003 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.524011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524022 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:21:06.524041 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.524049 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524059 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:21:06.524087 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.524098 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524115 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:21:06.524138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.524194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.524222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:21:06.524262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524309 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.524322 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:21:06.524363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.524416 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:21:06.524445 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:21:06.524481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524527 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.524540 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524558 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:21:06.524590 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.524602 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524620 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:21:06.524651 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.524663 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524680 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:21:06.524709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.524720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524736 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.524759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.524829 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.524857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.524894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524937 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524950 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.524977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525025 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.525063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.525093 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:21:06.525131 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:21:06.525153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:21:06.525194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:21:06.525218 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525229 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:21:06.525254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525295 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.525308 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525324 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:21:06.525345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.525384 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.525415 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525425 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.525446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525485 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.525496 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525511 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:21:06.525531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.525570 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:21:06.525593 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525603 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:21:06.525628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525668 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.525678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525694 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.525714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.525754 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.525776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525786 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.525806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525843 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.525854 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525870 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:21:06.525890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.525929 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:21:06.525952 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.525961 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:21:06.525983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526020 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.526031 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526045 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:21:06.526073 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.526083 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.526118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.526163 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:21:06.526185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526194 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.526215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526253 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.526263 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526278 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:21:06.526300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.526340 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:21:06.526363 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526372 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:21:06.526394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526440 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.526451 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526466 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:21:06.526495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.526506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526530 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.526551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.526597 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:21:06.526619 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526629 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.526650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526687 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.526698 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526713 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:21:06.526733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.526771 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:21:06.526794 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526803 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:21:06.526823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.526871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526885 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.526905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.526943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:21:06.526965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.526975 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.526995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527033 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.527043 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527057 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:21:06.527078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.527116 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:21:06.527138 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527147 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:21:06.527170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.527217 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527232 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.527251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.527295 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.527319 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527329 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.527354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527393 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.527410 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527426 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:21:06.527447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.527485 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:21:06.527507 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527516 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:21:06.527542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527582 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.527593 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527607 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:21:06.527627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.527669 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.527692 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527702 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.527723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527761 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.527771 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527786 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:21:06.527806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.527844 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:21:06.527866 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527875 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:21:06.527895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527933 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.527943 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.527957 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:21:06.527977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.528015 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.528036 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528047 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.528068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528109 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.528120 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528136 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:21:06.528156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.528197 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:21:06.528222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528231 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:21:06.528253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528292 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.528303 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528319 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:21:06.528349 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.528361 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528378 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:21:06.528408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.528459 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.528484 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528494 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.528517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528559 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.528569 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528584 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:21:06.528604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.528645 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:21:06.528670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528680 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:21:06.528702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.528750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.528786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.528828 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.528852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528861 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.528884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528926 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.528937 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.528954 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:21:06.528976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.529015 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:21:06.529038 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529047 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:21:06.529069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529107 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:21:06.529118 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529132 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:21:06.529153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.529191 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.529216 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529226 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.529249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529290 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529303 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.529410 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.529440 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529460 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:21:06.529479 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:21:06.529500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:21:06.529544 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:21:06.529569 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529578 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:21:06.529599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529638 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:21:06.529649 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529664 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:21:06.529683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.529726 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.529749 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529759 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.529782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529823 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529833 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.529927 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.529952 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.529970 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:21:06.529988 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:21:06.530011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:21:06.530049 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:21:06.530072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:21:06.530105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.530157 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530174 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:21:06.530204 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.530215 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:21:06.530262 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.530274 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530290 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:21:06.530321 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.530333 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530349 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:21:06.530381 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.530391 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530415 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:21:06.530445 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.530456 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530472 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:21:06.530504 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.530515 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.530557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.530646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.530674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530685 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.530713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530757 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.530770 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:21:06.530809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.530853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:21:06.530879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530889 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:21:06.530915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530961 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.530974 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.530992 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:21:06.531024 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.531036 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.531084 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.531095 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531113 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:21:06.531138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.531196 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.531222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531232 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.531257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531300 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.531314 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:21:06.531353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.531406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:21:06.531433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531443 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:21:06.531466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531508 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.531520 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531536 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.531560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.531602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.531628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531637 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.531662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531708 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.531720 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:21:06.531761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.531804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:21:06.531828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531838 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:21:06.531861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531901 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.531912 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531927 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:21:06.531957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.531968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.531984 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.532016 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.532030 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532049 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:21:06.532074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.532132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.532159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532170 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.532194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532236 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.532247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:21:06.532286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.532331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:21:06.532359 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532369 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.532392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532443 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.532455 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532471 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:21:06.532500 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.532511 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532527 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:21:06.532557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.532568 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532584 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:21:06.532615 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.532626 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532642 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:21:06.532670 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.532683 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532703 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:21:06.532729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.532800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.532826 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532836 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.532859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532901 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.532913 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:21:06.532950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.532975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.532992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.533015 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533066 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533078 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533094 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533116 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.533168 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.533221 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.533267 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.533277 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533294 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:21:06.533325 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.533335 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533353 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:21:06.533384 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.533394 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533420 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:21:06.533452 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.533463 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533479 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:21:06.533510 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:21:06.533521 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533537 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:21:06.533568 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.533579 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533596 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.533626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.533637 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533653 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.533683 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.533695 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533711 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:21:06.533741 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.533752 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533768 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:21:06.533790 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.533883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.533919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.533931 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.533961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534006 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.534019 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534035 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:21:06.534069 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.534080 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534096 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:21:06.534127 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.534138 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534156 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:21:06.534188 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.534199 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534216 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:21:06.534241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.534307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.534370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534424 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534436 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534453 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:21:06.534475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.534500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.534518 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.534541 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534585 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534596 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534659 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.534682 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534724 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.534736 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534751 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:21:06.534780 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.534791 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534809 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:21:06.534838 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.534848 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534862 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:21:06.534891 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.534901 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534917 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:21:06.534946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.534956 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.534971 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:21:06.534999 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.535009 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.535025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:21:06.535056 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.535068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.535086 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.535120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.535132 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.535151 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:21:06.535185 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.535197 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.535215 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:21:06.535248 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.535259 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.535277 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:21:06.535310 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.535322 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.535339 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:21:06.535363 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.535469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.535507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535518 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.535545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535591 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.535603 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535620 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:21:06.535651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.535662 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535680 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.535713 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.535725 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535743 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:21:06.535777 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:21:06.535788 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535807 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.535832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.535899 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.535928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.535939 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.535965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.536013 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536026 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.536044 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:21:06.536069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.536096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.536116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.536143 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536195 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536208 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536226 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.536306 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536354 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.536367 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536385 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:21:06.536427 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.536440 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536458 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:21:06.536495 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.536507 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536525 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:21:06.536559 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.536571 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536588 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:21:06.536620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.536631 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536649 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:21:06.536682 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.536695 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536714 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:21:06.536747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.536759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.536809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.536823 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536841 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:21:06.536873 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.536884 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536902 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:21:06.536933 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.536944 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.536960 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:21:06.536989 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.537001 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.537016 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:21:06.537047 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.537058 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.537073 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:21:06.537096 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.537198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.537231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537283 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537296 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537315 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.537392 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537448 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.537462 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537480 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:21:06.537514 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.537526 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537544 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:21:06.537576 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.537589 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537606 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:21:06.537640 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.537653 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537671 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:21:06.537705 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.537717 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537735 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:21:06.537769 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.537782 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537799 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:21:06.537832 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.537843 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537862 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:21:06.537894 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.537906 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537924 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:21:06.537955 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.537968 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.537986 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:21:06.538016 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.538027 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538043 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:21:06.538075 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.538086 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538102 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:21:06.538134 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.538146 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538163 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:21:06.538195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.538206 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538221 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.538249 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.538259 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538274 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:21:06.538298 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.538470 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538478 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:21:06.538506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538540 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.538548 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538560 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:21:06.538575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.538604 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538627 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.538642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538669 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.538676 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538687 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:21:06.538700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.538726 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:21:06.538741 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538747 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:21:06.538767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538794 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.538802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.538831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.538838 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538848 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:21:06.538865 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.538872 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538881 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:21:06.538899 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:21:06.538906 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538916 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:21:06.538929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.538970 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:21:06.538985 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.538991 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.539010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539036 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.539043 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539053 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:21:06.539066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.539092 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:21:06.539106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.539134 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539141 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.539151 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539164 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.539180 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.539194 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539220 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.539227 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539237 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:21:06.539255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.539262 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539272 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:21:06.539290 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.539296 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539311 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:21:06.539329 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:21:06.539336 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539346 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:21:06.539363 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.539370 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539387 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:21:06.539407 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.539414 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539424 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:21:06.539442 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.539449 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539458 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:21:06.539476 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.539483 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539493 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:21:06.539510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.539517 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539527 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:21:06.539545 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.539552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539562 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.539575 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:21:06.539627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.539645 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539652 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:21:06.539671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539697 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.539704 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539714 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.539727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.539753 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.539768 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539774 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.539788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539818 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:21:06.539825 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539835 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:21:06.539849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.539864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.539874 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:21:06.539888 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:21:06.539914 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:21:06.539921 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:21:06.539931 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:21:06.539949 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:21:06.539956 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:21:06.539965 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:21:06.539983 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:21:06.539990 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:21:06.540000 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:21:06.540013 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:21:06.540038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.540054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540060 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.540079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.540113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.540141 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540147 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540157 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:21:06.540175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540182 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540192 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:21:06.540205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.540239 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540254 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540260 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.540275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540300 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540307 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540317 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:21:06.540331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.540356 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.540370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540408 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540416 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540426 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.540471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540497 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540504 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540514 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:21:06.540532 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540539 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540549 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:21:06.540566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.540573 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540583 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:21:06.540600 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540607 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540617 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:21:06.540635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.540641 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540651 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:21:06.540668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540675 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540689 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:21:06.540707 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.540714 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540724 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:21:06.540743 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540750 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540760 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:21:06.540778 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540785 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540795 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:21:06.540808 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.540856 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.540875 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540881 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:21:06.540900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540925 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.540932 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540942 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:21:06.540961 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.540968 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.540978 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:21:06.540996 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.541003 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541012 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:21:06.541030 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.541037 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541046 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:21:06.541064 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.541071 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541081 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:21:06.541094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.541137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.541152 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541158 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.541176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541201 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541207 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.541268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.541285 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541296 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:21:06.541306 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:21:06.541318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:21:06.541344 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:21:06.541359 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541365 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:21:06.541385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541412 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.541420 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541430 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:21:06.541443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.541469 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.541485 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.541509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541535 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:21:06.541542 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541553 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:21:06.541566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.541591 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:21:06.541606 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541613 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:21:06.541626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.541658 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541668 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.541681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.541706 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.541721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541727 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.541746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541771 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541779 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541789 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:21:06.541802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.541818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.541828 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:21:06.541841 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541869 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541877 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.541931 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541957 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.541965 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.541975 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:21:06.541993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542000 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542010 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:21:06.542028 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542034 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542044 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:21:06.542062 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542068 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542085 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:21:06.542103 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542110 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542120 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:21:06.542138 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:21:06.542145 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542154 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:21:06.542172 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:21:06.542179 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542188 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:21:06.542206 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:21:06.542213 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542222 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:21:06.542240 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:21:06.542247 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542257 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:21:06.542275 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542282 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542292 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:21:06.542309 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542316 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542326 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:21:06.542344 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542351 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542360 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:21:06.542383 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542390 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542401 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:21:06.542414 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.542481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.542501 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542507 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:21:06.542529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542555 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542563 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542573 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:21:06.542586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.542612 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.542627 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542633 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.542647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542672 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.542679 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542689 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:21:06.542702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.542728 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:21:06.542743 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542749 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.542763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542788 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542795 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542805 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:21:06.542823 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.542829 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542847 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:21:06.542866 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.542873 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542883 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:21:06.542901 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.542908 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542918 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:21:06.542931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.542970 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.542985 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.542991 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.543006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543031 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543038 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543049 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:21:06.543062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.543087 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.543100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543134 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543142 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543152 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.543200 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.543233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:21:06.543261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.543268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:21:06.543295 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543302 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543311 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:21:06.543329 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.543336 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543346 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:21:06.543363 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543370 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543385 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:21:06.543404 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543411 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543421 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:21:06.543439 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:21:06.543445 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543456 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:21:06.543468 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.543512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.543530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543537 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:21:06.543552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543577 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.543584 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543594 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:21:06.543612 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543619 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543629 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:21:06.543646 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543653 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543663 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:21:06.543680 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.543687 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543697 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:21:06.543715 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543721 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543731 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:21:06.543749 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543756 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543766 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:21:06.543783 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543790 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543800 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:21:06.543817 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.543824 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543834 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:21:06.543847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.543905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.543921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543928 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:21:06.543943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543968 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:21:06.543976 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.543987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:21:06.544009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.544038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.544058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:21:06.544086 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:21:06.544097 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:21:06.544118 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:21:06.544148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.544159 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:21:06.544182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.544210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.544231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:21:06.544248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.544260 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:21:06.544271 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:21:06.544289 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.544296 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:21:06.544306 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:21:06.544323 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:21:06.544343 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:21:06.544354 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:21:06.544372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.544384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.544395 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.544413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.544421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.544431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.544448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.544455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.544465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.544483 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.544490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:21:06.544500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.544517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.544524 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:21:06.544533 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.544550 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:21:06.544557 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:21:06.544567 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:21:06.544584 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.544590 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.544600 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.544617 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:21:06.544623 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:21:06.544633 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:21:06.544650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.544656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:21:06.544666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.544683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.544690 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:21:06.544867 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.544886 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:21:06.544893 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:21:06.544903 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:21:06.544920 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:21:06.544959 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.544989 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:21:06.545017 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.545046 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:21:06.545073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.545099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:21:06.545127 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.545154 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:21:06.545181 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.545208 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:21:06.545235 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:21:06.545261 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:21:06.545289 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:21:06.545315 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:21:06.545343 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:21:06.545370 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:21:06.545405 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.545432 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:21:06.545459 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.545486 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:21:06.545512 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.545539 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:21:06.545566 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.545593 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:21:06.545625 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.545652 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:21:06.545679 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.545706 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:21:06.545733 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.545759 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:21:06.545786 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.545814 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:21:06.545842 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.545868 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:21:06.545896 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.545924 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:21:06.545951 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.545978 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:21:06.546006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.546034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.546060 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.546087 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.546114 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.546140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.546167 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.546193 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:21:06.546220 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:21:06.546247 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:21:06.546274 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.546300 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:21:06.546332 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.546359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.546391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.546419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:21:06.546446 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.546472 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:21:06.546500 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.546527 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:21:06.546554 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.546582 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:21:06.546609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.546635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:21:06.546662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.546690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:21:06.546719 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546738 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546764 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.546791 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546809 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546826 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546852 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.546878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.546956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.546983 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547009 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.547036 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547067 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.547094 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547111 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547138 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.547165 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547182 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547209 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.547237 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547264 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.547290 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547317 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.547343 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547370 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.547402 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547429 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.547456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.547527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547554 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.547580 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547607 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.547634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547661 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.547688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.547851 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547885 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547912 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.547939 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.547966 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.547993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548053 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.548080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.548202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.548305 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.548415 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548447 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.548473 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548492 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548510 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548527 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.548583 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548609 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:21:06.548636 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548696 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.548723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.548844 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548871 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:21:06.548898 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548924 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.548951 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.548977 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.549004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.549113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:21:06.549290 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549308 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549334 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.549361 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549383 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549402 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549429 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.549456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.549561 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549587 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.549613 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549640 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.549667 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549684 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549711 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.549737 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549755 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549786 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.549814 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549841 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.549870 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549897 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.549924 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.549951 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.549978 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550004 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:21:06.550031 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550048 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550075 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:21:06.550101 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550128 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.550155 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550182 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.550208 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.550262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.550424 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550442 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550459 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.550517 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550546 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.550573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550591 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550608 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.550661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:21:06.550783 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550818 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550835 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550862 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.550888 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.550966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.550993 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551020 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:21:06.551047 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551065 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551082 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551099 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551131 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:21:06.551157 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551184 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:21:06.551211 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551229 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.551300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:21:06.551430 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551457 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:21:06.551483 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551510 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:21:06.551537 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551563 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:21:06.551590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551607 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551624 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551641 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551668 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.551695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:21:06.551845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:21:06.551876 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.551956 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.552009 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.552060 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.552108 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.552157 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:21:06.552206 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:21:06.552256 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:21:06.552323 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.552373 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.552429 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.552478 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.552527 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.552577 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.552627 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.552675 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.552724 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.552774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.552825 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.552874 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.552941 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.552999 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.553056 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.553104 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:21:06.553153 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.553201 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.553249 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.553300 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.553350 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.553428 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.553477 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.553528 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.553586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.553636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.553685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.553735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.553783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.553833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:21:06.553895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:21:06.553949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:21:06.553999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.554047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.554267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.554316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.554365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.554421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.554471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.554520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.554569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.554618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.554668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.554717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.554767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.554821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.554874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.554922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:21:06.554971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.555019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.555067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.555117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.555165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.555218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.555266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.555316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.555374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.555431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.555480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.555529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.555576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.555625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:21:06.555674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:21:06.555727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:21:06.555777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.555825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.555876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.555923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.555972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.556021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.556070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.556118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.556167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.556218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.556269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.556321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.556371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.556432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.556485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.556533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:21:06.556580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.556628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.556681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.556732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.556783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.556841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.556890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.556940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.557000 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:21:06.557030 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.557093 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.557150 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.557206 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.557267 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.557323 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:21:06.557384 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:21:06.557441 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:21:06.557496 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.557552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.557606 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.557663 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.557718 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.557774 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.557829 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.557886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.557941 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.557997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.558055 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.558110 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.558165 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.558221 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.558277 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.558332 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:21:06.558393 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.558451 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.558540 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.558596 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.558650 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.558705 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.558760 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.558815 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.558883 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:21:06.558909 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.558966 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.559022 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.559078 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.559134 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.559189 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:21:06.559245 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:21:06.559301 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:21:06.559356 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.559419 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.559475 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.559531 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.559795 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.559853 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.559909 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.559969 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.560023 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.560080 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.560137 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.560212 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.560312 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.560424 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.560492 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.560549 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:21:06.560604 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.560661 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.560716 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.560771 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.560828 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.560884 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.560939 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.560994 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.561061 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:21:06.561086 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.561138 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.561188 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.561238 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.561295 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.561345 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:21:06.561402 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:21:06.561452 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:21:06.561502 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.561552 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.561602 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.561653 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.561703 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.561754 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.561803 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.561853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.561903 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.561953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.562002 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.562052 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.562102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.562152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.562203 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.562253 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:21:06.562303 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.562359 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.562414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.562464 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.562514 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.562564 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.562613 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.562666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.562730 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:21:06.562754 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.562807 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.562859 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.562911 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.562963 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.563015 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:21:06.563067 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:21:06.563119 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:21:06.563172 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.563226 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.563278 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.563330 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.563386 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.563439 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.563496 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.563548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.563599 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.563653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.563705 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.563757 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.563810 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.563861 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.563913 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.563964 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:21:06.564016 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.564067 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.564121 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.564173 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.564226 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.564278 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.564330 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.564387 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.564448 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:21:06.564468 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:21:06.564501 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:21:06.564530 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:21:06.564558 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:21:06.564586 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:21:06.564610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.564632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.564643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.564655 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.564666 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.564677 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:21:06.564689 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:21:06.564700 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:21:06.564711 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.564721 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.564732 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.564741 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.564750 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.564761 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.564773 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.564789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.564800 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.564811 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.564822 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.564833 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.564843 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.564852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.564862 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.564871 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:21:06.564881 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.564891 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.564900 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.564910 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.564920 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.564931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.564941 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.564950 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.564960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.564973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.564982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.564993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.565001 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.565011 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:21:06.565021 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:21:06.565029 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:21:06.565038 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.565047 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.565056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.565064 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.565073 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565082 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.565090 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.565099 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.565109 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.565117 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565126 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565134 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.565143 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.565151 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.565159 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.565167 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:21:06.565176 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.565184 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.565192 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.565200 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.565209 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.565217 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.565225 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.565233 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.565242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.565254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.565268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.565277 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.565286 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.565295 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:21:06.565303 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:21:06.565312 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:21:06.565320 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.565329 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.565337 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.565345 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.565352 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565360 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.565368 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.565376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.565390 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.565399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565407 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565415 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.565423 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.565431 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.565439 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.565447 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:21:06.565456 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.565464 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.565471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.565479 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.565487 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.565494 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.565502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.565510 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.565518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:21:06.565529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.565538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:21:06.565546 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:21:06.565554 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:21:06.565562 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:21:06.565570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:21:06.565578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:21:06.565586 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:21:06.565593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:21:06.565601 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:21:06.565608 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:21:06.565615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565641 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.565649 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:21:06.565657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:21:06.565665 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:21:06.565673 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565681 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:21:06.565688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:21:06.565696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:21:06.565703 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:21:06.565928 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:21:06.565937 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:21:06.565945 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:21:06.565953 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:21:06.565961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:21:06.565968 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:21:06.565977 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:21:06.565984 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:21:06.565992 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:21:06.565999 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:21:06.566333 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:21:06.566347 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:21:06.566353 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:21:06.566358 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:21:06.566367 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:21:06.566372 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:21:06.566381 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:21:06.566394 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:21:06.566404 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:21:06.566451 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.566459 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:21:06.566474 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:21:06.566497 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:21:06.566504 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:21:06.566509 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:21:06.566513 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:21:06.566519 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:21:06.566532 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:21:06.566539 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:21:06.566545 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:21:06.566559 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.566570 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:21:06.566575 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:21:06.566600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.566610 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:21:06.566615 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.566639 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:21:06.566645 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:21:06.566650 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:21:06.566654 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:21:06.566659 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:21:06.566663 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:21:06.566668 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:21:06.566673 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:21:06.566680 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:21:06.566690 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:21:06.566697 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:21:06.566701 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:21:06.566708 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.566714 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:21:06.566718 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:21:06.566743 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:21:06.566750 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.566754 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.566760 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.566765 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:21:06.566777 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:21:06.566786 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:21:06.566791 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:21:06.566796 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:21:06.566802 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "190436" 2019-04-23 06:21:06.566810 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:21:06.566814 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:21:06.566819 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:21:06.566825 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:21:06.566830 wsdl: in serializeType: returning: 190436 2019-04-23 06:21:06.566837 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:21:06.566844 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:21:06.566848 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:21:06.566852 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:21:06.566857 wsdl: in serializeType: returning: 190436 2019-04-23 06:21:06.566862 wsdl: serializeRPCParameters returning: 190436 2019-04-23 06:21:06.566883 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=190436 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:21:06.566888 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:21:06.566894 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5142"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:21:06.566910 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:21:06.566916 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=190436 2019-04-23 06:21:06.566929 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:21:06.567011 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:21:06.566944 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:21:06.566958 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:21:06.566963 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:21:06.566968 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:21:06.566972 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:21:06.566979 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:21:06.566989 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:21:06.566998 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:21:06.567003 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:21:06.567018 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:21:06.567028 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:21:06.567036 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:21:06.574894 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:21:06.574927 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:21:06.574944 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:21:06.574951 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:21:06.574957 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:21:06.574963 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:21:06.574968 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:21:06.574972 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:21:06.574978 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:21:06.575015 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:21:06.585294 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:21:06.585341 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:21:06.585350 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:21:06.585357 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:21:06.585367 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:21:06.585374 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:21:06.585382 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:21:06.585388 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:21:06.585394 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:21:06.585400 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:21:01 GMT 2019-04-23 06:21:06.585408 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:21:06.585414 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:21:06.585420 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:21:06.585431 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:21:06.585466 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:21:06.585499 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:21:06.585515 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:21:06.585523 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:21:06.585531 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:21:06.585576 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:21:06.585594 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:21:06.585603 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:21:06.585643 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:21:06.585655 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:21:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:21:06.585699 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:21:06.585715 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:21:06.585746 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:21:06.585757 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:21:06.585904 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:21:06.586041 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:21:06.586049 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:21:06.586058 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:21:06.586071 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:21:06.586096 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:21:06.586153 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:21:06.586182 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:21:06.586197 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:21:06.586206 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:21:06.586211 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:21:06.586216 nusoap_client: detail =