Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 37.0/39.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5435970001455198317 Model turbiny: BV35
 Producent OE: KKK
 Pojazd: OPEL
 Silnik:
JR T3025
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:12:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:12:58.698273 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:12:58.698332 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:12:58.698346 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:12:58.698362 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:12:58.698372 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:12:58.698379 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:12:58.698392 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:12:58.698400 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:12:58.698407 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:12:58.698416 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:12:58.698423 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:12:58.698434 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:12:58.698440 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:12:58.698444 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:12:58.698448 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:12:58.698452 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:12:58.698464 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:12:58.698477 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:12:58.698486 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:12:58.698491 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:12:58.698496 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:12:58.698504 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:12:58.698512 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:12:58.706483 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:12:58.706515 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:12:58.706530 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:12:58.706542 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:12:58.706548 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:12:58.706552 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:12:58.706557 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:12:58.706584 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:12:58.771519 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:12:58.771565 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:12:58.771574 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:12:58.771580 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:12:58.771586 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:12:58.771591 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:12:58.771597 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:12:58.771603 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:12:58.771609 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:12:58.771615 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:12:07 GMT 2019-06-27 00:12:58.771620 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:12:58.771625 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:12:58.771632 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:12:58.771645 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:12:58.771679 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:12:58.779100 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:12:58.779403 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:12:58.779429 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-06-27 00:12:58.786701 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:12:58.786758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:12:58.787007 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:12:58.787038 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:12:58.787071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:12:58.787125 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:12:58.787157 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:12:58.794340 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:12:58.794577 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:12:58.794622 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:12:58.794879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:12:58.794954 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:12:58.795008 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:12:58.795084 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:12:58.795132 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:12:58.801950 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:12:58.802178 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:12:58.802372 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:12:58.802391 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:12:58.802403 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-06-27 00:12:58.802519 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:12:58.802977 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:12:58.803032 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:12:58.803057 soap_transport_http: read buffer of 511 bytes 2019-06-27 00:12:58.803074 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:12:58.803084 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:12:58.803131 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:12:58.803186 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:12:58.803212 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:12:58.803225 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:12:58.803259 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:12:58.803269 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:12:58.803517 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:12:58.803541 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:12:58.803624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.803641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:12:58.803675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.803734 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.803750 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.803777 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:12:58.803816 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.803828 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.803848 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:12:58.803877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.803931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.803956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.803985 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.803997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.804027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804079 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.804092 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:12:58.804138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.804187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:12:58.804215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804227 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:12:58.804252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804301 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.804314 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804331 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:12:58.804365 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.804377 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804395 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:12:58.804426 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.804439 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804457 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:12:58.804483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.804543 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.804570 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:12:58.804610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804658 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.804671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804689 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:12:58.804714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.804761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:12:58.804788 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804799 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:12:58.804825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804872 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.804884 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804902 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:12:58.804943 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.804960 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.804979 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:12:58.805012 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.805024 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805041 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:12:58.805074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.805086 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.805129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.805198 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.805225 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805237 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.805269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805400 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.805438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.805469 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:12:58.805509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:12:58.805532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:12:58.805577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:12:58.805604 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805614 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:12:58.805638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805677 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.805688 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805702 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:12:58.805722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.805767 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.805786 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805793 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.805808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805834 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.805842 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805852 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:12:58.805865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.805892 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:12:58.805907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805913 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:12:58.805933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805960 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.805967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.805978 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.805991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.806032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806038 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.806055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806085 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.806093 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806103 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:12:58.806117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806142 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:12:58.806157 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806163 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:12:58.806178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806202 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.806210 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806220 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:12:58.806238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.806245 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806256 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.806269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806298 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:12:58.806313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806319 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.806333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806358 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.806365 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806375 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:12:58.806388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806413 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:12:58.806428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806434 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:12:58.806447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806472 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.806480 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806489 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:12:58.806509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.806516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.806539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806567 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:12:58.806582 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806589 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.806609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806636 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.806643 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806653 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:12:58.806666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806691 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:12:58.806706 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806713 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:12:58.806726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806751 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.806758 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806769 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.806782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806807 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:12:58.806822 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806829 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.806843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806869 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.806876 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806886 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:12:58.806899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.806930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:12:58.806946 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806952 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:12:58.806971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.806997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.807004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.807027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807055 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.807072 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807078 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.807093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807118 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.807125 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807135 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:12:58.807149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807174 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:12:58.807189 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807195 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:12:58.807209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807234 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.807242 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807251 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:12:58.807264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807289 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.807304 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807310 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.807324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807349 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.807357 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807366 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:12:58.807380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807404 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:12:58.807419 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807425 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:12:58.807439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807464 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.807471 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807481 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:12:58.807494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.807533 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807540 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.807554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807578 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.807585 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807595 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:12:58.807608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807634 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:12:58.807649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807655 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:12:58.807669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807693 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.807700 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807710 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:12:58.807728 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.807735 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807744 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:12:58.807758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807787 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.807801 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807807 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.807821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807847 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.807854 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807864 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:12:58.807878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.807903 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:12:58.807918 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807930 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:12:58.807945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.807978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.807988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.808001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.808026 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.808041 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808047 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.808066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808092 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.808099 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808109 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:12:58.808123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.808148 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:12:58.808163 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808169 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:12:58.808182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808208 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:12:58.808215 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808225 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:12:58.808238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.808263 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.808277 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808284 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.808297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808321 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808327 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.808388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.808404 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808415 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:12:58.808425 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:12:58.808438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:12:58.808462 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:12:58.808477 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808483 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:12:58.808497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808524 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:12:58.808531 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808540 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:12:58.808554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.808579 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.808594 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808601 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.808614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808638 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808645 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.808703 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.808719 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808730 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:12:58.808740 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:12:58.808753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:12:58.808777 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:12:58.808792 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808798 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:12:58.808812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808837 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.808844 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:12:58.808872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.808879 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:12:58.808907 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.808914 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808929 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:12:58.808949 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.808964 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.808975 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:12:58.808993 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.809000 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809009 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:12:58.809027 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.809034 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809043 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:12:58.809066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.809073 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809083 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.809097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.809145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.809161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809168 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.809182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.809215 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:12:58.809238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.809263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:12:58.809278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:12:58.809299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809324 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.809331 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809341 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:12:58.809359 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.809366 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809376 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.809393 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.809400 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809410 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:12:58.809423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.809455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.809470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809476 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.809490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809537 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.809551 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:12:58.809578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.809606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:12:58.809622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809640 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:12:58.809666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.809717 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809732 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.809756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.809785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.809802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809808 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.809839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809880 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.809891 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:12:58.809931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.809959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:12:58.809975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.809981 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:12:58.809996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810045 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.810056 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810073 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:12:58.810103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.810115 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810132 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.810166 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.810179 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810199 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:12:58.810223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.810283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.810311 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810321 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.810347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810395 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.810407 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:12:58.810451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.810497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:12:58.810523 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810534 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.810559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810605 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.810618 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810636 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:12:58.810711 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.810724 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810742 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:12:58.810775 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.810787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810805 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:12:58.810837 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.810849 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810867 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:12:58.810899 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.810912 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.810936 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:12:58.810962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.811014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.811035 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.811064 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.811076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.811101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.811147 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811160 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.811178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:12:58.811203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.811228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.811248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.811273 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811327 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811339 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811357 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811412 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.811437 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.811496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.811546 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.811558 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811576 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:12:58.811609 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.811622 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811640 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:12:58.811672 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.811684 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811702 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:12:58.811734 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.811747 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811765 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:12:58.811797 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:12:58.811809 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811827 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:12:58.811860 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.811872 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811890 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.811923 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.811943 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.811968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.812000 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.812013 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.812031 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:12:58.812063 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.812076 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.812094 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:12:58.812119 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.812209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.812278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.812315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812363 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.812376 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812393 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:12:58.812427 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.812439 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812457 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:12:58.812489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.812502 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812519 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:12:58.812552 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.812563 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812581 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:12:58.812605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.812670 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.812698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.812735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812782 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.812795 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812813 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:12:58.812839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.812865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.812884 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.812909 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.812972 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.812986 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813028 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.813080 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813120 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.813130 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813145 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:12:58.813174 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813186 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813203 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:12:58.813224 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.813231 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813241 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:12:58.813259 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.813265 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813275 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:12:58.813293 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.813300 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813309 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:12:58.813327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.813334 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813344 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:12:58.813362 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813368 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813378 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.813396 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813402 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813412 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:12:58.813429 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813436 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813446 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:12:58.813463 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813470 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813480 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:12:58.813497 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813504 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813513 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:12:58.813527 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.813583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.813601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813607 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.813623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813648 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813655 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813666 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:12:58.813683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.813690 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.813717 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.813724 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813734 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:12:58.813751 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:12:58.813758 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813767 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.813781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.813818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.813833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813839 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.813854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813880 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.813887 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813897 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:12:58.813911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.813932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.813944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.813964 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.813993 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814001 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814011 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.814058 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814088 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.814095 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814105 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:12:58.814123 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814130 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814139 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:12:58.814161 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.814169 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814179 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:12:58.814197 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.814204 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814214 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:12:58.814231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.814238 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814248 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:12:58.814265 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.814272 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814282 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:12:58.814299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814315 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.814333 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814341 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814350 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:12:58.814367 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814374 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814384 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:12:58.814401 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814408 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814418 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:12:58.814435 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814442 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814452 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:12:58.814469 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814476 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814486 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:12:58.814499 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.814558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.814573 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814601 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814608 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814618 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814632 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.814661 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814688 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.814695 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814705 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:12:58.814723 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.814730 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814740 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:12:58.814757 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.814764 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814773 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:12:58.814791 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814798 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814807 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:12:58.814825 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814832 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814841 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:12:58.814859 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.814865 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814875 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:12:58.814892 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.814899 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814909 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:12:58.814931 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.814939 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814949 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:12:58.814967 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.814974 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.814984 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:12:58.815001 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.815008 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815017 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:12:58.815035 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.815041 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815051 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:12:58.815073 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.815080 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815091 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:12:58.815108 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.815115 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815125 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.815142 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.815149 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815159 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:12:58.815172 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.815255 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815262 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:12:58.815279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815305 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.815312 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815322 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:12:58.815335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.815361 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815382 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.815396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815422 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.815429 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815439 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:12:58.815453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.815477 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:12:58.815492 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815498 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:12:58.815512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.815545 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.815573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.815580 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815589 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:12:58.815607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.815613 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815623 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:12:58.815640 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:12:58.815647 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815657 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:12:58.815670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.815707 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:12:58.815722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815728 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.815744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815770 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.815777 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815787 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:12:58.815801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.815815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.815825 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:12:58.815839 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.815866 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:12:58.815873 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.815883 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:12:58.815896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.815912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.815934 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.815962 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.815970 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.815980 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:12:58.815998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.816005 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816015 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:12:58.816032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.816039 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816050 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:12:58.816071 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:12:58.816079 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816089 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:12:58.816106 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.816113 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816123 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:12:58.816140 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.816147 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816157 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:12:58.816175 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.816181 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816191 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:12:58.816209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.816215 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816225 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:12:58.816247 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.816254 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816265 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:12:58.816282 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.816289 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816306 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.816319 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:12:58.816369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.816386 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816392 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:12:58.816407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.816440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.816463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.816488 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.816503 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816509 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.816523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816549 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:12:58.816555 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816566 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:12:58.816579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.816604 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:12:58.816617 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:12:58.816645 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:12:58.816652 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:12:58.816662 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:12:58.816680 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:12:58.816686 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:12:58.816696 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:12:58.816713 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:12:58.816720 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:12:58.816730 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:12:58.816743 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:12:58.816767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.816783 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816789 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.816805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816831 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.816838 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816848 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.816866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.816873 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816883 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:12:58.816900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.816907 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816917 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:12:58.816936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.816969 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.816984 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.816990 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.817005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817063 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817072 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817083 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:12:58.817097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.817123 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.817137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817166 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817173 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817183 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817197 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.817227 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817253 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817260 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817270 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:12:58.817288 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817295 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817304 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:12:58.817322 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.817329 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817339 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:12:58.817357 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817364 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817373 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:12:58.817391 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.817398 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817408 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:12:58.817425 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817432 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817442 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:12:58.817460 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.817467 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817477 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:12:58.817495 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817502 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817512 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:12:58.817529 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817536 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817546 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:12:58.817560 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.817605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.817623 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817629 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:12:58.817644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817669 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817676 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817686 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:12:58.817705 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.817711 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817721 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:12:58.817739 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.817745 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817755 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:12:58.817772 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817779 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817789 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:12:58.817806 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.817813 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817822 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:12:58.817836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.817877 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.817892 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817898 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.817913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817943 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817950 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.817993 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.818014 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.818031 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818042 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:12:58.818055 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:12:58.818072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:12:58.818097 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:12:58.818112 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818118 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:12:58.818134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818159 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.818166 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818176 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:12:58.818189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.818214 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.818229 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818235 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.818249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818275 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:12:58.818282 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818292 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:12:58.818305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.818330 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:12:58.818344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818350 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:12:58.818364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.818396 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818406 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.818419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.818443 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.818458 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818464 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.818478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818503 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818511 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818521 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:12:58.818534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.818549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.818559 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:12:58.818573 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818601 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818609 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818619 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.818663 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818688 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.818696 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818706 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:12:58.818724 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.818730 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818740 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:12:58.818757 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.818764 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818774 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:12:58.818791 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.818798 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818807 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:12:58.818824 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.818831 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818841 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:12:58.818859 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:12:58.818866 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818875 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:12:58.818893 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:12:58.818900 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818910 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:12:58.818932 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:12:58.818939 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818950 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:12:58.818968 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:12:58.818975 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.818985 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:12:58.819003 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.819010 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.819020 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:12:58.819037 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.819044 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.819056 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:12:58.819077 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.819085 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.819095 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:12:58.819112 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.819119 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.819129 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:12:58.819142 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.819204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.819223 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819229 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:12:58.819246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819333 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.819346 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819363 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:12:58.819386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.819427 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.819444 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819450 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.819465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819491 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.819498 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819509 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:12:58.819522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.819548 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:12:58.819563 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819569 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.819583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819608 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.819615 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819625 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:12:58.819643 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.819650 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819660 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:12:58.819677 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.819684 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819694 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:12:58.819712 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.819718 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819728 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:12:58.819741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.819778 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.819793 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819799 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.819813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819838 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.819846 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819856 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:12:58.819869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.819884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.819895 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.819908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.819953 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.819961 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.819972 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.819986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.820017 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.820051 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:12:58.820084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.820091 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:12:58.820118 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820124 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820134 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:12:58.820152 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.820159 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820169 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:12:58.820186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820193 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:12:58.820221 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820227 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820237 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:12:58.820254 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:12:58.820261 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820271 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:12:58.820285 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.820322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.820338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820344 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:12:58.820359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820384 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.820391 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820401 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:12:58.820419 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820426 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820435 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:12:58.820453 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820460 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820469 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:12:58.820487 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.820494 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820503 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:12:58.820520 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820527 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820537 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:12:58.820554 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820561 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820570 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:12:58.820588 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820595 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820604 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:12:58.820622 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.820628 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820638 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:12:58.820651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.820704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.820719 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820726 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:12:58.820741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820766 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:12:58.820773 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:12:58.820796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.820822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:12:58.820839 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:12:58.820845 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:12:58.820856 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:12:58.820872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820878 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:12:58.820892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.820941 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:12:58.820959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.820970 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:12:58.820980 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:12:58.820998 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.821004 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:12:58.821014 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:12:58.821031 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:12:58.821039 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:12:58.821095 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:12:58.821115 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.821122 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.821132 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.821149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.821156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.821166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.821184 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.821190 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.821201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.821218 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.821225 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:12:58.821235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.821252 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.821268 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:12:58.821278 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.821295 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:12:58.821301 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:12:58.821312 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:12:58.821328 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.821335 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.821346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.821362 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:12:58.821369 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:12:58.821379 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:12:58.821396 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.821402 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:12:58.821412 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.821430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.821436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:12:58.821446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.821463 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:12:58.821469 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:12:58.821479 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:12:58.821492 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:12:58.821527 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.821556 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:12:58.821584 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.821611 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:12:58.821638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.821664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:12:58.821691 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.821718 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:12:58.821745 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.821772 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:12:58.821799 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:12:58.821825 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:12:58.821852 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:12:58.821878 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:12:58.821905 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:12:58.821937 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:12:58.821966 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.821992 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:12:58.822018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.822044 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:12:58.822078 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.822105 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:12:58.822131 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.822158 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:12:58.822184 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.822211 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:12:58.822238 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.822264 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:12:58.822291 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.822317 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:12:58.822343 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.822371 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:12:58.822398 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.822423 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:12:58.822451 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.822479 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:12:58.822505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.822532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:12:58.822559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.822586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.822612 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.822639 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.822665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.822692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.822718 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.822744 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:12:58.822771 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:12:58.822797 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:12:58.822824 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.822850 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:12:58.822876 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.822903 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.822934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.822965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:12:58.822992 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.823018 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:12:58.823045 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.823076 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:12:58.823104 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.823132 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:12:58.823158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.823184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:12:58.823211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.823239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:12:58.823267 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823285 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823311 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.823338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823355 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823371 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823397 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.823423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.823524 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823550 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.823576 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823603 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.823629 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823645 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823672 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.823698 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823715 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823741 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.823769 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823795 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.823821 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823848 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.823874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823900 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.823931 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.823959 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.823985 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824002 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824028 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.824058 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824086 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.824113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824139 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.824165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824191 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.824217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.824371 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824405 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824431 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.824457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.824510 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824543 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824569 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.824595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.824712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824729 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824745 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.824813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824847 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.824915 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824948 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.824974 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.824993 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825009 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825025 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825055 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.825084 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825110 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:12:58.825136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825153 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825169 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.825220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.825337 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825364 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:12:58.825389 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825415 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.825441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825467 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.825493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825510 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825568 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.825594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:12:58.825764 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825781 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825807 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.825833 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825849 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825866 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825891 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.825918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.825999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.826025 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826053 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.826083 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826110 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.826136 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826153 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826178 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.826204 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826221 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826246 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.826273 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826300 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.826326 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826352 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.826379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826405 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.826431 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826457 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:12:58.826483 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:12:58.826551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.826603 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826629 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.826655 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826681 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.826707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.826858 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826875 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.826948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.826983 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.827009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.827101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:12:58.827219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.827343 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827376 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827393 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.827445 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827472 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:12:58.827499 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827516 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827533 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827550 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827575 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:12:58.827602 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827628 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:12:58.827670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827746 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.827783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:12:58.827946 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.827973 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:12:58.827999 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828025 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:12:58.828051 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:12:58.828104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828121 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828179 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.828206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:12:58.828347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:12:58.828373 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.828431 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.828483 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.828532 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.828580 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.828628 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:12:58.828677 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:12:58.828725 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:12:58.828779 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.828827 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.828876 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.828929 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.828978 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.829027 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.829076 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.829124 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.829172 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.829220 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.829271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.829319 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.829370 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.829426 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.829486 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.829534 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:12:58.829581 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.829629 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.829676 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.829726 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.829776 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.829830 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.829877 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.829930 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.829997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.830045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.830094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.830142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.830189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.830238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:12:58.830297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:12:58.830345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:12:58.830393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.830440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.830489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.830536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.830637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.830686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.830735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.830783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.830831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.830880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.830933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.830983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.831032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.831085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.831138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.831185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:12:58.831233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.831281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.831327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.831376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.831456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.831524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.831573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.831622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.831679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.831728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.831776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.831825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.831872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.831920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:12:58.831977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:12:58.832025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:12:58.832078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.832125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.832174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.832221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.832271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.832319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.832367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.832414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.832461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.832509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.832558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.832607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.832656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.832708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.832760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.832807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:12:58.832854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.832900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.832953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.833003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.833053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.833108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.833156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.833205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.833260 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:12:58.833288 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.833349 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.833405 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.833460 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.833514 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.833568 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:12:58.833621 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:12:58.833675 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:12:58.833729 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.833783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.833836 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.833890 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.833951 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.834014 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.834069 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.834123 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.834177 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.834231 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.834293 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.834347 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.834400 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.834454 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.834507 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.834561 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:12:58.834648 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.834704 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.834768 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.834823 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.834877 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.834942 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.834997 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.835051 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.835114 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:12:58.835138 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.835194 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.835249 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.835304 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.835358 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.835412 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:12:58.835466 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:12:58.835521 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:12:58.835576 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.835631 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.835686 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.835740 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.835794 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.835849 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.835969 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.836024 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.836101 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.836192 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.836248 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.836354 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.836461 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.836571 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.836680 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.836789 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:12:58.836897 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.837020 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.837131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.837241 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.837352 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.837463 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.837572 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.837682 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.837806 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:12:58.837850 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.837969 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.838069 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.839749 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.839844 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.839929 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:12:58.840021 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:12:58.840113 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:12:58.840197 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.840290 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.840373 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.840457 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.840541 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.840625 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.840707 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.840790 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.840873 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.840959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.841043 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.841145 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.841217 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.841269 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.841320 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.841370 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:12:58.841420 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.841470 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.841519 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.841568 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.841617 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.841667 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.841716 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.841767 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.841825 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:12:58.841849 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.841901 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.841952 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.842003 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.842060 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.842112 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:12:58.842163 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:12:58.842215 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:12:58.842271 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.842324 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.842375 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.842438 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.842488 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.842538 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.842586 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.842635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.842684 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.842736 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.842786 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.842835 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.842885 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.842934 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.842998 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.843053 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:12:58.843106 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.843158 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.843211 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.843270 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.843322 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.843374 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.843438 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.843488 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.843540 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:12:58.843557 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:12:58.843587 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:12:58.843615 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:12:58.843641 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:12:58.843666 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:12:58.843687 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.843707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.843718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.843728 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.843739 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.843749 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:12:58.843761 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:12:58.843771 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:12:58.843780 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.843790 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.843800 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.843810 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.843819 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.843829 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.843839 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.843849 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.843858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.843868 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.843878 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.843888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.843898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.843906 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.843915 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.843924 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:12:58.843934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.843943 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.843973 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.843984 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.843993 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.844003 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.844014 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.844023 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.844033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.844043 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.844057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.844068 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.844077 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.844086 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:12:58.844096 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:12:58.844105 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:12:58.844114 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.844122 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.844131 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.844139 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.844147 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844156 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.844164 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.844172 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.844180 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.844189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844197 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.844213 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.844221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.844229 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.844237 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:12:58.844244 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.844252 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.844260 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.844276 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.844284 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.844292 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.844300 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.844307 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.844315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.844326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.844336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.844344 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.844352 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.844360 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:12:58.844368 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:12:58.844376 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:12:58.844396 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.844403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.844410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.844417 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.844424 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844431 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.844438 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.844446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.844454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.844461 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844475 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.844483 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.844490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.844498 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.844505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:12:58.844519 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.844534 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.844548 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.844561 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.844575 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.844585 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.844593 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.844600 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.844608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:12:58.844617 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.844625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:12:58.844635 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:12:58.844645 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:12:58.844652 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:12:58.844660 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:12:58.844668 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:12:58.844675 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:12:58.844683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:12:58.844691 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:12:58.844699 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:12:58.844706 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844716 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.844724 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:12:58.844732 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:12:58.844740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:12:58.844747 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844754 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:12:58.844761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:12:58.844768 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:12:58.844775 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:12:58.844782 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:12:58.844788 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:12:58.844862 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:12:58.844869 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:12:58.844877 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:12:58.844884 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:12:58.844891 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:12:58.844898 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:12:58.844905 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:12:58.844912 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:12:58.845022 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:12:58.845034 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:12:58.845039 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:12:58.845044 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:12:58.845056 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:12:58.845061 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:12:58.845066 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:12:58.845077 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:12:58.845086 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:12:58.845129 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.845136 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:12:58.845151 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:12:58.845173 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:12:58.845180 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:12:58.845185 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:12:58.845189 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:12:58.845195 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:12:58.845206 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:12:58.845214 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:12:58.845219 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:12:58.845232 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.845241 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:12:58.845247 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:12:58.845272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.845286 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:12:58.845290 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.845314 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:12:58.845320 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:12:58.845325 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:12:58.845328 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:12:58.845333 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:12:58.845336 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:12:58.845341 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:12:58.845345 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:12:58.845353 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "190436" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:12:58.845363 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:12:58.845370 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:12:58.845374 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:12:58.845393 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.845399 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:12:58.845403 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:12:58.845426 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:12:58.845433 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.845438 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.845444 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.845448 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:12:58.845460 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:12:58.845468 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:12:58.845472 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:12:58.845477 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:12:58.845484 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "190436" 2019-06-27 00:12:58.845491 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:12:58.845495 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:12:58.845500 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:12:58.845506 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:12:58.845511 wsdl: in serializeType: returning: 190436 2019-06-27 00:12:58.845517 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:12:58.845524 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:12:58.845528 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:12:58.845532 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:12:58.845537 wsdl: in serializeType: returning: 190436 2019-06-27 00:12:58.845541 wsdl: serializeRPCParameters returning: 190436 2019-06-27 00:12:58.845555 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=190436 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:12:58.845559 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:12:58.845565 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3532"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:12:58.845579 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:12:58.845585 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=190436 2019-06-27 00:12:58.845596 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:12:58.845672 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:12:58.845609 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:12:58.845620 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:12:58.845626 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:12:58.845631 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:12:58.845634 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:12:58.845641 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:12:58.845651 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:12:58.845659 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:12:58.845665 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:12:58.845679 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:12:58.845689 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:12:58.845698 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:12:58.853546 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:12:58.853561 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:12:58.853570 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:12:58.853575 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:12:58.853580 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:12:58.853585 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:12:58.853589 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:12:58.853593 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:12:58.853597 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:12:58.853622 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:12:58.863392 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:12:58.863409 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:12:58.863415 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:12:58.863421 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:12:58.863426 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:12:58.863431 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:12:58.863437 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:12:58.863442 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:12:58.863448 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:12:58.863453 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:12:07 GMT 2019-06-27 00:12:58.863463 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:12:58.863468 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:12:58.863474 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:12:58.863481 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:12:58.863504 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:12:58.863514 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:12:58.863524 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:12:58.863529 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:12:58.863534 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:12:58.863562 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:12:58.863574 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:12:58.863580 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:12:58.863595 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:12:58.863602 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:12:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:12:58.863626 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:12:58.863639 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:12:58.863658 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:12:58.863664 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:12:58.863752 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:12:58.863844 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:12:58.863850 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:12:58.863859 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:12:58.863870 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:12:58.863892 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:12:58.863952 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:12:58.863982 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:12:58.863994 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:12:58.864001 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:12:58.864005 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:12:58.864011 nusoap_client: detail =